Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 13 aprilie 2024 13:27:50
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 13 decembrie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 13 decembrie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

 Şedinţa de îndată a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1339/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa de îndată.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. consilier judeţean Árus Zsolt István, dl. consilier judeţean Demény Gábor, dl. consilier judeţean Györgypál László József, dl. consilier judeţean Hajdu Gábor, dl. consilier judeţean Kovács Árpád András, dl. consilier judeţean Lukács Vilmos, dl. consilier judeţean Magyari Vencel, d-na consilier judeţean Papp Kincses Emese, dl. consilier judeţean Pálffy Domokos, dl. consilier judeţean Rafain Zoltán, dl. consilier judeţean Simon Csaba, d-na consilier judeţean Stoia Sabina, dl. consilier judeţean Tamás Zoltán şi dl. consilier judeţean Thamó Csaba.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 15 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt cele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei de îndată şi cere ca aceste proiecte de hotărâri să fie adoptate de consiliu în urma alocărilor financiare din cadrul Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local aprobat prin HG nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului destinate Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată.

Rezultatul votului: 16 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că după aprobarea proiectelor de hotărâri una dintre cele două hotărâre va fi revocată în şedinţa următoare a Consiliului Judeţean Harghita în funcţie de situaţia sumelor aprobate Consiliului Judeţean Harghita din sursele de finanţare ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2011;

Rezultatul votului: 16 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2011;

Rezultatul votului: 16 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2011;

Rezultatul votului: 16 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2011;

Rezultatul votului: 16 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 Lista Programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean Harghita, din Hotărârea nr. 3/2011, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 201, cu modificările şi completările ulterioare;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 Lista Programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean Harghita, din Hotărârea nr. 3/2011, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 201, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 16 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 7 Lista Programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean Harghita, din Hotărârea nr. 3/2011, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 201, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 16 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 13.12.2011 cu număr de înregistrare nr. 45767/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 16 decembrie 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva