Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:22:54
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 19 mai 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 19 mai 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse in ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
13. LUKÁCS VILMOS UDMR
14. KOCS ILONA PCM
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZÁSZ JENŐ PCM
25. SZENTES ANTAL UDMR
26. TAMÁS ZOLTÁN PCM
27. THAMÓ CSABA PCM
28. TORDAI ÁRPÁD UDMR
29. VAJNA EMERIC PCM
30. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr.261, din 12 mai 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând domnul consilier judeţean Szász Jenő.
Şedinţa este publică.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, Gábor László primarul comunei Lăzarea, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă propunerea de modificare a proiectului ordinii de zi al şedinţei. Astfel punctul 1 de pe ordinea de zi este prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 aprilie 2009, la punctul 2 este proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita a unui teren identificat conform Anexei nr. 1, în suprafaţă de 20 ha, necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii Centru de management al deşeurilor şi depozit ecologic regional, aparţinând domeniului public al comunei Mădăraş, judeţul Harghita, punctele 3, 4, 5 şi 9 de pe proiectul ordinii de zi au fost retrase de iniţiatori, punctul 3 este proiectul de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Vărşag pe linie de evidenţă a persoanelor de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor al Comunei Zetea, Judeţul Harghita, punctul 4 este proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Harghita la organizarea competiţiei Campionat Balcanic de Enduro pe traseul situat în localitatea Lăzarea, punctul 5 este proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife în domeniul drumurilor judeţene, punctul 6 este proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de colaborare în vederea derulării activităţilor cultelor religioase, pe anul 2009, punctul 7 este proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, punctul 8 este proiectul de hotărâre privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2009.
Propunerea de modificare a fost adoptată de consiliu.
Aprobarea ordinii de zi.
Rezultatul votului: 27 de voturi Da, 2 Nu, 1 Abtinere
Árus Zsolt István 1 Nu
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absent
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Abtinere
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Nu
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Imre 29 Da
Vass Árpád András 30 Da
Kocs Ilona 31 Da


Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză, urmând ca în şedinţă să se prezinte numai rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, pe domenii de activitate.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 aprilie 2009.
Dl. Árus Zsolt a semnalat faptul că nu a primit din timp procesul verbal pentru a-l putea citi înainte de a vota.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal.
Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 aprilie 2009;
Rezultatul votului: 27 de voturi Da, 2 Abtineri, 1 Nu.
Árus Zsolt István 1 Nu
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
síki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absent
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Abtinere T
Thamó Csaba Zsolt Béla 27Abtinere
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Imre 29 Da
Vass Árpád András 30 Da
Kocs Ilona 31 Da

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita a unui teren identificat conform Anexei nr. 1, în suprafaţă de 20 ha, necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii Centru de management al deşeurilor şi depozit ecologic regional, aparţinând domeniului public al comunei Mădăraş, judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba l-a informat pe consilieri că banii sunt asiguraţi prin Programul Operaţional Sectorial-Mediu mulţumită domnului Korodi Attila, fost ministru al mediului.
Domnul consilier Thamó Csaba a fost informat de reprezentanţii PCM-ului de la Mădăraş despre faptul că hotărârea consiliului local Mădăraş a fost atacată de către Prefectură. S-a depus o petiţie cu 750 de semnături împotriva hotărârii respective.
După părerea domnului consilier Árus Zsolt, domnul preşedinte Borboly Csaba nu ţine cont de regulamentul privind adoptarea proiectelor de hotărâri, s-a ocupat în mod greşit de la bun început de problema depozitului de deşeuri. Domnul consilier s-a interesat de documentaţia de la Bruxelles privind separarea judeţelor în cadrul acestui program, nu înţelege motivul rezilierii înţelegerii între cele două judeţe.
Doamna consilier Stoia Sabina a cerut extrasul de carte funciară pentru a vedea cine sunt proprietarii şi s-a interesat dacă consiliul dispune de acordul proprietarilor.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel este de acord cu această investiţie cu condiţia legalităţii documentelor.
Domnul consilier Hajdu Gabor a subliniat importanţa depozitului de deşeuri.
Domnul consilier Becze Istvan a spus, că localnicii au fost informaţi obiectiv, dar reprezentaţii PCM-ului au distribuit pliante bazate pe minciuni, dezinformând astfel oamenii.
Rugămintea domnului consilier Thamó Csaba a fost să fie luată în considerare opinia locuitorilor din comuna Mădăraş.
Domnul consilier Györgypál László propune ca această problemă să se decidă cu vot secret, ca fiecare consilier să poată vota după propria sa conştiinţă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba l-a rugat pe domnul Thamó Csaba să clarifice ce pliante au fost distribuite de reprezentanţii PCM-ului de la Mădăraş şi să tragă la răspundere organizaţia locală fiindcă protestul lor poate dăuna vieţii tuturor locuitorilor din judeţ. Pentru a putea aproba proiectul de hotărâre, domnul preşedinte a cerut ca să fie făcute demersurile ca hotărârea consiliului local corectat conform exigenţelor şi copia titlului de proprietate să fie prezentate în termen de 7 zile.

Rezultatul votului pentru utilizarea procedurii votului secret la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita a unui teren identificat conform Anexei nr. 1, în suprafaţă de 20 ha, necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii Centru de management al deşeurilor şi depozit ecologic regional, aparţinând domeniului public al comunei Mădăraş, judeţul Harghita.
Rezultatul votului: 30 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absent
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Imre 29 Da
Vass Árpád András 30 Da

Kocs Ilona 31 Da

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita a unui teren identificat conform Anexei nr. 1, în suprafaţă de 20 ha, necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii Centru de management al deşeurilor şi depozit ecologic regional, aparţinând domeniului public al comunei Mădăraş, judeţul Harghita.

Rezultatul votului secret: 22 de voturi Da, 7 Nu.

Domnul consilier Árus Zsolt cere ca votul său de la primul punct de pe ordinea de zi să fie modificat din abţinere în vot împotrivă, şi atrage atenţia domnului preşedinte că nu a ţinut cont de Regulamentul de funcţionare a consiliului judeţean, iar încălcarea regulamentului atrage sancţiuni. Rugămintea dânsului este ca înregistrarea şedinţei să fie accesibilă pe pagina de web al Consiliului Judeţean Harghita.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Vărşag pe linie de evidenţă a persoanelor de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor al Comunei Zetea, Judeţul Harghita.
Nu au existat observaţi

Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Vărşag pe linie de evidenţă a persoanelor de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor al Comunei Zetea, Judeţul Harghita
Rezultatul votului: 30 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absent
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Imre 29 Da
Vass Árpád András 30 Da

Kocs Ilona 31 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Harghita la organizarea competiţiei Campionat Balcanic de Enduro pe traseul situat în localitatea Lăzarea.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Harghita la organizarea competiţiei Campionat Balcanic de Enduro pe traseul situat în localitatea Lăzarea;
Rezultatul votului: 30 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absent
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Imre 29 Da
Vass Árpád András 30 Da
Kocs Ilona 31 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife în domeniul drumurilor judeţene .
Domnul consilier Sófalvi László a precizat faptul, că tariful trebuie stabilit în euro conform cerinţei ministerului şi a făcut cunoscut textul final al articolului 9 care este următorul: Art. 9 (1) Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre constituie venit la bugetul Judeţului Harghita şi se achită anticipat, în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, fie în numerar la casieria Consiliului Judeţean Harghita, fie prin ordin de plată.
(2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.
Observaţia domnului consilier Árus Zsolt cu privire la legitimaţia emisă de Consiliul Judeţean Harghita este ca acestea trebuie să fie bilingvă, iar în cazul eliberării copiilor după licenţă să fie plătite, dar nu cu sume aşa de mari cum este trecut în proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Tamás Zoltán a venit cu rugămintea ca între ministerele favorizate să fie trecut şi Ministerul Educaţiei.
Domnul consilier Sófalvi László a răspuns că este vorba despre transportul public şi la celălalt este vorba despre transportul special.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife în domeniul drumurilor judeţene;
Rezultatul votului: 26 de voturi Da, 1 Abtinere, 3 Nu.
Árus Zsolt István 1 Nu
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Nu
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Nu
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absent
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Imre 29 Da Vass Árpád András 30 Da
Kocs Ilona 31 Abtinere
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de colaborare în vederea derulării activităţilor cultelor religioase, pe anul 2009. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că cei care nu au depus cerere, vor putea depune cerere la rectificarea bugetului.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel cere ca în viitor să fie trimisă şi lui solicitările pentru că în cazul bisericii din Săcel s-a creat o confuzie, ei au depus o documentaţie considerând că asta va fi finanţată din cadrul acestui program. Domnul consilier subliniază că la comisia de specialitate l-a dat votul cu condiţia să ţină cont de procentul cultelor în judeţ şi repartiţia să fie proporţională cu aceste culte.
Domnul Egyed Árpád, secretarul judeţului menţionează că este nevoie de o precizare privind o schimbare de formă a proiectului de hotărâre, enumerarea este în anexă şi nu în proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Árus Zsolt spune că conform regulamentului preşedintele este obligat să supună votului propunerile de modificare, domnul preşedinte nu a făcut acest lucru. Domnul consilier propune discriminarea pozitivă, astfel cultele mai mici primesc mai mulţi bani decât cei mari. În anexa doi, modelul de contract este greşit deoarece contractele nu se încheie cu acele culte ci cu persoanele juridice, o parohie, o episcopie etc.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de colaborare în vederea derulării activităţilor cultelor religioase, pe anul 2009;
Rezultatul votului: 30 de voturi Da.

Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absent
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Imre 29 Da
Vass Árpád András 30 Da
Kocs Ilona 31 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Rezultatul votului: 29 de voturi Da, 1 Abtinere.
Árus Zsolt István 1 Abtinere
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absent
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Imre 29 Da
Vass Árpád András 30 Da
Kocs Ilona 31 Da

Ultimul punct de pe ordinea de zi este Proiectul de hotărâre privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2009.
Şedinţa continuă cu uşile închise.

Proiect de hotărâre privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2009;
Rezultatul votului: 27 de voturi Da, 2 Abtinere.
Rezultatul votului secret: 22 de voturi Da, 5 Nu.
Árus Zsolt István 1 Abtinere
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 nu a votat
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absent
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Abtinere
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Imre 29 Da
Vass Árpád András 30 Da

Kocs Ilona 31 Da
La punctul Diverse domnul preşedinte Borboly Csaba a prezentat vizita efectuată pe 14 mai 2009 în Debrecen, Ungaria.
Consilierii au acceptat motivarea absenţei domnului consilier Rácz Árpád din data de 29 aprilie 2009.
Domnul consilier Györgypál László cere redactarea unui comunicat din partea Consiliului Judeţean Harghita ca inscripţionarea monumentelor din Cluj Napoca să se facă şi în limba maghiară.
Domnul consilier Árus Zsolt s-a interesat de ce nu este pus pe pagina de web declaraţia de avere a domnului Birtalan Joszsef şi a informat pe colegi că a dat în judecată Consiliul Judeţean Harghita pentru că procesele verbale ale şedinţelor consiliului nu au fost afişate pe site.
Domnului Birtalan József, administratorul public al Consiliului Judeţean Harghita a răspuns că este responsabilitatea lui de a întocmi declaraţia de avere, şi o va face. Până acum nu a făcut-o din motive obiective.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Lăzarea, 19 mai 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária