Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 19:27:29
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 14 aprilie 2011

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 14 aprilie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

Şedinţa extraordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 472/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád – Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează consilierii judeţeni: dl Györgypál László, dl Kovács Árpád András, dl Simon Csaba, dl Lukács Vilmos, dl Thamó Csaba, dl Csillag Petru şi d-na Kocs Ilona.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 22 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă motivele pentru care a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi prezintă situaţia proiectelor depuse pe axele prioritare ale Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii de către consiliile locale din judeţul Harghita în domeniul dezvoltării reţelelor de apă şi canalizare respectiv în domeniul reabilitării şi consolidării drumurilor de interes local şi judeţean. Dl preşedinte Borboly Csaba prezintă ordinea de zi, menţionând importanţa aprobării proiectelor de hotărâri privind transmiterea unor drumuri judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Se trece la aprobarea proiectului ordinii de zi
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.
Rezultatul votului: 21 Da, 1 Abţinere

Se trece la primul punct pe ordinea de zi.
Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2011.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are obiecţii privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 11 martie 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită opinia consilierilor judeţeni privind obiecţiile d-lui consilier judeţean Árus Zsolt şi supune la vot modificarea ordinii de zi şi punerea pe ultimul loc de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a acestui prim punct privind „Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2011.”
Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 136A, km 3+800 – 12+816, Limita judeţ Mureş – Atid, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre, menţionând necesitatea aprobării acestuia.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt propune schimbarea sistemului de finanţare a programelor judeţene din partea Guvernului României şi este de acord cu votarea acestor proiecte de hotărâri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările d-lui consilier judeţean Árus Zsolt, remarcând importanţa participării UDMR-ului în coaliţia de guvernare a ţării şi salută elevii din Grupul Şcolar Economic „Joannes Kájoni” care vizitează Consiliul Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Se trece la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 128, km 8+650 – 17+354, Jolotca, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 123, km 9+072 – 13+200, Sânmartin, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 136B, km 9+200 – 21+200, Pasul Pesente-Păuleni, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 133, km 16+230 - 19+812, Dârjiu, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 174A, km 34+100 – 39+900, Secu – DN 15, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 127, km 7+000 – 31+200, Ţengheler - Tulgheş, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 153C, km 51+150 – 65+150, limita judeţ Mureş - Remetea, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 153D, km 1+000 – 8+325, Remetea - Subcetate, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 131, km 60+000 – 65+000, Chinuşu - Arvăţeni, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Domnul consilier judeţean Tordai Árpád menţionează că starea drumului DJ 131 este necirculabil şi întreabă dacă se pot executa întreţineri de vară pe DJ 131.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 134, km 26+480 – 30+088, DJ 134A - DN 13C, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 134A, km 0+000 – 7+000, DJ 134 - Eliseni, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Urmează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, având funcţia de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, ca reprezentant al Consiliul Judeţean Harghita în relaţia cu Unitatea de Implementare a P.N.D.I, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la ultimul punct pe ordinea de zi.
Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 11 martie 2011.
Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu.

Urmează următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă raportul de activitate privind deplasările sale în Ungaria privind negocierea cu reprezentanţii firmei CBA, în Italia privind proiectul ROBINWOOD şi în Austria privind posibilităţile de colaborarea cu regiunea Tirol.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde pe scurt la întrebările d-lui consilier Thamó Csaba şi d-lui consilier Tordai Árpád legat de situaţia drumurilor judeţene.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt solicită comunicarea în timp a proiectelor de hotărâri şi prezintă situaţia nefastă în care se află proiectul de dezvoltare a reţelei de apă şi canalizare a municipiului Gheorgheni. De asemenea, subliniază importanţa membrilor PCM, care au votat aprobarea tutor proiectelor de hotărâri din şedinţa extraordinară.
Domnul preşedinte Borboly Csaba, răspunde la afirmaţiile d-lui consilier judeţean Árus Zsolt afirmând că tocmai UDMR-ul este cel care face toate demersurile pentru ca proiectele depuse de consiliile locale din judeţul Harghita să obţină finanţare din partea Guvernului României şi critică modul de conducere şi colaborare cu alte instituţii a primăriei Municipiului Gheorgheni.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor completează spusele domnului preşedinte Borboly Csaba referitor la programul de dezvoltare a reţelei de apă şi canalizare a municipiului Gheorgheni.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László include o precizare privind declaraţia apărută în Mass-media a d-lui consilier judeţean Árus Zsolt afirmând, că din anul 2009 nu mai este consultant extern al societăţii comerciale Rompetrol S.A.
Domnul consilier judeţean Rácz Árpád prezintă raportul privind rezultatele obţinute în urma deplasării sale în Ungaria la Expoziţia Turistică de la Miskolc şi raportul privind introducerea programului Biblionet de la Târgu-Mureş.
Domnul consilier judeţean Rafain Zoltán prezintă raportul asupra experienţelor dobândite în urma deplasării sale în Austria privind dezvoltarea silviculturii şi ariile protejate „Natura 2000”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde d-lui consilier judeţean Rafain Zoltán, afirmând că pentru rezolvarea problemelor legate de ariile protejate „Natura 2000” să se adreseze în scris Consiliului Judeţean Harghita, persoana de contact fiind dl Kovásznai Sándor.
Domnul consilier judeţean Vass Árpád mulţumeşte Consiliului Judeţean Harghita pentru sprijinul financiar acordat liceului „Bányai János” din Odorheiu-Secuiesc privind organizarea Conferinţei Internaţionale a Elevilor în domeniul Construcţiilor şi Arhitecturii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte pentru participare şi închide şedinţa.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 14.04.2011 cu număr de înregistrare 7495/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 18 aprilie 2011

 

Preşedinte
Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie
Tankó Éva
Întocmit
Szabó Zsolt

 

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Septembrie 2011 14:18