Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 13 aprilie 2024 12:17:06
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 25 noiembrie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 25 noiembrie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1257/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita. 

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. consilier judeţean Kovács Árpád András şi dl. consilier judeţean Csillag Péter.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 27 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinarea a Consiliului Judeţean Harghita a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la Asocierea Parcurilor de Afaceri Inovative din Regiunea ESE, a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice nr. 317/23.09.2011 de adaptare la situaţia actuală din teren pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 123 A, Tuşnad – Sâncrăieni, km 0+000-14+600" şi a proiectului de hotărâre privind numirea domnului Isán István Csongor, pentru conducerea interimară al Editurii Hargita Népe, până la data începerii executării noului contract de management.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot introducerea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la Asocierea Parcurilor de Afaceri Inovative din Regiunea ESE pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abţineri

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot introducerea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice nr. 317/23.09.2011 de adaptare la situaţia actuală din teren pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 123 A, Tuşnad – Sâncrăieni, km 0+000-14+600".

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot introducerea proiectului de hotărâre privind numirea domnului Isán István Csongor, pentru conducerea interimară al Editurii Hargita Népe, până la data începerii executării noului contract de management.

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune modificarea ordinii proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare astfel punctul nr. 13 de pe ordinea de zi va deveni nr.1, punctul nr. 14 va deveni nr.2, punctul nr. 15 va deveni nr. 3, punctul nr. 19 va deveni nr.4, punctul nr. 32 va deveni nr.5, punctul nr. 33 va deveni nr. 6 şi punctul nou introdus în ordinea de zi, care ar fi fost nr. 42 va deveni nr. 7.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în concesiune directă a spaţiului nr. E16 aflat în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în oraşul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr.32, doamnei dr. Bakó Bíró Zsuzsanna şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2009 privind darea în administrare oraşului Bălan, prin Consiliul Judeţean Bălan a unor spaţii din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în oraşul Bălan, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 260/2011 privind aprobarea solicitării transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Harghita a unor bunuri imobile supuse executării silite, situate în Miercurea Ciuc, str. Harghite nr. 98, identificate prin C.F nr. 52449;52442, respectiv 52443, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea publică a statului, împreună cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi Amendamentul de fond la proiectul de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că modificarea ordinii de zi a şedinţei ordinare invocă lipsa încrederii în consilierii judeţeni ai PCM-ului de a vota proiectele de hotărâri de mare anvergură şi solicită conducerea într-un ritm mai lent a şedinţei ca toate proiectele de hotărâri să fie dezbătute.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona precizează că numai o singură dată a întârziat cinci minute de la o şedinţă a Consiliului Judeţean şi a fost trecută absentă în condica de prezenţă şi cere ca dubla măsurare a diferitelor situaţii să nu se mai repete.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind asigurarea sumei de 110.00 lei în scopul măririi capitalului social al operatorului regional de apă şi canalizare SC Harviz SA;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că raportul juridic al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală enumeră unele modificări la proiectul de hotărâre care în forma actuală nu poate fi acceptată şi lipseşte raportul Direcţiei Economice.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 5 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 248/2010 privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi Amendamentul de fond la proiectul de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că în cazul în care conţinutul proiectul de hotărâre corespunde normelor juridice aceasta poate fi sprijinită.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 248/2010 privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 248/2010 privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a echipamentelor şi aparatelor din studioul de televiziune al Consiliului Judeţean Harghita, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că autorităţile locale nu au în atribuţie dezvoltarea şi funcţionarea unor studiouri de televiziune şi până acum nu a auzit ca acest studio să fi făcut emisiuni de utilitate publică şi mai adaugă că tocmai în urma sesizării Curţii de Conturi a României acest proiect de hotărâre apare în ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că tocmai fracţiunea PCM-ului a iniţiat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea studioului de televiziune.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind numirea domnului Isán István Csongor, pentru conducerea interimară al Editurii Hargita Népe, până la data începerii executării noului contract de management;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Isán István Csongor pentru conducerea interimară al Editurii Hargita Népe, până la data începerii executării noului contract de management;

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere domnului Szőcs Endre directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita să prezinte activităţile instituţiei subordonate Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul Szőcs Endre directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita prezintă în general programele şi realizările instituţiei în anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută pe elevii din clasa a XII-a a Liceului Teoretic Segítő Mária din Miercurea Ciuc care vizitează Palatul Administrativ al Consiliului Judeţean Harghita în cadrul programului Consiliului Judeţean Harghita Vizită la Palatul Administrativ.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că în urma colaborării cu Institutul de Cercetare a Minorităţilor s-a reuşit efectuarea unor cercetări în rândul populaţiei din judeţul Harghita în privinţa obţinerii unor rezultate referitoare la reorganizarea administrativ teritorială din România şi salută pe doamna Sólyom Andrea lector universitar al Universităţii Sapientia care va prezenta sondajul de opinie publică realizat cu privire la reorganizarea administrativă.

Doamna Sólyom Andrea lector universitar prezintă modul de desfăşurare şi rezultatele obţinute în urma cercetării opiniei publice a locuitorilor din judeţul Harghita referitor la reorganizarea administrativ teritorială din România.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută pe solicitanţii mărcii produselor tradiţionale secuieşti şi răspunde la interpelaţia domnului consilier judeţean Thamó Csaba referitor la acest subiect şi cere ca doamna Zonda Erika director la Direcţia Programe şi Dezvoltare Rurală să-şi prezinte prezentarea despre marca Produsului Secuiesc. 

Doamna Zonda Erika director la Direcţia Programe şi Dezvoltare Rurală prezintă rezultatele obţinute, procedurile de atribuire şi de obţinere a Mărcii Produsului Secuiesc.

 

Se trece la enumerarea şi înmânarea diplomelor Marcă Secuiască celor unsprezece de producători de produse tradiţionale secuieşti.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte specialiştilor comisiei de evaluare pentru evaluarea solicitărilor Mărcii Produselor Secuieşti şi cere ca domnul Egyed József membru al acestei comisii să prezinte modul de desfăşurare a acestor evaluări.

Domnul Egyed József prezintă procedurile de evaluare şi modul de acordare a distincţiei Mărcii Produselor Secuieşti.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc domnului Bálint J. Árpád întreprinzător individual pentru produse artizanal meşteşugăreşti.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc domnului Buzás Ferenc întreprinzător individual pentru produse alimentare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc firmei SC AndVar Mézes SRL pentru produse alimentare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc firmei SC Fito Bau SRL pentru produse alimentare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc firmei SC Keramika SRL pentru produse artizanale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc firmei SC Harmopan SA pentru produse industriale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc firmei SC Perla Harghitei SA pentru produse industriale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc firmei SC Gordon Prod SRL pentru produse industriale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc firmei SC Profitex SRL pentru produse industriale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc firmei SC Mazsetkoz SRL pentru produse alimentare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba înmână diploma Marca Produs Secuiesc firmei SC Makrilla SRL pentru produse industriale.

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că este îmbucurător că s-a ajuns la această treaptă de dezvoltare a Mărcii Produsului Secuiesc şi crede că acest impuls trebuie continuat şi în viitor sub aspectul păstrării şi dezvoltării calităţii produselor tradiţionale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnul consilier judeţean Thamó Csaba menţionând că în anexa 3 a contractului încheiat cu firmele cu produse tradiţionale secuieşti privind Marca Produsului Secuiesc conţine toate detaliile asigurării calităţi acestor produse.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că modalitatea de acordare a acestei distincţii este în ordine iar pentru asigurarea calităţii produselor tradiţionale propune colaborarea cu organizaţiile civile în special cu organizaţia Civitas.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 octombrie 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 octombrie 2011;

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată al Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 octombrie 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată al Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 octombrie 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că prima dată a cerut cuvântul în procedură dar nu a fost observată sesizarea dânsului iar în privinţa rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita consideră că aceasta conţine unele transferuri de sume între articole care nu sunt fondate corespunzător şi influenţează negativ sprijinirea financiară destinată culturii, tineretului, turismului şi a cultelor religioase.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 1 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 2 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 23 Da, 1Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 3 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 19 Da, 1Nu, 4 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 4 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 23 Da, 1Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 5 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 19 Da, 1Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 6 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 7 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 8 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 1Nu, 3 Abţineri

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 9 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 24 Da, 1Nu.

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că aceste iniţiative ce vizează protejarea monumentelor merite să fie sprijinite şi cere sprijinul financiar pentru rezolvarea problemei şcolii din Căpâlniţa şi a facturilor neachitate de către comună în urma inundaţiilor suferite.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnul consilier judeţean Thamó Csaba, precizând că primăria va avea posibilitatea să solicite sprijinul financiar de la Guvernul României în urma inundaţiilor suferite în anul 2010.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 10 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 23 Da, 1Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 11 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 12 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 1 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 13 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 14 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 15 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 16 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 17 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 18 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 19 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 1 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 20 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 21 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 22 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 23 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 24 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 25 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 26 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2011

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că doar acele comune primesc fonduri financiare în urma acestui proiect de hotărâre unde conducerea primăriei aparţine partidului UDMR.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul consilier judeţean Györgypál László-József oferă spre utilizare grupului de lucru care se ocupă cu Marca Produsului Secuiesc în cadrul Consiliului Judeţean Harghita domain-ul www.szekelytermek.org şi www.szekelytermek.net.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de finanţare nr. 2140/10.10.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Consiliul Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de finanţare nr. 1333/09.06.2011 şi a Actului adiţional nr. 1/2012/20.09.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Consiliul Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor judeţene pentru anul fiscal 2012, a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2011 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, prin modificarea Anexei nr. 1;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că acest program trebuie sprijinit şi doreşte ca în anii viitori să se construiască şi grădiniţe din astfel de programe.

Domnul consilier judeţean Szentes Antal precizează că în comuna Sândominic se construieşte o capelă din sprijinul primăriei şi în anul viitor vor solicita sprijinul financiar din partea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că la programul de construire a grădiniţelor două aspecte sunt importante predarea proiectelor tehnice de la a o comună la alta şi folosirea lemnului ca material de construcţie.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2011 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, prin majorarea sumei cuprinse în program.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea modificării proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2011 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, prin modificarea Anexei nr. 1;

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2011 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita;

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul" al Judeţului Harghita pentru implementarea proiectului „Strategii regionale pentru prevenirea dezastrelor naturale" – CivPro;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 51/2008 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Regulamentelor serviciilor de transport public judeţean de persoane în trafic judeţean, modificată prin Hotărârea nr. 150/2010;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 52/2008 privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru atribuirea programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Jakab Csaba în Comisia paritară pentru atribuirea programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Baranai Constantin în Comisia paritară pentru atribuirea programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Rezultatul votului: 17 Da, 5 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Barabás Árpád în Comisia paritară pentru atribuirea programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Gârbea Daniel Cristian în Comisia paritară pentru atribuirea programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind acordarea unor licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate speciale;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 271/2011 al Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările „Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Obrăneşti, comuna Ulieş, Alimentare cu apă în localitatea Arvăţeni, comuna Feliceni, Alimentare cu apă în localitatea Mătişeni, comuna Mugeni, Alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid, Alimentare cu apă în localitatea Firtănuş, comuna Avrămeşti-etapa II şi Alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu";

Domnul consilier judeţean Demény Gábor consideră că locuitorii acestor comune sunt mulţumite de desfăşurarea acestor investiţii ale Consiliului Judeţean Harghita şi cere ca în viitor Consiliile Locale să se implice mult mai mult în procedurile administrative care le revin în urma investiţiilor.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba solicită ca aceste programe să se continue şi în anii viitori.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării prevederilor Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita şi a Planului operaţional de implementare a Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pentru perioada 2009-2013;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei generale;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor al judeţului Harghita, respectiv a Camerei Agricole al judeţului Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi a Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea componenţei consiliului de administraţie, aprobarea siglei instituţiei şi modelului uniformei de serviciu;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Moldovan Laurenţiu în Consiliului de Administraţie al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judetean Harghita

Rezultatul votului: 18 Da, 4 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Forro Hajnalka în Consiliului de Administraţie al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judetean Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Bors Béla în Consiliului de Administraţie al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judetean Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Birta Antal în Consiliului de Administraţie al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judetean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Demény Gábor în Consiliului de Administraţie al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judetean Harghita

Rezultatul votului: 19 Da, 3 Nu, 2 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 195/2009 privind înfiinţarea instituţiei publice „Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata", cu modificările ulterioare;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România în vederea organizării evenimentului „20 de ani în slujba învăţământului de calitate" pe anul 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 60/2011 privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita", pe anul 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale" pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Consiliul Judeţean Harghita derulează unele programe din care nu rezultă nici un rezultat şi populaţia Judeţului Harghita nu beneficiază de nici un folos în urma acestora.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt precizând, că populaţia Judeţului Harghita nu obţine nici un rezultat în urma indemnizaţiei preluate de domnul consilier judeţean Árus Zsolt.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale" pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale" pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii nr. 72 /2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind programul de promovare turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2011 şi completării acestei Hotărâri cu nr. 232/2011 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la programul de realizare a unui catalog turistic, prin aprobarea realizării unor exemplare suplimentare a catalogului turistic;

Domnul preşedinte Borboly Csaba felicită grupul de lucru al Consiliului Judeţan Harghita pentru cel şapte proiecte turistice câştigate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 258/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 289/2011 privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita cu unele unităţi administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 15 noiembrie 2011-31 martie 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2011;

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea modificării proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2011, prin majorarea sumei cuprinse în program.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea modificării proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2011, referitor la Anexa nr. 1.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2011;

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2011 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microreginală „Alcsík";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Miklóssy Ildikó şef serviciu, la Serviciul Public de Management Energetic Harghita şi numirea temporară a domnului Kelemen Gábor pentru exercitarea funcţiei de şef serviciu al instituţiei;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Kelemen Gábor la Serviciul Public de Management Energetic Harghita pentru exercitarea funcţiei de şef serviciu al instituţiei;

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind înfiinţarea societăţii comerciale „Honline Media" societate cu răspundere limitată;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că această firmă a fost înfiinţată la iniţiativa domnului preşedinte Borboly Csaba cu motivarea ca aceasta va edita ziarul Hargita Népe, iar această firmă a cheltuit aproape toate fondurile din capitalul de înfiinţare şi ar trebui desfiinţată să nu mai cheltui fondurile publice.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că firma a fost înfiinţată să sprijine apariţia ziarului Hargita Népe şi în urma denunţurilor la organele juridice a fost controlată de mai multe ori şi nu s-a găsit neregularităţi.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere ca domnul preşedinte Borboly Csaba să precizeze concret dacă dânsul este iniţiatorul acestor denunţuri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 4 Nu, 2 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Szabó Kázmér în adunarea generală a societăţii comerciale „Honline Media" societate cu răspundere limitată;

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la Asocierea Parcurilor de Afaceri Inovative din Regiunea ESE;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice nr. 317/23.09.2011 de adaptare la situaţia actuală din teren pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 123 A, Tuşnad – Sâncrăieni, km 0+000-14+600"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot modificarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice nr. 317/23.09.2011 de adaptare la situaţia actuală din teren pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 123 A, Tuşnad – Sâncrăieni, km 0+000-14+600",

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice nr. 317/23.09.2011 de adaptare la situaţia actuală din teren pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 123 A, Tuşnad – Sâncrăieni, km 0+000-14+600".

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Domnul preşedinte Borboly Csaba predă conducerea şedinţei domnului vicepreşedinte Sófalvi László.

 

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László prezintă:

- rezultatele deplasării sale la Timişoara în cadrul programului diasporă a Consiliului Judeţean Harghita

- rezultatele participării sale la Debrecen în privinţa elaborării programelor comune în anii viitori cu judeţul Hajdú-Bihar din Ungaria

- rezultatele deplasării sale la Hajdunánás cu ocazia şedinţei festive de evaluare a realizărilor anului 2011

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că prezentarea activităţilor Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita merită aplaudată şi propune ca în anul viitor aceste realizări să fie introduse şi în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi mai adaugă că fiecare consilier judeţean răspunde în nume propriu la acordarea votului pentru proiectele de hotărâri şi astfel pot fi trase la răspundere.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona precizează că din şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Harghita de pe 28.10.2011 a părăsit sala de şedinţă din solidaritate faţă de domnul consilier judeţean Árus Zsolt la atitudinea preşedintelui Borboly Csaba şi nu pentru că nu a avut intenţia să voteze proiectul de hotărâre referitor la problemele de încălzire a grădiniţelor de la oraşul Bălan.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că prezenţa consilierilor judeţeni pe toată durata şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita conform regulamentului este obligatorie, iar în privinţa litigiilor menţionează că a înaintat trei tipuri de litigii împotriva Consiliului Judeţean Harghita, primul este când potrivit legii nu primeşte raporturile asociaţiilor în care Consiliul Judeţean Harghita este asociat a doua este când înaintează proiecte de hotărâri care nu sunt trecute pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita, iar a treia este când Consiliul Judeţean Harghita aprobă unele hotărâri care nu corespund normelor legale.

 

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 25.11.2011 cu număr de înregistrare nr. 44005/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

Miercurea Ciuc, 05 decembrie 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva