Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 19:39:54
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 27 decembrie 2010

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 27 decembrie 2010
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
13. LUKÁCS VILMOS UDMR
14. KOCS ILONA PCM
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR


Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1565/2010, din 26 decembrie 2010, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinta extraordinară.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează consilierii judeţeni: Árus Zsolt István, Beder Tibor, Györgypál László József, Kovács Árpád András, Papp Kincses Emese, Rafain Zoltán, Stoia Sabina, Tamás Zoltán şi Csillag Péter urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 20 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot ordinea de zi.
Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 decembrie 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pe articole.

Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010;
care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează că între data de 17 şi 19 decembrie 2010 s-a deplasat la Viena, Austria pentru negocieri la Ministerul de Externe în legătură cu Produsul Secuiesc.
Conducerea şedinţei este preluată de domnul vicepreşedinte Petres Sándor.
Sunt dezbătute detaliile bugetului pentru anul 2011. Consilierii judeţeni prezenţi la şedinţa cer organizarea unei negocieri înainte de adoptarea bugetului.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 decembrie 2010 cu număr de înregistrare 28861/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Odorheiu Secuiesc, 30 decembrie 2010

 

presedinte
Borboly Csaba

 

 

secretarul judetului
Egyed Arpád

 

 

Şef birou
Tankó Eva

Întocmit
consilier juridic
Balla Péter

 

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Septembrie 2011 14:21