Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:08:17
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinare CJH din 29 octombrie 2018

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2018

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 29 octombrie 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

18

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

19

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1098 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita.

 

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 27. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în forma unei linii de credit în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, varianta distribuită.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că s-au clarificat toate aspectele acestei hotărâri. Raportul de specialitate este pozitivă și stipulează, că pentru fiecare tragere este nevoie de hotărâre de consiliu. Proiectele UE aprobate azi atestă necesitatea unei astfel de măsuri de precauție. Dacă pentru anul viitor va fi un buget mai restrâns, atunci proiectele privind drumurile județene ar suferi amânare. Această linie de credit este necesar în acest sens și roagă colegii, ca să aprobe. Art. 3 a rămas  pe hârtie, dar în varianta corectată comunicată este scos deja.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán atenționează, că trebuie aprobat mai întâi Ordinea de zi pentru ședința extraordinară.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în forma unei linii de credit  în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174B de la km 2+700 până la km 10+388 împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Bilbor

 

Diverse

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba revine la hotărârea cu linia de credit. Amintește, că numai în cazuri absolut indicate se va folosi și de fiecare dată se va aproba printr-o hotărâre adoptată a consiliului județean. Proiectele legate de fonduri Europene aprobate azi dovedesc importanța aprobării acestui proiect de hotărâre. Propune, ca această linie de credit să fie aprobat, pentru că va fi nevoie de cel puțin 20 milioane lei pentru proiecte. Dacă sunt decontate investițiile la drumuri pentru bani Europeni, există posibilitatea returnării creditului vechi cu aceeași sumă, și la anul se poate începe din start cu susținere financiară investițiile.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în forma unei linii de credit în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, varianta distribuită.

 

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Nu, 5 Abțineri.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174B de la km 2+700 până la km 10+388 împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Bilbor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că un tronson de drum local se va da în administrarea comunei Bilbor.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174B de la km 2+700 până la km 10+388 împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Bilbor.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba la capitolul Diverse amintește, că programul de colaborare cu cultele religioase se dezvoltă bine. Legat de hotărârea cu parteneriatele, majoritatea bisericilor au reușit să depună decontul pentru lucrările preconizate. La primul anunț s-au prezentat 113 proiecte câștigătoare. Acum sunt în derulare semnarea contractelor, și pot începe lucrările bisericile. Până la 15 noiembrie se mai pot depune proiecte pentru fonduri în cadrul hotărârii aprobate cu ocazia ședinței de consiliu județean de la Siculeni, și în măsura sumei alocate. Ca noutate, s-a introdus cauza arhivelor bisericești, ca și gestionarea lor să poată fi sprijinită.

           

Anunță, că a participat la Ambasada română din Londra la o întrevedere cu domnul ambassador Mihalache. S-au înțeles asupra unor evenimente commune organizate, între care întâlnirea afaceriștilor, zilele Harghitene și vor ajuta, ca în cartierul de elită a orașului să fie organizat târgul produselor secuiești. Totodată au discutat despre reîntoarcerea tinerilor plecați la muncă în Anglia. Se va căuta comunicarea cu cei plecați din județul Harghita în tema posibilităților de acasă, a reîntoarcerii în țară. După Brexit, este posibil, ca să nu mai fie atât de simplu găsirea locurilor de muncă.

            Domnul Szentes Antal are o propunere cu privire la relațiile cu județele înfrățite. Ar dori, ca toți consilierii județeni să participle la evenimentele organizate în acest sens.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal spune, că până acum a participat la evenimente în colaborare cu județele Tolna și Békés. La ultima întâlnire cu cei din Tolna a observat modul în care ei organizează aceste întâlniri. Deoarece este vorba despre județe înfrățite, nu înseamnă, că numai cei 31 de consilieri județeni reprezintă județul, ci întregul județ cu toți locuitorii regiunii ar trebui să fie implicați. Acolo este organizat astfel, ca toate localitățile, care au localități înfrățite să se implice în aceste întâlniri. Roagă colegii, ca să alcătuiască un grup de lucru în ceea ce privește cele 13 județe înfrățite cu județul Harghita, în care să fie acaparate reprezentanții acelor localități, care au în județul înfrățit în discuție localități înfrățite. Concret, în județul Tolna sunt 7 localități înfrățite cu comune din județul Harghita. Când a avut loc întâlnirea în județul Tolna și acele șapte localități au asumat câte un eveniment festiv organizat. Totodată este o idee foarte bună, ca în viitor să fie stabilite domenii profesionale prestabilite pentru fiecare an, și în acel an ar fi organizate evenimentele cu acele părți implicate, care sunt interesate în acel domeniu. Astfel ar fi prevenit situația, în care într-un an președintele, sau vicepreședinții ar trebui să se deplaseze în repetate rânduri în același loc, sau să primească delegația de acolo în repetate rânduri, având toată grija organizării, a timpului disponibil și a efortului material necesar, dacă vor fi implicate și factorii profesionali, și localitățile în cauză. Din acest motiv ar fi benefic formarea grupului de lucru, și nu numai în cazul județului Tolna, dar și la altele.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă colegii să nu plece, poate trebuie reluat ședința pentru cauza comunei Păuleni. Roagă Cancelaria să copieze un document și să distribuie. Consideră foarte bună inițiativa domnului Szentes Antal. La sfârșitul săptămânii viitoare va veni o delegație din județul Szabolcs-Szatmár. Toți cei, care doresc să se implice în primirea delegației să semnaleze la Cancelarie și să participe la programe. Va veni și episcopul județului cu tema drumului Via Maria. Este un proiect câștigător la care participă amândouă județe, și trebuie derulată. Máriapócs este situat în acest județ, și legătura acestei locații cu Șumuleu Ciuc ar trebui consolidată. Roagă, ca cu toții să se implice în derularea cât mai favorabilă a primirii delegației din județul Szabolcs-Szatmár, Ungaria.

 

Domnul consilier județean Mezei János roagă pe domnul președinte, și pe toți colegii din consiliu, să ia mai în serios votarea hotărârilor. Ceea ce s-a derulat aici la ședința extraordinară, a fost o glumă. Nu era clar despre ce s-a votat. Sunt 30 de consilieri județeni în sală, și nu știu de spre ce se votează. Se discută și între timp se și votează, și se amestecă temele. Sunt decizii hotărâtoare pentru județ, și se sare peste explicații. Accentuează repetat, că nu sprijină accesul la linia de credit, și nu știe când s-a votat de fapt asupra acestui punct. Roagă, ca să fie tratate cu mai multă seriozitate discuțiile în consiliu, dacă din motive întemeiate nu se pot comunica  și discuta înainte de ședință.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că înainte de fiecare ședință sunt interogați fracțiunile cu privire la eventualele solicitări de  discuții cu președintele legate de materialele pregătite. Știe, că este mult mai impunător din punct de vedere al prezenței presei la ședințe ca anumite nemulțumiri să fie etalate aici, dar crede, că și în viitor soluția bună va fi discuțiile purtate dinainte de ședință. Tema contractării liniei de credit a fost explicată în ambele limbi de dânsul, în română și în maghiară. Deja a fost discutat în repetate rânduri, la mai multe ședințe. Domnul Mezei a spus de mai multe ori, că nu este de acord cu acest proiect de hotărâre, ceea ce este decizia dânsului. Are dreptul de a decide, ceea ce nu înseamnă, că proiectul nu poate fi acceptat de alți consilieri județeni, dacă văd raționamentul acestuia, și mai ales constatând deficiențele sistemului bugetului național românesc și procedurile  aplicate la finele fiecărui an. Dânsul ar dori, ca acele județe, unde rezultatul la finele anului este în excedent să nu suferă din acest motiv la bugetul din anul următor. Propune, ca această polemică să fie clarificată în momentul, când se poate discuta despre cum a fost salvați acești 20 milioane lei pentru județ, sumă care nu este una nesemnificativă.

           

 

Acum au venit colegii, că la reabilitarea drumului spre comuna Păuleni mai lipsește o sumă, care a fost așteptat din fonduri UE. Pentru a finaliza, și să avanseze lucrurile, se dorește o regrupare în sensul că, la podul din Dejuțiu nu se va putea realiza ceea ce dorește populația din zonă în acest an, și de aici ar trebui relocat o sumă la cauza drumului de la Păuleni. Dacă consideră consilierii județeni, se poate convoca încă o ședință de consiliu cu această temă, ca să nu reclame nimeni neseriozitate. Ar trebui finalizat acel drum. S-a așteptat mult sosirea banilor aceștia din fonduri Europene, și azi au consultat colegii cu coordonatorii proiectului, și s-a promis, că vor intra banii, dar cu câțiva săptămâni de întârziere. Propune să fie efectuat această regrupare cu scopul de a termina lucrarea. Întreabă, dacă sunt observații ?

 

Domnul consilier județean Rugină Dan Ciprian spune, că s-a mers puțin repede, și  primește cuvântul numai după aprobarea hotărârii cu creditul. Nu a apucat să apase butonul de luare a cuvântului înainte de votare. În alte cazuri ar fi votat cu plăcere această hotărâre pentru linia de credit. Dar acum are impresia, că arată, ca un lup îmbrăcat în Scufița Roșie. Ceea ce se prezintă în documentație nu este linie de credit. În toată hotărârea se specifică despre linie de credit, dar la sfârșit, când se uită la partea tehnică, se constată, că este un credit de toată regula, care este cu o perioadă de grație de 3 ani. Nu înțelege de ce nu s-a trecut credit, și se merge pe linie de credit. Atrage atenția domnului Bicăjanu, că ceea ce este în hotărâre nu este linie de credit, și este riscul de a se face de tot râsul, că se votează o hotărâre în care este specificat linie de credit și în realitate este un credit. Pentru întărirea afirmației, a discutat cu reprezentanți a mai multor bănci, care au explicat clar, că există pentru instituții publice linie de credit, care se acordă în anumite condiții și credit, exact sub forma prezentată de domnul Bicăjanu. Dacă ar fi fost explicate clar aceste aspecte clar, sigur ar fi votat și fracțiunea dânsului această hotărâre. 

 

Domnul Bicăjanu Vasile director la Direcția generală economică explică, că dacă se uită bine la hotărâre, este vorba despre perioada de tragere de 3 ani și încă un an de grație. În 3 ani este posibilitatea de a se trage, sau a nu trage nici un ban.

 

Domnul consilier județean Rugină Dan Ciprian consideră, că aceasta este un credit cu perioadă de grație. Este economist și știe ce înseamnă aceasta. Se poate trage și ratele încep să se curgă de la un moment dat, conform acceptului ambelor părți. Aceasta este credit. Aici se votează o hotărâre de consiliu cu titlul de linie de credit. Linia de credit este la dispoziția instituției sau a societății pentru a se putea folosi la nevoie și pentru a fi acoperit când există lichidități și se plătește dobândă exact pentru suma folosită. Această linie de credit se poate folosi și 100 de ani, dacă acceptă banca în condițiile în care se folosește și se pune la loc, sau eventual se face o reeșalonare și o plată în rate, cum s-a mai procedat. Dar, repetă, aceasta este un credit. Dânsul presupune, că în momentul în care se va accesa acest credit în acel contract va scrie credit și nu linie de credit. Aici a vrut înainte de votarea hotărârii să primească niște clarificări.

 

Domnul Bicăjanu Vasile director la Direcția generală economică repetă, ca de multe ori, că este exact ca un card de credit. Dacă se vrea se iau banii, dacă nu, rămân acolo. Se intră în polemici degeaba. Este la dispoziție un consultant bancar și se poate organiza o întâlnire pentru a clarifica aspectele menționate. Raportul juridic nu mergea fără a fi specificat termenul de linie de credit. Dânsul cândva a folosit acest termen, și de atunci toată lumea se cramponează de linia de credit.

 

Domnul consilier județean Rugină Dan Ciprian întreabă, că atunci este credit, sau linie de credit ?

 

Domnul Bicăjanu Vasile director la Direcția generală economică spune, că este un credit sub forma unei linii de credit.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră, că s-a dat răspuns la întrebări. Oricum, cine nu a dorit să sprijine, nu a votat în favoarea hotărârii. Este decizia fiecăruia. Se poate aduce și un dicționar explicativ, ca să dea înțelesul real pentru termenii folosiți. Cum s-a mai precizat, dacă se va dori, se va lua prin hotărâre aprobată bani necesari, dacă nu se va dori, nu se va lua. Esența este, că se va lua numai când va fi nevoie. Și atunci va putea exprima oricine poziția față de acel pas. Dacă consideră, că nu este o investiție benefică județului, nu se va vota. Dar nu înțelege de ce trebuie intrat în polemici acum.

 

Domnul consilier județean Rugină Dan Ciprian spune, că este perfect de acord cu finanțarea. Este un pas economic necesar, normal. Dar pe moment, ce se pune sub nas o hotărâre pentru aprobare, să fie specificat clar, că este vorba despre un credit, nu linie de credit. Așa pare lupul îmbrăcat în Scufița Roșie. Sunt două lucruri total diferite, cu beneficii, sau cu dezavantaje pentru instituție. Direcție economică a fost îndreptată spre linia de credit, precum s-a mai discutat în repetate rânduri în lunile trecute. Cu toții au ajuns la concluzia, că ar fi mai bine o linie de credit, și acum este adus spre aprobare o hotărâre, în care se specific linie de credit, dar totuși este un credit. Aceasta este singurul lucru, pe care dânsul contestă. În rest, este foarte bine, că se ia pentru investiții, dar să nu fie duși cu zăhărelul.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că se va decide dacă se va lua, sau nu se va lua din acest credit. Este simplu.

             

                                    

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2018 cu număr de înregistrare  nr.  29103 / 03.12.2018 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,   12 decembrie 2018

 

 

Președinte                                                                                                            Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                              Egyed Árpád

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

 

 

KB/1 EX