Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:29:24
Proces verbal al ședinței extraordinare CJH din 18 decembrie 2020

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie  2020

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 18 decembrie  2020

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

Borboly Csaba

UDMR

2

Barti Tihamér

UDMR

3

Becze István

UDMR

4

Bíró Barna-Botond

UDMR

5

Biró Zsolt

UDMR

6

Csillag Péter

AMT

7

Conțiu Lucian

PSD

8

Dávid Lajos

UDMR

9

Dobrean Teodor-Constantin

PNL

10

Ferencz-Salamon Alpár-László

UDMR

11

Györgyi Attila

AMT

12

Hajdu Gábor

UDMR

13

Hîrlav Costin

PSD

14

Izsák Alina

PNL

15

Kántor Boglárka

UDMR

16

Kolozsvári Tibor

UDMR

17

Kolumbán Dávid

UDMR

18

Lőrincz Árpád-István

AMT

19

Márton Csaba

UDMR

20

Nagy Mária-Terézia

POL

21

Portik Erzsébet-Edit

UDMR

22

Rákosi-Seiwarth Ildikó

UDMR

23

Rákossy Botond-József

POL

24

Rácz Árpád

UDMR

25

Rátz István

UDMR

26

Sándor Barna

UDMR

27

Sinka Arnold

UDMR

28

Sólyom László

UDMR

29

Szentes Antal

UDMR

30

Tőkés Lehel

AMT

31

Vaidoș Alexandru

PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 1306/2020, cu modificările și completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Președintele Borboly Csaba deschide ședința extraordinară  consiliului județean din 18 decembrie 2020, ora 14,40 în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita.

           

Antal Renáta, director general la Direcția generală administrație publică locală  spune că sunt prezenți 31 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Președintele Borboly Csaba  spune, că era nevoie de această ședință extraordinară pentru că gestionarea problemelor trebuie efectuată cu respectarea încadrării   județului în situația pandemică, ca ulterior să nu fie contestate și să nu fie nevoie la revenirea deciziilor luate acum. Sunt 19 puncte pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare. Dacă sunt obiecții cu privire la scoaterea vreunui punct, solicită să fie semnalate acum. Nu cumva ulterior să apare în presă observațiile referitoare la temele discutate. Dacă consideră cineva, că nu este motivat existența pe Ordinea de zi a vreunui punct, să spună de îndată. Mai sunt câteva zile din luna decembrie și se pot convoca alte ședințe.

            De fapt s-a încercat aducerea în fața consiliului județean a câtorva teme, ca și cazul Borsecului, unde dacă nu se pornesc lucrurile de îndată, trebuie așteptat aprobarea bugetului național din anul viitor. Dat fiind faptul, că nici după 2 săptămâni nu s-a format Guvernul și nu se știe cum vor evolua lucrurile, sunt câteva teme, care ar trebui pornite. A discutat cu colegii din instituție, că vor fi finalizate toate problemele administrative de rezolvat pentru acest an până la începutul săptămânii viitoare. Aproape la toate temele, care sunt pe Ordinea de zi există o perioadă de derulare. Se poate convoca o altă ședință extraordinară și între cele două sărbători de iarnă, dar sunt câteva probleme, la care există pericolul, ca să se decaleze pentru cine știe ce dată în viitor. Cine poate prevedea când va fi aprobat bugetul pentru anul viitor ? Din această perspectivă solicită părerile consilierilor din consiliul județean. Chiar și cu riscul de a suferi amânări considerabile, care ar fi temele, care să nu figureze pe ordinea de zi al acestei ședințe, indiferent de consecințe ?

 

Consilierul județean Rákossy Botond József precizează că, așa cum a mai spus cu ocazia primei ședințe de consiliu al noului consiliu județean, ar dori, ca materialele de ședință să fie comunicate în termen, în 5 sau 3 zile legale. Și de atunci vin informații și materiale de ședință în cursul ultimei nopți de dinaintea ședinței, astfel nu se pot pregăti pentru ședință. Propune ca acele materiale, care nu au fost comunicate în termen, să fie scoase de pe Ordinea de zi.

 

Consilierul județean Csillag Péter obiectează punctul cu numărul 3, legat de furajul  verde, consideră, că în alte județe sunt mai ieftine. Se mai poate discuta până în luna mai anul viitor această problemă. De ce să fie în județul Harghita un preț mai mare stabilit ca în alte județe ? Cei care lucrează pe terenuri arendate, plătesc după acest preț stabilit.

 

Consilierul județean Dávid Lajos anunță, că referitor la ultimul punct, la asociația ADI Harghita  a fost președinte înainte să fie consilier județean. Nu știe, dacă între timp s-a efectuat modificarea în actul constitutiv referitor la statutul dânsului, din acest motiv nu dorește să participe la vot la punctul 5.

 

Consilierul județean Conțiu Lucian spune, că este de acord cu cele prevăzute în punctul 8, dar propune, ca într-una dintre ședințele viitoare să se găsească o modalitate prin care personalul medical să primească stimulente, cei care lucrează în prima linie, la boli infecțioase, la Pneumo, ATI, urgență, UPU și SMURD. Crede, că după 9 luni, în care au lucrat non-stop merită atenția și mulțumirea din partea consilierilor județeni, mai ales, că cine știe cât va mai ține perioada aceasta.

 

Consilierul județean Nagy Mária-Terézia dorește să completeze solicitarea colegului în sensul că, ar merita și cei, care lucrează în spitalul COVID din Municipiul Odorheiu Secuiesc puțină atenție. Dat fiind faptul, că acolo sunt aduși din tot județul bolnavii COVID, și ei sunt, care duc cele mai mari greutăți din această pandemie.

 

Președintele Borboly Csaba răspunde la observația domnului Csillag Péter, acordând cuvântul domnului Bicăjanu Vasile.

 

Bicăjanu Vasile, director general la Direcția generală economică spune că prețurile la produsele agricole sunt stabilite până la sfârșitul anului. Pentru anul viitor trebuie stabilite prețurile actualizate. Dacă nu acum, atunci la începutul lunii ianuarie trebuie aprobată o hotărâre în acest sens. Dar aceste prețuri, care sunt cuprinse în prezenta hotărâre sunt comunicate de către Direcția Agricolă Județeană.

 

Președintele Borboly Csaba roagă pe consilierul județean Becze István, să discute cu directorul de la Direcția Agricolă Județeană despre această temă. Să  nu se mai repete faza cu prețul cartofului din anul cvrent. Eventual se vor reduce printr-o altă hotărâre prețurile stabilite. Precum a înțeles, este un nou director la direcție.

 

            Ceea ce privește regulamentul cu privire la organizarea ședințelor extraordinare, materialul, care a fost comunicat ulterior este cel cu numărul 15, și este vorba despre o participare a consiliului județean, o cotizație într-o asociație internațională, ALDA. Întreabă, dacă poate fi aprobată la o ședință următoare ?

 

Bálint Margit, directoare la Direcția management și relații internaționale propune să fie aprobat hotărârea în această ședință pentru că această cotizație se referă la acest an.

 

Președintele Borboly Csaba explică, că Trezoreria închide la 31 decembrie, dar contractarea valutei, în care trebuie plătită această cotizație necesită mai multe zile. Fiind un organism European, cotizația se plătește în valută. Întreabă când a venit solicitarea pentru cotizație ?

 

Bálint Margit, directoare la Direcția management și relații internaționale răspunde, că în cursul lunii decembrie a sosit adresa de solicitare.

 

Președintele Borboly Csaba revine la discuția referitoare la cu ADI Harghita. Acordă cuvântul domnului vicepreședinte, pentru că sunt câteva modificări în ultima perioadă, despre care dânsul va vorbi, totodată și despre importanța pentru care a fost pus în ultimul moment pe Ordinea de zi al acestei ședințe.

