Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 16:26:52
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 17 februarie 2012

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

BIROUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 17 februarie 2012
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 119/2012, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă doamna Romfeld Mária Magdolna director general al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. consilier judeţean Hajdu Gábor şi doamna consilier judeţean Stoia Sabina.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 27 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută membrii Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii prezenţi la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita de la satul Cetăţuia comuna Sânsimion.

Domnul Fábián László primarul comunei Sânsimion, prezintă pe scurt comuna Sânsimion prin mijloace audio-video.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri şi propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în Judeţul Harghita -„Harghita Business Center"- Incubator de afaceri", cod SMIS 28053, finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4.Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, DMI 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind aprobarea programului „Sprijinirea integrării tinerilor pe piaţa muncii" pe anul 2012 în colaborare cu Universitatea Sapientia;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că legile în vigoare nu permit introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita al unor proiecte de hotărâri la care urgenţa dezbaterii şi aprobării acestea nu este motivată corespunzător.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 131, km 60+000 – 65+000, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 35/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţului Harghita la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, Judeţului Vrancea, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităţii naturale în urma ninsorilor abundente şi a viscolelor puternice în perioada 5 - 9 februarie 2012 în judeţul Vrancea;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 ianuarie 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Tuşnad, a cotei părţi al judeţului Harghita asupra imobilului „Baia tradiţională din comuna Tuşnad", stabilită conform valorii de finanţare şi realizată în cadrul investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale Tuşnad, sat Vrabia", compusă din : terasă cu vestiare executată din lemn, regim de înălţime P+E, AC : 66,17 mp., AD: 132,34 mp.,înălţime 5,7 m., bazin executat din beton ciclopian învelit cu grinzi de lemn, regim de înălţime demisol , AC : 185,83 mp., AD: 185,83 mp., înălţime 1,9 m. filegorie construită din lemn, regim de înălţime P, AC : 23,38 mp., AD:23,38 mp., înălţime 3,65m;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre menţionat.

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Sâncrăieni, a cotei părţi al judeţului Harghita asupra imobilului „Baia tradiţională Borsáros din comuna Sâncrăieni", stabilită conform valorii de finanţare şi realizată în cadrul investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale Borsáros din comuna Sâncrăieni", compusă din : clădire 1 – bazin tratament acoperit,regim de înălţime S + P, AC 251,5254 mp., AD 382,025 mp., înălţime 5,76 m.; clădire 2 – recepţie+ info +punct sanitar, regim de înălţime P, AC 52 mp.,AD 52 mp., înălţime 4,8 m.;clădire 3 –căsuţă 4 buc., regim de înălţime P, AC 13,397 mp.,AD 13,397 mp.,înălţime 2,73 m.; clădire 4 – terasă acoperită, regim de înălţime P, AC 56,7 mp., AD 56,7 mp.,înălţime 3,60 m., instalaţii electrice, termice;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre menţionat.

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Sântimbru, a cotei părţi al judeţului Harghita asupra imobilului „Baia tradiţională din comuna Sântimbru", stabilită conform valorii de finanţare şi realizată în cadrul investiţiei „Reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale Sântimbru", compusă din : clădire civilă cu funcţiune baie tradiţională cu fundaţie din beton armat, structură portantă supraterană din cadre de lemn, şarpantă de lemn, învelitoare de tablă cutată neagră, regim de înălţime P, suprafaţa construită 315,3 mp., arie desfăşurată 315,3 mp., înălţime 5,17 m. şi alei pietonale executate din lemn;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre menţionat.

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 249/2011 privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Tomeşti, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Tomeşti" realizat în cadrul programului "Reabilitarea băi tradiţionale";

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre menţionat.

