Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 17:28:12
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 30 iunie 2009

 ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 30 iunie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse in ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :

1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZÁSZ JENŐ - PCM
25. SZENTES ANTAL - UDMR
26. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
27. THAMÓ CSABA - PCM
28. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
29. VAJNA EMERIC - PCM
30. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr.343, din 23 iunie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând domnii consilieri judeţeni Csiki Csongor, Lukács Vilmos, Szász Jenő, fără să fie cunoscute motivul absenţei pentru domnii consilieri judeţeni Csiki Csongor şi Szász Jenő. Domnul Lukács Vilmos consilier judeţean a anunţat motivul, respectiv probleme de serviciu urmând să depună dovada motivării absenţei la Biroul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita conform prevederilor regulamentului.
Şedinţa este publică.

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, Szőcs László primarul comunei Atid, Raab Vilmos – preot reformat, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, consilierii locali ai comunei Atid.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei cu propunerea completării acestuia cu încă un proiect de hotărâre cu caracter de urgenţă privind aprobarea cooperării şi îl supune la vot. Nu au existat observaţii.
Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 mai 2009.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are rugămintea ca procesele verbale să oglindească punctual ce se întâmplă la şedinţe.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din 28 mai 2009, care a fost aprobat cu 24 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita,pe anul 2009, aprobarea unor virări de credite bugetare, şi utilizarea Fondului de rezervă bugetară. Domnul preşedinte Borboly Csaba a semnalat faptul că din păcate nu s-au putut face mari modificări din cauză că judeţul nu a primit bani. Două sume au venit în judeţ pentru drumurile din Topliţa-Bilbor şi Subcetate-Sărmaş. Este vorba despre 10-10 miliarde de lei.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că nu a primit din timp materialul şedinţei şi nici nu a primit înştiinţare despre ora începerii şedinţelor comisiilor de specialitate.
Proiectul de hotărâre se supune de domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere din 28 de voturi.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
La articolul 13 domnul consilier judeţean Árus Zsolt semnalează faptul că în referat figurează că din acest program luăm 40 de mii de lei şi împărţim în patru părţi, şi în hotărâre figuează că se ia 30 de mii de lei, unul dintre obiective fiind scos. Colaborarea cu Centrul de Cercetare a Minorităţilor nu figurează aici, şi fără modificare, punctul 7 de pe ordinea de zi nu poate fi adoptat.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe consilieri că observaţiile domnului Arus sunt greşite.
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 16 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 17 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 18 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 19 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 20 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 21 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da,1 Nu, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009, aprobarea unor virări de credite bugetare, şi utilizarea Fondului de rezervă bugetară, a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind darea în administrare oraşului Bălan prin Consiliul Local Bălan a unor spaţii din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în oraşul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt atrage atenţia domnului preşedinte să respecte regulamentul şi să răspundă la întrebări.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării produselor lactate şi de panificaţie, pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Harghita. Rugămintea domnului consilier judeţean Tamás Zoltán a fost, ca acest proiect de hotărâre după adoptare să fie comunicat şi şcolilor din judeţul Harghita. Domnul preşedinte este de acord cu această propunere, supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita comunei Sânmartin din judeţul Harghita, pentru ameliorarea situaţiei romilor.
Nu au existat observaţii. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita oraşului Vlăhiţa,din judeţul Harghita, pentru reabilitarea reţelei de apă potabilă din oraşul Vlăhiţa.
Nu au existat observaţii. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de asociere a judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în vederea stabilirii modului de aplicare a prevederilor legale privind utilizarea limbii minorităţilor naţionale în relaţiile cu instituţiile publice deconcentrate din judeţul Harghita.
Domnul consilier judeţean Arus Zsolt nu înţelege în ce formă a fost adoptat art. 13 din proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Instituţia Prefectului Judeţului Harghita, în vederea realizării „Programului privind implementarea unui sistem modern şi eficient de relaţii cu publicul la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Harghita”. Este vorba despre cooperarea cu Instituţia Prefectului judeţului Harghita cu privire la plata unui sistem automat pentru numere de ordine. Domnul consilier Györgypál László a propus înserarea în contract a rolului acestui sistem de coordonarea muncii, nu numai împărţirea numerelor de ordine.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între judeţul Harghita - Consiliul Judeţean Harghita şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru privind colaborarea în scopul asigurării creşterii nivelului de informare, conştientizare şi transparenţă în ceea ce priveşte asistenţa oferită ţării noastre de către Uniunea Europeană şi crearea unei imagini coerente a Uniunii şi a Guvernului României la nivel regional şi local.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 122/2008 al Consiliului Judeţean Harghita privind stabilirea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Fundaţia Pro Oeconomica, Băile Tuşnad, în vederea organizării Universităţii Economice de Vară din 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia MIÉRT, Miercurea Ciuc în vederea organizării Festivalului Peninsula din 2009.
Domnul consilier Arus Zsolt a menţionat faptul că ar fi bine ca fiecare tabără să fie sprijinit cu câte 10-10 mii lei şi să nu dea posibilitatea ca să fie obiectul unor comentarii politice.
Domnul preşedinte Borboly Csaba l-a informat pe domnul consilier, că fiecare propunere de modificare trebuie depusă cu trei zile înainte.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 5 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Consiliul Tineretului Maghiar din România în vederea organizării evenimentului „Universitatea de vară” de la Băile Tuşnad din anul 2009.
Domnul preşedinte a spus despre acest proiect de hotărâre că programul este într-o stare avansată astfel Consiliul Judeţean Harghita poate să apară ca coorganizator.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional FIDIBE din cadrul Programului Sud Estul Europei. Domnul preşedinte Borboly Csaba îl felicită pe domnul director Szép Róbert deoarece cu echipa sa a reuşit să aducă în judeţ aproape 230 de mii de euro. Din acest program se vor putea face toate documentaţiile pentru două parcuri industriale.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”.
Domnul consilier Arus Zsolt consideră că aceasta este o iniţiativă fără de rost, face o dublură a Consiliului Judeţean Harghita. A obiectat faptul că în documentaţie nu figurează o dată în ceea ce priveşte rezervarea denumirii, astfel de asociaţii pot fi înfiinţate cu scopuri concrete, pentru servicii comunitare.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri din 28 de voturi.

Rezultatul votului secret privind desemnarea ca reprezentant al Judeţului Harghita pentru a face parte din Administrarea Generală al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Harghita”, din cadrul Consiliului Judeţean Harghita:
Dl. Birtalan József 21 de voturi Da, 5 Nu, 2 Nule.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MUNŢII NOŞTRI”.
Domnul consilier Arus Zsolt consideră incorectă excluderea judeţului Mureş din acest program şi nu este de acord cu denumirea „Munţii Noştrii”.
Doamna consilieră Kocs Ilona l-a atenţionat pe consilieri, că judeţul Harghita a mai avut înţelegeri cu judeţul Covasna în ceea ce priveşte construirea de drumuri şi judeţul Harghita a ieşit foarte prost din această asociere. Pentru a evita asemenea situaţii, trebuie stabilite reguli foarte stricte.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a spus, că era vorba despre o achiziţie publică foarte prost derulată de Ministerul Integrării, nu este vina judeţelor implicate.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere din 28 de voturi.
Rezultatul votului secret privind desemnarea ca reprezentant al Judeţului Harghita pentru a face parte din Administrarea Generală al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,MUNŢII NOŞTRI”, din cadrul Consiliului Judeţean Harghita:
Dl. Birtalan József 20 de voturi Da, 5 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Clubul Sportiv „Krigel” din Gheorgheni şi Asociaţia Microregională de Dezvoltare „Alcsik” în vederea realizării programului „Zilele ecvestre”pe anul 2009.
Domnul consilier Arus Zsolt a semnalat faptul că pentru acest program în buget sunt aprobate 30 de mii de lei, şi nu înţelege de ce figurează în proiectul de hotărâre 17 mii de lei.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptată cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Serviciul Public Judeţean Salvamont Harghita al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării programului „Dezvoltarea cunoştinţelor copiilor despre mediul înconjurător” pe anul 2009.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da,2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport a judeţului Harghita în vederea organizării şi derulării programului „Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc”, pe anul 2009.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Domus.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2009 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care , a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Nu din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării pe anul 2009 a cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Partea Română a Euroregiunii Carpatice.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Clubului Sportiv Progym pe anul 2009.
Domnul preşedinte atrage atenţia consilierilor ca cei implicaţi să nu voteze. Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere consilier judeţean Arus Zsolt din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia Crescătorilor de Bovine al Judeţului Harghita pe anul 2009.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare pe anul 2009 a activităţilor clubului sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc”.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a învăţământului din judeţul Harghita.
Domnul secretar al judeţului Egyed Árpád informează pe consilieri că în proiectul de hotărâre nu există o tematică, nu există obiective. Trebuie verificat cu ce se ocupă, cu legea învăţământului sau cu alte acte normative care sunt în domeniul educaţiei.
Domnul consilier Thamo Csaba a spus că a făcut corecturile cerute în raportul de specialitate. După mai multe observaţii, consilierii fracţiunii MPP decid să solicite amânarea adoptării proiectului de hotărâre.
Domnul preşedinte supune la vot amânarea proiectului de hotărâre privind organizarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a învăţământului din judeţul Harghita, amânarea se votează cu 26 voturi Da şi 2 voturi Abţinere (Petres Sandor şi Sofalvi Laszlo).

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a investiţiilor publice în transporturi şi a transportului public din judeţul Harghita.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care nu a fost adoptat fiind exprimate de 8 de voturi Da, 11 Nu, 2 Abţineri din 21 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de soluţionare a Întâmpinării privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică a lucrării de interes local „Reabilitarea reţelei de apă potabilă la Harghita Băi ”, din cadrul Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Rezultatul votului secret:
Dl. Sófalvi László 19 voturi Da, 6 Nu
Dl. Orbán Béla 19 voturi Da, 6 Nu
Dl. Fekete László 21 voturi Da, 4 Nu
Dl. Bardócz Áron 21 voturi Da, 4 Nu
Dl. Balló József 20 voturi Da, 5 Nu
D-na Czézár Rozália 20 voturi Da, 5 Nu
Dl. Barabás Zoltán 20 voturi Da, 5 Nu
Dl.Gergely Gábor 20 voturi Da, 5 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2009. Doamna consilier Kocs Ilona consideră greşită ideea, că numai locul întâi este premiat.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 5 Nu din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73/2007 a Consiliului Judeţean Harghita privind numirea persoanei pentru evidenţierea situaţiei datoriei publice locale în Registrul datoriei publice locale.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Rezultatul votului secret: D-na Boér Angyalka 26 de voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 74/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile locale”.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da , 2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 60/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea participării a Consiliului Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Telemuncă pentru noile oportunităţi de angajare în mediul rural” din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare al Resurselor Umane.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Dreptul pentru toţi” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului privind sprijinirea activităţilor sociale din judeţul Harghita pe anul 2009”.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea echipamentelor şi mijloacelor tehnice pentru accelerarea procesului de restituire al terenurilor pe anul 2009.
Inţiatorul pe baza Raportului de specialitate nr.11341/2009 al Serviciului juridic, contencios acceptă varianta reformulată a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Consiliului Judeţean Harghita de dezvoltare locală a sistemului de restituire a terenurilor către foşti proprietari pe anul 2009, care se supune la vot de domnul preşedinte Borboly Csaba şi se adoptă cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării calităţii de membru de drept a d-lui Ladányi Lászlo- Zsolt şi validarea nominală a d-lui subprefect Andrei Jean-Adrian ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita.
Domnul consilier Thamó Csaba cere un loc pentru reprezentanţii MPP în ATOP.
Domnul consilier Hajdu Gabor îl informează pe domnul consilier Thamo că în ATOP, conform legii este membru şi un subprefect. În cadrul Instituţiei Prefecturii s-au efectuat modificări în locul unui subprefect ei au nominalizat un alt subprefect. Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 3 Nu, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Rezultatul votului secret: Dl. Andrei Jean Adrian 19 de voturi Da, 7 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” în anul 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind sprijinirea concursurilor profesionale a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în anul 2009.
Domnul consilier Demény Gábor subliniază importanţa activităţii serviciilor de pompieri voluntari.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 123/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la modificarea Hotărârii nr.78/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au existat observaţii. Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de investiţii prioritare pentru sectorul de apă şi canal în judeţul Harghita, din proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita” prin măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Nu din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Tineretului Maghiar din Ardeal în vederea organizării evenimentului „Tabăra EMI de la Gheorgheni din anul 2009”.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.

La punctul Diverse conducerea şedinţei este preluat de domnul vicepereşedinte Sófalvi László.
Domnul consilier Beder Tibor întreabă pe domnul preşedinte ce promite în numele consilierilor pentru locuitorii satului Şiclod ca să-şi amintească de această şedinţă.
Domnul consilier Arus Zsolt repetă încă odată problemele pe care deja le-a ridicat în cursul şedinţei.
Domnul vicepereşedinte Sófalvi László informează pe cei prezenţi că drumurile vor fi reparate anul acesta până la graniţa judeţului Mureş. În programele Consiliului Judeţean sunt mai multe posibilităţi pentru biserici, monumente.
Mulţumind pentru participare domnul vicepreşedinte Sófalvi László declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Atid, 30 iunie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária