Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:48:48
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 09 mai 2019

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 9 mai 2019

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 9 mai 2019

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  590 / 2019, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Doamna Imre Krisztina din partea Direcției Generale Management conferă evenimentul festiv, prin care mai mulți tineri apreciați pentru activități cu caracter de formare a comunității și de sprijinirea intereselor tinerilor din județ vor fi premiați cu premiul ”Keresztes Lajos” oferit de Consiliul Județean Harghita. Tinerii laudați care vor primi premiul sunt: Szász Kincső, Simon Norbert, Szőke Dóra, Székely Kincső, Péter Gellért și Varga Ruben-Dániel.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că tinerii au nevoie să simtă că avem nevoie de ei. Cei, care simt, că nu avem nevoie de ei, vor pleca.

 

Doamna Imre Krisztina din partea Direcției Generale Management îl roagă pe domnul Oltean Csongor, să-și țină discursul.

 

Domnul Oltean Csongor  felicită Consiliul Județean Harghit, și considerp, că este o inițiativă bună, ca acești tineri sunt prezenți la ședința ordinară. Crede, că județul Harghita este alături de tineret și speră, că se poate conta pe voturile lor la alegerile pentru Parlamentul European, care urmează. Dorește tuturor succes în activitățile viitoare.

 

Se derulează festivitatea și premiile sunt predate de către domnul președinte Borboly Csaba, vicepreședinții Bíró Barna Botond, Barti Tihamér și candidatul pentru funcția de deputat în Parlamentul European din partea UDMR, domnul Oltean Csongor.

 

Se derulează un moment muzical în care eleva Daróczy Beáta prezintă piesa Allegretto de Wolfgang Amadeus Mozart.

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă pe domnul Borsodi László, cine a participat cu succes la concursul pentru funcția de Manager al Editurii Harghita. A considerat un moment important, ca contractul de angajare să fie semnat aici cu ocazia ședinței consiliului județean, unde dânsul poate să se prezinte. Este cunoscut activitatea dânsului, care a studiat literatura și a desfășurat activitate de pedagog. Predecesorul dânsului, domnul Lázár Lövétei László s-a retras din această funcție din motivul câștigării unei burse, care solicită o prestație mai serioasă din partea dânsului. Are încredere, că conducerea Editurii Harghita, care editează revista Székelyföld, și organizează o serie de alte activități, programe, se ocupă și cu tinerele talente va putea continua activitatea bine sub conducerea domnului Borsodi László. Roagă pe dânsul să se prezinte consiliului județean, totodată dorește succes în activitate.

 

Domnul Borsodi László salută consiliul juedțean. Spune, că în acest moment încă desfășoară activitatea de profesor de literatură maghiară al Liceului Teoretic „Márton Áron”. După un examen de succes, pentru postul de manager al Editurii Harghita, scopul dânsului ar fi, ca nivelul calitativ ridicat al acestei activități, care au fost create de predecesorii dânsului, Ferenczes István și Lövétei Lázár László cu întreaga echipă al editurii să mențină și eventual să dezvolte. Fie vorba despre ziarul Székelyföld, sau de seriile de librării, dar precum se poate citi și în planul de management depus pentru câștigarea postului, sunt prevăzute activități destinate tinerilor, sau  cele pentru depunerea proiectelor de finanțare.  Mulțumește pentru atenția acordată.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă, ca domnul Borsodi László să semneze contractul de management și dorește succes în îndeplinirea obiectivelor. Contractul trebuie înregistrat și un exemplar va fi înmânat domnului manager.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară din 9 mai a Consiliului Județean Harghita în Sala de Protocol al Consiliului Județean Harghita. Mulțumește tuturor pentru prezență la prima parte a ședinței.

            Anunță, că azi a fost organizat o ședință a angajaților consiliului județean, unde echipa de conducere al Direcției generale de administrație publică locală a fost anunțat că a primit numirile în funcții. Au venit avizele de la ANFP, conform cărora doamna Székely Hajnal este numit ca șef șerviciu, domnul Bodó Alpár este numit ca director general adjunt, doamna Antal Renáta este numit ca director general, iar domnul Vágássy Alpár este noul secretar al județului. Promovările sunt valabile din ziua aceasta. Speră, că noua conducere al DGAPL va contribui la avansarea activităților consiliului județean.

            Pe Ordinea de zi sunt 28 de puncte, destul de multe, din care una cea de principiu, care se referă la tema cu Valea Uzului va fi pus la capăt, la Diverse. Se vor scoate punctele 14 și 25. La 14 este problema taberelor în colaborare cu  județul Constanța, care încă nu se poate aproba, iar premiul Pro Harghita se scoate pentru că colegii din Gheorgheni au propus să fie amânată.

 

Doamna consilier județean Sándor Krisztina solicită cuvântul în procedură. Nu este de prima dată, când se întâmplă în cazul şedinţelor ordinare, că se trimit materiale de ședință noi sau modificate seara târziu înainte de ziua ședinței și înainte de începerea ședinței cu două ore, împreună cu o Ordine de zi modificată. Este convins, că nu este singura din sală, care nu a putut citi aceste materiale. Semnalează cu stimă, că astfel nu poate accepta Ordinea de zi și dorește să fie consemnat în procesul verbal al ședinței, că propune păstrarea legalității termenelor destinate comunicării materialelor, măcar la ședințele ordinare ale consiliului județean. Măcar cu două zile înainte să fie comunicate materialele de ședință consilierilor județeni, dacă nu se reușește încadrarea în cele cinci zile legale. Este de nepermis neseriozitatea cu care se comunică seara la 10 și înainte cu două ore de ședință materiale colegilor. Consideră, că este iresponsabilitate și lipsă de respect față de consilierii județeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că are în fața dânsului Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.157/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare. Conform articolului 66 al acestuia, o avertizează pe doamna consilier județean Sándor Krisztina și apelează la dânsa, să nu folosească expresii jignitoare. Aceasta este primul instrument al autorităţii preşedintelui. Atrage atenția, că aceasta se consideră primul avertisment în cadrul ședinței.  Întreabă, dacă mai are cineva ceva de spus acum la început ?  Dacă nu, atunci întreabă pe domnul secretar, dacă este cvorum ?

 

Secretarul județului, domnul Vágássy Alpár salută pe toţi cei prezenţi. Declară că toți cei 31 de consilieri judeţeni sunt prezenți. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea celor două puncte, 14 și 25  menționate :

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, pentru realizarea acțiunilor comune în vederea organizării taberelor de schimb pentru elevii din județele Constanța și Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului PRO HARGHITA pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează consilierii judeţeni, că în această săptămână colegii de la Direcția generală administrație publică locală și de la celelalte direcții ale consiliului județean nu au putut avansa cu multe teme din motivul incidentului nefericit din Valea Uzului, care ține deja de două săptămâni. S-a lucrat pentru Guvern şi pentru multe alte autorităţi, ca nelegalitatea să poată fi oprită cu metode legale. Din acest motiv sunt câteva proiecte de hotărâri, care nu au putut fi comunicate în timp util. Dacă însă se ia la rând proiectele de hotărâri de pe Ordinea de zi, se poate constata, că niciunul nu este aşa de esenţial, care ar trebui studiat mult timp. Este vorba despre numirea de reprezentanţi la ADI-uri, sunt hotărâri, care anual se repetă, sunt de rutină, de aceea se pot propune şi în aceste condiţii. Mai sunt două delegaţii, la care în cursul acestei săptămâni a primit invitaţia. Pot propune consilierii judeţeni, ca la evenimentul Festivalul secuilor de la Budapesta să nu meargă reprezentanţi, în condiţiile, în care Municipiul Odorheiu Secuiesc este invitatul principal. Astfel la punctul 18 se poate vota negativ, ca şi la punctul 19, care se referă la pregătirile vizitei la invitaţia judeţului Tolna din Ungaria, dar aceste invitaţii au venit în cursul acestei săptămâni. Restul celor trimişi cu întâziere sunt numiri de reprezentanţi, şi sunt două cotizaţii. De aceea poate propune cu conştiinţa împăcată votarea lor. Dacă de la punctul 18-27 cineva doreşte să propună scoaterea oricărui punct, se poate supune votului. Sigur este vorba despre Ordinea de zi iniţială, comunicată. Cel puţin unde dânsul este iniţiatorul, se poate scoate, şi discuta într-o şedinţă viitoare. Întreabă, dacă este o asemenea propunere ?       

 

Nu este.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Ciucsângeorgiu, în vederea realizării în comun a lucrărilor ” Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 123 C KM 11+400 – 11+850”, pe parcursul anilor bugetari 2019 și 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita pe anul 2019 în vederea derulării Programului de cooperare interetnică și bilingvism în administrație

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2018 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la

 

dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare al Programului de Internship al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Bara Zsolt pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019

Inițiator :vicepreședintele Bíró Barna Botond

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantei  Consiliului Județean Harghita d-na Bálint Miklóssy Enikő să aprobe nivelului maxim al cotizației județului Harghita către   Asociaţia Microregională Pogány-havas pe anul 2019

Inițiator :vicepreședintele Bíró Barna Botond

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitatea de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator :vicepreședintele Bíró Barna Botond

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre de principiu privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru sprijinirea Comunei Sânmartin în litigiul cu orașul Dărmănești privind Cimitirul Eroilor din Valea Uzului

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea a patru construcții anexe situate în localitatea Băile Homorod, din domeniul privat al Județului Harghita în domeniul public al acestuia precum și declararea a șase construcții anexe din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local și transmiterea acestora din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Căpîlnița

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 43/2019 privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a Terenului intravilan, cu suprafața totală de 13.120 mp, înscris în C. F. nr. 52224 al Municipiului Miercurea Ciuc, situat în str. Mikó, nr. 1, Miercurea Ciuc, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării subterane a liniei de branșament electric care deservește pârtia de schi de la Şumuleu Mic, pe terenul situat în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 152 aflat în domeniul public al județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania în vederea organizării Conferinţei Internaţionale de Construcţii – ÉPKO 2019, ediţia a XXIII-a din cadrul programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2019

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială la Budapesta, Ungaria în perioada 9-13 mai 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna ,Ungaria, în perioada 27- 30 iunie 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2019, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2019

Inițiator : vicepreședintele Bíró Barna Botond

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita  D-nii Szabó Károly și Fancsali Kálmán să aprobe nivelul maxim al cotizației județului Harghita către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2019

Inițiator :vicepreședintele Bíró Barna Botond

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unor construcții în domeniul public al Județului Harghita respectiv modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 martie 2019

Inițiator : Vágássy Alpár pentru Secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  26 martie 2019

Inițiator : Vágássy Alpár pentru Secretarul județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  8  aprilie 2019

Inițiator : Vágássy Alpár pentru Secretarul județului

 

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Nu, 1 Abținere.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Ciucsângeorgiu, în vederea realizării în comun a lucrărilor ” Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 123 C KM 11+400 – 11+850”, pe parcursul anilor bugetari 2019 și 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că este vorba despre asocierea, care se face în interesul reabilitării unui tronson de drum de câteva sute de metri, care a fost o asumare de către consiliul judeţean faţă de comuna Ciucsângeorgiu. Colega, care se ocupă de temă este lăsat să lucreze la această temă. Este vorba despre 450 m de drum, care trebuie asfaltat, pentru că s-a asfaltat până la centrul satului Potiond, şi ar trebui continuat până la marginea satului. Restul între satul Potiond şi Hosasău se va continua cu o altă ocazie. Este nevoie de clarificarea proprietăţilor terenurilor în aceea zonă. Proiectul a fost adus de comuna Leliceni şi se va face o asociere cu consiliul judeţean în interesul executării lucrării.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán salută colegii și spune, că în anexa proiectului de hotărâre figurează o menţiune despre o sumă maximă, unde este lăsat gol locul sumei. Precum se înţelege, suma va fi stabilită după pregătirea documentaţiei tehnice a lucrării, şi astfel este trecut şi în raportul de specialitate. Întreabă, dacă s-a stabilit, că suma va fi anexat la contract cu un act separat ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că domnul secretar susține, că se va aproba conform condiţiilor din raportul de specialitate. Dacă nu s-a comunicat, atunci se va vota modificarea conform raportului de specialitate, apoi se va vota întreaga hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot adăugarea modificării semnalate.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Ciucsângeorgiu, în vederea realizării în comun a lucrărilor ” Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 123 C KM 11+400 – 11+850”, pe parcursul anilor bugetari 2019 și 2020

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

   

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita pe anul 2019 în vederea derulării Programului de cooperare interetnică și bilingvism în administrație

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că această hotărâre a fost atacată cândva de Prefectură, dar cauza a fost câştigată definitiv la instanţele de judecată în acest sens, că are atribuții și competenţe consiliul judeţean să se ocupe de această temă. Şi Oficiul interetnic a exprimat intenţia de colaborare. Deci acest program poate avansa. Din păcate se întâmplă neplăceri, a căror rezolvare ar trebui să se pregătească ambele părţi, şi să găsească soluţiile, care nu sunt jignitoare nimănui. Relaţiile interetnice să nu fie o problemă în judeţul Harghita, nu trebuie să conteze cine ce naționalitate are.          

   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita pe anul 2019 în vederea derulării Programului de cooperare interetnică și bilingvism în administrație

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2018 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2018 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba menţionează, că se va vota execuţia bugetului consiliului judeţean din primul trimestru al anului 2019.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán constată, că în primul trimestru - şi este adevărat, că bugetul a fost aprobat destul de târziu -  dar la începutul lunii ianuarie a fost aprobat Lista provizorie de investiţii al consiliului judeţean tocmai de aceea, ca surplusul acumulat în anul 2018 şi din anii anteriori, cei 53 milioane lei să fie alocaţi continuării investiţiilor începute. Dar aceasta nu a ajutat la nimic, pentru că în primul trimestru în locul celor 8.500.000 lei au fost cheltuiţi numai 920 lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că în cazul reflectării numai la numerele trecute în liste, şi nu se are în vedere contextul problemei, şi faptul, că se trăieşte aici, atunci poate, că domnul consilier ar avea dreptate. Dar toate investiţiile sunt în procedura de achiziţie publică şi avansează ca atare. A mai explicat cum stă problema. Până la sfârşitul lunii martie s-a încercat derularea a 18 proceduri de achiziţie publică. La opt nu s-a prezentat nimeni. În aceste condiţii este destul de greu cheltuirea banilor publici. În Miercurea Ciuc primăvara a sosit târziu, de câteva săptămâni. Cei 53 milioane lei bani publici nu ar fi putut cheltui de către nimeni în condiţii legale. Dacă se rămâne la raţionament, nu este nici o problemă. Poate însă ajuta oricine convingând societăţile să vină să lucreze. Dacă nu se trece o lucrare prin procedura de achiziţie publică, nu poate să înceapă. În acest moment din cauza OUG 114/2018  societăţile constructoare aşteaptă, nu vin. La un singur tronson s-au început lucrările, la DJ 132A. La restul lucrărilor trebuie începute procese, sau inventat ceva. Toţi consilierii judeţeni trebuie să vadă, că nu din cauza consiliului judeţean se întâmplă ce se întâmplă în ţară.

    

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2019

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este un Amendament de fond în cazul Spitalului Județean de Urgență. Este vorba despre o modificare de 7,5 milioane lei solicitat de către Administrația Finanțelor Publice. Această sumă contabilizată pentru spital în anul trecut nu a fost aprobat de către ANAF București și din acest motiv se va efectua de fapt o modificare tehnică. Roagă pe domnul Bicăjanu, să prezinte modificările din buget.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general, la Direcția generală economică anunță, că s-a primit de la Ministerul Agriculturii 600.000 le ipentru activitate de neutralizare a sub produselor de origine animală. Sunt două proiecte Europene la care mai trebuie alocate 4,06 mii lei contribuție proprie. Este un  studiu de fezabilitate din partea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului pentru Complexul de servicii de la Cristuru Secuiesc. Aici se vor pune 30.000 lei de la Centrul de plasament, de la Ocland, de la studii. Se vor pune acolo 40.000 lei din Fondul de rezervă. Este virare de credite de la Direcția generală patrimoniu pentru achiziționarea corturilor în valoare de 55.000 lei. Mai este credit de angajament de la Direcția generală tehnică. Se majorează cu  50.000 lei.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului cu nr. 7686/1/2019 la Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba precizează înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la fondurile externe nerambursabile

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.5 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la Lista programelor de investiții

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la Lista Programelor și proiectelor proprii

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la Fondul de salarii

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la modificarea Listei obiectivelor finanțate din excedentul anilor precedenți

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe  anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, cu privire la activitățile multianuale

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că se acordă sumele necesare conform înțelegerii, cum sosesc solicitările, pentru care trebuie alocate sursele necesare pentru ca localitățile să poată avansa și să nu se acumuleze excedente bugetare la sfârșitul anului. Acum se vor aproba iar alocări pentru câteva localități. Se poate vedea, că solicitările se depun de către UAT-uri pentru investiții serioase, importante, care servesc comunitățile din județ. Dacă există localități, care nu apar pe listă, nu înseamnă că nu va beneficia de surse alocate. A fost trimis o adresă de către consiliul județean cu mențiunea, că fiecare UAT să semnaleze la ce dezvoltări importante solicită sprijin. În luna mai vor mai fi și alte ședințe extraordinare și solicită de la UAT-uri, ca să semnaleze, dacă sunt lucrări în faza în care trebuie plătite. Cum se vor depune solicitările în cursul lunilor mai și iunie, în timp se vor aloca și sursele necesare. Nici o localitate nu va fi lăsat fără finanțare. Este o regulă nescrisă cu privire și la componența etnică a județului, care din anul 2008 este luat în calcul întotdeauna, și crede, că nimeni nu trebuie să se teme de la o eventuală nedreptate, ca în urma unei decizii politice cineva va fi lăsat afară. Trebuie consultat cu primarii din zone, ca unde este nevoie de surse acum pentru ceva, acum să fie depus solicitarea, pentru că vor mai fi ședințe în luna mai și iunie. În hotărârea actuală majoritatea localităților cuprinse sunt din zona Odorhei. Dar urmează și restul localităților din  alte zone ale județului. Acești bani trebuie repartizați, nimeni nu-i va duce acasă, dar trebuie procedat astfel, ca să nu se ajungă la excedent până la urmă.      