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea comunei Feliceni, a sistemului de apă realizată în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Arvăţeni, comuna Feliceni , judeţul Harghita", compusă din : 3000 m. conductă de aducţiune, 800 m. reţele de distribuţie, 2 buc. rezervor de 25 m3, un cămin cu regulator de presiune, un hidrant de incendiu şi o cişmea stradală;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea comunei Ulieş, a sistemului de apă realizată în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Obrăneşti, comuna Ulieş, judeţul Harghita", compusă din: 40 m conductă de aducţiune, 1760 m reţea de distribuţie, un regulator de presiune şi o cişmea stradală;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea comunei Atid, a sistemului de apă realizată în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid, judeţul Harghita", compusă din: 4223 m. conductă de aducţiune şi un cămin cu regulator de presiune;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea comunei Dârjiu, a sistemului de apă realizată în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu, judeţul Harghita", compusă din: 3250 m reţea de distribuţie, 2 bucăţi hidranţi de incendiu şi o cişmea stradală;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea comunei Avrămeşti, a sistemului de apă realizată în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Firtănuş, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita", etapa II, compusă din : 1346 m. reţele de distribuţie şi o cişmea stradală;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea comunei Mugeni, a sistemului de apă realizată în cadrul investiţiei „Alimentare cu apă în localitatea Mătişeni, comuna Mugeni, judeţul Harghita", compusă din : racord la conducta de distribuţie, un rezervor tampon de 5 m3., un cămin /grup de pompare, 1085 m. reţea de distribuţie, 1515 m. conductă de aducţiune, 1 buc. hidrant de incendiu şi o cişmea stradală;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în patrimoniul Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita a unor imobile din domeniul public al statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.107/2006, privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor imobile, aparţinând domeniului public sau privat al judeţului Harghita şi în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliul Judeţean Harghita a autoturismului preluat de la Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC prin transfer fără plată şi transmiterea acestuia în folosinţa gratuită a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Miercurea-Ciuc;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliul Judeţean Harghita a autoturismului preluat de la Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC prin transfer fără plată şi transmiterea acestuia în folosinţa gratuită a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Miercurea-Ciuc;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita cu unităţile administrativ teritoriale în vederea realizării în comun a Programului naţional de acordare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I - VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că localităţile au încheiat contracte cu furnizorii acestor produse în anul trecut iar modificarea legislativă din luna ianuarie nu influenţează aceste contracte iar Consiliul Judeţean Harghita are rolul de a vira sumele necesare localităţilor menţionate. Mai adaugă că reprezentanţii UDMR-ului în Guvernul României au votat această modificare legislativă cu toate că această modificare nu reprezintă interesul comunităţilor locale ci doar interesul firmelor multinaţionale.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona propune ca modificarea proiectului de hotărâre să cuprindă şi extinderea gamei de produse lactate şi de panificaţie.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot consultativ împuternicirea d-lui Árus Zsolt pentru a efectua demersurile necesare pentru modificarea legislaţiei aferente Programului naţional de acordare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I - VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Harghita, de către Parlamentul României.

Rezultatul votului: 21 Da, 7 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt precizând că tocmai Consiliul Judeţean Harghita a elaborat modalitatea prin care elevii din clasele I - VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Harghita vor avea posibilitatea de a primi produse lactate şi de panificaţie proaspătă de la firmele locale. Mai adaugă că propunerea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona este în interesul elevilor şi crede că vor găsi modalităţile necesare pentru rezolvarea acestei probleme.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt ca drept de replică precizează că reprezentanţii UDMR-ului în Parlamentul României au votat în interesul firmelor multinaţionale prin adoptarea legii respective.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2012, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2012 din cadrul programului privind „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012" conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 172/2008;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi cere ca domnul director Orbán Béla să prezinte localităţile care fac parte din cadrul acestui program.

Domnul director Orbán Béla enumeră localităţile care sunt pe lista acestui program: localităţile Bădeni, Petecu, Hoghia, Văleni, Ceheţel şi Tărceşti, Şiclod, Mujna şi Recea.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012, Programul special de finanţare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2012 şi Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre menţionat.

Rezultatul votului: 28 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea membrilor în:

Comisia de selecţie a Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012:

Becze István, preşedintele comisiei: 24 Da, 1 Nu

Bondor István, membru: 24 Da, 1 Nu

Magyari Vencel, membru: 25 Da

Mezey Ildikó, membru:25 Da

Kozma Mária, membru: 25 Da

Gáll Szabolcs, membru: 25 Da

Krizbai Imre, membru: 25 Da

Comisia de selecţie a Programului special de finanţare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2012:

Becze István, preşedintele comisiei: 24 Da, 1 Nu

Bondor István, membru: 24 Da, 1 Nu

Papp Kincses Emese, membru: 23 Da, 2 Nu

Mezey Ildikó, membru: 25 Da

Kozma Mária, membru: 25 Da

Gáll Szabolcs, membru: 25 Da

Ádám Katalin, membru: 25 Da

Comisia de selecţie a Programului special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2012:

Petres Sándor, preşedintele comisiei: 26 Da

Glodeanu Cristinel, membru: 26 Da

Stoia Sabina, membru: 26 Da

Mezey Ildikó, membru: 26 Da

Kozma Mária, membru: 26 Da

Gáll Szabolcs, membru: 26 Da

Krizbai Imre, membru: 26 Da

 

Comisia de soluţionarea a contestaţiilor Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012:

Szentes Antal, preşedintele comisiei: 24 Da, 1 Nu

Gergely András, membru: 25 Da

Márton Árpád, membru: 24 Da, 1 Nu

Comisia de soluţionarea a contestaţiilor Programului special de finanţare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2012:

Szentes Antal, preşedintele comisiei: 24 Da, 1 Nu

Gergely András, membru: 24 Da, 1 Nu

Márton Árpád, membru: 25 Da

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor Programului special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2012:

Szentes Antal, preşedintele comisiei: 24 Da, 1 Nu

Gergely András, membru: 25 Da

Márton Árpád, membru: 24 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii domnului Moldovan Laurenţiu, în funcţia de conducere director, grad profesional II, cu studii superioare, în urma promovării examenului de promovare, din funcţia contractuală de conducere de şef serviciu, grad profesional II, cu studii superioare, la Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Moldovan Laurenţiu, în funcţia de conducere director, grad profesional II, cu studii superioare, în urma promovării examenului de promovare, din funcţia contractuală de conducere de şef serviciu, grad profesional II, cu studii superioare, la Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Márton Ildikó, pentru exercitarea funcţiei de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată determinată, până la reîntoarcerea titularului postului, la Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea doamnei Márton Ildikó, pentru exercitarea funcţiei de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată determinată, până la reîntoarcerea titularului postului, la Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor;

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre menţionat.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 161/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre menţionat.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigramei ale Serviciului Public de Management Energetic Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret aprobarea componenţei Consiliului de administraţie al Serviciului Public de Management Energetic Harghita:

Kelemen Gábor, preşedinte: 23 Da

Farkas Erika, membru: 22 Da

Péli Levente, membru: 23 Da

Szép Róbert, membru: 22 Da, 1 Nu

Becze István, membru: 21 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret aprobarea componenţei Consiliului de administraţie al Centrului Cultural Judeţean Harghita;

Ferencz Angéla, preşedinte: 25 Da

Bodó Judit, membru: 25 Da

Zonda Erika, membru: 25 Da

Hajdú Gábor, membru: 21 Da, 4 Nu

Burus Botond, membru: 25 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 285/2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 307/2009 privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 318/2009 privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei Producătorilor de Cartofi Burgocomciuc;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret aprobarea numirii domnului András László ca reprezentant al judeţului Harghita în Asociaţia Producătorilor de Cartofi Burgocomciuc.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 57/2010, privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita - Hargita Hegység Fejlesztéséért" Egyesület;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret aprobarea numirii reprezentanţilor judeţului Harghita în Adunarea Generală a Asociaţiei "Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita" - "Hargita Hegység Fejlesztéséért" Egyesület:

Rezultatul votului: Ferencz Csaba: 25 Da, 1 Nu.

Birtalan József: 24 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 214/2011 privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SÓVIDÉK-HEGYALJA HELYI AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret aprobarea numirii domnului András László ca reprezentant al judeţului Harghita în Asociaţia GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SÓVIDÉK-HEGYALJA HELYI AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Judeţului Harghita în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret aprobarea numirii reprezentanţilor judeţului Harghita în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna";

Rezultatul votului: Pápai Carol: 22 Da

Csipor Zita: 22 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere ca domnul Péter Csaba directorul Şcolii Populare de artă al judeţului Harghita să-şi facă prezentarea instituţiei subordonate Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul Péter Csaba directorul Şcolii Populare de Artă al judeţului Harghita prezintă instituţia subordonată Consiliului Judeţean Harghita.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 88/2007 privind aprobarea derulării programului „Coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean" pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincţiilor pentru dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului Harghita", pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre menţionat.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincţiilor pentru dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului Harghita", pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de promovare turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului ,,Sprijinirea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în anul 2012'';

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali", pentru anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza P.T. şi D.D.E. în cadrul proiectului proiectul Centru Inovativ de Dezvoltare Economică în Judeţul Harghita – „HARGHITA BUSINESS CENTER – INCUBATOR DE AFACERI";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii privind obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare a unei galerii de artă şi expoziţii la sediul Consiliului Judeţean Harghita '';

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Consiliul Judeţean Harghita nu este o galerie de artă şi nu întră în atribuţia Consiliului Judeţean Harghita să înfiinţeze galerii de artă cu toate că în clădirea Consiliului Judeţean Harghita s-au făcut expoziţii de artă până în prezent iar sumele destinate pentru acest obiectiv invocă întrebări privind dreptul Consiliului Judeţean Harghita de a cheltui sume pentru acest scop. Mai adaugă problema primăriei municipiului Gheorgheni care a solicitat finanţare din partea Consiliului Judeţean Harghita pentru înfiinţarea unei grădiniţe de copii iar solicitarea a fost respinsă de către Consiliul Judeţean Harghita, în schimb pentru acest obiectiv de galerie de artă sunt fonduri disponibile din partea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind acordarea unor licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind acordarea unor licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate speciale;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2012, finanţat din Fondul bugetar local;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre cu precizarea că reabilitarea drumului Posta din comuna Sânsimion va fi realizat în cadrul acestui program.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că domnul preşedinte Borboly Csaba nu a respectat ordinul de zi stabilit la începutul şedinţei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prevede introducerea unor sancţiuni în cazul domnului consilier judeţean Árus Zsolt, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectelor Tehnice şi a Detaliilor de Execuţie pentru lucrări de investiţii pe drumurile judeţene din judeţul Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Consolidare sistem rutier pe DJ 138B km 7+720 – km 14+479 Comuna Vărşag, judeţul Harghita";

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte primarului comunei Vărşag pentru demersurile făcute în cazul drumului judeţean DJ 138B.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2012".

Domnul director Orbán Béla enumeră localităţile care fac parte din acest program: localitatea Gălăuţaş, Valea Rotundă, Liban şi Făgeţel.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că acest program este foarte util comunităţilor locale precizând că fracţiunea PCM-ului sprijină această iniţiativă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba menţionând că în decursul anului dacă Consiliul Judeţean Harghita va dispune de fonduri financiare va dezvolta acest program.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 153D, km 1+000 – 8+325, Remetea - Subcetate, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 216/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în Judeţul Harghita -„Harghita Business Center"- Incubator de afaceri", cod SMIS 28053, finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4.Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, DMI 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului „Sprijinirea integrării tinerilor pe piaţa muncii" pe anul 2012 în colaborare cu Universitatea Sapientia;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 131, km 60+000 – 65+000, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 35/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţului Harghita la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea domnului Glodeanu Cristinel ca reprezentant al judeţului Harghita în Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea articolului 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar, Judeţului Vrancea, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităţii naturale în urma ninsorilor abundente şi a viscolelor puternice în perioada 5 - 9 februarie 2012 în judeţul Vrancea;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

 

Domnul Péter János localnic din satul Cetăţuia prezintă problemele cu care se confruntă localitatea, enumerând problema continuării construirii şcolii generale din localitate, problema stării degradate a grădiniţei respectiv problema generală a finanţărilor în domeniul construcţiilor care nu sunt în concordanţă cu fazele de lucrări şi astfel cu sumele alocate nu se pot termina o fază de lucru a investiţiei. Mai adaugă existenţa problemelor privind drumurile agricole şi acordarea titlurilor de proprietate fără de care proprietarii terenurilor nu pot depune proiecte pentru a primi finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Domnul Tódor József localnic din satul Cetăţuia prezintă problemele cu care se confruntă locuitorii comunei Sânsimion datorită deszăpezirii necorespunzătoare a drumului judeţean DJ 123A.

Domnul Csók Zoltán localnic din comuna Sânsimion intervine cu problema reabilitării drumului judeţean DJ 123A care s-a realizat fără consultarea prealabilă a locuitorilor de pe lângă drumul judeţean în cauză şi mai face observaţii şi în legătură cu calitatea drumului care nu este chiar corespunzătoare.

Domnul Fazakas Imre localnic din satul Cetăţuia cere sprijinul Consiliului Judeţean Harghita în rezolvarea problemelor privind şcoala din satul Cetăţuia care este într-o stare degradată, finisarea construcţiei casei mortuare din Cetăţuia respectiv reabilitarea centrului satului din Cetăţuia.

Domnul Csók Zoltán localnic din comuna Sânsimion prezintă problema sistemului de canalizare a comunei Sânsimion şi cere sprijinul Consiliului Judeţean Harghita pentru realizarea investiţiei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările adresate, precizând că în cazul reabilitării drumului judeţean DJ 123A au fost nenumărate consultări şi prezentări ale proiectelor tehnice pentru locuitorii comunei Sânsimion tocmai din pricina faptului că reabilitarea drumului este realizată din finanţări ale Uniunii Europene iar solicitările privind modificarea proiectelor tehnice se aprobă într-un timp foarte îndelungat cu care ar fi crescut şi durata de realizare a investiţiei. În legătură cu finisarea casei mortuare din Cetăţuia precizează că proiectele depuse spre finanţare la Consiliul Judeţean Harghita vor fi evaluate în curând şi consideră că dacă proiectul a fost elaborat corect atunci va primi finanţare, iar în cazul şcolii din Cetăţuia aceasta va fi susţinută financiar în anii viitori. Mai adaugă că orice sprijin financiar oferit din diferite părţi trebuie acceptată în ziua de azi şi dacă sumele sunt insuficiente pentru terminarea fazelor de lucru în domeniul construcţiei există şansa de a procura materialele de construcţie care pot fi lăsate în custodie la furnizorul serviciului sau producătorul materialelor de construcţie. În legătură cu şcoala veche aşteaptă calculele făcute şi sumele minimale pentru reabilitarea acesteia. În ceea ce priveşte titlurile de proprietate precizează că sunt mari probleme în rezolvarea acestor situaţii care nu depind de Consiliul Judeţean Harghita cu toate că sunt demersuri făcute pentru reducerea costurilor de dobândire a titlurilor de proprietate prin achiziţionarea de instrumente măsurătoare a terenurilor agricole şi prin finanţarea iniţiativei de înregistrare electronică a terenurilor din judeţul Harghita. În ceea ce priveşte problema reţelei de apă şi canalizare, consideră că este foarte importantă iniţiativa locală iar sursele externe de finanţare oferă acel surplus necesar care este important pentru finalizarea investiţilor şi suma de 2.600.000 lei destinată comunei Sânsimion potrivit Ordonanţei nr. 7/2006 acoperă acel surplus.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László consideră că investiţia de reabilitare a drumului judeţean DJ 123A s-a realizat în interesul locuitorilor din zonă cu stadiul de realizare în proporţie de 95% iar propunerile de modificare a proiectelor tehnice au fost încadrate în execuţia lucrărilor de construcţie a drumului judeţean şi până la recepţia lucrărilor mai există posibilitatea ca unele modificări solicitate să fie introduse. În ceea ce priveşte deszăpezirea drumului judeţean 123A aceasta este circulabil, cu toate că sunt unele zone cu probleme dar sursele de finanţare ale Consiliului Judeţean Harghita în momentul actual permit doar intervenţii de deszăpezire într-un număr limitat.

Domnul consilier judeţean Tordai Árpád precizează că şi în zona Homorodului s-a realizat o astfel de investiţie care cu toate că s-a realizat cu astfel de probleme enumerate în momentul de faţă reprezintă mândria locuitorilor din zonă. Mai adaugă că anul trecut s-a deplasat în interes de serviciu la o conferinţă în Italia.

Domnul consilier judeţean Becze István consideră că acest proiect de investiţie va deveni un succes al Consiliului Judeţean Harghita iar în privinţa realizării investiţiei reţelei de apă precizează că mai sunt necesare unele trepte de trecut dar speră că investiţia se va realiza. În ceea ce priveşte casa mortuară din Sânsimion şi Cetăţuia sunt şanse mari să se realizeze în acest an iar problemele privind şcolile şi grădiniţele din comună se vor rezolva treptat prin finalizarea unei investiţie după care vor urma şi celelalte, în decursul anilor viitori.

Domnul consilier judeţean Beder Tibor prezintă rezultatele deplasării sale în Ungaria la Hódmezővásárhely unde a reuşit să obţină un sprijin financiar de 200.000 HUF pentru realizarea programului de construire a porţilor secuieşti.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András, consideră că tronsonul de drum de pe drumul judeţean DJ 123A spre Cetăţuia în care a venit nu este deszăpezit corespunzător şi mai adaugă că în desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita de multe ori se întâmplă că nu persoana care a comis greşeala este vinovată ci cel care a descoperit greşeala situaţie care trebuie corectată în viitor. În privinţa cărţii domnului Endes József cu titlul „Csík Gyergyó és Kászonszék története" se adresează domnului primar Fábián László dacă se găseşte în biblioteca locală a comunei Sânsimion şi în numele fracţiunii PCM-ului le mulţumeşte locuitorilor comunei Sânsimion pentru primirea ospitalieră de care au dat dovadă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba având în vedere cele petrecute în cadrul şedinţei solicită ca locul desfăşurării campaniei electorale să fie mutat la locul potrivit şi nu în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita şi în continuare aşteaptă sprijinul domnului consilier judeţean Kovács Árpád András în găsirea soluţiilor de deszăpezire a drumurilor judeţene dar în momentul în care domnul consilier nu votează proiectele de hotărâri referitoare la drumurile judeţene acest ajutor rămâne neconcretizat. În continuare domnul preşedinte din cauza intervenţiilor repetate şi nu cu respectarea procedurilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, aplică conf. art. 113 lit. „c" din Regulamentul menţionat sancţionarea domnului consilier judeţean Kovács Árpád András conform căreia nu se va acorda cuvântul până la sfârşitul şedinţei.

Domnul Virág Attila localnic din Comuna Sânsimion solicită sprijinul Consiliului Judeţean Harghita din fondurile pentru dezvoltare agrară a judeţului Harghita pentru realizarea investiţiei de construire a unui centru de sacrificare şi abator de bovine în comuna Sânsimion.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că realizarea acestei iniţiative este foarte importantă în dezvoltarea economică a zonei Sânsimion şi oferă sprijinul Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul Fábián László primarul comunei Sânsimion răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Kovács Árpád András că nu are informaţii referitoare la existenţa cărţii menţionate.

Domnul Boér Csaba localnic din Cetăţuia precizează că una dintre cartea sus menţionată este în proprietate dânsului dar autorul acelei cărţi nu este Endes József ci Endes Miklós.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că, cu toate că este membră în Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Sfânta Ana, până acum nu a primit nici o invitaţie de a participa la şedinţele de lucru ale consiliului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona precizând că fiecare membru are drepturi dar şi responsabilităţi.

Domnul consilier judeţean Bondor István prezintă rezultatul voturilor secrete precizând că toţi candidaţii au primit votul necesar numirii lor in diferite funcţii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă rezultatele deplasării sale în Ungaria în scopul promovării produselor secuieşti.

Domnul consilier judeţean Szentes Antal prezintă rezultatul delegării sale în Grecia la Alexandropolis în cadrul proiectului CIF-PRO.

Domnul consilier judeţean Becze István prezintă rezultatele delegării sale la Miskolc şi Ópusztaszer în cadrul programului de diasporă al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Csillag Péter prezintă problema liceului „Árpádházi Szent Erzsébet" din comuna Lunca de Sus care din lipsa de resurse financiare nu poate să asigure încălzirea în internatul liceului unde sunt cazaţi elevii.

Domnul consilier judeţean Becze István răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Csillag Péter precizând că Consiliul Judeţean Harghita a asigurat o parte din sumă care a trebuit să plătească liceul ca contribuţie proprie la realizarea proiectului de schimbare al sistemului de încălzire al liceului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că Consiliul Judeţean Harghita în momentul de faţă poate sprijini Liceul „Árpádházi Szent Erzsébet" din Lunca de Sus prin acordarea de materiale lemnoase pentru sistemul de încălzire.

Domnul consilier judeţean Rácz Árpád consideră că drumul judeţean DJ 123A este circulabil şi transmite mulţumirile domnului primar din Lunca de Sus şi domnului director al casei de cultură pentru sprijinul acordat de Consiliul Judeţean Harghita pentru reabilitarea clădirii Casei de cultură din Lunca de Sus.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că de la şedinţa trecută a Consiliului Judeţean Harghita a lipsit în interes de serviciu, întrucât a fost membru într-o delegaţie a Consiliului Naţional al Secuimi care a făcut o deplasare la Tirolul de Sud. În continuare face observaţia că până în prezent consilierii judeţeni nu au primit raporturile anuale de activitate ale asociaţiilor în care Consiliul Judeţean Harghita este membru. În al treilea rând are o întrebare privind indicatorul de intrare în judeţul Harghita lângă municipiul Topliţa care este doar în limba română, iar locuitorii comunei Sânsimion au tot dreptul să întreabă Consiliul Judeţean Harghita despre situaţia deszăpezirii drumului judeţean 123A care trece în faţa caselor lor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt precizând că drumul judeţean DJ 123A nu figurează în acest an în lista drumurilor judeţene la care Consiliul Judeţean Harghita cheltuie sume pentru deszăpezire.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt ca drept de replică precizează că în proiectul de hotărâre nu sunt nominalizate drumurile judeţene pe care vor să execute lucrări ci numai categoriile de lucrări care urmează să fie executate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt menţionând că drumul judeţean 123A se află în stadiul de reabilitare totală şi până la recepţia acestuia, executantul lucrărilor trebuie să asigure mentenanţa şi deszăpezirea acestuia.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor consideră că delegările oficiale în interes de serviciu în cadrul Consiliului Judeţean Harghita sunt acele delegări în care Consiliul Judeţean Harghita a fost reprezentat oficial.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita la satul Cetăţuia comuna Sânsimion şi închide şedinţa.

Domnul Fábián László primarul comunei Sânsimion mulţumeşte tuturor consilierilor judeţeni care au votat pentru binele comunei Sânsimion.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 17.02.2012 cu număr de înregistrare nr. 4273/2012 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 22 februarie 2012

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 22 Ianuarie 2013 15:24