Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 13 aprilie 2024 12:24:26
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 30 august 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 30 august 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 977/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl vicepreşedinte Petres Sándor.

Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 28 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută membrii Consiliului Judeţean Harghita şi invitaţii prezenţi la şedinţa ordinară al Consiliului Judeţean Harghita de la comuna Ciucsângeorgiu, satul Eghersec şi cere primarilor comunelor Ciucsângeorgiu şi Sânmartin să-şi prezinte comunele pe care le conduc şi problemele cu care se confruntă locuitorii acestor zone în viaţa de zi cu zi.

Domnul primar al comunei Ciucsângeorgiu György József salută idea convocării şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita la Eghersec şi prezintă atât succesele comunei cât şi problemele cu care se confruntă locuitorii comunei în ziua de azi, enumerând trei dintre cele mai importante probleme: starea degradată a drumului judeţean DJ 123, aria de acoperire a serviciilor telefonice în zona Eghersec şi problema valorificării produselor agricole.

Domnul primar al comunei Sânmartin Gergely András salută invitaţii şi membrii prezenţi ai Consiliului Judeţean Harghita la şedinţa ordinară de la Eghersec şi enumeră problemele cu care se confruntă comuna, precizând că în momentul de faţă aproape 6000 de hectare de terenuri al comunei Sânmartin sunt în administrarea judeţului Bacău în urma Legii nr.2 din anul 1968 privind organizarea administrativ teritorială a României.

Domnul Nagy Balázs din satul Eghersec prezintă situaţia actuală a zonei, menţionând că dintre problemele enumerate, cea mai importantă problemă cu care se confruntă locuitorii acestei zone este starea degradată a drumului judeţean DJ 123.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din comuna Ciucsângeorgiu, satul Eghersec şi propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind înfiinţarea comisiilor speciale de analiză şi verificare în subordinea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 89/2003 privind reîncadrarea pe categorii a drumurilor publice din judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot introducerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate a şedinţei ordinare.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 iulie 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 iulie 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că proiectul de hotărâre ar trebui să fie scoasă de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot amendamentul de fond asupra art. 3 la proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Abţinere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă amendamentul de fond asupra art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, menţionând că pentru reabilitarea drumului judeţean DJ 123 este nevoie de cooperare şi colaborare între Consiliul Judeţean Harghita, comunele, composesoratele şi întreprinzătorii locali interesaţi.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba oferă sprijinul fracţiunii PCM pentru proiectul de hotărâre şi pentru încheierea parteneriatelor în scopul reabilitării drumului judeţean DJ 123.

Doamna consilier judeţean Kocs Ilona menţionează că starea drumului judeţean între localităţile Feliceni şi Rupea a ajuns într-un timp foarte scurt într-o stare degradată şi cere ca firmele executante a lucrărilor de reabilitare a drumului judeţean să fie traşi la răspundere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot amendamentul de fond asupra art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 16 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art. 17 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2011 privind aprobarea programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2011",

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării de instalare a traseelor de fibre optice pe domeniul public al judeţului Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea municipiului Miercurea Ciuc, prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, a unor spaţii din incinta clădirii Dispensarului medical Frăţiei, nr. 16, situat în Miercurea Ciuc, B-dul Frăţiei, nr. 16, judeţul Harghita, aparţinând domeniului privat al judeţului Harghita, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, în vederea înfiinţării a unui centru de permanenţă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului Acordului de cooperare privind furnizarea de produse alimentare şi a cantităţilor de produse alimentare care urmează să fie furnizate către consiliile locale din judeţul Harghita, în cadrul PEAD 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala interjudeţeană Harghita-Covasna".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale" pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 58/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali pentru anul 2011, prin elaborarea şi publicarea „Ghidului investitorului în judeţul Harghita".

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că acele proiecte de hotărâri care conţin activităţi precum elaborarea de studii, derularea unor conferinţe sau editarea diferitelor ghiduri nu au o valoare concretă care pot fi puse în practică.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului privind sprijinirea activităţilor sociale din judeţul Harghita pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 56/2011 privind aprobarea derulării Programului „Sikeres Székelyföld" pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 165/2011 privind Programul de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu diferite organizaţii neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri şi festivaluri pentru tineret, pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova în vederea derulării „Programului de sprijinire a culturii ceangăilor" pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului privind studierea problemelor minorităţilor din România în anul 2011.

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că programul ar trebui să cuprindă şi studierea problemelor privind reprezentanţa şi cultura locuitorilor de naţionalitate română din judeţul Harghita, deoarece în judeţul Harghita sunt în minoritate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii nr. 72/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind programul de promovare turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2011, prin aprobarea Programului de realizare al unui catalog turistic.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu S. R. R. – Studioul Regional de Radio Târgu Mureş.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că contractul de parteneriat cu S. R. R. – Studioul Regional de Radio Târgu Mureş are rolul de a sprijini campania electorală a unor anumite partide politice.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 4 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Harghita al Consiliului Judeţean Harghita, cu completările şi modificările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 119/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita, modificată prin Hotărârea nr. 267/2010 a Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statutului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Harghita Nord-Est", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 84/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Harghita Nord-Est".

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că aceste asociaţii în mod repetat nu au elaborat raporturile anuale de activitate şi precizează că astfel de probleme s-au ivit şi la celelalte asociaţii la care Consiliul Judeţean Harghita este asociat.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Bucsin-Délhegy-Libán", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 132/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Bucsin-Délhegy-Libán".

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică Ciomad Balvanyos" „Csomád-Bálványos közösségek közti turizmusfejlesztési társulás".

Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune o întâlnire cu managerii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare şi cere ca Consiliul Judeţean Harghita să ofere tot sprijinul pentru dezvoltarea acestora în folosul comunităţilor din care fac parte.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011 către Asociaţia Culturală „Kőlik".

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că expunerea de motive a acestui proiect de hotărâre este similară cu cel de anul trecut.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Clubului Sportiv Progym pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita" pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 şi 2 la hotărârea nr. 114/2011 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 89/2003 privind reîncadrarea pe categorii a drumurilor publice din judeţul Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba oferă posibilitatea participanţilor la şedinţa Consiliului Judeţean Harghita de a interveni cu întrebări adresate membrilor consiliului judeţean şi invitaţilor prezenţi.

Domnul primar al comunei Ciucsângeorgiu György József mulţumeşte membrilor Consiliului Judeţean Harghita pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind reabilitarea drumului judeţean DJ 123.

Domnul Kolumbán Gábor, localnic din satul Eghersec în numele locuitorilor din zonă cere sprijinul Consiliului Judeţean Harghita în demersurile de achiziţionare a unui microbuz şcolar şi menţionează că este foarte important dezvoltarea acestei zone prin colaborarea şi cooperarea tuturor părţilor interesate.

Domnul Nagy Balázs, localnic din satul Eghersec sprijină cerinţele domnului Kolumbán Gábor precizând că prin achiziţionarea unui microbuz şcolar se va evita închiderea şcolii din satul Eghersec şi le mulţumeşte membrilor Consiliului Judeţean Harghita pentru aprobarea în unanimitate a proiectului de hotărâre privind reabilitarea drumului judeţean DJ 123.

Domnul consilier judeţean Rácz Árpád oferă sprijinul din partea şcolii din Valea Rece pentru organizarea diferitelor programe destinate păstrării tradiţiilor populare şi excursii comune destinate elevilor din şcoala de la Eghersec.

Domnul Albert Homonai Márton invocă problemele privind păşunatul, vânatul şi siguranţa circulaţiei copiilor din zonă.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt mulţumeşte localnicilor pentru primirea călduroasă şi oferă localnicilor inscripţii cu abţibilduri secuieşti pentru automobile.

Domnul consilier judeţean Becze István mulţumeşte preşedintelui Borboly Csaba pentru convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita în comuna Ciucsângeorgiu satul Eghersec şi localnicilor din zonă pentru primirea călduroasă, precizând importanţa colaborării şi cooperării cu toate părţile interesate în dezvoltarea zonei Eghersec.

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László prezintă pe scurt istoria drumului judeţean pe Valea Uzului şi crede că suma alocată din bugetul Consiliului Judeţean Harghita pentru reabilitarea drumului judeţean DJ 123 aprobată în şedinţa ordinară va fi cheltuită în mod corespunzător.

Domnul Bara Gergely întreprinzător local cere sprijinul Consiliului Judeţean Harghita în demersurile făcute pentru conectarea la reţelele de Internet în zona Eghersec, lărgirea posibilităţilor de sprijinire a elevilor şi profesorilor din şcoala de la Eghersec respectiv date şi fapte concrete în realizarea promisiunilor făcute.

Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán salută idea domnului consilier judeţean Rácz Árpád şi oferă sprijinul din partea şcolii din Feliceni în organizarea de excursii şi programe comune cu şcoala din Eghersec.

Domnul consilier judeţean Csillag Péter în legătură cu tabăra de la Valea Uzului propune o întâlnire cu reprezentanţii judeţului Bacău şi cere ca măcar de două ori pe săptămână să existe o cursă regulată ce leagă această zonă cu satul Ciucsângeorgiu.

Domnul consilier judeţean Tordai Árpád cere de la populaţia din zonă să spere ca problemele localnicilor din Eghersec discutate în şedinţa Consiliului Judeţean Harghita vor fi rezolvate iar proiectele de hotărâri adoptate vor fi puse în practică în mod corespunzător.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă:

- rezultatele deplasării sale în Ungaria la diferite programe în cadrul invitaţiilor judeţelor Pest, Hajdú-Bihar şi Borsod-Abaúj-Zemplén.

- rezultatele vizitei în regiunea Tirolul de Sud din Italia

Domnul vicepreşedinte Sófalvi László prezintă rezultatele delegării sale în Ungaria unde au examinat modalităţile de colaborare şi cooperare publico-privată în funcţionarea unor instituţii sociale.

Domnul consilier judeţean Becze István prezintă rezultatele deplasării sale în judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén din Ungaria cu ocazia colaborării şcolilor din diaspora judeţului Bistriţa-Năsăud cu şcoli din judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén.

Domnul consilier judeţean Beder Tibor prezintă raportul deplasării sale în Turcia pentru organizarea Pelerinajului Mikes Kelemen.

Domnul Consilier judeţean Bende Sándor prezintă rezultatele delegării sale în Ungaria la Debrecen cu ocazia evenimentului Carnavalul de Flori de la Debrecen.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita din satul Eghersec comuna Ciucsângeorgiu şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 30.08.2011 cu număr de înregistrare nr. 17152/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 05 septembrie 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva