Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:30:01
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 28 mai 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 28 mai 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse in ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS UDMR
14. KOCS ILONA PCM
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZÁSZ JENŐ - PCM
25. SZENTES ANTAL - UDMR
26. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
27. THAMÓ CSABA PCM
28. TORDAI ÁRPÁD UDMR
29. VAJNA EMERIC PCM
30. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr.286, din 26 mai 2009, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu completările şi modificările ulterioare.

La şedinţă sunt prezenţi 24 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând domnii consilieri Arus Zsolt, Petres Sándor, Sófalvi László, Szász Jenő, Szentes Antal, Tamás Zoltán, Vajna Imre.
Şedinţa este publică.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă motivul pentru care şedinţa extraordinară şi festivă se ţine în două locuri. În prima parte al şedinţei se dezbate proiectul de hotărâre, pe urmă consilierii se vor deplasa la Sânmartin pentru a participa la partea festivă al şedinţei.
Pe 6 iunie vor fi închise proiectele pentru infrastructură din cadrul programului POR. Datorită faptului că proiectul va fi finanţat în cadrul Axei prioritare 2., Domeniul major de intervenţie 2.1, al Programului Operaţional Regional, este necesar aprobarea formei finale a Cererii de Finanţare şi a cheltuielilor legate de proiect de către autoritatea administraţiei publice judeţene.
Acesta este un material care a fost făcut în anii anteriori, acum a trebuit să fie actualizat şi predat până în data de 6 iunie.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei. Nu au existat observaţii.
Aprobarea ordinii de zi.
Rezultatul votului: 20 de voturi Da

Árus Zsolt István 1 Absenţi
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Absenţi
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Absenţi
Kocs Ilona 23 Absenţi
Sófalvi László 24 Absenţi
Szász Jenő 25 Absenţi
Szentes Antal 26 Absenţi
Tamás Zoltán 27 Absenţi
Thamó Csaba Zsolt Béla 28 Da
Tordai Árpád 29 Da
dr. Vajna Imre 30 Absenţi
Vass Árpád András 31 Da


Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 mai 2009.
Nu au existat observaţii.
Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 mai 2009;
Rezultatul votului: 22 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Absenţi
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Absenţi
Kocs Ilona 23 Da
Sófalvi László 24 Absenţi
Szász Jenő 25 Absenţi
Szentes Antal 26 Absenţi
Tamás Zoltán 27 Absenţi
Thamó Csaba Zsolt Béla 28 Nu a v.
Tordai Árpád 29 Da
dr. Vajna Imre 30 Absenţi
Vass Árpád András 31 Da


Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare DJ 125 şi DJ 125A între oraşul Bălan şi DN 12C, km 4+000 Gheorgheni”, a Cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă importanţa reparării acestei porţiuni de drum care are importanţă majoră din punct de vedere turistic, fiind inclus şi în strategia de dezvoltare turistică a judeţului.
Observaţiile domnilor consilieri Györgypál László si Bende Sándor se referă la faptul că această porţiune de drum nu reprezintă o prioritate pentru zona Gherogheni, rugămintea lor fiind ca, în viitor, dacă vor avea posibilitatea de a înainta cereri de finanţare pentru POR drumurile Borsec- Orotva şi Ditrău-Tulgheş să aibă prioritate.
Domnul consilier Thamo Csaba l-a rugat pe colegii consilieri să susţină proiectul de hotărâre depus de dânsul, proiect de hotărăre în legătură cu transporturile. Domnul consilier consideră necesară supervizarea acestor probleme de drumuri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a ascultat cu surprindere părerile consilierilor din zona Gheorheni, pentru că acest proiect a fost iniţiat când domnul Petres Sándor a fost vicepreşedinte de resort, obţinând pentru Consiliul Judeţean Harghita finanţare de aproape 10 miliarde lei din partea guvernului.

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare DJ 125 şi DJ 125A între oraşul Bălan şi DN 12C, km 4+000 Gheorgheni”, a Cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect
Rezultatul votului: 24 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Absenţi
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Da
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gábor 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Kocs Ilona 23 Da
Sófalvi László 24 Absenţi
Szász Jenő 25 Absenţi
Szentes Antal 26 Absenţi
Tamás Zoltán 27 Absenţi
Thamó Csaba Zsolt Béla 28 Da
Tordai Árpád 29 Da
dr. Vajna Imre 30 Absenţi
Vass Árpád András 31 Da


Şedinţa continuă la casa de cultură din Sânmartin unde are loc festivitatea de decernare a Premiului PRO HARGHITA, respectiv a premiilor de excelenţă oferite pentru activitatea profesională.
Premiul Pro Harghita a fost acordat domnului Hajdu Menyhért-Gábor, premiile de excelenţă oferite pentru activitatea profesională au fost acordate pentru Antal István (premiu acordat post mortem), dr. Bedő Imre, Borsos Gábor, Hecser Zoltán, Micu Ion, dr. Mátyus András, Péter Attila şi Sturtzu Maria Lucretia.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 28 mai 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária