Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 13 aprilie 2024 12:39:32
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 19 octombrie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 19 octombrie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1156/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, toţi consilierii judeţeni sunt prezenţi.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 29 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi a Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea componenţei consiliului de administraţie, aprobarea siglei instituţiei şi modelului uniformei de serviciu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136 A, km 3+800-11+800, lim. jud. Mureş – Atid centru (DJ 135)".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii SC Harviz SA.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 septembrie 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă conţinutul proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că situaţia privind problemele de încălzire a şcolilor şi grădiniţelor din oraşul Bălan sunt din ce în ce mai drastice şi cere implicarea Consiliului Judeţean Harghita în găsirea de modalităţi pentru rezolvarea situaţiei apărute şi mai adaugă problema asfaltării drumurilor şi a reţelelor de electrificare a comunei Subcetate.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o întrebare privind solicitarea comunei Căpâlniţa transmisă la Consiliul Judeţean Harghita în găsirea unor modalităţi de a echilibra unele datorii ale comunei din perioada inundaţiilor suferite.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările adresate, menţionând că Consiliul Judeţean Harghita poate finanţa direct numai investiţiile proprii ale Consiliului Judeţean Harghita şi pentru localităţile din judeţul Harghita poate să ofere sprijin financiar doar din sumele defalcate pentru echilibrare, iar în unele cazuri excepţionale prin avizul Comisiei pentru Situaţii de Urgenţă se pot oferi fonduri pentru soluţionarea problemelor apărute. În cazul comunei Căpâlniţa există două soluţii, prima este alocarea de fonduri din sumele defalcate pentru echilibrare iar a doua este soluţia din partea Guvernului României prin Fondul de rezervă bugetară a guvernului. În privinţa oraşului Bălan consideră că şi în anul 2011 şi în anii precedenţi Consiliul Judeţean Harghita a alocat fonduri din sumele defalcate pentru reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din oraşul Bălan, iar aceste sume au fost cheltuite în alte scopuri. Consiliul Judeţean Harghita are intenţia de a sprijini consiliul local Bălan în rezolvarea problemelor apărute, 82,5 % din sumele destinate consiliului local Bălan au fost viraţi în contul localităţii iar în lunile viitoare vor face o analiză privind modul de utilizare a acestor fonduri respectiv despre cauzele care au dus la această situaţie.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că este important constituirea unei comisii din partea specialiştilor aparatului propriu ale Consiliului Judeţean Harghita pentru găsirea unei modalităţi de rezolvare a problemelor existente.

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că Consiliul local al oraşului Bălan trebuie să decidă în astfel de situaţii iar primarul oraşului trebuie să aplice aceste decizii.

Domnul consilier judeţean Csillag Péter transmite consilierilor judeţeni problema încălzirii liceului Liceul Teologic Romano - Catolic Sfânta Elisabeta din comuna Lunca de Sus.

Domnul consilier judeţean Becze István răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Csillag Péter afirmând că în momentul de faţă această problemă a fost rezolvată iar în viitor Consiliul Judeţean Harghita va avea în vedere soluţionarea acestei probleme prin fonduri din sumele defalcate pentru echilibrare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 9 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 10 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 11 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 12 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 13 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 7 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 14 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 15 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 16 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 17 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 18 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 19 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 20 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 21 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă Amendamentul de fond privind introducerea articolelor 22, 23, 24, 25.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentului de fond privind introducerea articolelor 22, 23, 24. al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentului de fond privind introducerea articolului 25 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 22 – modificat prin Amendamentul de fond - al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 23 – modificat prin Amendamentul de fond - al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 24 – modificat prin Amendamentul de fond - al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 25 – modificat prin Amendamentul de fond - al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 26 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 6 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2011.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că doar o parte a sumelor din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita a fost cheltuită în perioada precedentă şi solicită explicaţii în acest sens.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba menţionând că din cauza neînţelegerilor cu firmele executante a lucrărilor şi a contestaţiilor nefondate a unor firme privind achiziţiile publice la diferitele lucrări ale Consiliului Judeţean Harghita s-a ajuns la situaţia actuală a cheltuirii fondurilor din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona are o întrebare privind executarea lucrărilor de investiţii ale Consiliului Judeţean Harghita şi dacă merită efectuarea acestor lucrări în acest an ţinând cont de condiţiile meteo nefavorabile.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona precizând că începerea executării lucrărilor de investiţii ale Consiliului Judeţean Harghita depind în mare măsură de diriginţii de şantier ale lucrărilor în cauză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea ocazională a unor corturi, standuri cort şi standuri pentru expoziţii aflate în proprietatea judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul Egyed Árpád secretarul judeţului precizează că proiectul de hotărâre a fost corectat conform raportului de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András menţionează că există o neconcordanţă a cifrelor între proiectul de hotărâre şi anexa la proiectul de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările "Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Obrăneşti, comuna Ulieş; alimentare cu apă în localitatea Arvăţeni, comuna Feliceni; alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid; alimentare cu apă în localitatea Firtănuş, comuna Avrămeşti – etapa a II-a; alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în comodat Editurii Hargita Népe al unui birou situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, judeţul Harghita, aparţinând domeniului privat al judeţului Harghita şi în administrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că Editura Hargita Népe nu este organizaţie civilă şi de utilitate publică şi nu sprijină proiectul de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 6 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui autoturism din proprietatea privată a judeţului Harghita şi din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Caritas Logistică – filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia pe o perioadă de 5 ani.

Domnul Egyed Árpád secretarul judeţului precizează că proiectul de hotărâre a fost corectat conform raportului de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind însuşirea Contractului de co-finanţare nr. 65.852/2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei în judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în vederea implementării proiectului RECULTIVATUR.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András are o întrebare privind proiectul de hotărâre dacă s-au făcut toate corectările necesare conform raportului de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală.

Domnul Egyed Árpád secretarul judeţului răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Kovács Árpád András precizând că au fost efectuate toate corectările la proiectul de hotărâre, conform raportului de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 61/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului "Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă amendamentul de fond pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 61/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului "Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel cere ca şi promovarea valorilor tradiţionale culturale româneşti să fie sprijinite prin elaborarea unor hotărâri şi nu numai cele secuieşti şi mai adaugă cerinţa referitoare la folosirea termenului Judeţului Harghita în locul Ţinutului Secuiesc.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel invocând începutul acţiunilor de colaborare cu judeţul Suceava prin reabilitarea drumului judeţean de la comuna Bilbor spre oraşul Vatra Dornei şi mai precizează că şi în judeţul Suceava sunt folosite denumirile ţinuturilor dând exemplul Bucovinei.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că în reprezentanţa delegaţiei judeţului Harghita privind tratativele cu reprezentanţii judeţului Suceava nu a făcut parte nici un reprezentant de naţionalitate română.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László precizează că la intrarea în judeţul Suceava este afişată pancarta „Hai în Bucovina" şi nu reprezintă o problemă ca în cazul denumirii Ţinutului Secuiesc.

Domnul consilier judeţean Bende Sándor răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel afirmând că la întâlnirea cu reprezentanţii delegaţiei judeţului Suceava, din partea judeţului Harghita au făcut parte domnul preşedinte Borboly Csaba şi dânsul ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Harghita iar ceilalţi reprezentanţi erau primarii de naţionalitate română din zona nordică a judeţului Harghita.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel afirmă că se referea doar la informarea membrilor de naţionalitate română ai Consiliul Judeţean Harghita despre tratativele cu judeţul Suceava.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentul de fond pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 61/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului "Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind însuşirea Contractului de co-finanţare nr. 66.065/2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei şi judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în vederea implementării proiectului CLEAR.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 11/2011 privind aprobarea "Programului de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita" pe anul 2011, cu completările şi modificările ulterioare.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona întreabă despre renovarea Cetăţii „Székely Támadt" din municipiul Odorheiu Secuiesc care este într-o stare avansată de degradare.

Domnul Birtalan József administratorul judeţului răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona, afirmând că Cetatea se află în lista monumentelor care vor fi reabilitate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi se află în faza de contractare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului anual de "Protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita" pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea capacitării administrative a autorităţilor publice locale" pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la proiectul "C You – Comunităţile previn violenţa în rândul tinerilor".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Hargita al Consiliului Judeţean Harghita, cu completările şi modificările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 161/2011, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind numirea Comisiei şi a secretariatului pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea doamnei Fülöp Otilia în comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita":

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Chiorean Adrian în comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita":

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Nistor Imre în comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita":

Rezultatul votului: 24 Da, 4 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Moldovan Mihai în comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita":

Rezultatul votului: 21 Da, 5 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Ábrahám Attila în comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita":

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Handoca Dimitrie în comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita":

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea doamnei Balint Monica în comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita":

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Orbán Béla în secretariatul comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita":

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Balázs Zoltán în secretariatul comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Bălan, judeţul Harghita":

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 50/2007.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere aprobarea proiectului de hotărâre care în forma actuală conţine toate datele importante şi necesare aprobării acesteia.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că unii pedagogi, psihologi, logopezi profesează în mai multe şcoli şi crede că atribuirea unor noi atribuţii acestora nu ar fi benefică.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona, menţionând că în momentul de faţă trebuie să decidă doar despre preluarea celor 50 de pedagogi de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba crede că proiectul de hotărâre poate fi sprijinit şi a mai adăugat că va fi îmbucurător dacă condiţiile de lucru şi performanţele pedagogilor se vor îmbunătăţii odată cu preluarea acestor persoane de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 92/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv "Sport Club" pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind participarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita ca asociat şi cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK SRL.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă în general modalitatea prin care Consiliul Judeţean Harghita va fi asociat în societatea comercială ECO-CSIK SRL.

Domnul Egyed Árpád secretarul judeţului precizează că proiectul de hotărâre a fost reformulat conform raportului de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o întrebarea privind închiderea depozitului de deşeu de la Odorheiu Secuiesc.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba, menţionând că în capitolul Diverse al acestei şedinţe vor dezbate această problemă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 5 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea dl-ui Bors Béla (Jr.) în Adunarea Generală a Asociaţiilor societăţii comerciale ECO-CSIK SRL.

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret împuternicirea dl-ui Orbán Béla pentru a reprezenta Consiliul Judeţean în faţa notarului public.

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.253/2010 privind proiectul internaţional Grundtvig „Pour un réseau européen d'ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme - Atenuarea problematicii analfabetismului în rândul adulţilor romi".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 15 noiembrie 2011 – 31 martie 2012.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă importanţa aprobării acestui proiect de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Rácz Árpád propune ca pentru anul viitor, pe lista acestor drumuri să fie introdus în întregime şi drumul judeţean DJ 127A şi mai adaugă că prin comuna Lunca de Sus trece şi drumul judeţean DJ 127B care ar trebui să fie inclus de asemenea în acest program.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Rácz Árpád menţionând ca dânsul să vină cu propuneri pentru rezolvarea acestor situaţii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.72/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind programul de promovare turistică şi cultural-turistică a judeţului Harghita, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că până în prezent Editura Hargita Népe a fost finanţat doar din venituri proprii iar acum urmează recalificarea acesteia ca şi instituţie culturală, şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe nu a fost respectat.

Doamna consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese are o întrebare privind situaţia financiară a Editurii Hargita Népe, cere raportul privind situaţia veniturilor şi cheltuielilor instituţiei Editura Hargita Népe şi propune ca în şedinţa viitoare a Consiliului Judeţean Harghita domnul redactor şef să prezinte un raport despre situaţia Editurii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 8 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind organizarea unei comisii speciale de analiză şi verificare.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi solicită ca Editura Hargita Népe să fie subvenţionată doar cu condiţia ca să-şi păstreze independenţa politică.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 9 Da, 11 Nu, 9 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136 A, km 3+800-11+800, lim. jud. Mureş – Atid centru (DJ 135)"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 3 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii SC Harviz SA.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea d-lui Orbán Béla ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii SC Harviz SA.

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor solicită un vot consultativ în privinţa sprijinirii municipiului Odorheiu Secuiesc, cu ocazia repartizării sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea închiderii centrului de colectare a deşeurilor care deserveşte municipiul Odorheiu Secuiesc.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot consultativ propunerea domnului vicepreşedinte Petres Sándor.

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Abţineri.

 

Doamna consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese intervine cu problemele de întreţinere şi funcţionare a clădirii Casei de Cultură a Sindicatelor din Miercurea Ciuc şi solicită colaborarea Consiliului Judeţean Harghita cu Primăria Municipiului Miercurea Ciuc pentru înlăturarea acestor probleme financiare. În legătură cu recensământul populaţiei consideră că datorită diferitelor programe culturale şi sociale identitatea secuiască în rândul populaţiei a dobândit teren şi cere organizarea unor manifestării de înştiinţare a populaţiei că secuii sunt de naţionalitate maghiară.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările doamnei consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese, precizând că singura soluţie pentru clădirea Casei de Cultură a Sindicatelor din Miercurea Ciuc ar fi ca aceasta să intre în gestiunea Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc şi îi mulţumeşte pentru idea scrisorii de informare a populaţiei.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona intervine cu exemplul casei de cultură a sindicatelor din Gheorgheni care este în gestiunea municipiului Gheorgheni de mai mulţi ani. În legătură cu pagubele produse de vânat culturilor agricole precizează că populaţia din zone Odorhei suferă din cauza suprapopulării zonei cu urşi şi mai întreabă care este situaţia consilierilor judeţeni care au avut dosar la securitate ca şi fostul consilier judeţean Vajna Imre.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba cere ca proiectele de hotărâri iniţiate de fracţiunea PCM să fie puse pe ordinea de zi şi dezbătute în şedinţele viitoare ale Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Becze István răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese menţionând că au existat astfel de manifestări în privinţa informării publicului legat de recensământului populaţiei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă:

- rezultatele deplasării sale prin programul de protecţie civilă în Belgia la Bruxelles.

- rezultatele participării la şedinţa Adunării Generale a Regiunilor Europeni organizată în Turcia la Istanbul

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19.10.2011 cu număr de înregistrare nr. 40775/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 19 octombrie 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva