Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:34:02
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 06 august 2019

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 6 august 2019

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 6 august 2019

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  870 / 2019, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară din luna august în Sala de marmură al Consiliului Județean Harghita. Față de Ordinea de zi comunicată, propune scoaterea punctelor 10 cu privire la patrimoniu, 16 cu Regulamentul și 17 cu sprijinirea competiției de tenis de masă. Dacă nu sunt obiecții, roagă consilierii județeni să pornească aparatele de vot.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural flavours, din cadrul Programului Interreg Europe

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului de consultări și dezbateri publice pentru dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale din judeţul Harghita pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Extindere-modernizare și dotare UPU” la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării subterane a liniei de branșament electric care deservește pârtia de schi de la Şumuleu Mic, pe terenul situat în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 152 aflat în domeniul public al județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 114/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Editurii Hargita Népe, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Anexelor nr. 1 şi 2 privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2019

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 112/2019 cu privire la aprobarea includerii unor construcții în domeniul public al Județului Harghita respectiv modificarea și completarea Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 61/2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier pe DJ 131A, Comăneşti - Mărtiniş, km 10+150-16+775”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni"

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei către Consiliului Județean Harghita plătibil către Filiala Asociaţiei Microregională Pogany-havas pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru Clubul Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2019

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita doamna Csont Zsuzsanna în vederea votării nivelul maxim al cotizației pe anul 2019 aferent membrului Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita în „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Harghita Megyéért Egyesület”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Diverse

 

Întreabă pe domnul secretar general, dacă este cvorum ?

 

Secretarul județului, domnul Vágássy Alpár salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din cei 31 de consilieri judeţeni sunt prezenți 28. Lipsește Sándor György - este în concediu, Becică Mihai – este la tratament medical, și  Derzsi Zoltán este bolnav.  Declară, că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Rezultatul votului pentru Ordinea de zi : 24 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că comuna Cozmeni dorește să reducă suma destinată reparațiilor de la Pasul Nyerges, pentru că poate să realizeze din bani mai puțini. Restul sumei vrea să folosească la reparația sălii de clasă din Școala Generală Boga Alajos.  Cu privire la repartizarea de 7,5%, este o solicitare de la comuna Sărmaș cu privire la o modificare. Vor crește sumele pentru amplasarea sistemului de apă și canalizare și se va diminua suma alocată modernizării drumului între Hodoșa și gară. Precum se vede, majoritatea propunerilor din acest proiect de hotărâre sunt destinate zonei Odorhei. Speră, că sumele alocate vor servi la realizarea proiectelor locale și dezvoltarea acestora. Este o singură sumă alocată pentru Sântimbru. Se dorește refacerea pardoselii Căminului cultural din Sântimbru, pentru că viața culturală din comună se dezvoltă foarte dinamic.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind participarea Județului Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se vor preda două automobile ruginite în programul RABLA, o Dacia Solenza și un Logan.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind participarea Județului Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că în sfârșit se pare că s-a ajuns la un acord cu proprietarii și a documentării procesului de demolare. S-a aflat de către colegii de la Arhitect Șef, că adeverința de urbanism și avizul de demolare se poate obține. Prețul acestuia este 6.000 lei. Toată documentația adunată dorește să predea domnului consilier județean Csillag Péter. Având în vedere, că este vorba de persoană fizică, instituția nu poate să plătească această sumă. Roagă pe domnul Csillag să ajute la adunarea acestei sume și apoi va chema colegii să ajute la realizarea lucrării.

 

Se predă documentația.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță o prezentare cu privire la frumusețea regiunii și dezvoltarea turismului din județul Harghita.

 

Se derulează un scurtmetraj.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural flavours, din cadrul Programului Interreg Europe

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că colegii, care se ocupă cu proiectele de finanțare, care nu se referă la investiții au câștigat iar participare într-un proiect. Vor intra bani în județ cu scopul dezvoltării turismului.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond informează colegii despre încă o veste îmbucurătoare, care se referă la proiecte câștigătoare în domeniul turismului. A spus de mai multe ori, că cel mai important ar fi, ca punctul de pornire în dezvoltare să fie caracteristicile specifice autohtone a zonei, ceea ce altundeva nu există, experiențe și percepții unice. Prin acest proiect consiliul județean contribuie la dezvoltarea comunităților, unde atracțiile locale nu sunt evidențiate cum trebuie sau autoritățile locale nu pot exploata cum trebuie. Aceste UAT-uri trebuie ajutate, ca să facă demersuri în acest sens. Este vorba despre un proiect prin care se pot atrage 1,7 milioane de euro din care partea proprie a consiliului județean este în jur de 131.000 de euro.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural flavours, din cadrul Programului Interreg Europe

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului de consultări și dezbateri publice pentru dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale din judeţul Harghita pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că deja sunt pregăti pentru depunerea  proiectelor de finanțare Europene din perioada 2021-2027. Precum s-a încercat și pentru perioada de dinainte de 2014-2017 în anul 2013, implementarea unei metode prin care județele, în care GDP-ul nu a avut o creștere necesară accesării în mai mare măsură a fondurilor Europene să poată depună împreună proiecte de finanțare. Sunt 11 județe din țară atât din Transilvania, Moldova cât și din zona de sud a țării, sunt sub media națională. Se dorește aplicarea metodei dezvoltării integrale pentru aceste județe.  Pentru aceasta este nevoie de realizarea unor studii aprofundate, despre aceasta este vorba în acest proiect de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului de consultări și dezbateri publice pentru dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale din judeţul Harghita pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Extindere-modernizare și dotare UPU” la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că următorul proiect de hotărâre este important, pentru că s-a pregătit documentația Studiului de fezabilitate pentru secția  de urgență a Spitalul Județean de Urgență. Prin intervenția parlamentarilor UDMR, CNI a inclus și acest obiectiv în investițiile viitoare finanțate. Înseamnă, că lucrarea va fi preluată încă de la faza Proiectului Tehnic, sau mâine, când va fi o discuție în acest sens, se va hotărâ, dacă va fi preluată în faza lucrărilor. Este important, în sensul  că pentru a primi categoria de CLINICĂ REGIONALĂ trebuie reînnoit secția de primiri urgențe, și aceasta atunci s-ar realiza pe cheltuiala CNI, nu a consiliului județean.

 

Domnul Péli Levente, director general la Direcția generală tehnică prezintă detaliile  proiectului de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezentare, și speră, că prin discuții se va ajunge la decizia, ca cheltuielile să fie suportate de CNI în întregime.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Extindere-modernizare și dotare UPU” la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării subterane a liniei de branșament electric care deservește pârtia de schi de la Şumuleu Mic, pe terenul situat în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 152 aflat în domeniul public al județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că se încearcă sprijinirea funcționării pârtiei de schi de la Șumuleu Ciuc. Proprietarul a acceptat să intre în sistemul unic al skipassurilor din județul Harghita. Este un sistem pe bază de card. Acum se votează asupra permisiunii, ca pentru 100 de lei anual să poată trage cablul de alimentare electrică prin terenul consiliului județean.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că din textul proiectului de hotărâre a fost scos prețul chiriei. În referatul de aprobare este trecut 0,41 euro/m/an, în contract s-a trecut 0,02 euro/m/an. Solicită, să se clarifice aceste diferențe.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea amplasării subterane a liniei de branșament electric care deservește pârtia de schi de la Şumuleu Mic, pe terenul situat în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 152 aflat în domeniul public al județului Harghita

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Amendament de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 114/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Editurii Hargita Népe, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că amendamentul s-a depus din motivul modificărilor din noul Cod Administrativ. Câteva articole trebuiau șterse sau completate față de varianta anterioară.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán este de acord cu modificările făcute, dar crede, că consiliul județean nu are numai rol consultativ ar trebui să aibă în relațiile parteneriale, precum este trecut în articolul 19, punctul b. Astfel forul de decizie este total în competența managerului. Ar trebui trecut Consiliul de administrație, ca for decizional, din care face parte și reprezentantul consiliului județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că s-a propus din partea juriștilor două modificări. Una dintre aceasta este chiar scoaterea punctului b. Cealaltă este competența de desemnare a managerului, care trebuie inclus în competența președintelui conform noului Cod Administrativ.  Cu aceste două modificări supune la vot.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 114/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Editurii Hargita Népe, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 114/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Editurii Hargita Népe, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexelor nr.  1 și 2 la Hotărârea nr. 187/2018  a Consiliului Județean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că trebuie modificat statul de funcții al consiliului județean conform noului Cod Administrativ. Totodată, vor fi puși câteva colegi la locul lor de muncă efectivă în Statul de funcții.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexelor nr.  1 și 2 la Hotărârea nr. 187/2018  a Consiliului Județean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează despre cele 18 monumente, care vor fi sprijiniți de către consiliul județean cu 800.000 lei, ceea ce contribuie semnificativ la dezvoltarea județului.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér mai întâi felicită pe doamna consilier județean Kántor Boglárka  cu ocazia aniversării căsniciei. Referitor la programul de monumente, precum a menționat și domnul președinte, se vor aloca 800.000 lei pentru cei 18 de monumente. Solicitări au fost pentru peste 1,7 milioane lei, dar nu s-au putut aproba toate. Comisia de evaluare s-a deplasat la fața locului și a analizat clădirile din categoria monumentelor. S-au făcut constatări referitoare la starea în care se află, la faza lucrărilor de reabilitare. Unde s-au început deja lucrările de reabilitare, vor fi sprijinite lucrările, care au mai rămas neefectuate. Pe lângă clădiri ale cultelor, mai sunt solicitări depuse și de către asociații civile, dar și persoane fizice. Acest program contribuie semnificativ la reabilitarea monumentelor din județ. Deja s-au atras mai multe milioane de euro în județ prin acest program, de aceea îndeamnă pe toți posibili depunători să nu rămână afară, să se folosească de această oportunitate de finanțare.

                                                                                                                                                                 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2019

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 112/2019 cu privire la aprobarea includerii unor construcții în domeniul public al Județului Harghita respectiv modificarea și completarea Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 61/2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că vor fi corectate denumirile școlilor din subordinea consiliului județean în lista inventarului bunurilor, care aparțin domeniului public al județului Harghita și DGASPC. Se modifică și titlul proiectului de hotărâre față de cel comunicat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 112/2019 cu privire la aprobarea includerii unor construcții în domeniul public al Județului Harghita respectiv modificarea și completarea Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 61/2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier pe DJ 131A, Comăneşti - Mărtiniş, km 10+150-16+775”

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se va decide despre un proiect eronat din anul 2010. Este vorba despre drumul județean DJ 131A între comuna Mărtiniș și satul Comănești. După mai mulți ani de tergiversări până la urmă s-a găsit finanțare pentru lucrare din fonduri PNDL. Astfel s-a eliminat și ultimul obstacol din calea începerii lucrărilor. La aprobarea rectificării bugetului deja a fost inclus planificarea   tuturor părților rămase afară din acest tronson, până la tabăra din Băile Homorod. Din punct de vedere turistic acest drum va avea un potențial important. Și drumul finalizat DJ 132 dinspre comuna Merești va fi legat la drumul județean DJ131. Pentru cei din această regiune va fi o realizare importantă. Urmează să intre în procedura de achiziție publică.

    

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem rutier pe DJ 131A, Comăneşti - Mărtiniş, km 10+150-16+775”

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni"

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că se va corecta bugetul acordat lucrării cu privire la trotuarele din comuna Joseni, conform OUG nr.114. Se va majora prețul manoperei. Deja a fost pus de două ori în licitație și nu s-a prezentat nimeni. Poate cu majorarea prețului la manoperă vor veni executanți.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că la această investiție deja a fost corectată odată conform OUG nr.114. Din cauza manoperei majorate s-a modificat valoarea investiției de la 583.000 lei la 718.000 lei. Din documentația recent comunicată nu reiese motivul majorării repetate a valorii investiției de la 718.000 lei la 1.013.000 lei.

 

Domnul Péli Levente, director general la Direcția generală tehnică explică, că s-a pus de două ori documentația în licitație și nu s-a prezentat nimeni. Au fost reverificate prețurile și s-a constatat, că prețurile nu erau majorate la nivelul potrivit. De aceea s-a mai majorat valoarea investiției cu aproximativ 150.000 lei.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni"

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei către Consiliului Județean Harghita plătibil către Filiala Asociaţiei Microregională Pogány-havas pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că prima dată consiliul județean a intrat în Asociația Pogány-havas, pentru că realizează managementul pentru aproape o treime din zonele  ocrotite din județul Harghita. Între timp a intervenit și problema ursului în care era nevoie de luarea unor măsuri. Se poate vedea, că degeaba se așteaptă soluția de la Ministere. Prin filiala asociației se va pregăti un proiect de mai mare anvergură și se va depune pentru finanațare Europeană. Prin acest proiect se încearcă obținerea fondurilor Europene pentru soluționarea problemei urșilor pe întreg teritoriu al județului Harghita. Vor fi incluse acțiuni de prevenție, intervenție, instruire, informare, formare, și se dorește formarea unei echipe mixte de specialiști, care poate interveni la nevoie. Dă cuvântul Domnul Demeter László, reprezentantul Agenției Zonelor Protejate din județul Harghita, mentorul acestui proiect major.

 

Domnul Demeter László, reprezentantul Agenției Zonelor Protejate prezintă un studiu cu privire la proiectul amintit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că la primul material comunicat de la această ședință, în cadrul repartizării de 7,5% a fost cuprins și orașul Băile Tușnad din motivul, că deja de un an tot țin discuțiile cu primarul și cu șeful Composesoratului despre înființarea unei rezervații de urși pentru exemplarele periculoase, pentru care nu se poate obține acordul de extragere de la Minister. Ar putea fi o atracție pentru turiști un astfel de amplasament. Și acest proiect este în lucru. Din păcate nu s-a putut stabili un buget aproximativ pentru proiectul de prefezabilitate, de aceea va fi discutat într-una dintre ședințele viitoare. Problema urșilor va fi gestionată conform competențelor din partea consiliului județean. S-a pregătit și un nou Raport cu privire la problema urșilor din județ, ceea ce justifică preocuparea Ministerului cu această problemă din săptămâna trecută. În continuare se face echipă cu specialiștii din domeniul științelor, mediului, vânătorilor, proprietarilor, apărării pentru a elabora o strategie de protejare a florei și faunei din județul Harghita. Filiala asociației Pogány – havas se va specializa pe problema urșilor conform așteptărilor și până să vină banii din proiectul European.  

     

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei către Consiliului Județean Harghita plătibil către Filiala Asociaţiei Microregională Pogány-havas pe anul 2019

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru Clubul Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2019

 

Domnul consilier județean Szentes Antal informează consilierii județeni, că în cursul lunii iunie clubul a depus o solicitare cu privire la un sprijin de 160.000 lei, pentru a participa la competițiile Cupa României, Liga ERSTE și campionatul național, unde au ajuns la locul III. În materialul de azi sunt trecuți 120.000 lei, deocamdată atât se poate oferi din bugetul consiliului județean. Consideră, că merită echipa acest sprijin. Încă nu a început sezonul, probabil pot cheltui acești bani, nu ca în anii precedenți. Se bucură, că în campionatele din acest an deja participă și echipa din Gheorgheni. Spiritul de achipă și colaborarea bună va avea mereu rezultate pozitive. 

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér roagă colegii să aprobe sprijinul pentru clubul din Miercurea Ciuc. În sezonul trecut două echipe au reprezentat secuimea în Liga ERSTE spre bucuria tuturor. Și în acest an va fi tot așa. Prestația clubului Sport-Club de anul trecut era foarte bună, și știe, că în acest an doresc să realizeze și mai mult. La fel și echipa din Gheorgheni, vrea să ajungă și mai departe. Crede, că sprijinirea acestor echipe este foarte importantă nu numai din punct de vedere al hocheiului pe gheață, dar și a vieții sportive a ținutului secuiesc. Prin aceste hotărâri se transmit semnale pozitive către cei, care contribuie la bunele renume al secuimii. La ultima ședință de consiliu a fost sprijinit evenimentul cupa Lacu Roșu, acum va fi sprijinit clubul Sport Club și deși uneori pe gheață aceste echipe sunt adversari, în viața reală jucătorii și suporterii sunt prieteni, rude. Cu ocazia meciurilor trebuie susținute cu fruntea sus amândouă echipe de renume din această zonă, indiferent de rezultate.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond semnalează, că inițiatorul proiectului de hotărâre este chiar dânsul, deci această bună colaborare între Ciuc și Gheorgheni este susținută și de zona Odorhei.          

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru Clubul Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2019

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiecti de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita doamna Csont Zsuzsanna în vederea votării nivelul maxim al cotizației pe anul 2019 aferent membrului Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita în „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Harghita Megyéért Egyesület”

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că este vorba despre o asociație, care are o activitate foarte eficientă. Prin proiectele de finanțare depuse la Guvernele atât române, cât și maghiare, și fonduri Europene, atrag mai mulți bani, ca suma cotizației oferite de consiliul județean.

 

Doamna Miklóssy Enikő, reprezentantul consiliului județean în Asociația pentru Judeţul Harghita – Harghita Megyéért Egyesület” prezintă activitatea asociației din anul trecut și proiectele pentru acest an.

 

Domnul președinte Borboly Csaba felicită activitatea bogată a asociației. Nu a fost accentuat, dar și aici este o preocupare  activă legată de problema urșilor din județ. Trei tineri cercetători din județ au realizat în trei domenii științifice câte un studiu foarte important și din întâmplare, unul era din zona Ciuc, celălalt din zona Odorhei și al treilea din zona Gheorgheni. În concluzie, se merge în direcție bună.

Este o propoziție foarte frumoasă, care sună astfel : Județul Harghita este un punct important al Uniunii Europene din punct de vedere al ocrotirii naturii. Este o constatare importantă, de care trebuie ținut cont, altfel se pierde esența lucrurilor.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că în documentele anexate proiectului de hotărâre este menționat Programul Academia Harghiteană. Trebuie formulat în toate actele anexate mai clar, ca să nu fie confundat cu Programul Academia al consiliului județean, pentru că sunt două programe diferite. Trebuie eliminat suspiciunea de dublă finanțare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că programul este aceeași. Are trei colaboratori pe bază de contract, consiliul județean, asociația și localitatea. Asociația suportă cheltuielile de deplasare a prezentatorilor, localitatea asigură incinta și  consiliul județean are desigur stabilit contribuția la contract.

   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita doamna Csont Zsuzsanna în vederea votării nivelul maxim al cotizației pe anul 2019 aferent membrului Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita în „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Harghita Megyéért Egyesület”

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că în cadrul bugetului este vorba despre includerea sumelor aferente proiectului European în buget, aprobat mai înainte. În rest, unitățile subordonate solicită anumite  regrupări, pe care acum va înșira. O modificare mai semnificativă este la Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita cu privire la traducerea și editarea Manualului de istorie al secuimii, pentru care se încearcă încheierea unui contract de colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai. Deja sunt mai multe personalități, care sunt interesate, care o să vină în ajutorul promovării. De exemplu domnul Lucian Mândruță și alții, care optează pentru traducerea acestei cărți de istorie,în care vor apărea ambele variante. Va fi o variantă a istoricilor, care au pregătit cartea în limba maghiară și va apărea tot acolo și varianta istoricilor români, la care, crede, că vizunea lor este alta, sau altfel trebuie reprezentat altfel acel moment. În acest caz va fi expus acolo și aceea părere. Mulțumește domnului consilier județean Ferencz Salamon Alpár și echipei sale, pe care conduce împreună cu domnul Herman Gusztáv Károly, cine este premiantul județului Harghita și cu cine au asumat redactarea repetată a manualului. Se va tipări și în limba română. Colaborarea cu Universitatea Babeș-Bolyai a pornit și aici cu tema urșilor. În curând se va aduce pentru aprobare în ședința consiliului județean proiectul de hotărâre cu privire la această colaborare. Solicitarea consiliului județean  a fost, ca unde diferă versiunea istoricilor români, să fie trecut în carte. În prima fază s-ar tipări cartea în limba română în cinci mii de exemplare și crede, că multe neînțelegeri pot să dispară, care altădată au dus la conflicte între etnicii maghiari și cei români.

Mai este și cauza drumului DJ131A, la care trebuie pornit procedura de achiziție publică.    

   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2019

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Diverse

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează consiliul județean despre o deplasare în delegație în cursul săptămânii trecute în Ungaria în județele Nográd, Pest, Hajdú-Bihar și Vass. A participat la mai multe evenimente organizate inclusiv la Budapesta.

Anunță consilierii județeni, că deplasarea în județul Tolna, Ungaria rămâne pentru luna octombrie.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál  întreabă în ce fază este lucrarea cu curățirea și menținerea marginii drumurilor și amplasarea indicatoarelor? În ultima vreme constată, că nu se lucrează cu tăierea vegetației și asigurarea marginii drumului. Pericolul constă de exemplu în observarea întârziată a apariției unui animal sălbatic pe carosabil. Mai ales în zona de la Odorheiu Secuiesc spre Secuieni și Șimonești demult nu a văzut, că se lucrează la acestea. Întreabă cum se poate rezolva ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că tronsonul menționat este drum național, și acolo se poate rezolva această problemă numai sub formă de clacă. Dar la drumurile județene se pot face mai mult și dacă cineva are propuneri, este binevenit. În aceste zile se semnează contractele la lucrările, care au trecut de procedura de achiziție publică. Cu amplasarea indicatoarelor pe drumurile județene se va avansa. Sunt multe probleme. Aproape în fiecare săptămână este un accident cauzat de călcarea unui urs pe drumurile județene și sunt litigii cu privire la repararea autovehiculelor. Acum se lucrează în zona Gheorgheni cu amplasarea indicatoarelor pentru siguranța circulației. Dar urmează apoi și restul județului.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál   întreabă dacă s-a achiziționat încă un aparat de cosit pentru tăierea vegetației de lângă drumurile județene ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că a fost cumpărat nu demult un  utilaj, dar  nu știe, dacă poate fi folosit și pentru cosit. Mai înainte era o societate a consiliului județean, care s-a falimentat și din acest motiv toți colegii sunt foarte precauți, dar acum s-a format o echipă bună la Direcția generală tehnică, și patrimoniu și se mărește numărul utilajelor disponibile, dar trebuie găsit o soluție și pentru depozitarea lor, lucru, care nu este încă rezolvată. Nu arată bine mormanul de utilaje etalate vizavi de Universitatea Sapientia. Se caută soluții comune cu primarii comunelor pentru că prin programul LEADER, în multe localități s-au achiziționat astfel de utilaje. În aceste localități deja primarii rezolvă aceste problemele.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál  întreabă ce rol are consiliul județean în organizarea festivităților cu ocazia comemorării de la cimitirul din Valea Uzului din data de 26 august ? Știe, că mai demult a fost organizat de către consiliul local din Sânmartin.  A văzut în anunț, precum anul aceasta președintele Consiliului Județean Harghita este organizatorul evenimentului.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că festivitatea de comemorare a fost organizat mereu de către consiliul local din Sânmartin și dacă a solicitat sprijin financiar, consiliul județean a sprijinit evenimentul, ceea ce va fi la fel și în acest an. La ședința trecută a consiliului județean deja a fost aprobată suma de 35.000 lei pentru sprijinirea evenimentului.

Anunță consiliul județean, că poate va trebui convocat ședință extraodinară, deși nu era intenționat, dar problema deplasării în străinătate a echipei de tenis de masă de la Odorheiu Secuiesc trebuie rezolvată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita și închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 august 2019,  cu număr de înregistrare  nr. 18378 / 12.08.2019  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,  25 septembrie 2019

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Vágássy Alpár

 

 

Director general

Antal Renáta

consilier juridic

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter