Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 13 aprilie 2024 13:40:39
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 15 decembrie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 15 decembrie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1335/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. consilier judeţean Györgypál László József, dl. consilier judeţean Hajdu Gábor, dl. consilier judeţean Rafain Zoltán şi dl. consilier judeţean Csillag Péter.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 25 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută membrii Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii prezenţi la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita de la Comuna Zetea satul Şicasău şi mulţumeşte cu o scrisoare de mulţumire celor 13 de consilieri judeţeni care au participat la şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 decembrie 2011 în cadrul căreia au adoptat Hotărârea nr. 334/2011 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2011, care conţine alocările financiare ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului destinate Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba a mai menţionat că această şedinţă va fi unică deoarece va avea loc două şedinţe, una va fi şedinţa Consiliului Local al Comunie Zetea, iar cealaltă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona precizează că zilele de vineri ar fi mult mai benefice pentru ţinerea şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita şi salută locuitorii satului Şicasău care participă la şedinţa Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 291/2011 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe, precum şi aprobarea unor măsuri organizatorice privind Editura Hargita Népe.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita a proiectului de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita şi finanţarea unor programe de utilitate publică pentru tineret.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că legile în vigoare prevăd ca proiectele de hotărâri trebuie să fie comunicate consilierilor înainte de cinci zile de la data ţinerii şedinţei ordinare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita a proiectului de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita şi finanţarea unor programe de utilitate publică pentru tineret.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune şi supune la vot introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă la proiectul „E-Sănătate, Servicii medicale de calitate" – Sistem Informatic Medical la Nivelul Judeţului Harghita".

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune şi supune la vot introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 139/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Harghita".

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune şi supune la vot introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune şi supune la vot introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 3/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Alcsík".

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune şi supune la vot introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 96/2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Hargita Viz".

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune şi supune la vot introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita a proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 335/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind modificarea Anexei nr.7 Lista programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean Harghita, din Hotărârea nr. 3/2011, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 noiembrie 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Zetea a cotei părţi de 87 % din totalul de linie electrică: LEA 20 kV-3165 m, LEA jt-5653 m, LES 1 kV-100m,3 posturi de transformare PTA 20/0,4, 72 buc stâlpi de beton realizat în cadrul investiţiei „Electrificare Şicasău, comuna Zetea".

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre precizând că această investiţie s-a realizat în proporţie de 87% şi menţionează că investiţia realizată va contribui la dezvoltarea economică şi turistică a regiuni Şicasăului.

Domnul director Orbán Béla prezintă detaliat investiţia realizată şi crede că până la sfârşitul anului locuitorii din Şicasău unde investiţia a fost realizată şi finalizată, după racordarea la linia electrică vor avea curent electric în gospodăririle lor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că după aprobarea proiectului de hotărâre, procesul de racordare la linia electrică se va desfăşura mult mai rapid şi crede că ajunul Crăciunului va aduce şi curentul electric în casele oamenilor din Şicasău.

Domnul Korpos Béla primarul comunei Zetea precizează că avizarea şi realizarea planurilor de racordare la linia electrică a locuitorilor se va desfăşura într-un timp cât mai scurt posibil.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are o întrebare privind data când a avut loc procesul de achiziţie publică a lucrărilor de elaborare a investiţiei şi data încheierii contractului cu firma executantă a lucrărilor.

Domnul director Orbán Béla răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că încheierea contractului cu firma executantă a avut loc în data de 30 august 2011 iar procesul de achiziţie publică în lunile anterioare.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că este îmbucurător realizarea acestei investiţie şi propune ca în anii viitori dacă situaţia financiară a Consiliului Jude4ţean Harghita permite, această iniţiativă să se continue spre zona Libanului din Gheorgheni.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la afirmaţiile domnului consilier judeţean Thamó Csaba, menţionând că consiliul local al comunei Suseni încă nu a cerut electrificarea zonei respective.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune o pauză de zece minute a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita pentru a da posibilitatea Consiliului Local al Comunei Zetea să ţină şedinţa proprie a consiliului local.

După pauza de zece minute, se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi Amendamentul de fond la proiectul de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctul 1 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctul 2 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctul 3 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctul 4 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita se datorează în special proiectului „Drumul Apelor Minerale", unde Consiliul Judeţean Harghita oferă sprijin financiar consiliilor locale implicate în proiectul menţionat.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că propunerile consilierilor judeţeni trebuie supuse la vot aşa cum prevăd legile în vigoare şi mai precizează că modificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita constă în special în diminuarea subcapitolelor care prevăd sistemul de sănătate care nu a fost explicat corespunzător în prezentarea proiectului de hotărâre. Mai adaugă că în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita sunt unele capitole şi subcapitole la care sunt sume propuse dar nu sunt concretizate la ce anume vor fi cheltuite, şi mai precizează că consilierii judeţeni nu au primit în totalitate materialele legate de proiectul de hotărâre în cauză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba atenţionează pe domnul consilier judeţean Árus Zsolt să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o întrebare privind interpelaţia înaintată preşedintelui Borboly Csaba.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba, menţionând că a avut consultări cu domnul primar al comunei în legătură cu problema amintită în interpelaţie şi dacă domnul consilier doreşte poate să intre în detalii legat de interpelaţia înaintată.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor intervine cu o solicitare adresată domnului preşedinte Borboly Csaba, ca la toate articolele supuse la vot în cadrul proiectului de hotărâre să fie prezentat în detaliu conţinutul articolului menţionat.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona precizează că dânsa sprijină acele proiecte de hotărâri despre care consideră că va fi benefică judeţului Harghita, nu votează acele proiecte de hotărâri despre care consideră că nu va fi în interesul judeţului Harghita şi votează cu abţinere când nu are cunoştinţe detaliate în domeniul proiectului de hotărâre propus spre aprobare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 16 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2012 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitarea şi modernizarea Policlinicii Stomatologice (proiectare şi execuţie)".

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că consilierii judeţeni au primit în termenul legal toate materialele legate de proiectul de hotărâre şi are o întrebare privind raportul juridic al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 104/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT – informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind acordarea unei licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate speciale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Honline Media S.R.L., cu modificările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Szabó Kázmér în funcţia de administrator al S.C. Honline Media S.R.L în cadrul proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 18 Da, 5 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Harghita Sportclub" pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011 către Asociaţia Întreprinzătorilor Arbor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul consilier judeţean Bondor István solicită o bună colaborare a consilierilor judeţeni în desfăşurarea procedurilor secrete de vot care urmează a fi desfăşurate în cadrul următoarelor proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă următoarele proiecte de hotărâri cu precizarea că acestea sunt legate de reprezentarea Consiliului Judeţean Harghita în diferitele asociaţii de interes public.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia ARBOR Gheorgheni judeţul Harghita

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că din materialul ataşat la proiectul de hotărâre lipsesc contractele de asociere şi precizează că consilierii judeţeni nu au primit rapoartele de activitate a acestor asociaţii pe anii trecuţi. Mai menţionează că domnul preşedinte Borboly Csaba conduce de fiecare dată şedinţele Consiliului Judeţean Harghita fără respectarea normelor legale.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune ca începând de anul viitor aceste asociaţii să-şi prezinte rapoartele de activitate în funcţie de scopurile şi obiectivele realizate în folosul comunităţilor locale care corespund şi cerinţelor Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Kelemen Margit pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia ARBOR Gheorgheni.

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba informează consilierii judeţeni că în baza regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Harghita există şi posibilitatea sancţionării consilierilor de a nu mai primi dreptul de a lua cuvântul care va fi utilizată în cazul domnului consilier judeţean Árus Zsolt.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 107/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Culturală „Kőlik".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Süveg Éva pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Culturală „Kőlik".

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu.

 Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 4/2002 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Birtalan József pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület".

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 6/1993 privind aprobarea unor convenţii încheiate cu organizaţii şi teritorii din alte ţări.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Lukács Éva pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Adunarea Regiunilor Europei

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 30/2001 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita la Uniunea Partea Română a Euroregiunii Carpatice.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Dobos Erika pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Uniunea Partea Română a Euroregiunii Carpatice.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

 

Domnul consilier judeţean Simon Csaba are o întrebare referitor la desfăşurarea procedurii de vot secret în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Simon Csaba cu precizarea că domnul consilier judeţean Bondor István preşedinte al comisiei de validare a procedurilor de vot secret supervizează modul de desfăşurare a procedurilor de vot secret.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 144/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Domus.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Zólya Zoltán pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Domus.

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 59/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Elekes Zoltán pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 224/2011 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Harghita-Covasna

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Elekes Zoltán pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 252/2009 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Karácsony Csaba pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia „Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége".

Rezultatul votului: 19 Da, 4 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 332/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Karácsony Csaba pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége.

Rezultatul votului: 19 Da, 4 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Péli Levente pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei".

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 29/2001 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "MICROREGIUNEA CĂLIMANI".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia "MICROREGIUNEA CĂLIMANI".

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 71/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „REGIOVEST Szent László"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia microregională „REGIOVEST Szent László".

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 71/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „REGIOVEST Szent László"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia microregională „REGIOVEST Szent László".

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 81/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Regiunea Cristur.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Regiunea Cristur.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 81/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Regiunea Cristur.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Regiunea Cristur.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 83/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională "Pogány-havas"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia microregională "Pogány-havas".

Rezultatul votului: 16 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Felső Homorodmente"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia microregională „Felső Homorodmente".

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 105/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Felcsík".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia microregională "Felcsík".

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 313/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Székely Konyha.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Székely Konyha.

Rezultatul votului: 20 Da, 4 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 203/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiţionale de Panificaţie din Judeţul Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Zakariás Edit pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiţionale de Panificaţie din Judeţul Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 202/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiţionale din Carne din judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Szakáli Géza pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiţionale din Carne din judeţul Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 70/2006 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator în Asociaţia pentru dezvoltarea zonelor cu specific de creşterea ovinelor din judeţului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamna Ábrahám Emma pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia pentru dezvoltarea zonelor cu specific de creşterea ovinelor din judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 174/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Crescătorilor de Bovine al Judeţului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Szakáli Géza pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia pentru dezvoltarea zonelor cu specific de creşterea ovinelor din judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Sóvidék"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia "Sóvidék".

Rezultatul votului: 18 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională "Alcsík"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia microregională "Alcsík"

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 92/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Microregiunea Homorodul Mare-Nagyhomoród Kisrégió"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia "Microregiunea Homorodul Mare-Nagyhomoród Kisrégió".

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea unei pauze în şedinţa Consiliului Judeţean Harghita pentru a oferi posibilitatea locuitorilor comunei Zetea de a interveni cu întrebări şi propuneri adresate Consiliului Judeţean Harghita.

Reprezentantul din partea locuitorilor comunei Zetea le mulţumeşte în numele locuitorilor din satul Şicasău domnului preşedinte Borboly Csaba pentru realizarea investiţiei de reţea electrică în satul Şicasău comuna Zetea.

Domnului preşedinte Borboly Csaba consideră că în anii viitori aceste investiţii de electrificarea a zonelor neelectrificate din judeţul Harghita se vor continua.

Domnul Korpos Béla primarul comunei Zetea mulţumeşte domnului preşedinte Borboly Csaba pentru organizarea şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita pentru a doua oară pe teritoriul comunei Zetea şi mai adaugă că fără ajutorul Consiliului Judeţean Harghita, această investiţie nu s-ar fi putut realiza.

Domnul Pap László localnic din satul Şicasău, solicită continuarea acestei investiţii de electrificare a satului Şicasău în anul 2012 şi oferă sprijinul localnicilor în dezvoltarea reţelei electrice.

Domnului preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului Pap László cu precizarea că firma S.C. Electrica S.A în anii viitori va avea a investiţiei de dezvoltare a reţelelor electrice în aceste zone şi crede că împreună cu locuitorii acestei zone investiţiile de electrificare se vor realiza până în anul 2013.

Localnică din satul Şicasău mulţumeşte pentru amabilitatea preşedintelui Borboly Csaba cu care a răspuns la adresa înaintată Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul Antal Imre localnic din comuna Zetea, consideră că după realizarea acestei investiţie se va dezvolta şi turismul rural în această zonă şi mulţumeşte tuturor celor care au contribuit la realizarea electrificării zonei Şicasăului.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 103/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Microregiunea „RIKA" Kisrégió

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Blága Csilla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Microregiunea „RIKA" Kisrégió

Rezultatul votului: 17 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Harghita Sportclub" judeţul Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Csata Tünde pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia Asociaţia „Harghita Sportclub" judeţul Harghita

Rezultatul votului: 17 Da, 2 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 188/2007 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în „Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu-Secuiesc", judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei György Enikő pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în „Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu-Secuiesc", judeţul Harghita.

Rezultatul votului: 16 Da, 2 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 209/2008 privind revocarea Hotărârii nr. 190/2008 şi aprobarea participării judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru în Clubul Sportiv Progym din Gheorgheni, judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea doamnei Ferencz Judit pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Clubul Sportiv Progym din Gheorgheni, judeţul Harghita

Rezultatul votului: 18 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Turós Eszter şef serviciu, la Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor, şi numirea temporară a doamnei Czikó Éva Emese pentru exercitarea funcţiei de şef serviciu al instituţiei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea temporară a doamnei Czikó Éva Emese pentru exercitarea funcţiei de şef serviciu al Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Editurii Hargita Népe respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Dósa Erika ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Lukács Éva ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Kiss Tímea ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Benedek Székedy Sándor ca specialist în domeniu în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Ferencz S. Alpár ca specialist în domeniu în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Hajdú Áron ca specialist în domeniu în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Papp Kincses Emese ca specialist în domeniu în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Bende Sándor ca specialist în domeniu în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Lányi Szabolcs ca specialist în domeniu în Comisia de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Lukács Levente ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Béres Tünde ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Miklóssy Enikő ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Kopacz Emöke ca specialist în domeniu în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Vass Árpád ca specialist în domeniu în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Tompos Judit ca specialist în domeniu în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Haáz Sándor ca specialist în domeniu în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Sarány István ca specialist în domeniu în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Balázs Lajos ca specialist în domeniu în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei György Enikő ca secretar al Comisiei de concurs, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Kajtár Zsuzsa ca secretar al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Dobos Erika ca secretar supleant în Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de manager a „Editurii Hargita Népe"

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 4 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita şi finanţarea unor programe de utilitate publică pentru tineret.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Mező Sarolta ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita.

Rezultatul votului: 16 Da, 4 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Magyari Levente ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita.

Rezultatul votului: 16 Da, 4 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Biró Barna Botond ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita.

Rezultatul votului: 16 Da, 4 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă la proiectul „E-Sănătate, Servicii medicale de calitate" – Sistem Informatic Medical la Nivelul Judeţului Harghita".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 139/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Harghita"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea d-nei Ígyártó Réka pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Harghita"

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea d-lui András László pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 3/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Alcsík".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea d-lui Zólya Zoltán pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Alcsík".

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 96/2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Hargita Viz".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea d-nei Csurka Piroska pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Hargita Viz".

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 335/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind modificarea Anexei nr.7 Lista programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean Harghita, din Hotărârea nr. 3/2011, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă:

- rezultatele deplasării sale la Bruxelles pentru inaugurarea biroului de informare şi promovarea produselor tradiţionale secuieşti.

- rezultatele deplasării sale la Barcelona în cadrul programului Eurodyssee

- rezultatele delegării sale la Székesfehérvár şi Budapesta în cadrul unui program al Uniunii Europene, la invitaţia primarului din Székesfehérvár

Domnul consilier judeţean Beder Tibor propune ca domnul Borbély Ernő fostul consilier judeţean al Consiliului Judeţean Harghita şi acum foarte bolnav să primească o distincţie din partea Consiliului Judeţean Harghita pentru munca depusă în folosul comunităţii din judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Beder Tibor cu menţinerea ca această propunere să fie înaintată Comisiei de validare a distincţiilor Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András consideră că Consiliul Local al Comunei Suseni a înaintat mai multe adrese cu documentaţii tehnice Consiliului Judeţean Harghita în care a cerut electrificarea zonei Liban din comuna Suseni ceea ce exclude răspunsul oferit de preşedintele Borboly Csaba legat de această problemă. Mai precizează că procedura de vot secret în cadrul proiectelor de hotărâri s-a desfăşurat într-un mod care nu corespunde normelor legale şi urează tuturor un Crăciun Fericit şi La mulţi Ani din partea fracţiunii PCM-ului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Kovács Árpád András, menţionând că dânsul va fi sancţionat conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Harghita conform articolului 113 „lit. a" cu avertisment.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Kovács Árpád András în cazul problemei electrificării zonei Liban din Comuna Suseni, precizând că solicitarea comunei Suseni exista în baza de date a Consiliului Judeţean Harghita atunci când funcţiona programul naţional de electrificarea a zonelor neelectrificate care între timp s-a stins. Mai menţionează că programul de electrificare a Consiliului Judeţean Harghita are ca scop electrificarea acelor zone neelectrificate unde comunităţile locale nu au posibilitatea financiară şi materială pentru a realiza astfel de investiţii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune ca primarii comunelor să consulte între ei în privinţa rezolvării problemelor asemănătoare.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László consideră că a procedat greşit când a votat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 188/2007 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în „Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu-Secuiesc", judeţul Harghita deoarece nu avea dreptul de vot şi a cerut anularea votului propriu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune ca pentru numărarea şi notarea corectă a voturilor privind proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete, aceasta să fie votată din nou.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că consilierii judeţeni doar pentru prezentarea opiniei proprii nu ar trebui să fie sancţionaţi. Mai precizează că în lipsa tuturor informaţiilor legate de proiectele de hotărâri, consilierii judeţeni câteodată nu pot înţelege corect conţinutul proiectelor de hotărâri, iar pentru votul acordat fiecare consilier judeţean răspunde în numele propriu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba cu precizarea că sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Harghita vor fi aplicate ca la şedinţele Consiliului Judeţean Harghita să nu existe acuzaţii de minciună în cadrul dezbaterilor între consilieri judeţeni.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune cincisprezece minute de pauză în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul consilier judeţean Bondor István comunică rezultatele voturilor secrete la proiectele de hotărâri în urma validării acestora de către Comisia de Validare a voturilor secrete, precizând că toate persoanele propuse în diferite funcţii au primit voturile necesare denumirii lor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 15.12.2011 cu număr de înregistrare nr. 45867/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 21 decembrie 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva