Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 19:15:52
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 08 aprilie 2019

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 8 aprilie 2019

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 8 aprilie 2019

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  519 / 2019, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară din 8 aprilie a Consiliului Județean Harghita în Sala de Protocol al Consiliului Județean Harghita.

 

Cel mai important punct de pe Ordinea de zi al acestei ședințe este aprobarea bugetului consiliului județean pentru acest an, care are o semnificație majoră asupra dezvoltării județului. Se va decide și despre probleme, ca continuarea diferitelor investiții deja începute, sau contribuie la pornirea celor noi. Sunt și proiecte de hotărâri, care trebuie aprobate, ca unitățile subordonate să pot începe activitatea din acest an.

La început va avea loc un discurs din partea primarului orașului Hévíz, din județul Zala, Ungaria, care se află în vizită în județul Harghita, și care va sosi imediat. Spune, că relația economică între cele două județe funcționează de mai mulți ani cu experiențe bogate, care s-a materializat în primul rând prin derularea mai multor proiecte de finanțare Europene. Recent, se va depune iar un proiect de finanțare comun pentru fonduri Europene, în care județul Zala este depunătorul proiectului, și județul Harghita este partener. Tema proiectului este foarte atractivă, tineretul și turismul în stațiunile balneare. Până mâine dânșii sunt oaspeții orașelor Borsec și Băile Tușnad. Aceste două orașe balneare din județ vor fi beneficiarii acestui proiect. Sunt vizați tinerii întreprinzători din acest domeniu, conform Strategiei de tineret al județului. Poate se vor pregăti niște documente de bază, care mai târziu vor fi de  ajutor în perioada anilor 2020-2027. Hévíz este orașul balnear din Ungaria, care este cel mai accesat de turiști, mai multe sute de mii într-un an, și se poate învăța mult din experiența lor. În urma întâlnirilor cu dânșii s-a discutat despre posibilitatea înființării aeroportului din Miercurea Ciuc, care s-ar putea realiza în perspectiva prestării serviciilor de transport aerian cu avioane de mici dimensiuni, gen taxi aerian. La Hévíz funcționează un aeroport și au inițiative de dezvoltări, la care se prevede colaborare cu județul Harghita. Au participat împreună cu grupul de lucru la un prânz de afaceri, la care au discutat cu reprezentanții delegației din județul Zala despre aceste teme. Este recunoscător grupurilor de lucru, că iau în serios dezvoltarea relațiilor de înfrățire. Deja este al doilea colaborare la care au contribuit și grupurile de lucru formate.

Dă cuvântul domnului primar Papp Gábor din Hévíz.

 

Domnul primar Papp Gábor din Hévíz mulțumește pentru primire și prezintă zona din care vine, informații despre fluxul turistic derulat anual, situația economică,  infrastructura, împrejurările de înființare și dimensinile Aeroportului internațional din orașul Héviz, fără care nu ar mai putea primi numărul de turiști, cu care se situează pe locul doi la nivel de țară. Doresc să fie parteneri în elaborarea unei studiu privind înființarea unui aeroport funcțional local, aici în Miercurea Ciuc. Mulțumește pentru invitație și primire.

 

Domnul președinte Borboly Csaba este recunoscător pentru această relație cu județul Zala, mai ales pentru proiectele de finanțare din fonduri UE, dar și pentru sfaturile utile, cu privire la modurile prin care s-ar putea avansa în tema înființării unui aeroport local. Amintește, că sunt deja realizate studii, care privesc ceața din zonă, habitate ale păsărilor, estimarea numărului de turiști, și alte posibilități, care ar putea fi de folos. Roagă să fie analizate acestea, pentru că valoarea investiției unui aeroport în Miercurea Ciuc ar fi în jur de 700.000 de euro, care nu este o sumă chiar așa de exagerată, și s-ar putea găsi modalitatea de a face rost de ea. Cei 700.000 de euro sunt valoarea a trei kilometri de drumuri județene, și poate că în decurs de mai mulți ani ar putea fi adunate. Trebuie, ca toți factorii decizionali să vrea și să sprijine realizarea acestei investiții. Apoi trebuie căutați investitorii pentru proiect. Mulțumește pentru sprijinul domnului primar din Hévíz, și îi dorește ședere plăcută aici. 

            Continuă cu discutarea Ordinii de zi. Amintește, că azi dimineață au avut o ședință a conducerii împreună cu domnii vicepreședinți, și au propus ANFP-lui, să aprobe desemnarea domnului Vágássy Alpár în funcția de Secretar al județului, pentru că acum îndeplinește atribuțiile aceastei funcții din funcția de director general adjunct. Totodată a fost solicitat, ca doamna Antal Renáta să fie desemnat în funcția de director general, și domnul Bodó Alpár în funcția de director general adjunct. Când se vor primi aprobările, dânșii vor intra pe deplin în funcțiile menționate. Întreabă pe noul secretar al județului, dacă este cvorum ?

 

 

Domnul Vágássy Alpár, director general adjunct la Direcția generală administrație publică locală salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni lipsește domnul Sándor György, deci sunt prezenți 30. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunţă, că vor fi retrase punctele 1 şi 2, cele două procese verbale din martie, care nu au fost semnate din motiv de boală. La punctul 28 cu Organigrama Spitalului Județean de Urgență mai trebuie purtate discuții cu Prefectul județului. Deci se vor retrage cele 3 proiecte de hotărâri menționate, se vor scoate de pe Ordinea de zi. Dacă nu sunt alte obiecții, roagă să fie pornite aparatele de vot.

Președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată :

 

 1. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita în anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2020 - 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2019”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea derulării Programului „Academia” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anul 2019, al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de promovare turistică și cultural turistică a județului Harghita pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării ”Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a romilor” pa anul 2019, în județul Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării concursurilor și olimpiadelor județene pe anul 2019 și finanțarea cheltuielilor aferente, premiilor speciale acordate la OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI ȘI DIASPORĂ, etapa națională.

