Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:19:32
Proces verbal al ședinței CJH din 22 martie 2019

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

   din data de 22 martie 2019

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 22 martie 2019

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.         480 / 2019, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita. Caracterul de urgență a ședinței extraordinare este dat de Legea bugetului, care, evident conferă consiliului județean un rol în care totul se acceptă. Ministerul Finanțelor a calculat sumele, a comunicat o listă de excel, care nu se poate modifica. Trebuie aprobat echilibrarea bugetelor locale calculată pentru localități, care provin din impozitul pe venit și din TVA. Mai sunt 3 hotărâri, la care urgența este motivată. Sunt investiții, care trebuie iniţiate acum și nu pot aștepta până la aprobarea bugetului anual. Mai este şi un caz regretabil în comuna Dealu, la care se va întoarce în ședința următoare. S-a surpat drumul județean spre Ulcani. Traseul autobuzului, care trece pe acolo trebuie modificat. Direcția generală de asistență socială și protecția copilului a câștigat un proiect de finanțare UE, care trebuie aprobat de consiliul județean. Anunță consiliul, că în această zi a avut loc un accident tragic în județ, în satul Crișeni. După ultimele informații primite se pare, că ursul a atacat un bărbat de 35 de ani, care a lucrat pe câmp. Are doi copii, și se află într-o stare foarte gravă. Se așteaptă elicopterul să fie tranportat la Târgu Mureș. După informațiile primite se pare, că este vorba despre un urs, pentru care deja a fost solicitat de la Minister permisiunea de extragere anul trecut, dar nu s-a aprobat. Oare cine va fi răspunzător dacă nu se va reuşi stabilirea stării victimei, care în acest moment este inconştient ? Până când se pot ascunde după deget, sau după hârtii birocraţii din Bucureşti ? Se ştie, că funcţionează un grup de lucru judeţean la care participă specialişti de la Universitatea Babeş-Bólyai, Universitatea Sapientia, asociaţii de vânători din judeţ, ecologişti şi proprietari de păduri. Au zis, că în acest an va fi și mai rău, decât în cele precedenți. Întreabă, oare ce se va întâmpla în condiţiile, în care propunerile Parlamentarilor UDMR în acest domeniu au fost respinse de către preşedintele ţării, şi legea nu a fost aprobată, prin care autoritatea consiliului judeţean în acest domeniu să fie extinsă, şi posibilitatea alocării fondurilor cu acest scop să fie reglementată. Se vede inclusiv şi de la Bruxelles, că în Bucureşti stau pe bani. S-ar putea accesa mult mai multe fonduri europene pentru prevenire, sau amenajare de teritoriu. Poate unora le pare o temă deja uzată, dar problema urşilor din păcate este un pericol real în acest judeţ, şi este binevenit fiecare propunere cu privire la rezolvarea acestor probleme. Dacă Parlamentarii nu au putut să obţină nimic, multe speranţe nu sunt. Totuşi roagă, să fie informat despre toate întâmplările de acest gen, ca să poată convinge cu exemple Ministerul, că problema nu este rezolvată.     Anul   trecut    s-a    dat     autorizaţie     de    extragere    pentru    50     de

exemplare, şi acelea numai în lunile noiembrie, decembrie, când acei urşi deja erau în hibernare.  Este un joc al struţului, se dă autorizaţia, dar numai atunci, când nu se mai poate valorifica.

 

Domnul consilier judeţean Csillag Péter spune, că părerile sunt diverse în această problemă. A fost de faţă şi domnul preşedinte, când doamna Ministru a promis să dea autorizaţia de extragere pentru 6 exemplare la Băile Tuşnad anul trecut. Şi atunci numai 3 au fost extrași, pentru că autorizaţia a venit mult prea târziu. Aici este o părere unanimă, că viaţa omului este prioritară, dar la Minister cred, că se poate rezolva uşor. Nu iau în serios problema, cred, că ursul este interesat numai de rucsacul turistului. Dânsul este şi vânător, şi ştie, că urşii, întâlnindu-se în habitatul natural pun în pericol viaţa omului. A mai propus acum 2 ani, ca să se apeleze la instanţe judecătoreşti internţionale. Trebuie dat în judecată la instanţe internaţionale cauza oamenilor şi poate atunci viaţa omului va avea prioritate. Au de suferit gospodarii, pădurarii, crescătorii de animale, nu prea se mai găsesc păstori lângă animale, că le e frică de urşi. Înţelege, că şi urşii trebuie să trăiască undeva, dar atunci, în locuri special amenajate ar trebui hrăniţi, să nu caute mâncare în zonele frecventate de oameni. Exemplarele agresive, care deja au gustat sânge de om trebuie vânaţi cât mai repede, pentru că nu-şi vor mai schimba obiceiul. Singura soluţie este judecătoria internaţională, unde sunt speranțe de câştig, pentru că în ţară se duce lumea cu vorbe şi explicaţii. A fost oferit altor ţări, să vină şi să ia câteva exemplare gratuit, dar nu s-a oferit nimeni, deşi valoarea lor ideală este destul de piperată.

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond a auzit de la specialişti, că în acest an situaţia poate fi şi mai gravă. Nu trebuie să fii specialist să constaţi, că pericolul va fi mult mai mare, pentru că vor fi și mai multe exemplare. În timpul, cât domnul Dacian Cioloş a fost la Guvernare s-a suspendat vânarea urşilor. Mai înainte anual s-a dat autorizaţie de extragere pentru 60-66 de exemplare, iar acum de câţiva ani nu se mai dă deloc, numai în cazuri extreme. Nu este totuna dacă din producţia de 4 ani se autorizează extragerea pentru 50 de exemplare, sau anual le este permis asociaţiilor de vânători, ca din punct de vedere al gestionării vânatului, conform cunoştiinţelor profesionale de specialitate, şi în vederea păstrării unei populaţii potrivite şi sănătoase pot interveni la controlarea numărului de exemplare. Cu trecerea anilor pericolul este tot mai mare şi se apropie momentul, când trebuie abordat problema cu extremă seriozitate. Ar trebui să se conştientizeze şi cei de la Ministere, că nu se doreşte eradicarea unei specii ocrotite, dar trebuie controlat numărul de exemplare al acestei populaţii până la un număr optim, pentru care pădurile din judeţ pot oferi un habitat potrivit, fără a pune în pericol viața umană.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se va mai reveni asupra acestei probleme. Parlamentul României a luat o decizie, dar nu s-a putut pune în aplicare. La Bruxelles au luat o decizie, şi nici acela nu s-a pus în aplicare. Este o situaţie de impas. Mulţi vor veni iar cu comentarii cu tăierea pădurilor, dar transmite acestora, că în ultimele 10 ani suprafaţa împădurită a judeţului  a   crescut   cu   17%.   În   acest   sens

 situaţia este mult mai bună, decât în alte judeţe. Dânsul, împreună cu domnul vicepreşedinte va lua legătura cu familia victimei. Au auzit, că omul are 2 copii, şi vor încerca să-i ajute cu ce se poate. Dacă va trebui, se vor colecta fonduri pentru taxa avocatului, ca să poată fi depus cazul la instanţă. Cândva s-a deschis şi un cont de ajutorare a acestor victime la una dintre ADI-uri. Din păcate numai 5 persoane au depus bani acolo. Este nevoie de cel puţin de 8.000 lei pentru a porni un proces, pentru că este foarte complex. S-a găsit un avocat, care ar accepta aceste cazuri grele, dar mai întâi trebuie adunată suma necesară.           

 

Întreabă, dacă sunt 16 consilieri județeni prezenți ?

   

Doamna Antal Renáta, consilier juridic cu atribuții de director general la Direcția generală administrație publică locală a județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 21. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba are încredere, că şedinţa se va derula fără probleme. Doamna Antal Renáta participă de prima oară la şedinţa consiliului judeţean. Spune, că vor fi 4 puncte pe Ordinea de zi și supune la vot aprobarea acesteia.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aferente cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva are ceva de spus pe această temă ?

 

Domnul consilier judeţean Zakariás Zoltán întreabă, dacă chiar a fost pus pe masă acest tabel gata făcut, fără a se putea interveni ?  Şi nu există nici o motivare despre criteriile după care a fost întocmit ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că motivarea este legea, care spune, că trebuie votat astfel.

 

Domnul consilier judeţean Zakariás Zoltán spune, că în expunerea de motive sunt trecute intervale minime şi maxime care se poate lua ca referinţă, cote/cap de locuitor, dar lipseşte un element din acestea, respectiv veniturile proprii ale unităţilor administrativ teritoriale. Fără aceste criterii necesare au întocmit această situaţie, cu ajutorul unor calcule, care nu implică nici numărul populaţiei, nici mărimea localităţilor. Cum poate să voteze favorabil această situaţie având aceste nelămuriri ?

 

Domnul consilier judeţean Rugină Dan Ciprian adaugă, că s-a uitat pe acest tabel, şi roagă ca cineva să explice pe coloane cum sunt structurate aceste sume. Cum a înţeles din legea bugetului, fiecare localitate trebuie să aibă 1000 lei/cap de locuitor, nu mai puţin de 2 milioane lei venituri. Dacă se iau aceste coloane, şi se adună, nu au nici o logică. Poate din cauza, că nu a înţeles cum au fost calculate. Cineva să explice ce înseamnă fiecare coloană. Vrea să înţeleagă cum se face repartizarea. Ştie, că dacă o localitate are un număr sub 2 mii de locuitori, consiliul judeţean trebuie să vină cu diferenţa pentru a asigura acel minim de 2 milioane lei venituri, precum a înţeles din lege. Poate a înţeles greşit, şi de aceea nu iese nici calculul, pe care l-a făcut.

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond are încredere, că domnul director general va prezenta în amănunt acest tabel. Dar trebuie să spună, că cu toţii au avut aşteptări mai mari legate de bugetul din acest an. Mai ales după ce s-a vehiculat în presă, că acesta este cel mai bun buget de până acum, şi vor rămâne mulţi bani la consilii locale. Aceşti 17,5%, care conform legii va fi distribuit localităţilor de către consiliul judeţean este interesant, din sensul că conţine o anumită greşeală. Greşeala este, că s-a comunicat tabelul excel de la Ministerul Finanţelor pentru acest procent de 17,5%, care conţinea şi formulele de calcul, dar au fost lăsate gol câteva rubrici. Şi s-au comunicat separat acele date, care trebuiau înlocuite în rubricile goale, rezultând un tabel complet. Ceea ce s-a comunicat este o formă simplificată a tabelului mare, pentru că tabelul integral este mult mai voluminos, mai complex, şi posibilitate de intervenţie pentru consiliul judeţean nu există. Este interesant, pentru că legea spune clar, că autorităţile locale repartizează acest procent de 17,5% . Este adevărat numai în sensul, că se aprobă de către consiliul judeţean, dar nu este repartizată de acesta. S-a analizat în amănunt, pentru că  au fost discuţii şi înţelegeri cu primarii din zone, dar nu era posibilitate de intervenţie. S-au înţeles asupra trecerii cheltuielilor sociale  la nivelul consiliilor locale, şi precum se vede, o coloană chiar conţine partea cu cheltuielile sociale în sensul, că primesc, sau nu fonduri cu această destinaţie. În baza primelor coloane au analizat dacă în acest an un UAT dispune de un buget de venituri şi  cheltuieli mai mare față de anul trecut cu 90% din cheltuielile sociale. Până acum Guvernul era obligat să suporte 90% din cheltuielile sociale. În cazul în care surplusul era mai mare decât 90% din cheltuielile sociale, nu au majorat suma alocată. Unde s-a dovedit mai puțin, acolo se poate vedea în coloane, că s-au majorat într-o anumită măsură, până la nivelul potrivit. Este un lucru interesant, că de ce se calculează o majorare de 8% pentru veniturile din acest an. Poate că este real în cazul UAT-urilor, poate că va fi și mai mult în cazul unora, dar în cazul consiliului județean intră în categoria de glumă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  roagă colegii ca în 2-3 minute să prezinte cum sunt calculate coloanele din tabelul excel. Au fost organizate întrevederi cu primarii din zone, s-au informat și de la finanțele publice, unde s-a considerat, că este

oportun, și deja situația s-a lămurit, având în vedere, că sunt compensări peste tot. Sunt unii, care câștigă, alții pierd din cauza cheltuielilor sociale. Roagă ca Cancelaria să comunice acest tabel tuturor consilierilor județeni. Se va vedea în fișiere cum este formula, de unde s-au calculat sumele respective.

 

Domnul Mihály Csaba de la Direcția generală economică  explică calculele folosite la întocmirea tabelului discutat. Legea prevede, ca hotărârea să fie adoptată cu asistența Direcțiilor județene ale finanțelor publice. Asistența constă în punerea la dispoziția consiliului județean a modului de calcul, a formulelor de calcul, și a datelor, care se utilizează în această formulă. Toate acele coloane, care sunt albe, conțin formule. În cele cu galben sunt introduse datele primite tot de la finanțele publice privind estimările bugetului, veniturile proprii și estimările privind impozitul pe venit încasat pentru fiecare localitate. Nu s-a făcut altceva, decât introducerea datelor în acest tabel și au ieșit sumele, care se regăsesc în coloane. Tabelul comunicat este puțin simplificat. Ca exemplu, prezintă calculul efectuat pentru câteva localități din județ.  

 

Domnul consilier județean Kolumbán Dávid anunță, că între timp a primit vestea tristă de la primarul comunei Atid, că omul atacat de urs a decedat în ambulanță.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  roagă să se țină un moment de reculegere în amintirea decedatului. Roagă pe domnul director general Elekes Zoltán, ca cât mai curând posibil să fie clarificat situația copiilor victimei. Întreabă, dacă este prezent domnul director general Bicăjanu Vasile, ca să caute, posibilitate pentru a  veni în ajutorul copiilor.

 

Domnul consilier județean Mezei János crede, că această întâmplare tristă se putea  evita, dacă la București s-ar duce o politică mai responsabilă. Cu privire la buget, ca un fapt interesant, pentru Municipiul Miercurea Ciuc s-au alocat 12 milioane lei pentru cheltuieli de funcționare, pentru Băile Tușnad și Bălan 6 milioane, iar pentru localitățile mai mici, pentru comune sunt alocate 2 milioane de lei. Dacă se ia raportul la numărul de locuitori, atunci se constată, că o localitate cu un număr de locuitori de 41.000 primește dublu față de una, care are 7.000 de locuitori. Sau la un alt caz, o localitate cu un număr de locuitori de 5.000 primește 2 milioane lei. Dacă se iau  cheltuielile de funcționare, constată, că nu reflectă realitatea, deoarece, unde sunt mai mulți angajați, ar trebui prevăzuți mai multe cheltuieli de funcționare la repartizare și în funcție de numărul de locuitori. Nu știe, dacă se poate solicita acest lucru, sau dacă s-ar putea întocmi un studiu de caz, care să fie transmis autorităților, care au pregătit situația.

 

Domnul consilier judeţean Zakariás Zoltán spune, că în cazul trimiterii în ziua de ieri a tabelului complet nu ar mai fi întrebat detaliile. Roagă, ca în viitor să nu se reducă tabelele, ca să fie de înțeles.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér adaugă, că nu aceasta este bugetul perfect.  Mai mulți primari au semnalat, că și pe partea de venituri sunt probleme cu repartizarea dată de București. Veniturile sunt artificial supradimensionate conform cifrelor date de București. De exemplu la comuna Ciumani sunt prevăzuți aproape 1 milioane lei la venituri pentru anul 2019 și în 2018 au realizat în total 600 mii lei în tot anul, deci nu va realiza acest milion în acest an. Deși în anii anteriori finanțele publice nu i-a permis ca în bugetul local să prevadă o sumă mai mare la venituri, decât în anii anteriori, acum se impune majorarea veniturilor cu o sumă prea mare. Vor fi probleme, și trebuie văzut la repartizare cum se poate păstra un echilibru, în care UAT-urile să poată rezolva problemele. Mai sunt și alte anomalii, asupra cărora cu toții trebuie să semnaleze către autorități, că sunt UAT-uri, care au peste 1.000 locuitori, dar au un buget cu 1,5 milioane lei mai puțin, decât alții asemănători. Sunt anomalii, care trebuie să fie în vizor. Fiecare consilier județean să discute cu primarii din zona de unde a fost ales ca să aibă o imagine completă a bugetului.        

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond spune, că de când au de a face cu bugete locale, studiază, votează, aprobă, se poate vedea, că nu era nici un an, în care cu toții să fie mulțumiți. Bugetul din 2017 a favorizat localitățile mai mici, cel din 2018 pe cele mai mari, iar cel pentru 2019 se pare, că este favorabil iar celor mici în unele locuri. Dar nu se poate generaliza. Un singur lucru este important acum. La nivel de județ așa se procedează, că se discută deciziile UAT-urilor și conform soluțiilor optime, majoritatea din consiliul județean aprobă hotărârea. Din păcate votul asupra celor 17,5%  nu este o astfel de decizie, nu reprezintă ideologia și metoda de deliberare a deciziilor luate până acum. Este un vot obligatoriu, la care nu vede rostul polemicilor. Nu se pot modifica formulele de calcul, nu se pot muta sumele dintr-o parte în alta, nu se poate influența rezultatul. Sunt două posibilități, și crede, că de aceea a fost comunicat tabelul într-o formă simplificată, ca să fie mai vizibil, mai de înțeles ce conține. Esența este în cele două coloane la capăt, în care se pot vedea ce sume rezultă din TVA și din Impozitul pe venit. Evident formula nu a fost gândit de colegii de aici. Sunt două posibilități, se acceptă, sau nu se acceptă. Atât permite legea. Nu este neapărat bun, dar așa este situația.

 

Domnul consilier judeţean Rugină Dan Ciprian revine asupra întrebării. Nu era vorba că ar contesta modul de calcul, numai a vrut să înțeleagă cum s-a calculat. Dânsul nu știe ce va vota, pentru că nu a înțeles cum au fost calculate coloanele. Chiar dacă ar înțelege, nu ar putea modifica ceva. Când merge în teritoriu și este întrebat de către UAT-uri cum s-a calculat procentul, dânsul nu poate răspunde. Atunci de ce ridică mâna, dacă nu a înțeles ? Dă perfectă dreptate colegului Zakariás Zoltán în sensul, că trebuia comunicat măcar cu o oră înainte tabelul întreg. Sau să se adune măcar 5 consilieri mai capabili și să explice pentru restul despre ce este vorba. Este convins, că la nivelul consiliului au înțeles modalitățile într-un fel.   

 

Domnul consilier judeţean Csillag Péter este de acord, că pentru multe UAT-uri nu este potrivită deloc această situație. Dar ce se întâmplă, dacă nu se va vota? Dacă chiar nu este bine, atunci să nu se voteze. Să fie refăcut. Dar dacă nu se va aproba, atunci va întârzia bugetul și mai mult. La o comună, care are 5.000 de locuitori se dă tot atât, decât la altul, care are 1.500 sau 1.200 de locuitori. La buget se ia în calcul câte persoane lucrează, şi de unde primesc banii. Un alt aspect este, că la unele comune venitul este considerabil şi le ajunge. Dar ce va fi cu alţii ? TVA-ul majoritar intră de la oraşe. De acolo primesc oraşele procentul. Oamenii, care câştigă banii în teritoriu la sate, cheltuie la magazinele din oraşe. TVA-ul majoritar revine la oraşe. Dacă şi alţii consideră, că în această formă nu este bine, să nu se voteze, trebuie luat o decizie comună.    

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general la Direcţia generală economică spune, că ce se face acum, trebuia făcut de către finanţele publice. Anul trecut era dispoziţia şefului de la finanţe publice, care nu a fost contestată de nimeni. Exact aceeaşi treabă se face acum, doar că acum se face de către salariaţii consiliului judeţean. S-au încărcat nişte date, care au fost furnizate de către Ministerul Finanţelor, conform legii. Atât s-a făcut, s-au încărcat datele furnizate, şi au ieşit sumele din tabel, care nu se pot modifica nicicum. Singurul lucru, eventual să se conteste legea bugetului de stat. Dispoziţia este dată de către şeful Direcţiei finanţelor publice. Anul trecut nu a zis nimeni, că contestă aceeaşi dipoziţie. Exact aceeaşi lucru este şi acum.   

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond concluzionează, că legea a creat o împrejurare, în care consiliul judeţean a crezut, că dezbătând o problemă, poată să decidă, precum crede, că este cel mai bine. Deja sa-u consumat peste 20 de minute depre o decizie care nu poate fi modificată. La întrebarea domnului Csillag Péter, că ce se va întâmpla, dacă nu se va aproba, răspunsul este că consiliile locale nu vor avea buget pentru anul 2019. Probabil dacă ar fi acum ianuarie, s-ar putea încerca, dar nu crede, că ar putea fi convins parlamentul să aprobe un alt buget pentru consiliile locale. Şi aşa este trecut de 20 martie şi încă nu este finalizat bugetul pentru consilii locale, şi nici nu va fi încă o perioadă de timp. Din păcate, pentru că de aceasta depinde aprobarea bugetului la fiecare consiliu local, şi numai după acest moment pot porni investiţiile, care trebuie derulate în câteva luni, care au mai rămas din acest an, ca să poată cheltui cât mai mult pentru folosul comunităţii din sumele alocate. Din aceste considerente, nu crede, că opunerea ar fi o decizie utilă.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba  adaugă, că consiliul judeţean mai are între altele şi o obligaţie. Conform legii, aceasta este ultima zi, când se mai poate aproba bugetul. Dacă nu se va aproba, apoi toate bugetele pot fi atacate de către oricine. Dânsul a înţeles, că formula nu a fost trimis consilierilor judeţeni. Dar se poate face o pauză de câteva minute, dacă tot nu este de înţeles. Domnii consilieri cer explicaţii, ca să ştie ce votează și la rândul lor să poate oferi explicaţii primarilor din zonele din care au fost aleși dânșii.

 

Pauză de 7 minute

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că au trecut cele 7 minute acordate pauzei.  Roagă Cancelaria să cheme colegii de pe culoar să continue şedinţa. Informează colegii, că s-a ţinut legătura în continu cu aleşii din Parlament, s-au comunicat destul de multe date. Dacă se ia prima versiune, care a fost elaborat de către Ministerul Finanţelor, şi se compară cu ce a ieşit în Monitorul Oficial pot constata, că pentru judeţul Harghita, şi pentru UAT-uri,  suma este consistent mai mare decât era planificat pentru UAT-uri. Din acest motiv mulţumeşte Parlamentarilor UDMR pentru efortul depus  în acest sens, şi rezultatul este vizibil, pentru că UAT-urile din judeţ primesc sume mult mai semnificative, decât cel prevăzut iniţial. De la 15% la 17,5%, de la 5% la 7,5%. S-a reuşit ca redistribuirea de 7,5% să fie uniform pentru toate judeţele  la nivel de ţară, şi rezultă 28,6 milioane pentru toate judeţele uniform. astfel primesc uniform şi judeţul Prahova de exemplu, care are 1 milion de locuitori cu judeţele Covasna, Harghita, şi Mureş. Din acest punct de vedere, sunt la dispoziţie mai mulţi bani. La lucrările Comitetului Regiunilor au discutat cu primarii prezenţi acolo că acest merit este al Parlamentarilor UDMR, ei au fost promotorul pentru această măsură. Iniţial nu a fost aşa, nu s-a dorit aşa, dar în ultimele zile au fost nişte discuţii maraton la ultimul sfârşit de săptămână, şi s-a reuşit o astfel de versiune, care este mai bună, decât cel anterior.    

  

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aferente cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019

Rezultatul votului: 21 DA. 1 Abț.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind devierea temporară, din cauza surpării DC 34, a circulației de pe traseul nr. 26 din Programul județean de transport persoane pe ruta Odorheiu Secuiesc – Sâncrai – Fâncel – Ulcani și retur

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind devierea temporară, din cauza surpării DC 34, a circulației de pe traseul nr. 26 din Programul județean de transport persoane pe ruta Odorheiu Secuiesc – Sâncrai – Fâncel – Ulcani și retur

Rezultatul votului: 22 Da

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 2/2019, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunţă, că se modifică lista provizorie a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019. Este vorba despre două programe, a proiectului UE al DGASPC-ului, şi prelungirea brandului „Székely termék” pentru a se putea avansa. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 2/2019, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 22 Da

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 al proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  roagă pe domnul director general Elekes Zoltán, ca într-un minut să prezinte despre ce proiect câştigat este vorba. Totodată îl felicită pentru câştigarea proiectului de finanţare.

 

Domnul director general Elekes Zoltán de la DGASPC spune, că este vorba despre un proiect, care se derulează la nivel de ţară. Judeţul Harghita a depus proiectul de finanţare pentru programul Resurse umane şi s-a depus împreună cu Autoritatea  egalitate în şanse. Scopul este înfiinţarea unui cămin protejat, care să ofere refugiu pentru victimele violenţei la domiciliu, pentru o perioadă determinată. De când s-a înfiinţat acest serviciu, vin foarte multe persoane să se intereseze, din păcate sunt foarte multe solicitări. Din păcate în judeţul Harghita sunt foarte numeroase conflictele domestice , care se termină cu violenţe. Este tot mai bună colaborarea cu Jandarmeria, cu Poliţia, şi cu unităţile sanitare. Din aceste considerente, este tot mai mare nevoie de o unitate de primire a victimelor violenţelor domestice. Acest program se derulează în 4 ani, din care se vor finanţa inclusiv timp de 3 ani şi cheltuielile de funcţionare a acestuia.      

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 al proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”

Rezultatul votului: 21 Da

      

                         

  

 

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 martie 2019 cu număr de înregistrare  nr.        /      .04 .2019 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 01 aprilie 2019

 

 

Președinte                                                                                                       Ptr. Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                             Vágássy Alpár

                                                                                                      Director general adjunct            

 

 

Ptr.Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 ex