Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:45:33
Proces verbal al şedinţei CJH din 08 martie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 08 martie 2013

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 08 martie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

 

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. AMBRUS SÁNDOR UDMR
2. BARTI TIHAMÉR UDMR
3. BECZE ISTVÁN UDMR
4. BEGE KÁROLY UDMR
5. BENDE SÁNDOR UDMR
6. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
7. BÍRÓ BARNA BOTOND UDMR
8. BIRTALAN JÓZSEF UDMR
9. BURUS-SIKLÓDI BOTOND UDMR
10. CSILLAG PÉTER MPP - PCM
11. CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA UDMR
12. DANGULY ERVIN EMNP - PPMT
13. FERENCZ-SALAMON ALPÁR UDMR
14. INCZE CSONGOR UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. MARCU RĂDUCU IOAN USL
17. OROSZ-PÁL LEVENTE EMNP - PPMT
18. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
19. PETRES SÁNDOR UDMR
20. POP ADRIAN USL
21. PROCA ION USL
22. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
23. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
24. SALAMON ZOLTÁN MPP - PCM
25. SÁNDOR BARNA UDMR
26. SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN MPP - PCM
27. SORBÁN ATTILA EMNP - PPMT
28. SZENTES ANTAL UDMR
29. THAMÓ CSABA MPP - PCM
30. TÓÁSÓ LÁSZLÓ UDMR

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 257/2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează domnul consilier judeţean Burus-Siklódi Botond, domnul consilier judeţean Danguly Ervin, domnul consilier judeţean Proca Ion şi domnul consilier judeţean Thamó Csaba.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 26 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare, menţionând că repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014-2016 în judeţul Harghita s-au realizat sub forma proiectelor de dezvoltare înaintate de unităţile administrativ-teritoriale către Consiliul Judeţean Harghita. Domnul preşedinte mai adaugă că în repartizarea sumelor defalcate s-a luat în vedere în special acele proiecte de dezvoltare care pot fi realizate cu fonduri relativ restrânse, dar care au un efect benefic relativ mai mare asupra comunităţilor locale. Sumele repartizate consiliilor judeţene sunt mai mici decât în anii trecuţi şi din această cauză proiectele mai mari nu pot fi finanţate. Mai precizează că sunt deficite la fondul de salarii şi la proiectele de investiţii concepute şi aflate în diferite stadii de realizare iar tocmai din această cauză au fost solicitate ca planificarea investiţiilor de către unităţile administrativ-teritoriale să fie foarte exacte, precise şi sustenabile. Domnul preşedinte mulţumeşte primarilor din judeţul Harghita pentru că au fost parteneri în realizarea proiectului de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit. În continuare mai adaugă, că dacă s-ar putea ţine cont şi de bugetul Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2013, repartizarea sumelor pentru unităţiile administrativ teritoriale s-ar putea vedea şi mai exact datorită diferitelor programe de dezvoltare ale Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot modificarea proiectului ordinii de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita, astfel ca proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 353/2012 şi aprobarea Master Planului actualizat şi a listei de investiţii, a Studiului de fezabilitate actualizat, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor, a cofinanţării proiectului, şi a Documentului de poziţie privind implementarea proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita" să fie primul punct de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zii a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 353/2012 şi aprobarea Master Planului actualizat şi a listei de investiţii, a Studiului de fezabilitate actualizat, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor, a cofinanţării proiectului, şi a Documentului de poziţie privind implementarea proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita".

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor prezintă pe scurt proiectul de hotărâre menţionând că deciziile privind aprobarea documentaţiilor a fost luate deja, însă după diferite consultări cu organele guvernamentale acestea trebuie actualizate şi modificate în funcţie de propunerile făcute. Domnul vicepreşedinte mai adaugă că o singură modificare esenţială a fost făcută în Documentul de poziţie privind implementarea proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014-2016

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectul de hotărâre, enumerând obiectivele de investiţii şi arieratele pentru care au primit unităţile administrativ-teritoriale sumele repartizate. Pentru municipiul Miercurea Ciuc sumele au fost repartizate în special pentru construirea internatului liceului Márton Áron, oraşului Bălan pentru achitarea arieratelor, comunei Cârţa pentru finalizarea investiţilor din anii trecuţi şi pentru suportarea contribuţiei proprie în cadrul unor proiecte ale Uniunii Europene, comunei Ciceu pentru reabilitaree drumului de exploatare din Ciceu spre Harghita Băi, comunei Ciucsângeorgiu pentru construirea reţelei de canalizare şi staţiei de epurare, comunei Dăneşti pentru reabilitarea acoperişului casei de cultură. În privinţa comunei Leliceni, domnul preşedinte menţionează că primarul comunei, domnul Pál Péter a folosit unele metode de ameninţare, şi anume, ca în cazul în care comunei Leliceni nu vor fi repartizate sumele solicitate îşi va da demisia din funcţie. Mai adaugă că aceste metode nu vor avea efecte în repartizarea sumelor defalcate ci doar argumentele şi proiectele de investiţii bine fondate vor avea câştig de cauză, iar sumele repartizate pentru reconstrucţia sălii de sport de la Misentea nu sunt cauzate de aceste metode. Domnul preşedinte continuă enumerarea repartizărilor, comunei Mădăraş sumele vor fi repartizate pentru terminarea lucrărilor de construire a reţelelor de canalizare zona Ciucul de Sus, comunei Mihăileni pentru construirea căminului cultural de la Livezi, reabilitarea şcolii de la Nădejdea şi la dezvoltarea sistemului de apă şi canalizare, comunei Păuleni Ciuc pentru construirea căminului cultural şi terminarea capelei mortuare, comunei Plăieşii de Jos pentru reabilitarea şcoliilor generale, comunei Racu pentru reabilitarea şcolii Cserei Mihály, comunei Sâncrăieni pentru diferite investiţii minore, comunei Sândominic pentru reabilitarea căminului cultural, comunei Sânmartin pentru modernizarea drumului comunal DC 130 spre Ciucani, comunei Sânsimion pentru lucrări de reparaţii la acoperişul şcolii Endes József, comunei Sântimbru pentru asigurarea contribuţiei proprie în cadrul unor proiecte ale Uniunii Europene, comunei Siculeni pentru reabilitarea monumentului Siculicidium şi construirea grădiniţei cu program prelungit, comunei Tomeşti pentru reabilitarea grădiniţei, oraşului Băile Tuşnad pentru centrul balnear, comunei Tuşnad pentru lucrări de canalizare şi staţie de epurare, comunei Frumoasa pentru reabilitarea străzii Bisericii.

În continuare domnul preşedinte prezintă repartizările pentru localităţile din zona Odorhei, astfel municipiului Odorheiu Secuiesc sumele au fost repartizate pentru reabilitarea şi modernizarea liceului Tamási Áron, oraşului Cristuru Secuiesc pentru realizarea unei pieţe agroalimentare, oraşului Vlăhiţa pentru finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului Drumul apelor minerale, comunei Atid şi comunei Avrămeşti pentru diferite investiţii minore, comunei Brădeşti pentru construirea căminului cultural, comunei Căpâlniţa pentru lucrări de reparaţii la căminul cultural şi achiziţionarea unui sistem de supraveghere video, comunei Corund pentru lucrări de reabilitare a casei de cultură şi a şcolii elementare, comunei Dârjiu şi comunei Dealu pentru diferite investiţii minore, comunei Feliceni pentru reţea de apă, comunei Porumbeni pentru sistemul de apă şi canalizare, comunei Lueta pentru modernizarea şcolii Székely Mózes şi realizarea sistemului de canalizare, comunei Lupeni pentru mai multe investiţii, comunei Mărtiniş pentru diferite investiţii minore, comunei Mereşti pentru modernizarea drumului judeţean DJ 132 A spre peştera Mereşti, comunei Mugeni pentru reabilitarea podului de la Dobeni, comunei Ocland pentru lucrări de reparaţii la şcoala generală Kelemen Imre, comunei Praid pentru reabilitarea clădirii secţiei de boli cronice, reabilitarea drumului comunal DC 45 spre Ocna de Sus şi construirea clădirii primăriei, comunei Satu Mare şi comunei Săcel pentru investiţii diverse, comunei Secuieni pentru mai multe investiţii minore cu toate că cheltuirea acestori sume deseori nu sunt executate corespunzător, comunei Şimoneşti pentru realizarea sistemelor de apă, comunei Ulieş pentru achiziţionarea sistemului de supraveghere video, comunei Vărşag pentru construirea casei de cultură, comunei Zetea pentru repararea străzii Tófalvi.

În continuare domnul preşedinte prezintă repartizările pentru localităţile din zona Gheorgheni, astfel municipiului Gheorgheni sumele au fost repartizate pentru diferite investiţii cu un buget redus însă Consiliul Judeţean Harghita va contribui cu o sumă mai mare la rezolvarea problemelor patinoarului din Gheorgheni, municipiului Topliţa pentru construirea Heliportului SMURD şi pentru construirea tribunelor la stadionul municipal, oraşului Borsec pentru realizarea centrului balnear multifuncţional, finalizarea proiectului Drumul apelor minerale şi amenajarea trotuarului adiacent pe drumul naţional DN 15, comunei Remetea pentru construirea grădiniţei de copii cu program prelungit şi casă comunitară, comunei Corbu pentru construirea capelei mortuare, comunei Tulgheş pentru modernizarea centrului civic şi realizarea canalizării la Valea Frumoasă, comunei Lăzarea pentru reabilitarea străzii Bástya, comunei Voşlăbeni pentru baza sportivă multifuncţională şi extinderea trotuarului pietonal, comunei Ditrău pentru achiziţionarea unui teren pentru a realiza drumul de acces la depozitul ecologic, extinderea reţelei de apă şi canalizare şi reabilitarea trotuarului în centrul comunei, comunei Suseni pentru extinderea reţelei de canalizare, construirea staţiei de salvare şi reabilitarea unei mori de apă, comunei Ciumani pentru asigurarea contribuţiei proprie în cadrul unor proiecte ale Uniunii Europene, comunei Joseni pentru construirea centrului de apărare civilă şi reabilitarea Grup Şcolar Sövér Elek, comunei Subcetate pentru extinderea instalaţiei termice la căminul cultural, comunei Sărmaş pentru reabilitarea şcolii de la Platoneşti, realizarea parcărilor şi căilor de acces şi asigurarea contribuţiei proprie în cadrul unor proiecte FEADR, comunei Gălăuţaş pentru reabilitarea căminului cultural şi extinderea clădirii primăriei, comunei Bilbor pentru amenajarea lucrărilor pe piaţa agroalimentară, executarea unori lucrări pe capela mortuară şi lucrări de reparaţii pe şcoala generală.

Domnul consilier judeţean Csillag Péter consideră că sumele destinate Văii Ghimeşului sunt foarte puţine, iar comuna Lunca de Jos este una dintre comunele cu cei mai mulţi locuitori al judeţului Harghita şi propune ca comuna Lunca de Jos la repartizările viitoare să fie tratată cu prioritate deoarece în comuna nu s-a realizat nici sistemul de apă şi nici sistemul de canalizare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de acord cu spusele domnului consilier judeţean Csillag Péter precizând că în aniii trecuţi în Valea Ghimeşului au fost repartizate sume mai mari pentru reabilitarea drumurilor şi podurilor.

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba-István mulţumeşte domnului preşedinte pentru consultările cu fracţiunea PCM-MPP şi cu primarii PCM-MPP din judeţ în legătură cu repartizările sumelor defalcate, dar consideră că pentru unele obiective importante nu au fost repartizate sumele necesare, dând exemplul sistemului de canalizare şi apă de la oraşul Băile Tuşnad şi în numele fracţiunii aşteaptă sumele propuse pentru rezolvarea problemelor patinoarului din Gheorgheni şi solicită continuarea programului de electrificare a Consiliului Judeţean Harghita spre satul Liban.

Domnul consilier judeţean Sorbán Attila consideră că în elaborarea repartizării sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale au avut ca scop dezvoltarea comunităţilor locale din judeţul Harghita şi propune că dacă aceste materiale s-ar ajunge în timp la consilierii judeţeni atunci şi dânşii ar putea interveni cu propuneri constructive.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Sorbán Attila menţionând că, Guvernul României a luat decizia şi timpul nu a permis ca materialele de hotărâri să fie dezbătute cu consultarea fiecărei părţi interesate.

Domnul vicepreşedinte Birtalan József prezintă experienţele personale pe care a dobândit în cadrul consultăriilor cu primarii din zona Cristurului şi Odorheiului şi anume că există colaborare între primari în stabilirea priorităţilor vizând dezvoltarea întregii regiuni.

Domnul consilier judeţean Szentes Antal felicită grupul de lucru al Consiliului Judeţean Harghita pentru elaborarea acestei repartizări şi în numele comunităţii din Siculeni mulţumeşte pentru sumele repartizate reabilitării monumentului Siculicidium şi are speranţa ca în anul 2014 pe 7 ianuarie monumentul să fie restaurat complet.

Domnul consilier judeţean Becze István consideră că în general repartizarea este bine elaborată şi fondată precizând că este foarte important ca repartizarea să rezolve problemele localităţilor şi comunelor mici care nu dispun de alte soluţii de dezvoltare şi prioritatea să fie dezvoltarea judeţului Harghita.

Domnul consilier judeţean Incze Csongor mulţumeşte domnului vicepreşedinte Birtalan József şi Consiliului Judeţean Harghita pentru sumele destinate reabilitării liceului Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc, precizând că o dată cu schimbarea Guvernului din România, reabilitarea Liceului Tamási Áron din fondurile Ministerului Culturii a intrat în impas şi de aceea este îmbucurător această colaborare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.1. al proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014-2016

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abţinere

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.2. al proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014-2016

Rezultatul votului: 26 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3. al proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014-2016

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.4. al proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014-2016

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abţineri

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abţineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Diverse

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba-István cu ocazia zilei de 8 Martie urează sărbători fericite tuturor femeilor din partea fracţiunii PCM-MPP.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte colegelor pentru că în această zi de sărbătoare au venit la muncă deşi au avut zi liberă.

Domnul consilier judeţean Csillag Péter propune ca în limita posibilităţilor Consiliul Judeţean Harghita să repartizezeze fonduri pentru păstrarea stării drumurilor judeţene şi acestea să fie o prioritate.

Domnul vicepreşedinte Birtalan József consideră că idea este concepută în aşa fel încât lucrările de întreţinere de vară să fie puse pe SEAP într-un singur pachet dar mai sunt unele probleme cum ar fi data terminării lucrărilor de întreţinere de iarnă cu data de 31.03.2013 şi bugetul Consiliului Judeţean Harghita care trebuie să fie aprobată cu sumele destinate acestori lucrări de întreţinere de vară. Domnul vicepreşedinte mai adaugă că lucrările de întreţinere a drumurilor pietruite vor fi licitate în mai multe loturi în aşa fel încât şi firmele mici să aibă posibilitatea să participe la aceste licitaţii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 08.03.2013 cu număr de înregistrare nr. 4234/2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 11 martie 2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Coordonator compartiment

Ianovits István-Zsolt