Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:43:44
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 28 ianuarie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 28 ianuarie 2013

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 28 ianuarie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

 

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. AMBRUS SÁNDOR UDMR
2. BARTI TIHAMÉR UDMR
3. BECZE ISTVÁN UDMR
4. BEGE KÁROLY UDMR
5. BENDE SÁNDOR UDMR
6. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
7. BÍRÓ BARNA BOTOND UDMR
8. BIRTALAN JÓZSEF UDMR
9. BURUS-SIKLÓDI BOTOND UDMR
10. CSILLAG PÉTER MPP - PCM
11. CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA UDMR
12. DANGULY ERVIN EMNP - PPMT
13. FERENCZ-SALAMON ALPÁR UDMR
14. INCZE CSONGOR UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. MARCU RĂDUCU IOAN USL
17. OROSZ-PÁL LEVENTE EMNP - PPMT
18. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
19. PETRES SÁNDOR UDMR
20. POP ADRIAN USL
21. PROCA ION USL
22. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
23. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
24. SALAMON ZOLTÁN MPP - PCM
25. SÁNDOR BARNA UDMR
26. SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN MPP - PCM
27. SORBÁN ATTILA EMNP - PPMT
28. SZENTES ANTAL UDMR
29. THAMÓ CSABA MPP - PCM
30. TÓÁSÓ LÁSZLÓ UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 71/2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează domnul consilier judeţean Bege Károly, domnul consilier judeţean Burus Siklódi Botond, doamna consilier judeţean Csutak Mária Magdolna, domnul consilier judeţean Ferencz-Salamon Alpár, domnul consilier judeţean Orosz-Pál Levente, domnul consilier judeţean Sorbán Attila şi domnul consilier judeţean Thamó Csaba Zsolt.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 23 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zii a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea reaşezării nivelului taxelor judeţene pentru anul fiscal 2013, a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre cu precizarea că nivelul taxelor pentru anul fiscal 2013 vor rămâne la nivelul stabilit de Consiliul Judeţean Harghita în anul 2012.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acte adiţionale la contractele de asociere încheiate între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unele unităţi administrativ teritoriale prin consiliile locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 15 noiembrie 2012 - 31 martie 2013

Domnul vicepreşedinte Birtalan József prezintă proiectul de hotărâre, precizând că contractele încheiate între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unele unităţi administrativ teritoriale prin consiliile locale vor fi modificate pentru eficientizarea lucrărilor de întreţinere de iarnă a drumurilor judeţene.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Diverse

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă rezultatele deplasării sale în Ungaria la Nyíregyháza în cadrul proiectului Via Marie şi la Kecskemét la o conferinţă pentru înfiinţarea unei asociaţii turistice pentru satele mici, asociere la care Judeţul Harghita va colabora cu parteneri din străinătate.

Domnul consilier Sebestyén Csaba-István propune ca instituţia Consiliul Judeţean Harghita să intervină pentru ca Guvernul României să nu accepte în forma actuală Hotărârea de Guvern care prevede impozitarea producătorilor privaţi şi gospodari cu impozitul forfetar pentru suprafaţa terenurilor deţinute şi creşterea animalelor, care după opinia dânsului este anticonstituţională.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că Consiliul Judeţean Harghita a luat deja poziţie în legătură cu această problemă printr-un comunicat de presă pentru protejarea producătorilor agricoli şi cere ca Comisia de agricultură a Consiliului Judeţean Harghita să organizeze o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor gospodăreşti şi parlamentarii care reprezintă judeţul Harghita. Mai precizează că gospodarii în semn de protest pot înainta diferite acţiuni de protest la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru revocarea acestei Hotărâri de Guvern.

Domnul consilier Sebestyén Csaba-István propune ca în semn de protest gospodarii din cele două judeţe Harghita şi Covasna să organizeze manifestări în faţa Prefecturii celor două judeţe şi cere sprijinul Comisiei de agricultură al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că ar fi benefică ca gospodarii din judeţul Harghita să organizeze aceste manifestări fără implicarea gospodariilor din judeţul Covasna.

Domnul consilier Becze István consideră că toate părţile interesate trebuie să se alinieze la această manifestare.

Domnul consilier Csillag Péter propune ca prin comunicate de presă în ziarele locale Consiliul Judeţean Harghita să încearcă să dezbată conţinutul Hotărârii de Guvern pentru ca gospodarii din zonele rurale să primească informaţiile necesare pentru continuarea activităţilor gospodăreşti.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că propunerea domnului consilier Csillag Péter este o idee bună şi solicită ca Comisia de agricultură a Consiliului Judeţean Harghita să dezbată această propunere.

Domnul consilier Danguly Ervin sprijină idea domnului consilier Csillag Péter şi solicită elaborarea unui comunicat de presă care să informeze populaţia despre faptul că Consiliul Judeţean Harghita are iniţiativa în rezolvarea problemei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită ca Comisia de agricultură a Consiliului Judeţean Harghita să se întrunească şi să dezbată această problemă după care poate fi emisă comunicatul de presă cu propunerile Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba pentru clarificarea unor zvonuri apărute în diferite organe de presă, precizează că deputaţii şi senatorii partidelor politice din judeţul Harghita pot interveni în aducerea de fonduri de la bugetul naţional, doar pentru instituţiile descentralizate ale Consiliului Judeţean Harghita şi la unele lucrări de pe drumurile judeţene, toate celelalte lucrări ale Consiliului Judeţean Harghita sunt executate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier Pálffy Domokos are o intervenţie privind întreţinerea de vară şi iarnă a drumurilor judeţene.

Domnul Egyed Árpád secretarul judeţului reaminteşte obligaţia legală prevăzută de Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare, ca în cazul unor modificări ale situaţiei conform prevederilor legale ale aleşilor judeţeni, aceştia trebuie să depună până la 1 februarie 2013, declaraţia de interese personale reactualizată în două exemplare originale din care un exemplar original va fi trimisă la Instituţia Prefectului Judeţului Harghita, iar celălalt exemplar rămâne la Consiliul Judeţean Harghita pentru a servi la prevenirea situaţiilor de conflicte de interese în privinţa aleşilor judeţeni.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă rezultatele deplasării sale din luna decembrie 2012 în Ungaria cu ocazia primirii donaţiei de bucătărie mobilă pentru situaţii de urgenţă de la reprezentanţii judeţului Pest.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 28.01.2012 cu număr de înregistrare nr. 1538/2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 28 ianuarie 2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Coordonator compartiment

Ianovits István-Zsolt