Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:28:11
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 28 februarie 2019

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 februarie 2019

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 28 februarie 2019

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  344 / 2019, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de Protocol al Consiliului Județean Harghita. Anunță un moment festiv cu ocazia ieșirii în pensie a domnului Egyed Árpád, secretarul județului. Totuși are încredere, că și de acum înainte, știind numărul de telefon al dânsului, va putea fi  solicitat pentru sfaturi în momente grele. Totodată, dacă va mai avea nevoie de sprijinul acestei instituții, poate apela oricând. Consiliul județean se desparte de dânsul cu o scrisoare de rămas bun, un simbol al recunoștinței, care îi va fi înmânată împreună cu domnii vicepreședinți.       

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita își ia rămas bun ciocnind un ultim pahar cu consilierii județeni și mulțumește pentru colaborarea din anii precedenți. 23 de ani nu sunt puțini. Din 1 februarie 1990 lucrează în administrația publică, ceea ce înseamnă 29 de ani, din care timp de 23 de ani a îndeplinit funcția de secretar al județului. Mulțumește tuturor pentru aprecierile și cuvintele frumoase, totodată dorește ca toți colegii să ajungă la vârsta pensionării cu bine, la fel ca dânsul. Cu permisiunea tuturor, dânsul se retrage, pentru că nu va întrerupe în viitor activitatea științifică, și se pregătește pentru ziua de mâine, când va participa la o conferință de specialitate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune, ca șampania să fie consumată, ca apoi să pot începe lucrările ședinței consiliului județean. Legat de activitatea de secretar al județului, ieri a fost o discuție cu colegii juriști din consiliul județean, și s-a luat o decizie unanimă, ca domnul Vágássy Alpár să continue această activitate, îl va înlocui pe domnul secretar, nu va fi  întrerupere. Întreabă pe dânsul în calitatea de director general adjunct la Direcția generală administrație publică locală, cu atribuții și de secretar al județului, dacă este cvorum pentru a ține ședința ?

 

Domnul Vágássy Alpár, director general adjunct la Direcția generală administrație publică locală salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni lipsește domnul vicepreședinte Barti Tihamér, încă nu se știe dacă va ajunge. Mai lipsesc domnii Nagy Pál și Rugină Dan Ciprian, care trebuie să sosească.  Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că poate va mai avea loc un eveniment, pentru că adineauri a avut loc o comunicare de presă împreună cu comisia de organizare desemnată de la Arhiepiscopia romano-catolică din Alba Iulia, a căror membri sunt   Bodó Márta și Oláh Zoltán. I-a rugat să intre la ședință, dacă timpul le permite. Dacă vor veni, va întrerupe ședința pentru puțin timp pentru a le asculta. Roagă consilierii județeni să pornească aparatele de vot. Se vor scoate foarte multe puncte de pe Ordinea de zi, care nu sunt lămurite cum trebuie, ca noul secretar să nu se simtă depășit din pornire. 

 

Propune scoaterea de pe Ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri: 9, 10, 13, 16, 18-22, 24 și 25. Punctul 27, cu Procesul verbal din 21 februarie 2019 va veni la începutul Ordinii de zi, între celelalte procese verbale, și se vor scoate cele înșirate mai înainte, 9,10,13,16, 18-22, 24 și 25.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată :

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 februarie 2019

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 noiembrie 2018

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 decembrie 2018

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 decembrie 2018

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 12 decembrie 2018

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 decembrie 2018

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 decembrie 2018

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 ianuarie 2019

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 ianuarie 2019

Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

 

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2019

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea alineatului 6 din Capitolul V.1. al Contractului de administrare nr. 2384/2007 încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 145/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind darea în administrarea Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László” a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Sânmartin, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita şi aflat în folosinţa Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita  nr. 95/2017 privind trecerea obiectivului de investiții „Sistemul de alimentare cu apă în localitatea Cehețel și Tărcești”, comuna Șimonești, județul Harghita, din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al comunei Șimonești

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Editurii Hargita Népe cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 305/2018 privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174B de la km 2+700 până la km 10+388 împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea comunei Bilbor

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 26 Da

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 februarie 2019

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 noiembrie 2018

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că pe pagina 7 a acestui proces verbal în loc de 4 ani trebuie trecuți 4 luni, pentru că așa s-a menționat în ședință.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 3 decembrie 2018.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 6 decembrie 2018

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 12 decembrie 2018

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că rezultatul votului la ultimul punct nu este corect trecut. Trebuie să fie 18 Da și 2 Abțineri, iar în procesul verbal este trecut 20 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă, să fie verificat, dacă este așa, cum spune domnul consilier, și să fie corectat, dacă trebuie. Supune la vot în forma corectă verificată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 decembrie 2018

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 decembrie 2018

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 ianuarie 2019

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 ianuarie 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Felicită Compartimentul Cancelaria, pentru că au ajuns în urmă cu procesele verbale ale ședințelor de consiliu, ceea ce nu s-a întâmplat de când dânsul este președinte. Trebuie menținut cumva acest ritm.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2019

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea alineatului 6 din Capitolul V.1. al Contractului de administrare nr. 2384/2007 încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 145/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind darea în administrarea Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László” a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Sânmartin, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita şi aflat în folosinţa Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea alineatului 6 din Capitolul V.1. al Contractului de administrare nr. 2384/2007 încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 145/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind darea în administrarea Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László” a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Sânmartin, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita şi aflat în folosinţa Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita  nr. 95/2017 privind trecerea obiectivului de investiții „Sistemul de alimentare cu apă în localitatea Cehețel și Tărcești”, comuna Șimonești, județul Harghita, din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al comunei Șimonești

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán amintește, că în anul 2017 această investiție a fost predat în proprietatea publică a comunei Șimonești, și de atunci s-au ivit diferite probleme. Cine cunoaște situația din comună știe, că problemele s-au  datorat din cauza circulației camionelor de mare tonaj, a căror greutate a cauzat deteriorarea în mai multe locuri a țevii de apă. Proiectul, mai ales aprobarea acestuia a trecut prin consiliul județean, și întreabă, dacă a fost calculat și acest aspect în noua variantă. Executantul nu acceptă, că ar fi vorba despre lucrări de garanție. Aceea conductă de apă nu este destul de bine așezat. Întreabă, dacă nu s-a strecurtat o greșeală de proiectare ? Dacă nu, atunci de ce nu s-a rezolvat această problemă din fondul de garanție?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că este vorba despre un subiect complex. Oricând se poate pune la dispoziția domnului consilier documentele pentru verificare. Subiectul nu este simplu, și sunt mai multe aspecte, nu numai tonajul. Această investiție sângerează din mai multe răni. Din păcate a fost recepționat de toți cei implicați. Dar se lucrează la corigarea problemelor,  și între primele 10 probleme cele mai mari nu figurează tonajul. S-ar putea scrie un roman din ce s-a întâmplat aici. Mai sunt câteva astfel de investiții, unde cu toții au greșit, care au lucrat la ele. Are o propunere. Este o societate denumită TOTAL PROIECT SRL din Odorheiu Secuiesc, unde lucrează o anumită doamnă Kassay. Ar fi bine dacă cineva ar putea interveni, să finalizeze  documentele necesare, ca investiția să poată continua. Trebuie realizat pomparea apei printr-o conductă separată. Roagă pe colegii consilieri, să ajute la acest demers. Dânsul a fost de mai multe ori la sediul firmei amintite, și nu mai știe ce să mai facă. Cel mai mare ajutor ar fi, dacă cineva ar putea convinge societatea TOTAL PROIECT SRL să lucreze la finalizarea documentelor. Se va vota despre versiunea distribuită la începutul ședinței.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita  nr. 95/2017 privind trecerea obiectivului de investiții „Sistemul de alimentare cu apă în localitatea Cehețel și Tărcești”, comuna Șimonești, județul Harghita, din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al comunei Șimonești

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500”

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că este vorba despre 50 milioane lei. Fără un efort depus de Guvern nu știe ce s-ar putea face. Se așteaptă la o colaborare între Guvern și Primăria din Tulgheș. Trebuie adus banii ori de la București, ori după anul 2021, după viitoarea programare a bugetului European, din fonduri Europene. Realizarea acestui proiect a fost foarte dificilă. Este un tronson de 21-22 km. S-a defalcat în 4 loturi, pentru că prioritatea este, ca oamenii să ajungă de la Hagota până în centrul comunei. Mai sunt și alte 3 loturi pentru situația, în care nu se va avea din pornire suma întreagă la dispoziție, și în funcție de câți bani vor fi, se va porni cu câte un lot. Dacă în prima fază cu ajutorul Guvernului se va face tronsonul Hagota-Tulgheș, va fi foarte bine. Din păcate a fost depus și la noua sesiune de PNDL, dar nu a fost acceptat. Se așteaptă încă o sesiune PNDL, sau alte soluții. Dacă se va aproba azi, se va face proiectul tehnic, și ca o investiție multianuală, se va începe licitația. S-a procedat la fel în anul trecut, și s-a dovedit o decizie bună. Roagă pe domnul Chiorean să prezinte consiliului județean proiectul pregătit pentru acest tronson.

 

Domnul Chiorean Adrian, director adjunct la Direcția generală tehnică ține o prezentare cu detaliile proiectului pentru reabilitarea DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500”

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește echipei de la Direcția generală tehnică pentru efortul depus la realizarea acestui proiect. Tema de acasă pentru toți  consilierii județeni este căutarea fondurilor pentru execuție.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500”

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Editurii Hargita Népe cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Editurii Hargita Népe cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că la hotărârea 330/2018, care din expunerea de motive pare a fi ultima modificare a Organigramei și a Statului de funcții al Consiliului Județean Harghita, sunt menționate 244 de posturi aprobate. Acum sunt trecuți 245 de posturi, și scrie, că nu există modificare. Se modifică însă cu un post la cele de execuție, la posturile contractuale, unde din 65 se modifică la 66. Întreabă, că atunci se modifică, sau nu se modifică ? Și raportul juridic menționează, că nu se modifică numărul total al posturilor. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă cine clarifică această situație ? Să fie chemat domnul Szőcs Mátyás István, să clarifice. Între timp se va merge mai departe cu ordinea de zi.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

    

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 305/2018 privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174B de la km 2+700 până la km 10+388 împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea comunei Bilbor

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 305/2018 privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174B de la km 2+700 până la km 10+388 împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea comunei Bilbor

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că până la clarificarea Organigramei se va trece la capitolul Diverse.

 

La data de 15-17 februarie a fost în delegație în județul Vass și orașul Veszprém din Ungaria, împreună cu consilierii județeni Becze István și Dajka Tünde. Tema discuțiilor era dezvoltarea rurală.

A mai avut întâlniri cu conducătorii Camerei naționale agrare din Ungaria și cu un secretar de stat din Ministerul Agriculturii al Ungariei, dar și cu mai mulți primari din cele două județe înfrățite cu județul Harghita. Din păcate  nu s-a format echipa de lucru care se ocupă cu județul Vass. Nu a putut să fie însoțit de nimeni din consiliul județean. În continuare solicită, ca consilierii să se prezinte în echipele de lucru cu județele înfrățite. Apelează mai ales la cei, care s-au prezentat în echipa de lucru referitoare la județul Szolnok din Ungaria, solicită colaborarea pentru că la sfârșitul săptămânii va veni în vizită de acolo doamna vicepreședinte.

Ar trebui să se implice și cei din echipa de lucru pentru județele Jász-Nagykún-Szolnok.

Va veni tot la sfârșitul acestei săptămâni și consulul german din Sibiu. Cine este interesat să se prezinte. Pot fi îmbunătățite relațiile cu Germania.

La sfârșitul săptămânii se va desfășura evenimentul județean  ”Farsangbúcsuztató” în comuna Sândominic. Este nevoie de implicarea tuturor, pentru că vor fi mulți invitați. Mai vin și 20 de jurnaliști din București, pentru a prezenta evenimentul, și pentru a primi o imagine mai bună despre județul Harghita, pentru a se convinge, că nu numai negativisme se întâmplă aici. De fapt pentru toate sfârșiturile de săptămână sunt programate 5-6 de evenimente, și roagă colegii din consiliul județean să-l  ajute.

Anunță, că sunt în vizită în județul Harghita reprezentanții Arhiepiscopiei romano-catolice din Alba Iulia și i-a invitat să intre la ședință. Este vorba despre Bodó Márta și Oláh Zoltán, care sunt membri grupului organizator al vizitei suveranului Pontif și toată ziua au participat la diferite ședințe legate de acest eveniment. De la ora 15 a fost ținut și o informare de presă comună, la care au participat împreună.

Atrage atenția consiliului județean, că la data de 25 februarie s-a încheiat termenul de depunere a proiectelor de finanțare depuse de cultele religioase din județul Harghita, din cadrul Programului anual de sprijinire a cultelor religioase. A fost anunțat mai devreme, ca până la data vizitei suveranului Pontif să poată fi distribuite sumele necesare pentru asumarea unor obligații născute din acest eveniment. Nu înseamnă, că în acest an nu vor mai fi și alte finanțări, pentru că legea nu interzice. Aceste ajutoare se acordă conform unei Ordonanțe Guvernamentale și astfel vor mai fi anunțuri în cursul anului după adoptaarea bugetului din acest an. Nimeni nu s-a așteptat la respingerea proiectului de buget de către președintele țării, dar din acest motiv nu se poate lua o decizie de către Comisia de validare.

Vor fi anunțate consilierii județeni despre evoluarea lucrurilor, inclusiv și despre situația exactă asupra răspunderii materiale care va fi asumat de către consiliul județean. Este foarte important reprezentarea județului în săptămâna dintre vizita suveranului Pontif și pelerinajul de la Șumuleu Ciuc.

 

Domnul Oláh Zoltán felicită consiliul județean. Se simte onorat, că pot participa la o astfel de ședință. În primul rând transmite recunoștința domnului György Miklós Jakubinyi, arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia pentru sprijinul acordat bisericii catolice la organizarea acestui eveniment, care este unic până în acest moment, vizita suveranului Pontif. Să fie o clacă secuiască nemaivăzută și să fie cu toții gazde primitori pentru toți pelerinii, care vor veni.        

 

Se trece la ultimul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că între timp a sosit și domnul Szőcs-Mátyás István, director la Direcția generală management să clarifice situația cu Organigrama CJH.

 

Domnul Szőcs-Mátyás István, director general la Direcția generală management spune, că este vorba despre 66 de posturi contractuale, și la nivel de consiliu în totalitate sunt 245 de posturi. A fost adoptat în luna noiembrie o hotărâre, în care s-a strecurat o eroare, și care va fi corectată prin modificarea acelei hotărâri. Era transferat atunci postul domnului Erőss Levente de la Centrul cultural și de arte Lăzarea. Prin această modificare s-a majorat numărul posturilor la 245, care este  cifra corectă.                                                                                                                       

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la  aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Doamna consilier județean Sándor Krisztina răspunde la propunerile domnului președinte legate de primirea delegaților sosite în județ. La rândul ei, dânsa și fracțiunea din care face parte s-au prezentat în echipa de lucru. Așteaptă informațiile, că unde și cum se poate implica. Chiar dânsa s-a prezentat pentru echipa de lucru, care se ocupă de delegații veniți din județul Jász-Nagykún-Szolnok. Dacă timpul permite, este dispus să participe la programele din sfârșitul de săptămână. Solicită, ca programele să fie anunțate în timp pentru a le putea programa în agenda personală, pentru că cu toții sunt foarte ocupați, și are încredere, că nu s-au oferit numai de formalitate.

            Poate nu a observat, dar dânsa află numai acum, că s-au putut depune proiecte de finanțare pentru sprijinirea cultelor religioase până la 25 februarie. Poate nu urmărește zilnic site-ul consiliului județean, dar ar fi bine, ca pornirea programelor de finanțare să fie comunicat și consilierilor județeni, ca fiecare în zona proprie să poată ajuta parohiile la depunere. Propune, ca nu numai în cazul celor religioase, ci în cazul tuturor programelor de finanțare să fie înștiințați și consilierii județeni din oficiu.      

