Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 19:37:04
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 12 aprilie 2012

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

BIROUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 12 aprilie 2012
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa extraordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 405/2012, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. consilier judeţean Árus Zsolt István, dl. consilier judeţean Simon Csaba, dl. consilier judeţean Kovács Árpád András, dl. consilier judeţean Györgypál László József, dl. consilier judeţean Tamás Zoltán, dl. consilier judeţean Thamó Csaba, doamna consilier judeţean Stoia Sabina, doamna consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese şi doamna consilier judeţean Kocs Ilona.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 20 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută membrii Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii prezenţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita, primul punct fiind depunerea jurământului de către dl. Binder Levente, al doilea punct fiind proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2012, al treilea punct al ordinii de zi fiind răspunsul la interpelarea d-lui consilier judeţean Thamó Csaba.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune modificarea ordinii de zi prin schimbarea primului punct de pe ordinea de zi cu punctul doi de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre cu precizarea că Consiliului Judeţean Harghita a fost alocată suma de 6.400.000 din fondul de rezervă bugetară a Guvernului României iar propunerile de alocări ale sumelor destinate consiliilor locale au fost făcute după solicitările înaintate de consiliile locale Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2. a. al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2. b. al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2. c. al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2. d. al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2. e. al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2. f. al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2. g. al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 2. h. al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită prezentarea situaţiei proceselor juridice în urma controalelor Curţii de Conturi Harghita efectuate la Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul director general adjunct Dósa Szilárd la Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală prezintă situaţia proceselor încheiate şi aflate în diferite stadii de desfăşurare în urma controalelor Curţii de Conturi Harghita efectuate la Consiliul Judeţean Harghita în perioada 2008-2012.

Domnul consilier judeţean Benyovszki Lajos are o întrebare privind procesele juridice încheiate nefavorabil Consiliului Judeţean Harghita în privinţa restituirii sumelor care au cauzat prejudicii Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Benyovszki Lajos precizând că în situaţiile enumerate prejudiciile au fost produse de firmele care au prestat diferite servicii şi lucrării Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Becze István solicită ca prezentarea domnului director general adjunct Dósa Szilárd să fie prezentat şi în şedinţa ordinară din luna aprilie a Consiliului Judeţean Harghita pentru a oprii circularea informaţiilor eronate despre funcţionarea aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea răspunsului la interpelaţia d-lui consilier judeţean Thamó Csaba.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 12.04.2012 cu număr de înregistrare nr. 7846/2012 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 17 aprilie 2012

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 22 Ianuarie 2013 15:25