Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:21:37
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 25 aprilie 2019

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

   din data de 25 aprilie 2019

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 25 aprilie 2019

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.         582 / 2019, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita. Anunță, că la punctele 5 și 8 de pe Ordinea de zi  nu sunt întocmite rapoarte de specialitate, dar conform legii, și așa se poate aproba. Întreabă, dacă este cvorum ?

 

Domnul Vágássy Alpár, director general adjunct la Direcția generală administrație publică locală salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni lipsesc Barti Tihamér, Berde László, Csillag Péter, Derzsi Zoltán, Kántor Boglárka, Mezei János, Rátz István, Rufina Dan Ciprian, Sándor György, Sándor Krisztina, deci sunt prezenți 20. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul consilier județean Becze István solicită informații cu privire la punctul 4, la ADI Alcsik.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că sunt două asociații, Microregiunea și ADI. Întrebarea domnului consilier se referea la ADI.    

 

Doamna Bíró Emese, director adjunct la Direcția Generală economică oferă informațiile necesare cu privire la cele două asociații.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că la în cazul unor urgențe, se poate întâlni pentru o ședință extraordinară la data de 2 mai. Dacă nu sunt alte propuneri, supune la vot Ordinea de zi cu cele 8 puncte.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR)

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Szentes Csaba pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Zólya Zsombor pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Microregională „Alcsík” nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-na Dajka Tünde pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek Közti Társulás nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind luarea de act a Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 10103/07.05.2018 pentru  realizarea proiectului ”ÎNFIINȚAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI SECTORIAL ÎN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC”, cod SMIS 122733, depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 114/2018 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Municipiul Odorheiu Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”ÎNFIINȚAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI SECTORIAL ÎN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR).

Domnul președinte Borboly Csaba  roagă pe domnul Szőcs Mátyás István, să prezinte proiectul.

Domnul Szőcs Mátyás István, director general la Direcția generală management prezintă  Proiectul „Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR). Bugetul programului este de 610.165 Ron. Printre obiective sunt creșterea performanței, cursuri de perfecționare. Aproximativ 91 de persoane vor participa la cursuri . CAF-ul este un sistem cadru, care este destinat special pentru administrația publică.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR).

 Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2019.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că aceasta este motivul pentru care a fost convocat ședința extraordinară. A fost anunțat public acest program. Evident majoritatea banilor alocați prin acest program vor deservi evenimentele din jurul vizitei Suveranului Pontif. Toate bisericile, care au depus proiecte în acest sens, și care conform legii au putut fi sprijiniți, au primit sumele solicitate. Prima dată au fost prevăzute 1 milioane lei destinați acestui eveniment, dar au fost depuse mai puține

proiecte de finanțare, care s-au situat în cadrul legal. De aceea, numai 500.000 lei vor fi alocați acum programului. Se poate constata, că vor fi sprijinite evenimentele religioase majore ale tuturor bisericilor depunătoare de proiecte. Are încredere că aceste evenimente vor sprijini gândurile comune, vor avea caracter de formare a comunităților, și vor fi utile pentru tot județul Harghita. În anexe se pot studia cheltuielile detaliate ale evenimentelor organizate, sunt trecute pentru cine și cât se va aloca. Sumele nu vor fi virate bisericilor, administrarea lor va fi derulată de către consiliul județean.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită informații cu privire la defalcarea sumelor alocate cuprinse în articolele proiectului de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că se va distribui suma întreagă menționată, precum este trecut în articolele proiectului de hotărâre.

 

Doamna Zonda Erika, director general la Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice oferă detalii cu privire la întrebarea domnului consilier.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă trebuie modificat proiectul de hotărâre ?

 

Doamna Zonda Erika, director general la Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice răspunde, că nu trebuie modificat proiectul de hotărâre, dar dacă se mai așteaptă depunerea și a altor proiecte de finanțare în acest program, atunci trebuie lăsate fonduri disponibile cu acestă destinație. Nu se pot depune proiecte de finanțare oricând. Primul anunț a fost comunicat la 4 februarie 2019 cu termenul de depunere până la 25 februarie.     

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă din cei 700.000 lei au rămas bani ?

Doamna Zonda Erika, director general la Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice spune, că da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2019.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Szentes Csaba pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că acest punct este urgent, pentru că deja la data de 4 mai trebuie să plece o delegație la o expoziție din Bruxelles. Trebuia realizat un studiu cu privire la numărul cazărilor gratuite oferite pelerinilor din județul Harghita, care trebuie comunicată organizatorilor. Aceste informații trebuie să ajungă

la grupurile de pelerini, care caută asemenea servicii. Nu se pot semna contracte, până nu se va aproba hotărârea de către consiliul județean. Acum se va aloca numai suma de cotizație trecută în proiectul de hotărâre, dar se va reveni asupra completării acestuia mai târziu, pentru că activitatea asociației s-a completat cu activitatea turistică, și cu alte obiective de realizat. Se va modifica Statutul asociației la 2 mai cu ocazia Ședinței Adunării generale. După aceea se va reveni și în consiliul județean asupra cotizației pentru ADI Harghita.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal menționează, că în Raportul juridic s-a greșit la numele reprezentantului asociației. Trebuie corectat din Szentes Antal la Szentes Csaba.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă despre bugetul ADI-lui. Spune, că erau 91.000 lei cotizație restantă din partea consiliului județean și întreabă, dacă anul trecut este separat, sau acești 310.000 conțin și această sumă ? Anul trecut s-a votat printr-o hotărâre al consiliului județean pentru ADI Harghita modificarea statutului cu privire la membri asociației. S-a menționat, că consiliul director va stabili cotizația conform necesităților. Totuși în Expunerea de motive și în Raportul juridic al prezentului proiect de hotărâre apare 1 leu/cap de locuitor, ceea ce arată, că Satutul vechi mai este valabil. Este convins, că având în vedere execuția de anul trecut într-un procent de 62% din anul trecut  și cheltuielile reduse din acest an, se vor putea încadra în cotizația acordată acum.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă ce este cu cei 91.000 lei ?

 

Doamna Bíró Emese, director adjunct la Direcția generală economică răspunde, că acesată sumă este inclusă în bugetul din acest an, în cei 310.000 lei. În anii precedenți nu era nevoie de astfel de sume mari. S-a făcut o analiză cu privire la necesitățile reale din acest an. Anul trecut a rămas această sumă semnificativă.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, că atunci din cei 600.000 lei solicitați, de fapt sunt în total 310.000 lei, care cuprinde și sumele rămase din anul anterior ?  

 

Doamna Bíró Emese, director adjunct la Direcția generală economică răspunde, că în acest moment numai atât se propune, atât permite procedura juridică.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Szentes Csaba pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Zólya Zsombor pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Microregională „Alcsík” nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, că la propunerea  celor 110.000 lei, serviciul juridic a analizat necesitatea acestei sume, având în vedere, că în anul trecut execuția bugetului a fost de 74% , iar suma rămasă din anul trecut și adus în anul curent la începutul anului 2019 s-a majorat de la 50.000 lei la 110.000 lei ? Se pare că nu s-a cheltuit atât și cu alocarea recentă se cumulează surplusul existent. Oare mai este nevoie de alte alocări ?

 

Doamna Bíró Emese, director general adjunct la Direcția generală economică răspunde, că s-au analizat situațiile la fiecare ADI de către compartimentul de specialitate, și s-au văzut nevoile și propunerile pentru anul în curs.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că sunt proiecte, care vor fi derulate în acest an, dar care în anul trecut au fost câștigate și trebuie începute, deci este propus aprobarea acestor cotizații. Roagă colegii, care explică temele, să folosească microfonul.

 

Domnul consilier județean Becze István crede, că cu toții sunt la curent cu activitatea ADI Alcsík. Activitatea, care se desfășoară acolo din anul 2000 vorbește de sine. Este vorba despre o asocierea a 10 UAT-uri și colaborarea acestora, care ajută mult activitatea acestora. Și Municipiul Miercurea Ciuc este membru în asociație. Fie vorba despre pompierii voluntari, de ansamblul de fanfară, sau auditarea activităților la UAT-uri, sunt rezolvate împreună, deci este indicat alocarea cotizației, pentru că este vorba despre activitatea a celor 10 primării. Fiind vorba despre 10 primării, nu crede, că sumele sunt așa de mari.      

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Zólya Zsombor pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Microregională „Alcsík” nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-na Dajka Tünde pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek Közti Társulás nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019.

 

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că de ani de zile erau divergențe cu  asociația și se pare, că în sfârșit au efectuat modificările necesare cu privire la programele și activitățile derulate. S-a solicitat să fie corelate activitățile cu Strategia culturală a județului. Acum s-a materializat această solicitare. Mai este o modificare la articolului 2, în care sunt prevăzuți sume în euro, și care trebuie corectate în lei, pentru că în contabilitate așa trebuie evidențiați. Amintește, că în aceste zile era organizat un spectacol foarte bun de către Teatrul Odeon din București în incinta Casei de cultură a sindicatelor, sediul asociației,  care s-a dovedit o reușită absolută cu sală plină. La cina festivă organizată după spectacol deja s-a planificat continuarea cu o altă piesă în viitor. Organizarea acestora se va realiza prin acest ADI.       

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-na Dajka Tünde pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek Közti Társulás nivelul maxim al cotizației Judeţului Harghita pe anul 2019.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind însușirea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 10103/07.05.2018 pentru  realizarea proiectului ”ÎNFIINȚAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI SECTORIAL ÎN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC”, cod SMIS 122733, depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  adaugă, că este vorba despre al doilea incubator de afaceri din Municipiul Odorheiu Secuiesc, la care contribuie consiliul județean. Dă cuvântul domnului vicepreședinte, să prezinte acest proiect.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că deja s-a scris și în presă de posibilitatea realizării celui de al doilea Case de Incubator, acum pentru întreprinzătorii  producători în Municipiul Odorheiu Secuiesc. Propunerea a fost făcută de domnul Derzsi László de la consiliul local, și realizarea acestuia va avea  sprijinul primăriei și a Asociației  întreprinzătorilor mici și mijlocii al orașului. S-a reușit câștigarea unui nou proiect European, prin care se va finanța acest al doilea Incubator de afaceri din Odorheiu Secuiesc. 50% din partea proprie va fi  suportat de către consiliul județean. Este o realizare importantă mai ales pentru cei din zona Odorhei. Se poate observa și în cazul primului incubator, că mai puțin de o lună după deschidere deja s-a umplut cu societăți primul. Din motivul, că primul Incubator de afaceri funcționează mai ales, ca sediu pentru birouri, întreprinderile producătoare nu pot funcționa acolo, și

s-a depus documentația pentru proiect de finanțare în vederea realizării unui nou Incubator de afaceri. Se poate constata importanța atragerii surselor de finanțare Europene. S-a solicitat de la Parlamentarii UDMR, să intervină la Guvern și Parlament, că având în vedere proporția insuficiente atragerii fondurilor Europene de către Guvernul României, să regrupeze sumele alocate investițiilor  naționale nerealizate și să aloce sumele eliberate pentru consiliile locale în vederea realizării investițiilor locale.       

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că contribuția acordată este destul de semnificativă, și este o veste bună tinerilor întreprinzători înființarea acestui nou Case de Incubator de Afaceri în Municipiul Odorheiu Secuiesc.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că având în vedere, că acest proiect de hotărâre se referă numai la luarea la cunoștiință de către consiliul județean a unui document de completare, întreabă, că de ce sunt diferite sumele alocate de sumele totale trecute în acest document ? Nu înțelege diferența sumelor. Este menționat, că ”valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile este 1.712.160,58 lei”,  iar la ”valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 1.423.591 lei”. Este o diferență de 288.000 lei, care nu se vede, de unde vine.

 

Domnul director Péli Levente, Director general la Direcția generală tehnică răspunde, că se explică diferența, din motivul actualizării valorii lucrărilor de execuție. S-a solicitat înaintarea tuturor documentelor în decurs de 2 zile și la Odorheiu Secuiesc s-a pregătit acest document de completare, s-a semnat pe loc, și s-a trimis. A fost semnalat deja atunci că a rămas o sumă greșită, dar 1.700.000 lei este valoarea bună, cu această sumă se va contribui la investiție. Când se va finaliza contractul de finanțare, toate calculele finale, se vor corecta. De aceea a fost adus spre aprobare în această ședință proiectul de hotărâre, ca să fie trecut concret care este suma reală. Suma de 1.423.591 lei este cea veche, iar 1.700.000 este cel nou. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că se va modifica în titlul hotărârii termenul de ”luare de act” cu termenul de ”însușire”, și se va vota astfel.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 10103/07.05.2018 pentru  realizarea proiectului ”ÎNFIINȚAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI SECTORIAL ÎN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC”, cod SMIS 122733, depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 114/2018 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Municipiul Odorheiu Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”ÎNFIINȚAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI SECTORIAL ÎN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 114/2018 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Municipiul Odorheiu Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”ÎNFIINȚAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI SECTORIAL ÎN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1B ”Incubatoare de afaceri”.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019 – varianta distribuită

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că legat de cota de 7,5% era o decizie politică, care a urmat exemplul mai multor județe. Scopul era, ca să nu rămâne mulți bani necheltuiți la un UAT. Se știe de la Parlamentarii UDMR, care participă la elaborarea bugetului național, că se poate aștepta la retragerea sumelor necheltuite la sfârșit de an. De aceea nu este indicat finanțarea excedentului, care va fi luat, sau calculat în bugetele viitoare. Nu se mai vorbește de echilibrarea bugetelor ci despre subvenții. Banii să fie folosiți acolo, unde este nevoie, unde se întreprinde o investiție. Astfel s-a înțeles cu primarii județului. Dacă se reflectă asupra bugetului, nu rectificarea de buget, se poate constata, că intenția este, ca sursele, de care dispune consiliul județean să fie folosite unde este nevoie. Acum sunt două probleme urgente, care sunt prezentate în această ședință, dar în continuare, cum apare la un UAT o problemă urgentă se va  rezolva. Se cunoaște procedura de către toți. Acum este o urgență la ADI Felcsík, unde se dorește finalizarea unui proiect de finanțare de la UE comună, care este foarte urgentă. Sunt cheltuieli, care trebuie decontate urgent, ca să poată fi atrasă și ultima tranșă. În cazul orașului Vlăhița este urgentă problema spitalului și a trotuarelor din localitate. Amândouă urgențe sunt importante. Spitalul acum se construiește și orașul a contribuit mai mult cât a putut, iar trotuarele sunt importante pentru siguranța circulației pietonilor. Roagă consilierii, să nu se leagă acum de faptul, că nu sunt implicați și alte UAT-uri. Se așteaptă și restul UAT-urilor să vină când au necesități urgente. În acest sens, poate că se vor ține mai multe ședințe de consiliu în cursul lunii mai, ori la sediu, ori în teritoriu, ca să fie constatate la fața locului obiectivele pentru care se solicită sprijin din partea consiliului județean.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal crede, că acum vine într-un moment foarte bun și oportun sprijinul pentru comunele din zona Ciucului de sus. Dar amintește și de o altă problemă importantă. Este vorba despre intenția instalării rețelei de gaz în localitățile Ciceu, Siculeni și Racu, de unde au fost depuse în repetate rânduri solicitări în acest sens. Comuna Racu a semnalat, ca în cursul lunii mai dorește să găzduiască  consiliul județean pentru o ședință delegată. Există posibilitatea avansării în topul listei la Programul național pentru amplasarea rețelelor de gaz. Sunt și acolo câteva cheltuieli anexe, care trebuie reazolvate la început. Solicită sprijinul consiliului județean în aceste demersuri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  răspunde, că se va vedea, care ședință de consiliu județean se poate ține în comuna Racu, iar la nivel de președinție se va discuta care ședință de consiliu județean se va ține în zonele Odorhei și Gheorgheni, și în ce localități.                  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019– varianta distribuită

Rezultatul votului: 20 Da.

 

 

Diverse

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că tema prezentată de dânsul se leagă de vizita Suveranului Pontif. Este vorba despre starea gărilor de CFR din zonă. Se poate constata starea foarte degradată a acestora. În fiecare an Parlamentarii UDMR solicită ca acestea să fie reabilitate și de exemplu în Miercurea Ciuc au început lucrările, dar la Odorheiu Secuiesc sau Gheorgheni nu s-au făcut lucrări de reabilitare. Acum s-ar putea folosi de această vizită, prilej, cu care vor veni pelerini în număr foarte mare. Au fost aprobate mai multe curse speciale, și s-au suplimentat și numărul vagoanelor. Dar nu se poate mândri nicicum de starea actuală a gării. Roagă, ca toți consilierii județeni să gândească la soluții. Chiar azi a venit o adresă, în care SNCFR este dispus să colaboreze cu consiliul județean în interesul remedierii aspectului estetic al clădirilor de la gara CFR. Mai sunt aproape 40 de zile, în care trebuie găsite posibilitățile  juridice de colaborare în acest sens. Sau măcar văruitul și vopsitul să poată fi rezolvată. Roagă colegii de la Direcția generală administrație publică locală și de la Direcția generală economică  să găsească soluții legale necesare pentru a realiza lucrările în așa fel, ca să poată fia adusă în fața consiliului județean. Dacă cineva are idei cum se pot înfrumuseți puțin gările, să spună. Este vorba inclusiv de gările CFR din Ghimeș, Sândominic, Izvorul Mureș, Siculeni și Miercurea Ciuc.

           

Domnul consilier județean Szentes Antal relatează despre o solicitare a primarilor din zona Ciucului de sus. În comuna Cârța a avut loc un meci de hochei, și cu această ocazie s-a formulat solicitarea cu privire la sprijinul acordat deja de 10 ani de către toate primărille din această zonă prin ADI Csíki Jégkorong. Este vorba despre o revopsire a unor părți ale Patinoarului. Reprezentanții Asociației națională de hochei pe gheață împreună cu domnul Orbán Viktor, Primministrul Ungariei vor vizita Patinoarul din comuna Cârța, pentru că Academia secuiască de hochei pe gheață are un punct de lucru acolo, și clădirea acestuia ar trebui reabilitată puțin. Primăriile și Academia au asumat o parte din cheltuielile amenajării din jurul clădirii, și ar fi bine, ca să sprijine și consiliul județean lucrările. Faptul, că vine Primministrul Ungariei în vizită acolo, crede, că este un argument destul de semnificativ, ca să fie sprijinit obiectivul destinație. Și Asociația națională de hochei pe gheață vine cu scopul, ca într-un an, sau doi ani, să organizeze aici competiția națională și interanțională de hochei junior. Reparațiile se pot face și prin acțiune de clacă, dar trebuie sprijinită.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul Bicăjanu Vasile, să analizeze și să găsească sursele necesare acordării sprijinului solicitat.            

 

Domnul consilier județean Nagy Pál amintește de o discuție pornită de către domnul consilier Csillag Péter legat de clădirile părăsite din curba Lina dinspre Odorheiu Secuiesc spre Miercurea Ciuc de pe drumul DN 13A. Era vorba, că aparține de domeniul administrativ al Municipiului Miercurea Ciuc. De atunci s-au și prăbușit acele clădiri, nu s-a făcut nimic acolo. Întreabă, dacă cineva s-a interesat ale cui sunt acele dărămături? Dacă se ocupă cu gări și imobile, și imaginea acelei curbe ar trebui remediată. Trebuie făcut ceva.

 

Domnul președinte Borboly Csaba a răspuns și atunci, că nu aparține consiliului  județean domeniul și clădirea. Dacă domnul consilier inițiază o clacă, și dânsul va participa. Cineva trebuie să fie inițiatorul acțiunii.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál întreabă al cui este acel teren, de cine aparține ? Nu se poate intra pe un teren privat. Măcar să se afle al cui este, ca să-i poată fi înaintată o adresă de înștiințare, și după aceea să fie organizat o clacă acolo.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă instituția Arhitect Șef, să afle cine este  proprietarul și să fie comunicat și consilierilor județeni. Dacă proprietarii vor fi de acord, poate într-o după masă cu două tractoare se poate face curat pe acel teren. Ar fi un lucru bun.

 

Domnul consilier județean Becze István anunță consiliul județean de spre o veste proaspătă. Venind spre Miercurea Ciuc, s-a oprit la Primăria din comuna Sânmartin. Domnul primar i-a arătat, că consiliul local al orașului Dărmănești din județul Bacău a adoptat o hotărâre, prin care a luat în administrare terenul pe care se află cimitirul soldaților austro-ungari căzuți în război, unde se țin regulat festivități de comemorări. Primăria Sânmartin a avut grijă de cimitir până acum. Ar fi bine, dacă s-ar putea face ceva cu privire la ajustarea frontierelor județului Harghita cu județul Bacău. În urma acestei acțiuni va urma șirul unor litigii și proceduri judecătorești interminabile, dar nu este corect nicicum, ca cimitirul soldaților de toate națiunile participante la război, administrat până acum numai de comuna Sânmartin, să fie luat printr-o acțiune autoritară în domeniul public al orașului Dărmănești. Trebuie văzut ce se poate face în acest caz.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că de la ședința anterioară a consiliului județean există posibilitatea depunerii proiectelor de finanțare la 8 programe cu termen de depunere de 16 mai, ora 12,00. La birourile teritoriale ale Consiliului Județean Harghita se pot depune proiecte de finanțare până la 16 mai, ora 10,00. Roagă colegii, ca să ajute cu transmiterea acestei informații, să ajungă la cât mai multe asociații civile. În curs de 2 săptămâni au fost ținute prezentări ale programelor la Toplița, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc și Odorheiu Secuiesc. Urmează să fie organizat și în Miercurea Ciuc. Transmite, că ar fi bine, dacă în zilele 6-7 mai, cine a reușit întocmirea documentației, să vină  și să arate colegilor, să fie timp și pentru a corecta greșelile de formă. Din experiența anilor trecuți se știe, că 90% din proiectele de finanțare se depun în ultimele 2 zile. Nu este o tradiție bună, ar trebui modificată. Șansele de câștig sunt mult mai mari, dacă se elimină din timp unele greșeli de conținut sau de formă. Este imposibil de analizat și evaluat un număr de 650 de proiecte de finanațare în ultima zi.

           

Pentru colegii de religie creștin-ortodoxă dorește un Paște fericit.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că consiliul județean se va reîntâlni la data de 9 mai.        

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 aprilie 2019 cu număr de înregistrare  nr.  9429 / 03.05.2019 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 07 mai 2019

 

 

Președinte                                                                                                       Ptr. Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                             Vágássy Alpár

                                                                                                      Director general adjunct            

 

 

Ptr.Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 ex