Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:05:28
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 21 februarie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 21 februarie 2013

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 21 februarie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

 

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. AMBRUS SÁNDOR UDMR
2. BARTI TIHAMÉR UDMR
3. BECZE ISTVÁN UDMR
4. BEGE KÁROLY UDMR
5. BENDE SÁNDOR UDMR
6. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
7. BÍRÓ BARNA BOTOND UDMR
8. BIRTALAN JÓZSEF UDMR
9. BURUS-SIKLÓDI BOTOND UDMR
10. CSILLAG PÉTER MPP - PCM
11. CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA UDMR
12. DANGULY ERVIN EMNP - PPMT
13. FERENCZ-SALAMON ALPÁR UDMR
14. INCZE CSONGOR UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. MARCU RĂDUCU IOAN USL
17. OROSZ-PÁL LEVENTE EMNP - PPMT
18. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
19. PETRES SÁNDOR UDMR
20. POP ADRIAN USL
21. PROCA ION USL
22. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
23. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
24. SALAMON ZOLTÁN MPP - PCM
25. SÁNDOR BARNA UDMR
26. SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN MPP - PCM
27. SORBÁN ATTILA EMNP - PPMT
28. SZENTES ANTAL UDMR
29. THAMÓ CSABA MPP - PCM
30. TÓÁSÓ LÁSZLÓ UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 160/2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează doamna consilier judeţean Csutak Mária Magdolna.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 29 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt ideea adoptării Acordului de convieţuire între români şi maghiari din judeţul Harghita şi consideră că acesta ar fi o cale de ieşire din impasul pe care l-a creat presa centrală prin problemele artificiale cu steagul secuiesc şi cu controalele OPC la Târgul produselor tradiţionale secuieşti. Mai adaugă că Acordul menţionat ar fi o anexă la statutul judeţului Harghita respectiv unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita ar avea posibilitatea de a le adopta ca anexă la statutul comunei, oraşului sau municipiului. În continuare domnul preşedinte mulţumeşte domnului consilier judeţean Ion Proca pentru sprijinul acordat în consultările cu primarii comunelor din zona nordică a judeţului Harghita în privinţa tematicii Acordului sus-menţionat.

Domnul preşedinte Borboly Csaba invită pe consilierii judeţeni şi pe invitaţii Consiliului Judeţean Harghita la şedinţa ordinară să urmărească filmuleţul Studioului de Televiziune al Consiliului Judeţean Harghita realizat cu ocazia controalelor OPC la Târgul produselor tradiţionale secuieşti.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte colegilor de la Studioul de Televiziune al Consiliului Judeţean Harghita pentru filmuleţul realizat şi consideră că prin calea dialogului şi toleranţă aceste probleme pot fi rezolvate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor EI4 şi EI5 din Spitalul Policlinic Bălan.

Rezultatul votului: 27 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi a comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zii a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 ianuarie 2013;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 ianuarie 2013;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi darea în administrarea comunei Ulieş a sistemului de apă realizat în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Petecu, comuna Ulieş, judeţul Harghita", compus din: cămin captare izvoare 4 buc, 1587 m conductă de aducţiune, 1434 m conductă de distribuţie, un cămin cu regulator de presiune, un cămin subteran cu staţia de clorinare

Domnul vicepreşedinte Birtalan József prezintă proiectul de hotărâre, precizând că acesta se referă la darea în administrarea comunei Ulieş a sistemului de apă realizat în localitatea Petec.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că realizarea lucrărilor n-ar fi avut loc fără sprijinul Composesoratului local din Ulieş.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii nr. 109/2009 privind aprobarea înfiinţării distincţiilor cu denumirea "Distincţie de Excelenţă Pentru Dezvoltarea şi Promovarea Valorilor Judeţului Harghita", cu modificările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va fi încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri mobile, proprietate privată ale judeţului Harghita, şi aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a tarifului de închiriere a acestora pe perioade determinate de cel mult 10 zile.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Standardului de cost pentru lucrări de reabilitare prin ranforsare a drumurilor judeţene.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Hargita a Consiliului Judeţean Harghita, cu completările şi modificările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 145/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind darea în administrarea Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László" a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Sânmartin, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita şi aflat în folosinţa Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum judeţean DJ 123F de la Km 0+000 până la km 1+348 împreună cu terenul aferent al acestuia, proprietate publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc.

Domnul vicepreşedinte Birtalan József prezintă proiectul de hotărâre, precizând că teritoriul Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc a crescut spre localitatea Ciba iar tronsonul de drum de pe DJ 123F formează o stradă a localităţii astfel este benefică darea în administrare a tronsonului de drum menţionat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind însuşirea Contractului de cofinanţare nr. 93939/2012 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Operaţional de Cooperare Interregională INTERREG IV C şi judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în vederea implementării proiectului ENGAGE.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Orbán Béla ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei".

Rezultatul votului secret: 24 Da, 2 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Karácsony Csaba ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei".

Rezultatul votului secret: 23 Da, 2 Nu, 5 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 8/2012 „privind aprobarea transmiterii în comodat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul" al Judeţului Harghita a imobilului situat în localitatea Miercurea Ciuc, str. Borviz nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, împreună cu mijloacele fixe şi cu obiectele de inventar din dotarea imobilului în cauză".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind însuşirea Contractului de finanţare nr. 3344/2012 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi unitatea administrativ-teritorială Judeţul Harghita precum şi a Actului adiţional nr. 1 la contractul de finanţare nr. 3344/17.08.2012 pentru proiectul "Centru inovativ de dezvoltare economică în judeţul Harghita – Harghita Business Center - incubator de afaceri", cod SMIS 28053.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea suspendării Contractului de management nr. 8765/2012 al domnului Isán István Csongor, prin acordul părţilor, precum şi numirea doamnei Fekete Enikő, economist, pe perioadă determinată, în funcţia de manager al Editurii Hargita Népe.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu, 3 Abţineri

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret aprobarea suspendării Contractului de management nr. 8765/2012 al domnului Isán István Csongor.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea doamnei Fekete Enikő, economist, pe perioadă determinată, în funcţia de manager al Editurii Hargita Népe.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 5 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind numirea domnului Isán István Csongor, manager suspendat la Editura Hargita Népe, în funcţia de manager al Centrului Cultural Judeţean Harghita, pe perioadă determinată, până la reîntoarcerea doamnei Ferencz Angéla.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Isán István Csongor, în funcţia de manager al Centrului Cultural Judeţean Harghita, pe perioadă determinată, până la reîntoarcerea doamnei Ferencz Angéla

Rezultatul votului: 23 Da, 6 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional "Young graduates and the Social Sector: developing new job opportunities"din cadrul Programului Progress.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre menţionând că aceasta se referă la înlăturarea unor probleme privind munca în studenţie şi înfiinţarea unei Asociaţie pentru a oferi locuri de muncă studenţiilor aflate la diferite facultăţi.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii convenţiei cu numitul Lipthay Antal Miklós pentru folosinţa cotei de 13/24 parte a imobilului din comuna Lăzarea, str. Bastionului nr. 67, judeţul Harghita de către Centrul Cultural de Arte Lăzarea.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre, menţionând că în anul trecut au fost mai multe dezbateri şi consultări în această privinţă, până s-a ajuns în această situaţie şi mulţumeşte doamnei director general Romfeld Mária Magdolna, domnilor vicepreşedinţi Birtalan József şi Petres Sándor, respectiv domnului consilier judeţean Danguly Ervin pentru munca depusă în încheierea acestei convenţii. Domnul preşedinte mai adaugă că mulţumeşte şi domnului Lipthay Antal Miklós pentru încheirea convenţiei şi pentru promisiunea că chiria plătită de Consiliul Judeţean Harghita va fi utilizată pentru întreţinerea şi dezvoltarea Castelului de la Lăzarea.

Domnul consilier judeţean Csillag Péter consideră că preţul chiriei este prea mare dacă suma nu va fi utilizată conform propunerii domnului Lipthay Antal Miklós.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Csillag Péter menţionând că preţul chiriei stabilit este sub limita preţului stabilită în cadrul dezbaterii problemei castelului de la Lăzarea în cadrul întrunirii de anul trecut a Comisiilor de Specialitate a Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 261/2012 a Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Diverse

Domnul consilier judeţean Sebestyén Csaba-István în legătură cu controalele OPC prezentat la începutul şedinţei, consideră că dacă ar exista reglementări în privinţa vânzărilor pe aceste târguri ale produselor tradiţionale atunci regulamentul putea fi folosit în interesul vânzătorilor. Elaborarea unui astfel de regulament era solicitat de la Guvernul României din anul 2007 de către Asociaţia Gospodarilor Maghiari din România şi tot nu s-a ajuns la un rezultat şi cere în continuare ca specialiştii în domeniu să elaboreze regulamentul pieţelor locale. Mai adaugă că în legătura cu protestul agricultorilor şi gospodarilor împotriva noii legislaţii de dublă impozitare s-a ajuns la unele rezultate în judeţul Harghita dar în mai multe judeţe, de exemplu judeţul Satu Mare, organizatorii protestelor s-au împiedicat de opoziţia primarilor, chiar şi a primarilor UDMR.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Sebestyén Csaba-István solicitând ca discuţiile să nu intre în dezbateri ale partidelor politice şi menţionează că există un proiect de lege al UDMR-ului depus la Guvernul României care se referă tocmai la rezolvarea acestori probleme.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor consideră că într-un mediu politic are o latură diferită dacă se zice că iarăşi ungurii sunt cei care fac proteste şi când nu se poate menţiona acest lucru deoarece legea sus-amintită are influenţe negative şi pentru gospodarii români, nu numai pentru cei maghiari.

Domnul consilier judeţean Rafain Zoltán felicită pe realizatorii filmuleţului prezentat la începutul şedinţei şi solicită ca filmuleţul să fie pus la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru a putea fi mediatizată într-un mediu mai larg.

Domnul consilier judeţean Csillag Péter în numele gospodarilor din valea Ghimeşului mulţumeşte preşedintelui Borboly Csaba pentru devotamentul de care a dat dovadă în lupta contra acestei noi legislaţii care are o influenţă negativă asupra agricultorilor şi fermierilor români. Mai adaugă că pieţele din Bucureşti arată şi mai rău decât pieţele prezentate în filmuleţ şi cere ca controalele OPC să nu facă diferenţe de la un oraş la alta.

Domnul consilier judeţean Marcu Răducu Ioan consideră că pieţele tradiţionale sunt pieţe libere în care fiecare parte atât cumpărătorul cât şi vânzătorul se duce după propria voinţă şi dacă există cerere va fi şi ofertă, iar ofertanţii a căror produse sunt de slabă calitate vor dispărea singuri de pe piaţa liberă. Mai adaugă că trebuie intervenit din punct de vedere legislativ în reglemenatrea acestor pieţe dar totuşi trebuie respectat ideea pieţei libere.

Domnul consilier judeţean Ion Proca felicită pe domnul preşedinte Borboly Csaba pentru ideea acestei colaborări între români şi maghiari din judeţul Harghita prezentat la începutul şedinţei şi mai adaugă că ar fi fost benefică comunicarea intenţiei domnului preşedinte Borboly Csaba în această privinţă deoarece el însuşi a fost întrebat de un reprezentant al presei dar termenii au fost folosiţi într-un mod abuziv şi nu în proprietatea lor. Domnul consilier mai adaugă că dânsul a participat la festivitatea împlinirii de 40 de ani de la înfiinţarea Centrului Militar Judeţean unde în numele preşedintelul Borboly Csaba a salutat invitaţii prezenţi.

Domnul consilier judeţean Marcu Răducu Ioan prezintă problema dezăpezirii drumului judeţean DJ 174A spre Bilbor care este într-o stare foarte degradată dând exemplul unui autobuz care a stat într-o groapă mai multe ore, iar firma care se ocupă de dezăpezirea drumului SC Fundamenta SRL din cauza bugetului epuizat nu mai întreţine drumul judeţean menţionat.

Domnul vicepreşedinte Birtalan József răspunde la întrebare domnului consilier judeţean Marcu Răducu Ioan precizând că sumele destinate dezăpezirii drumurilor judeţene nu sunt epuizate iar firma SC Fundamenta SRL trebuie să execute lucrările de întreţinere de iarnă a drumului judeţean menţionat conform contractului încheiat. Domnul vicepreşedinte mai adaugă că ar fi fost benefică ca şi la alte consilii locale din judeţul Harghita ca lucrările de întreţinere de iarnă să fie executate de firme locale prin Consiliul Local Bilbor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 21.02.2013 cu număr de înregistrare nr. 3397/2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 28 februarie 2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Coordonator compartiment

Ianovits István-Zsolt