Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 13 aprilie 2024 13:02:24
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 29 iulie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 29 iulie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa extraordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 868/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László deschide şedinţa extraordinară.

La şedinţă participă directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie al Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. preşedinte Borboly Csaba, dl. consilier judeţean Becze István, dl. consilier judeţean Glodeanu Cristinel, dl. consilier judeţean Hajdu Gábor, d-na consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese şi dl. consilier judeţean Lukács Vilmos.

Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 24 de membri prezenţi.

 

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Se trece la aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă, cu titlu gratuit, oraşului Cristuru Secuiesc a suprafeţei de 11.935 mp, reprezentând zona de siguranţă a DJ 137, pe sectorul km 19+126 – 22+536, pe partea stângă, cu destinaţie de pistă pentru biciclişti în oraşul Cristuru Secuiesc, din cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti al Ministerului Mediului şi Pădurilor, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă, cu titlu gratuit, Comunei Suseni a suprafeţei de 15.150 mp, reprezentând zona de siguranţă a DJ 126, pe sectorul km 5+500 – 6+576, pe partea dreaptă şi a DJ 138, pe sectorul km 43+935 – 52+745, pe partea dreaptă, cu destinaţie de pistă pentru biciclişti "Sugo" din cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti al Ministerului Mediului şi Pădurilor, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da.

 

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29.07.2011 cu număr de înregistrare 15090/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 05 august 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva

 

 

Întocmit

Szabó Zsolt