Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:26:44
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 30 ianuarie 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 30 ianuarie 2009
Subiectul şedinţei: Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse in ordinea de zi.
Diverse.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia preşedintelui nr. 28/2009 din data de 22 ianuarie 2009.

Dl. Borboly Csaba: bună ziua pentru toată lumea.Îl rog pe domnul secretar să ne spună cum stăm cu prezenţa.
Dl. Egyed Árpád: vă mulţumesc. Din 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc domnii Beder Tibor şi Vajna Imre. Domnii consilieri sunt spitalizaţi.
Dl. Borboly Csaba prezintă cele 19 puncte de pe ordinea de zi.
Dl. Borboly Csaba: Dacă sunt întrebări sau observaţii cu privire la ordinea de zi propusă, atunci vă rog să vă înscrieţi la cuvânt, dacă nu, vă rog să votaţi.

Aprobarea ordinii de zi, primele 19 puncte, fără Diverse.
Rezultatul votului: 27 de voturi Da
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absenţi
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: la punctul Diverse vom avea doar un singur proiect de hotărâre şi nu două, cum a fost trimis în materialul iniţial. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind prelungirea împuternicirii pe durată determinată pentru exercitarea funcţiei de conducere de director la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, a domnului Bodor Zsolt.
Dl. Árus Zsolt: cred că este a patra oară când vă atrag atenţia, că la capitolul Diverse nu pot fi trecute proiecte de hotărâri. Îi rog pe cei care întocmesc proiectul ordinii de zi să aibă în vedere acest lucru.
Dl. Borboly Csaba: Cine este de acord ca proiectul de hotărâre privind conducerea Serviciului Public de Management Energetic Harghita să fie dezbătut la punctul Diverse.

Votul privind aprobarea includerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind prelungirea împuternicirii pe durată determinată pentru exercitarea funcţiei de conducere de director la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, a domnului Bodor Zsolt, în capitolul Diverse.
Rezultatul votului: 24 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abtinere
Árus Zsolt István 1 Abţineri
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Nu
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Nu a v.
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Absenţi
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: primul punct de pe ordinea de zi se referă la prezentarea grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Judeţean Harghita de către responsabilii acestora.
Urmează prezentarea Serviciului Salvamont şi a proiectului ,,Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita” de către domnul Marian Chivu.
Dl. Borboly Csaba: al treilea punct de pe ordinea de zi este prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 decembrie 2008.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de 17 decembrie 2008.
Rezultatul votului: 26 de voturi Da, 1 Abtinere
Árus Zsolt István 1 Abţineri
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: al patrulea punct de pe ordinea de zi este prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 decembrie 2008.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de 23 decembrie 2008.
Rezultatul votului: 26 de voturi Da, 2 Abţineri
Árus Zsolt István 1 Abţineri
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Abţineri
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: punctul cinci de pe ordinea de zi se referă la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aferente serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prestate de Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita, pe anul 2009.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor speciale aferente serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prestate de Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita, pe anul 2009;
Rezultatul votului: 26 de voturi Da, 2 Abtineri
Árus Zsolt István 1 Abţineri
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Abţineri
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: punctul şase de pe ordinea de zi se referă la proiectul de hotărâre privind declararea utilităţii publice a lucrării de interes local: „Reabilitarea reţelei de apă potabilă la Harghita Băi”
Dacă aveţi observaţii?
Dl. Kovács Árpád: mulţumesc pentru cuvântul acordat. Stimaţi colegi! Eu consider inoportun ca acest proiect de hotărâre să fie adoptat acum. Avem de-a face cu o problemă serioasă în ceea ce priveşte exproprierea unor terenuri.
După cum reiese din materialul aflat în faţa mea, este vorba despre declararea utilităţii publice a unei lucrări care va fi executată în viitor. După informaţiile mele însă, această lucrare este deja definitivată. Gravitatea problemei constă în faptul că din partea Consiliului Local Miercurea Ciuc s-a comis violarea proprietăţilor funciare. Din această cauză este în curs un proces la tribunal. După părerea mea, Consiliul Judeţean Harghita ar trebui să aibă rolul de mediator între cele două părţi, în ceea ce priveşte soarta terenurilor care vor fi expropriate. Conform afirmaţiilor conducerii composesoratului din Ciceu, ei au fost excluşi din tratative. Nu doresc să particip la mutilarea patrimoniului composesoratului, care - şi aşa - a fost restituit incomplet.
Dl. Hajdu Gábor: Stimaţi colegi. Proprietatea privată este inviolabilă. Există însă o excepţie, toţi cei care lucrează în administraţia publică cunosc acest caz, este vorba despre exproprierea de imobile pentru cauză de utilitate publică, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, prin hotărâre judecătorească. Cei care cunosc situaţia din Harghita-Băi ştiu că reţeaua de apă potabilă a fost construită în anii 1940-50. Intravilanul localităţii Harghita-Băi este înconjurat de Composesoratul Ciceu, deci orice proiect de dezvoltare se loveşte de graniţa composesoratului. În timpul guvernului anterior, cât timp domnul Korodi Attila a fost ministru, oraşul Miercurea Ciuc a primit banii necesari pentru finanţarea reţelei de apă potabilă de la Harghita-Băi conform standardelor secolului 21. Acest proiect nu poate fi realizat însă fără ca proprietatea Composesoratului Ciceu să nu fie afectată. Trebuie să sprijinim comunitatea de la Harghita-Băi să intre şi ei în secolul 21, şi trebuie să ne asigurăm că cei de la composesorat vor primi o despăgubire rezonabilă.
Dl. Szász Jenő: Întrebarea mea este adresată domnului Egyed Árpád. Dacă este în curs un proces la judecătorie pentru violare de proprietate funciară, o asemenea hotărâre nu influenţează rezultatul procesului? De ce nu s-au făcut paşi necesari până acum?
Dl Borboly Csaba: Impediment juridic nu există. Pentru dezvoltarea localităţii Harghita-Băi putem adopta fără remuşcări proiectul de hotărâre. Preşedintele composesoratului Ciceu este de acord să intre în tratative cu conducerea municipiului Miercurea Ciuc.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind declararea utilităţii publice a lucrării de interes local: „Reabilitarea reţelei de apă potabilă la Harghita Băi”;
Rezultatul votului: 21 de voturi Da, 5 Nu, 2 Abţineri
Árus Zsolt István 1 Nu
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Nu
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Nu
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Nu
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Abţineri
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Nu
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Abţineri
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl Borboly Csaba : Următorul proiect de hotărâre se referă la aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alcsík”.
Dacă aveţi observaţii?
Dl. Árus Zsolt: am şi eu o întrebare. Oare cunoştinţele mele geografice sunt incomplete? După cum ştiu localitatea Tuşnad Băi face parte din Ciucul de Jos. Este cineva în această sală care să ne spună, de ce nu face parte localitatea Tuşnad Băi din această asociaţie.
Dl. Thamó Csaba: vroiam să întreb acelaşi lucru ca şi colegul meu. Rugămintea mea este să fie inclus şi localitatea Tuşnad Băi în această asociaţie, chiar dacă au existat unele neînţelegeri.
Dl. Becze István: Şi localitatea Tuşnad Băi a fost rugată de mai multe ori să adopte o hotărâre cu privire la aderarea la această asociaţie. Asociaţia intercomunitară trebuie construită de jos, în consecinţă primul pas trebuie făcut de conducerea localităţii Tuşnad-Băi.
Dl. Hajdu Gábor. Comunitatea maghiară nu trebuie divizată ci mai degrabă unită. Sub nici o formă nu intenţionăm să lăsăm deoparte oraşul Tuşnad, dar cei de la Consiliul Local nu au depus documentaţia necesară, cu toate că au fost rugaţi oficial de trei ori. Cred că cei din asociaţie vor face tot posibilul ca Tuşnad Băi să beneficieze de proiectele de dezvoltare. Chiar dacă aşa insinuaţi, noi nu credem că Tuşnad Băi este numai al MPP-ului, este parte a Ciucului de Jos şi ne aparţine tuturor, indiferent de culoarea politică a primarului.
Dl. Borboly Csaba: deci răspunsul este concret. Pentru aderarea la această asociaţie intercomunitară oraşul Tuşnad Băi trebuie să facă o cerere. Sperăm că acest lucru se va întâmpla. Dvs. puteţi influenţa primarul oraşului pentru o mai bună înţelegere.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională „Alcsík”;
Rezultatul votului: 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţinere
Árus Zsolt István 1 Abţineri
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Absenţi
Benyovszki Lajos 5 Da
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Nu a v.
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Abţineri
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Nu
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Abţineri
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Abţineri
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Abţineri
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Abţineri
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: punctul 8 de pe ordinea de zi se referă la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire şi asistenţă, centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi aprobarea contractului-cadru care să fie încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ-teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire şi asistenţă, centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi aprobarea contractului-cadru care să fie încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ-teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
Rezultatul votului: 25 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Absenţi
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Nu a v.
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: punctul 9 de pe ordinea de zi se referă la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/copil pentru copii aflaţi la centrele de plasament, asistenţi maternali profesionişti şi aprobarea Convenţiei-cadru care să fie încheiată între Consiliul Judeţean Harghita şi consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/copil pentru copii aflaţi la centrele de plasament, asistenţi maternali profesionişti şi aprobarea Convenţiei-cadru care să fie încheiată între Consiliul Judeţean Harghita şi consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
Rezultatul votului: 26 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Absenţi
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: punctul 10 de pe ordinea de zi se referă la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita cu suma de 102.375 lei prin acceptarea sponsorizării din partea Fundaţiei pentru Şcoală în baza contractului de sponsorizare nr. 456/2008.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita cu suma de 102.375 lei prin acceptarea sponsorizării din partea Fundaţiei pentru Şcoală în baza contractului de sponsorizare nr. 456/2008.
Rezultatul votului: 26 de voturi Da
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Absenţi
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: următorul punct de pe ordinea de zi se referă la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Clubul Sportiv Krigel „Competiţie de sprint cu atelaje canine 2009”
Dl.Tamás Zoltán: Există o diferenţă între suma trecută în raportul de specialitate emis de Direcţia economică şi cel emis de Serviciul juridic, contencios. Odată este vorba despre 5000 de lei iar în celălalt raport în 7000 lei. Cu siguranţă este trecut aşa din întâmplare. Asta vroiam să spun doar în paranteză.
Ne bucură foarte mult că sporturile sunt sprijinite de Consiliul Judeţean Harghita. Singurul sport, care nu a primit până acum nici un sprijin este fotbalul. Unul dintre echipele de fotbal al judeţului Harghita este campion naţional. Sunt 106 de echipe în judeţ, iar sprijinirea celor 57 de echipe ale comunelor este foarte importantă. Visul meu este realizarea Academiei de Fotbal al Ţinutului Secuiesc cu sprijinul Consiliului Judeţean Harghita. Aici nu trebuie să vă gândiţi la pregătirea academică, este vorba despre pregătirea elevilor pe grupe de vârste. În Uniunea Europeană sunt mai multe asemenea academii care funcţionează cu succes. Asociaţia Judeţeană de Fotbal a făcut primul pas, în cursul săptămânii următoare 11 antrenori din comunele harghitene vor participa la cursul de perfecţionare organizat la Győr, Ungaria.

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Clubul Sportiv Krigel „Competiţie de sprint cu atelaje canine 2009”
Rezultatul votului: 25 de voturi Da, 1 Abtinere
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Nu a v.
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Abţineri
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da
Dl. Borboly Csaba: la următorul punct de pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Zile de studii privind educaţia socială a valorilor creştine” în anul 2009.
Invitaţii forumului vor fi lideri intelectuali şi politici ai judeţului, primari, preoţi, profesori ai universităţii Sapientia. La conferinţă vor avea posibilitatea de a dezbate problematica societăţii noastre de astăzi lângă renumiţi profesori ca dr. Olajos Peter, deputat în Parlamentul European, dr. Kadar Bela, preşedintele Societăţii Republica Ungară, Kiszel Vilmos, profesorul Universităţii Catolice Apor Vilmos.
Dacă aveţi observaţii?
Dl. Árus Zsolt: Un program de asemenea amploare - unde sunt prezenţi oameni de ştiinţă renumiţi, conferenţiari, parlamentari ale Uniunii Europene - trebuie organizat serios, nu cu trei zile înaintea începerii forumului. Nu înţeleg cum apare pe scrisoarea de intenţie, redactată de Asociaţia „Márton Áron” (care cuprinde numai câteva rânduri), antetul Consiliului Judeţean Harghita. De asemenea nu înţeleg cum poate să apare la articolul 2. următorul text. „conform raportului de specialitate”. Noi aici adoptăm o hotărâre. Sper că nici iniţiatorul nu s-a gândit, ca acest proiect de hotărâre să fie adoptată în această formă. Repet, nu prea înţeleg conţinutul, nu am impresia că ar fi un program serios. Cu adoptarea acestei hotărâri ne facem de râs.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Zile de studii privind educaţia socială a valorilor creştine” în anul 2009;
Rezultatul votului: 21 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri
Árus Zsolt István 1 Nu
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Abţineri
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Abţineri
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Abţineri
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da Szentes Antal 25 Da Tamás Zoltán 26 Abţineri Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Abţineri Tordai Árpád 28 Da dr. Vajna Emeric 29 Absenţi Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: următorul proiect de hotărâre se referă la încetarea contractului individual de muncă, ca urmare a acordului părţilor şi eliberarea din funcţia de conducere de şef serviciu – inspector, grad profesional IA, (S.S.D) al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita, a domnului Vonhaz Gheorghe
Dacă aveţi întrebări sau observaţii?
Dl. Árus Zsolt: înainte să trecem mai departe, aş dori să ştiu şi eu, hotărârea anterioară a fost adoptată în forma prezentată, adică la art. 2 „conform raportului de specialitate”.
Dl. Borboly Csaba: Aveţi observaţii în legătură cu dl Vonhaz Gheorghe?
Dl. Árus Zsolt: Este vorba despre o problemă de procedură care se referă la proiectul de hotărâre anterior. Doresc să ştiu şi eu în ce formă a fost adoptat.
Dl. Borboly Csaba: Ascultaţi vă rog jurnalul sonor. Dacă aveţi întrebări sau observaţii referitor la dl. Vonhaz? Dacă nu vă rog să votaţi textul.

Aprobarea proiectului de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă, ca urmare a acordului părţilor şi eliberarea din funcţia de conducere de şef serviciu – inspector, grad profesional IA, (S.S.D) al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita, a domnului Vonhaz Gheorghe;
Rezultatul votului: 21 de voturi Da, 5 Abţineri.
Rezultatul votului secret: 21 Da, 5 Nu.

Árus Zsolt István 1 Nu a v.
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Abţineri
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Abţineri
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Abţineri
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Abţineri
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Abţineri
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

La sfârşitul şedinţei vom anunţa şi rezultatul votului secret.
Dl. Borboly Csaba: Am ajuns la punctul 14 de pe ordinea de zi. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor ATOP. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este constituită din 12 persoane. Preşedintele ATOP-ului va fi ales din rândul celor 6 consilieri judeţeni.
Prima dată vom vota textul proiectului de hotărâre pe urmă, cu vot secret vom vota validarea membrilor.
Dacă aveţi întrebări sau observaţii?
Dl. Árus Zsolt: Art. 17, alin (4) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu completările şi modificările ulterioare sună în felul următor: „ Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este condusă de un preşedinte ales cu votul majoritar din rândul consilierilor din consiliul general al municipiului Bucureşti sau a consiliilor judeţene pe o perioadă de 4 ani. Această autoritate trebuia să se constituie până în august 2008. De atunci a trecut jumătate de an, în materialul prezentat sunt amintite anumite documente fără număr de înregistrare, teoretic având număr de înregistrare din anul trecut. Întrebarea mea este dacă aceste documente au fost făcute în anul trecut şi dacă da, atunci de ce nu s-a adoptat prezentul proiect de hotărâre atunci.
Noi am primit proiectul de hotărâre fără lista membrilor.
Dl. Egyed Árpád: aş reflecta pe scurt asupra competenţei consiliului. În general, fiecare organ colectiv îşi alege conducătorii. Acesta este un principiu juridic administrativ. Baza legală o constituie Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu completările şi modificările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr 787/2002 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică. De altfel expresia arată înţelesul acestuia. Odată vorbim de validarea membrilor, iar preşedintele este ales prin vot. Deci art. 6 sună în felul următor: „în baza nominalizărilor făcute conform art. 4 şi 5 Comitetul de organizare convocă membrii autorităţii teritoriale de ordine publică în şedinţa de constituire, pentru alegerea preşedintelui autorităţii teritoriale de ordine publică, conform art. 17alin. (4) din Legea nr. 218/2002, (legea se referă la modul alegerii şi anume prin vot majoritar) şi stabilirea componenţei comisiilor de lucru prevăzut la art. 13. Lista membrilor ATOP este alcătuită din 6 consilieri, 3 reprezentanţi ai comunităţii, şeful inspectoratului de poliţie al judeţului Harghita, subprefectul judeţului Harghita, reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor.
Procedăm conform cerinţelor legale.
Dl. Thamó Csaba: împărţirea locurilor în ATOP nu s-a realizat proporţional. Reprezentanţii MPP-ului au fost excluşi şi din această autoritate cum de altfel s-a întâmplat şi în cazul comisiei de analiză şi verificare a activităţii editurii Hargita Népe . Cele 30% pe care reprezentăm noi cei din MPP ne îndreptăţeşte să avem şi noi măcar un reprezentant.
Dl. Hajdu Gábor: stimaţi consilieri! Răspunsul la problema actuală este cuprins în propoziţia următoare: comitetul de organizare convocă membrii autorităţii teritoriale de ordine publică în şedinţa de constituire, pentru alegerea preşedintelui autorităţii teritoriale de ordine publică. Sunt convocaţi numai membrii ATOP nu şi Árus Zsolt. Acest lucru nu este vina noastră.
Dl. Árus Zsolt: doresc să subliniez încă o dată, că în rândul membrilor ATOP nu este nici o persoană în culorile MPP-ului. Încerc să-mi fac treaba fără a supăra pe oricine şi acelaşi lucru aştept şi de la ceilalţi.
Dl. Borboly Csaba: Dacă nu sunt alte întrebări, vom vota textul hotărârii.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Harghita.
Rezultatul votului: 20 de voturi Da, 6 vot Nu, 1 Abţineri
Árus Zsolt István 1 Nu
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Nu
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Nu
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Nu
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Abţineri
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Nu
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Nu
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: rog comisia de validare a voturilor să se pregătească pentru vot. Trei dintre membrii comisiei de validare sunt interesaţi, deci ei nu pot participa la numărarea voturilor, dar au dreptul la vot. Aştept propunerile.
Dl. Bende Sándor: propun pe dl. Glodeanu Cristinel în comisie.
Dl. Borboly Csaba: Altă propunere?
Dl. Szász Jenő: propun pe dl. Petres Sándor în comisie.
Dl. Borboly Csaba: Domnule vicepreşedinte, acceptaţi propunerea?
Dl. Petres Sándor: nu accept.
Dl. Borboly Csaba: Altă propunere? Vom vota cu vot secret.
Rezultatul votului secret pentru desemnarea d-lui Glodeanu Cristinel ca membru în comisia de validare: 21 Da, 4 Nu.

Rezultatul votului secret privind validarea membrilor ATOP:
Dl. Hajdu Gábor : 19 Da, 2 Nu.
Dl. Ladányi Lászlo- Zsolt -20 Da, 1 Nu.
Dl. Moldovan Radu Sandu – 18 Da, 3Nu.
Dl. Rusu Viorel Ion – 19 Da, 2 Nu.
Dl . Becze István – 20 Da, 1 Nu.
Dl . Bende Sándor- 20 Da, 1 nu.
Dl . Bondor István – 21 Da.
Dl . Pálffy Domokos – 20 Da, 1 Nu.
D-na Stoia Sabina - 20 Da, 1 Nu. ¬
Dl. Grünstein Szabolcs – 20 da, 1 Nu.
Dl. Raffain Zoltán – 20 Da, 1 Nu.
Dl. Suciu Gavril – 20 Da, 1Nu

Dl. Borboly Csaba: Vă atrag atenţia, că pe buletinele de vot, lângă fiecare nume trebuie pus un x fie la da, fie la nu. Dacă pe buletinul de vot rămâne nume nebifat, acel buletin de vot va fi anulat în întregime.
Buletinele de vot nu sunt corect redactate, vă rog să tipăriţi altele. Până ce primim noile buletine de vot, dau cuvântul dl-lui Bondor.
Dl. Bondor István: Proces verbal din 30 ianuarie 2009, încheiat cu prilejul numărării voturilor privind aprobarea acordului Consiliului Judeţean Harghita pentru încetarea contractului individual de muncă a dl-lui Vonhaz Gheorghe şi eliberarea din funcţie de conducere şi şef serviciu, inspector de grad profesional IA al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita. În urma numărării voturilor comisia de validare a constatat următoarele: numărul consilierilor prezenţi la vot 27, numărul voturilor valabil exprimate 26, numărul voturilor obţinute de candidat 21, numărul voturilor împotriva 5, numărul voturilor anulate 1.

Dl. Borboly Csaba: urmează proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuţiilor funcţiei de administrator public, criteriilor şi procedurilor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator public, precum şi contractul-cadru de management;
Dacă sunt observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuţiilor funcţiei de administrator public, criteriilor şi procedurilor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator public, precum şi contractul-cadru de management;
Rezultatul votului: 21 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere
Árus Zsolt István 1 Nu a v.
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Nu
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Nu a v.
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Nu a v.
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Abţineri
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Nu a v.
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: am ajuns la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita. După cum am mai spus, fluxul forţei de muncă este inevitabilă la o instituţie cu un număr atât de mare al angajaţilor.
Dl. Egyed Árpád: vreau să fac o precizare. De la directori în jos trebuie trase liniile, pentru celelalte vor fi valabile dispoziţiile preşedintelui. Este în raport cu structura instituţiei.
Dl. Borboly Csaba: structura va fi modificat conform spuselor domnului secretar al judeţului
Dl. Árus Zsolt: Poate cineva să-mi explice şi mie ce înseamnă art. 4: „Relaţiile de subordonare ale direcţiilor şi compartimentelor care nu fac parte din structura vreunei direcţii, se deleagă şi se modifică delegarea prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita.
Dl. Borboly Csaba: Din punct de vedere juridic este în ordine şi ca iniţiator sunt de acord cu propunerile domnului Egyed Árpád.
Sunt alte observaţii? Dacă nu, vă rog să votaţi.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii, al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;
Rezultatul votului: 21 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abtinere
Árus Zsolt István 1 Nu
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lmjos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Nu a v.
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Nu a v.
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Absenţi
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Abţineri
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Nu a v.
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: urmează proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 203/2008 a Consiliului Judeţean Harghita, privind activităţile prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ,,Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programul Operaţional Regional, axa 5- Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului, domeniul major de intervenţie 5.2.- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Dacă aveţi observaţii?
Dl. Árus Zsolt: Contribuţia proprie nu s-a modificat deloc faţă de anul precedent, însă au apărut noi elemente care lipsesc din hotărârea anterioară. Poate aduceţi aminte că din cauza acestui proiect a trebuit modificat bugetul pentru că cineva a greşit la condiţiile cerute în proiect. La art. III este trecut rezilierea Acordului de parteneriat din cauza neconformităţii acestui Acord cu regulamentul POR Măsura 5.2. Deci cei care se ocupă cu acest proiect nu fac o muncă temeinică şi din cauza lor noi tot trebuie să revenim asupra subiectului. Rog conducătorii instituţiei să fie mai pretenţioşi cu angajaţii şi să fie mai atenţi la munca lor.
Dl. Borboly Csaba: Colegii mei au lucrat foarte mult ca acest proiect să corespundă cererilor, dar sunt anumite motive, care nu depind de noi, cererea de finanţare a fost reexaminat de mai multe ori. Dacă aţi fi avut mai multă experienţă pe acest domeniu nu aţi fi insultat colegii.
Dacă nu mai aveţi alte observaţii, vă rog să votaţi.

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 203/2008 a Consiliului Judeţean Harghita, privind activităţile prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ,,Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programul Operaţional Regional, axa 5- Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului, domeniul major de intervenţie 5.2.- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect;
Rezultatul votului: 24 de voturi Da, 2 Abţineri.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Abţineri
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Nu a v.
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Abţineri
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: la următorul punct avem proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/2008 a Consiliului Judeţean Harghita privind asocierea Judeţului Harghita, prin Consiliului Judeţean Harghita cu unităţile administrativ teritoriale, situate în bazinul hidrografic al râului Mureş şi Târnave din judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APĂ – HARGHITA” – „HARGITA VIZ EGYESÜLET”.
Denumirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APĂ - HARGHITA” – „HARGITA VIZ EGYESÜLET” din bazinul hidrografic al râului Mureş şi Târnave din judeţul Harghita, propusă de către Primăria Odorheiu Secuiesc nu a fost acceptată de către Ministerul Justiţiei, Direcţia pentru Servicii Juridice Conexe, denumirea nouă este Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „T-VíZ”.
Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/2008 a Consiliului Judeţean Harghita privind asocierea Judeţului Harghita, prin Consiliului Judeţean Harghita cu unităţile administrativ teritoriale, situate în bazinul hidrografic al râului Mureş şi Târnave din judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APĂ – HARGHITA” – „HARGITA VIZ EGYESÜLET”.
Rezultatul votului: 27 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: Am ajuns la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 208/2008 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea luării în administrarea judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita a unui drum vicinal, situat pe platoul Cekend având o lungime de 4,5 km, de la DN 13A la depozitul de deşeuri pe dealul Cekend, cu lăţime de 4,8 m, identificabil cu număr cadastral DE 2363, împreună cu terenul aferent, aparţinând domeniului public al comunei Satu Mare, judeţul Harghita;
Din procesul verbal de predare-primire rezultă o lungime reală de 4,805 km a tronsonului de drum, în loc de 4,5 km stabilit iniţial în mod eronat.
Dl. Árus Zsolt: poate vă aduceţi aminte, că eu am semnalat această diferenţă atunci când proiectul de hotărâre a fost înaintat spre adoptare. Dar nici atunci nu m-aţi luat în serios, şi proiectul de hotărâre a fost adoptat cu date inexacte, şi acum trebuie să revenim pentru corectare. Dacă m-aţi fi luat în serios atunci, acest lucru ar fi putut fi evitat. Faptul că cineva este atent şi observă lipsurile nu trebuie considerat un lucru negativ. Propun, ca în viitor, să mă luaţi în serios din când în când, ca să evităm revenirea de mai multe ori asupra aceleiaşi probleme.
Dl. Borboly Csaba: : Dacă în acte a fost trecut 4,5 km noi aşa am preluat, pe urmă am cerut un studiu topo, iar rezultatul acestuia a fost 4,805 km. Eu ştiu că dvs. sunteţi foarte înţelept, şi depuneţi o muncă valoroasă în cadrul consiliului dar acesta este modalitatea procedurală în acest caz.

Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 208/2008 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea luării în administrarea judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita a unui drum vicinal, situat pe platoul Cekend având o lungime de 4,5 km, de la DN 13A la depozitul de deşeuri pe dealul Cekend, cu lăţime de 4,8 m, identificabil cu număr cadastral DE 2363, împreună cu terenul aferent, aparţinând domeniului public al comunei Satu Mare, judeţul Harghita;
Rezultatul votului: 27 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Dl. Borboly Csaba: : am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind prelungirea împuternicirii pe durată determinată pentru exercitarea funcţiei de conducere de director la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, a domnului Bodor Zsolt.
Prima dată vom vota textul proiectului de hotărâre

Aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea împuternicirii pe durată determinată pentru exercitarea funcţiei de conducere de director la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, a domnului Bodor Zsolt
Rezultatul votului: 27 de voturi Da.
Árus Zsolt István 1 Da
Becze István 2 Da
Beder Tibor 3 Absenţi
Bende Sándor 4 Da
Benyovszki Lajos 5 Absenţi
Bondor István 6 Da
Borboly Csaba 7 Da
Csíki Csongor 8 Da
Demény Gavrilă 9 Da
Simon Csaba 10 Da
Györgypál László József 11 Da
Hajdu Gábor 12 Da
Kovács Árpád András 13 Da
Lukács Vilmos 14 Da
Magyari Vencel 15 Da
Stoia Sabina 16 Da
Glodeanu Cristinel 17 Da
dr. Papp Kincses Emese 18 Da
Pálffy Domokos 19 Da
Petres Sándor 20 Da
Rácz Árpád 21 Da
Rafain Zoltán 22 Da
Sófalvi László 23 Da
Szász Jenő 24 Da
Szentes Antal 25 Da
Tamás Zoltán 26 Da
Thamó Csaba Zsolt Béla 27 Da
Tordai Árpád 28 Da
dr. Vajna Emeric 29 Absenţi
Vass Árpád Andrei 30 Da

Cred că aţi primit deja telefoanele noi. Cele vechi sau uzat neputând fi folosite. Preşedintele comisiilor au primit un alt model decât consilierii, în rest sunt la fel indiferent de apartenenţa politică al consilierului. Noi vă ajutăm la salvarea datelor din telefoanele vechi.
În privinţa sumelor nerambursate Guvernului doresc să vă informez, că nu am virat nici un ban Guvernului, noi am primit banii pentru rectificare de buget, iar în ultimii 18 ani, banii primiţi astfel au intrat în fondul rulment. Aici doresc să mulţumesc domnului secretar al judeţului şi echipei lui pentru munca depusă, au pregătit o somaţie pe care azi am semnat, şi sper că Guvernul va recunoaşte că a greşit şi banii rămân la noi, dar dacă nu primim răspuns favorabil în 30 de zile ne vom adresa către Curtea de Apel Târgu Mureş.
Acelaşi lucru am propus mai multor localităţi din judeţul Harghita.
O altă problemă pe care vroiam să vă prezint este în legătură cu drumul judeţean 132. Luni s-a făcut recurs la procedeul de achiziţie publică a DJ 132. Noi considerăm recursul (contestaţia) neântemeiată, colegii au pregătit documentaţia necesară pentru comisia pentru rezolvarea contestaţiilor.
Am şi trimis o adresă firmei contestatoare să regândească decizia lor pentru că banii se vor pierde dacă nu începem lucrările până pe 4 aprilie. După cum am auzit directorul general al firmei din Budapesta va sosi în oraş şi vom purta tratative pe această temă.
Dacă aveâo propuneri sau sugestii în legătură cu Zilele Judeţului, vă rog să căutaţi pe colegul meu Bodor Zsolt. După cum a spus şi dânsul, scopul manifestaţiei este prezentarea valorilor autohtone şi nu aducerea unor staruri din străinătate pe bani grei.
Dl. Árus Zsolt: din invitaţie reiese că lista proiectelor de hotărâri este publicată pe pagina de web a Consiliului judeţean. Eu nu am găsit pe site aceste proiecte, mi se pare că nu au fost afişate niciodată.
În cazul banilor necheltuiţi doresc să menţionez două lucruri. Când am primit aceşti bani am semnalat că nu este ca aceste sume sunt primite cu un scop determinat pentru că banii nefolosiţi nu pot fi transferaţi pe anul următor. Răspunsul primit a fost să ne bucurăm de ceea ce primim, şi totul va fi bine. În decembrie la întrebarea colegului meu adresată domnului preşedinte răspunsul a fost, că banii au fost cheltuiţi. Iar acum vorbim de proces.
Materialul şedinţei primite vineri iar s-a modificat de mai multe ori în cursul săptămânii. În asemena situaţie nu se poate lucra. Din nou vă adresez rugămintea mea, ca materia trimisă să fie cel definitivat.
Posturile funcţionarilor publici sunt blocate, iar noi ne ocupăm de numirea administratorului public. Pe toate planurile sunt aplicate restricţii, noi cheltuim bani în plus din bugetul judeţului pentru o muncă ce ar trebui făcută de domnul preşedinte. Preşedinţii anteriori au putut face faţă acestei obligaţii, sper că şi domnul preşedinte se va răzgândi.
De mai multe luni schimbăm corespondenţă pe o temă banală. Consilierii au dreptul să ştie pe ce şi cât bani primesc. Pe extrasul de cont este trecut numai suma, dar nu şi motivul pentru care primim.
Rugămintea mea este să primim prezentarea situaţiei detaliate pentru fiecare lună şi retroactiv.
Dl. Thamó Csaba: Doresc să mulţumesc prezentarea făcută de reprezentaţii grupurilor de lucru. Am primit noi informaţii utile. Rugămintea mea către colegi este să ne purtăm politicoşi.

Miercurea Ciuc, 30 ianuarie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária