Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:35:32
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 19 mai 2010

 

PROCES VERBAL


Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 19. mai 2010.
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 692, din 12 mai 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc consilierii judeţeni domnul Hajdu Gábor şi doamna Stoia Sabina urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit şi poate lucra valabil cu 28 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, domnul Gábor László, primarul comunei Lăzarea, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

În prima parte a şedinţei domnul Gábor László, primarul comunei Lăzarea prezintă localitatea şi problemele cu care se confruntă locuitorii acesteia.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Punctul 10 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind avizul unic, a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Se trece la prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 aprilie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 aprilie 2010 care a fost adoptat cu 26 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita în vederea achitării unor obligaţii de plată stabilite în sarcina Consiliului Judeţean Harghita în mod irevocabil de către instanţele judecătoreşti.
Domnul consilier judeţean Racz Árpád pune întrebarea că în cazul în care Consiliul Judeţean Harghita plăteşte această sumă şi aceea sentinţă se dovedeşte a fi nulă atunci acea firmă va restitui suma plătită cu dobânzi?
Secretarul judeţului, domnul Egyed Árpád răspunde, că dacă Consiliul Judeţean Harghita va câştiga la Înalta Curte, suma va fi restituită cu dobânzi.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád mulţumeşte domnului primar Gabor Laszlo pentru ospitalitate şi îi aduce aminte domnului preşedinte Borboly Csaba despre invitaţia făcută de primarul comunei Ditrău pentru organizarea unei şedinţe al consiliului judeţean în comuna Ditrău.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, 1 Abţinere.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară, pe anul 2010.
Proiectul de hotărâre este supus de către domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi dezbătut şi fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2009 asupra execuţiei bugetare al Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor judeţene pentru anul fiscal 2011, a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Harghita.
Doamna Fülöp Ottilia, arhitect şef la Consiliului Judeţean Harghita informează pe consilierii judeţeni că taxele rămân la nivelul anului în curs.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor speciale pentru anul 2010 care se constituie venituri proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 28 voturi Da.
La propunerea domnului preşedinte Borboly Csaba proiectul de hotărâre privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2010 şi proiectul de hotărâre privind cea mai curată localitate vor fi dezbătute cu uşile închise la sfârşitul şedinţei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea ca proiectele de hotărâri mai sus amintite să fie dezbătute ca ultimele de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor masuri privind implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene.
Domnul consilier judeţean Demény Gábor este de părere că fiind vorba despre un grup de manageri care nu sunt angajaţi proprii să fie urmărit dacă acea unitate reprezintă interesele Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da, 1 Abţinere.
Rezultatul votului secret:
Ferencz Angéla: 27 Da
László Ilona: 26 Da, 1 Nu
Burus Botond: 25 Da, 2 Nu
Hajdú Gábor: 20 Da, 7 Nu
Zonda Erika: 25 Da, 2 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 2 Abţineri.
Rezultatul votului secret:
Kopacz Katalin Mária: 27 Da
Berényi Ildikó: 26 Da, 1 Nu
Rácz Árpád: 26 Da, 1 Nu
Beder Tibor: 27 Da
Romfeld Mária Magdolna: 25 Da, 2 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea „Editurii Hargita” al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiatorul proiectului de hotărâre este de acord cu propunerea ca numărul membrilor din consiliul de administraţie să fie 7 în loc de 5.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 2 Abţineri.
Rezultatul votului secret:
Lövétei Lázár László: 26 Da
Péter Sándor: 26 Da
Tordai Árpád: 25 Da, 1 Nu
Hajdú Áron: 24 Da, 2 Nu
Benedek Székedi Sándor: 25 Da, 1 Nu
Benyovszki Lajos: 25 Da, 1 Nu
Papp Kincses Emese: 21 Da, 5 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii al Judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 2 Abţineri.
Rezultatul votului secret:
Péter Csaba: 26 Da, 1 Nu
Gere Éva: 26 Da, 1 Nu
Bondor István: 24 Da, 3 Nu
Bíró Zoltán: 26 Da, 1 Nu
Miklóssy Enikő: 26 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea.
La propunerea iniţiatorului, consiliul de administraţie va avea 7 membrii în loc de 5.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 voturi Da, 2 Abţineri, 1 Nu.
Rezultatul votului secret:
Kassay Péter: 25 Da, 2 Nu
Muszka Vilhelm: 26 Da, 1 Nu
Márton Árpád: 25 Da, 2 Nu
Gábor László: 26 Da, 1 Nu
Magyari Vencel: 26 Da, 1 Nu
Györgypál László: 27 Da
Kovács András: 26 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii a instituţiei Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.
La propunerea domnului consilier judeţean Thamo Csaba consiliul de administraţie va avea 7 membrii în loc de 5.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da, 1 Abţinere.
Rezultatul votului secret:
Szőcs Endre: 26 Da, 1 Nu
Kraila Enikő Éva: 26 Da, 1 Nu
Sófalvi László: 23 Da, 3 Nu
Haáz Sándor: 27 Da
Mihálydeák Klára: 26 Da, 1 Nu
Demény Gábor: 26 Da, 1 Nu
Tamás Zoltán: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea “Centrului multifuncţional din Şumuleu”, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că acest centru a fost creat abia de un an şi este a doua oară când se modifică hotărârea cu privire la funcţionarea acestuia.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea nr. 313/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Bodor Zsolt, prin acordul părţilor şi eliberarea din funcţia de conducere de Şef serviciu – consilier, grad profesional IA, (S) din cadrul Serviciului Public de Management Energetic Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 28 voturi Da.
Rezultatul votului secret: Miklóssy Ildikó: 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea comunelor Ulieş, Feliceni şi Dealu a sistemelor de alimentare cu apă construite în anul 2009 în cadrul programului„Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 28 voturi Da.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor cere permisiunea de a părăsi lucrările şedinţei.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor anuale aferente drepturilor de care beneficiază copiii, tinerii ocrotiţi şi mamele protejate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Sprijinirea concursurilor profesionale ale Serviciilor voluntare pentru situatii de urgentă în anul 2010”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului privind sprijinirea activităţilor sociale din judeţul Harghita pe anul 2010”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor masuri privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia ARBOR Gheorgheni, judeţul Harghita.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are rugămintea ca în cazurile în care Consiliul Judeţean Harghita participă ca membru într-o asociaţie, consilierii judeţeni să primească o informare despre activitatea asociaţiilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia ARBOR Gheorgheni.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia Culturală „Kőlik”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia „Székelyudvarhelyi Mikróvállalkozók Szövetsége”pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere de la Consiliul Judeţean Harghita să fie neutru când decide sprijinirea asociaţiilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul Judetean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 1 Abţinere.
Rezultatul votului secret:
Bán Péter: 26 Da, 1 vot anulat
Dávid István: 26 Da, 1 vot anulat
Boros Ágnes Anna: 26 Da, 1 vot anulat
Bujac Adel: 26 Da, 1 vot anulat
Demeter Erzsébet: 26 Da, 1 vot anulat
Secretar:
György Enikő: 26 Da, 1 vot anulat
Ráduly Mária: 26 Da, 1 vot anulat

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea redeventei minime pentru spatiile concesionate prin negociere directă cu destinatie de cabinete medicale aflate în imobilele din domeniul public sau privat al judetului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 1 Abţinere.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al judeţului Harghita şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Harghita.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere o explicaţie de ce trebuie trecut acest imobil în domeniul public al judeţului Harghita?
Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că imobilul de la Odorheiu Secuiesc va putea fi inclus în programul în care acest teren infectat, prin bani comunitari ar putea fi dezinfectat. Este vorba despre o sumă de 1 milion şi jumătate de euro. După adoptarea acestui proiect de hotărâre, până la sfârşitul lunii va fi predat proiectul.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judetean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judetean, cu modificările si completările ulterioare.
Domnul director Birta Antal informează pe consilierii judeţeni despre adresa primită de la Direcţia Agricolă cu rugămintea ca Oficiul Judeţean Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit să figureze separat.
Iniţiatorul proiectului de hotărâre, domnul vicepreşedinte Sofalvi Laszlo este de acord cu propunerea de modificare.
Secretarul judeţului domnul Egyed Árpád prezintă modificarea făcută: Direcţia Agricolă la anexa nr. 3, poziţia 3 nu o să fie 396 m² ci doar 270 m², restul de 126 de m² va fi trecut pentru Oficiul Judeţean Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona este supărată pentru faptul că a fost luat sala de şedinţe al Inspectoratului Şcolar, acesta fiind indispensabil pentru organizarea şedinţelor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns, că la parterul Palatului Administrativ vor fi amenajate mai multe săli pentru şedinţe, care vor fi disponibile şi pentru Inspectoratul Şcolar.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea bunurilor aflate în patrimoniul judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii din patrimoniul judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind darea acordului înregistrării sediului Fundaţiei Prosperitas Vitae la adresa
din Sânmartin str. Principală nr. 391/A judeţul Harghita, - imobil care se află în proprietatea publică a judeţului Harghita şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Lucrări de instalare echipament de ventilaţie la bufet, săli de şedinţe, etc. din incinta Consiliului Judeţean Harghita”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Şedinţa continuă cu uşile închise.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2010.
Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese prezintă activitatea poetului Ferenczes Istvan, propus pentru premiul PRO HARGHITA.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.
Rezultatul votului secret: Ferenczes István, 27 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor ocazionate de desfăşurarea concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita", pentru anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 voturi Da.

Se trece la punctul Diverse:
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe cei prezenţi că a participat la Törökbálint, Ungaria la deschiderea evenimentului Săptămâni Secuieşti în hipermarketele Cora organizat în perioada 7-22 mai.
Domnii consilieri judeţeni Rácz Árpád şi Rafain Zoltán prezintă scopul participării la o vizită de studii în Anglia.
Domnul consilier judeţean Vass Árpád prezintă scopul vizitei efectuate la Debrecen, Ungaria în perioada 23-25 aprilie.
Domnul consilier Simon Csaba cere şi consilierii judeţeni din PCM să participe din când în când la unele instruiri organizate în străinătate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că aceste pretenţii trebuie semnalate la Cancelarie.
Domnul consilier Árus Zsolt a semnalat observaţiile, greşelile întâlnite pe pagina web al Consiliului Judeţean Harghita.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19. mai 2010 cu număr de înregistrare 9472/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Lăzarea, 19. mai 2010.

 

Borboly Csaba 
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef Birou 
Tankó Éva

Întocmit,

Inspector de specialitate
 Barcsay Anna-Mária