Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 19:29:18
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 30 iulie 2009

 

 PROCES VERBAL

 
Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 30 iulie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZÁSZ JENŐ - PCM
25. SZENTES ANTAL - UDMR
26. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
27. THAMÓ CSABA - PCM
28. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
29. VAJNA EMERIC - PCM
30. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr.402, din 23 iulie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând domnii consilieri judeţeni Árus Zsolt, Lukács Vilmos, Sófalvi László.
Şedinţa este publică.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
Secretarul judeţului domnul Egyed Árpád este în concediu medical, fiind înlocuit de doamna directoare Romfeld Mária Magdolna.
La şedinţă participă primarul oraşului Borsec domnul Mik József şi directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei. Nu au existat observaţii.
Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la votarea adeverinţelor nr. 15/2009 înregistrată la Partidul Civic Maghiar-Magyar Polgari Part respectiv nr. 7283/2009 înregistrată la Consiliul Judeţean Harghita depus de dl. consilier Szász Jenő prin care vrea să justifice absenţele dumnealui de la şedinţele Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 aprilie şi 19 mai 2009.

Rezultatul votării este după cum urmează:
- 8 de voturi Da, 17 Nu din 25 de voturi - privind acceptarea adeverinţei nr. 15/2009
- 8 de voturi Da, 19 Nu din 27 de voturi - privind acceptarea adeverinţei nr. 7283/2009

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 iulie 2009, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 5 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009, şi aprobarea unor virări de credite bugetare.
Proiectul de hotărâre se supune de domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţinere din 28 de voturi.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 5 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţinere din 28 de voturi.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţinere din 28 de voturi.
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 16 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 17 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.
Articolul 18 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009, aprobarea unor virări de credite bugetare, şi utilizarea Fondului de rezervă bugetară, a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 6 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 135/2007 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea nivelului chiriei pentru locuinţele de serviciu situate în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152 şi str. Hunyadi János nr. 39 şi 31, judeţul Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Autorităţii Judeţene de Transport Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Parohia Romano Catolică Şumuleu, în vederea organizării acţiunii „ Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic 2009”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Clubul Sportiv „Krigel” din Gheorgheni şi Asociaţia Clubul Sportiv Hipogriff din Joseni în vederea realizării programului „Zilele ecvestre”pe anul 2009 în completare la Hotărârea nr.141/2009 privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Clubul Sportiv „Krigel” din Gheorgheni şi Asociaţia Microregională de Dezvoltare „Alcsik” în vederea realizării programului „Zilele ecvestre”pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de promovare a produselor secuieşti pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a prezentat obiectivul principal al programului care constă în cunoaşterea şi conştientizarea în rândul populaţiei a valorilor tradiţionale specifice din diferite zone ale judeţului, ocrotirea şi perpetuarea conştientă a tradiţiilor gastronomice şi a celor meşteşugăreşti. Acest lucru poate juca un rol important nu numai în consolidarea identităţii etnice şi culturale ale locuitorilor, dar şi în dezvoltarea economică a judeţului. Un alt obiectiv important ar fi sprijinirea producătorilor autohtoni prin a le oferi posibilitatea de a solicita folosirea mărcilor „produs secuiesc” şi/sau “secui”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da,2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea lansării concursului „Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita” pe anul 2010”.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor prezintă modificările intervenite în proiectul de hotărâre, iniţial primite de consilieri, astfel la art. 4 în cazul oraşelor locurile 1 şi 2 vor fi premiate cu 16 respectiv 10 mii de lei, în cazul satelor primii 6 vor fi premiaţi cu 16, 10, 8, 7, 6, 5 mii de lei. Dintre acele localităţi care realizează cele mai însemnate progrese pe durata evaluării vor fi premiate două sate şi un oraş cu 4 mii de lei fiecare. În ceea ce priveşte articolul 7, anexa 1 componenţa comisiei de evaluare va fi alcătuită din următoarele persoane: Sófalvi László, Hajdu Gábor, Bende Sándor, Biró Hanna, Chiorean Adrian, Fülöp Otilia şi Kovásznai Sándor.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.
Rezultatul votului secret privind desemnarea Comisiei pentru evaluarea şi adjudecarea rezultatealor obţinute de către participanţi la concursul,, Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita”:
Dl. Sófalvi László 19 de voturi Da,5 Nu, 3 Nule.
Dl. Hajdu Gábor 19 de voturi Da, 5 Nu, 3 Nule.
Dl. Bende Sándor 22 de voturi Da, 2 Nu, 3 Nule.
D-na. Biró Hanna 24 de voturi Da, 3 Nule.
Dl. Chiorean Adrian 23 de voturi Da,1 Nu, 3 Nule.
D-na. Fülöp Otilia 24 de voturi Da, 3 Nule.
Dl. Kovásznai Sándor 24 de voturi Da, 3 Nule.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2009 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia pentru dezvoltarea zonelor cu specific de creştere a ovinelor din judeţul Harghita, aferentă anului 2009.
Domnul consilier Thamó Csaba propune ca în anul viitor în bugetul care va fi aprobat să fie nominalizată o sumă, care să creeze posibilităţi pentru asociaţiile cu acest profil ca în formă de proiect să obţină fonduri pentru a dezvolta activităţile asociaţiilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde domnului consilier că în acest an deja se lucrează cu acest sistem. La începutul anului au fost anunţate toate asociaţiile, în acest sens.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru contractarea produselor lactate şi de panificaţie, pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, respectiv preşcolarii din grădiniţele de stat şi privat cu program normal de 4 ore, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Harghita. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, instituită în vederea emiterii Avizului Unic al Consiliului Judeţean Harghita, aprobată prin Hotărârea nr. 36/ 1999, cu completările şi modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Comuna Remetea din Judeţul Harghita, pentru realizarea lucrărilor de aducere la cotă a acostamentelor pe drumul judeţean DJ 153C pe raza comunei Remetea.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptată cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 88/2009 al Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea defalcării sumei de 4.792,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 2 Nu, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 162/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la modificarea Hotărârii nr. 123/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Clubului Sportiv Progym pe anul 2009. Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă motivul pentru care acest proiect de hotărâre trebuie readus în faţa consiliului şi anume că domnul consilier Arus Zsolt nu s-a ţinut cont de atenţionarea ca cei care au conflict de interese să nu voteze.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe consilieri, că conform Regulamentului de organizare şi funcţionare domnul consilier a fost atenţionat şi chemat la ordine la şedinţele anterioare şi la următoarele şedinţa va face uz de dreptul de sancţionare şi va retrage cuvântul de la domnul consilier.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 158/2009 privind aprobarea derulării Programului de dezvoltare locală a sistemului de restituire a terenurilor către foşti proprietari din judeţul Harghita, pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 154/2005 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea reducerii aportului Consiliului Judeţean Harghita la capitalul social al S.C. HARGITA GAZ S.A.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.
Rezultatul votului secret privind delegarea dl.-ui Kelemen Gabor, inspector in cadrul Direcţiei de dezvoltare, din partea Consiliului Judeţean Harghita în Adunarea Generală a S.C. HARGITA GAZ S.A.: Dl Kelemen Gabor 28 de voturi Da, 2 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita, la managementul şi implementarea proiectului „3S – STRATEGII SOCIALE SUBREGIONALE – Întărirea capacităţii locale de a realiza şi implementa strategie socială comună în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş” finanţat Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ Strategii de dezvoltare locală şi asumării obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul director Elekes Zoltán prezintă pe scurt obiectivele proiectului.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel a pus întrebarea dacă acest proiect vizează întreaga comunitate a celor trei judeţe sau este vorba doar de comunitatea maghiară din cele trei judeţe?
Răspunsul domnului director Elekes Zoltán a fost că proiectul se adresează tuturor organizaţiilor, şi că nu se face nici o discriminare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului director (MASTER PLAN) al judeţului Harghita pentru apă şi canalizare.
Domnul consilier judeţean Szentes Antal i-a rugat pe colegi să sprijine această iniţiativă. Anul trecut au fost depuse 9 proiecte, trei au fost câstigătoare. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bogat a câştigat 6 milioane de euro, pe 18 iunie deja s-a şi încheiat contractul şi în trei ani trebuie executat acest proiect. Mâine este ultima zi de depunere a proiectelor şi este necesară şi această documentaţie.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 50/2008 privind aprobarea Cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea drumului judeţean DJ 123A”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

La punctul Diverse domnul consilier Szász Jenő şi-a dat demisia din funcţia de consilier judeţean.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Borsec, 30 iulie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária