Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:12:38
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 29 aprilie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 29 aprilie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 490/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă domnul deputat parlamentar Asztalos István, domnul prefect Ladányi László-Zsolt şi directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează consilierii judeţeni: dl Árus Zsolt István, dl Becze István, dl Beder Tibor, dl Györgypál László-József şi dl Lukács Vilmos.

Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 24 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul Sebestyén István Elemér directorul şcolii din Zetea prezintă pe scurt istoria dezvoltării comunei Zetea, precizând problemele cu care se confruntă locuitorii comunei în ziua de azi.

Domnul Korpos Béla primarul comunei Zetea salută idea convocării la Zetea a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobăteşti (DN 13C), proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, din capitolul Diverse.

Rezultatul votului: 25 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, cu modificările ulterioare.

Rezultatul votului: 25 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune modificarea ordinii proiectelor de hotărâri pe ordinea de zi, astfel: punctul 43 devine 1, punctul 11 devine 7, punctul 23 devine 8, punctul 24 devine 9, punctul 28 devine 10, punctul 29 devine 11, punctul 30 devine 12, punctul 31 devine 13, punctul 32 devine 14, punctul 33 devine 15, punctul 34 devine 16, punctul 41 devine 17, punctul 42 devine 18, punctul 36 devine 19, punctul 10 devine 20, punctul 12 devine 21, punctul 13 devine 22, punctul 14 devine 23, punctul 15 devine 24, punctul 16 devine 25, punctul 17 devine 26, punctul 18 devine 27, punctul 19 devine 28, punctul 20 devine 29, punctul 21 devine 30, punctul 22 devine 31, punctul 25 devine 32, punctul 26 devine 33, punctul 27 devine 34, punctul 7 devine 35, punctul 8 devine 36, 9 devine 37, punctul 37 devine 38, punctul 38 devine 39, punctul 39 devine 40, punctul 40 devine 41 şi punctul 1 devine 42.

Rezultatul votului: 25 Da

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba întreabă pe domnul preşedinte Borboly Csaba despre termenul în care va primi răspunsul la interpelaţia adresată Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea dl-ui consilier Thamó Csaba menţionând că va răspunde la interpelaţia dânsului respectând termenele stabilite prin lege.

 

Se trece la primul punct pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobăteşti (DN 13C), proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Rezultatul votului: 25 Da 

Rezultatul votului secret privind desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.: 24 voturi Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010 asupra execuţiei bugetare al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 18 Da, 2 Nu, 5 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 18 Da, 2 Nu, 5 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art 1: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 2: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 3: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 4: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 5: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 6: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 7: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 8: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 9: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 10: 25 Da.

Rezultatul votului pentru art 11: 25 Da.

Rezultatul votului pentru întregul proiect de hotărâre: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar din fondul de rezervă bugetară, prevăzut în buget la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, în valoare de 10.000 lei, pentru comuna Feliceni, judeţul Harghita, în vederea reparării şcolii generale cu predare pentru clasele I-IV

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe localităţi a sumelor de la bugetul de stat pentru finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi a băncilor de date urbane, pentru lucrări aferente anului 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr 1 şi nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2011 din cadrul programului privind „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012" conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 172/2008

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2011

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba sprijină derularea acestui program şi are o întrebare privind electrificarea localităţii Mădăraş-Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde pe scurt la întrebarea domnului consilier Thamó Csaba, enumerând problemele cu care se confruntă iniţiatorii programului în procesul de electrificare a localităţii Mădăraş-Harghita.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona propune ca dezvoltarea acestor reţele de electrificare să fie în concordanţă cu peisajul natural în care sunt realizate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde pe scurt la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona, menţionând că în realizarea reţelelor de electrificare unde posibilităţile le permit se vor ţine de acest aspect.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita a cotei-parte de 35% din obiectul de investiţii denumită „Extinderea reţelei electrice pârâul Diacului, comuna Tulgheş"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea comunei Tulgheş a obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei electrice pârâul Diacului, comuna Tulgheş" realizat în cadrul programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2010"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrarea „Electrificare Şicasău, comuna Zetea (zona centrală)"

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre, menţionând că această investiţie de electrificare a localităţii Şicasău se va realiza în proporţie de 80%.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru utilizarea domeniului public din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi aprobarea efectuării unor lucrări de instalare a traseelor de fibre optice

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 89/2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, a cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L., cu modificările ulterioare

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abţineri.

Rezultatul votului secret privind mandatarea d-nei Drócsa Mária cu reprezentarea intereselor judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L: 22 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 260/2010 privind aprobarea solicitării transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Harghita a unor bunuri imobile supuse executării silite, situate în Miercurea Ciuc, str. Harghitei nr. 98, identificate prin C.F. nr. 52449; 52442 respectiv 52443, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea publică a statului

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a organigramei şi a statului de funcţii

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public de Pază al obiectivelor de interes judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional CLEAR (Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly - for All) din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional RECULTIVATUR din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Dreptul pentru toţi" al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului şi a obiceiurilor populare din judeţul Harghita pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Spectacole folclorice pentru judeţul Harghita", pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea „Programului de sprijinire a filarmonicilor şi orchestrelor de cameră din judeţul Harghita"pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Sprijinirea concursurilor profesionale al Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în anul 2011"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind derularea „Programului Forumul Pedagogilor Tineri din judeţul Harghita cu unele organizaţii neguvernamentale din zonele: Ciuc, Gheorgheni şi Odorhei" pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului „Program de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a rromilor" în anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 61/2011 a CJHR privind derularea programului „Promovarea valorilor familiare şi culturale" pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentanţa de promovare şi desfăşurare a activităţilor internaţionale a judeţului Harghita pe lângă instituţiile UE" pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Înţelegerii de colaborare între judeţul Harghita din România, şi Regiunea Autonomă Ningxia Hui din Republica Populară Chineză

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da 1 Abţinere.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel cere o precizare privind - Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentanţa de promovare şi desfăşurare a activităţilor internaţionale a judeţului Harghita pe lângă instituţiile UE" pe anul 2011 - menţionând că sprijină această iniţiativă.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona explică motivele pentru care se abţine la sprijinirea acestui proiect de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere de la consilierii judeţeni ca aceste intervenţii din partea consilierilor să aibă loc înainte de votarea proiectelor de hotărâri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor anuale aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, mamele protejate în centrele maternale precum şi copiii daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, pe anul 2011, în judeţul Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna aprilie 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului şef

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret denumirea membrilor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism.

Rezultatul votului secret pentru: Chiorean Adrian Alexandru: 23 Da, Berszán Carmen Ruxandra: 24 Da, Bogos Ernő: 24 Da, Márton Ildikó: 24 Da, Albert Homonnai Márton: 24 Da, Albert Márton: 24 Da, Máthé Zoltán: 24 Da, Köllő Miklós: 23 Da, Mirk Lilla: 24 Da, Korodi Szabolcs: 24 Da, Lukács Péter: 24 Da, Csák László: 24 Da, Demeter László: 24 Da, Szép Róbert: 24 Da, Orbán Béla: 24 Da, Csiszér Botond: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Judeţului Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret denumirea membrilor Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Judeţului Harghita.

Rezultatul votului secret pentru: Borboly Csaba 24 Da, Egyed Árpád 24 Da, Gábor László 24 Da, Birta Antal 24 Da, Orbán Béla 24 Da, Csiszér Botond 24 Da, Fülöp Ottilia 24 Da, Romfeld Mária Magdolna 24 Da, Bara Lenke 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului „Ziua naţională a Tineretului" în judeţul Harghita pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că denumirea programului ar trebui să fie Zilele judeţului Harghita şi are o întrebare privind componenţa membrilor de organizare a acestui program.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier Glodeanu Cristinel menţionând că programele din cadrul programului „Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita" au fost realizate în strânsă colaborare cu instituţiile culturale de specialitate.

Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese consideră că denumirea programului este corectă iar programele culturale vor acoperi toate ariile regiunii judeţului Harghita.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează că în stabilirea programelor „Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita" au avut loc consultări cu toate părţile interesate în organizarea programului.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că acest program este important în privinţa diversităţii culturale.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că în organizarea şi realizarea programului este important colaborarea cu primăriile judeţului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 109/2009 privind aprobarea înfiinţării distincţiei cu denumirea "Distincţie de excelenţă" pentru dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr 53/2011, privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 20/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale" finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale Judeţului Harghita legate de acest proiect

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi.

Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 aprilie 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 aprilie 2011.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută preotul romano-catolic al comunei Zetea şi oferă posibilitatea locuitorilor comunei de a interveni cu întrebări adresate membrilor consiliului judeţean şi invitaţilor prezenţi.

Domnul Incze Benjamin preotul romano-catolic din Zetea mulţumeşte pe scurt domnului preşedinte Borboly Csaba pentru ţinerea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita la Zetea.

Domnul Kovács Zoltán cere sprijinul Consiliului Judeţean Harghita în domeniul avizării lucrărilor de construcţii şi amenajare a teritoriului şi urbanism.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului Kovács Zoltán menţionând că avizarea lucrărilor de construcţii şi amenajare a teritoriului şi urbanism depind de normele legislative aflate în vigoare.

Domnul Ilyés Balázs prezintă problemele legate de nivelul ridicat al lacului de acumulare de la barajul Zetea.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că este important apariţia unui articol în ziarele locale despre opiniile specialiştilor din domeniul gospodăriri apelor referitor la situaţia menţionată de domnul Ilyés Balázs.

Domnul Korpos Béla primarul comunei Zetea întreabă pe domnul deputat parlamentar Asztalos István despre situaţia PUG-ului comunei Zetea şi precizează că primăria Comunei Zetea se confruntă cu problema că îşi desfăşoară activitatea într-o locaţie închiriată. Referitor la numărul posturilor aprobate primăriei Comunei Zetea a mai adăugat că cere sprijinul domnul prefect Ladányi László-Zsolt pentru că numărul posturilor aprobate primăriei este insuficientă în raport cu serviciile prestate.

Domnul deputat parlamentar Asztalos István răspunde la întrebările domnului primar Korpos Béla menţionând că va sprijini aprobarea PUG-ului comunei Zetea.

Domnul prefect Ladányi László-Zsolt consideră că problema privind numărul posturilor aprobate primăriei Comunei Zetea va fi rezolvată în timp apropiat.

S-a mai ridicat şi o problemă a comunei Zetea privind lipsa căilor de acces la localităţile învecinate şi la terenurile agricole.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că această problemă nu aparţine de competenţa Consiliului Judeţean Harghita, dar sprijină toate demersurile localnicilor pentru rezolvarea situaţiei existente.

Domnul Jakab Ferenc, reprezentantul composesoratului are o întrebare privind programele de finanţare a Uniunii Europene destinate composesoratelor.

Domnul deputat parlamentar Asztalos István consideră că există o varietate largă de programe de finanţare a Uniunii Europene destinate composesoratelor şi fermelor agricole şi dacă sunt necesare, aceste programe pot fi prezentate sub forma unor conferinţe de informare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează, că va răspunde în scris la problemele composesoratului.

Domnul Lukács Tibor preşedintele UDMR-ului din Zetea le mulţumeşte domnului preşedinte Borboly Csaba şi invitaţilor pentru ţinerea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita în comuna Zetea.

S-a mai ridicat şi o problemă a locuitorilor comunei Zetea privind compensarea proprietarilor care au fost expropriaţi datorită realizării lacului de acumulare de la barajul Zetea.

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că în zilele următoare vor veni specialişti în domeniu pentru consultarea şi elucidarea situaţiei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba acordă o scurtă pauză şi predă conducerea şedinţei domnului vicepreşedinte Petres Sándor.

Domnul consilier judeţean Bondor István prezintă rezultatele voturilor secrete, afirmând că toate persoanele desemnate au primit votul necesar de a deveni membru în diferite comisii.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona propune alocarea unor fonduri din bugetul Consiliului Judeţean Harghita pentru înlăturarea efectelor cauzate de acuzaţiile nedreptăţite din Mass-media naţională aduse judeţului Harghita, exprimând două cazuri cel cu restructurarea spitalelor de interes judeţean şi cazul domnului Csibi Barna.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor consideră că au existat mai multe iniţiative din partea conducerii UDMR-ului, a parlamentarilor UDMR şi a Consiliului Judeţean Harghita pentru soluţionarea acestor evenimente de Mass-media.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László completează spusele domnului vicepreşedinte Petres Sándor, menţionând că în cazul închiderii spitalelor de interes judeţean au existat consultări cu mai multe organizaţii guvernamentale competente.

Domnul consilier judeţean Bondor István prezintă rezultatele activităţii sale din cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.

Domnul consilier judeţean Benyovszki Lajos prezintă rezultatele consfătuirii profesionale la Karcag, Ungaria.

Domnul vicepreşedinte Petres Sândor propune un minut de reculegere în amintirea viceprimarului comunei Joseni domnul Csala Zsolt.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita la Zetea şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29.04.2011 cu număr de înregistrare 8432/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 05 mai 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva

 

 

Întocmit

Szabó Zsolt

 

 

 

 

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Octombrie 2011 10:11