Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 13 aprilie 2024 12:50:48
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 28 octombrie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 28 octombrie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa de îndată a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1182/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa de îndată.

La şedinţă participă directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie al Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. consilier judeţean Benyovszki Lajos, dl. consilier judeţean Györgypál László József, dl. consilier judeţean Lukács Vilmos, d-na consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese, dl. consilier judeţean Simon Csaba, dl. consilier judeţean Vass Árpád András.

Consiliul este legal întrunit şi poate lucra valabil în plen cu 23 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

De asemenea absentează dl. Egyed Árpád secretarul judeţului, fiind în delegaţie şi este suplinit prin locţiitor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei de îndată.

 

Se trece la aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Harghita. 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă în ansamblu proiectul de hotărâre, reflectând în special la problema Consiliului Local al oraşului Bălan cu precizarea că consiliul local dispune de sume disponibile în bugetul local al oraşului dar nu au utilizat aceste fonduri pentru plata facturilor restante a unităţilor de învăţământ din oraş. Preşedintele mai adaugă că domnul deputat Kelemen Hunor a contribuit şi dânsul la rezolvarea acestei situaţii, iar negocierile cu SC HARGAZ HARGHITA GAZ S.A în privinţa reducerii datoriilor Consiliului Local al oraşului Bălan au avut succes. Preşedintele a mai menţionat că ajutorul financiar al Consiliului Judeţean Harghita şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în valoare de aprox. 80.000 lei ar contribui la plata datoriilor Consiliului Local al oraşului Bălan către SC HARGAZ HARGHITA GAZ S.A pentru repornirea furnizării gazului natural pentru unităţile de învăţământ din oraş.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că a fost o iresponsabilitate din partea conducerii Consiliului Local al oraşului Bălan faptul că s-a ajuns în această situaţie şi crede că în situaţia în care Consiliul Judeţean Harghita are posibilitate financiară trebuie rezolvată această problemă.

Mai precizează că nu este de acord cu sistemul dublu de măsurare a problemelor şi a situaţilor de urgenţă, dând exemplul problema Consiliului Local al Comunei Căpâlniţa prezentată de domnul consilier judeţean Thamó Csaba la şedinţa precedentă. Explicând în continuare că această unitate administrativ teritorială n-a reuşit să restabilească toate daunele suferite în urma inundaţiilor din comună şi a solicitat ajutor financiar din partea Consiliului Judeţean Harghita dar n-a primit din motivul că legea nu permite finanţarea directă a consiliilor locale din partea Consiliului Judeţean Harghita şi cere ca minciunile să se termine în şedinţele Consiliului Judeţean Harghita. Mai adaugă că este de acord cu aprobarea proiectului de hotărâre doar cu condiţia ca şi Consiliul Local al Comunei Căpâlniţa să primească ajutorul financiar solicitat din partea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere domnului consilier judeţean Árus Zsolt precizarea faptului la cine s-a referit când a pronunţat cuvântul minciună.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt răspunde la întrebarea domnului preşedinte Borboly Csaba, menţionând că s-a referit la domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Harghita care a avut mai multe promisiuni şi din care nici una nu a fost respectată.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita ca domnul consilier judeţean Árus Zsolt să părăsească sala de şedinţă, urmând să fie trecut absent la şedinţa de îndată şi solicită ca aparatul de vot a dânsului să fie oprit, aplicând sancţiunea eliminării din sala de şedinţă a consilierului conform art. 113, lit. d. din Regulamentul menţionat.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită oprirea aparatului de vot al domnului consilier judeţean Árus Zsolt şi cere ca dânsul să părăsească sala de şedinţă.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt răspunde la solicitarea domnul preşedinte Borboly Csaba, precizând că excluderea dânsului din şedinţa de îndată nu este regulamentară.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere de la Biroul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita ca în cazul în care domnul consilier judeţean Árus Zsolt nu părăseşte sala să intervină şi să îl evacueze din sala de şedinţă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2011 ale Centrului de zi nr.2 din Bălan în vederea transferării sumei de 40.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere domnului consilier judeţean Árus Zsolt să părăsească sala de şedinţă.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt este eliminat din Sala de şedinţă a Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că sunt unele situaţii în care nu se pot permite astfel de manifestări de interese politice şi nici un partid politic nu se poate folosi de condiţia rezolvării problemei copiilor 0-3 ani cu dezabilităţi din oraşul Bălan pentru a promova interesele proprii şi cere solidaritate din partea tuturor consilierilor judeţeni.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András consideră că nu au existat astfel de ameninţări şi în semn de protest cere consilierilor fracţiunii PCM să părăsească sala de şedinţă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 17 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid"

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre, menţionând că aprobarea acestei documentaţie tehnico-economică are rolul de a corecta erorile documentaţiei aprobate în şedinţa anterioară.

Domnul director Orbán Béla prezintă modificările necesare din documentaţia tehnico-economică pentru lucrările „Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid".

Domnul consilier judeţean Demény Gábor consideră că problema documentaţiei tehnico-economice provine dintr-o eroare a proiectantului care nu a proiectat captarea apei potabile şi dacă valoric nu se va creşte cu mai mult de 50%, aceasta poate fi acceptată.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor consideră că aprobarea proiectului de hotărâre în această şedinţă de îndată nu ar fi benefică, urgenţa aprobării acestuia nu poate fi motivat corespunzător.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot retragerea de pe ordinea de zi a proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid".

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită prezentarea punctelor de vedere al consilierilor judeţeni în aplicarea sancţiunii efectuate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot sancţiunea de eliminare din sala de şedinţă a consilierului judeţean Árus Zsolt.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută pe doamna Székely Ágnes consilier local al oraşului Bălan şi crede că ar fost importantă prezenţa la şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Harghita a domnului primar al oraşului Bălan.

Doamna Székely Ágnes consilier local al oraşului Bălan mulţumeşte Consiliului Judeţean Harghita pentru ajutorul financiar aprobat Consiliului Local al oraşului Bălan.

Domnul consilier judeţean Bondor István are o întrebare referitoare la data şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din luna noiembrie 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Bondor István, menţionând că data şedinţei ordinare lunii noiembrie va fi în jurul datei de 25 noiembrie.

Domnul consilier judeţean Bende Sándor consideră că este de apreciat sprijinul financiar acordat de Consiliul Judeţean Harghita pentru oraşul Bălan, dar în acelaşi timp menţionează că asemenea problemă din păcate în fiecare an apare numai în cazul acestei autorităţi locale nu şi la celelalte 67 de consilii locale şi ajunge la concluzia că s-ar putea să fie o gestiune neadecvată a sumelor de care dispune bugetul local al oraşului Bălan.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel mulţumeşte Consiliului Judeţean Harghita şi specialiştilor aparatului propriu pentru aprobarea acestor proiecte de hotărâri şi mai adaugă că Consiliul Judeţean Harghita este un loc unde trebuie să fie dezbătute probleme administrative şi nu dezbateri politice sau jigniri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor consideră că nu este îmbucurător aprobarea acestor proiecte de hotărâri pentru că în afara sprijinului acordat copiilor şi părinţilor din oraşul Bălan s-a transmis şi mesajul că se poate conduce un oraş şi cu iresponsabilitate deoarece în caz de nevoie în ultimul moment va interveni cineva care să rezolve problemele apărute. Mai adaugă că de acum încolo nu va vota proiectele de hotărâri în cazuri asemănătoare în care Consiliul Local al oraşului Bălan întocmeşte şi aprobă bugetul local astfel încât sumele necesare funcţionării unităţilor de învăţământ nu sunt asigurate iar în fiecare an primăria aşteaptă ajutorul financiar al Guvernului sau al Consiliului Judeţean Harghita pentru rezolvarea acestor probleme.

Domnul consilier judeţean Hajdu Gábor consideră că Consiliul Judeţean Harghita a oferit sprijinul financiar pentru rezolvarea unor probleme apărute în urma unui management necorespunzător al oraşului Bălan şi crede că ceilalţi primari ai judeţului Harghita nu vor aplica asemenea metode de a obţine fonduri financiare pentru rezolvarea unor astfel de probleme. Mai adaugă, că domnul consilier judeţean Árus Zsolt a introdus accentul balcanic în şedinţele Consiliului Judeţean Harghita, de mai multe ori s-a manifestat incalificabil şi totuşi nu a avut responsabilitatea de a părăsi sala de şedinţă la solicitarea domnului preşedinte Borboly Csaba şi mai crede că domnul preşedinte a procedat corect prin aplicarea sancţiunii dânsului, acest eveniment urmând să asigure tonul civilizat şi condiţiile normale în desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Bende Sándor şi domnului vicepreşedinte Petres Sándor, menţionând că nici în cea mai săracă localitate din judeţul Harghita nu s-au întâmplat astfel de probleme a încălzirii şcolilor ca în oraşul Bălan şi este de acord cu domnul vicepreşedinte Petres Sándor că de acum încolo nu va iniţia şi vota astfel de proiecte de hotărâri.

Domnul consilier judeţean Szentes Antal precizează că această problemă nu este de una singură şi o să mai apară probleme legate de cotizaţia oraşului Bălan la microregiunea din care face parte, iar sumele cu destinaţii alocate oraşului Bălan nu sunt cheltuite în scopurile prestabilite.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte consilierilor judeţeni pentru intervenţii şi invită consilierii judeţeni din zona Odorhei să verifice cum decurg lucrările de asfaltare pe drumul judeţean DJ131 precum şi la lucrările de asfaltare pe secţia de drum judeţean spre Păuleni.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa de îndată al Consiliului Judeţean Harghita şi declară închise lucrările şedinţei.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 28.10.2011 cu număr de înregistrare 41200/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

Miercurea Ciuc, 28 octombrie 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva