Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 13 aprilie 2024 13:29:00
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 22 sepembrie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 22 septembrie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1049/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează domnul consilier judeţean Györgypál László-József.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 28 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului anual de „Protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita" pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi cu nr. 4, 11, 13, 15, 16 nu sunt complete şi din această cauză nu pot fi dezbătute şi cere scoaterea acestor proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre cu nr. 4, 11, 13, 15, 16.

Rezultatul votului: 6 Da, 17 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András cere introducerea proiectelor de hotărâri iniţiate de fracţiunea PCM pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Kovács Árpád András menţionând că doar acele proiecte de hotărâri pot fi puse pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita care corespund criteriilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba cere răspunsul la adresa înaintată către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita privind problemele localităţilor neelectrificate.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba, menţionând că programul Consiliului Judeţean Harghita „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2011" se adresează localităţilor care din forţe proprii nu pot realiza astfel de investiţii şi a mai adăugat că domnul consilier judeţean va primi răspunsul şi prin cale poştală.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona are o întrebare referitoară la lipsa proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 august 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă conţinutul Amendamentului de fond nr. 18011/2011 asupra proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011 prin Amendamentul de fond nr. 18011/2011.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra articolului 19.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra articolului 20.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă argumentele generale aprobării proiectului de hotărâre şi importanţa modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că ar fi necesară găsirea unor soluţii împreună cu consiliul local al oraşului Bălan privind problemele de încălzire care intervin în oraşul Bălan.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 9 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 10 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 11 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 12 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 13 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 14 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 15 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 16 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 17 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 18 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot introducerea prin amendamentul de fond al articolului 19 la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot introducerea prin amendamentul de fond al articolului 20 la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 21 (vechiul articol 19) al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 22 (vechiul articol 20) al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 23 (vechiul articol 21) al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 24 (vechiul articol 22) al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 25 (vechiul articol 23) al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 1034/2011 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare şi a celor 20% din sumele aferente cotei 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2012 şi estimărilor pentru anii 2013-2015.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind acceptarea sumei alocate de la bugetul de stat conform contractului de finanţare nr. 12310 / 28.06.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Siculeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Siculeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale".

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că titlul proiectului de hotărâre este formulat greşit şi nu conţine toate informaţiile necesare aprobării acestuia.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Tomeşti, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Tomeşti", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea oraşului Borsec, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii locale din oraşul Borsec", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Ciumani, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Ciumani", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Cozmeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale Sószék, din comuna Cozmeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Cozmeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale Nyir, din comuna Cozmeni, sat Lăzăreşti", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Electrificare Gălăuţaş, comuna Gălăuţaş".

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că raportul de specialitate a Direcţiei economice privind proiectului de hotărâre este nefavorabil şi în aceste condiţii proiectul de hotărâre nu poate fi aprobată.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba menţionează că fracţiunea PCM sprijină programul Consiliului Judeţean Harghita „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2011" şi cere sprijinul Consiliului Judeţean Harghita în rezolvarea problemelor de electrificare a municipiului Odorheiu Secuiesc.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt menţionând că proiectul de hotărâre corespunde cerinţelor Direcţiei Economice şi Direcţiei generale administraţie publică locală.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie (PT +DDE) pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă şi lucrări de modernizare la Dispensarul medical din str. Petőfi nr. 14".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie pentru obiectivul „Lucrări de construcţii drum de acces şi parcare în jurul locuinţelor de serviciu pentru medici".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie pentru obiectivul „Lucrări de reabilitare a instalaţiilor electrice în sediul Consiliului Judeţean Harghita".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc".

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă necesitatea acestei dezvoltări a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 193/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii Proiectare – Reabilitare secţii spitaliceşti faza II: Extindere unitate de primire urgenţă parter +etaj, extindere neonatologie, reparaţii capitale la Sec. UPU, Obstetrică Ginecologie, Neonatologie, Gastroentologie şi Urologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr.2.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă importanţa realizării investiţiei cuprinse în proiectul de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că în lipsa examinării documentaţiilor de proiectare a investiţiei amintite în proiectul de hotărâre, aceasta nu poate fi aprobată.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011, etapa a II-a.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Petres Sándor în Comisia de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a.

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Becze István în Comisia de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Tordai Árpád în Comisia de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a.

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Mezey Ildikó în Comisia de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a.

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Fazakas Gabriella în Comisia de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a.

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Gáll Szabolcs în Comisia de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a.

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Krizbai Imre în Comisia de selecţie privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a.

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Stoia Sabina în Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a;

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Gergely András în Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a;

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Márton Árpád în Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a;

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2011 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Hegyalja", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 106/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Hegyalja".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind achitarea cotizaţiei pe anul 2011 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că va ataca în instanţă aprobarea proiectelor de hotărâri care nu corespund normelor legale.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o întrebare privind fondurile europene destinate asociaţiilor microregionale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind numirea în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, a doamnei Máthé Emma.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, a doamnei Máthé Emma.

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Cultural Judeţean Harghita şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret rezultatul evaluării finale a managementului la Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea încheierii noului contract de management cu doamna Ferencz Angéla.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László prezintă rezultatele delegării sale în Ungaria la Hajdúnánás unde împreună cu domnul Kassay Péter au participat la diferite evenimente culturale.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că pagina web al Consiliului Judeţean Harghita nu conţine toate informaţiile de interes public şi precizează că adresa de e-mail a dânsului este sub interdicţia de a nu poate trimite e-mailuri la adresele Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 22.09.2011 cu număr de înregistrare nr. 18655/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 28 septembrie 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva