Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:14:19
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 5 august 2010

 

PROCES VERBAL


Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 5 august 2010.
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZÁSZ JENŐ - PCM
25. SZENTES ANTAL - UDMR
26. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
27. THAMÓ CSABA - PCM
28. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
29. VAJNA EMERIC - PCM
30. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 925, din 29 iulie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc consilierii judeţeni Györgypál László József, Papp Kincses Emese şi Thamó
Csaba, urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit şi poate lucra valabil cu 27 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că există o prevedere legală pe baza căreia acum ar trebui inclus pe ordinea de zi procesul verbal al şedinţei anterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 iunie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 iunie 2010 care a fost adoptat cu 24 de voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt menţionează că a primit materialul fără anexe şi că a avut o propunere de modificare depusă în scris pe care domnul preşedinte nu a supus votului. În opinia domnului consilier judeţean Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 este neconstituţională şi ilegală şi propune intentarea unui proces la contencios administrativ. Domnul consilier judeţean declară că Partidul Civic Maghiar nu este dispus să voteze proiecte de hotărâri ale căror bază este o ordonanţă de urgenţă ilegală.
Proiectul de hotărâre este supus de către domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi dezbătut şi fi votat pe articole şi în final în întregime.

Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt este de părere că din din punct de vedere principial proiectele de hotărâri cu privire la restructurarea instituţiilor nu sunt acceptabile. Deciziile trebuie luate la nivel local şi nu Guvernul să decidă cum şi când să fie reorganizate instituţiile.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectele de hotărâri cu privire la reorganizarea instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona se întrebă cum este posibil ca în cazul reorganizării Consiliului Judeţean Harghita nu rămâne fără loc de muncă nici un om, în timp ce mulţe cadre didactice au fost disponibilizate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că acest lucru este posibil pentru că a fost regândit toată structura, anumite activităţi au fost exteriozitate. Chiar au fost lăsate posturi libere pentru a putea angaja specialişti pentru implementarea unor proiecte în cazul în care judeţul primeşte bani comunitari. Sunt angajaţi cu 600 de lei salariu – cu aceşti bani nu se poate rezolva mare lucru dacă sunt disponibilizaţi, iar aceşti colegi aduc mai multe sute de mii de euro pentru judeţ.

Pentru a evita posibilitatea unei noi procese înaintate de domnul consilier judeţean Árus Zsolt, domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare a domnului consilier judeţean Árus Zsolt de a scoate de pe ordinea de zi proiectele de hotărâri cu privire la reorganizarea instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţiiale Centrului Cultural Judeţean Harghita.
Rezultatul votului: 5 Da, 16 Nu, 3 Abţineri
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea.
Rezultatul votului: 3 Da, 17 Nu, 4 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 2 Nu, 5 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.
Rezultatul votului: 3 Da, 18 Nu, 5 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe.
Rezultatul votului: 2 Da, 19 Nu, 5 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.119/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a judeţului Harghita.
Rezultatul votului: 3 Da, 17 Nu, 5 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.119/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a judeţului Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 307/2009 privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Kájoni János” şi a Hotărârii nr. 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Organigramei Bibliotecii Judeţene “Kájoni János”.
Rezultatul votului: 4 Da, 18 Nu, 4 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 307/2009 privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Kájoni János” şi a Hotărârii nr. 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Organigramei Bibliotecii Judeţene “Kájoni János” care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 118/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului defuncţii ale Editurii Harghita.
Rezultatul votului: 3 Da, 19 Nu, 4 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 118/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului defuncţii ale Editurii Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 75/2003 şi cu privire la aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita.
Rezultatul votului: 4 Da, 19 Nu, 4 Abţineri
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 75/2003 şi cu privire la aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr.283/2009 privind înfiinţarea instituţiei publice ”Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata”.
Rezultatul votului: 2 Da, 19 Nu, 4 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr.283/2009 privind înfiinţarea instituţiei publice ”Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata” care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita.
Rezultatul votului: 2 Da, 21 Nu, 3 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Salvamont Harghita.
Rezultatul votului: 2 Da, 19 Nu, 2 Abţineri
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Salvamont Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 73/2005 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de interes Judeţean Harghita.
Rezultatul votului: 1 Da, 19 Nu, 3 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 73/2005 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de interes Judeţean Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea “Centrului multifuncţional din Şumuleu”, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia.
Rezultatul votului: 3 Da, 18 Nu, 4 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea “Centrului multifuncţional din Şumuleu”, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerea de modificare privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita.
Rezultatul votului: 2 Da, 21 Nu, 4 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, a doamnei Miklóssy Ildikó.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 3 Abţineri.
Rezultatul votului secret: 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public Judeţean de Salvamont Harghita, al domnului Fekete Örs.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 3 Abţineri.
Rezultatul votului secret: 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea serviciului public „AGENŢIA DE DEZVOLTARE JUDEŢEANĂ HARGHITA- HARGITA MEGYEI FEJELESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG” din subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi aprobarea unor măsuri organizatorice în această privinţă.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna iulie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă forma modificată a anexei la proiectul de hotărâre care are numei 2 poziţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului “Dreptul pentru toţi” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ”ECOURI în Turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de autovehicule şi a consumului lunar de carburanţi pentru parcul auto al Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 21/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind programul de promovare turistică al judeţului Harghita pe anul 2010, precum şi aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Universitatea Babeş-Bolyai, Extensia Universitară Gheorgheni.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 135/2010 privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru stabilirea redevenţei minime pentru spaţiile concesionate prin negociere directă cu destinaţie de cabinete medicale aflate în imobilele din domeniul public sau privat al Judeţului Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea – Livezi.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate: Electrificarea satului Hosasău, comuna Leliceni; Electrificarea cătunului Vadasmező, comuna Corund şi Extindere de reţele electrice pârâul Diacului, comuna Tulgheş”.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 2 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru lucrări pe drumurile judeţene din judeţul Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot exigenţele de formă ale proiectului de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot exigenţele de formă ale proiectului de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind managementul şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot exigenţele de formă ale proiectului de hotărâre privind managementul şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 3 Abţineri.

La propunerea domnului preşedinte Borboly Csaba dezbaterea şi votarea proiectelor de hotărâri cu privire la nominalizările reprezentanţilor în cazul spitalelor se vor amâna pentru următoarea şedinţă.

Votul privind amânarea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc inclusiv a votului secret referitor la persoane.
Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu, 1 Abţinere

Votul privind amânarea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş inclusiv a votului secret referitor la persoane.
Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

Votul privind amânarea aprobării proiectului de hotărâre privind managementul şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş inclusiv a votului secret referitor la persoane.
Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 2 Abţineri

Se trece la punctul Diverse:
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă vizitele efectuate în străinătate după cum urmează:
• Participare la prima întrunire al Comitetului Director din cadrul proiectului de cooperare interregională INTERREG IVC, Robinwood Plus, organizat în Kajani, Finlanda, în perioada 14-16 iunie 2010, conform Dispoziţiei nr. 773/2010.
• Participare la o consfătuire profesională în domeniul administraţiei publice şi la al VIII-lea Întâlnire Mondială a Primarilor, organizată la Gödöllő, Ungaria, în perioada 26-29 iunie 2010, conform Dispoziţiei nr. 801/2010.
• Participare la vizita de lucru a reprezentanţilor Regiunii Centru în Landul Brandenburg, Potsdam, Germania, în perioada 6-8 iulie 2010, conform Dispoziţiei nr. 807/2010
• Participare la a II-a Şedinţă Internaţională al Comitetului Director al proiectului RobinwoodPlus la Bruxelles, Belgia, în perioada 21.-22 iulie 2010, conform Dispoziţiei nr. 848/2010

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor anunţă că în perioada 9-31 august va fi în concediu de odihnă.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 5 august 2010 cu număr de înregistrare 16054/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 5 august 2010

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária