Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:07:27
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 15 ianuarie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 15 ianuarie 2013

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 15 ianuarie 2013

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi

 

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. AMBRUS SÁNDOR UDMR
2. BARTI TIHAMÉR UDMR
3. BECZE ISTVÁN UDMR
4. BEGE KÁROLY UDMR
5. BENDE SÁNDOR UDMR
6. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
7. BÍRÓ BARNA BOTOND UDMR
8. BIRTALAN JÓZSEF UDMR
9. BURUS-SIKLÓDI BOTOND UDMR
10. CSILLAG PÉTER MPP - PCM
11. CSUTAK MÁRIA MAGDOLNA UDMR
12. DANGULY ERVIN EMNP - PPMT
13. FERENCZ-SALAMON ALPÁR UDMR
14. INCZE CSONGOR UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. MARCU RĂDUCU IOAN USL
17. OROSZ-PÁL LEVENTE EMNP - PPMT
18. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
19. PETRES SÁNDOR UDMR
20. POP ADRIAN USL
21. PROCA ION USL
22. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
23. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
24. SALAMON ZOLTÁN MPP - PCM
25. SÁNDOR BARNA UDMR
26. SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN MPP - PCM
27. SORBÁN ATTILA EMNP - PPMT
28. SZENTES ANTAL UDMR
29. THAMÓ CSABA MPP - PCM
30. TÓÁSÓ LÁSZLÓ UDMR

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 46/2013, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita de la comuna Suseni.

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută pe consilierii şi directorii Consiliului Judeţean Harghita respectiv pe invitaţii prezenţi la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita de la Suseni. Ideea convocării acestei şedinţe la Suseni datează din luna decembrie 2012, când s-a realizat investiţia Consiliului Judeţean Harghita privind electrificarea parţială a satului Liban, urmând ca darea în administrare a sistemului de electrificare să se realizeze în ianuarie 2013 iar şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita să fie convocată la comuna Suseni.

Domnul Egyed József primarul comunei Suseni, salută membrii Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii prezenţi la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi prezintă pe scurt problemele şi realizările în satele care alcătuiesc comuna Suseni. În continuare, domnul primar mulţumeşte Consiliului Judeţean Harghita pentru ajutorul oferit în realizarea investiţiilor din comuna Suseni.

Domnul Mátyás Gábor preotul romano-catolic al satului Liban binecuvântează membrii Consiliului Judeţean Harghita şi rosteşte rugăciunea Tatăl Nostru pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare.

 

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 31 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita toţi membrii sunt prezenţi,

Consiliul este legal întrunit, poate lucra valabil în plen cu 30 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind acordarea unor licenţe pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate speciale.

Rezultatul votului: 31 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Statutului şi al Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS", „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás";

Rezultatul votului: 31 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Judeţean Harghita a unui număr de 6 consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita;

Rezultatul votului: 31 Da

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zii a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 31 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie 2012;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal menţionat.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea Consiliului local al comunei Suseni a cotei părţi de 82 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiţiei „Electrificare satului Liban, comuna Suseni"etapa I şi etapa II.

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită ca domnul Orbán Béla directorul general al Direcţiei Generale de Investiţi să prezinte proiectul de hotărâre.

Domnul director Orbán Béla prezintă proiectul de hotărâre menţionând că investiţia s-a realizat în parteneriat între Consiliul Judeţean Harghita şi comuna Suseni şi a enumerat detaliile technice a parametriilor prin care s-a realizat investiţia.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte locuitorilor satului Liban pentru iniţierea acestei idei de investiţie şi pentru cooperarea de care au dat dovadă în timpul executării lucrărilor de realizare a reţelelor electrice în satul Liban. Domnul preşedinte mai adaugă că în procesul realizării investiţiei s-au confruntat cu mai multe probleme, dar totuşi investiţia s-a finalizat şi cei 70 de familii vor avea energie electrică în casele lor şi speră în rezolvarea situaţiei a celorlalte familii care în momentul de faţă nu beneficiază de efectul benefic al energiei electrice. La sfârşit domnul preşedinte mai adaugă că Consiliul Judeţean Harghita are intenţia ca în limita posibilităţilor financiare să-şi continue programul de electrificare a satelor neelectrificate.

Domnul consilier Thamó Csaba consideră că această investiţie trebuia să se realizeze mai demult iar această investiţie s-a realizat prin cooperarea eficientă între Consiliul Judeţean Harghita, Comuna Suseni şi locuitorii satului Liban. În numele fracţiunii PCM precizează că fracţiunea va sprijini toate iniţiativele de realizare a reţelelor electrice şi a reţelelor de apă în satele mai puţin dezvoltate din judeţul Harghita.

Domnul deputat Antal István în legătură cu problema electrificării zonelor neelectrificate precizează că noul Guvern al României a colectat de la autorităţiile judeţene toate datele privind localităţile neelectrificate din România. În privinţa electrificării zonei Şicasău – Liban, domnul deputat menţionează că aceasta s-a aflat în lista Ministerului Dezvoltării dar datorită elaborării întârziate a proiectelor de execuţie pe tronsonul menţionat, fondurile au fost cheltuite iar această investiţie nu s-a mai realizat. Domnul deputat mai consideră că acele localităţi din judeţul Harghita unde nu este asigurată furnizarea energiei electrice vor figura pe lista sus-menţionată de noul Guvern al României.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind însuşirea Contractului de co-finanţare nr. 83625/2012 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei şi judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în vederea implementării proiectului SEEMIG

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Harghita la proiectul T-EST – Transferul de instrumente de sprijin pentru ocuparea persoanelor cu dizabilităţi.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Harghita nr 215/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind însuşirea Contractului de co-finanţare nr. 93937/2012 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Operaţional de Cooperare Interregională INTERREG IV C şi judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în vederea implementării proiectului CCIC.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind acordarea unor licenţe pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate speciale.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Statutului şi al Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD-BALVANYOS", „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Judeţean Harghita a unui număr de 6 consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre menţionând că în urma dezbaterilor fracţiunea UDMR a hotărât să ocupe 5 locuri, iar un loc să fie ocupat de un consilier judeţean dintre membrii formaţiunii USL.

Domnul consilier Becze István nominalizează pe domnii consilieri Bende Sándor, Benyovszki Lajos, Incze Csongor, Rafain Zoltán şi Rácz Árpád ca membrii în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita.

Domnul consilier Thamó Csaba consideră că înaintea luării acestei decizii ar fi fost benefică o consultare între fracţiunile partidelor care fac parte din Consiliul Judeţean Harghita în sensul ideii că în anii trecuţi Autoritatea a funcţionat necorespunzător şi în relaţia cu populaţia judeţului Harghita nu a ocupat rolul pentru care a fost înfiinţat. Mai precizează că în aceste condiţii fracţiunea PCM-MPP nu doreşte să nominalizeze nici un candidat.

Domnul consilier Pop Adrian nominalizează pe domnul consilier Ion Proca ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita.

Domnul consilier Sorbán Attila este de acord cu opinia fracţiunii PCM – MPP şi nu doreşte să nominalizeze nici un candidat din partea fracţiunii EMNT – PPMT.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune ca înainte de şedinţele Consiliului Judeţean Harghita, preşedinţii celor patru fracţiuni politice să se întrunească pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri şi pentru consultări în privinţa nominalizărilor şi delegărilor în diferite autorităţi, asociaţii şi comisii de specialitate unde Consiliul Judeţean Harghita este membru. Iar ca răspuns pentru domnul consilier Thamó Csaba menţionează că denumirile s-au făcut după principiul consensului şi a reprezentaţiilor procentuale în Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 5 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Harghita.

Rezultatul votului:

Bende Sándor: 22 Da, 8 Nu

Benyovszki Lajos: 24 Da, 6 Nu

Rafain Zoltán: 24 Da 6 Nu

Incze Csongor: 24 Da 6 Nu

Rácz Árpád: 24 Da 6 Nu

Proca Ion: 26 Da, 4 Nu

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită ca Consiliul Local al comunei Suseni să-şi ţină şedinţa consiliului local.

Consiliul Local al comunei Suseni ţine şedinţa ordinară a consiliului local.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Diverse

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită de la invitaţii prezenţi să formuleze întrebările sau propunerile la adresa Consiliului Judeţean Harghita.

Un localnic din satul Liban mulţumeşte domnului preşedinte Borboly Csaba şi domnului primar Egyed József pentru realizarea investiţiei de electrificare parţială a satului Liban şi are o întrebare privind continuarea acestei investiţii pentru cei care nu au beneficiat de efectul benefic al reţelei de energiei electrică. Mai adaugă, că în secolul XXI oamenii pot trăi foarte greu în aceste localităţi unde costurile şi cheltuielile privind alte surse de energie decât energia electrică sunt foarte ridicate şi solicită ca în limita posibilităţilor investiţia privind electrificarea satului Liban să se continue ca la sfârşitul anului să se aprindă lumina în casele acestori oameni.

Domnul Csedő István preotul romano-catolic de la Valea Strâmbă prezintă problema renovării bisericii de la Valea Strâmbă care este monument de categoria A, renovare care continuă aproape de 5 ani. În continuare mulţumeşte consiliului local şi Consiliului Judeţean Harghita pentru sprijinul acordat în aceste 5 ani cu excepţia anului 2012 când pentru renovarea bisericii nu a primit sprijinul financiar solicitat de la nici o autoritate publică. Mai adaugă că cele 10.000 lei obţinute prin programul de protejare a monumentelor al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2012 nu a putut fi cheltuită din cauza lipsei autorizaţiilor de monument categoria A şi cere ca aceste sume dacă se poate să fie redistribuită bisericii în anul curent. Domnul preot mai prezintă problema încălzirii bisericii a cărui autorizaţie este în curs de elaborare şi solicită sprijinul financiar atât din partea Consiliului Local Suseni cât şi din partea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul Mátyás Gábor preotul romano-catolic al satului Liban muţumeşte locuitorilor satului Liban şi celor care au sprijinit lucrările de construcţie a căpâlniţei de la Liban şi solicită ca în limita posibilităţilor investiţia prvind reţea de energia electrică să ajungă şi la biserica de la Liban.

Domnul consilier Rácz Árpád prezintă rezultatele voturilor secrete, menţionând că persoanele nominalizate în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita au primit votul necesar ocupării funcţiilor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările adresate, menţionând că în lipsa bugetului Consiliului Judeţean Harghita nu se pot face propuneri, dar toate problemele sunt notate şi la elaborarea listei de investiţii pe anul 2013 al Consiliului Judeţean Harghita vor avea în vedere. În privinţa programului de electrificare al Consiliului Judeţean Harghita, menţionează că în limita posibilităţilor vor fi alocate fonduri pentru continuarea investiţiilor de reţea de energie electrică şi reţea de apă pentru localităţile mai puţin dezvoltate.

Domnul Egyed József primarul comunei Suseni, mulţumeşte domnului preşedinte Borboly Csaba pentru organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita la Suseni.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 15.01.2013 cu număr de înregistrare nr. 784/2013 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 18 ianuarie 2013

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Coordonator compartiment

Ianovits István-Zsolt