Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 19:12:03
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 14 iulie 2009

 ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 14 iulie 2009
Subiectul şedinţei:

Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse in ordinea de zi
Diverse
Catalogul membrilor:
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - MPP
2. BECZE ISTVÁN - RMDSZ
3. BEDER TIBOR - MPP
4. BENDE SÁNDOR - RMDSZ
5. BENYOVSZKI LAJOS - RMDSZ
6. BONDOR ISTVÁN - RMDSZ
7. CSIKI CSONGOR - RMDSZ
8. DEMÉNY GAVRILĂ - RMDSZ
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - RMDSZ
11. HAJDU GÁBOR - RMDSZ
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - MPP
13. LUKÁCS VILMOS - RMDSZ
14. KOCS ILONA - MPP
15. MAGYARI VENCEL - RMDSZ
16. PAPP KINCSES EMESE - MPP
17. PÁLFFY DOMOKOS - RMDSZ
18. PETRES SÁNDOR - RMDSZ
19. RAFAIN ZOLTÁN - RMDSZ
20. RÁCZ ÁRPÁD - RMDSZ
21. SIMON CSABA - MPP
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - RMDSZ
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZÁSZ JENŐ - MPP
25. SZENTES ANTAL - RMDSZ
26. TAMÁS ZOLTÁN - MPP
27. THAMÓ CSABA - MPP
28. TORDAI ÁRPÁD - RMDSZ
29. VAJNA EMERIC - MPP
30. VASS ÁRPÁD ANDREI - RMDSZ

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr.379 din 13 iulie 2009, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu completările şi modificările ulterioare.

La şedinţă sunt prezenţi 20 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând consilierii Beder Tibor, Glodeanu Cristinel, Györgypál László-József, Kocs Ilona, Lukács Vilmos, Papp Kincses Emese, Sófalvi László, Szász Jenő, Thamó Csaba, Vajna Imre.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, dl. Borboly Csaba salută pe cei prezenţi şi deschide şedinţa Consiliului Judeţean Harghita.

D-na Tulbure Irén menţionează că este întrunit cvorumul legal pentru şedinţa de lucru.

Dl. Borboly Csaba - preşedintele Consiliului Judeţean Harghita prezintă ordinea de zi a şedinţei şi anume - prezentarea procesului verbal al şedinţei din 30 iunie de la Şiclod şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei prioritare, care trebuie depusă la Ministerul Internelor şi Administraţiei până în data de 15 iulie 2009, pentru investiţiile în domeniul electrificării.

Dl. Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi.
Aprobarea ordinii de zi.
Rezultatul votului: 17 de voturi Da
Árus Zsolt István 1 Absent
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absent
Bende Sándor 4 Absent
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Absent
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Absent
Lukács Vilmos 14 Absent
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Absent
dr. Papp Kincses Emese 18 Absent
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Absent
Kocs Ilona 23 Absent
Sófalvi László 24 Absent
Szász Jenő 25 Absent
Szentes Antal 26 Da
Tamás Zoltán 27 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 28 Absent
Tordai Árpád 29 Da
dr. Vajna Imre 30 Absent
Vass Árpád András 31 Da

Întrucât nu sunt observaţii în legătură cu primul punct de pe ordinea de zi, referitor la aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare, Dl. Borboly Csaba supune la vot procesul-verbal.
Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 aprilie 2009;
Rezultatul votului: 17 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Absent
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absent
Bende Sándor 4 Absent
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Absent
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Absent
Lukács Vilmos 14 Absent
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Absent
dr. Papp Kincses Emese 18 Absent
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Absent
Kocs Ilona 23 Absent
Sófalvi László 24 Absent
Szász Jenő 25 Absent
Szentes Antal 26 Da
Tamás Zoltán 27 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 28 Absent
Tordai Árpád 29 Da
dr. Vajna Imre 30 Absent
Vass Árpád András 31 Da

Pentru prezentarea următorului punct de pe ordinea de zi, preşedintele îl invită pe dl. vicepreşedinte Petres Sándor.
Dl. Petres Sándor reaminteşte colegilor consilieri de hotărârea Consiliului Judeţean Harghita privind sesiunea I privind electrificarea şi totodată enumeră localităţile care au fost trecute pe lista prioritară pentru anul 2009, această listă fiind completată acum, cu localităţile care şi-au pregătit studiile de fezabilitate.
Dl. Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009" sesiunea II
Rezultatul votului: 19 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absent
Bende Sándor 4 Absent
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Absent
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Absent
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Absent
dr. Papp Kincses Emese 18 Absent
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Absent
Kocs Ilona 23 Absent
Sófalvi László 24 Absent
Szász Jenő 25 Absent
Szentes Antal 26 Da
Tamás Zoltán 27 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 28 Absent
Tordai Árpád 29 Da
dr. Vajna Imre 30 Absent
Vass Árpád András 31 Da

Dl. Borboly Csaba mulţumeşte consilierilor pentru prezenţă, hotărârea adoptată poate fi trimisă în termen util la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi îl roagă pe dl. vicepreşedinte Petres Sándor să preia conducerea şedinţei.

Dl. Petres Sándor acordă cuvântul d-lui Árus Zsolt, care menţionează anumite lipsuri ale fluturaşului privind plata indemnizaţiei de şedinţă şi faptul că acestea ar fi trebui afişate şi pe pagina web a consiliului judeţean, valabil pentru toţi consilierii judeţeni şi totodată anunţă că a dat în judecată Consiliul Judeţean Harghita.

Dl. Petres Sándor mulţumeşte consilierilor pentru timpul acordat şi declară închise lucrările şedinţei.

Miercurea Ciuc, 14 iulie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou Cancelarie

Tankó Éva