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că au fost anunțate toate bisericile, din toate religiile din județ de posibilitatea de depunere a proiectelor.

Revine la problema echipelor de lucru, și propune, ca fiecare să aleagă și un conducător, cu care se poate ține legătura. Primul și cel mai important este echipa pentru județul Jász-Nagykún-Szolnok, care deja la sfârșitul săptămânii trebuie să se implice.

Legat de începerea programelor, crede, că dânsul transmite destul de multe informații consilierilor județeni. Poate s-a omis ceva de această dată, dar nu era cu rea intenție.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán spune, că fracțiunea dânsului a comunicat formularul completat cu opțiunea referitoare la echipele de lucru pentru județele înfrățite, împreună cu solicitarea, ca cineva să coordoneze această activitate. Poate ar fi bine, ca să fie numit o persoană de contact pentru fiecare echipă de lucru.

 

Domnul consilier județean Rugină Dan Ciprian spune, că și fracțiunea dânsului a trimis formularul completat, dar nu au primit niciun răspuns. Din calendarul de evenimente ar trebui să primească și dânșii, pentru a putea programa în agendă. Chiar sunt interesați să se implice. Dar în primul rând dorește să primească o înștiințare, dacă au fost primiți în echipa respectivă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că toată lumea, toți cei care s-au oferit sunt acceptați. Se așteaptă și ideile membrilor grupului.

Roagă pe domnul director general Szőcs-Mátyás István să clarifice componența grupurilor de lucru.

 

Domnul consilier județean Berde László întreabă despre tronsonul de drum betonat de 1,5 km de pe lângă lacul de acumulare de la Zetea. Deja de mult se discută asfaltarea acestuia. Întreabă, dacă se va realiza în acest an ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că nu este sigur, pentru că nu prea se prezintă firme pentru executare. Documentația s-a finalizat și se află în procedură de achiziție publică. Chiar azi a semnat și dânsul modelul de contract. Cu restul deja s-a  lucrat la achiziție publică. Caietul de sarcini a fost predat mai înainte. Lipsea modelul de contract, care azi a fost predată. Dacă autoritățile de achiziție publică dau drumul, vor avansa lucrurile. S-a promis, că se va lucra pe acest tronson, și în măsura posibilităților se va face.

           

Se apropie cauza premiului județului. S-au trimis și solicitările la consilierii județeni. Se merge prin rotație și urmează zona Gheorgheni. Trebuie luat o decizie, și speră, ca anul acesta să fie găsit loc și timp pentru discutarea aceastei probleme.

           

Amintește, că în grupa de lucru referitoare la județul Jász-Nagykún-Szolnok s-au prezentat Sándor Krisztina, Kántor Boglárka și Albert Mátyás. Întreabă, dacă mai dorește cineva să participe ? Trebuie ales un coordonator de echipă.

Întreabă cum stau restul grupurilor ? Roagă pe doamna Szigethi Sarolta să realizeze o listă concretă cu componența grupurilor. Deocamdată să treacă cine s-a prezentat până acum și să  comunice consilierilor județeni. Ulterior se mai pot înscrie și alții. Azi se va comunica emailul cu componența grupurilor. Așteaptă pe cei pentru județul Jász-Nagykún-Szolnok, să ajute în acest sfârșit de săptămână. După ședință, coordonatorul programelor să discute cu consilierii județeni din grupa de lucru, cine ce își asumă.

 

Anunță pe toți, că s-a pornit lista cu privire la sprijinirea partidelor pentru alegerile Europene. Roagă să adune cu toții cât mai multe susținători pentru formațiunea UDMR.

 

La sfârșitul săptămânii se va desfășura în comuna Sândominic evenimentul ”Farsangbúcsuztató”, organizat de Centrul Cultural al Consiliului Județean Harghita la care invită pe toți consilierii să participe.

 

În ceea ce privește Curtea de Conturi, de la începutul anului sunt aici iar, deja a patra echipă a venit în acest an unul după altul cu câteva zile diferență. Conform  solicitării lor,  sunt două decizii anterioare, despre a căror punere în execuție trebuie să informeze consiliul județean. Este vorba despre  cel cu nr.26/2010, care se referă la un contract de servicii de consultanță, la care nu s-a reușit câștigarea cauzei în instanță la obiecțiunea Curții de Conturi. Astfel toți colegii, care au semnat atunci acest contract, în jur de 10 oameni, plătesc lunar în rate înapoi suma plătită. Majoritatea au și returnat deja înapoi suma lor. În total este vorba de spre 67.000 lei. Împreună cu dobânda aferentă, se plătesc ratele lunar.

Restul obiecțiunilor din decizia cu nr.26/2010  au fost anulate de către instanța de judecată. Au fost peste 10 obiecțiuni, pentru a căror rezolvare trebuia să treacă 8 ani, ca până la urmă 99% să fie anulate de instanțele de judecată.  67.000 lei a fost cea mai mică sumă obiectată. Restul sumelor depășeau 100.000 lei, sau mai multe milioane lei. Mai există un contract de administrare obiectat, la care nu a dat judecătoria sentință. Valoarea acestuia este mai mult de 100.000 lei. Cealaltă decizie, cea cu nr.35/2015 vorbește despre sume obiectate în valoare de peste câteva milioane lei. Nu a avut dreptate Curtea de Conturi, dar trebuia să treacă câțiva ani pentru a se dovedi acest lucru. Decizia luată de Curtea de Conturi s-a născut în urma verificării situației din anul 2014, și în afară de unele sume din fondul de rezervă acordate orașului Băile Tușnad, celelalte obiecții au fost anulate de către instanța de judecată. Cu toate că până la urmă se dovedesc nefondate, aceste clarificări consumă mult timp, stres, muncă inutilă, etc. Așa este construit sistemul de control din țară.

 

Doamna consilier județean Kántor Boglárka are observații asupra metodei de anunțare a proiectelor de finanțare ale consiliului județean. Din cauza procedurilor îngreunate este foarte anevoios depunerea, urmărirea și decontarea proiectelor de finanațare. S-a propus formarea unui grup de lucru implicând și consilieri județeni. Întreabă pe domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond, dacă s-au format acestea ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond nu-și amintește, că s-ar fi dorit formarea unui astfel de grup de lucru. Discutând problema cu colegii, au ajuns la concluzia, că în fiecare an se încearcă simplificarea procedurii, și astfel se modifică în fiecare an componența documentației, care trebuie depusă, volumul acestora, ordinea, tipul, îngreunând și derutând procedura. Acum s-a decis, ca un jurist să fie implicat în anunțarea proiectelor de finanațare, care să verifice dinainte fiecare anunț, să nu se întâmple, că la un anunț să fie solicitat ceva, și într-un alt anunț să nu mai fie solicitat același document. Dacă se modifică repetat componența documentației, cu atât mai complicat va părea. Este postat pe siteul palyazatok.hargitamegye.ro  metodologia completă după care se poate ghida cine este interesat. Are încredere, că în cazul aprobării bugetului național, imediat se va aproba și cel al consiliului județean, și tot în aceeași ședință se vor putea porni și programele de finanțare ale consiliului județean, pentru că este totul pregătit. Deja din ianuarie sunt pregătite și sunt în așteptare programele de finanțare. Dar din cauza neînțelegerilor din București, și județele au de suferit. Programele din primul trimestru nu au putut fi sprijinite, pentru că înainte de semnarea contractelor nu poate fi vorba despre finanțare. Efectiv programele din al doilea semestru vor putea fi finanțate.                

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă pe cei, care sunt interesați în programele cu cei din județul Szolnok, să mai rămâne pentru discuții, împreună cu colegii de la relații internaționale, la fel și cei, care sunt interesați de vizita consulului german.  

 

   

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 februarie 2019,  cu număr de înregistrare  nr.                 /               .03.2019  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,   20 martie 2019

 

Președinte                                                                                                      Ptr. Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                          Vágássy Alpár

 

 

Ptr. Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 EX