 

Domnul consilier județean Incze Csongor dorește să fie trecut în procesul verbal al ședinței, că nu va participa la votarea acestui punct de pe Ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că domnul vicepreședinte Barti Tihamér trebuie să plece.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare al Programului de Internship al Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că din păcate mulți tineri deja au plecat.  Trebuie menționat că județul Harghita este prima din țară în ceea ce privește inițiativa cu acest subiect. Se va acționa în termenii legii propuse de către domnul senator Antal Lóránt, și care deja a trecut de Parlament, a fost și ratificat de către președintele țării. Este vorba despre sprijinirea salarială a practicanților din instituții în măsura jumătății a unei salarii de începător, și care desfășoară activitatea timp de 5 luni. În cadrul activității consiliului județean sunt primiți permanent tineri, ca să primească o șansă să lucreze voluntar în interesul, ca pe piața muncii să poată porni ca angajați calificați pentru un salariu mai mare. Această lege vine în sprijinul și în completarea acestor măsuri a căror beneficiari sunt tinerii. Azi este de fapt Ziua tineretului, și este un moment bun aprobarea acestei hotărâri.  A omis să spună la început, că întreaga lună este destinat proiectelor pro Europene și pro tineret. Dacă se știe despre alți tineri talentați, roagă consilierii județeni să depună documentele în acest sens la consiliul județean cu o adresă de înaintare, ca să fie apreciat și activitatea acestora de către Comisia de selecție. Numărul premianților tineri nu este limitat. Trebuie prezentat și premiat fiecare tânăr, care desfășoară o activitate de apreciat în județ. Crede, că cei premiați azi erau numai o parte din tinerii talentați din județ. Sunt așteptați propuneri și din partea consilierilor județeni conform hotărârii adoptate în acest sens de către consiliul județean. Nu trebuie așteptate anunțuri cu privire la depunerea propunerilor. Cu ocazia ședințelor de consiliu se pot depune recomandări pentru toate premiile oferite de către consiliul județean. Ar putea fi premiați mai mulți, numărul lor nu este limitat. Supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la practicanți.           

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare al Programului de Internship al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că azi se va face public această hotărâre.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Bara Zsolt pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că este vorba despre prima parte a cotizației. Mâine se va desfășura la Cârța vizita importantă discutată la ședința anterioară, și are încredere, că se va derula cu bine.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Bara Zsolt pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantei  Consiliului Județean Harghita d-na Bálint Miklóssy Enikő să aprobe nivelului maxim al cotizației județului Harghita către   Asociaţia Microregională Pogány-havas pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantei  Consiliului Județean Harghita d-na Bálint Miklóssy Enikő să aprobe nivelului maxim al cotizației județului Harghita către   Asociaţia Microregională Pogány-havas pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitatea de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se va schimba reprezentantul consiliului județean. Se va numi o colegă tânără începătoare, doamna Erőss Beáta cine a semnat și consimțământul, că acceptă numirea.

 

Votul secret privind mandatarea doamnei Erőss Beáta de a reprezenta Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás.”

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitatea de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind trecerea a patru construcții anexe situate în localitatea Băile Homorod, din domeniul privat al Județului Harghita în domeniul public al acestuia precum și declararea a șase construcții anexe din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local și transmiterea acestora din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Căpâlnița

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că la acest proiect de hotărâre este nevoie de votul a 2/3 dintre consilierii județeni. Se va aproba conform anexelor distribuite.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind trecerea a patru construcții anexe situate în localitatea Băile Homorod, din domeniul privat al Județului Harghita în domeniul public al acestuia precum și declararea a șase construcții anexe din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local și transmiterea acestora din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Căpâlnița

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că a venit informare precum că domnul Ministru al turismului va vizita județul Harghita, și va vizita investițiile, care se vor derula cu sprijinul Ministerului, vor fi finanțate în viitor. De aceea se vor ajuta localitățile Căpâlnița și Vlăhița, care au depus proiecte Masterplan. Totodată se vba vedea unde se mai poate obține și alte finanțări. Cum a înțeles dânsul, se vor finanța proiecte de la Toplița și Borsec. Roagă ca colegii din zonă să fie prezenți.

Deci nu mai este pe Ordinea de zi proiectul de hotărâre cu Constanța, dar cu siguranță va mai fi pu. Încă nu s-a primit răspuns de la cei de la Constanța.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

    

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 43/2019 privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a Terenului intravilan, cu suprafața totală de 13.120 mp, înscris în C. F. nr. 52224 al Municipiului Miercurea Ciuc, situat în str. Mikó, nr. 1, Miercurea Ciuc, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că ședința anterioară s-a strecurat o greșeală în anexa hotărârii și acum trebuie corectat. Este o altă hotărâre, care  necesită 2/3 din voturile consilierilor județeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 43/2019 privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a Terenului intravilan, cu suprafața totală de 13.120 mp, înscris în C. F. nr. 52224 al Municipiului Miercurea Ciuc, situat în str. Mikó, nr. 1, Miercurea Ciuc, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că este vorba despre modificare de funcții la un post. Este și un Amendament de fond care s-a depus la 7 mai.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond cu privire la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării subterane a liniei de branșament electric care deservește pârtia de schi de la Şumuleu Mic, pe terenul situat în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 152 aflat în domeniul public al județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se va permite amplasarea cablului subteran pe terenul consiliului județean. Este o altă hotărâre, care  necesită 2/3 din voturile consilierilor județeni. Se va aproba varianta distribuită.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea amplasării subterane a liniei de branșament electric care deservește pârtia de schi de la Şumuleu Mic, pe terenul situat în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 152 aflat în domeniul public al județului Harghita - varianta distribuită

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania în vederea organizării Conferinţei Internaţionale de Construcţii – ÉPKO 2019, ediţia a XXIII-a din cadrul programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este o colaborare serioasă cu Societatea științifică tehnică transilvăneană, și în fiecare an se organizează o conferință de specialitate foarte importantă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania în vederea organizării Conferinţei Internaţionale de Construcţii – ÉPKO 2019, ediţia a XXIII-a din cadrul programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială la Budapesta, Ungaria în perioada 9-13 mai 2019

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba specifică, că invitatul de onoare al festivalului secuiesc de la Budapesta va fi zona Odorhei. Vor participa domnii vicepreședinți.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială la Budapesta, Ungaria în perioada 9-13 mai 2019

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna ,Ungaria, în perioada 27- 30 iunie 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că sursele necesare pentru această deplasare au fost câștigate printr-un proiect european. Mulțumește echipei de lucru, care se ocupă de relațiile cu județul Tolna, Ungaria pentru eficiență, pentru că de atunci deja a fost câștigat și un proiect de finanțare europeană în valoare de mai multe sute de euro. În acest sens, colaborarea cu județul înfrățit Tolna s-a dovedit una foarte  reușită. Cine fac parte din delegație, să confirme prezența în timp, ca persoanele lipsă să poate fi înlocuite.

     

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna ,Ungaria, în perioada 27- 30 iunie 2019

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2019, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2019

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond accentuează, că la 16 mai, ora 12,00 este termenul final de depunere a proiectelor de finanțare la registratura consiliului județean, iar la birourile teritoriale se pot depune până la 16 mai, ora 10,00. S-au terminat și caravanele de informare realizate în toate zonele județului cu privire la diversitatea temelor pentru care se pot depune proiecte de finațare. Au fost organizate inclusiv la Toplița, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc. Interesul a fost destul de mare din partea participanților la toate locațiile. Deja a venit primul proiect legat de activitate de pompieri voluntari din zona Ciuc. Comunică colegilor consilieri, să transmită asociațiilor civile și organizațiilor sportive posibile depunătoare de proiecte să nu lase pentru ultima zi depunerea proiectelor.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2019, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Votul secret privind componenţa nominală a Comisiei de selecţie a Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2019, după cum urmează:

 

 1. Zonda Erika – director general la Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice, reprezentant al Consiliului Județean Harghita;

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 1. Bodó Alpár – consilier juridic în cadrul Direcţiei generale administraţie publică locală, reprezentant al Consiliului Județean Harghita;

Rezultatul votului: 26 Da.

 

 1. Ferencz Salamon Alpár -  specialist;

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

 1. Kassay Péter - specialist;

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 1. Salló Szilárd - specialist.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Votul secret privind componenţa nominală a Comisiei de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2019, după cum urmează:

 

 1. Bicăjanu Vasile – director general la Direcției Generală Economică, reprezentant al Consiliului Județean Harghita;

Rezultatul votului: 26 Da.

 1. Dobrean Lucia – consilier juridic în cadrul Direcţiei generale administraţie publică locală, reprezentant al Consiliului Județean Harghita;

Rezultatul votului: 25 Da.

 1. Țepeș Carmen-Maria – specialist;

Rezultatul votului: 26 Da.

 1. Proca Ion  - specialist;

Rezultatul votului: 26 Da.

 1. Bijec Eugen – specialist.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Votul secret privind componenţa nominală a Comisiei de selecţie a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019, după cum urmează:

 

 1. Zonda Erika – director general la Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice, reprezentant al Consiliului Județean Harghita;

Rezultatul votului: 27 Da.

 1. Bodó Alpár – consilier juridic în cadrul Direcţiei generale administraţie publică locală, reprezentant al Consiliului Județean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

 1. Kis Portik Irén -  etnograf;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

 1. Salló Szilárd - specialist;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

 1. Rácz Árpád - specialist.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Votul secret privind componenţa nominală a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2019, a Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 și Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2019, după cum urmează:

 

 1.  Antal Renáta – director general delegat de la Direcția Generală Administrație Publică Locală, reprezentant al Consiliului Județean Harghita, președintele comisiei

Rezultatul votului: 27 Da.

 1. Kozma Mária-  scriitor, membru

Rezultatul votului: 28 Da.

 1. Botár László - artist plastic, membru.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita  D-nii Szabó Károly și Fancsali Kálmán să aprobe nivelul maxim al cotizației județului Harghita către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că este vorba despre cotizație de 263.000 lei. Poate va mai fi vorba azi despre activitatea ADI-ului, pentru era vorba de participarea consiliului județean la conferința IT organizată acolo. Municipiul Odorheiu Secuiesc dorește să majoreze cotizația pentru activitatea IT al ADI-ului. Dorește să fie consemnat în procesul verbal, că va mai fi discutat această temă. La începutul anului se va porni cu această sumă de cotizație.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán nu vede reprezentantul ADI-ului la ședință, și primind destul de târziu proiectul de hotărâre, nu a putut întreba anumite neclarități. Are mai multe întrebări. În primul rând întreabă de ce se planifică 100.000 lei pentru revopsirea clădirii ADI-ului, care a fost pus în funcțiune acum doi ani ? Sunt curiozități și la sumele destinate carburanților la autoturismele proprii. Față de 725 lei, costul carburanților și a întreținerii la autoturisme s-a majorat la 10.000 lei, iar cheltuielile de deplasare s-au dublat. Ar fi dorit răspuns la aceste întrebări. Dacă nu este nimeni să explice, atunci va pune întrebările în scris. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba a mai menționat, că se va întoarce asupra acestei teme în cadrul altor ședințe. Incubatorul funcționează foarte bine. Sunt organizate deplasări, la care tinerii întreprinzători sunt transportați la expoziții, târguri. Acum pornește acest program. În măsura cotizației plătite de Municipiul Odorheiu Secuiesc beneficiază de acest Program întreprinzătorii tineri de acolo, iar restul întreprinzătorilor tineri din județ beneficiază de Program în urma cotizației plătite de consiliul județean și consiliul local al comunei Brădești. Dacă merge bine acest program, se vor suplimenta fondurile alocate. Cel mai important în acest moment este, ca tinerii întreprinzători, care au pornit activitatea prin Startupuri, să aibă posibilitatea de a se prezenta la expoziții, târguri, unde pot întemeia afaceri, relații. Este un program foarte eficient, și mulțumește inițiatorilor acestuia, totodată și domnului vicepreședinte, că urmărește săptămânal activitățile, care decurg în urma acesteia. Incubatorul este o inițiativă reușită.  

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond anunță consilierii, că la punerea în funcțiune a Incubatorului, aceasta nu a fost vopsită. Chiar atunci s-a ars clădirea vestitului discoteci Colectiv din București, și s-a modificat legea cu privire la Regulamentul PSI la clădirile publice. Nu s-a primit aviz pentru a vopsi materialul lemnos, care acoperă clădirea din motivul restricționării normelor de protecție împotriva incendiilor. Ar fi costat foarte mult realizarea acestuia atunci, dar și în acest moment există o polemică între specialiști asupra modalităților prin care s-ar putea realiza această lucrare.     

    

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita  D-nii Szabó Károly și Fancsali Kálmán să aprobe nivelul maxim al cotizației județului Harghita către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că va fi numit doamna Csurka Piroska în locul domnului Zólya László.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Votul secret privind mandatarea doamnei Csurka Piroska-Margit, în calitate de reprezentant al Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unor construcții în domeniul public al Județului Harghita respectiv modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că este corectat proiectul de hotărâre. Conform celor menționate de către domnul secretar, Curtea de Conturi efectuează un control la consiliul județean și au solicitat actualizarea inventarului la câteva instituții subordonate. Urgența constă în actualizarea imediată a inventarelor în timpul controlului și va fi totul în ordine.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea includerii unor construcții în domeniul public al Județului Harghita respectiv modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 martie 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 martie 2019

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  26 martie 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  26 martie 2019

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  8  aprilie 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  8  aprilie 2019

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează consiliul județean, că este în derulare evenimentul Săptămâna mamelor în colaborare cu ”Csíki anyák szövetsége”. Din acest motiv sala de protocol în care se ține ședința ordinară a consiliului județean este amenajat și decorat ca atare. Pentru a ține ședința, sala a fost reamenajată temporar, dar sunt organizate mai multe activități și spectacole. Cine este interesat să se uite la materialele afișate. 

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre de principiu privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru sprijinirea Comunei Sânmartin în litigiul cu orașul Dărmănești privind Cimitirul Eroilor din Valea Uzului

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că situația din Valea Uzului este primul punct la capitolul Diverse. Informează consiliul județean, că este prioritară rezolvarea situației juridice a problemei. Trebuie clarificate primordial două probleme. Unul vizează legalitatea acelei construcții, care s-a realizat. Consiliul Județean Harghita  susține și are deja dovezi, hărți din anul 1917, că pe locul realizării acelor construcții au fost înmormântate soldați maghiari. Este vorba despre 14 soldați. Cu acest lucru nimeni nu se poate mândri, indiferent de etnie, sau cine unde a luptat. Dânsul a discutat cu președintele Consiliului Județean Bacău, și cu doamna Prefect de Bacău. Parlamentarii UDMR au discutat cu membri Guvernului. Ieri s-a discutat problema și cu Premierul Ungariei la Cluj, și cu Ambasadorul Ungariei de la București. Tratatele internaționale cu privire la eroii căzuți la datorie prevăd o altfel de abordare. Dânsul alaltăieri a fost la Dărmănești. A căutat pe domnul primar, care era la București. A discutat cu colegii lui de la Primărie, secretarul și Arhitectul Șef al orașului Dărmănești. Ieri deja a fost sunat înapoi de către domnul primar și au discutat și azi prin telefon. Ipoteza consiliului județean Harghita este, că construcția realizată acolo este nelegală, se pare. Deja există documentul Inspecției de Stat în Construcții, care spune clar, că Autorizația de construcție este nelegală, deci a fost emis înainte, ca consiliul local să ia o hotărâre cu privire la întabularea și declararea ca teren de proprietate publică. Județul Harghita este vecin cu această parcelă ca și drum județean, dar nu s-a primit nici o informare, nu a fost  solicitat nici un aviz de la Monumente de for public. Deja sunt 6 puncte, care spun, că această construcție nu este legală. În aceste zile s-a încercat dovedirea nelegalității, pentru că în cazul unui conflict interetnic nu se ajunge la soluții. Dânsul a înțeles de la colegii din Parlament, care au discutat cu doamna Premier, cu Miniștrii, și cu domnul Ion Popescu Tăriceanu, pentru că primarul este din partea ALDE la Dărmănești, că problema trebuie rezolvat prin legalitate. Conform tratatelor internaționale trebuie puse acolo noi însemne, sau orice altceva, pentru că acest lucru este reglementat prin tratate între țările vizate. De exemplu există și o comisie tehnică pentru eroii căzuți la datorie între România și Ungaria. Deci există acele foruri, care pot să iau decizii, și fără acordul cărora nu se pot iniția astfel de demersuri. Din păcate domnul primar din Dărmănești a făcut o nelegalitate. Dânsul a solicitat expres, ca inaugurarea programată pentru data de 17 mai să fie amânată până la clarificarea situației juridice și restul lucrurilor să fie conformate legii. Pe acest palier s-a mers până acum. După cum s-a văzut, s-au afișat documentele pe site-ul CJH, și îi pare rău, că au fost comentarii precum, că de ce nu s-a mișcat mai repede, că de ce numai acum, în campania electorală, chestii, pe care le refuză, pentru că și acum trei colegi lucrează cu încărcarea documentelor pe sit-ul CJH, care se referă la tabăra din Valea Uzului, a Cimitirului, și a graniței dintre cele două județe. Este greu, pentru că trebuie avut în vedere și noua reglementare cu privire la protecția datelor, documentele se poate posta numai după ștergerea datelor personale, nume, CNP, nr. de acte personale, și altele. Este o muncă foarte grea și mulțumește colegilor pentru efort. Zilnic vin documente noi, care adeveresc că nu s-a trezit ieri cu această problemă. Colegii din consiliul județean, care vor să atace Primăria Sânmartin sau conducerea CJH acuzând, că nu s-a făcut nimic până acum, greșesc, pentru că se lucrează serios cu această tematică de ani de zile. Acum pare, că această ilegalitate foarte dură - pentru că turnarea de beton de jumătate de metri peste mormântul cuiva este ceva morbid -  va scoate din impas toată situația împotmolită de mai mulți ani. Conform părerii Parlamentarilor din București și a angajaților din Ministere, divergențele privind granița între județele Harghita și Bacău era privit ca o problemă de ceartă între două localități, și problema a fost pus deoparte. Precum a menționat și domnul vicepreședinte, după evenimentul nefericit de la localul Colectiv din București, s-a schimbat total legislația privind reglementarea PSI. Dânsul crede, că această investiție nelegală, nedorită de nimeni, inventată de către cineva, care nu s-a gândit unde se va ajunge cu o astfel de inițiativă, fără nici un fel de vedere asupra legalității, va scoate din impas și a doua chestiune, problematica graniței dintre județele Bacău și Harghita. În acest moment se știu următoarele: ambele localități revendică 90 de hectare, dar investigațiile se derulează în continuare. Mulţumeşte publicului, pentru că au venit foarte multe noi hărţi, documente, forografii, de care consiliul judeţean până acum nu dispunea. În acest caz facebook-ul a fost foarte folositor. Din aceste documente se vede, că greşeala iniţială s-a făcut la ANCPI naţională. Conducerea Oficiului de Cadastru Naţional a luat dintr-o dată o decizie, conform căreia  Valea Uzului aparţine de Dărmăneşti, fără nici un argument. De acolo izvoresc toate documentaţiile greşite întocmite după aceea. Acum s-a făcut şi aceea construcţie în baza deciziei ANCPI naţional. Trebuie clarificat cum s-a putut face fără documente aceea înregistrare la ANCPI, deşi legea spune foarte clar că Valea Uzului aparţine de  Sânmartin !  În anul 1968 a fost organizat şi referendum prin care s-a luat o decizie ca Valea Uzului aparţine de Sânmartin. Fizic, zona arată ca o coadă subţire, care merge până la Valea Uzului, dacă se uită cineva la hartă. Deoarece nu era o voinţă politică şi administrativă de a clarifica acest lucru, era acest impas de neclaritate a graniţei între cele două judeţe. S-a încercat de multe ori rezolvarea acestei probleme conform legii, măcar să fi ajuns la un  proces în contencios-administrativ pentru stabilirea delimitării graniței dintre cele două judeţe, dar nu s-a reuşit. Acum există voință din partea Prefectului județului Harghita, din partea doamnei prefect din Bacău, din partea   preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, dar şi din partea domnului primar din Dărmăneşti, de a se reîncepe concilierea între cele 2 părți în vederea stabilirii hotarului administrativ. Conform tuturor documentelor, sau pe orice hartă militară, care există din toate timpurile, se poate vedea, că graniţa era pe creastă. Pe creastă era cândva graniţa dintre România şi Austro-Ungaria. Niciodată graniţele dintre două ţări nu erau la vale. Întotdeauna au fost sus pe munte. Şi luptele s-au dat acolo, nu la tabăra din Valea Uzului. Acolo a fost un spital militar în care au murit în primul război mondial foarte mulţi oameni. Pe hărţi se poate vedea, că graniţa a fost sus pe creastă. Numai că cineva dorea să fie un erou şi a forţat o decizie, care nu a fost luat legal. De aceea se contestă şi aceea decizie de cel puţin 10 ani, de când dânsul este la consiliul judeţean. Speră, că într-un final se va lua o decizie pe cale administrativă. Până ieri așa s-a gândit, că se va merge în proces. În acest sens dânsul a discutat cu ambele Prefecturi, pentru că conform legii, în normativul eliberat pentru aplicarea legii este prevăzut, că Prefectura este lezată, trebuie să înainteze procesul. Dar tot ieri domnii Parlamentari UDMR, Korodi Attila şi Tánczos Barna au avut o discuţie cu domnul Prefect de Harghita, şi au avut discuţii şi pe linie de partid, cu ambele partide, care conduc judeţul Bacău, şi crede, că în urma tuturor datelor prezentate încep şi dânşii să vadă care este realitatea. Când a fost în biroul domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, a văzut două hărţi mari afişate despre județul Bacău. Interesant, că şi pe aceea hartă Valea Uzului aparţine de judeţul Harghita, nu de Bacău. Dacă poate, va pune aceea hartă pe ecranul suspendat, ca să vadă cu toții. Tensiunea în rândul populației este foarte mare în judeţ, în afara judeţului, dar şi pe plan international. Profanarea mormintelor nu este o chestiune nici etnică, nici de partid şi dânsul crede, că de aceea tensiunea este așa de mare. Mulţumeşte domnului consilier judeţean Salamon, care a mers cu dânsul la Sânmartin. Mulţumeşte şi bisericilor, organizațiilor civice, care au înţeles, că din această chestiune nu trebuie făcut o luptă internă. În prima fază era mai important cine este de vină din partea UDMR, decât faptul, că s-a realizat acolo o construcţie ilegală. Trebuia cumva dat de înţeles, că nu trebuie căutat un vinovat ci modalitatea revenirii în cadrul legal. Crede, că nimeni nu a greşit intenţionat nici la consiliul judeţean, nici la Primăria Sânmartin, mai ales, că la vremea înregistrării la ANCPI erau alte persoane la conducere, care poate, că acum sunt la pensie, sau nici nu mai trăiesc. Poate era o neatenţie atunci, când ANCPI-ul a făcut ce a dorit. Dintre acele personae nu mai este nimeni nici la CJH, nici la Primăria Sânmartin. Acum Parlamentarii UDMR au transmis de la Bucureşti, că toate Ministerele sunt de părere, că problema trebuie rezolvată pe plan local. Trebuie atras atenţia tuturor, că nu este bine ce s-a întâmplat. Din acest motiv se vor organiza zilnic evenimente de atenţionare paşnică. Este de părere, că o ilegalitate nu trebuie să fie acoperită cu alta. De exemplu azi s-au depus cruci mici de lemn la mormintele celor 14 soldaţi, de la capul cărora pământul a fost ridicat şi pus lângă crucile de beton nou montaţi. S-au pus acele cruci mici de lemn semnalând unde au fost acele morminte. Sunt discuții şi cu conducerea judeţului Borsod-Abaúj-Zemplén din Ungaria, judeţ înfrăţit cu judeţul Harghita, pentru că la parcela pe care s-a construit recent au fost cândva înmormântaţi soldaţi din Miskolc. Sunt indignați, și consideră, că nu este omenesc ce s-a întâmplat acolo. Dânsul a răspuns, să vină aici şi să exprime consternarea asupra faptelor la faţa locului. Erau de părere, că sfinţirea unei asemenea construcţii, care profanează mormitele mai vechi nu este acceptabilă ún zilele următoare. În zilele următoare vor avea loc o serie de evenimente, prima în ziua de duminică, organizată de o Comisie de iniţiativă nou formată cu rol consultativ. S-a discutat în comisie cine ce trebuie să semneze şi în numele cui. De exemplu preotul în numele enoriaşilor, primarul în numele consiliului local, dânsul în numele consiliului judeţean. Există o Comisie de iniţiativă, care poate să propună soluţii şi acţiuni, și este binevenită.

Din aceste considerente s-a pregătit această hotărâre de principiu, care este într-un fel o declaraţie. Poate să participe fiecare grup politic, sau reprezentanţi propuşi de grupurile politice, la lucrările acestei Comisii de iniţiativă, care s-a format alaltăieri la Sânmartin. Dânsul crede, că soluţiile vor veni în urma discuţiilor pe linie  naţională, internaţională, discuţii în Parlament, cele care se vor purta cu vecinii de judeţ, ca să oprească această intenţie de a sfinţi o astfel de construcţie. Cine a fost la faţa locului a putut citi pe placa comemorativă, dar şi după datele celor de la Sânmartin, a fost un singur soldat român căzut la datorie în împrejurime, un locotenent. Pe cruci nu sunt trecute nume, pentru că regula este, ca numai atunci se poate trece numele decedatului pe cruce, dacă este absolut sigur, că el este în acel mormânt.Ca să fie sigur, trebuie exhumat, analizat, etc. De aceea crucile nu au nume.

 

Numele lor sunt trecute pe o placă de marmură comemorativă aflată pe peretele de lângă poarta de intrare în cimitir. Placa conţine nume ruseşti, germani, unguri şi un singur soldat român. Dacă se poate dovedi, că sunt mai mulţi, trebuie reallizat încă o placă memorială cu numele acestora. Trebuie stabilit şi felul crucii folosind însemnele potrivite religiei lor. Deci nimeni nu contestă locul de veci a unui soldat căzut la datorie, indiferent de care parte a luptat, sau de apartenenţa lui etnică sau religioasă. Propune această hotărâre de principiu, care nu este o hotărâre al consiliului judeţean conform legii, care primește și un număr de hotărâre CJH, ci este o declarație, pentru care dânsul solicită un vot.

 

Domnul consilier județean Mezei János nu înțelege care este scopul acestei hotărâri de principiu, nu-i este foarte clar. Împuternicirea de președinte a fost sprijinită cândva, când s-a format consiliul județean, deja o are domnul președinte. Dacă nu trece acum acest proiect de hotărâre de principiu, înseamnă, că nu se va ocupa mai departe domnul președinte de această problemă ? Crede, că este inutilă acest vot pentru acest proiect de hotărâre de principiu. Este de părere, că pur și simplu trebuie acționat ca atare din poziția, pe care o deține domnul președinte.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál spune, că domnul Mezei deja a formulat obiecțiile dânsului. Dar mai are întrebare de pus. Care ar fi soluția acceptabilă din punct de vedere al domnului președinte din poziția dânsului de președinte al CJH, în care deja are o desemnare de reprezentare ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că se așteaptă ca această situație nelegală să fie clarificată și problema granițelor județului Harghita să fie rezolvată. De ani de zile tot s-a solicitat de la Prefectura județului Harghita să rezolve în instanță   stabilirea exactă a granițelor județului. Dar acum s-a creat o situație în urma căreia se poate solicita cu argumente o conciliere juridică în acest sens, și problema s-ar putea rezolva într-un termen mai scurt, chiar în câteva zile. Comisia de conciliere juridică are câte patru membri, Prefectul, consiliul județean, consiliul local și Oficiul de cadastru la fiecare județ. Cei patru + patru se așează în fața hărților și documentelor, și stabilesc granița județelor acolo, unde a fost întotdeauna. Astfel un șir de neclarități automat se rezolvă. În acest moment este vorba și despre proprietatea a două composesorate, de faptul, că sunt trei  persoane, care ar trebui să voteze la 26 mai cu cărți de identitate din Valea Uzului, sunt trecuți pe lista de alegători, deci sunt o serie de aberații generate de această situație neclară. De aceea consideră, că trebuie restabilită granița județului Harghita acolo, unde a fost. Nu este întâmplător, că Consiliul Județean Bacău nu a investit nici un leu în Tabăra de tineret din la Valea Uzului. Și ei simt, că ceva nu este în regulă. Și drumul județean a lor a fost reparat numai până la granița veche, corectă. Proiectul depus în PNDL se referă numai la tronsonul până la granița corectă. Toate semnele arată, că s-ar putea rezolva accelerat acum problema. Transmite președintelui Partidului Civic Maghiar, că s-ar putea să se procedeze astfel, ca președintele să rezolve singur problema și consiliul județean să fie numai un spectator, dar crede, că aceasta este o decizie politică, în care este nevoie să fie sprijinit președintele consiliului județean. PCM are dreptul să solicite în 2020, ca președintele să raporteze ce a realizat în perioada 2016-2020. Crede, că și până acum au fost câteva hotărâri de principii, care au fost aprobate de consiliul județean. A fost acela cu bacalaureatul, în care și Ministrul a recunoscut, că a greșit, și a dat demisia. Altul a fost în cazul urșilor, conform căruia au fost organizate o serie de evenimente, demonstrații, și s-a ajuns la rezultate parțiale. Este adevărat, că nu s-a rezolvat încă de tot aceea problemă. Era și cazul societății Csíki Sör, în care s-au implicat domnii Miniștrii Semlyén Zsolt și Lázár János din Ungaria, care s-au referit la hotărârea de principiu al Consiliului Județean Harghita și au reușit să genereze o acțiune hotărâtoare în presa internă și internațională. Mai era și tema folosirii denumirii de ”Pálinka”. Ministrul Agriculturii a folosit ca document de pornire hotărârea de principiu aprobat de către Consiliul Județean Harghita. Învățământul profesional era încă o temă importantă, care de la aprobarea acelei hotărâri de principiu este o temă continuă și avansează. Mulțumește domnului Ferencz Salamon Alpár, că se ocupă și promovează acest domeniu. Nu este obligatoriu să fie cu toții de acord, dar trebuie să fie stabilite anumite direcții privind activitățile desfășurate și prioritățile consiliului județean. Acum, speră există o părere comună în cazul ilegalităților comise în Cimitirul din Valea Uzului – poate spune astfel deja cu glas tare, pentru că există deja documente, care cataloghează  -  și asupra demersurilor făcute în vederea stabilirii granițelor corecte ale județului Harghita și solicită să-și exprime și colegii din consiliul județean părerea. Se poate opri apartatul de vot, se poate vota cu nu, nu va fi nici o problemă.

 

Domnul consilier județean Rugină Dan Ciprian este perfect de acord, ca cineva să reprezinte consiliul județean , dar depinde la ce fel de rezolvare se va ajunge. Pentru că nu-i este familiară ce s-a întâmplat, dar a observat că în presă și în mediul online au apărut așa-zise dovezi, că ar fi sau nu ar fi români, că ar fi nemți, că ar fi maghiari. Întreabă despre discuțiile purtate de către domnul președinte cu Prefectul de la Bacău în sensul, că ce fel de măsuri se vor întreprinde, ca adevărul să iasă la iveală în așa fel, ca toată lumea să fie mulțumită ? Acum se pare, că se dă cu banul cine a avut mai mulți martiri acolo. Dar se gândește, că ar trebui să fie documente doveditoare din partea ambelor părți, deci trebuie să fie o conciliere la mijloc. Se mai gândește, că s-ar putea rezolva problema pe cale amiabilă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că în consiliul județean este și un profesor de istorie, care poate să confirme, ceea ce a învățat și dânsul în aceste zile. Cu ocazia luptelor, răniții erau transportate pe teritoriile proprii, și morții se înmormântau pe terenul propriu, nu pe teritoriul dușmanului. Luptele au fost duse pe creastă, și majoritatea morților din Cimitirul în cauză proveneau din spitalul militar din Valea Uzului, erau răniți, și erau de la frontul spre  Austro-Ungară, la 3 Km, conform istoricilor și a părerilor oficiale. Va fi prezentat și acest aspect la masa discuțiilor. De fapt nu Armata Română se lupta acolo. Luptele erau duse între Armata Rusă și cea  Austro-Ungară. Românii au fost retrași din luptele din aceea regiune. Soldații români căzuți au fost înmormântați în partea cealaltă. Se pare că problema derivă de acolo, că peste locul acelor morminte s-a făcut un lac de acumulare, un baraj, Barajul Uzului, care este cu 10 Km mai încolo. Mai înainte a menționat de harta, pe care a văzut la Dărmănești, că sunt dubii cu privire la granița efectivă. Acum se pare că toate se vor clarifica. Dânsul nu a făcut declarații în sensul, că cine unde a murit. Aceasta se stabilește de către forurile competente în urma studierii documentelor oficiale, de către Ministerul Apărării Naționale, de către Oficiul Național de Comemorare a Eroilor. S-a trimis adresă și către Arhiva de Stat Major al Ungariei și autorităților de la Viena. Numai după consultarea acestor foruri se poate spune mai exact câți militari și de ce naționalitate sunt înmormântate acolo. Dânsul consideră, că trebuie revenit la nivelul  și competențele consiliului județean, unde are atribuții. Consiliul județean are atribuții la lucrări publice, dacă a fost realizat legal, sau nu și la granița între cele două localități, dacă a fost stabilit legal, sau nu. S-a căzut de acord cu Prefectul și cu președintele Consiliului Județean Bacău, asupra trei lucruri.

În primul rând, cu toții sunt de acord, că această inaugurare trebuie amânată, dar doamna Prefect a menționat, că nu are competența să dea Ordin unui primar cum să procedeze. Dar este o poziție comună, că având în vedere situația delicată, trebuie amânată inaugurarea.

În al doilea rând, trebuie verificat legalitatea includerii în domeniul public  al cimitirului, care prin Hotărâre de Guvern a fost dat comunei Sânmartin. Conform înțelegerii, azi era termenul înțeles până când orașul Dărmănești ar fi trebuit să comunice pentru verificare de legalitate să trimită hotărârea consiliului local și anexele, care stau la baza luării acelei hotărâri al consiliului local, prin care au luat în domeniul public.  Colegii juriști au verificat din toate părțile, dar nu se găsește izvorul, fundamentarea.Fără acestea a fost aprobat hotărârea. Azi s-a clarificat și de ce au reușit să întabuleze acel teren, pe care comuna Sânmartin nu a putut. Legea s-a modificat, și în această primăvară a intrat în vigoare noua formă simplificată de întabulare, prin care, dacă cineva merge la OCOT cu o hotărâre de consiliu semnat, întabulează. Până acum era unul sau mai multe filtre. Intenția comunei Sânmartin de a întabula ca domeniu public terenul dat prin Hotărâre de Guvern nu s-a putut realiza, din cauza suprapunerii de hotare între granițele celor două județe. Doamna Prefect s-a angajat, că în cazul existenței nelegalității, va ataca hotărârea.

În al treilea rând trebuie reîncepute discuțiile cu privire la stabilirea granițelor, până nu vor fi alte conflicte. Trebuie luat decizie în acest sens.

Întreabă, dacă mai sunt întrebări ? Mai întâi se va vota despre hotărârea de principiu, apoi dacă cineva mai dorește să ia cuvântul, să apase pe buton, va avea ocazia.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál adaugă, că pentru a evita polemicile politice, va formula cu grijă expresiile. Nu se teme de eventualele sancțiuni, dar constată, că devin martiri atât consiliul județean, președintele, dar și primarul din Sânmartin. Nu vede încă nici o soluție în afară, că se desemnează președintele consiliului județean să facă demersurile necesare în acest caz. Care este scopul ? Dacă în cei 10 ani nu s-a reușit clarificarea graniței, ce garanții sunt, că acum în câteva zile se va clarifica ? Este sceptic, pentru că cunoaște abordarea statului în aceste cazuri. Cunoaște cum funcționează lobby-urile politice, mai ales în campania electorală. Se împing astfel lucrurile până la 26 mai. Conform celor spuse de către domnul președinte, este vorba despre amânare. Atât s-a putut până acum, amânarea inaugurării. Nu crede, că vor fi consolați locuitorii județului Harghita, dacă în loc de 17 mai se va ține o inaugurare la 8 iunie de exemplu. Întrebarea dânsului se referă la ce vrea să obțină domnul președinte în cazul, că va fi desemnat prin această hotărâre de principiu? Dacă declară, că scopul președintelui este stabilirea granițelor corecte între județele Harghita și Bacău, care ar fi un lucru benefic pentru toți locuitorii județului, și demolarea construcțiilor ilegale din Cimitirul din Valea Uzului, ca și în cazul altor construcții ridicate fără avizul autorităților competente, atunci dânsul va vota pe loc acestă hotărâre. Dacă are alte scopuri, să spună, ca să poată vota în consecință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că cele solicitate de către domnul consilier sunt trecute în articolul 1 și 2 al hotărârii de principiu. Roagă să fie citite articolele menționate. Repetă, că scopul este clarificarea graniței județului, restabilirea legalității  terenului Cimitirului din Valea Uzului, și amânarea inaugurării iresponsabile a  construcției ridicate ilegal.

            Mai departe nu ar dori să continue această temă, deja a fost detaliat foarte bine, o va supune spre aprobare.

                                    

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre de principiu privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru sprijinirea Comunei Sânmartin în litigiul cu orașul Dărmănești privind Cimitirul Eroilor din Valea Uzului

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește colegilor pentru încredere, și crede, că aceasta este calea, pe care trebuie mers înainte. Roagă să fie nominalizați membri din partea consiliului județean, care vor lucra în Comisia de inițiativă și vor ajuta  demersurile cuprinse în hotărârea de principiu aprobată. După câte a înțeles, domnul vicepreședinte Barti Tihamér acceptă să fie membru.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal propune pe domnii Becze István și Kolozsvári Tibor, dacă acceptă.

 

Domnii Becze István și Kolozsvári Tibor declară, că acceptă.

 

Votul secret privind constituirea grupului de inițiativă pentru sprijinirea președintelui Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba în realizarea demersurilor pentru care a fost mandatat la Art.1 și Art.2 în următoarea componență:

 

Barti Tihamér – vicepreședinte

Rezultatul votului: 22 Da

 

Becze István – consilier județean

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abțineri

 

Kolozsvári Tibor – consilier județean

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Abținere

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare, și anunță, că probabil consiliul se va întâlni în săptămâna viitoare la data de 14 sau 16 în Valea Uzului, sau după aceea la o ședință extraordinară. Roagă consilierii județeni să nu plece mai repede, că se vor ponta ca absenți.

 

Doamna consilier județean Kántor Boglárka anunță, că la sfârșitul săptămânii viitoare, la 18 mai va avea loc în Municipiul Gheorgheni Festivalul de muzică creștină, sprijinită în mare măsură de către consiliul județean. Sunt bineveniți toți consilierii județeni. Totodată mulțumește consiliului județean pentru sprijinirea acestui eveniment.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal informează consiliul județean asupra solicitării comunei Racu, de a fi gazda ședinței ordinare din mai 2019. Deoarece s-au suprapus mai multe programe, azi fiind și Ziua Tineretului, și Ziua Europei, s-a stabilit ținerea ședinței ordinare la sediul Consiliului Județean Harghita. Dar invitația domnului primar mai este valabilă și mai departe cu ocazia unei alte ședințe extraordinare din luna mai, pentru că comunele Siculeni, Ciceu și Racu au solicitări depuse pentru rectificarea bugetului. Doresc, ca la aceea ședință să fie aprobate sumele solicitate. Roagă pe toți colegii din consiliu, să participe la aceea ședință, când se va face, ca sprijinul pentru comunele menționate să poată fi alocată.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că ședință extraordinară se va face în cursul săptămânii viitoare. Ori în data de 14, ori în data de 16. Dacă nu se va ține în Valea Uzului, atunci depinde de fracțiunile politice, să fie de acord cu locația din comuna Racu. Sau poate să fie și peste 2 săptămâni.

 

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár atrage atenția supra două probleme de principiu. Primul se leagă de pregătirea profesională, despre care s-a și adoptat o hotărâre de principiu în consiliul județean. Dânsul coordonează grupul de lucru numit de consiliul județean, care se ocupă de acest domeniu, în cadrul căruia în colaborare cu Inspectoartul Școlar Județean, și cu alte asociații încearcă să dezvolte perpectivele acestui domeniu. Trebuie știut că dezvoltarea pregătirii profesionale nu este în competența directă a consiliului județean, dar având în vedere, că consiliul județean are cuprins în strategii dezvoltarea economică a județului, pregătirea profesională influențează în mare măsură evoluția economică a județului. Din acest motiv, s-a făcut anual un studiu în rândul elevilor, inclusiv a celor din clasele a VII-a și a VIII-a cu privire la preferințele de carieră. Nu demult a fost o ședință a grupului de lucru, la care s-a tras concluzia, că pe lângă realizarea acestui studiu anual, care este important în evaluarea orientării în carieră, se poate constata, că din păcate la nivel de județean cu serviciile de orientare în carieră și  consultanță în domeniu, este vorba despre o acțiune fără un fundal instituțional, când se vorbește despre pregătirea profesională, dar care este foarte oportună și necesară. În consecință, se va întocmi un material cu propunerea înființării unei instituții specializate, sau dezvoltarea unei instituții deja existente, extinderea acestuia, de exemplu Agenția de Dezvoltare Județeană, care ar avea în obiectivele zilnice asigurarea rețelei instituționale care va deservi acțiunile legate pregătirii profesionale. În prezent, Centrul Județean de pedPgogie menționat în Legea educației naționale și a învățământului specifică  vag activitatea de orientare în carieră, aproape că nu există, nici la nivel de educație teoretică, nici educație profesională. Acțiunile, studiile realizate de către organizații neguvernamentale, experiențele acumulate, ar trebui să intre în planul de acțiune a unei noi instituții coordonate de către consiliul județean, fie chiar și Agenția de Dezvoltare Județeană extinsă, pentru că altfel nu se pot face demersuri, proiecte de viitor în tema pregătirii profesionale și a orientării în carieră. Și nici nu se poate aștepta la rezultate concrete în domeniu. Vor pune aceste constatări pe hârtie și vor înainta consiliului județean. Crede, că consiliul județean are competența de a crea rețele instituționale subordonate. Cele menționate se pot considera și un raport despre activitatea acesteui grup de lucru în domeniul pregătirii profesionale. Acest subiect ar fi primul despre care a vrut să vorbească.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba atrage atenția consilierilor județeni asupra prioritatea problemei prezentate de către domnul consilier și asupra activității Comisiei de învățământ, cultură mai ales în domeniul pregătirii profesionale. Acum nu solicită un vot despre cele menționate, dar crede, că este foarte important, și la jumătate de an atunci să fie suplimentat bugetul Agenției de Dezvoltare Județeană în interesul realizării celor propuse. Întreabă, dacă se pot planifica lucrurile, dacă sunt de acord colegii ?

 

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár prezintă și cealaltă problemă. În ultima vreme s-a vehiculat și în presă problema, dar fiind anul tineretului este foarte important de discutat, pentru că vizează mai ales elevii din școlile județului. Este vorba despre probleme de siguranță publică și are câteva propuneri legate de aceasta. La un eveniment psihologul Spitalului de Urgență din Miercurea Ciuc a prezentat un raport despre consumul drogurilor design în Miercurea Ciuc. și nu numai în Miercurea Ciuc, dar și în alte localități ale județului. Chiar dânsul a auzit de la foștii elevi ai dânsului, cât de ușor se poate face rost de aceste substanțe periculoase. Deja nu se vorbește de consumul unor ierburi marihuana, ci a unor substanțe chimice realizate prin reacții chimice, artificiale cu efecte multiple. Dacă se ia în calcul cât de ușor pot face rost elevii din clasele VII și VIII de produse de tutun și alcool în cantități necontrolate, sunt lăsate înăuntru în baruri, localuri, în cluburi, unde nici  legea nu-i permite intrarea la 13-14 ani, crede, că problema este foarte complexă și serioasă. Poate ar trebui să fie organizate lucrări comune cu Comisia de învățământ, cultură și ATOP-ul județului Harghita. Trebuie atras atenția mai multor autorități asupra acestor fenomene, pentru că Miercurea Ciuc este un oraș cu o populație de 38.000 de locuitori, deci nu este imposibil ținerea sub control al acestor fenomene. Și nici județul nu este considerat având o populație numeroasă. Nu crede, că nu s-ar putea tempera aceste fenomene în interesul comunităților și mai ales a tinerilor. Repeteă, că este vorba despre tineri, nu despre adulți. Experiența dovedește, că accesul la tutun și alcool a tinerilor în unitățile comerciale este fără limită și nu este controlabilă. Este convins, că consiliul județean ar putea iniția demersuri în interesul stopării acestor fenomene nedorite, și propune să fie dezbătut și în cadrul lucrărilor comune între Comisiile de specialitate ale consiliului județean și serviciul ATOP al acestuia.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune președintelui ATOP, să fie pus pe Ordinea de zi a unei ședințe problema menționată. Se așteaptă un răspuns pozitiv din partea serviciului ATOP în urma căreia împreună cu Comisia de învățământ, cultură să fie ținut o ședință destinată acestei probleme. La aceea ședință ar trebui invitați  specialiștii de la Spitalul Județean de Urgență, eventual specialiști și din alte orașe, Direcția de Sănătate Publică, poate au și ei date de referință, Agenția Județeană  Antidrog, Protecția Consumatorilor și Comisia pentru Siguranța din Școli și  Prefectură. Roagă Cancelaria, să transmită această inițiativă, că se dorește o discuție, la care sunt așteptați fiecare la o discuție tematică. Să fie organizată o ședință cu invitați cu tema această tristă, dar care trebuie dezbătută.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter revine la problema construcțiior dărâmate din curba Ciba de pe drumul județean DJ 13A. A venit iar primăvara și se așteaptă vizita Suveranului Pontif, iar Miercurea Ciuc nu se poate mândri cu aspectul mediului înconjurător din locația amintită, chiar la intrarea în oraș, dinspre Odorheiu Secuiesc. Din cele două case prăbușite deja s-a făcut patru. Nu se știe nici acum a cui este proprietatea. Așa știe, că în cazul în care nu se ține în ordine o proprietate particulară vecină cu un domeniu public, se pot aplica impozite suplimentare. Oare de ce țin acolo într-o astfel de stare acele clădiri. Nu a primit răspuns de trei ani la această întrebare. De ce trebuie să strice imaginea județului niște dărămături ? Dacă permite proprietarul, dânsul se oferă să meargă cu utilajele proprii și curăță terenul. Este și un izvor acolo, care este folosit. Revenind la problema din Valea Uzului, informează colegii, că s-au deplasat acum 8 ani împreună cu domnii consilieri de atunci,  Thamó Csaba și Sebestyén Csaba, și s-au uitat la starea foștilor cazărmi, care au fost construite în perioada 1941-1942 de statul maghiar. Tot în aceea perioadă s-a construit și linia de cale ferată între Deda și Siret. Nu știe în cât timp s-ar putea realiza acum o astfel de investiție. Acum construcția unui pod abia se realizează în 10 ani. Dar acele cazărmi, din care mai sunt câteva la fel în Lunca de Sus, sau în Bicaz au trecut cu teren cu tot în proprietatea statului român. Terenul a revenit statului român, dar construcțiile sunt a statului maghiar. În cazărmile din Valea Uzului după anul 1947 și până la finele anilor ,50 au fost organizate tabere de pioner. Dânsul a fost acolo în tabără în copilărie și s-a simțit minunat. Au fost echipate cu generatoare, cu sobe, cu apă și canalizare. După anul 1990 încoace s-a deteriorat totul. De atunci tot spune consiliului județean, că trebuie să intre cumva în posesia cuiva. Dar se pare, că soarta lor este ca cea a Cimitirului, să dispare. Dacă vreo comisie va merge să vadă poate constata cum arată starea lor acum față de cum era acum 8 ani. Atunci se mai putea face ceva, dar acum nu se mai poate face nimic. Cândva au propus, ca să fie organizată acolo o tabără internațională cu copii români și maghiari în comună administrare a statului român și maghiar. Dar au trecut 10 ani, și nu s-a întâmplat nimic. Este convins, că și cimitirul va avea aceeași soartă, se tot discută, dar nu se va schimba nimic.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că nu deschide acum tema clădirilor de tabere din Valea Uzului. Roagă pe toți să citească documentele postate pe site-ul consiliului județean referitoare la această temă și la o următoare ședință de consiliu județean dânsul va răspunde la întrebări referitoare la ce s-a întâmplat în cei 10 ani trecuți. Întreabă pe doamna Fülöp Ottilia, dacă s-a reușit depistarea proprietarului clădirilor dărâmate din curba Ciba ?

 

Doamna Fülöp Ottilia, Arhitect șef răspunde, că nu se știe cine este proprietarul terenului și a imobilului menționat. Se știe, că este o persoană fizică, dar în cazul proprietății particulare, dacă nu pune în pericol ceva sau pe cineva starea acestuia, nu i se poate impune nimic. Consiliul local poate eventual aproba o hotărâre de consiliu, în care decide, că se majorează impozitul aferent imobilului la proprietarii, care nu dețin în stare îngrijită fațada acestuia. Dar în Miercurea Ciuc nu există astfel de hotărâri adoptate, și nu aceasta ar fi fațada din oraș cu starea cea mai neîngrijită. Trebuie știut, că consiliul local poate interveni în cazul clădirilor dărăpănate aflate pe domeniu public. Altfel, numai poate solicita proprietarului, să repare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că atunci se va merge pe altă cale. Roagă pe colega domnului director general Szőcs Mátyás István, pe doamna Szigeti Sarolta, ca să pună un anunț în presă cu textul, că se caută proprietarul acelui teren și imobil. Roagă totodată colegii din Odorheiu Secuiesc, să facă câteva fotografii bune despre imobil în drum spre acasă. Poate se va găsi proprietarul, și dacă va fi de acord, va fi ajutat printr-o acțiune de clacă cu utilaje să facă ordine în ogradă.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál spune, că amândouă propuneri ale colegului Ferencz Salamon Alpár sunt foarte bune și sunt sprijinite de fracțiunea dânsului, dar solicită, ca să fie stabilit un termen pentru această ședință comună cu autoritățile competente și ATOP-ul. Știe, că este anul tineretului, dar această problemă este foarte urgentă. Și consiliul local din Odorheiu Secuiesc neapărat să fie invitat. Să fie stabilit un termen, pentru că vine vara, apoi concediile, apoi școala, și tema nu ar trebui amânată mult.

 

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár spune, că nu poate stabili un termen, numai poate propune o dată, dar trebuie să convină și ATOP-ului. Propune, ca până la sfârșitul lunii iunie să fie organizat ședința comună. Mai este perioadă de școală, încă nu se intră în perioada concediilor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță fracțiunile din consiliul județean, că sunt prezenți colegii de la presă, se pot da interviuri legate de problemele discutate. Menționează, că acum a semnat adresa către Arhivele din Austria, dacă cineva dorește, poate citi.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita și închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 9 mai 2019,  cu număr de înregistrare  nr.           /        .05.2019  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   14 mai 2019

 

 

    Președinte                                                                                                       Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                          Vágássy Alpár

 

 

 Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

KB/1 EX