Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:36:11
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 22 aprilie 2010

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 22. aprilie 2010.
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :

1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 554, din 15 aprilie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipseşte domnul consilier judeţean Lukács Vilmos urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita, domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel a semnalat că va întârzia.

Consiliul este legal întrunit şi poate lucra valabil cu 28 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, domnul Katona Mihály, primarul comunei Corund, domnul Birtalan József administratorul public al judeţului Harghita, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, consilierii locali ai comunei Corund.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

În prima parte a şedinţei domnul Katona Mihály, primarul comunei Corund prezintă localitatea şi problemele cu care se confruntă locuitorii acesteia.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Punctul 11 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul Judeţean Harghita, a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator, iar proiectul de hotrărâre de la punctul 8 va fi dezbătut imediat după adoptarea ordinii de zi a şedinţei.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da.
Înainte de a dezbate punctele de pe ordinea de zi domnul preşedinte Borboly Csaba acordă câte 5 minute fracţiunilor pentru intervenţii.
Din partea organizaţiei UDMR, domnul preşedinte Borboly Csaba informeză pe cei prezenţi că din suma alocată pentru cazuri de urgenţă prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita 20 de mii de lei sunt folosite pentru repararea Şcolii Palló Imre din Odorheiu Secuiesc.
Domnul consilier judeţean Bondor István informează pe consilierii judeţeni, că din cauza vecinilor, care au ars gunoiul, o parte din Şcoala Palló Imre a luat foc cauzând pagube serioase în clădirea şcolii. Comisia de învăţământ propune acordarea unui sprijin din partea Consiliului Judeţean Harghita pentru repararea pagubelor.
Din parte fracţiei PCM domnul consilier judeţean Kovács Árpád mulţumeşte celor de la Corund pentru ospitalitate. În continuare informează pe cei prezenţi despre discuţiile purtate între consilierii judeţeni din partidul PCM şi domnul preşedinte Borboly Csaba. În opinia domnului consilier judeţean, calitatea activităţii de până acum a fost determinat de lipsa informaţiilor şi nu în ultimul rând de acele jigniri care au fost aduse din partea ambelor părţi, şi care în nu mai au loc în munca consilierilor judeţeni.
Din partea PSD-ului doamna consilier Stoia Sabina mulţumeşte primarului comunei Corund pentru ospitalitate şi cere domnului preşedinte organizarea unor întâlniri şi cu consilierii judeţeni din PSD.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi a Comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.
Rezultatul votului secret:
Componenţa Comisiei de evaluare la Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea:
Lukács Levente: 26 Da,2 voturi anulate
Kopacz Emőke: 26 Da,2 voturi anulate
Ciuche Andrea: 26 Da,2 voturi anulate
Márton Árpád: 26 Da,1 Nu, 2 voturi anulate
Gál Szabolcs: 26 Da,2 voturi anulate
Mezei Ildikó: 26 Da,2 voturi anulate
Györgypál László: 26 Da,1 Nu,2 voturi anulate
Tövisi Zsolt : 26 Da,2 voturi anulate
Burus Botond: 26 Da,2 voturi anulate
Componenţa Secretariatului comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea:
György Enikő: 26 Da,2 voturi anulate
Szilágyi Kinga: 26 Da,2 voturi anulate
Mihálydeák Klára: 26 Da,2 voturi anulate

Componenţa Comisiei de evaluare la Centrul Cultural Judeţean Harghita:
Zonda Erika: 23 Da,1 Nu,2 voturi anulate
Dósa Erika: 24 Da,2 voturi anulate
Székely Kinga: 26 Da,2 voturi anulate
Burus Botond: 24 Da,2 voturi anulate
Gyarmati Zsolt: 24 Da,2 voturi anulate
Rácz Árpád: 22 Da,2 Nu,2 voturi anulate
Bíró Zoltán: 22 Da,2 Nu,2 voturi anulate
Bákai Magdolna: 24 Da,2 voturi anulate
Márton Árpád: 23 Da,1 Nu,2 voturi anulate
Componenţa Secretariatului comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural Judeţean Harghita:
Ráduly Mária: 26 Da,2 voturi anulate
Oláh Katalin : 26 Da,2 voturi anulate
Salamon Andrea: 26 Da,2 voturi anulate

Componenţa Comisiei de evaluare la Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita:
Lukács Éva: 25 Da,2 voturi anulate
János Jakab Beáta: 25 Da,2 voturi anulate
Miklóssy Enikő:25 Da,2 voturi anulate
Haáz Sándor: 25 Da,2 voturi anulate
Bíró Zoltán:22 Da,3 Nu,2 voturi anulate
Bondor István:21 Da,4 Nu,2 voturi anulate
Beder Tibor: 25 Da,2 voturi anulate
András Mihály: 25 Da,2 voturi anulate
Mezei Ildikó: 25 Da,2 voturi anulate
Componenţa Secretariatului comisiei de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita :
Gál Katalin: 25 Da,2 voturi anulate
Bíró Kinga: 25 Da,2 voturi anulate
Kajtár Zsuzsanna: 25 Da,2 voturi anulate

Componenţa Comisiei de evaluare la Biblioteca Judeţeană „Kájoni János”
Kurkó Katalin: 26 Da,2 voturi anulate
Benedek Székedy Sándor: 26 Da,2 voturi anulate
Gáspár Izabella: 26 Da,2 voturi anulate
Kozma Mária: 26 Da,2 voturi anulate
Hajdú Áron: 26 Da,2 voturi anulate
Szentes Antal:25 Da,1 Nu,2 voturi anulate
Gergely András:25 Da,1 Nu,2 voturi anulate
Gál Szabolcs: 26 Da,2 voturi anulate
Bákai Magdolna : 26 Da,2 voturi anulate
Componenţa Secretariatului comisiei de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” :
Szebeni Erika: 26 Da,2 voturi anulate
Domokos Ilona: 26 Da,2 voturi anulate
Kardalus Enikő: 26 Da,2 voturi anulate

Componenţa Comisiei de evaluare la Editura „ Harghita ”
Birta Antal: 25 Da,2 voturi anulate
Keresztes Melinda: 25 Da,2 voturi anulate
Kiss Tímea: 25 Da,2 voturi anulate
Kozma Mária: 25 Da,2 voturi anulate
Bajna György : 25 Da,2 voturi anulate
Hajdú Áron: 25 Da,2 voturi anulate
Tordai Árpád:23 Da,2 Nu,2 voturi anulate
Bíró Zoltán:23 Da,1 Nu,2 voturi anulate
Gergely András: 25 Da,2 voturi anulate
Componenţa Secretariatului comisiei de evaluare a managementului pentru Editura „ Harghita”:
Igyártó Réka Amália: 25 Da,2 voturi anulate
Bors Rozália: 25 Da,2 voturi anulate
Cibi Andrea: 25 Da,2 voturi anulate

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea:
Romfeld Mária Magdolna : 23 Da,2 Nu,3 voturi anulate
Haáz Sándor: 25 Da,3 voturi anulate
Magyari Vencel: 25 Da,3 voturi anulate
Componenţa Secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea :
György Enikő: 25 Da,3 voturi anulate
Szilágyi Kinga: 25 Da,3 voturi anulate
Málydeák Klára: 25 Da,3 voturi anulate

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural Judeţean Harghita:
Gábor László: 24 Da,2 voturi anulate
Pap Kincses Emese: 24 Da,2 voturi anulate
András Mihály: 23 Da,1 Nu,2 voturi anulate
Componenţa Secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural Judeţean Harghita :
Ráduly Mária: 24 Da,2 voturi anulate
Oláh Katalin : 24 Da,2 voturi anulate
Salamon Andrea: 24 Da,2 voturi anulate

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita:
Péli Levente: 26 Da,2 voturi anulate
Tövisi Zsolt: 26 Da,2 voturi anulate
Stoia Sabina: 24 Da,2 Nu,2 voturi anulate
Componenţa Secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita :
Gál Katalin: 26 Da,2 voturi anulate
Bíró Kinga: 26 Da,2 voturi anulate
Kajtár Zsuzsanna: 26 Da,2 voturi anulate

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János”:
Nagy Szidónia: 24 Da,2 voturi anulate
Bajna György: 24 Da,2 voturi anulate
Tamás Zoltán: 24 Da,2 voturi anulate
Componenţa Secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János”:
Szebeni Erika: 24 Da,2 voturi anulate
Domokos Ilona: 24 Da,2 voturi anulate
Kardalus Enikő: 24 Da,2 voturi anulate

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura „Harghita ”:
Mező Sarolta: 25 Da,2 voturi anulate
Burus Botond: 24 Da,1 Nu,2 voturi anulate
Hajdu Gábor:22 Da,3 Nu,2 voturi anulate

Componenţa Secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura „Harghita” :
Igyártó Réka Amália:25 Da,2 voturi anulate
Bors Rozália:25 Da,2 voturi anulate
Cibi Andrea:25 Da,2 voturi anulate

Se trece la prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 martie 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt nu este mulţumit de modul în care sunt întocmite procesele verbale ale şedinţelor consiliului judeţean şi îi roagă pe cei care întocmesc procesul verbal să fie mai atenţi şi mai exigenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba în răspunsul dat a precizat că un proces verbal trebuie să conţină deciziile şi observaţiile mai importante, şi procesul verbal nu trebuie confundat cu stenograma. Cei interesaţi pot asculta la Cancelarie înregistrarea făcută în timpul şedinţei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 martie 2010 care a fost adoptat cu 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară pe anul 2010.
Proiectul de hotărâre este supus de către domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi dezbătut şi fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.
La articolul 4, domnul preşedinte Borboly Csaba, ca iniţiator prezintă modificările: cele aproape 1 milion de euro primite pentru programul turistic din partea Ministerului Dezvoltării au fost incluse în acest articol, reformulat şi conform pretenţiilor juriştilor.
Domnul consilier judeţean Vajna Imre atrage atenţia asupra lipsei indicatoarelor rutiere cu denumirea apelor curgătoare care se intersectează cu drumurile judeţene şi naţionale.
Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte pentru observaţie, şi răspunde că în cazul drumurilor judeţene acest lucru va fi verificat, iar în cazul drumurilor naţionale va fi trimis o adresă prin grija Direcţiei drumuri judeţene către instituţia competentă.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Nu.
La articolul 6 domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă modificarea făcută ca iniţiator: suma de 150 de mii de lei este transferat pentru programul INSIGHT şi suma de 20 mii lei pentru cazul de urgenţă prezentat şi la Şcoala Palló Imre din Odorheiu Secuiesc.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţinere.
Articolul 8 este reformulat conform raportului de specialitate al Direcţiei juridică, autoritate tutelară, informaţii publice.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 3 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, în vederea finanţării programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2009/2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia „Hagyományőrző Csabafiak” cu Asociaţia Clubul Sportiv „Lobogó” şi cu Asociaţia Clubul Sportiv „ Krigel” în vederea realizării „Programului de sprijinire a valorilor ecvestre” pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că ar fi mai bine dacă aceste sporturi de echitaţie ar avea o singură asociaţie şi întreaga sumă ar fi dat acestuia să le împartă între ei. Domnului consilier judeţean menţionează că suma alocată pentru sprijinirea acestui program este foarte mică şi propune creşterea acestuia cu 4 mii de lei, suma ajungând astfel la procentul de 30% ca şi în cazul sprijinirii altor programe.
Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră incorectă intervenţia faţă de înţelegerea făcută între participanţii la acest program. În curând se va înfiinţa asociaţia de echitaţie, Consiliul Judeţean Harghita este invitat să i se alăture membrilor, aceste probleme vor fi soluţionate mai uşor sub formă de cotizaţie.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond iniţiat de domnului consilier judeţean Árus Zsolt care nu a primit voturile necesare adoptării acestuia.
Rezultatul votului pentru amendamentul de mai sus: 9 voturi Da, 2 Nu, 17 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2010”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că proiectul de hotărâre este reformulat conform raportului de specialitate al Direcţiei juridică, autoritate tutelară şi informaţii publice şi supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.

Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Borboly Csaba îi mulţumeşte în mod public conducătorului Editurii Harghita, domnului Ferenczes István pentru activitatea depusă. În 14 de ani de când a fost înfiinţat această editură s-a reuşit ca revista culturală Székelyföld să aibă cele mai multe comenzi în bazinul Carpatic, domnul Ferenczes István având un merit deosebit în realizarea acestuia. Cu ocazia pensionării, domnul preşedinte Borboly Csaba îi urează ani frumoşi de pensie cu speranţa că domnul Ferenczes István va sprijini în continuare munca celor de la editură.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a Contractului de management nr. 21083/10.11.2009 al domnului Ferencz S. István, ca urmare pensionării pentru limită de vârstă şi delegarea dl-ui Lövétei Lázár László, din cadrul Editurii Harghita, pentru conducerea interimară, până la organizarea concursului de proiecte de management, conform legii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre reformulat şi cu titlul completat cu delegarea pentru conducerea interimară după care supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.
Rezultatul votului secret:
Lövétei Lázár László 24 de voturi Da, 2 voturi anulate

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor, a doamnei Túros Eszter.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.
Rezultatul votului secret: Túros Eszter 22 de voturi Da, 3 voturi anulate

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţilor Avrămeşti şi Cecheşti, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita” din domeniul public al judeţului Harghita în domeniul public al comunei Avrămeşti şi în administrarea Consiliului Local al comunei Avrămeşti, judeţul Harghita.
Domnul consilier judeţean Benyovszki Lajos prezintă proiectul de hotărâre. Obiectivul de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţilor Avrămeşti şi Cecheşti, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita”, construit în baza Programului de alimentare cu apă la sate aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi recepţionat în anul 2007, se află în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita. Comuna Avrămeşti solicită trecerea obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţilor Avrămeşti şi Cecheşti, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita” din domeniul public al judeţului Harghita în domeniul public al acesteia. Comuna Avrămeşti îşi motivează solicitarea prin faptul că pentru asigurarea continuităţii în prestarea apei serviciul de alimentare cu apă şi canalizare ar trebui delegat către un operator autorizat precum şi cu îndeplinirea unor condiţii de eligibilitate pentru accesarea finanţării din fonduri europene (FEADR) ale proiectelor de dezvoltare a infrastructurii.
Pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre este nevoie de o majoritate de 2/3 din numărul consilierilor judeţeni.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2010 din cadrul programului privind „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012” conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 172/2008.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 172/2008 privind aprobarea programului „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că proiectul de hotărâre este reformulat conform raportului de specialitate al Direcţiei juridică, autoritate tutelară, informaţii publice după care supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia “Harghita Sportclub” judeţul Harghita.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád a semnalat că citind regulamentul de bază a observat lipsa judoului. Propune includerea judocanilor pentru că la nivelul judeţului Harghita sunt sportivi cu rezultate foarte bune la competiţii naţionale şi internaţionale.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că ar fi mai bine acordarea sprijinului pe baza proiectelor depuse de asociaţiile sportive. După părerea domnului consilier judeţean este fără de rost includerea unei organizaţii între Consiliul Judeţean Harghita şi asociaţia sportivă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba este de părere că în sprijinirea sporturilor este nevoie de mai multe opţiuni, vor fi în continuare şi proiecte, dar în unele cazuri – cum sunt olimpiadele, concursurile internaţionale – asociaţia poate da o soluţie.
Totodată domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că domnii Bende Sándor, Pálffy Domokos şi Szentes Antal, consilieri judeţeni, au anunţat că fiind şi membrii fondatori ai Asociaţiei nu participă la dezbaterea şi la adoptarea proiectului de hotărâre.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia “Harghita Sportclub”” pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă modificarea faţă de materialul trimis prin e-mail, contravaloarea cotizaţiei pe anul 2010 fiind de 150 de mii de lei.
Totodată domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că domnii Bende Sándor, Pálffy Domokos şi Szentes Antal, consilieri judeţeni, au anunţat că fiind şi membrii fondatori ai Asociaţiei nu participă la dezbaterea şi la adoptarea proiectului de hotărâre.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 313/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna aprilie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că, forma reformulată s-a trimis prin e-mail, după care supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului si a obiceiurilor populare din judeţul Harghita pe anul 2010.
După părerea domnului consilier judeţean Árus Zsolt în cazul acestui program nu se aplică proporţionalitatea regională.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că fiind vorba despre valori culturale nu este bine împărţirea în 3-4 părţi. La programele “Ezer székely leány” sau „Csürdöngölő” sunt participanţi şi din zona Gheorgheni şi din zona Odorhei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru un termen de 5 ani a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, dobândite în cadrul Programului PHARE 2001 Coeziune Economică şi Socială, schemă de grant: Investiţii în servicii sociale, proiectul “Extinderea reţelei judeţene de servicii de asistenţă socio-medicală la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare”, în favoarea Caritas Îngrijire la Domiciliu Filiala Miercurea Ciuc.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru un termen de 5 ani a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, dobândite în cadrul Subprogramului Investiţii în servicii sociale, finanţat de Ministerul Integrării Europene, proiectul „Extinderea reţelei judeţene de servicii de asistenţă socio-medicală la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare”, în favoarea Caritas Îngrijire la Domiciliu Filiala Miercurea Ciuc.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la derularea proiectului internaţional „CivPro”, finanţat din cadrul programului interreg IV C şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului “Familia” pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt spune că problemele amintite în proiectul de hotărâre sunt reale dar are îndoieli în privinţa rezolvării acestora în conferinţe. Banii ar trebui daţi pentru organizaţiile neguvernamentale care se ocupă cu asemenea cazuri, şi nu cheltuiţi pentru organizarea unor conferinţe.
Răspunsul domnului vicepreşedinte Petres Sándor este că dacă argumentele domnului consilier judeţean ar fi adevărate nu s-ar organiza nici aici şi nici în lume nici o conferinţă cu specialişti. Organizaţiile neguvernamentale pot obţine bani din diferite proiecte iar dezvoltarea în acest sens a unor profesii, a unor domenii nu trebuie îngrădit. Consiliul Judeţean Harghita procedează corect când sprijină orice asemenea proiecte.
Domnul consilier judeţean Györgypál László informează pe domnul Árus, că o sursă poate fi folosit cu scopul stabilit de finanţator. Când sumele nu vor fi destinate pentru conferinţe nu vor fi folosite pentru conferinţe, dar dacă acest sprijin a fost primit pentru organizarea conferinţei nu poate fi folosit pentru alt scop.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba sprijină această conferinţă profesională.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 156/2004 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita cu modificările ulterioare.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt a luat cunoştinţă cu surprindere despre schimbarea unui membru al comisiei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că nu este nimic surprinzător în această schimbare, doamna este psihopedagog faţă de antecesorul ei pe această funcţie care nu a avut calificare în acest domeniu.
Rezultatul votului secret:
Voda Teodora Veronica 19 Da, 4 Nu, 3 voturi anulate
Bokor Marton 20 Da, 3 Nu, 3 voturi anulate
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a rromilor.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita în vederea derulării programului “Dezvoltarea cunoştinţelor elevilor din clasele I-VIII din judeţul Harghita, privind monumentele culturale şi istorice din judeţele Harghita, Mureş si Covasna” pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt se interesează asupra modului de obţinere a acestui sprijin. Subliniază că acest program este atât pentru şcolile maghiare cât pentru şcolile române.
Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că proiectul de hotărâre este reformulat conform raportului de specialitate al Direcţiei juridică, autoritate tutelară, informaţii publice după care supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului “Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale aferente activităţilor desfăşurate pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita, pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Ziua Natională a Tineretului în judeţul Harghita pe anul 2010”.

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că proiectul de hotărâre este reformulat conform raportului de specialitate al Direcţiei juridică, autoritate tutelară, informaţii publice după care supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de asociere a judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt spune că după cum a înţeles dumnealui din acest proiect de hotărâre, se fac analize demografice şi ale forţei de muncă care nu sunt probleme specifice minorităţii. Institutul pentru minorităţi nu pentru asta a fost înfiinţat, iar Consiliul Judeţean Harghita ar trebui să respecte legea cu privire la folosirea limbii minorităţilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a afirmat că în folosirea limbii minorităţii Consiliul Judeţean Harghita este fruntaş. La o adresă primită în limba maghiară răspunsul este redactat în limba maghiară şi este tradusă în limba română .
Din punctul de vedere a trendurilor pe termen lung şi mijlociu este foarte important atât folosirea limbii cât şi cunoaşterea schimbărilor la care ne putem aştepta pe piaţa forţei de muncă.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba crede că acest proiect de hotărâre arată într-o direcţie bună şi poate fi sprijinit. Domnul consilier judeţean s-a interesat asupra modului cum sunt stimulate primăriile locale pentru a folosi limba maternă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că primăriile şi consiliile locale au primit ajutor din parte Consiliului Judeţean Harghita de fiecare dată când au solicitat. Există un grup de lucru de bilingvism care ajută primăriile.
În opinia domnului vicepreşedinte Petres Sándor pentru autorităţile locale câteodată este suficient dacă o cale este bătătorită de către Consiliul Judeţean Harghita şi dacă vede acele capcane puse de Dan Tănase şi cei asemănător lui, nu e simplu de parcurs acest traseu şi primăriile din judeţul nostru nu vor fi obligaţi să parcurgă aceleaşi piedici.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Spectacole folclorice pentru judeţul Harghita” pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt s-a interesat la Primăria oraşului Gheorgheni dar ei nu ştiu că s-ar fi ţinut o şedinţă a Adunării Generale.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe cei prezenţi că această asociaţie nu a avut activitate, nu are angajaţi, numai după plata cotizaţiei ar porni activitatea. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA” este o asociaţie cu obiective foarte clare, are scopul de a pregăti şi promova la toate nivelurile proiecte de dezvoltare regională de interes comun şi de a obţine finanţări interne şi externe în domeniile enumerate mai jos: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane cu nevoi sociale; turism; serviciul de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură; punerea în valoare a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiile naturale; podurile şi drumurile publice; serviciul de administrare a domeniului public şi privatal unităţilor administrativ-teritoriale; serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan. Primul este proiectul privind porţile secuieşti.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Teatru pentru Ţinutul Secuiesc” pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că proiectul de hotărâre este reformulat conform raportului de specialitate al Direcţiei juridică, autoritate tutelară, informaţii publice după care supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia Domus, Cristuru Secuiesc.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind derularea programului Forumul Pedagogilor Tineri din judeţul Harghita cu unele organizaţii neguvernamentale din zonele: Ciuc, Gheorgheni şi Odorhei, pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale.
În opinia domnului consilier judeţean Árus Zsolt dacă există o regulă atunci este valabilă pentru toate domeniile, nu numai pentru cultură ci şi pentru sport şi toate celelalte. Întrebarea dumnealui este: Consiliul Judeţean Harghita când va numii membrii comisiilor de sport, handicapaţi etc.?
Doamna conisilier judeţean Kocs Ilona subliniează că principiul paritar ar trebui respectat şi PCM-ului i se cuvin câteva locuri în anumite comisii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba recomandă în atenţia domnului consilier judeţean Árus Zsolt Legea nr. 350/2005, cu modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.
Rezultatul votului secret Componenţa nominală a Comisiei de selecţie
Borboly Csaba 24 Da, 3 voturi anulate
Györgypál László 24 Da, 3 voturi anulate
Mezey Ildikó 24 Da, 3 voturi anulate
Fazakas Gabriella 24 Da, 3 voturi anulate
Gáll Szabolcs 24 Da, 3 voturi anulate
Krizbai Imre 23 Da,1 Nu, 3 voturi anulate
Papp Kincses Emese 21 Da,3 Nu, 3 voturi anulate
Componenţa Comisiei de soluţionare al contestaţiilor
Rezultatul votului secret : Raffain Zoltán 26 Da, 1 Nu
Gergely András 26 da, 1 Nu
Márton Árpád 25 da, 2 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării sumei de 1770,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita în anul 2010.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor cere permisiunea de a părăsi lucrările şedinţei invocând unele probleme de sănătate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 16 de voturi Da, 8 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT-informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării aportului judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la capitalul social al societăţii comerciale “Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”S.A. şi modificarea şi completarea Hotărârii nr. 16/2006 al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune ca drumul 131 să fie gata înainte de aeroport.
Domnul secretar al judeţului Egyed Árpád, menţionează că, s-a reformulat proiectul de hotărâre conform precizării primite de la solicitantul majorării capitalului social.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Abţinere.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Clubul Sportiv „Hockey Club Felcsík” pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc” pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la punctul Diverse:
Domnul consilier judeţean Demény Gábor informează pe cei prezenţi că în luna aprilie a făcut parte din delegaţia care a reprezentat judeţul Harghita la o expoziţie turistică internaţională organizată în judeţul Jász-Nagykun-Szolnok, Ungaria.

Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese a mulţumit posibilitatea organizării şedinţei la Corund şi a semnalat faptul că dăunează foarte mult imaginii localităţii piticile de grădină şi vânzarea chiciurilor şi produselor aduse din alte localităţi. Marca de produs secuiesc trebuie pus pe produsele de ceramică arătând că acesta este valoarea autentică din Corund.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpád cere includerea consilierilor judeţeni din PCM reprezentând zona Gheorgheni în comisia de recepţie a lucrărilor pe drumurile judeţene.

Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că munca într-o asemenea comisie nu este o plăcere pentru că fiecare răspunde cu propria avere pentru toate problemele ulterioare. Din acest motiv este necesar un profesionalism, şi memebrii comisiei de urbanism au fost incluşi reprezentând şi asumând răspunderea pentru câte o zonă.
La Biroul Cancelaria domnul consilier judeţean Kovács Árpád are posibilitatea de a depune prounerea cu numele celor care pot participa ca invitaţi. Invitatul poate scrie observaţii, şi nu are răspundere patrimonială.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba îi adresează rugămintea către Comisia de învăţământ să se ocupe de problema şcolilor generale şi a şcolilor mici unde din cauza scăderii numărului de copii unele clase şi chiar şcoli vor fi închise.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că aceste decizii sunt luate local şi nu depinde de Inspectorul Şcolar sau de Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt a prezentat observaţiile cu privire la noul portal al Consiliului Judeţean Harghita.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 22. aprilie 2010 cu număr de înregistrare 7032/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Corund, 22. aprilie 2010.

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária