Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 17:40:14
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 13 februarie 2009

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 13 februarie 2009
Subiectul şedinţei: Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse in ordinea de zi.
Diverse.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia preşedintelui nr. 79/2009 din data de 11 februarie 2009.

Dl. Sófalvi László: bună ziua pentru toată lumea. Rog pe domnul secretar să ne spună cum stăm cu prezenţa.
Dl. Egyed Árpád: vă mulţumesc. Din 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc 8: dl. preşedinte Borboly Csaba este în delegaţie la Sinaia, dl. vicepreşedinte Petres Sándor este bolnav, dl. Lukács Vilmos este la Bucureşti în interes de serviciu, dl. Szentes Antal este la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Alba Iulia pentru completarea documentaţiei la proiectul depus, dl. Szász Jenő este în străinătate, dl. Beder Tibor şi dl. Vajna Imre sunt bolnavi, iar doamna Pap Kincses Emese este în străinătate. Consiliul poate lucra legal cu 22 de membri prezenţi.
Dl. Sófalvi László prezintă cele 6 puncte de pe ordinea de zi.
Dl. Sófalvi László: Dacă sunt întrebări sau observaţii cu privire la ordinea de zi propusă atunci vă rog să vă înscrieţi la cuvânt, dacă nu, vă rog să votaţi.

Aprobarea ordinii de zi;
Rezultatul votului: 22 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Absenţi
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András13 Da
Lukács Vilmos 14 Absenţi
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese18 Absenţi
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absenţi
Szentes Antal 25 Absenţi
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Sófalvi László: primul punct de pe ordinea de zi este prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 ianuarie 2009.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
2. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 ianuarie 2009.
Rezultatul votului: 20 de voturi Da, 2 Abţineri.
Árus Zsolt István 1 Abţineri
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Absenţi
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András13 Abţineri
Lukács Vilmos 14 Absenţi
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese18 Absenţi
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absenţi
Szentes Antal 25 Absenţi
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Sófalvi László: al doilea punct de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2008 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii?
Dl. Árus Zsolt: mulţumesc pentru cuvântul acordat.
Despre şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita am aflat din ziarul Hargita Népe, ca de obicei. Invitaţia a apărut miercuri, deci domnul preşedinte ştia deja marţi că va convoca această şedinţă. Totuşi, materialul şedinţei l-am primit abia azi dimineaţă, neavând posibilitatea de a citi materialul care are mai multe zeci de pagini. În consecinţă, la votarea proiectelor de hotărâri mă voi abţine.
Acest proiect de hotărâre merita o dezbatere mai amănunţită. Dacă 10% din venitul Consiliului Judeţean Harghita a rămas necheltuit, atunci conducerea consiliului nu şi-a făcut bine treaba. Acest proiect de hotărâre nu poate fi adoptat cu conştiiţa împăcată, în consecinţă voi vota cu „nu”. Rugămintea mea este să evităm asemenea situaţii în anul 2009, pentru că nu este benefic judeţului Harghita.
Dl. Thamó Csaba: am o întrebare în legătură cu Editura Hargita Népe. Din câte ştiu mai există acea comisie care analizează activitatea acestei publicaţii şi în cadrul căreia nu a fost desemnat nici un reprezentant al MPP, şi aş dori să aflu un raport legat de această activitate.
Dl. Sófalvi László: vă rog să repetaţi întrebarea la punctul Diverse.
Dacă nu sunt alte întrebări, vă rog să votaţi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2008 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita.
Rezultatul votului: 17 de voturi Da, 2 Nu,3 Abţineri.
Árus Zsolt István 1 Nu
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Absenţi
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Nu
Györgypál László József11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András13 Abţineri
Lukács Vilmos 14 Absenţi
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese18 Absenţi
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absenţi
Szentes Antal 25 Absenţi
Tamás Zoltán 26 Abţineri
Thamó Csaba Zsolt Béla27 Abţineri
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Sófalvi László: următorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009 şi utilizării, din fondul de rulment, a sumelor necesare finanţării unor investiţii în trimestrul I. 2009.
Dl. Árus Zsolt: doresc să accentuez numai un singur punct, fiindcă nici în cazul acestui proiect de hotărâre nu pot să spun că am citit în totalitate cu atenţie. În cursul anului 2008 s-a realizat un sistem de control al accesului personalului în clădirea sediului administrativ. După punerea în funcţiune a acestuia s-a constatat că sistemul necesită unele mici modificări, şi pentru realizarea acestei extinderi este nevoie de suma de 11 mii lei. Consider, că dacă o instituţie comandă o asemenea lucrare, şi acesta acceptă executarea pentru o anumită sumă, rolul instituţiei nu este de a găsii scuze pentru munca greşit executată.
Dl. Sófalvi László: numai după punerea în funcţie poate fi testat sistemul. Dar mai multe informaţii ne poate da domnul director Birta Antal.
Dl. Birta Antal: practic, este vorba despre extinderea, dezvoltarea sistemului.
Dl. Thamó Csaba: Am o întrebare, dacă pe lista drumurilor care sunt îmbunătăţite este şi zona dintre Firtănus şi Inlăceni. Nu cunosc foarte bine drumurile şi denumirea acestora de aceea vă întreb. Există o porţiune de drum care este inaccesibil pentru autobuze.
Dl. Sófalvi László: acum nu discutăm programul anului 2009, este vorba despre terminarea lucrărilor începute în anul precedent şi achitarea acestora. În programul acestui an va fi inclus şi zona amintită.
Dl. Pálffy Domokos: mulţumesc pentru cuvântul acordat. Zona amintită de domnul consilier este drum comunal. Pentru ca acel drum să poate fi reparat de Consiliul Judeţean Harghita este nevoie de recalificarea drumului.
Dl. Sófalvi László: dacă nu sunt alte întrebări, vă rog să votaţi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009 şi utilizării, din fondul de rulment, a sumelor necesare finanţării unor investiţii în trimestrul I. 2009.
Rezultatul votului: 19 de voturi Da, 2 Nu, 1 Abţineri.
Árus Zsolt István 1 Nu
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Absenţi
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Nu
Györgypál László József11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András13 Abţineri
Lukács Vilmos 14 Absenţi
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese18 Absenţi
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absenţi Szentes Antal 25 Absenţi Tamás Zoltán 26 Da Thamó Csaba Zsolt Béla27 Da Tordai Árpád 28 Da dr. Vajna Emeric 29 Absenţi Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Sófalvi László: punctul patru de pe ordinea de zi se referă la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea reţelei de servicii comunitare pentru copil şi familie în judeţul Harghita în cadrul Programului de Interes Naţional PIN 2/2008 al ADPDC şi a modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea reţelei de servicii comunitare pentru copil şi familie în judeţul Harghita în cadrul Programului de Interes Naţional PIN 2/2008 al ADPDC şi a modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.
Rezultatul votului: 22 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Absenţi
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András13 Da
Lukács Vilmos 14 Absenţi
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese18 Absenţi
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absenţi
Szentes Antal 25 Absenţi
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi V
ass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Sófalvi László: ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Harghita în Comisia socioeconomică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare.
Vom vota cu vot secret desemnarea reprezentanţilor.
Vă rog să votaţi forma proiectului de hotărâre, în timp ce comisia de validare a voturile va împărţi buletinele de vot pentru votul secret.
Dau cuvântul d-lui Árus Zsolt.
Dl. Árus Zsolt: în cazul în care trebuie să votăm şi despre persoane ar fi practic să votăm nominal şi pe urmă forma proiectului. Nu am de unde să ştiu cum voi vota, dacă nu ştiu despre cine este vorba. Propun ca în viitor prima dată să votăm cu vot secret persoanele şi pe urmă forma proiectului de hotărâre.
Dl. Sófalvi László: Accept propunerea dvs. Voi transmite domnului preşedinte. Cred că vom găsi o soluţie pentru această problemă.

6.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Harghita în Comisia socioeconomică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare.

Rezultatul votului: 21 de voturi Da, 1 Abţineri.
Rezultatul votului secret: D-na. Fülöp Otilia 22 de voturi Da.
Dl. Szép Róbert 22 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Abţineri
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Absenţi
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András13 Da
Lukács Vilmos 14 Absenţi
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese18 Absenţi
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absenţi
Szentes Antal 25 Absenţi
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Sófalvi László: Am ajuns la punctul Diverse. Dacă aveţi întrebări, observaţii?
Dl. Árus Zsolt: voi continua enumerarea observaţiilor începute în şedinţa din ianuarie, pentru că atunci domnul preşedinte nu a avut răbdare să mă asulte până la sfârşit.
De mai multe luni schimbăm corespondenţă pe o temă banală. Consilierii au dreptul să ştie pe ce şi câţi bani primesc. Pe extrasul de cont este trecut numai suma, dar nu şi motivul pentru care primim.
Rugămintea mea este să primim prezentarea situaţiei detaliate pentru fiecare lună şi retroactiv. Dintr-un anumit motiv - necunoscut mie personal - domnul preşedinte nu este dispus să ne dea această listă (situaţie).
Rugămintea mea către colegi este să votăm – cu caracter consultativ – dacă sunteţi de acord să primim situaţia detaliată a indemnizaţiei.
Următoarea problemă se referă la declaraţia pe care trebuie să completăm de fiecare dată când venim în şedinţă. Din condica de prezenţă reiese foarte clar cine este prezent şi cine nu. De fiecare dată sunt ceruţi aceleaşi date: domiciliul, datele din cartea de identitate. Angajaţii cunosc deja foarte bine aceste date. Dar se pare că cineva iubeşte foarte mult procedurile birocratice.
Consider de prisos aceste declaraţii, noi avem lucruri mult mai importante de făcut aici.
Azi, grupul consilierilor MPP a depus un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita.
Dl. Sófalvi László: fiecare consilier în parte poate să primească “fluturaşul”, acestea fiind confidenţiale. Fiecare drum făcut de un consilier este decontat separat, de aceea este nevoie de completarea declaraţiilor în fiecare şedinţă. Declaraţia cerută este document financiar de bază.
Dl. Thamó Csaba: Sper să primesc un răspuns la întrebarea mea legată de munca comisiei de analiză şi verificare a Editurii “Hargita Népe”.
Vreau să vă informez despre un lucru înbucurător. Ieri la Atid a nins foarte tare, iar cei care au avut sarcina de deszăpezire au început lucrările foarte operativ. Deci au făcut treaba aşa cum trebuie.
Următoarea problemă este legată de localitatea Cuşmed. Acest sat ar trebui inclus pe lista unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată. Încadrarea are o importanţă majoră în cazul plăţilor acordate din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală. Întrebarea mea este dacă se poate face ceva în interesul rezolvării acestei probleme.
Al treilea, şi ultima problemă este legată de acordarea despăgubirilor pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice. Noi ne-am ocupat de această problemă, avem şi hotărâre. După informaţiile mele, toamna anului trecut au fost depuse mai multe cereri de despăgubire, dar nu au primit nici un răspuns. Dacă ne puteţi da informaţii în acest sens.
Dl. Hajdu Gábor: Stimaţi colegi! Am purtat discuţii cu conducerea editurii Hargita Népe. Discuţiile cu doamna director Karda Emese sunt consemnate în proces verbal. Comisia de analiză şi verificare a trimis o adresă către conducerea Editurii Hargita Népe, prin care am solicitat date din care putem cunoaşte situaţia economică a acestuia. Încă nu am primit răspuns la toate întrebările, sperăm că în scurt timp vom primi datele care mai lipsesc. În cursul zilei de azi, eu voi trirmite încă o adresă.
Dl. Sófalvi László: Mă bucur, că primim şi veşti bune despre deszăpezire. Vă mulţumesc pentru informare.
Situaţia satului Cuşmed nu este unică. Problema apare în cazul comunelor alcătuite din mai multe sate, pentru că la încadrare au în vedere altitudinea comunei, nu şi ale satelor. De aceea se poate întâmpla că un sat la o altitudine mai mare este încadrat la nivelul comunei de care aparţine, cu totate că îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi declarat zonă defavorizată. Noi am iniţiat modificarea ordinii la nivel parlamentar.
În legătură cu despăgubiri, vă pot spune că exită legea privind modalitatea de acordare a despăgubirilor. Este o procedură birocratică. Ar fi nevoie de simplificarea legii.
La fiecare întâlnirea cu alegătorii sunt menţionate asemenea probleme. Atât vă pot spune, vom iniţia modificarea legii privind modalitatea de acordare a despăgubirilor.
Dl. Thamó Csaba: după părerea mea, Consiliul Judeţean Harghita ar trebui să acorde un sprijin mai mare consiliilor locale în procesul de despăgubire. Consiliul Judeţean Harghita ar trebui să aibă o participare mai activă, pentru că vorbim despre o problemă reală.
Dl. Sófalvi László: la şedinţa anterioară acest grup de lucru nu s-a prezentat, dar există la Consiliul Judetean Harghita, un grup de lucru care se ocupă de această problemă, şi la una din şedinţele următoare vor prezenta şi activitatea lor.
Dl.Csíki Csongor: Doresc să răspund la semnalările făcute de către colegul meu Árus Zsolt vis-a-vis de deconturile care se fac. Motivul pentru care am acceptat funcţia de consilier este dorinţa de a ajuta dezvoltarea comunităţii acestui judeţ prin munca mea.
Un alt motiv pentru care nu mă interesază indemnizaţia – acesta este părerea mea personală, şi sper că nu mă consideraţi încrezut – munca de consilier necesită o responsabilitate şi un efort mare, iar indemnizaţia pe care noi primim nu acoperă efortul depus de noi. Dacă aş veni numai pentru bani, poate că m-aş apuca de altceva pentru că cu efortul depus s-ar putea face bani serioşi în altă parte. Deci asta este părerea mea persoanlă. Dl. Bondor István: proces-verbal din 13 februarie 2009, încheiat cu prilejul numărării voturilor privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Harghita în Comisia socioeconomică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare.
În urma numărării voturilor comisia de validare a constatat următoarele:
Numele candidatului: doamna Fulop Otilia, numărul consilierilor prezenţi 22, numărul voturilor valabil exprimate 22, numărul voturilor obţinute de candidat 22.
Domnul Szép Róbert, numărul consilierilor prezenţi 22, numărul voturilor valabil exprimate 22, numărul voturilor obţinute de candidat 22.
Dl. Árus Zsolt: în faţa mea se află hotărârea despre Comisia de analiză şi verificare a Editurii “Hargita Népe” adoptat în anul trecut. Art. 3. sună astfel: “Termenul până la care Comisia va întocmi şi va depune raportul final este de 30 septembrie 2008. “ Se poate constata o întărziere însemnată, deci este legitim interesul nostru în ceea ce priveşte activitatea comisiei. Ar fi timpul să primim acest raport, în fine, cu acest scop a fost înfiinţat comisia.
Cred că dl. Csiki Csongor nu m-a înţeles bine. Aici nu este vorba pentru ce şi câţi bani primim. Rugămintea mea a fost să primim o situaţie. Sunt de acelaşi părere cu dl. consilier în ceea ce priveşte motivaţia pentru care noi am acceptat această funcţie, şi anume să depunem o muncă valoroasă în folosul comunităţii. Dacă sunteţi de acord, eu voi depune un proiect de hotărâre în care renunţ la indemnizaţia de consilier pentru utilitate publică.
Dl. Sófalvi László: vă mulţumesc pentru participare. Vă doresc o dupăamează plăcută şi un week-end plăcut.

Miercurea Ciuc, 13 februarie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária