Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:04:04
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 26 noiembrie 2010

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA


PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 26 noiembrie 2010
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
13. LUKÁCS VILMOS UDMR
14. KOCS ILONA PCM
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. VAJNA EMERIC PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1485/2010, din 18 noiembrie 2010, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa domnului director Elekes Zoltán de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, respectiv pe Paradica Dezső şi roagă pe consilierii judeţeni ca înainte de începerea şedinţei să asculte interpretarea la flaut a lui Dezső, care va cânta două cântece de Crăciun.
Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară, salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează consilierii judeţeni: Hajdú Gábor şi dr. Vajna Imre urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 27 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András precizează că a trimis o scrisoare în numele fracţiunii PCM-MPP, cuprinzând propunerea de modificare a ordinii de zi, în sensul ca să fie mutat pe ordinea de zi la punctul 2 validarea mandatului domnului Csillag Péter. De asemenea s-a propus ca în locul domnului consilier judeţean dr. Vajna Imre, să fie validat mandatul persoanei care urmează pe lista PCM, după ce consiliul a luat la cunoştinţă demisia domnului consilier dr. Vajna Imre.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona mulţumeşte pentru intervenţia rapidă a domnului preşedinte şi domnului director Elekes Zoltán în ceea ce priveşte Centrul de reabilitare de la Odorheiu Secuiesc.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are două propuneri pentru modificarea ordinii de zi, să fie inclus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 84/2009, depus anul trecut pe 30 noiembrie. De asemenea cere scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 12 şi includerea pe ordinea de zi al proiectului de hotărâre depus de dânsul.


Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea domnului consilier judeţean Kovács Árpád András.
Rezultatul votului: 15 Da, 5 Nu, 7 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot ordinea de zi modificată.
Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal.
Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, Abţineri 1

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 119/2008, privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, prin completarea Consiliului Judeţean Harghita cu dl. Csillag Petru, consilier judeţean.
După efectuarea validării şi a depunerii jurământului de către domnul Csillag Peter, domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, Abţineri 1

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la luarea de act de încetare de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vajna Emeric.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba cere scrierea numelui domnului Csillag Péter pe aparatul de votare pe tabelul de votare şi pe afişaj.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pe articole.


Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu,
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 2 Abţineri
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 2 Nu, 2 Abţineri
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 3 Abţineri
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 16 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri

Articolul 17 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri
Articolul 18 a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 2 Abţineri
Articolul 19 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri
Articolul 20 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 21 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 22 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, 4 Abţineri
Articolul 23 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri


Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010, în întregime, care este adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2010 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că s-a negociat cu fiecare cult în parte şi că propunerile au fost făcute indiferent de culoarea politică.
Conform regulamentului nu a fost depusă nici o propunere de modificare la acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că orice propunere de modificare la ordinea de zi trebuie supuse votului.
Domnul consilier precizează că atunci când bugetul este elaborat ar trebui să se ştie care e suma destinată cultelor, astfel cultele să ştie din timp ca în anul respectiv cum să şi planifice lucrările şi ce bani vor primi în anul respectiv de la Consiliul Judeţean Harghita.
Deasemenea domnul consilier consideră că biserica ortodoxă primeşte mult mai mulţi bani din surse de stat decât ce ar fi justificat de procentajul pe care îl are la numărul de locuitori şi acest lucru trebuie contrabalansat.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune ca astfel de proiecte de hotărâri să fie puse din timp la dispoziţia comisiilor de specialitate ca acestea să poată facă propuneri.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizează că nu se poate anticipa la începutul anului modul de împărţire a fondurilor destinate cultelor, datorită rectificărilor bugetare.
Domnul consilier consideră că cel puţin această problemă trebuie tratată cu un bun echilibru. Nici Biserica Ortodoxă şi nici ceea Greco Catolică nu primeşte procentul pe care îl are.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că la începutul anului curent s-ar fi votat despre un sprijin în valoare de 4,3 miliarde, iar acum se va vota despre o sumă mărită cu 60%.
Domnul preşedinte informează că în anexă s-a inclus un subcapitol pentru capele mortuare. Propuneri privind casele mortuare nu s-au primit. Capelele mortuare vor deservi toate cultele religioase indiferent de apartenenţă religioasă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Hargita Viz”, la care Judeţul Harghita este membru asociat.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că trebuie elaborată un proiect de hotărâre care să ia în considerare toate reglementările în vigoare din domeniu.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC HARVIZ SA, la care Judeţul Harghita este acţionar.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 34/01.09.2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru un termen de 5 ani a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, dobândite în cadrul Programului „Fotomuseum”, în favoarea Centrului Cultural Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Firtuşu, comuna Lupeni; Alimentare cu apă în localitatea Chinuşu, comuna Mărtiniş şi Alimentare cu apă în localitatea Firtănuş, comuna Avrămeşti”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna noiembrie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că Consiliul Judeţean Harghita nu a plătit cotizaţia Asociaţiei Eco din Gheorgheni al cărui membru este.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că Consiliul Judeţean Harghita nu plăteşte cotizaţia asociaţiilor care nu funcţionează corespunzător. Mai sunt asociaţii la care nu se va plăti cotizaţia anul acesta deoarece activitatea lor nu aduce nici un beneficiu comunităţii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 215/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba cere ca propunerea domnului consilier judeţean Árus Zsolt să fie supusă votului ca şi propunere de modificare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea domnului consilier judeţean Árus Zsolt care a fost refuzată. Rezultatul votului: 9 Da, 15 Nu, 1 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre Rezultatul votului: 18 Da, 8 Nu, 1 Abţineri. Având în vedere că pentru votarea acestui proiect de hotărâre este nevoie de o majoritate de 2/3, care nu a fost îndeplinită hotărârea a fost refuzată.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că acest proiect de hotărâre va fi inclus din nou pe ordinea de zi a următoarei şedinţe.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 84/2010 privind derularea Programului de sprijinire a dansului şi a obiceiurilor populare din judeţul Harghita pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Székely Konyha.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că datorită existenţei unei litigii cu Curtea de Conturi în ceea priveşte cotizaţiile, până la soluţionarea litigiului, Consiliul Judeţean Harghita va lua parte doar ca membru de onoare în asociaţii, fără obligaţia de plată a cotizaţiei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind valorificarea locuinţei de serviciu situată în Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap.15, aflată în domeniul privat al Judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că această locuinţă a fost distrusă de către vecinii de sus.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András consideră că, datorită preţurilor imobilelor din ziua de azi, trebuie gândită de două ori cum se valorifică proprietatea judeţului şi fracţiunea PCM – MPP nu sprijină iniţiativa.
Domnul preşedinte Borboly Csaba propune amânarea adoptării hotărârii şi supune la vot amânarea.
Rezultatul votului pentru amânarea proiectului de hotărâre: 22 Da, 4 Nu, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 46/2010 privind aprobarea derulării programului "Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş pe anul 2010".
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea detaşării în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, şi promovarea temporară a doamnei Máthé Ema pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de şef serviciu al Camerei Agricole a Judeţului Harghita
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că a ieşit, de la Casa de Pensii, decizia de pensionare a domnului Márton István, iar atribuţiile sale vor fi îndeplinite de către doamna Máthé Ema.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că în momentul înfiinţării Camerei Agricole ar fi trebuit să fie numită o persoană tânără şi nu o persoană care urmează să iasă la pensie curând.
Domnul preşedinte Borboly Csaba îl roagă pe domnul consilier judeţean Árus Zsolt ca să nu mai califice colegii din cadrul Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează că domnul Márton István cu cunoştinţa şi experienţa sa a sprijinit mult comunitatea agricultorilor.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că nu a calificat persoana domnului Márton István, ci a criticat doar situaţia care s-a creat.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 3 Abţineri.
Rezultatul votului privind aprobarea promovării temporare a doamnei Máthé Emma pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de şef serviciu al Camerei Agricole a Judeţului Harghita, începând cu data de 01 decembrie 2010, până la ocuparea funcţiei prin concurs: 25 Da

Se trece la Diverse.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează că în urmă cu două săptămâni a participat şedinţa Adunării Generale a regiunilor din Europa la Istanbul, Turcia.
Domnul preşedinte precizează că refuză petiţia firmei Ave Harghita prin care se cere mutarea procesului şi se va adresa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Deasemenea domnul preşedinte informează că au apărut în ziare informaţii privind deturnarea fondurilor destinate drumurilor şi cere ca aceste lucruri să fie clarificate şi puse la punct şi toţi cei implicaţi, care au acuzat pe domnul preşedinte să corecteze aceste lucruri.
Domnul consilier judeţean Szentes Antal informează despre participarea sa, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita la Conferinţa de Sportului la Debrecen Ungaria între 27 şi 29 octombrie 2010.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba precizează că şi fracţiunea PCM are un specialist în sport care ar putea participa la deplasările legate de sport.
Deasemenea precizează că la comisia de sănătate nu ajung proiectele de hotărâri privind sănătatea, probabil ar trebui modificat denumirea comisiei.
Domnul consilier mulţumeşte domnului preşedinte şi domnului director Dósa pentru răspunsul la problema sa şi precizează că nu a dat declaraţii ziarului Polgári Élet în acest sens.
Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 noiembrie 2010 cu număr de înregistrare 25671/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 02 decembrie 2010

 

Borboly Csaba
Preşedinte
 

 

Egyed Árpád
Secretarul Judeţului

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit,
Balla Péter
Consilier juridic

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Septembrie 2011 14:23