Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 16:52:27
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 26 iunie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 26 iunie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 721/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád – Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita lipseşte domnul consilier judeţean Beder Tibor, care va justifica absenţa cf. Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, domnul vicepreşedinte Petres Sándor, domnii consilieri judeţeni Csíki Csongor, Hajdu Gábor, Csillag Péter şi Szentes Antal întârzie.

Consiliul este legal întrunit şi poate lucra valabil în plen cu 28 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la primul punct pe ordinea de zi.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 mai 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 mai 2011.

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 26.06.2011 cu număr de înregistrare 12449/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 28 iunie 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva

 

 

Întocmit

Szabó Zsolt