Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 16:37:57
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 16 martie 2012

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

BIROUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 16 martie 2012
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 119/2012, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă doamna Romfeld Mária Magdolna director general al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita. Doamna director Romfeld Mária Magdolna preia atribuţiile domnului Egyed Árpád, Secretarul Judeţului, dânsul fiind absent la această şedinţă.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. consilier judeţean Györgypál László-József, dl. consilier judeţean Lukács Vilmos şi doamna consilier judeţean Stoia Sabina.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 26 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută membrii Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii prezenţi la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita din municipiul Gheorgheni şi prezintă programul de desfăşurare a şedinţei.

Domnul preot Portik-Hegyi Kelemen salută pe domnul preşedinte Borboly Csaba şi membrii Consiliului Judeţean Harghita şi cere ca hotărârile adoptate în decursul şedinţei Consiliului Judeţean Harghita să fie în interesul populaţiei din judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte domnului preot Portik-Hegyi Kelemen pentru cuvintele adresate consiliului şi cere ca domnul Mezei János primarul municipiului Gheorgheni să prezinte realizările şi problemele cu care se confruntă locuitorii municipiului Gheorgheni.

Domnul primar Mezei János consideră că organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita la Gheorgheni va fi benefică nu numai locuitorilor din municipiu ci şi pentru toţi locuitorii din judeţul Harghita şi crede ca deciziile ce se vor lua vor fi în interesul tuturor autorităţilor administrativ teritoriale din judeţ. În continuare, adaugă că primăria municipiului Gheorgheni derulează mai multe proiecte de investiţii şi solicită sprijinul Consiliului Judeţean Harghita în implementarea acestora prin suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Gheorgheni. Exemple concrete în care domnul primar solicită sprijinul din partea Consiliului Judeţean Harghita ar fi implementarea proiectului de dezvoltare a reţelei de apă şi canalizare a municipiului Gheorgheni depus spre finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, derularea proiectului privind lucrările de asfaltare a unui tronson de drum în oraş de 9,5 km, rezolvarea problemei de funcţionare a patinoarului din Gheorgheni şi iniţierea şi promovarea sporturilor de masă în rândul populaţiei din municipiu. Mai precizează că le mulţumeşte Consiliului Judeţean Harghita pentru sprijinul acordat în anul curent municipiului Gheorgheni deoarece în cele patru ani de când este primarul municipiului, în anul acesta au beneficiat de cele mai mari surse de sprijin din partea Consiliului Judeţean. Mai adaugă că turismul este un factor important în dezvoltarea municipiului menţionând că sunt mai multe proiecte depuse la Consiliul Judeţean Harghita şi cere ca în situaţiile în care se găsesc mijloace de finanţare pentru implementarea acestora, Consiliul Judeţean Harghita să colaboreze cu municipiul Gheorgheni. În încheiere domnul primar urează bun venit tuturor consilierilor şi invitaţiilor prezenţi şi cere ca deciziile care se vor lua să fie în interesul tuturor locuitorilor din judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează următoarele Consiliul Judeţean Harghita va fi partener în rezolvarea problemelor enumerate de domnul primar Mezei János în afara de proiectele depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii deoarece programul este restricţionat de Fondul Monetar Internaţional şi propune ca aceste proiecte să fie realizate din fonduri proprii sau prin căutarea altor soluţii de rezolvare. În privinţa patinoarului din Gheorgheni precizează că funcţionarea obiectivului este foarte importantă nu numai pentru locuitorii din Gheorgheni ci şi pentru populaţia din regiune şi este necesar găsirea unei soluţii de rezolvare a problemei. Mai adaugă că imobilul în momentul de faţă se află în proprietatea municipiului Gheorgheni, iar pentru ca Consiliului Judeţean Harghita să contribuie cu fonduri financiare pentru funcţionarea acestuia este necesar ca imobilul menţionat să între măcar în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri şi propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 99/2012 a Programului "Sprijinirea integrării tinerilor pe piaţa muncii" pe anul 2012 în colaborare cu Universitatea Sapientia.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a proiectului de hotărâre privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2012.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune modificarea ordinii de zi, punctul nr. 47 de pe ordinea de zi devenind nr. 3, punctul nr. 7 de pe ordinea de zi devenind nr. 4, iar punctul nr. 48 de pe ordinea de zi devenind nr. 5, celelalte proiecte urmând ordinea logică a noi numerotări: punctul nr. 2 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 6, punctul nr. 4 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 7, punctul nr. 5 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 8, punctul nr. 6 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 9, punctul nr. 8 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 10, punctul nr. 9 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 11, punctul nr. 10 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 12, punctul nr. 11 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 13, punctul nr. 12 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 14, punctul nr. 13 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 15, punctul nr. 14 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 16, punctul nr. 15 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 17, punctul nr. 16 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 18, punctul nr. 17 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 19, punctul nr. 18 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 20, punctul nr. 19 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 21, punctul nr. 20 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 22, punctul nr. 21 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 23, punctul nr. 22 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 24, punctul nr. 23 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 25, punctul nr. 24 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 26, punctul nr. 25 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 27, punctul nr. 26 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 28, punctul nr. 27 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 29, punctul nr. 28 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 30, punctul nr. 29 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 31, punctul nr. 30 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 32, punctul nr. 31 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 33, punctul nr. 32 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 34, punctul nr. 33 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 35, punctul nr. 34 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 36, punctul nr. 35 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 37, punctul nr. 36 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 38, punctul nr. 37 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 39, punctul nr. 38 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 40, punctul nr. 39 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 41, punctul nr. 40 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 42, punctul nr. 41 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 43, punctul nr. 42 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 44, punctul nr. 43 de pe ordinea de zi devenind punctul nr. 45.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţele ordinare ale Consiliului Judeţean Harghita este obligatorie iar materialul de şedinţă în forma actuală, trimis electronic consilierilor judeţeni nu poate fi studiat corespunzător şi propune ca ordinea de zi să rămână în forma prestabilită.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi modificate a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 20 Da, 7 Nu

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind însărcinarea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita cu luarea demersurilor legale pentru constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre precizând importanţa aprobării acestuia, fără de care Consiliul Judeţean Harghita nu poate interveni în rezolvarea situaţiei privind Asociaţia Bunurilor Private din Ciuc şi cere ca domnul Hajdu Gábor preşedintele Bunurilor Private di Ciuc să prezinte problemele cu care se confruntă în prezent asociaţia.

Domnul Hajdu Gábor preşedintele Bunurile Private din Ciuc consideră că această asociaţie are un trecut multisecular şi a reunit 54 de comunităţi din judeţul Harghita iar problemele cele mai importante cu care se confruntă sunt proprietăţile neretrocedate care se ridică la 21.680 ha de pădure şi păşune şi la unele clădiri imobile din municipiul Miercurea Ciuc, municipiul Gheorgheni, oraşul Borsec, comunele Tulgheş şi Frumoasa şi solicită sprijinul Consiliului Judeţean Harghita în rezolvarea acestei situaţii.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel intervine cu precizarea că nici în Parlamentul României nu s-au pus bazele legislative pentru rezolvarea acestei situaţii şi în forma actuală proiectul de hotărâre nu poate fi susţinut.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpás András consideră că ar fi benefică ca Bunurile Private din Ciuc să administreze aceste proprietăţi printr-un consiliu director şi bunurile să nu intre în administrarea altei entităţi.

Domnul consilier judeţean Rafain Zoltán precizează că Constituţia României garantează proprietatea privată şi la retrocedarea acestei proprietăţi este necesar şi prezenţa voinţei politice şi solicită ca acest proiect de hotărâre să fie aprobat.

Domnul deputat parlamentar Pál Árpád cere sprijinul consilierilor judeţeni să voteze proiectul de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că proiectul de hotărâre este o iniţiativă şi asociaţia de dezvoltare intercomunitară devine funcţionabilă, doar dacă comunele vor adera la asociaţie. Mai adaugă că proprietăţile Bunurile Private din Ciuc în momentul de faţă se află în proprietatea Statului Român şi prin înfiinţarea acestei asociaţie de dezvoltare intercomunitară s-ar ivi posibilitatea de a sprijini aceste bunuri în cazul în care se vor retroceda..

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 februarie 2012.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că este o greşeală în numerotarea punctelor de pe ordinea de zi şi solicită ca să fie respectat regulamentul în privinţa aprobării proiectelor de hotărâri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 215/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că acest proiect de hotărâre nu este fundamentat corespunzător şi nu corespunde normelor legale iar unele articole sunt prezente de două ori în Regulament şi în această formă nu poate fi aprobat şi ar trebui retras de pe ordinea de zi.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre menţionat.

Rezultatul votului: 19 Da, 8 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 8 Abţineri. Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil din domeniul public al judeţului Harghita şi din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în favoarea Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

 

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere ca domnul preşedinte Borboly Csaba să acorde cuvântul consilierilor judeţeni dacă solicită acest lucru şi mai adaugă că ultimele două proiecte de hotărâri supuse la vot nu sunt adoptate deoarece nu au primit votul necesar aprobării acestora.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 119/2008, privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, prin completarea Consiliului Judeţean Harghita cu dl. Binder Levente, având calitatea de supleant pe lista de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean pe lista M.P.P.-P.C.M.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre, mulţumind partidului M.P.P.-P.C.M pentru prezentarea după un an şi jumătate a tuturor actelor necesare validării mandatului domnului Binder Levente şi întrerupe dezbaterea acestui proiect de hotărâre până când Comisia de validare va lua decizia de validare a mandatului domnului Binder Levente.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, R0SPA0018" finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial - Mediu, Axa prioritară 4- Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi cere ca specialiştii din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Harghita să prezinte activităţile proiectului câştigat.

Doamna Ábrahám Margit consilier la Direcţia de dezvoltare a Consiliului Judeţean Harghita prezintă pe scurt proiectul de finanţare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că acest proiect este al treilea al Consiliului Judeţean Harghita care vizează municipiul Gheorgheni, prima a fost în domeniul salvamontului care se află în etapa de finalizare, a doua este în derulare şi vizează renovarea clădirii Casei de bătrâni din Gheorgheni.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba revine la proiectul de hotărâre anterior şi cere ca preşedintele Comisiei de validare să prezinte rezultatul validării mandatului domnului Binder Levente.

Domnul consilier judeţean Bondor István prezintă rezultatul validării al Comisiie de validare în urma verificării documentelor depuse şi propune validarea mandatului domnului Binder Levente ca consilier judeţean în Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că documentele solicitate pentru validarea mandatului Binder Levente au fost depuse cu ani în urmă.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2011 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că din analiza contului de execuţie pe anul 2011 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita rezultă că din punct de vedere economic anul 2011 a fost o catastrofă pentru judeţul Harghita, de exemplu planificările şi realizările la sfârşitul anului sunt total diferite în defavoarea domeniilor de sănătate şi drumurile judeţene ale judeţului Harghita.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba solicită ca domnul preşedinte Borboly Csaba în prezentarea proiectelor de hotărâri să precizeze dacă aprobarea proiectului de hotărâre necesită votul a 2/3 din numărul total al consilierilor judeţeni.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt precizând că fondurile Uniunii Europene au o metodologie strictă şi solicită ca membrii Consiliului Judeţean Harghita să voteze proiectul de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2011 asupra execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că consilierii judeţeni nu au primit aceste situaţii financiare pentru consultare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu, 7 Abţineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că oraşul Vlăhiţa merită să fie sprijinit financiar din partea Consiliului Judeţean Harghita ca şi comuna Căpâlniţa care a solicitat sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Harghita, dar cererea sa a fost respinsă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba precizând că sumele solicitate de domnul primar al comunei Căpâlniţa au fost incluse în bugetul comunei cu ocazia reechilibrării bugetelor locale, iar alte solicitări nu au fost depuse.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctului 1 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctului 2 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctului 3 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctului 4 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctului 5 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punctului 6 al amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre, menţionând că faţă de anii anteriori programul se va derula de la începutul anului şi mulţumeşte reprezentanţilor cultelor religioase pentru colaborarea de care au dat dovadă în cursul elaborării programului.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că în elaborarea programului raportul procentual al cultelor religioase din judeţul Harghita nu a fost respectat şi propune o echilibrare în acest sens.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizând că raportul procentual a fost respectat în structura programului în afara de programul privind construirea caselor mortuare care în majoritatea cazurilor sunt ecumenice şi au fost stabilite pe baza solicitărilor depuse la Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că dintre cultele religioase, biserica ortodoxă este cea mai bine sprijinită financiar la nivel naţional şi ar trebui să fie puţin mai retrasă la solicitările financiare pe plan local. Mai adaugă că aprobarea acestui program să nu fie în interesul partidelor politice în cadrul desfăşurării campaniilor electorale.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel ca drept la replică precizează că înaintea stabilirii listei programului, ar fi fost benefică o consultare cu consilierii judeţeni în privinţa stabilirii sumelor care vor fi alocate şi mai menţionează că din calculele sumelor stabilite în lista programului nu rezultă folosirea raportului procentual al cultelor religioase din judeţul Harghita.

Domnul preot Portik-Hegyi Kelemen propune ca şi în anii viitori să fie iniţiate consultări între reprezentanţii cultelor religioase şi conducerea Consiliului Judeţean Harghita şi consideră că aprobarea programului nu are influenţă asupra campaniei electorale a partidelor politice.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează că consultările au fost făcute cu protopopii şi episcopii cultelor religioase iar calculele matematice s-au bazat pe datele statistice privind raportul procentual al cultelor religioase din judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2012 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2012 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind constituirea Comitetului de Organizare Unesco – COU;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean" al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre de hotărâre privind aprobarea lansării concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita" pentru anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea membrilor în Comisia de evaluare şi adjudecare a rezultatelor concursului. Rezultatul votului secret:

dl. Hajdu Gábor: 21 Da, 2 Nu

dl. Bende Sándor:22 da, 1 Nu

dl. Demény Gábor: 22 Da, 1 Nu

d-na Süveg Éva: 23 Da

dl. Chiorean Adrian: 22 Da, 1 Nu

d-na Fülöp Otilia: 23 Da

dl. Kovásznai Sándor: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în vederea derulării Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2012.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre, menţionând că la premierea elevilor vor avea în vedere propunerile doamnei consilier judeţean Kocs Ilona şi cere ca dânsa să colaboreze cu doamna Zonda Erika directorul Direcţiei de programe şi dezvoltare rurală din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt intervine în ordine procedurală, menţionând că în cazul denumirii membrilor unor comisii din rândul consilierilor judeţeni, legea prevede ca să se respecte raportul procentual al partidelor politice alese în Consiliul Judeţean Harghita şi consideră că este ilegal ca în aceste comisii să fie denumiţi doar membrii UDMR şi solicită respectarea legilor în vigoare şi anularea buletinelor de vot.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului şi a obiceiurilor populare din judeţul Harghita pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului „Ziua Naţională a Tineretului" în judeţul Harghita pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la organizarea unor competiţii de enduro;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş" pe anul 2012;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt solicită ca proiectul de hotărâre să fie corectat conform raportului juridic al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu Radio Târgu-Mureş pentru anul 2012;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Consiliul Judeţean Harghita nu este obligat să încheie contracte cu reprezentanţii presei ci autoritatea publică locală trebuie să prezinte presei toate informaţiile de interes public pe care le solicită. Mai adaugă că Radio Târgu-Mureş care este radio de interes public are obligaţia să prezinte informaţiile publice despre funcţionarea autorităţilor publice locale fără încheierea unor contracte de parteneriat şi totodată nici raportului juridic al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală nu este respectat în proiectul de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt precizând că toate proiectele de hotărâri care sunt pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita respectă normele şi legile în vigoare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, cu completările şi modificările ulterioare;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea în Consiliului de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş al d-lui Lukács Levente.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 258/2009 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii şi instituirea obligaţiei de raportare a cheltuielilor lunare pentru Şcoala Specială Ocland;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Editurii Hargita Népe;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ", pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 5 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna, pe anul 2012;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt solicită răspunsul domnului preşedinte Borboly Csaba în privinţa numirii consilierilor judeţeni ca membrii în diferite comisii şi cere ca votul secret să fie repetat cu noile buletine de voturi şi respectarea legilor în vigoare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2012 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre menţionând că prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita s-au derulat şi se pot derula mai multe programe agricole şi rurale în judeţul Harghita aşa cum este şi Târgul produselor tradiţionale secuieşti.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că acest proiect de hotărâre merită să fie sprijinit şi întreabă pe domnul preşedinte Borboly Csaba despre stadiul în care se află reţeaua de magazine pentru vânzarea şi promovarea produselor tradiţionale secuieşti.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba menţionând că realizarea reţelei de magazine cu produse tradiţionale secuieşti depind în mare măsură de tratativele cu producătorii acestor produse tradiţionale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2012 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia „Harghita Sportclub" pe anul 2012;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că aceste cotizaţii sunt stabilite fără consultarea membrilor Consiliului Judeţean Harghita iar cheltuirea acestor sume în majoritatea cazurilor nu sunt fondate corespunzător. Mai adaugă că proiectul de hotărâre a fost iniţiat de doi consilieri judeţeni cu numărul de înregistrare a expunerilor de motive identice şi fără semnătură iar în documentaţia proiectului de hotărâre lipsesc raportul de activitate şi bilanţul contabil pe anul 2011 referitor la asociaţia în cauză. Domnul consilier mai precizează că nici reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita în asociaţia din cauză nu a iniţiat prezentarea raportului de activitate a asociaţiei pe anul 2011 care este obligaţia dânsului iar în această formulă proiectul de hotărâre nu poate fi aprobat.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2012 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre menţionând că prin programul Leader s-a reuşit obţinerea de 4 ori 2,8 milioane de Euro, iar realizarea contribuţiilor proprii vor fi asigurate cu sprijinul asociaţiilor microregionale din judeţul Harghita.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că proiectul de hotărâre merită să fie sprijinit şi are o întrebare privind contribuţiile proprii în cadrul programului Leader.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba afirmând că contribuţia proprie se va forma din contribuţia Consiliului Judeţean Harghita şi din contribuţia locală.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel menţionează că ar fi important ca toate asociaţiile unde Consiliul Judeţean Harghita este membru să prezinte rapoartele de activitate şi modul de cheltuire a sumelor alocate de Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel afirmând că în data de 16 decembrie 2011 a avut loc întâlnirea cu reprezentanţii asociaţiilor în care Consiliul Judeţean Harghita este membru, eveniment la care au fost invitaţi toţi consilierii judeţeni.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2012 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita;

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului judeţean Harghita pe anul 2012 către Asociaţia Întreprinzătorilor Arbor;

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că colaborarea Consiliului judeţean Harghita cu Asociaţia Întreprinzătorilor Arbor poate să fie un exemplu de urmat pentru toate asociaţiile care sunt interesate în industria forestieră şi doar astfel se poate ajunge la obiectivul principal ca materia primă să fie prelucrată în judeţ şi ca aceasta să nu fie exportată direct în alte ţări ale lumii pentru prelucrare ei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului judeţean Harghita către Clubul sportiv Progym pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Clubul Sportiv „Csíkiló", Asociaţia Clubul Sportiv „Lobogó" şi Asociaţia Clubul Sportiv „Krigel" în vederea realizării „Programului de sprijinire a valorilor ecvestre" pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului judeţean Harghita către Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala interjudeţeană Harghita – Covasna;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA" pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2012 şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 35/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre cu precizarea că nu va vota la acest punct al ordinii de zi, deoarece este în funcţia de vicepreşedinte a Uniunii Naţională a Consiliilor Judeţene din România;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2012 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc" pe anul 2012.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre cu precizarea că domnul vicepreşedinte Sófalvi László nu va vota la acest punct al ordinii de zi.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007 privind aprobarea participării judeţului Harghita n calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Szép Róbert ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei".

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică sau de minimalizare a riscurilor existente în zona afectată la amplasamentul din Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18 al Consiliului Judeţean Harghita - Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii (DALI);

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii privind obiectivul de investiţii ''Refacerea hidroizolaţiei la sediu şi amenajarea garajului subteran în subsolul Consiliului Judeţean Harghita";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Consolidare sistem rutier pe DJ 138B, km 7+720 – 14+479";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reparaţii pe DJ 136, km 27+753, Cristuru Secuiesc, Városdomb";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea Centralei Termice şi Reparaţii Capitale la Reţelele Termice Exterioare Aferente Spitalului de Psihiatrie Tulgheş".

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că la acest punct de pe ordinea de zi urmează acele proiecte de hotărâri care nu au fost scoase de pe ordinea de zi modificată a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean - Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita" finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, sesiunea de finanţare 5/2012 şi a sumei totale aferente, a cheltuielile neeligibile, precum şi aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, a unor terenuri/clădiri aflate în domeniul public al localităţilor Borsec, Cristuru Secuiesc, Tuşnad, Ciumani, Corund, Siculeni, Sâncrăieni, Sândominic, Atid, Săcel;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita" finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4. „Implementarea Sistemelor adecvate de Management pentru Protecţia naturii, sesiunea de finanţare 5/2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 99/2012 a Programului "Sprijinirea integrării tinerilor pe piaţa muncii" pe anul 2012 în colaborare cu Universitatea Sapientia.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt intervine cu precizarea că aceste proiecte de hotărâri au fost introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita la începutul şedinţei şi nu au fost consultate în cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita şi propune o pauză pentru convocarea comisiilor şi verificarea proiectelor de hotărâri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune o pauză de cinci minute pentru convocarea comisiilor şi dezbaterea proiectelor de hotărâri în cauză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba după dezbaterea proiectelor de hotărâri în cauză şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate, supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării programelor de utilitate publică pentru tineret, organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Harghita pe anul 2012.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

 

Domnul Antal Péter localnic din municipiul Gheorgheni mulţumeşte pentru posibilitatea oferită că poate să participe la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita la Gheorgheni şi consideră că reprezentanţii regiunii din Gheorgheni în Consiliul Judeţean Harghita deseori nu reprezintă interesele zonei. Mai adaugă că iniţierea şi înfiinţarea Biroului Turistic în Gheorgheni este o investiţie pentru dezvoltarea oraşului dar cel mai important lucru ar fi fost renovarea grupului sanitar public în oraş. În cea ce priveşte înfiinţarea noilor locuri de muncă, consideră că aceasta se datorează firmelor mici şi mijlocii din zonă, în schimb primăria municipiului Gheorgheni nu a luat măsuri în rezolvarea problemei privind creşterea şomajului în oraş.

Domnul Kolcsár Béla comisarul şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului intervine cu propunerea ca Consiliul Judeţean Harghita să fie partener cu Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului în ţinerea zilelor de audienţă pentru protecţia consumatorilor în diferite regiuni ale judeţului Harghita şi în promovarea legislaţiilor privind drepturile şi obligaţiile producătorilor şi consumatorilor prin distribuirea de pliante şi broşuri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului Kolcsár Béla, precizând că sunt posibilităţi ca Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului să utilizeze birourile regionale ale Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul Buslig Gyula, administrator al Bisericii armeneşti din Gheorgheni prezintă problema Bisericii armeneşti din Gheorgheni care depinde în mare măsură de Protopopiatul romano-catolic din Gheorgheni şi nu figurează pe lista programului privind cultele religioase ale Consiliului Judeţean Harghita iar în privinţa altor proiecte Primăria municipiului Gheorgheni nu a solicitat sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Harghita. În privinţa turismului consideră că unul dintre obiectivele turistice cele mai importante din oraş se numără monumentul biserici armeneşti din Gheorgheni însă există problema ca drumul de acces şi trotuarul până la monument nu a fost finalizat complet. Mai adaugă că în cazul în care programul de sprijinire a cultelor religioase ale Consiliului Judeţean Harghita va fi rectificat solicită sprijinul financiar pentru continuarea construirii casei comunitare. În ceea ce priveşte sportul din Gheorgheni mulţumeşte pentru sprijinul acordat clubului de fotbal „Viitorul Gheorgheni" destinat modernizării vestiarelor şi transportul copiilor din anul 2011 şi pentru sprijinul financiar acordat în anul curent însă sumele nu au fost suficiente pentru formarea echipei de seniori dar speră că din toamnă echipa de fotbal seniori se va porni în divizia judeţeană.

Domnul Bajkó Tibor întreprinzător din industria lemnului mulţumeşte pentru convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita la municipiul Gheorgheni şi prezintă problemele privind industria lemnului din regiunea Gheorgheni unde firmele se confruntă cu problema păstrării locurilor de muncă deoarece materia primă care ar asigura continuitatea şi dezvoltarea firmelor din industria lemnului se exportă fără prelucrare în ţările dezvoltate ale lumii şi solicită sprijinul Consiliului Judeţean Harghita în remedierea acestei situaţii. În continuare mulţumeşte domnului preşedinte Borboly Csaba pentru sprijinul acordat în organizarea Zilelor ecvestre din Gheorgheni aşa cum mulţumeşte şi domnului Mezei János primarului municipiului Gheorgheni pentru organizarea unor manifestări ecvestre în colaborare cu Asociaţia Clubul Sportiv „Krigel".

Domnul Csergő Tibor directorul Muzeului Tarisznyás Márton prezintă problema privind desfăşurarea programului „Şcoala altfel" al Ministerului Învăţământului la Gheorgheni când toate şcolile din municipiu solicită ca elevii să participe la programele educaţionale ale Muzeului Tarisznyás Márton dar muzeul nu dispune de forţa de muncă şi materialul didactic necesar organizării unor astfel de evenimente şi cere sprijinul Consiliului Judeţean Harghita pentru a organiza şi finanţa programe asemănătoare. O altă problemă ar fi finanţarea programului arheologic din partea Consiliului Judeţean Harghita care este previzionată a fi alocată în trimestrul IV însă lucrările de cercetări arheologice se derulează în lunile de vară şi ar fi benefică ca o parte din sumele destinate finanţări acestor lucrări să fie alocate în trimestrele II. sau III. În continuare intervine cu propunerea ca Muzeul Tarisznyás Márton să prezinte o expoziţie în tunelul din Lacu Roşu şi cere sprijinul Consiliului Judeţean Harghita pentru realizarea acesteia.

Domnul Tusa Lajos secretarul Organizaţiei Creştine „Ora Internaţională" din Gheorgheni în afara sprijinului moral solicită ajutorul financiar din partea Consiliului Judeţean Harghita pentru derularea programelor sociale la casa de copii din Gheorgheni şi pentru renovarea clădirii celor fără adăpost.

Domnul preşedinte Borboly Csaba închide prima parte a ordinii de zii Diverse.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebarea domnului Buslig Gyula menţionând că monumentul bisericii armeneşti este pe lista programului de sprijinire a cultelor religioase a Consiliului Judeţean Harghita, iar sume acordate vor fi suficiente pentru achiziţionarea unei părţi a materialelor de construcţii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba în privinţa sprijinirii sportului speră că au fost depuse proiecte spre finanţare în cadrul Programului pentru sprijinirea sportului iniţiat de Consiliul Judeţean Harghita iar evaluarea acestora va fi în decursul lunilor viitoare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului Bajkó Tibor menţionând că Consiliul Judeţean Harghita va sprijini această iniţiativă cu respectarea legilor în vigoare. În ceea ce priveşte iniţiativa domnului Csergő Tibor consideră că sunt programe asemănătoare ale Consiliului Judeţean Harghita şi cere ca dânsul să se adreseze domnului vicepreşedinte Petres Sándor în căutarea soluţiilor de rezolvare a problemelor prezentând exemplul Muzeului Secuiesc al Ciucului. În privinţa lucrărilor de cercetare arheologică solicită de la doamna arhitect şef Fülöp Ottilia să se găsesacă soluţii pentru rezolvarea situaţiei iar iniţiativa de expoziţie în tunelul din Lacu Roşu a primit acordul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. La problemele prezentate de domnul Tusa Lajos precizează că Organizaţia creştină Ora Internaţională din Gheorgheni este organizaţie de drept privat şi Consiliul Judeţean Harghita poate sprijini investiţii de construcţii care sunt în proprietatea sau în administrarea Consiliului Judeţean Harghita în schimb Consiliul Judeţean poate sprijinii programele sociale ale organizaţiei.

Domnul primar Mezei János consideră că în momentul actual problemele Muzeului Tarisznyás Márton din Gheorgheni nu pot să reprezinte o prioritate în viaţa oraşului deoarece sunt alte priorităţi de rezolvat în oraş, dar orice iniţiativă este binevenită, iar în privinţa patinoarului din Gheorgheni sprijină idea ca patinoarul să între în administrarea Consiliului Judeţean Harghita şi se va adresa în scris cu propunerea către Consiliul Judeţean Harghita Referitor la programul judeţean de management al deşeurilor prezintă problema oraşului că începând cu 16 iunie trebuie să închidă depozitul de deşeu din Gheorgheni iar transportul deşeurilor în alte locaţii îndepărtate nu poate fi realizat cu parcul auto actual de care dispune municipiul. Mai adaugă că prin realizarea investiţiei de depozit de deşeu din comuna Remetea transportul deşeurilor va fi prin municipiul Gheorgheni şi întreabă despre situaţia realizării centurii din Gheorgheni de către Consiliul Judeţean Harghita prin care se va înlătura această problemă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului primar Mezei János precizând că fiecare localitate a rezolvat problema transportării deşeurilor şi cere ca domnul primar să se adreseze la direcţia de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita pentru rezolvarea situaţiei. În privinţa patinoarului din Gheorgheni Consiliul Judeţean Harghita poate oferi sprijinul în garantarea siguranţei şi a utilităţii clădirii dar în continuare sunt necesare găsirea altor surse financiare. În ceea ce priveşte varianta din Gheorgheni, domnul preşedinte consideră că sunt şanse de reuşită deoarece documentaţia s-a realizat din fonduri europene iar lucrările vor fi executate din fondurile Ministerului Transporturilor, astfel ca transportul industrial din Gheorgheni să se desfăşoare în afara municipiului iar autostrada în apropierea oraşului, proiectele care urmează să se deruleze în Hăşmaşul Mare vor contribui la posibilitatea realizării unui parc industrial şi dezvoltarea economică a zonei din Gheorgheni.

Domnul primar Mezei János solicită măsuri concrete în rezolvarea problemei de transport a deşeurilor municipiului Gheorgheni deoarece din 16 iunie depozitul de deşeuri din Gheorgheni va fi închis în timp ce depozitul de deşeu din comuna Remetea nu va fi finalizat iar municipiul încă nu a încheiat contract cu alte depozite.

 

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebarea domnului primar Mezei János menţionând că Consiliul Judeţean Harghita a solicitat de la unităţile administrativ teritoriale din zona Gheorgheni ca să încheie contracte limitate în timp şi care pot fi reziliate în privinţa rezolvării problemelor de depozitare a deşeurilor. Iar în privinţa implementării proiectelor Uniunii Europene consideră că aceasta nu este o ştiinţă exactă ci există un plan de acţiune care ar trebui să fie respectat dar există unele firme interesate care atacă în instanţă toate treptele realizate în cadrul proiectului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că proiectul privind realizarea depozitului de deşeu din comuna Remetea va fi un succes, iar în acest an va avea loc semnarea contractelor şi începerea lucrărilor de construcţii. Mai adaugă că prin construcţia primei celule a depozitului de deşeu aceasta va deveni funcţionabilă şi propune ca Primăria municipiului Gheorgheni să încheie contracte pe o durată de un an cu alte depozite de deşeuri.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpás András intervine cu precizarea ca în multe rânduri la şedinţele Consiliului Judeţean Harghita iniţiatorii proiectelor de hotărâri prezintă conţinutul proiectelor de hotărâri altfel decât sunt reflectate în materialul de şedinţă, iar această situaţie se reflectă în exprimarea voturilor fracţiunii PCM-ului. Mai adaugă că domnul preşedinte Borboly Csaba a numit un consilier judeţean cu denumirea de campion al litigiilor împotriva Consiliului Judeţean Harghita şi precizează că în sala de şedinţă mai există un campion care poate fi denumit campion al adevărului, deoarece documentele solicitate pentru validarea domnului Binder Levente având calitatea de supleant pe lista de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean pe lista M.P.P.-P.C.M au fost depuse în data de 12 noiembrie 2010 şi nu după un an şi jumătate aşa cum a declarat domnul preşedinte Borboly Csaba.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea Domnului Kovács Árpád András solicitând ca dânsul să prezinte actul acelei recipise deoarece la acea dată au prezentat doar un proiect de hotărâre pentru consiliu, în ceea ce priveşte validarea mandatului domnului Binder Levente aceasta era pe ordinea de zi a mai multor şedinţe ale Consiliului Judeţean Harghita dar în lipsa documentelor necesare nu s-a putut aproba hotărârea.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpás András precizează că proiectul de hotărâre menţionat de domnul preşedinte Borboly Csaba a fost depus personal de către dânsul la registratura Consiliului Judeţean Harghita în timp ce celelalte documente au fost trimise prin poştă.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt citează dintr-un document electoral din anul 2008 semnat de domnul preşedinte Borboly Csaba precizând că obiectivele menţionate de domnul preşedinte au rămas doar promisiuni nerealizate şi probabil aşa va fi şi în anul curent. În ceea ce priveşte respectarea legilor în vigoare şi conducerea democratică a domnului preşedinte Borboly Csaba menţionează că pentru examinarea cazului ce a avut loc în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Harghita pe data de 28 octombrie 2011 când dânsul a fost evacuat cu forţa din sala de şedinţă a înaintat o plângere penală la parchet şi acum cazul este anchetat la poliţie şi speră că justiţia va face dreptate în acest caz.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt, mulţumind celor prezenţi la şedinţa Consiliului Judeţean Harghita pentru ca nimeni din sala de şedinţă nu a prezentat situaţii în care Consiliul Judeţean Harghita a încălcat promisiunile făcute pe timpul mandatului..

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita la municipiul Gheorgheni şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 16.03.2012 cu număr de înregistrare nr. 6420/2012 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 23 martie 2012

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 22 Ianuarie 2013 15:25