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de finanțare a activităților de tineret din județul Harghita”, pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a sportului din județul Harghita” pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale ale comunității românești din județul Harghita pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a activităților destinate familiilor din județul Harghita” pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de colaborare a Consiliului Județean Harghita cu asociațiile și fundațiile cu activitate de turism din județul Harghita” pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 în județul Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijin al asociațiilor pompierilor voluntari din județul Harghita” pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita în vederea derulării Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind  ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2019, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean  anual de îngrijire  social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe  anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2019, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu  organizaţii neguvernamentale,  care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul  Harghita,  în anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2019  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita, privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2019

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita, în anul 2019” și aprobarea cheltuielilor legate de acest program

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire și dezvoltare a relațiilor de înfrățire cu județele și regiunile din afara țării, pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului ”Reprezentarea și promovarea județului Harghita pe lângă instituțiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Barti Tihamér pentru votarea în Adunarea Generală a nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra spațiului de 128,04 mp.”Cazare pentru mame necăsătorite” din incinta ”Centrului de Sănătate pentru Copii Sânmartin”, situat în comuna Sânmartin, str. Principală, nr. 361/A, înscris în CF nr. 50196, aflat în folosința gratuită a Fundației Csibész pe baza Contractului de comodat nr. 4140/2005 și darea acestuia în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a drumurilor de legătură ce se desprind din DN 13A până la Stația de transfer și Centrul de colectare selectivă a deșeurilor din comuna Corund - un tronson din str. Alszeg și două tronsoane din strada Sórét, precum și a podului de pe strada Sórét –care se află în proprietatea publică a comunei Corund

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare temporară a sectorului de drum județean DJ 134A, împreună cu terenul aferent acestuia, situat în intravilanul Orașului Cristuru Secuiesc, din administrarea Consiliului Local al Orașului Cristuru Secuiesc, în administrarea Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru obiectivul de investiţii: Protejarea conductelor de gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Documentației tehnice pentru obiectivul de investiţii: ”Pod peste Târnava Mare pe DJ 137 la km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că bugetul este cel mai important punct de pe Ordinea de zi. Precum se poate vedea, este un buget ambițios, care va face posibil continuarea dezvoltărilor în curs. S-a încercat păstrarea proporționalității între regiunile județului Harghita. Se poate vedea, că și în acest an se va practica aceeași tactică, ca și anul trecut. Erau și sunt județe, care acoperă tot necesarul pentru unitățile subordonate, dar în cursul anului nu mai au posibilitate să avanseze cu investițiile. Degeaba primesc înapoi banii la sfârșit de an, nu mai pot face mare lucru  cu 15-20 milioane lei, bani investiți din surse proprii. Au discutat cu colegii în ședința fracțiunii UDMR, că se va continua la fel. Vineri au avut loc discuții cu fracțiunea parlamentară a UDMR din Târgu Mureș, între alții și cu doamna Csép Andrea,  membru în Comisia Națională Socială, care a confirmat, că Guvernul este preocupat de situația fondurilor pentru sistemul de asistență socială și protecția copilului. Se poate aștepta la alocarea sumelor suplimentare în cursul anului, ca și în anii anteriori. Dacă s-ar fi oprit banii numai pentru cheltuieli funcționale, dezvoltările nu ar fi putut porni. Se știe, că sunt probleme cu firmele de execuție în construcții, dar nu trebuie lăsat județul fără dezvoltare în domeniul sanitar, sau drumuri, sau alte domenii importante. Din acest motiv s-a luat o hotărâre cu privire la o soluție liniștitoare, în sensul să fie acoperite cheltuielile funcționale până la 30 septembrie, și dacă nu se va rectifica bugetul până atunci, sa vor face regrupările necesare atunci. Are încredere, că totul se va ieși bine. În acest buget unitățile subordonate, mai ales în cele cu activități culturale, activitățile, programele au luat amploare într-un mod foarte favorabil, s-au extins în mediu rural. Dezvoltarea în județ s-a făcut mai vizibilă, fie vorba despre Agenția de Dezvoltare Județeană, sau de activitatea de Salvamont. Inclusiv la protecția copilului se pot prevedea îmbunătățiri legate de câteva măsuri, prin care s-ar mai putea accesa fonduri Europene. Vor fi posibile dezvoltări la Bilbor și la Cristuru Secuiesc, în cadrul educației speciale se prevăd îmbunătățiri la școala specială din Ocland sau școala Sfânta Ana din Miercurea Ciuc. Se prevăd o serie de dezvoltări la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc și la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș, unde   se fac investiții nu numai din fonduri Guvernamentale, dar și din cele proprii. Se poate vedea, că problema sănătății în județ este o prioritate. Cum sosesc documentațiile pregătite pentru drumurile județene, se și vor pune în execuție. Se poate vedea, că sunt și proiecte noi, de exemplu la drumul județean DJ131, care a fost propus de către domnul vicepreședinte, ca prioritate, și mai sunt câteva tronsoane de drum, pentru care trebuie întocmite documentațiile. În general despre acestea este vorba în bugetul prezentat azi.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás declară, că la proiectul de hotărâre cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli nu va participa la vot, fiind membru în mai multe asociații și nu vrea să aibă neplăceri ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că și doamna Portik Erzsébet Edit declară, că nu va participa la votarea bugetului.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă de redistribuirea celor 7,5% către localități, când se va efectua ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că sumele menționate se vor cheltui până la sfârșitul anului așa specifică legea. Aceasta nu este o echilibrare, este o contribuție la anumite necesități locale. În următoarele ședințe de consiliu se vor dezbate aceste necesități. Azi s-a trimis adresă de informare către comune. Roagă pe domnul director Bicăjanu Vasile, ca adresa de informare să fie comunicat prin Cancelarie și consilierilor județeni. Roagă consilierii să anunțe primarii în zonele din care au fost aleși, că indiferent de redistribuire, ei pot aproba bugetele locale proprii. Măcar se poate vedea pe localități bugetul. Unde este un surplus considerabil, nu mai trebuie alocate alte sume. Spune, că sunt câteva întrebări comunicate în prealabil de către domnul consilier județean Zakariás Zoltán, și roagă directorii de la domeniile menționate, să-i dea răspuns.        

 

Domnul director general Birta Antal răspunde la întrebarea domnului consilier legat de majorarea cheltuielilor de funcționare. Au crescut considerabil prețurile la  gaz  și la electricitate, precum și la serviciile, care furnizează forță de muncă, pentru că s-a majorat salariul minim pe economie. Din acest motiv s-au majorat prețurile. S-a extins și parcul auto al instituției. Se înființează noi puncte de lucru în subordinea consiliului județean. Au fost semnate contracte cu furnizorul de energie electrică pentru toate aceste puncte de preluare a deșeurilor, inclusiv pentru cel de la Remetea. Din aceste motive se majorează cheltuielile de funcționare.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán are câteva întrebări cu privire la primul Amendament de fond. La primul punct scrie că se scade suma destinată achiziției imobilului cu 400.000 lei. Întreabă, că se reduce în general, sau se transpune ca  credit de angajament ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că erau 1.500.000 lei destinați achiziției imobilului fostei bănci Bancpost și cheltuielilor conexe. Dar ulterior Municipiul Miercurea Ciuc a exprimat intenția de cumpărare, și de aici se eliberează suma de 400.000 lei. Restul sumei este necesar pentru achiziția terenului aferent școlii speciale Sfânta Ana. Alți 400.000 lei ar fi distribuiți între cele trei centre culturale din județ pentru organizarea de evenimente culturale regionale, și pentru extinderea programelor turistice. Roagă pe domnul consilier, să pună toate întrebările deodată legate de buget.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că la punctul 2 se majorează  suma destinată reabilitării podului de la Dejuțiu cu suma de 1.150.000 lei. Dacă se scade prețul Proiectului tehnic actualizat, 3.670.000 lei din cei 4.000.054 lei alocați din buget, rezultă o sumă de 384.000 lei. Întreabă, că atunci de ce crește cu 1.150.000 lei ?  Întreabă despre suma alocată drumului județean din Cobătești, suma de 1.650.000 lei. Care este motivația acestei alocări? Nu este nici o documentație. Legat de reducere, la fel ca și la primul punct, întreabă, că reducerea cu suma de 250.000 lei este generală, sau se face din credit de angajament la DJ113B ? În general, la întrebările legate de majorările cheltuielilor de funcționare la subunități nu a primit un răspuns detaliat. Concret nu se poate vedea motivul majorării cu 80% sau cu și mai mult, atunci, când execuția din anul trecut era 40%, 50%, 60%.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că cu 3 zile înainte a fost întocmit Amendamentul de fond. A retrimis ulterior, pentru că grupul UDMR s-a întâlnit la Corund la ora 8 seara, vineri. După ce s-a dezbătut bugetul, atunci a fost reformulat Amendamentul. Va relua pe rând.  La primul punct rămân 400.000 lei, care se vor aloca instituțiilor culturale. La punctul 2 s-au făcut modificări la sumele destinate drumurilor județene. De 2 zile a sosit adresa de la Poliția județeană, chiar a arătat domnilor vicepreședinți la ședința de conducere. Mai înainte era vorba, că poate fi o alternativă pentru dumul de la Dejuțiu tronsonul de la Beta-Dobeni-Tăietura și drumul național din valea Nicoului, dar Poliția nu a fost de acord. Va comunica tuturor această adresă. Față de planurile anterioare nu numai podul tehnic trebuie construit, care trebuia oricum pentru ca societatea executantă să poată traversa, dar va trebui construit una și pentru asigurarea circulației publice. Din acest motiv au fost alocate fonduri suplimentare, care înseamnă asumarea răspunderii, și în cursul contractării, probabil în luna iunie cu ocazia regrupărilor se vor putea pune bani reali pentru această lucrare, podul de la Dejuțiu. Cu privire la drumul județean spre Șiclod și Cușmed, se dorește demararea procedurii de achiziție publică pentru prima parte, punctul B la drumul județean DJ135. Au fost alocați sumele necesare începerii. La sumele alocate drumului județean de la Valea Rece se va face o scădere, care și astfel  va rămâne executabilă, și nu se va opri investiția din acest motiv. La punctul 3 la  drumul spre Lacul Sfânta Ana nu s-a finalizat documentația în măsura, ca în acest an să poată intra în faza de execuție. Ceea ce s-a proiectat anterior trebuie reevaluat  acum, pentru că de la fața locului a venit iar o solicitare în sensul, dacă nu s-ar putea totuși modifica traseul. Până la definitivarea tuturor aspectelor nu se poate merge mai departe. Aceasta a fost punctul 3. Pentru tronsonul Orotva-Borsec domnul vicepreședinte Barti Tihamér a propus, ca pentru drumul din interiorul localității Orotva să fie realizat documentația și la restul proiectul tehnic. La achiziții de autoturisme se scade suma cu 15.000 lei, pentru că s-a solicitat din partea Serviciului Guvernamental de înregistrare auto și eliberare permise de conducere ajutor pentru achiziționarea unui aparat de aer condiționat. Mai ales pe timp de vară mulțimea de oameni, care așteaptă acolo, suportă condiții inumane din cauza căldurii. Este o reducere la Spitalul Județean de Urgență, respectiv la programul turistic, pentru că trebuie alocate fondurile necesare organizării Târgului Tradițional Secuiesc din Anglia. A fost propus de către domnul vicepreședinte Barti Tihamér. Se alocă pentru programul ecvestru 10.000 lei. Acestea sunt modificările mai importante față de materialul distribuit. Va mai fi un Amendament de fond în cazul Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc. Spune, că dacă dorește cineva să comenteze cele menționate, să se prezinte.

 

Domnul László Botond directorul Spitalului Județean de Urgență explică, că din sumele acordate de către Minister au fost alocate 63.000 lei pentru instalarea aparatului de semnalizare a incendiilor la clădirea secției de ORL, la capitolul ”Mașini, echipamente”. Deoarece, aceasta nu este echipament medical, precum este stabilit în terminologia de specialitate în bugetul spitalului, trebuie repus în capitolul ”Modernizare și consolidare clădiri – Modernizare prin implementarea sistemului de detectare și semnalizare a incendiilor”, concret se va lua de la poziția 71.01.02 și se va pune la poziția 71.03, dar ca valoare nu se modifică.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă mai are cineva ceva de spus legat de cele 3 Amendamente distribuite la începutul ședinței? Dacă nu, atunci va supune la vot. Trebuie observat, că al doilea este de fapt continuarea la prima, pentru că s-a întocmit într-o oră destul de târzie și din punct de vedere juridic trebuia reformulat și completat, pentru că nu era trecut totul corect. Juriștii au propus întocmirea unui alt  Amendament, în care să fie formulate exact, cum trebuie, deciziile luate. Din acest motiv s-a întocmit și al doilea, fiind acum 3 Amendamente de aprobat.                                  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului cu nr. 7607/2019 la Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului cu nr. 7686/2019 la Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că urmează un Amendament verbal, care va fi prezentat de către domnul Bicăjanu Vasile, director general de la Direcția generală management, de care este nevoie, ca să poată fi atrase bani de la Minister.

Supune la vot aprobarea Amendamentului cu nr. 7686/1/2019 la Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba precizează înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv. Menționează, că a solicitat de la secretarul județului desemnat să fie neglijat acest obicei cu precizarea celor de mai sus, pentru că nu se practică în nici un județ, dar dânsul nu a fost de acord, crede că trebuie să meargă lucrurile la fel și mai departe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la fondurile externe nerambursabile

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.5 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la Lista programelor de investiții

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la Lista Programelor și proiectelor proprii

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la Fondul de salarii

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la modificarea Listei obiectivelor finanțate din excedentul anilor precedenți

Rezultatul votului: 25 Da. 2 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la activitățile multianuale

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la Proiectele din fonduri nerambursabile

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la obligarea coordonatorilor principali de credite să nu depășească limitele stabilite

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la desemnarea președintelui consiliului județean pentru defalcarea sumelor menționate între trimestre

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 25 Da. 3 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește colegilor, că fără opunere au aprobat bugetul pentru acest an. Crede, că împreună vor reuși să deruleze cu bine toate proiectele propuse în acest an.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

   

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2020 – 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că acest punct intră în categoria de glumă, pentru că se împarte uniform între localitățile județului suma. Roagă consilierii județeni, ca nu cumva să comunice comunelor că vor primi această sumă în anii, care vin, pentru că nu se va întâmpla astfel. Dar aceasta este cea mai bună metodă, că deocamdată s-a împărțit o sumă estimată la 67.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2020 – 2022

Rezultatul votului:  27  Da. 2 Abț.

 

Domnul președinte Borboly Csaba semnalează, că la ora 15,00 se va ține o pauză de 10 minute. Roagă vicepreședinții, să semnaleze, dacă au ceva de spus în cursul votării programelor.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2019”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2019” 

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea derulării Programului „Academia” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2019

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán roagă inițiatorii să corecteze perioada de derulare a programului în anexe din martie-decembrie la aprilie-decembrie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre  privind aprobarea derulării Programului „Academia” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2019, cu modificările semnalate de către domnul consilier.

Rezultatul votului: 28 Da. 1 Abț.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anul 2019, al Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul consilier județean Kolozsvári Tibor să anunțe acum tema anului, care se leagă de acest program.

 

Domnul consilier județean Kolozsvári Tibor spune, că anul 2019 va fi anul copiilor. Crede, că cu toții amintesc de acel proiect de hotărâre de principiu în care a fost solicitat de la Parlamentarii țării, ca să se ocupe prioritar de problemele demografice arzătoare din țară, și să elaboreze servicii de îmbunătățire a situației familiale și de protecția copilului în această regiune. Din păcate nu s-a primit nici un răspuns la solicitare. Dar la nivel de județ s-a decis, ca în anul, care vine resursele și sursele mobile posibile să fie alocate acestei teme. Cauza copiilor a fost cuprins în activitatea mai multor subunități prin mai multe strategii, în domeniul sportului, timpul liber, orientarea în carieră, educația profesională, și alte numeroase domenii de specialitate posibile. Roagă consiliul județean să aprobe programele și proiectele, care se leagă de această temă.          

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că organele de control al Curții de Conturi sunt iar la consiliul județean și solicită documente. De fapt este bine, că vin și atrag atenția, dacă ceva nu merge bine.

Crede, că în acest an se vor accentua activitățile aferente programelor familiale. Sunt totuși și semne pozitive. Sunt tot mai multe solicitări pentru certificate de urbanism și de construcții de case de locuit în localitățile județului, care prevestesc o tendință de revenire a celor plecați în străinătate.

      

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anul 2019, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică la întrebarea domnului consilier județean Zakariás, că suma alocată se majorează datorită creșterii numărului proiectelor Europene, și fiecare trebuie urmărit timp de 5 ani, pentru că aceasta se verifică de către UE. Pentru realizarea acestuia trebuie alocate fonduri suplimentare. Din acest motiv se majorează suma alocată, și s-a întocmit și un Amendament de fond. Roagă, ca cineva să explice conținutul Amendamentului de fond.

 

Doamna Zonda Erika, director adjunct la Direcția generală programe proiecte și achiziții publice spune, că inițial suma destinată programului era 275.000 lei, care va scădea la suma de 255.000 lei.    

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că în cadrul programului Legende Harghitene este trecut, că scopul este, ca Festivalul Muzică Veche să fie promovat în continuare. Crede, că a fost copiat cu copy-paste fraza, roagă să fie corectat.

   

Doamna consilier județean Sándor Krisztina întreabă, că la descrierea detaliată, unde sunt înșirate toate proiectele recente UE în derulare, nu sunt trecute sume de buget la toate, inclusiv la acelea, care sunt proiecte din acest an. Înseamnă, că vor fi proiecte UE în acest an, la care consiliul județean nu alocă bani ? De ce au fost omise acestea ? În informarea detaliată sunt trecute toate, care se derulează recent, iar la repartizarea bugetului unele figurează, altele nu. Dorește să primească răspuns.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că greșeala menționată de  domnul Zakariás deja este corectată, iar doamnei Sándor transmite, că de aceea nu sunt trecute sume de buget la toate pozițiile, pentru că sunt proiecte, care încă sunt în derulare, și sustenabilitatea începe din momentul închiderii proiectelor și după începerea perioadei de urmărire. Atunci se vor aloca fondurile necesare pentru susținere.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului privind asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate pe anul 2019.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului privind asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate pe anul 2019

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe doamna Zonda Erika, să ofere câteva informații cu privire la vizita suveranului Pontif în județul Harghita în pauza,  care urmează. Dar înainte de pauză se va vota programul turistic.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de promovare turistică și cultural turistică a județului Harghita pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că se va suplimenta fondul destinat acestui program cu 20.000 lei.  

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune, că Amendamentul de fond a luat naștere pentru că a venit o solicitare din partea proiectului Wild Carpathia, promovat împreună cu prințul Charles, care a fost furnizat în 110 țări și tradus pe 11 limbi. În cadrul acestui program va fi realizat o emisiune cu denumirea Wild Carpathia, un documentar de informare din perioada de iarnă, în care și județul Harghita ar trebui să primească spațiu de promovare, sau posibilitate de apariție. De aceea se dorește, ca prin acest program să fie achiziționat un spațiu de promovare în valoarea de 30.000 lei.

 

Doamna consilier județean Sándor Krisztina adaugă, că pe de o parte se bucură, că se alocă bani din partea consiliului județean pentru acest program, care este foarte important pentru județ. Are însă o observație. În descrierea detaliată a programului a citit, că la execuția din anul trecut este menționat numai Târgul de toamnă din Odorheiu Secuiesc, ca proiect finalizat. Are încredere, că mai sunt și alte evenimente, nu aceasta era singura acțiune inițiată în cadrul acestui program, unde consiliul județean a cheltuit sumele destinate programului. Ar fi bine, dacă s-ar lămuri acum ce alte evenimente au mai fost organizate în cadrul acestui program, la care s-a cheltuit suma alocată anul trecut. Probabil au mai fost și alte acțiuni, dar dânsa a considerat superficială raportul, care conține numai Târgul de toamnă din Odorheiu Secuiesc.    

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond răspunde, că nu este nimic greșit, pentru că numai Târgul de toamnă a fost finanțat în cadrul acestui program. A fost o inițiativă de promovare turistică a județului Harghita în cadrul Festivalului Wild, care până la urmă a eșuat în sensul că, promovarea a avut loc, dar decontarea nu a fost realizată. De aceea la finele anului 2018 au fost regrupați sumele.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că promovarea activității turistice a județului Harghita a fost preluat de ADI Harghita, și acolo s-a realizat. Amintește, că la finele anului trecut a fost aprobat în consiliul județean majorarea cotizației cu acest motiv. Promovarea turistică a județului deja se derulează la un nivel destul de ridicat. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea programului de promovare turistică și cultural turistică a județului Harghita pe anul 2019

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea programului de promovare turistică și cultural turistică a județului Harghita pe anul 2019

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că va urma o pauză de câteva minute, în care doamna Zonda Erika va oferi informații cu privire la vizita suveranului Pontif în județul Harghita. Roagă reprezentanții presei, să nu relateze în presă despre informațiile furnizate în pauză, pentru că comunicarea către mass media se face numai cu acordul Comisiei de organizare a vizitei de la Alba Iulia după o înțelegere prealabilă. Acestea vor fi numai informații interioare.

 

Doamna Zonda Erika prezintă stadiul actual al pregătirilor organizatorice ale vizitei suveranului Pontif.

 

Domnul președinte Borboly Csaba reia lucrările ședinței consiliului județean.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării ”Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a romilor” pa anul 2019, în județul Harghita

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond amintește, că tocmai în această zi este Ziua Internațională a Romilor și tocmai acum se va aproba Programul de sprijinire a culturii și vieții sociale a romilor. Cu această ocazie dorește fiecărei persoane membre a unui minorități toate cele bune.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării ”Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a romilor” pa anul 2019, în județul Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării concursurilor și olimpiadelor județene pe anul 2019 și finanțarea cheltuielilor aferente, premiilor speciale acordate la OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI ȘI DIASPORĂ, etapa națională.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că la sfârșitul lunii aprilie se va desfășura olimpiada de limba română pentru minorități în Liceul ”Marin Preda” din Odorheiu Secuiesc. Doamna inspector Manuela Stângă de la Inspectoratul Școlar Harghita a solicitat, o întrevedere cu dânsul, unde au discutat, că cu ocazia acestui eveniment să fie organizat și expoziție cu vânzare a produselor tradiționale din județul Harghita, pentru a face o prezentare a județului participanților la acest eveniment.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă comisia de specialitate să parcurgă acest program pentru a adăuga dacă mai lipsește ceva.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării concursurilor și olimpiadelor județene pe anul 2019 și finanțarea cheltuielilor aferente, premiilor speciale acordate la OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI ȘI DIASPORĂ, etapa națională.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de finanțare a activităților de tineret din județul Harghita”, pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

 

Doamna consilier județean Sándor Krisztina întreabă când se poate aștepta la anunțarea posibilității de depunere a proiectelor de finanțare, pentru că nu este specificat în documentații?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond răspunde, că deși la ultimul program a dorit să vină cu explicațiile necesare, va clarifica acum și totodată va răspunde la întrebare. În momentul de față situația este, că programele au fost afișate încă în decembrie 2018. Colegii au depus în timp, pentru cazul, în care bugetul național ar fi fost aprobat mai devreme. Sunt câteva programe de finanțare, la care au fost propuse sau alocate majorări. Unul dintre acestea este programul de sprijinire a sportului, unde suma alocată s-a majorat cu 100.000 lei. Al doilea este programul familial și al treilea este programul cultural românesc, unde de la 57.000 lei s-a majorat la 60.000 lei. Conform prevederilor legale, după aprobarea acestor hotărâri cu programele de finanțare trebuie trecuți prin procedura de achiziție publică pentru a fi anunțate în Monitorul Oficial al României, ca nu cumva să fie anunțate de către altcineva la un preț mai scăzut. După apariția lor în Monitorul Oficial, trebuie să treacă 30 de zile, și conform calculelor estimate, termenul de depunere ale proiectelor de finanțare se prevede pentru 15 mai 2019. Sunt câteva modificări în componența documentației depuse față de cel solicitat în anul trecut, dar și în lista activităților acceptate pentru finanțare. În următoarele 2-3 săptămâni împreună cu colegii de la direcție se va încerca informarea a cât mai multor asociații și persoane din zonele județului cu privire la varietatea programelor.                    

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de finanțare a activităților de tineret din județul Harghita”, pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a sportului din județul Harghita” pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că aici este o majorare de 100.000 lei pentru finanțarea programului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond al Proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a sportului din județul Harghita” pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a sportului din județul Harghita” pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale ale comunității românești din județul Harghita pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentul de fond la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale ale comunității românești din județul Harghita pe anul 2019

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale ale comunității românești din județul Harghita pe anul 2019

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2019

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

    

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a activităților destinate familiilor din județul Harghita” pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a activităților destinate familiilor din județul Harghita” pe anul 2019, al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de colaborare a Consiliului Județean Harghita cu asociațiile și fundațiile cu activitate de turism din județul Harghita” pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de colaborare a Consiliului Județean Harghita cu asociațiile și fundațiile cu activitate de turism din județul Harghita” pe anul 2019

Rezultatul votului: 28.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 în județul Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 în județul Harghita

Rezultatul votului: 26.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijin al asociațiilor pompierilor voluntari din județul Harghita” pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijin al asociațiilor pompierilor voluntari din județul Harghita” pe anul 2019

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita în vederea derulării Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2019

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba specifică, că în acest an acest program se va derula la Ditrău.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán roagă, ca la descrierea programului să fie corectat luna martie la aprilie.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita în vederea derulării Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2019 cu modificările semnalate

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind  ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2019, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

 

Domnul Elekes Zoltán, director general la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului spune, că urmează 5 proiecte de hotărâri, care de ja de mai mulți ani sunt derulate de către Direcția generală de asistență socială și protecția copilului. Pentru că sunt programe sociale, este bine, că sunt în coordonarea direcției. Primul program este destinat sprijinirii activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate. Aici consiliul județean suportă cheltuielile autoturismului și a telefonului de serviciu al persoanei, care desfășoară această activitate în fiecare comună. Evident, restul cheltuielilor, salariile acestor persoane sunt suportate de către consiliile locale. Programul funcționează demult. Ca model s-a preluat sistemul funcțional implementat din Ungaria. Din păcate în alte județe din țară nu se desfășoară activități asemănătoare, de accea recunoașterea programului la nivel național mai trebuie așteptat. Un alt program este cel, care sprijină activitățile de protecție a persoanelor cu handicap. De obicei aici depun proiecte de finanțare asociații, care desfășoară activități sociale, sau de recreeere pentru aceste persoane. Este un program reușit, și sunt mai multe asociații, care depun în fiecare an proiecte. Programul anual de colaborare cu  organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc este un program mai vechi propriu, inițiat de direcție. Ca volum, este unul important, cu suma alocată  de 300.000 lei. În primul rând se sprijină acele activități, care încearcă să prevină ajungerea copiilor în sistemul instituționalizat. De aceea, principalul scop este menținerea centrelor de zi, care funcționează cu ajutorul asociațiilor civile. Tot aici depun proiecte și alte organizații, care organizează acțiuni de dezvoltare, recreere pentru copii cu dizabilități, care trăiesc în mediu familial. Alte organizații depun proiecte și pentru organizarea acțiunilor de recreere pentru copii din sistemul instituționalizat. Tot în acest program se pot depune proiecte și tinerii, care ies din sistemul de protecție a copilului, și sunt ajutați la începerea vieții individuale. Programul anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice este un program foarte reușit. Depun proiecte de finanțare multe asociații și din mediul rural pentru organizarea evenimentelor destinate persoanelor vârstnice, de exemplu Ziua persoanelor vârstnice, sau alte ocupații cu aceste persoane în centre de zi. Cel mai voluminos program din cele cinci este Programul judeţean  anual de îngrijire  social-medicală la domiciliu. Acoperă tot județul și funcționează în colaborare cu organizația Caritas, care de obicei ia cea mai mare parte din suma acordată programului. Dar în fiecare an apar și alte asociații mai mici, care depun proiecte și sunt sprijiniți, dacă desfășoară cum trebuie activitatea. În anii anteriori au apărut și probleme cu depunătorii proiectelor de finanțare, pentru că este tot mai greu să obțină acreditarea de entitate socială. De aceea, erau asociații, care ar fi depus proiecte, dar nu au avut acreditare, și nu au putut fi sprijiniți, pentru că legea obligă să aibă acreditare cel, care va fi sprijinit din bani publici. Dar dacă este vorba despre activități, de exemplu Ziua vârstnicilor, sau evenimente mai mici, acolo nu se solicită acreditare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului director pentru prezentare și are încredere, că aceste rețele de parteneriate sociale, care pătrund județul întăresc activitatea ONG-urilor și asociațiilor, care asumă niște responsabilități  și activități foarte anevoioase, dar duc o luptă foarte oneroasă. Nu crede, că mai este județ, unde se alocă astfel de sume importante rețelelor sociale. Felicită direcția pentru efortul depus.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că observația dânsului se referă la patru din cele cinci proiecte de hotărâri. Roagă, ca în anunțul de depunere al proiectelor, și în variantele română și maghiară să fie corectat uniform denumirea finanțatorului, pentru că este trecut denumirea în mai multe feluri.    

 

Domnul consilier județean Proca Ion vrea să comenteze cele prezentate de către  domnul director. Este de acord, că o astfel de diversificare acestui tip de programe este un lucru foarte bun, mai ales acela, care este foarte bine finanțat, și se ocupă de prevenirea instituționalizării. Are două întrebări, unul legat de confirmarea, pe care o aștepta, dacă  serviciile la domicliu acoperă toată suprafața județului, și pentru că s-a invocat la primul dintre programe, că sistemul s-a importat din străinătate, ar fi cazul, să se spună câteva cuvinte despre felul în care sunt folosiți banii în acest program, pentru că a fost cel mai puțin explicat.

 

Domnul Elekes Zoltán, director general la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului răspunde, că prin programul de îngrijire la domiciliu, precum se știe, se fac contracte anuale cu fiecare primărie. Nu poate afirma, că în anul 2019 fiecare primărie din județ va semna un contract cu un anumit furnizor și acest furnizor va veni și va depune proiect de finanțare la consiliul județean. Ceea ce se știe din anii precedenți, că în județul Harghita totuși toate localitățile au fost acoperite de aceste servicii. Cel mai mare prestator până acum a fost Caritas Alba Iulia. A fost acoperit inclusiv zona de nord a județului, și acolo au existat organizații, care și-au creat acest tip de serviciu, au venit și au aplicat pentru finanțare în cadrul programului. La programul de îngrijiri comunitare, precum a mai spus, sistemul a fost preluat din Ungaria, se poate spune, că este o invenție maghiară. Este un serviciu, care se adresează localităților mici, izolate, și ideea este, ca oamenii, care trăiesc în aceste localități au foarte mari greutăți de a-și administra treburile curente. Este vorba despre oameni în vârstă, poate imobilizați, care trăiesc în localități pe care practic nici autobuzele nu le frecventează. Există un serviciu, acest responsabil comunitar, care este numit în această funcție, și cu un microbuz inteligent merge în localitatea respectivă, stă acolo în timpul de lucru și rezolvă treburile curente ale bătrânilor, începând de la cumpărarea de medicamente de la oraș, la transportul copiilor de acolo la o școală din orașul apropiat, în cazul în care nu există autobuz de transport școlari specializat, sau alte munci la nevoie. Dar ar fi bine, dacă s-ar prezenta în detaliu activitatea unui astfel de responsabil comunitar, pentru că este un lucru foarte util și folositor pentru oamenii din aceste localități izolate, dar și executanții își desfășoară activitatea cu mult entuziasm.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind  ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2019, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean  anual de îngrijire  social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe  anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean  anual de îngrijire  social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe  anul 2019

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2019, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2019, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu  organizaţii neguvernamentale,  care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul  Harghita,  în anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că urmează programul de prevenire a problemelor. În cadrul acestui program se dorește sprijinirea centrelor de zi, care să fie susținute de activitatea asociațiilor și fundațiilor de profil. Se alocă 300.000 lei acestui program. Se dorește, ca copii să crească mai ales în mediu familial, nu în centre instituționalizate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu  organizaţii neguvernamentale,  care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul  Harghita,  în anul 2019

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2019  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2019  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că domnul Fikó Csaba, reprezentantul Asociației Handicapaților din județul Harghita a semnalat, că Municipiul Miercurea Ciuc a intrat ca partener în asociație, și s-a modificat și Statutul asociației astfel. În curând se va putea întoarce la discuția purtată la finele anului trecut într-o ședință legată de construcția Casei Compasiunii.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita, privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita, privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Votul secret pentru aprobarea numirii domnului Vágássy Alpár în Comisia pentru protecția copilului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2019

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, dacă cei 800.000 lei înscriși în Lista de programe este suma destinată acestui program, pentru că din proiectul de hotărâre nu se poate stabili ? În hotărâre nu figurează suma, probabil trebuie trecut ulterior.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér răspunde, că anul trecut a fost 600.000 lei bugetul programului, în acest an s-a majora cu 200.000 lei, având în vedere, că termenul de depunere este la sfârșitul lunii iunie. Dacă va fi posibil, în al doilea semestru se va majora iar suma, pentru că și în anul trecut au fost depuse proiecte pentru 1,4 milioane lei, deci în măsura volumului de proiecte de finanțare depuse, se va majora suma alocată programului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2019

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita, în anul 2019” și aprobarea cheltuielilor legate de acest program

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că are trei obiecții la acest punct. În primul rând, comisiile de specialitate nu figurează în proiectul de hotărâre. Perioada de derulare a programului trebuie corectat la aprilie-decembrie. Al treilea se referă la bugetul acestuia. Din 167.000 lei 47.500 lei sunt destinați pentru cheltuieli pentru elaborarea studiilor și analizelor, ceea ce pare interesant în acest program cu o astfel de valoare mare. Roagă să fie detaliat ce acoperă această sumă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că în cadrul acestui program vor fi realizate câteva studii, întâlniri, confruntări, etc.,  legate de pregătirea Strategiei de dezvoltare a județului cu diferite organizații și instituții. Vor fi discuții și cu consiliile locale cu privire la publicarea unor ziare locale, sprijinirea comunităților și în acest mod. Este un buget estimat și domnul director nu este de față să poată explica în amănunt fiecare poziție. Dacă dorește răspuns exact, domnul consilier va primi în scris informațiile solicitate. Deocamdată propune în forma prezentată proiectul de hotărâre spre aprobare.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita, în anul 2019” și aprobarea cheltuielilor legate de acest program

Rezultatul votului: 23 Da. 6 Abț.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire și dezvoltare a relațiilor de înfrățire cu județele și regiunile din afara țării, pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță o veste bună cu privire la colaborarea cu județul Tolna din Ungaria. Deja există un proiect comun câștigat în valoare de 300.000 lei în cadrul Programului INTERREG, în care este vorba despre dezvoltarea produselor locale, în primul rând cele secuiești cu ajutorul fondurilor Europene. În concluzie, au esență și rezerve aceste relații de înfrățire.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire și dezvoltare a relațiilor de înfrățire cu județele și regiunile din afara țării, pe anul 2019

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului ”Reprezentarea și promovarea județului Harghita pe lângă instituțiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că au fost de multe ori prezentate rapoarte despre această activitate și rezultatele acestuia.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că nu sunt trecute comisiile de specialitate în preambulul proiectului de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea programului ”Reprezentarea și promovarea județului Harghita pe lângă instituțiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2019, cu modificările semnalate de domnul consilier.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că s-a completat programul cu premianții județului și bugetul pentru premiul ”Pro Harghita”, de aceea s-a majorat bugetul programului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe anul 2019

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat

Rezultatul votului: 22 Da. 6 Nu. 1 Abț.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Barti Tihamér pentru votarea în Adunarea Generală a nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește domnului vicepreședinte, să nu uite de problema containerelor de deșeuri securizate împotriva ursului.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în articolul 1 este trecut   suma de 1.108.410 lei ca cotizație, iar la ultimul aliniat la aceeași articol s-a trecut, că 1.000.000 lei este cuprins în capitolul aferent al bugetului. Probabil este o eroare de redactare. Dacă nu este cuprins toată suma, nu este bine, și fracțiunea dânsului nu va  vota această cotizație.

În raportul de activitate, care evident nu face parte din proiectul de hotărâre, dar este o formulare interesantă, dânsul consideră, că este greșită. La depozitul de deșeuri închis din Miercurea Ciuc s-a trecut, că cantitatea levigatului, care s-a transportat de acolo, deși datele spun, că în anul 2017 a fost 600 mc, în 2018 a fost 745 mc, totuși s-a trecut, că a scăzut cu 69%, ceea ce este imposibil de dedus din datele menționate. Ori cu datele este problemă, ori cu formularea.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér răspunde, că probabil este o eroare de formulare, pentru că suma corectă este 1.108.000 lei, cum este trecut prima dată. De fapt era 1.195.000 lei suma solicitată pentru acest an, dar s-a economisit o cheltuială în jur de 86.000 lei din anul trecut, care s-a transpus în bugetul acestui an. Ceea ce trebuie asigurat acum este suma de 1.108.000 lei.

      

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Barti Tihamér pentru votarea în Adunarea Generală a nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2019

Rezultatul votului: 28 Da. 1 Abț.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra spațiului de 128,04 mp.”Cazare pentru mame necăsătorite” din incinta ”Centrului de Sănătate pentru Copii Sânmartin”, situat în comuna Sânmartin, str. Principală, nr. 361/A, înscris în CF nr. 50196, aflat în folosința gratuită a Fundației Csibész pe baza Contractului de comodat nr. 4140/2005 și darea acestuia în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă de declarația semnată de către domnul Edvi Péter, în care este trecut o condiție, conform căruia activitățile viitoare să fie derulate în parteneriat între Direcția generală de asistență socială și protecția copilului și Fundația „Csibész”. Pentru că nu reiese din documentele anexate la proiectul de hotărâre cum se va realiza acest parteneriat, roagă să fie clarificat în ce formă se va realiza acest parteneriat, dacă sunt deja demersuri în acest sens, pentru ca această condiție să fie respectată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că problema este mai complexă, dar crede, că este în ordine. A fost cândva o donație, care în timp se va amortiza. Dacă se complică prea mult, apoi nu se va putea derula cum trebuie.

 

Domnul Elekes Zoltán, director general la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului răspunde, că au fost multe discuții cu domnul Gergely István, conducătorul Fundației ”Csibész” cu privire la esența acestui parteneriat, pentru că era pus această condiție. Era și solicitarea Organizației internaționale pentru salvarea copiilor, ca să funcționeze acest parteneriat. Din partea direcției s-a întocmit o propunere cu mai multe puncte, s-a comunicat domnului Gergely, care a fost de acord și a semnat documentul, care prevedea trecerea în administrarea direcției imobilul în cauză. Se așteaptă și propunerile fundației legate de acest parteneriat. În concret, fundația ar putea orienta cazurile existente către direcție. La rândul lor,  fundația are specialiști psihologi angajați, pot ajuta și în acest sens, dar și pe plan profesional există domenii de colaborare, schimb de experiență. Deocamdată atât s-a concretizat.

 

Domnul consilier județean Proca Ion consideră, că nu trebuie despicat, și complicat  această problemă mai mult, decât este în momentul de față. E bine, că până la urmă revine direcției acest centru de servicii. Propune totuși să fie schimbat în titlu termenul de ”mame necăsătorite”, pentru că în nomenclatorul pentru așa ceva există alți termeni. Spune, că este extrem de invidios pe domnul director, pentru că are acest consiliu ca partener. Dacă dânsul în perioada 1996-2000 ar fi avut sprijinul unui consiliu județean, precum are acum domnul director Elekes, poate avea acum mai mult păr negru.         

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra spațiului de 128,04 mp.”Cazare pentru mame necăsătorite” din incinta ”Centrului de Sănătate pentru Copii Sânmartin”, situat în comuna Sânmartin, str. Principală, nr. 361/A, înscris în CF nr. 50196, aflat în folosința gratuită a Fundației Csibész pe baza Contractului de comodat nr. 4140/2005 și darea acestuia în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a drumurilor de legătură ce se desprind din DN 13A până la Stația de transfer și Centrul de colectare selectivă a deșeurilor din comuna Corund - un tronson din str. Alszeg și două tronsoane din strada Sórét, precum și a podului de pe strada Sórét –care se află în proprietatea publică a comunei Corund

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a drumurilor de legătură ce se desprind din DN 13A până la Stația de transfer și Centrul de colectare selectivă a deșeurilor din comuna Corund - un tronson din str. Alszeg și două tronsoane din strada Sórét, precum și a podului de pe strada Sórét –care se află în proprietatea publică a comunei Corund

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare temporară a sectorului de drum județean DJ 134A, împreună cu terenul aferent acestuia, situat în intravilanul Orașului Cristuru Secuiesc, din administrarea Consiliului Local al Orașului Cristuru Secuiesc, în administrarea Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că în cursul construcției tronsonului Cristuru Secuiesc - Șoimușu Mic nu era posibil de evitat, ca utilajele să nu se deplaseze pe strada Budai nagy Antal din Cristuru Secuiesc. Mulțumește domnilor  consilieri Rátz István, Kolumbán Dávid și domnului vicepreședinte ca această temă a putut fi discutată în repetate rânduri. S-a găsit o soluție pentru repararea pagubelor cauzate de utilajele mari. Dacă contractul viabil cu executantul conține și lucrări de asfaltare, reparațiile ar trebui executate de către societate. Pentru a iniția măsurile necesare, se va face un parteneriat cu consiliul local din Cristuru Secuiesc. Votul de aprobare de azi nu înseamnă, că se va face lucrarea, se referă numai la acordul pentru realizarea lucrărilor. Mai departe se va vedea cum va fi înțelegerea, pentru că la ședința anterioară de consiliu dânsul era optimist, dar acest executant parcă nici nu vrea să vină la masa discuțiilor. Nu este exclus, că se va rezilia contractul. Dacă trebuie, atunci să se facă cât mai repede, după care iar trebuie început procedura de achiziție publică, și totul se va decala pentru mai târziu. Dar votul de aprobare deja este o garanție, că aceea stradă se va repara, există fondurile necesare alocate. Sunt două articole concrete. Prima conține, că consiliul județean aprobă contractul. Al doilea se referă la desemnarea președintelui să semneze acordul de parteneriat cu orașul Cristuru Secuiesc. Cu aceste două completări propune spre aprobare proiectul de hotărâre.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare temporară a sectorului de drum județean DJ 134A, împreună cu terenul aferent acestuia, situat în intravilanul Orașului Cristuru Secuiesc, din administrarea Consiliului Local al Orașului Cristuru Secuiesc, în administrarea Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru obiectivul de investiţii: Protejarea conductelor de gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” – varianta distribuită

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că în cazul realizării protecției conductelor Romgaz, drumul se poate deschide circulației publice între Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru obiectivul de investiţii: Protejarea conductelor de gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” – varianta distribuită

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la ultimul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru obiectivul de investiţii: ”Pod peste Târnava Mare pe DJ 137 la km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni” – varianta distribuită

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se încearcă readucerea cauzei podului de la Dejuțiu din situația de imposibilitate. După multe discuții interminabile s-a reușit ajungerea la un consens în sensul să nu fie nevoiți să deplaseze o rampă și apoi o pantă de 2 m participanții la trafic. În urma negocierilor cu Agenția Apelor și printr-o modificare minoră a proiectului, s-a reușit reducerea înălțimii podului. Astfel s-au corigat mai multe obiecții. În buget au fost alocate sumele necesare lucrărilor de execuție a podului suplimentar, deci s-a făcut încă un pas important pentru realizarea noului pod, dacă acest proiect modificat va fi aprobat de către consiliul județean. A mai fost aprobat în prealabil de consiliul județean, dar atunci era întocmit într-o formă mult mai complexă. S-a reușit rediscutarea acestuia. Roagă pe domnul director Chiorean Adrian, să prezinte modificările proiectului.

 

Domnul Chiorean Adrian, director adjunct la Direcția Generală Tehnică explică, că s-a realizat rotirea ușoară a podului, ca să crească viteza, iar a apărut și un zid de sprijin.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Documentației tehnice pentru obiectivul de investiţii: ”Pod peste Târnava Mare pe DJ 137 la km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni” – varianta distribuită

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Diverse

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță consiliul județean, că în perioada 2-4 aprilie 2019 a fost în Budapesta, unde a avut întâlnire cu președintele județului Pest. Au discutat despre realizarea unei conferințe economice comune paralel cu  realizarea evenimentului numit ”Székely nagyvásár” la data de 10 mai. Subiectul principal de discuție vor fi, lemnul, textilele și fierul. Au discutat și despre drumul de pelerinaj Via Maria și vizita suveranului Pontif. Cu domnul secretar de stat Dallos Gyula au vorbit despre programul ecvestru. Cu domnul Fekete Péter, secretar de stat responsabil în probleme culturale au discutat despre acordarea de sprijin pentru evenimente culturale, care vor avea loc în săptămâna vizitei Suveranului Pontif. A participat la discuții cu subsecretarul de stat din Ministerul Agriculturii legat de rețeaua de consilieri agricoli desemnați ai satelor, cu privire la realizarea fermelor de studii și școlilor de pădure. A mai participat și la alte întâlniri, pe care nu le mai înșirează acum.  

 

Domnul consilier județean Szentes Antal anunță, că în acest an, la 22 februarie  avut loc la Sfântu Gheorghe o întrevedere cu reprezentanții regiunii Tirolului de Sud, unde s-a semnat un contract de colaborare între această regiune și reprezentanții județelor Harghita, Covasna și Mureș. În perioada 21-30 martie au participat cu o echipă mixtă româno-maghiară de 25 de persoane la o vizită în regiunea Tirolul de Sud, unde au vizitat hidrocentrale, școli profesionale, centre de prelucrare a laptelui, și alte obiective importante. Au avut întâlnire și cu președintele regiunii, Daniel Alfreder. Se bucură, că colaborarea există, pentru că nu este de ajuns să fie semnat un acord, trebuie umplut cu esență. Din echipa de 25 de persoane au făcut parte gospodari, întreprinzători, care deja spre casă au făcut planuri de viitor pe seama experiențelor acumulate. Dânsul a reprezentat județul Harghita în componența delegației.    

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba specifică, că numai cheltuielie domnului Szentes Antal au fost decontate de către consiliul județean. Restul cheltuielilor au fost suportate de către toți participanții la delegație.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita și închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 8 aprilie 2019,  cu număr de înregistrare  nr. 8485 / 17.04.2019  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   25 aprilie 2019

 

 

Președinte                                                                                                      Ptr. Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                          Vágássy Alpár

 

Ptr. Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

KB/1 EX