Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 19:07:00
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 22 ianuarie 2012

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

BIROUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 22 ianuarie 2012

Subiectul şedinţei:

- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

- Diverse

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID

1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM

2. BECZE ISTVÁN UDMR

3. BEDER TIBOR PCM

4. BENDE SÁNDOR UDMR

5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR

6. BONDOR ISTVÁN UDMR

7. CSIKI CSONGOR UDMR

8. DEMÉNY GÁBOR UDMR

9. GLODEANU CRISTINEL PSD

10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR

11. HAJDU GÁBOR UDMR

12. KOCS ILONA PCM

13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM

14. LUKÁCS VILMOS UDMR

15. MAGYARI VENCEL UDMR

16. PAPP KINCSES EMESE PCM

17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR

18. PETRES SÁNDOR UDMR

19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR

20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR

21. SIMON CSABA PCM

22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR

23. STOIA SABINA PSD

24. SZENTES ANTAL UDMR

25. TAMÁS ZOLTÁN PCM

26. THAMÓ CSABA PCM

27. TORDAI ÁRPÁD UDMR

28. CSILLAG PÉTER PCM

29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 52/2012, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. consilier judeţean Árus Zsolt István.

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 28 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută membrii Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii prezenţi la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita de la oraşul Cristuru Secuiesc.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi mulţumeşte domnului Rafai Emil primarul oraşului Cristuru Secuiesc şi membrilor partidului UDMR de la Cristuru Secuiesc pentru posibilitatea oferită de a organiza şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita la Cristuru Secuiesc.

Domnul Rafai Emil primarul oraşului Cristuru Secuiesc salută membrii Consiliului Judeţean Harghita şi preşedintele Borboly Csaba la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita de la oraşul Cristuru Secuiesc şi consideră că este o onoare a oraşului ca prima şedinţă a Consiliului Judeţean Harghita în anul 2012 este ţinută la Cristuru Secuiesc. Mai precizează că microregiunea Cristurului este într-o situaţie defavorabilă datorită aşezării între două municipii, Odorheiu Secuiesc şi Sighişoara iar investiţiile în această microregiune sunt necesare pentru dezvoltarea economică şi socială a microregiunii Cristurului.

 

Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András precizează că domnul consilier judeţean Árus Zsolt István a comunicat în scris Consiliului Judeţean Harghita că în interes de serviciu va fi în străinătate şi va lipsi de la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita de pe data de 22 ianuarie 2012.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Kovács Árpád András menţionând că potrivit legii, deplasările în interes de serviciu a consilierilor judeţeni vizează doar acele deplasări în ţară sau în străinătate la care Consiliul Judeţean Harghita a înaintat delegările consilierilor judeţeni.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu nr. 40. privind aprobarea Metodologiei de implementare a participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în organizaţiile neguvernamentale, respectiv plata cotizaţiilor către acele organizaţii neguvernamentale în care Consiliul Judeţean a dobândit deja calitatea de membru,

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi din Capitolul Diverse, a proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 101/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 153C, km 51+150 – 65+150, limita judeţ Mureş - Remetea, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi din Capitolul Diverse, a proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 95/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 128, km 8+650 – 17+354, Jolotca, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi din Capitolul Diverse, a proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 94/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 136A, km 3+800 – 12+816, Limita judeţ Mureş - Atid, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Rezultatul votului: 29 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi din Capitolul Diverse, a proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 97/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 136B, km 9+200 – 21+200, Pasul Pesente - Păuleni, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 101/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 153C, km 51+150 – 65+150, limita judeţ Mureş - Remetea, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 95/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 128, km 8+650 – 17+354, Jolotca, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 94/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 136A, km 3+800 – 12+816, Limita judeţ Mureş - Atid, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Domnul consilier judeţean Benyovszki Lajos are o întrebarea privind situaţia acestor drumuri judeţene în anii viitori şi Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Benyovszki Lajos menţionând că Consiliul Judeţean Harghita va asigura reabilitarea şi asfaltarea acestor drumuri judeţene în anul 2012 şi în anii viitori.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 97/2011 privind aprobarea transmiterii DJ 136B, km 9+200 – 21+200, Pasul Pesente - Păuleni, proprietatea publică a judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o întrebare privind drumul judeţean DJ 131.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba, precizând că porţiunea de drum de cca 5 km a drumului judeţean DJ 131 va rămâne în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 decembrie 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 decembrie 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 decembrie 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul consilier judeţean Demény Gábor consideră că scoaterea drumului judeţean DJ 136B din Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii va înainta demersurile pentru reabilitarea şi asfaltarea drumului judeţean DJ 136B şi oferă sprijinul pentru începerea şi continuarea lucrărilor de investiţie.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona are o întrebarea privind scoaterea acestor drumuri judeţene din Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, dacă acestea nu vor reprezenta o povară în plus pentru bugetul Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că aceste drumuri judeţene aparţin Consiliului Judeţean Harghita iar reabilitarea acestora este datoria Consiliului Judeţean Harghita care nu poate fi întârziată până la degradarea totală a stării drumurilor.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, miere de albine şi fructe în şcoli, pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond la proiectul de hotărâre privind modalităţile de calcul şi de stabilire a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, miere de albine şi fructe în şcoli, pe anul 2012 pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Harghita. Mai precizează că în stabilirea repartizărilor pe unităţi administrativ-teritoriale în fiecare regiune ale judeţului Harghita au fost unele priorităţi la care au fost repartizate sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că programul privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie este învechit şi ar trebui aduse modificări pentru rezolvarea problemei ca aceste produse să nu reprezinte o joacă pentru copii care au dreptul la această bonificaţie.

Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán prezintă problemele cu care se confruntă şcolile şi consiliile locale cu privire la programul privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie în urma unei adresei ca să nu mai înainteze plăţile legat de acest program.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Tamás Zoltán precizând că contractul între furnizor şi beneficiar trebuie respectat şi va supune la analiză conţinutul acestei adrese.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o întrebare privind închiderea depozitului de deşeu de la Odorheiu Secuiesc dacă suma destinată este întreprinsă în bugetul Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba, afirmând că suma destinată pentru închiderea depozitului de deşeu de la Odorheiu Secuiesc este cuprinsă în bugetul Consiliului Judeţean Harghita.

Doamna consilier judeţean Stoia Sabina are o întrebare privind repartizarea sumelor defalcate unităţilor administrativ teritoriale precizând că municipiul Topliţa a înaintat a notă de fundamentare cu patru cerinţe Consiliului Judeţean Harghita şi doar una a fost cuprinsă în această repartizare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean Stoia Sabina, precizând că cerinţele consiliilor locale a depăşit cu mult sumele disponibile pentru repartizare la unităţile administrativ teritoriale, iar Direcţia economică şi Direcţia de Dezvoltare din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Harghita a analizat toate aceste cerinţe şi a înaintat această propunere de repartizare a sumelor defalcate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, miere de albine şi fructe în şcoli, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel adresează o întrebare domnului preşedinte Borboly Csaba privind repartizarea sumelor defalcate unităţilor administrativ teritoriale dacă au existat consultări în privinţa stabilirii sumelor cu primarii consiliilor locale, deoarece consideră că în cazul municipiului Topliţa ar trebui să fie finanţată încă o solicitare trimisă prin notă de fundamentare Consiliului Judeţean Harghita. Mai adaugă că biserica ortodoxă din Cristuru Secuiesc şi monumentul istoric de la Bodogaia necesită sprijinul financiar din partea Consiliului Judeţean Harghita pentru a începe lucrările de renovare a acestor construcţii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel, precizând că domnul primar al municipiului Topliţa a refuzat de mai multe ori consultarea cu specialiştii Consiliului Judeţean Harghita în rezolvarea a mai multor probleme apărute în zona nordică a judeţului Harghita şi cere sprijinul domnului consilier Glodeanu Cristinel pentru aplanarea acestei situaţie.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, miere de albine şi fructe în şcoli, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 2 al proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, miere de albine şi fructe în şcoli, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 3 al proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, miere de albine şi fructe în şcoli, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 4 al proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, miere de albine şi fructe în şcoli, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, miere de albine şi fructe în şcoli, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi Amendamentul de fond la proiectul de hotărâre, menţionând că bugetul propus spre aprobare vizează în special finalizarea proiectelor de investiţii începute în anii precedenţi de către Consiliul Judeţean Harghita, reabilitarea stării drumurilor judeţene de a deveni circulabile traficului public şi continuarea programelor Consiliului Judeţean Harghita care vizează dezvoltarea economică şi socială a întregii regiuni. Mai menţionează că bugetul propus spre aprobare s-a realizat în urma consultărilor cu toate segmentele sociale, culturale şi economice din judeţul Harghita şi enumeră modificările aduse proiectului de hotărâre prin Amendamentul de fond care se regăsesc în conţinutul proiectului de hotărâre şi în anexele ataşate acestuia.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că în privinţa elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita nu au avut loc consultări cu fracţiunea PCM-ului, menţionând totodată că sprijinirea proiectelor de investiţii şi dezvoltarea infrastructurii localităţilor mici din judeţul Harghita care rezultă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita este un lucru benefic ala cestuia.

Mai adaugă că programul de îngrijire a dinţilor copiilor înaintat de mai multe ori Consiliului Judeţean Harghita nu se regăseşte în lista programelor Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizează că nu au fost consultări nici cu fracţiunea PSD-ului şi consideră că bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita trebuie aprobată pentru sprijinirea dezvoltării social economică a judeţului Harghita şi pentru ca instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita să-şi poată desfăşura activităţile în ceea mai bune condiţii posibile.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba menţionând că la începutul mandatului au fost încercări în această privinţă în care a iniţiat consultări cu fracţiunile dar înţelegerile făcute în urma consultărilor şi negocierilor nu au fost respectate şi aşteaptă în continuare iniţierea de consultări venite din partea fracţiunii PCM-ului. Mai adaugă că propunerile consilierilor judeţeni şi al primarilor PCM-ului se regăsesc în proiectul de hotărâre propus spre aprobare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 1 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 2 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 3 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 4 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 5 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 6 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 7 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 8 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 9 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 10 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 11 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 12 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea punctului 13 al Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizează că a înaintat un e-mail preşedintelui Borboly Csaba în legătură cu desfăşurarea şi proporţionalitatea programelor culturale ale judeţului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizând că această problemă nu se dezbate la acest punct de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 2 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 3 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 4 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 5 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 6 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 7 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 8 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 9 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 10 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 11 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 12 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2012;

Rezultatul votului: 24 Da, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri din proprietatea privată a judeţului Harghita şi din administrarea Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita, municipiului Gheorgheni şi oraşului Cristuru Secuiesc.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în comodat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul" al Judeţului Harghita imobilul situat în localitatea Miercurea Ciuc, str. Borviz nr. 2 aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita împreună cu mijloacele fixe şi cu obiectele de inventar din dotarea imobilului în cauză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii în comodat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul" al Judeţului Harghita imobilul situat în localitatea Miercurea Ciuc, str. Borviz nr. 2 aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita împreună cu mijloacele fixe şi cu obiectele de inventar din dotarea imobilului în cauză.

Rezultatul votului: 29 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în comodat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul" al Judeţului Harghita imobilul situat în localitatea Miercurea Ciuc, str. Borviz nr. 2 aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita împreună cu mijloacele fixe şi cu obiectele de inventar din dotarea imobilului în cauză.

Rezultatul votului: 29 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2515/29.11.2011, respectiv a Actului adiţional nr. 2955/22.12.2011 la Contractul de finanţare nr. 2140 / 10.10.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Consiliul Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011 a Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va fi încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2008 privind aprobarea înfiinţării Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Harghita şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Antal Beáta în Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Academia" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Academia" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că ar fi benefică ca înainte de începerea acestor evenimente din cadrul programului „Academia" consilierii judeţeni să primească invitaţiile cuvenite.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizând că toţi consilierii judeţeni vor primi calendarul programului „Academia".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Academia" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita" pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán consideră că este îmbucurător ca sumele destinate acestui program au crescut faţă de anii precedenţi însă micile cluburi sportive săteşti nu au personalitate juridică de a înainta proiecte pentru a primi finanţare în cadrul programelor Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde al întrebarea domnului consilier judeţean Tamás Zoltán precizând că împreună cu domnul vicepreşedinte Petres Sándor vor căuta soluţii pentru rezolvarea acestei probleme deoarece aceste mici cluburi sportive săteşti sunt factorii de coeziune a comunităţilor locale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita" pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita" pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Harghita" pe anul 2012;

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune ca fracţiunea PCM-ului să fie invitată să participe la derularea acestui program.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că acest program este important pentru comunităţile locale pentru armonizarea relaţiilor publice locale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene" pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene" pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene" pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind "Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind "Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind "Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita" pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că ar fi benefică respectarea principiului proporţionalităţi în organizarea şi desfăşurarea programelor culturale, sportive şi de tineret.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că premierea elevilor care participă la diferite olimpiade şi concursuri de către Consiliul Judeţean Harghita să se desfăşoare după consultarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu acele organizaţii care organizează concursurile respective pentru ca elevii să primească premii consistente.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea doamnei consilier judeţean Kocs Ilona precizând ca dânsa să înainteze Consiliului Judeţean Harghita propuneri concrete în rezolvarea acestei probleme.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind „Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita" pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind „Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita" pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind „Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita" pe anul 2012, al Consiliului Judeţean Harghita;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita", pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că ar fi benefică ca materialele promoţionale despre judeţul Harghita să fie elaborate în trei limbi: română, maghiară şi engleză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizând că sunt astfel de publicaţii în trei limbi.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita", pe anul 2012;

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita", pe anul 2012;

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene" pe anul 2012;

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o întrebarea referitor la modul de funcţionare a biroului Consiliului Judeţean Harghita de la Bruxelles

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba menţionând că obiectivul principal al acestui birou este ca Judeţul Harghita să fie reprezentată la Bruxelles mai ales în perioadele când sunt ţinute şi diferitele şedinţe ale Uniunii Europene.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane, pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2012.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2012.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind pentru aprobarea Programului special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2012.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2012" şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita" pe anul 2012;

Domnul consilier judeţean Szentes Antal propune ca monumentul SICULICIDIUM de la Siculeni care este un simbol determinant al secuimii şi a cărui stare este destul de degradată necesită sprijinul financiar din partea Consiliului Judeţean Harghita pentru restaurarea monumentului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Szentes Antal considerând că ghidul acestui program de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita iniţiată de Consiliul Judeţean Harghita, nu permite ca astfel de monumente din patrimoniul public să fie restaurate şi solicită ca domnul consilier judeţean să iniţieze propuneri pentru rezolvarea acestei probleme.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel solicită ca proporţionalitatea să fie respectată şi în cadrul acestui program şi prezintă situaţia monumentului istoric de la Bodogaia.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel menţionând că finanţarea restaurării monumentului necesită acordul domnului episcop.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László consideră că biserica din Bodogaia a fost construită în perioada antebelică iar în perioada comunismului s-a ajuns în situaţia aceasta de degradare în urma căruia a fost reconstruită, menţionând că biserica este o construcţie nouă şi nu poate intra în cadrul monumentelor istorice.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului ,,Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a romilor" pe anul 2012 în judeţul Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „Sikeres Székelyföld" pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita" pe anul 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita" pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul consilier judeţean Szentes Antal consideră că turismul ar trebui să devină segmentul principal economic al judeţului Harghita şi mai precizează că cursurile de perfecţionare în domeniul turismului nu pot fi finanţate din cadrul acestui program al Consiliului Judeţean Harghita şi propune ca aceasta să fie inclusă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita" pe anul 2012;

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Promovarea produselor tradiţionale secuieşti pe anul 2012" al Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că denumirea produselor tradiţionale secuieşti ar trebui să fie schimbată ca să reflecte că acestea sunt produse harghitene.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că denumirea de produse tradiţionale secuieşti va depinde de cuantumul veniturilor dobândite în urma vânzării acestor produse.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că acest program trebuie sprijinit şi mai adaugă că pentru dezvoltarea acestui program ar fi benefică organizarea unor reţele de magazine unde ar putea fi vândută aceste produse.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba precizând că este în faza de elaborare înfiinţarea acestor reţele de magazine şi se va găsi în proiectele şi programele viitoare ale Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de reprezentant în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Miercurea Ciuc;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea d-nei Zakariás Edit pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei"

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Karácsony Csaba pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei"

Rezultatul votului: 25 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Csíki Csongor pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei"

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliul Judeţean Harghita şi a Comisiilor de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Gábor László în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Kopacz Emőke în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Kiss Tímea în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Márton Árpád în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Hermann Gusztáv în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Köllő Miklós în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Magyari Vencel în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Tövisi Zsolt în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Burus Botond în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Lukács Levente în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Bors Rozália în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Gál Katalin în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Ábrahám Emma în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Bende Sándor în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Szikszai László în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Kajtár Zsuzsanna în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui András László în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Fábián Erika în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Lukács Éva în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Bors Béla în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Nyírő Ágnes în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Bogos Ernő în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Horváth Alpár în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Ambrus Zoltán în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Bondor István în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Antal Zoltán în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Sarány István în Comisia de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Drócsa Katalin în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Dobos Erika în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Salamon Andrea în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Csata Tünde în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Vass Árpád în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Berei István în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Gáspár Izabella în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Szebeni Erika în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Endes Emese în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Ciuche Andrea în Comisia de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Zonda Erika în Comisia de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Miklóssy Enikő în Comisia de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Ferencz Salamon Alpár în Comisia de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Balázs Lajos în Comisia de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Rácz Árpád în Comisia de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Lányi Szabolcs în Comisia de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Tompos Judit în Comisia de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Kozma István în Comisia de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei György Enikő în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Mihálydeák Klára în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Tímár Piroska în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Császár István în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Glodeanu Cristinel în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Máthé Zoltán în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei András Csilla în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Dobos Erika în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Lukács Éva în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Gáspár Izabella în Comisia de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Dósa Erika în Comisia de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Székely Kinga în Comisia de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Sarány István în Comisia de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Kozma Mária în Comisia de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Benedek Székedy Sándor în Comisia de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Becze István în Comisia de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Hajdú Áron în Comisia de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Bodó Juliánna în Comisia de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Kajtár Zsuzsanna în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Domokos Ilona în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Szőke Zsuzsanna în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Bara Jolán în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Beder Tibor în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Bányász József în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Kopacz Emőke în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Blága Csilla în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Mikó Éva în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Editura Harghita

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Birta Antal în Comisia de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Dósa Szilárd în Comisia de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Szép Róbert în Comisia de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Albert Homonnai Márton în Comisia de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Székedy Sándor în Comisia de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Papp Kincses Emese în Comisia de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Gergely András în Comisia de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui András Mihály în Comisia de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Dombai István în Comisia de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Ráduly Mária în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Székely Magdolna în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Blága Csilla în Secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Béres Tünde în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Szentes Antal în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-lui Ferenc András în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Ciuche Andrea în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Bálint Csilla în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret numirea d-nei Mező Sarolta în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Judeţeană „Kájoni János"

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 41/2011 privind modificarea Hotărârii nr.224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea "Centrului multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea Editurii Hargita Népe.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr.112/2011 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna", cu modificările ulterioare

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului Orbán Béla pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna"

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 239/2011 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS", „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás"; Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret desemnarea domnului Birtalan József ca reprezenta Judeţul Harghita, pentru a face parte din Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Tursitică „CIOMAD BALVANYOS", CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás"

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 193 / 2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii , pentru obiectivul de investiţii „PROIECTARE – REABILITARE SECTII SPITALICEŞTI Faza II:Extindere unitate de primire urgenţă parter + etaj, Extindere neonatologie , Reparaţii capitale la sec. U.P.U, Obstetrica ginecologie, neonatologie, gastroenterologie si urologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2. " şi aprobarea Proiectului tehnic şi ale Detaliilor de execuţie ale obiectivului de investiţie;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita - Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de SC Proiect Consulting Harghita SRL.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre şi amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita - Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de SC Proiect Consulting Harghita SRL.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret mandatarea domnului András László pentru a reprezenta Judeţul Harghita – Consiliul Judeţean Harghita în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Proiect Consulting Harghita SRL.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 386 / 2011 a Consiliului Judeţean Harghita, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Domnul Rafai Emil primarul oraşului Cristuru Secuiesc invită reprezentanţii Consiliului Judeţean Harghita ca după încheierea şedinţei să participe la o masă festivă.

Domnul Benedekfi Géza localnic din Cristuru Secuiesc prezintă problema drumului comunal DC83 care este într-o stare degradată iar lucrările de reabilitare sunt doar parţial elaborate pe DC 83.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că vor asculta toate întrebările adresate Consiliului Judeţean Harghita şi la sfârşi răspunsurile va fi oferit în funcţie de competenţele existente.

Domnul László Miklós localnic din Cristuru Secuiesc intervine cu problema monografiei celei mai mari Case de Copii din România dacă aceasta poate fi editată cu sprijinul Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László consideră că au fost consultări cu primarul comunei în privinţa drumului comunal DC 83 şi precizează că acest drum comunal figurează în lista drumurilor comunale care vor fi reabilitate prin programul HG 577.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că în acest an reabilitarea drumurilor judeţene din zona Odorheiu Secuiesc vor avea prioritate. În legătură cu monografia, mai precizează că specialiştii Editurii Hargita Népe vor verifica normele de ortografie şi de editare a monografiei şi dacă toate acestea vor fi în regulă vor sprijini editarea acesteia.

Domnul consilier judeţean Beder Tibor consideră că sintagma Székelyföld există de mai multă vreme şi nu acum a fost concepută şi mai adaugă că folosirea limbilor materne în diferite situaţii atât limbii române cât şi maghiare este benefică întregii comunităţi.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că dorinţa de comunicare este cea mai importantă şi mai adaugă că dânsul în fiecare an de Crăciun sau de Paşti transmite felicitări prietenilor în limba maternă a acestora.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László prezintă invitaţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la decernarea premiilor în cadrul festivităţi Săptămâna culturală

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă angajamentul Consiliului Judeţean Harghita în deszăpezirea drumurilor judeţene precizând că pe drumurile judeţene trebuie asigurată viteza medie de 40km/h. doar drumul judeţean DJ 132B este un caz special iar toate intervenţiile de deszăpezire sunt monitorizate.

Domnul consilier judeţean Tordai Árpád consideră că deszăpezirea drumului judeţean DJ 132 prezintă unele neajunsuri.

Domnul preşedinte Borboly Csba consideră că este mai important asfaltarea drumurilor judeţene decât curăţirea totală a acestora în momentul actual.

Domnul consilier judeţean Hajdu Gábor este de acord cu angajamentul Consiliului Judeţean Harghita în deszăpezirea drumurilor judeţene.

Domnul consilier judeţean Bondor István comunică rezultatele voturilor secrete la proiectele de hotărâri în urma validării acestora de către Comisia de Validare a voturilor secrete, precizând că toate persoanele propuse în diferite funcţii au primit voturile necesare denumirii lor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 22.01.2012 cu număr de înregistrare nr. 2013/2012 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 27 ianuarie 2012

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva

 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 22 Ianuarie 2013 15:06