 

Vicepreședintele Bíró Barna Botond încearcă să dea răspunsurile corespunzătoare la obiecții, beneficiind de prezența fizică a consilierilor județeni la ședință. ADI Harghita de câțiva ani planifică alăturarea tuturor întreprinzătorilor care administrează pârtii de schi în județul Harghita într-o colaborare comună, care se referă la implementarea unui sistem Skipass unic, care asigură posibilitatea de a achiziționa cartele de acces, care să fie valabile la oricare pârtie din județ, al cărei administrator este asociat. Astfel este ușurată și achiziția cartelelor de către turiști, dar și  planificarea timpului petrecut pe pârtii din județ, mai ales, dacă va fi și destulă zăpadă. Nu demult a fost o discuție cu acele prestatori mai însemnați, care administrează pârtii mai importante din județ, și care până acum au avut obiecții cu privire la această colaborare. Acum s-au hotărât să se alăture și merită ca acest sistem să fie pus în funcțiune cât mai repede.  În acest sens, ADI Harghita a pregătit un buget, care cuprinde și oferta societății de informatică, cu care au avut și până acum colaborări. Dar mai sunt câteva oferte și de la alte societăți informatice din țară, care deja au implementat astfel de sisteme în țară. Este de dorit dezvoltarea cât mai urgentă a sistemului, ca în măsura posibilităților deja în acest sezon de iarnă să fie funcțional. A solicitat de la conducătorul asociației, Szabó Károly, ca să se gândească la o construcție prin care în cazul în care acum ADI Harghita finanțează o astfel de investiție, atunci și asociația ulterior să beneficieze de un anumit procent din afacere. Evident nu este o marjă considerabilă, și în acest moment poate părea numai un procent simbolic, dar în viitor poate evolua, devenind o sursă generatoare de venit pentru asociație, care se poate întoarce în dezvoltarea turismului județean. Din aceste motive roagă colegii să sprijine inițiativa și să-l aprobe cu votul lor.              

 

Președintele Borboly Csaba întreabă de la domnul Bicăjanu Vasile de ce este important tema cu numărul 17.

 

Bicăjanu Vasile, director general la Direcția generală economică amintește, că este sfârșitul anului și societatea de Întreținere de drumuri a consiliului județean a început  activitatea doar de 3 luni.

 

Szőcs Mátyás István, director executiv la Direcția resurse umane și comunicare  explică, că societatea are un manager temporar desemnat prin hotărârea consiliului județean. Prezenta hotărâre cuprinde modalitatea organizării  concursului de ocupare a funcției definitive de manager. Practic se aprobă condițiile, după care se poate publica și anunța concursul efectiv, procedură care necesită cel puțin 30 de zile. Desemnarea temporară, care este înregistrată și la Oficiul Registrului Comerțului Harghita este valabilă numai până la 12 februarie. Până atunci trebuie derulată procedura de examen. S-a aflat acum o săptămână că este nevoie de această hotărâre, care s-a tot pregătit în cursul săptămânii și numai azi dimineață s-a reușit finalizarea acestuia, având în vedere, că era necesară colaborarea și avizul mai multor direcții din cadrul consiliului județean. Până nu s-a ajuns la varianta finală nu se putea comunica către consilierii județeni.     

 

Președintele Borboly Csaba întreabă care este situația referitoare la spitalul Județean de Urgență ?

            Precum s-a aflat, în anul viitor se vor bloca posturile vacante și înființarea noilor posturi în sectorul public. Propune să fie aprobată această hotărâre, pentru că  inițiativa spitalului este să nu fie împiedicată, să poate avansa activitățile.

Întreabă dacă sunt obiecții ?

Nu poate promite, că inițiativele spitalului, materialele referitoare la investiții și personal vor fi comunicate în viitor în termen legal, pentru că fluctuația de personal și provocările investiționale sunt foarte mari. Crede, că vor fi și în viitor foarte multe decizii de ultimul moment. Dar rezultatele din ultima perioadă sunt evidente și din aceste motive roagă colegii să aprobe această hotărâre.

            Ceea ce privește tema Borsecului, dânsul ține să fie aprobat hotărârea, ca să poată fi finalizată investiția de la Centrul Wellness. Dacă nu se va aproba acum, în anul viitor nu se știe când va fi aprobat bugetul național și promulgat de către președintele țării, generând astfel o întârziere de o jumătate de an. Speră, că până la vară se va remedia situația pandemică și la începerea sezonului de vară poate funcționa centrul Wellness de la Borsec. Se pot vedea datele trecute pe documentele prezentate. Se poate constata, că aceste documente nu se puteau comunica cu o săptămână mai repede. A solicitat de la colegi să facă posibil pornirea procedurii de achiziție publică încă în acest an.

               

Președintele Borboly Csaba anunță, că aseară a primit informații cu privire la acordarea de către Guvern a unor sume pentru județul Harghita, astfel va fi nevoie de organizarea unei alte ședințe pe ZOOM, încă în acest an.

 

Președintele Borboly Csaba  întreabă, dacă cineva dorește să semnaleze că nu va vota la careva dintre puncte ?

 

Nu se prezintă nimeni.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi a ședinței extraordinare.

 

1.         Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

2.         Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2021 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

3.         Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

4.         Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

5.         Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intecomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2021 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna decembrie 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

9.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

10.      Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru realizarea colaborării instituționale și științifice pentru dezvoltarea regională

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

11.      Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita al imobilului compus din construcții și teren aferent având suprafața de 3.765 mp., situat în localitatea Porumbenii Mari nr. 155, județul Harghita, înscris în CF nr. 50394 - Porumbeni, și completarea domeniului public al județului Harghita și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

12.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

13.      Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 32/2020 cu privire la aprobarea derulării programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

14.      Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 33/2020 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

15.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

16.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 93/2020 privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

17.      Proiect de hotărâre privind  începerea procedurii de selecție a administratorului la societatea Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, și aprobarea componenței comisiei de recrutare pentru ocuparea postului de administrator, precum și aprobarea scrisorii de așteptări pentru stabilirea performanţelor aşteptate de la Administratorul unic neasociat al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

18.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

19.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economică privind listele cu dotări specifice ”Centrului balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita” necesare finalizării investiției conform Hotărârii nr. 303/2020 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Orașul Borsec

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

 

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2021 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2021 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

 

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

 

Președintele Borboly Csaba propune, ca la următoarea ședință de consiliu județean care se va desfășura pe platforma ZOOM să fie invitat și domnul Romfeld Zsolt, directorul de la Direcția Județeană Agricolă și să fie discutată problema menționată.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

 

Rezultatul votului: 27 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare

 

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intecomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

 

Președintele Borboly Csaba menționează, că nu s-a finalizat procedura de modificare a statutului asociației, și astfel propune domnului Dávid Lajos să nu voteze la acest punct.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intecomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

 

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2021 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2021 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

 

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

 

Președintele Borboly Csaba spune, că este vorba despre modificările anunțate referitoare la ROF-ul aparatului consiliului județean. Sunt câteva observații din partea juriștilor,în urma cărora s-a întocmit un Amendament de fond. Întreabă ce cuprinde această modificare ?

 

Szőcs Mátyás István, director general la Direcția generală Management și relații internaționale explică, că sunt trei direcții, care au formulat propuneri de modificare referitoare la materialul comunicat. Au fost cuprinse în Amendamentul de fond, precum și observațiile din raportul juridic. În rest structura și componența aparatului consiliului județean este aceeași, care a fost aprobată cu Hotărârea CJH   nr.324/2020.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond la  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abțineri.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna decembrie 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

 

Președintele Borboly Csaba menționează, că este vorba despre 24 de angajați, care vor primi stimulente.

 

Vicepreședintele Bíró Barna Botond răspunde la propunerea doamnei Nagy Mária- Terézia. Spune, că în cursul verii deja au fost premiați câteva persoane din aparatul medical din spitalele Municipiale Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. Diferența de fond dintre cele două spitale este ca Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc este în administrarea Consiliului Județean Harghita. Cel din Odorheiu Secuiesc este în administrarea Primăriei Odorheiu Secuiesc. Consiliul Județean Harghita are autoritate  legat numai de administrarea Spitalului Județean de Urgență din Municipiul Miercurea Ciuc, și aprobă hotărârile referitoare la aceasta în acest context. Referitor la spitalul din Municipiul Odorheiu Secuiesc Primăria este competentă. Dar dânsul poate propune și sprijini gesturi simbolice legate de aprecierea și premierea unor persoane, precum s-a procedat și până acum, mai ales la spitalul suport din Municipiul Odorheiu Secuiesc. În acel spital ajung bolnavii, care și alte boli pe lângă infecția de Covid-19, iar munca personalului din acel spital este foarte apreciată de către toți.

 

Consilierul județean Rákossy Botond József întreabă, dacă Comisiile de specialitate pot întâlni persoane responsabile, conducători, cu care să poată discuta inițiativele cuprinse în proiectele de hotărâri propuse pentru următoarele ședințe ? Mai exact, în cazul spitalului de exemplu, ar fi bine de știut poziția conducătorul sindicatului acestuia legat de aceste stimulente. Dar și în alte cazuri pot fi importante discuțiile cu persoanele competente. În cazul administratorilor pârtiilor de ski ar fi bine de știut și poziția acestora legat de intenția de colaborare. Întreabă, dacă pot fi invitați inițiatorii la ședința comisiilor de specialitate ?

 

Președintele Borboly Csaba răspunde, că fiecare președinte de comisie de specialitate poate solicita invitarea responsabililor inițiativelor la lucrările comisiei, dacă apelează în timp util la Cancelaria CJH. Aceste intenții vor fi ajutate, dacă solicitarea este depusă în scris la Cancelarie. Nu se poate aștepta de la nimeni să vină imediat la o ședință, dacă nu a fost anunțat în timp util.     

 

Consilierul județean Györgyi Attila constată, că domnul consilier județean Conțiu Lucian nu a primit răspuns la interpelare.

 

Președintele Borboly Csaba crede, că s-a dat răspunsul împreună cu o altă solicitare asemănătoare. Spune, că legat de ATI sunt două posibilități. Pe de o parte este stimulentul, care vine din partea spitalului și a Comitetului administrativ, unde consiliul județean nu are competență, și nici altcineva. Se poate numai accepta sau respinge. Cealaltă posibilitate este cea menționată de domnul vicepreședinte, ca în cursul anului, să fie premiați persoane de la ISU, Poliție, spitale, ambulanțe, etc. La acest capitol se așteaptă depunerea unei motivări de câteva rânduri despre persoane, care merită să fie apreciați.

            Acest stimulent, care se dă, și poate nu a explicat pentru noul consiliu județean, se acordă pentru persoane, care nu primesc nimic în plus la salariu din cauza pandemiei Covid-19. Este vorba despre șoferi, manageri, etc. legea stabilește pentru personalul medical un fel de stimulent. Consiliul județean vine în completarea acestuia prin hotărâre de consiliu județean. Cei care au realizări majore, supraomenești, care pot fi constatați ca un bun exemplu pentru ceilalți, trebuie menționați, propuși de către cineva și vor fi apreciați ca atare. De la toate spitale se pot propune persoane cu realizări însemnate, și de la Gheorgheni de exemplu, care este tot spital suport Covid.

 

Consilierul județean Conțiu Lucian și-a dat seama, că nu s-a pronunțat cum trebuie, că de fapt sunt mai multe spitale de suport Covid în județ, care trec cu greu de această perioadă, și crede, că la nivel de gest simbolic ar fi binevenită aprecierea unor persoane din sistemul sanitar.         

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna decembrie 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

 

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2021

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru realizarea colaborării instituționale și științifice pentru dezvoltarea regională

 

Președintele Borboly Csaba spune, că s-a lucrat mult pentru realizarea colaborării cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Contractul este rezultatul celor 4 ani de muncă. Crede că este cea mai importantă și apreciată unitate de învățământ din țară. Erau colaborări și până acum cu această universitate, fără cadru contractual. De exemplu, la traducerea la limba română a manualului opțional ”Istoria secuilor” s-a colaborat cu Facultatea de istorie.  Erau colaborări și cu alte facultăți. Au fost primiți stagiari, practicanți din diferite domenii. S-au plătit burse pentru absolvenții, care au pregătit lucrarea de licență, sau masterat, care privesc în orice domeniu județul Harghita. Deci sunt mai multe domenii în care erau proiecte comune, dar acum s-a ajuns la momentul în care să fie stabilit un cadru contractual între cele două instituții.    

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru realizarea colaborării instituționale și științifice pentru dezvoltarea regională

 

Rezultatul votului: 301 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita al imobilului compus din construcții și teren aferent având suprafața de 3.765 mp., situat în localitatea Porumbenii Mari nr. 155, județul Harghita, înscris în CF nr. 50394 - Porumbeni, și completarea domeniului public al județului Harghita și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

 

Președintele Borboly Csaba spune, că este vorba despre Parcul memorial Kányádi Sándor, de fapt de un spațiu public destinat marelui poet.

 

            Mai întâi se va aproba Amendamentul de fond la Proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita al imobilului compus din construcții și teren aferent având suprafața de 3.765 mp., situat în localitatea Porumbenii Mari nr. 155, județul Harghita, înscris în CF nr. 50394 - Porumbeni, și completarea domeniului public al județului Harghita și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

            S-a preluat obiectivul, au fost preluate și cheile. Primarul din comuna Porumbeni are nenumărate idei de dezvoltare a acestuia. Imobilul va fi în administrarea Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2020

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2020

 

Rezultatul votului: 26 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Președintele Borboly Csaba spune, că trebuie revenit la hotărârea de dinainte, referitoare la Parcul public ”Kányádi Sándor” pentru că nu s-a votat despre hotărâre, numai despre Amendamentul acestuia.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita al imobilului compus din construcții și teren aferent având suprafața de 3.765 mp., situat în localitatea Porumbenii Mari nr. 155, județul Harghita, înscris în CF nr. 50394 - Porumbeni, și completarea domeniului public al județului Harghita și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

 

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita al imobilului compus din construcții și teren aferent având suprafața de 3.765 mp., situat în localitatea Porumbenii Mari nr. 155, județul Harghita, înscris în CF nr. 50394 - Porumbeni, și completarea domeniului public al județului Harghita și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

 

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 32/2020 cu privire la aprobarea derulării programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2020

 

Președintele Borboly Csaba explică, că se modifică bugetul acestui program, pentru că s-au transferat sume pentru drumuri și sistemul social. 

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 32/2020 cu privire la aprobarea derulării programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2020

 

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 33/2020 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare

 

Președintele Borboly Csaba spune că se modifică acestui program, pentru că s-au transferat sume pentru drumuri și sistemul social, mai ales, că nici delegația  planificată în județul Heves, Ungaria nu s-a putut realiza, deși a fost aprobat de cel puțin 3 ori în cursul anului.   

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 33/2020 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare

 

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pe anul 2020

 

Președintele Borboly Csaba menționează, că nu este vorba despre o sumă mare, 1.200 de euro, dar nu ar trebui exclusă județul Harghita din asociație.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pe anul 2020

 

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 93/2020 privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 2020

 

Președintele Borboly Csaba se bucură, că în sfârșit se realizează această colaborare. Colegul Dávid Lajos poate confirma cât s-a lucrat în cursul a mai multor ani până s-a ajuns la acest nivel. Se pot alătura și cei nou veniți. Întreabă, dacă are cineva obiecții legat de majorarea cotizației pentru această asociație ?

 

Vicepreședintele Bíró Barna Botond roagă colegii, ca la următoarea ședință de consiliu județean să invite pe domnul Szabó Károly,  conducătorul ADI Harghita. Domnul Szabó Károly va prezenta situația referitoare la participanții în această colaborare, și cine a mai semnalat intenția de a se alătura. 

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 93/2020 privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 2020

 

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind  începerea procedurii de selecție a administratorului la societatea Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, și aprobarea componenței comisiei de recrutare pentru ocuparea postului de administrator, precum și aprobarea scrisorii de așteptări pentru stabilirea performanţelor aşteptate de la Administratorul unic neasociat al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L

 

Președintele Borboly Csaba amintește, că deja de un an și jumătate se chinuie consiliul județean cu înființarea acestei societăți. Mereu se lovește de un zid problema. Mereu mai apare o obiecție, o explicație aparte, un aspect neelucidat. În această țară nu există o prevedere legislativă concretă, cu privire la activitatea societăților de întreținere de drumuri ale consiliilor județene.  Din acest motiv se tot plimbă problema acestuia în ședințe, revine în repetate rânduri după fiecare observație. Acum este vorba despre concursul de ocupare a funcției de manager pentru perioada 2020-2024.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind  începerea procedurii de selecție a administratorului la societatea Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, și aprobarea componenței comisiei de recrutare pentru ocuparea postului de administrator, precum și aprobarea scrisorii de așteptări pentru stabilirea performanţelor aşteptate de la Administratorul unic neasociat al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L

 

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

 

Președintele Borboly Csaba spune, că se înființează 19 posturi de asistent medical la Pneumologie și la UPU.

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

 

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economică privind listele cu dotări specifice ”Centrului balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita” necesare finalizării investiției conform Hotărârii nr. 303/2020 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Orașul Borsec

 

Președintele Borboly Csaba repetă ceea ce a spus și la începutul ședinței. Ar dori ca deja în această zi să fie pornită procedura de achiziție publică în vederea finalizării lucrărilor de la Centrul Wellness din orașul Borsec. De mâine să fie pusă în Strategia de achiziție publică a consiliului județean pentru acest an. Din acest motiv a fost pus pe Ordinea de zi. Se poate vedea, că avizul CTE este datat la 16 decembrie, deci nu a fost posibil comunicarea documentației mai repede, precum nici a altora, care au fost comunicate întârziat.

 

Vicepreședintele Barti Tihamér salută pe toți cei prezenți. Poate mulți nu știu despre ce este vorba, când aud de investiția Centrul Wellness de la orașul Borsec. O parte din investiție a fost finanțată de Guvern. Pentru cealaltă parte UAT-ul a contractat un credit de Trezorerie. Mai este de realizat achiziția și amenajarea mobilierului din incinta centrului. În urma deciziei de azi, în anul viitor poate fi deschisă pentru public baza de tratament. Speră, că acest obiectiv va avea cât mai mulți vizitatori. În perioada de iarnă poate primi 600 de persoane, iar vara 1000 de persoane pentru tratament cu apă minerală. Este o decizie importantă, chiar dacă investițiile se vor deconta numai în cursul anului viitor, pentru că se va putea vorbi despre o investiție în curs la întocmirea bugetului pentru anul 2021.

 

 Președintele Borboly Csaba spune, că de fapt consiliul județean a fost alături de  această investiție încă de la începutul acestuia. Dacă s-au împotmolit cei de la Borsec în cursul derulării acestei investiții, celelalte zone, Ciuc și Odorhei în repetate rânduri au renunțat la anumite sume, ca să sară în ajutor.  Și din aceste considerente crede, că este de interes județean comun, ca investiția să fie finalizată, fapt, care oglindește efortul comun al tuturor zonelor.  

 

Președintele Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economică privind listele cu dotări specifice ”Centrului balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita” necesare finalizării investiției conform Hotărârii nr. 303/2020 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Orașul Borsec

 

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

 

Diverse

 

Consilierul județean Szentes Antal anunță, că în numele comunei Siculeni oferă câte o cutie de bomboană de Crăciun tuturor colegilor din consiliul județean. Dorește sărbători fericite, sănătate și La mulți ani tuturor.

 

Consilierul județean Csillag Péter urează un călduros La mulți ani tuturor colegilor din consiliul județean în numele fracțiunii AMT.

 

Consilierul județean Rákossy Botond József urează Crăciun fericit și La mulți ani tuturor colegilor din consiliul județean în numele fracțiunii POL.

             

Președintele Borboly Csaba anunță, că va mai fi în decembrie o ședință probabil pe platforma ZOOM. Dar dacă se dorește să fie cu prezență fizică, se poate organiza și astfel. Până când este încadrat Municipiul Miercurea Ciuc în categoria verde din punct de vedere al pandemiei, se pot  organiza și cu prezență fizică ședințe. Mulțumește pentru prezență.

             

Președintele Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, și mulțumește tuturor pentru participare .

 

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie  2020,  cu număr de înregistrare  nr.                /  2020  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,    04 ianuarie 2021

 

 

 

Președinte                                                                         Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                                        

 

 

 

 

Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Kelemen Biborka