Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:37:51
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 29 octombrie 2018

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2018

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 29 octombire 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

18

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

19

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1095 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita. Spune, că vor fi puncte pe Ordinea de zi, care vor fi puse pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare. Precum se știe, azi va fi și o ședință extraordinară, după cea ordinară, pentru a se putea avansa cu problemele. Este vorba despre punctele cu nr. 46 și 53. 

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 27. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se vor mai scoate de pe Ordinea de zi și punctele 5,6, care sunt procese verbale. 11, care se referă la extinderea sistemelor de gaze naturale pentru că nu a fost finalizat metodologia de către Minister. Punctele 22 și 23, care se referă la vila din Homorod, pentru că în ultimele zile au fost comunicate o serie de solicitări de la comunele Căpâlnița și Vlăhița, care trebuie discutate. Sunt prea multe modificări și se vor scoate de pe Ordinea de zi. Se va scoate și Regulamentul, care se referă la ce se poate amplasa pe marginea drumurilor județene, punctul 31.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita menționează, că punctul 35 este inclus în punctul 47 întro formă mai extinsă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că în acest caz se va scoate și punctul 35. Se va scoate și punctul 41, nu era destul de motivat, și se va scoate și punctul 43. Punctul 46 va fi discutat în ședința extraordinară. La societatea Honline SRL s-a clarificat, că consiliul județean fiind acționar 100%, nu este Consiliu de administrație, unde trebuie numit cineva. Consiliul de administrație este chiar consiliul județean. Punctul 53 va fi discutat la ședința extraordinară. Repetă punctele, care vor fi scoase : 5,6,11,22,23,31,35,41,43,46,52,53, de ci 12 puncte, din care două vor fi trecute la ședința extraordinară.

   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată :

 

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 03 mai 2018

 

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 29 mai 2018

 

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 14 iunie 2018

 

 1. Procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 14 iunie 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, de folosire a instrumentelor, de examen, începând cu anul școlar 2018-2019 și  majorarea orelor de predare  pentru expertii angajați  în  Şcoala Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2018-2019

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 2018-2019

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2018-2019

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea pietrelor cubice rezultate în urma desfacerii pavajului drumului județean DJ 135, km 63+100-74+210 de la DJ 136B până la Cobătești DN 13C , din domeniul public al judeţului Harghita, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casarea, transmiterea fără plată  şi/sau valorificarea acestora

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 276/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de coordonator la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,, Address Cyberbullying By Creating a Conscious Online Community” (Adresarea Cyberbullying-ului prin crearea unei comunități conștientă online)

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,,Education and Digital Cultural Laboratory – EDUCLAB” [Laboratorul de educație și cultură digitală]

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 270/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor tehnice GPS pentru măsurători de teren şi actualizarea hărţilor electronice, achiziționate în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita” Cod SMIS 48432

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor tehnice GPS pentru măsurători de teren şi actualizarea hărţilor electronice, achiziționate în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita”, COD SMIS 48429

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor tehnice GPS pentru măsurători de teren şi actualizarea hărţilor electronice, achiziționate în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita” Cod SMIS 48427

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a drumului de acces la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor și care se află în proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, identificat prin CF nr. 57463, CF nr. 57469, CF nr. 55730, CF nr. 55732

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 8/2012 „privind aprobarea transmiterii în comodat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita a imobilului situat în localitatea Miercurea Ciuc, str. Borviz nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, împreună cu mijloacele fixe şi cu obiectele de inventar din dotarea imobilului în cauză”

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 258/2009, privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții și instituirea obligației de raportare a cheltuielilor lunare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 288/2017

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 327/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Școlii Profesionale Speciale ”SZENT ANNA” Miercurea Ciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind necesitatea aprobării și semnării declarației de angajament privind punerea la dispoziției a spațiilor necesare și utilizarea echipamentelor în scopul proiectului “Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă”, care se va transmite la Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, București

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice pentru “Refacere DJ 136B – 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren”

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 317/2010 privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare rurală a județului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar”

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea elaborării proiectului de buget pe anul 2019 și estimările pe anii 2019 - 2022

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197”

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 243/2018 privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Harghita în domeniul privat al Județului Harghita a mijlocului fix „Podul peste Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbeni Mari , comuna Porumbeni ”, în vederea scoaterii din funcţiune și demolării precum și ulterior casarea, transmiterea fără plată şi/sau valorificarea în condițiile legii a materialelor recuperabile rezultate.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Editurii Hargita Népe

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”, pe anul 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita cu completările și modificările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe  DJ 153D, sector km 1+000-4+500”,

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 89/2017, privind aprobarea  Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: ”Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, judeţul Harghita pe sectorul km 3+032 – 7+500”

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 242/2018 privind aprobarea proiectului: „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 240/2018, privind aprobarea  proiectului: „Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500”. Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 precum și a cheltuielilor acestuia

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 241/2018, privind aprobarea  proiectului: „Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23 423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197” pe sectorul km 5+000 – 11+197 Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator interimar la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 03 mai 2018

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 29 mai 2018

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 14 iunie 2018

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 14 iunie 2018

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește de o solicitare de regrupare de sume între capitole din partea comunei Mihăileni în valoare de 30.000 lei. Documentul a fost distribuit de dânsul înainte de ședință. Roagă colegul Mihály Csaba, să înștiințeze pe domnul primar, penru că mâine va avea loc ședința consiliului local.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, de folosire a instrumentelor, de examen, începând cu anul școlar 2018-2019 și  majorarea orelor de predare  pentru expertii angajați  în  Şcoala Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita – varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, de folosire a instrumentelor, de examen, începând cu anul școlar 2018-2019 și  majorarea orelor de predare  pentru expertii angajați  în  Şcoala Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita – varianta retrimisă

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2018-2019, – varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2018-2019, – varianta retrimisă

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă, ca cineva să printeze de la management adresa, care a fost solicitată de Gheorgheni, și să aducă aici. Este vorba despre ceva subvenție de termoficare, și trebuie trimis înapoi la București.

 

Întreabă, dacă trebuie votate nume ? Este specificat în proiectul de hotărâre, că trebuie numit un consilier județean. A fost până acum domnul Sándor György. Întreabă dacă există și altă propunere ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă, ce calitate are aici domnul Moldovan Radu ?

 

Doamna Zonda Erika, director general la Direcția generală Programe proiecte și achiziții publice specifică, că reprezentanții președintelui sunt Moldovan Radu, Ichim Ciprian și Gál Kinga și reprezentantul consiliului județean. 

 

Votul secret privind desemnarea domnului consilier Sándor György ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2018-2019

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 2018-2019, – varianta retrimisă

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că și aici trebuie nominalizat un consilier.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 2018-2019, – varianta retrimisă

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Votul secret privind desemnarea domnului consilier Becica Mihai ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 2018-2019

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2018-2019, – varianta retrimisă

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2018-2019, – varianta retrimisă

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Votul secret privind desemnarea domnului consilier Salamon Zoltán ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2018-2019

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind trecerea pietrelor cubice rezultate în urma desfacerii pavajului drumului județean DJ 135, km 63+100-74+210 de la DJ 136B până la Cobătești DN 13C , din domeniul public al judeţului Harghita, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casarea, transmiterea fără plată  şi/sau valorificarea acestora- varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că domnul primar a fost foarte inovativ, și deja a folosit piatra cubică rămasă la reînnoirea centrului comunei, care arată acum mult mai bine. Din păcate, nu s-au putut ajuta și alte comune acum. Mai înainte s-a procedat altfel dar acum și așa este bine.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind trecerea pietrelor cubice rezultate în urma desfacerii pavajului drumului județean DJ 135, km 63+100-74+210 de la DJ 136B până la Cobătești DN 13C , din domeniul public al judeţului Harghita, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casarea, transmiterea fără plată  şi/sau valorificarea acestora

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 276/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, – varianta retrimisă

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, dacă nu trebuie revocat Hotărârea nr. 74/2018, în care deja au fost numiți trei membri ai Colegiului Director în acest an ?

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita explică, că este bine și dacă se revocă, și apoi se numesc alții, și dacă numai se numesc alte persoane în loc. Oricum este bine.

 

Votul secret privind numirea domnului Simon Mihály, și se consideră revocați implicit cei, care au fost numiți  ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Votul secret privind numirea doamnei Ferencz Angéla ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Votul secret privind numirea doamnei Szabó Irén Ottilia ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 276/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, – varianta retrimisă

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de coordonator la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,, Address Cyberbullying By Creating a Conscious Online Community” (Adresarea Cyberbullying-ului prin crearea unei comunități conștientă online), – varianta retrimisă

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de coordonator la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,, Address Cyberbullying By Creating a Conscious Online Community” (Adresarea Cyberbullying-ului prin crearea unei comunități conștientă online), – varianta retrimisă

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,,Education and Digital Cultural Laboratory – EDUCLAB” [Laboratorul de educație și cultură digitală] – varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,,Education and Digital Cultural Laboratory – EDUCLAB” [Laboratorul de educație și cultură digitală- varianta retrimisă

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 270/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că în locul domnului Barabás Csaba se va numi ca reprezentant al consiliului județean domnul consilier județean Kolozsvári Tibor.

 

Votul secret privind desemnarea domnului Kolozsvári Tibor ca reprezentant al  Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 270/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională

Rezultatul votului: 29 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor tehnice GPS pentru măsurători de teren şi actualizarea hărţilor electronice, achiziționate în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita” Cod SMIS 48432 – varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor tehnice GPS pentru măsurători de teren şi actualizarea hărţilor electronice, achiziționate în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita” Cod SMIS 48432– varianta retrimisă

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor tehnice GPS pentru măsurători de teren şi actualizarea hărţilor electronice, achiziționate în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita”, COD SMIS 48429– varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor tehnice GPS pentru măsurători de teren şi actualizarea hărţilor electronice, achiziționate în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita”, COD SMIS 48429– varianta retrimisă

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor tehnice GPS pentru măsurători de teren şi actualizarea hărţilor electronice, achiziționate în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita” Cod SMIS 48427– varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în comodat a echipamentelor tehnice GPS pentru măsurători de teren şi actualizarea hărţilor electronice, achiziționate în cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita” Cod SMIS 48427– varianta retrimisă

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a drumului de acces la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor și care se află în proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, identificat prin CF nr. 57463, CF nr. 57469, CF nr. 55730, CF nr. 55732– varianta completată

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că este vorba despre preluarea dreptului de adminstrare a drumului, care merge spre centrul de colectare a deșeurilor. S-au trimis și cele două extrase de carte funciară lipsă din documentație pentru CF nr. 55730, CF nr. 55732.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita explică, că au fost date în concesiune Composesoratului de la Gheorgheni cele două drumuri pentru 49 de ani, dar s-a radiat recent, s-au eliberat.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a drumului de acces la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor și care se află în proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, identificat prin CF nr. 57463, CF nr. 57469, CF nr. 55730, CF nr. 55732– varianta completată

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 8/2012 „privind aprobarea transmiterii în comodat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita a imobilului situat în localitatea Miercurea Ciuc, str. Borviz nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, împreună cu mijloacele fixe şi cu obiectele de inventar din dotarea imobilului în cauză”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 8/2012 „privind aprobarea transmiterii în comodat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita a imobilului situat în localitatea Miercurea Ciuc, str. Borviz nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, împreună cu mijloacele fixe şi cu obiectele de inventar din dotarea imobilului în cauză”

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 258/2009, privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții și instituirea obligației de raportare a cheltuielilor lunare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 288/2017- varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 258/2009, privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții și instituirea obligației de raportare a cheltuielilor lunare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 288/2017- varianta retrimisă

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 327/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Școlii Profesionale Speciale ”SZENT ANNA” Miercurea Ciuc

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán crede, că nu Hotărârea cu nr. 327/2017 trebuie modificată, ci Hotărârea cu nr.73/2016. Hotărârea cu nr. 327/2017 este deja o modificarea celui de dinainte. În toate cazurile trebuie modificată hotărârea de bază.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că de fapt cu Hotărârea nr.327/2017 s-a aprobat structura organizatorică și statul de funcții.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în Hotărârea nr. 327/2017 s-a menționat, că modifică  Hotărârea cu nr.73/2016.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe domnul director general Szőcs Mátyás István, dacă trebuie retras acest proiect de hotărâre ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea proiectului de hotărâre privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 327/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Școlii Profesionale Speciale ”SZENT ANNA” Miercurea Ciuc de pe Ordinea de zi.

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea și semnarea declarației de angajament privind punerea la dispoziție a spațiilor necesare și utilizarea echipamentelor în scopul proiectului “Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă”, varianta retrimisă

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita explică, că este vorba despre un proiect național câștigat.

 

Doamna Birta Zsuzsánna spune, că scopul este digitalizarea registrelor de starea civilă. Se pune la dispoziție câteva posturi de lucru, la care se va efectua prelucrarea, și este nevoie de stabilirea locației exacte ale acestora, unde se va desfășura activitatea de prelucrare.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér adaugă, că problema acestui proiect este, ca și în multe alte cazuri, că sunt inițiate de Guvern la nivel național, și cu toate că este bine, că se dorește digitalizarea, dar colegii de aici, care ar trebui să efectueze prelucrarea nu beneficiază din partea materială a proiectului. Nu numai cei din București ar trebui să primească din banii primiți pentru derularea proiectului. Locația se poate asigura pentru aparatură, dar va fi nevoie și de efortul colegilor de aici.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că având în vedere articolul 1 al hotărârii, care spune, că domnul vicepreședinte Barti Tihamér va semna hotărârea, totuși modelul declarației anexate, ca semnatar este trecut domnul președinte, sau lipsește semnătura domnului vicepreședinte.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se vor corecta semnăturile.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea și semnarea declarației de angajament privind punerea la dispoziție a spațiilor necesare și utilizarea echipamentelor în scopul proiectului “Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă” , varianta retrimisă

 

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice pentru “Refacere DJ 136B – 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren” , varianta retrimisă

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că urmează aprobarea expertizei efectuate la surparea de pe drumul județean spre Firtănuș.

 

Doamna Pethő Zsuzsánna explică, că o să fie o soluție, cu zid de sprijin din beton armat, fundat pe pilot forat într-o adâncime de 18 m în 130 m lungime. Această soluție o să fie încorporat în DALI-ul, care se elaborează în momentul actual.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționeză, că nu va fi o soluție ieftină, dar trebuie realizată, ca să poată fi susținut drumul, așa au propus experții de specialitate.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán adaugă, că în acest caz nu a reieșit concret din inițiativă, că suma cuprinsă în proiectul de hotărâre de 46.700 lei la ce se referă. Pentru că valoarea lucrării încă nu este menționată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice pentru “Refacere DJ 136B – 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren” , varianta retrimisă

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2018, varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că consiliul județean se confruntă cu o situație, la care s-a putut aștepta. Societățile nu vor să lucreze. Sunt foarte multe contracte, de exemplu la Bilbor, unde de trei săptămâni ar fi trebuit să înceapă lucrările, dar încă nici nu s-au apucat. Vor fi probleme, pentru că acum majoritatea primăriilor au mai multe contracte și pe FADR, și pe PNDL. Dar vor fi penalizate aceste societăți. Se vor face presini, pentru că vremea este bună, acum ar trebui să lucreze, dar trebuie să expire perioada pentru care s-au angajat. Dacă cineva poate să ajute aceste demersuri, să intervină. Se știe despre care societăți este vorba, pentru că nu sunt foarte multe cu care lucrează consiliul județean.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2018, varianta retrimisă

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea elaborării proiectului de buget pe anul 2019 și estimările pe anii 2019 - 2022, varianta retrimisă

Domnul președinte Borboly Csaba  roagă Cancelaria, să distribuie raportul de specialitate consilierilor județeni, care s-a întocmit la acest proiect de hotărâre. Spune, că este necesar să fie aprobat. A solicitat de la Direcția generală economică să fie distribuit tuturor consiliilor locale, pentru că așa trebuie, dar nu are relevanță, pentru că cu toții știu, că nu este vorba despre situația concretă pentru perioada 2019-2021. Este numai o obligație impusă.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea elaborării proiectului de buget pe anul 2019 și estimările pe anii 2019 - 2022, varianta retrimisă

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 317/2010 privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare rurală a județului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar”

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă s-a distribuit raportul de specialitate consilierilor județeni ? Dacă da, atunci se poate discuta despre ea. Este vorba despre completarea strategiei de dezvoltare rurală. În curând vor expira strategiile elaborate de consiliul județean. Vor veni și alte inițiative, strategii, care vor constitui obiectul preocupării în viitor.  Dar cum nu a sosit încă raportul de specialitate al Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice, se va trece mai departe, și se va reveni asupra votării mai târziu.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197” , varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre actualizarea bugetului proiectului în decursul fazei de semnare a contractelor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197” , varianta retrimisă

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)” , varianta retrimisă

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că pe hârtie s-a corectat, dar a rămas afară din varianta comunicată electronic la articolul 1 al hotărârii după valoarea trecută trebuie inclusă și fraza : ”conform devizului general întocmit și actualizat de SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și SC PROD PROIECT SRL”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că în această zi a fost o ședință la Direcția generală tehnică. Se va finaliza azi solicitarea consiliului județean pentru fonduri la proiecte Europene. Lucrează destul de eficient amândouă grupuri de lucru, care se ocupă de proiecte Europene. Dacă totul merge bine, în câteva zile se vor întocmi contractele pentru aceste drumuri. Acest proiect de hotărâre se leagă de cel care va fi aprobat în ședința extraordinară. În acest an consiliul județean va primi înapoi 20 milioane lei din bani Europeni. În perspectiva Legii bugetului actuale înseamnă, că bugetul consiliului județean din anul viitor va avea un excedent, ceea ce este un dezavantaj. Și din acest motiv va fi indicat votarea hotărârii cu privire la contractarea creditului la ședința extraordinară. Vor trebui folosiți banii foarte bine în acest an. Dacă nu altceva, vor trebui returnate creditele anterioare. Acești bani au fost primiți din banii alocați la drumurile județene, și vor trebui folosiți tot pentru drumuri. Din acest motiv materialul ședinței extraordinare este foarte important, pentru că la un excedent atât de mare se va acorda cu atât mai puțin în anul viitor. S-a întâmplat astfel în mai multe județe din țară. În concluzie, cu acești bani vor mai fi probleme, dar are încredere, că se vor putea pune tot la lucrările la drumurile județene.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)” varianta retrimisă și completată.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“, varianta retrimisă și completată

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că pe hârtie s-a corectat, dar a rămas afară din varianta comunicată electronic la articolul 2 al hotărârii după valoarea trecută trebuie inclusă și fraza : ”conform devizului general întocmit și actualizat de SC EURO PROIECT SRL”.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită, ca comisiile de specialitate să fie trecute, pentru că au rămas afară. Așa i se pare, că a rămas afară punctul 32 de pe Ordinea de zi referitoare la DJ 174 A.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că a fost aprobat respectiva hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“, varianta retrimisă și completată

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 243/2018 privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia, varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 243/2018 privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia, varianta retrimisă

Rezultatul votului: 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Harghita în domeniul privat al Județului Harghita a mijlocului fix „Podul peste Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbeni Mari , comuna Porumbeni ”, în vederea scoaterii din funcţiune și demolării precum și ulterior casarea, transmiterea fără plată şi/sau valorificarea în condițiile legii a materialelor recuperabile rezultate, varianta retrimisă

Domnul președinte Borboly Csaba  explică, că este vorba despre cazul podului de lângă Dejuțiu, care trebuie dezmembrată. Domnul primar și domnul vicepreședinte au semnalat, că trebuie regândit cauza acestui pod. Se așteaptă documentele referitoare la realizarea unui pod temporar sigur alternativ, și numai după realizarea acestuia va fi demolată podul principal. Tema aceasta va mai fi discutat de acum încolo. Lucrările se vor decala din acest motiv nu vor începe la toamnă. Trebuie găsit mai întâi soluția legală potrivită. Trebuie alocați și banii necesari, pentru că construcția podului alternativ va însemna costuri. Trebuie să treacă și prin procedura de achiziție publică. Astfel, cazul podului de la Dejuțiu va suferi amânare. Dar sunt păreri motivate și obiective, care trebuie ascultate. Câteodată nu se poate avansa cum se dorește, trebuie avut în vedere și realitatea de la fața locului. A fost semnalat, că trecerea prin satul Dobo, care a fost în vizorul consiliului județean, de fapt nu este sprijinit de consiliul local, pentru că nu poată să întrețină pe timp de iarnă cum trebuie, dar se așteaptă încă documentele în acest sens.

 

Domnul consilier județean Sándor György confirmă cele spuse de domnul președinte. Legat de cele două drumuri ocolitoare, una în valea Nyiko, care  pentru zona Mugeni spre Cristuru Secuiesc, sau pentru zona Porumbeni spre Odorheiu Secuiesc, s-ar dubla distanța de parcurs. Iar drumul spre Dobeni și în timp de vară crează probleme. În această săptămână a trecut pe acolo, chiar și cu un autoturism este greu de parcurs acel drum. Are numai o bandă de circulație și nu suportă o circulație ocolitoare.  Ceea ce privește proiectul de hotărâre, și materialul rămas după demolarea podului, sunt mai multe idei cu privire la utilizarea acestuia. Mai întâi trebuie văzut cum se poate demola, și ce va rămâne după demolare. Nu este vorba despre pietre cubice, care se pot amplasa altundeva. Totuși sunt câteva idei, deci ar dori să rămâna la Porumbeni pentru că se încadrează perfect în peisaj, undeva se poate considera un  obiectiv de monument.      

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că nici până astăzi nu a găsit în arhivele consiliului județean, și nici în birourile acestuia adresa prin care ar fi fost semnalat de către societatea din Austria, că a expirat perioada de garanție a podului. Astfel, rămâne numai o zicală, că ar exista un astfel de document.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Harghita în domeniul privat al Județului Harghita a mijlocului fix „Podul peste Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbeni Mari , comuna Porumbeni ”, în vederea scoaterii din funcţiune și demolării precum și ulterior casarea, transmiterea fără plată şi/sau valorificarea în condițiile legii a materialelor recuperabile rezultate, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Editurii Hargita Népe, varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că un post de consilier juridic se va transforma într-un post de consilier.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán propune să fie corectat în adresă și în textul hotărârii termenul de ”statutul de funcții” în ”statul de funcții”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că se va corecta fraza.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Editurii Hargita Népe, varianta retrimisă

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică ce conține acest proiect de hotărâre. Este vorba despre cele două proiecte Europene ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului. Sunt câteva solicitări de regrupări din partea Spitalului Județean de Urgență. Din partea a altor subunități au venit câteva propuneri de regrupări. Este și un Amendament de fond legat de aceste solicitări. Motivarea acestora este multiplă, de exemplu acum în Miercurea Ciuc nu se poate cumpăra un apartament cu 2 camere din 100.000 lei, care ar fi potrivit ca locuință de serviciu pentru un medic. Atunci din această sumă ar trebui achiziționată aparatură medicală. Nu merită așteptat modificări pe piața imobiliară din Miercurea Ciuc. Valorile nu se scad, cresc în viitor. La bibliotecă este o solicitare de regrupare. Acestea sunt modificările cuprinse în Amendament.  

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán a observat, că în Amendament de fond este o modificare de 6000 lei la Centrul județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Harghita pentru reparații la acoperiș.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  răspunde, că acela este o altă problemă. Acum se supune votului Amendamentul cu privire la spital și protecția copilului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Amendamentul de fond cu nr. 25826/2018 asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond așteaptă întrebarea concretă a domnului consilier județean Zakariás Zoltán. Ce este de neînțeles ?

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în textul Amendamentului scrie, că pentru reparații sunt necesari 6.000 lei, dar în proiectul de hotărâre scad cu suma de 15.000 lei sumele alocate reparațiilor. Este nonsens. Oare a venit o solicitare ulterioară ? Aceasta este prima întrebare. Al doilea observație la aceeași subunitate se referă la modificările la capitolul prestărilor de servicii și a bunurilor materiale. Înntreabă, dacă acest capitol se majorează cu 36.000 lei de două ori ? Odată figurează 30.000+6.000 lei, apoi la alte modificări încă 36.000 lei ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond răspunde, că nu se va dubla suma. Suma de 6.000 lei nu sunt destinate numai reparației la acoperiș. Pentru că la pardoseală, pe beton s-a aplicat numai parcheta, o să fie înbunătățit și acolo în măsura posibilităților. Dă cuvântul doamnei Zonda Erika, ca să explice despre ce este vorba.

 

Doamna Zonda Erika, director la Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice spune, că în bugetul subunității menționate partea proprie nu a fost pus la capitolul potrivit. Acum s-a pus la loc, și de aceea pare așa, că s-ar dupla anumite sume.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Amendamentul de fond cu nr. 25825/2018 asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 24 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018..

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018-

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare, varianta retrimisă și modificată

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează că au avut o înțelegere cu domnul director general Elekes Zoltán, care spune, că se necesită suplimentarea personalului DGASPC, altfel nu va primi anumite avize pentru funcționare. Dar nu este sigur, că trebuie ocupate chiar toate posturile vacante, măcar până nu se rezolvă problemele financiare. S-au înțeles, că se vor ocupa câteva posturi pentru primirea avizelor necesare funcționării. Dar acest lucru nu înseamnă, că va fi debitat 100% structura instituției coordonat de dânsul.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán adaugă, că numele comisiei de specialitate înscris în proiectul de hotărâre a rămas cel vechi. Trebuie corectat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că va fi corectat.

  

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”, pe anul 2018, varianta distribuită

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că s-a redus suma de cotizație alocată acestei asociații. La sfârșitul de săptămână s-a lucrat pentru ca azi să fie depus o hotărâre legală din punct de vedere juridic. Dar înainte de votare, roagă reprezentantul asociației, să prezinte activitatea asociației cu ajutorul unei prezentație pe proiector, totodată salută prezența colectivului la ședință, care lucrează în cadrul asociației.

 

Domnul Szabó Károly, reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”  vorbește despre activitatea asociației într-o prezentare de 10 minute.

 

Domnul consilier județean Rugină Dan Ciprian mulțumește pentru prezentare, dar solicită, ca în viitor aceste prezentări Power Point, care sunt derulate în fața consiliului județean să fie măcar bilingve, ca să poată fi înțelese  și în limba română. S-a uitat la grafice, și atât a înțeles, că erau frumos colorate. Roagă, ca de acum încolo tot ce se prezintă în fața consiliului județean să fie bilingve, pentru că până acum erau și grave deficiențe de traducere. Inclusiv site-urile web au mari deficiențe în acest sens. Măcar prezentările, care se fac în fața consiliului județean să fie bilingve.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  dă dreptate domnului consilier. Spune, că este prevăzut și în Regulament astfel. Poate s-a omis și din cauza, că s-a întocmit prezentarea în grabă la sfârșitul săptămânii. Asigură pe domnul consilier, că va primi în cursul zilei de mâine materialul tradus în limba română, și se va avea în vedere de acum încolo această solicitare. Roagă Cancelaria, ca să fie atent, ca materialele prezentărilor să fie bilingve.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că este mulțumit de volumul mare de informații transmise de această prezentare, dar obiectează lipsa bugetului defalcat din acest an, care nu a fost comunicată consilierilor județeni. Poate a fost transmis de asociație, dar nu a fost comunicat de către aparatul consiliului județean. Întreabă despre excedentul din anul trecut de 338.630 lei, care a intrat în bugetul asociației din  acest an la începutul anului, sumă, care este mai mare decât cel adus din anul 2016 în anul 2017, și nu înțelege cauzele acestora. De ce trebuie aprobat cotizația, dacă nu este cheltuită ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond mulțumește pentru această prezentare foarte amănunțită și completă domnului Szabó Károly. Este recunoscător și pentru realizarea aplicației turistice a județului Harghita, care va fi administrată de asociație, și va necesita o prelucrare zilnică din partea unei persoane. Dacă se are în vedere teritoriul județului Harghita și posibilitățile în domeniul turismului, atunci este cert, că merită ca zilnic cel puțin două persoane să lucreze constant pentru promovarea turismului Harghitean. Se vede, cât de bine funcționează aplicația pregătită în domeniul turismului de județul Covasna anul trecut. Este benefică realizarea unei astfel de aplicații, care cuprinde și așează într-o platformă toate ofertele turistice posibile ale unui județ, dar trebuie să se completeze și cu activitatea de promovare a acestuia. Dă ca exemplu orașul Barșov, unde se știe, că anual trec peste 1 milion de turiști. Înseamnă, că interesul regional turistic al județului Harghita trebuie să se direcționeze spre județul Brașov. Dacă ar putea fi convinși măcar 15% dintre turiștii din Brașov să călătorească mai departe cu o oră și jumătate mai mult, volumul turiștilor sosiți în județul Harghita ar crește considerabil. Un alt aspect ar fi, că județul Harghita se află într-o poziție bună. Statisticile arată, că România pe an ce trece, atrage tot mai mulți turiști. Înseamnă, că față de anul trecut s-a majorat numărul turiștilor cu 10-15% la nivel de țară. Crede, că sunt două destinații în vizorul promovării turistice. Unul în interiorul țării, altul în statele Uniunii Europene. Este interesant, a constatat pe site-urile de socializare, că brandul ”vizitinharghita” a adunat 476 de urmăritori. Cel de la Covasna are 5166 de urmăritori. Crede, că ar trebui pus mai mare accent pe promovarea online. Este de părere, că ar trebui elaborat și o strategie a promovărilor online pentru o mai mare eficiență.    

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér completează pe domnul Bíró. Crede, că mai sunt multe de făcut în exploatarea potențialului turistic al județului Harghita. Personal crede, că de când s-a format echipa prezentă, și cei de la asociație sunt atenți să aibă mai mare acoperire în domeniu, este mulțumitor activitatea lor. Trebuie dat mai mare atenție activității lor și prin alocarea de fonduri necesare. Este mult potențial în această activitate având în vedere, că această regiune este  minunată. În această lume a informațiilor multiple trebuie găsit modalitățile de a ieși în evidență și a face cunoscută posibilitățile turistice de aici.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba   salută prezența domnului Szentes Csaba, fost primar al comunei Siculeni, în acest moment conducătorul acestei asociații în mod voluntar.

 

Domnul Szabó Károly, reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”  răspunde la întrebarea cu cotizația. Este adevărat, că din anii precedenți a acumulat o sumă destul de mare asociația, din acest motiv până în acest moment nici nu au solicitat sprijin. Nu poate reflecta din ce motive nu au fost cheltuiți banii din anul anterior, fiind directorul asociației numai din ianuarie 2018.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că suma în discuție a fost aprobată în decembrie.

 

Domnul Szabó Károly, reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”  consideră, că nu se pot da atâția bani, care să nu poată fi cheltuiți în turism.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că și azi a avut o discuție cu domnul vicepreședinte, și se așteaptă modificarea legislației în domeniul turismului. Se așteaptă, ca autoritatea consiliului județean să fie extinsă în mai multe domenii. Probabil trebuie regândit totul în viitor, nu numai promovarea. Deocamdată se propune aprobarea acestei cotizații modificate, reduse. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”, pe anul 2018, varianta distribuită și modificată

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita cu completările și modificările ulterioare, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică, că este vorba despre avansarea în gradul profesional al contabilei unității.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita cu completările și modificările ulterioare, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe  DJ 153D, sector km 1+000-4+500”,

 

Domnul președinte Borboly Csaba   explică, că este vorba despre drumul, care duce spre Centrul de colectare a deșeurilor din comuna Remetea. A fost promis comunei cândva, când a fost de acord de realizarea amplasamentul acolo, și a fost semnat un contract în vederea realizării drumului în decurs de 10 ani. Puțin s-a întârziat din motivul neseriozității executantului. Dar măcar s-a bucurat că s-a găsit un proiectant, chiar și dacă acesta este din Bacău, sau din Iași.

 

Domnul Chiorean Adrian, director general adjunct la Direcția generală tehnică spune, că acest drum face legătura între Remetea de la intersecția drumului DJ153 C spre Depozitul de deșeu selective. În acest moment se află în faza de autorizare a lucărilor de intervenție, DALI-ul. Proiectantul este SC RUTIER CONEX SRL din Bacău, care are un contract de 43.000 lei cu TVA. În acest moment drumul ca și structură este într-o stare technică rea. De la km-ul 1 până la km-ul 1+900 este un drum din pavele din piatră, acele pietre cubice. După aceea, drumul este un drum de pământ, pietruit, la care nu s-a făcut întreținere pentru că din cauza lipsei fundației nu ar rezista. În acest moment, prin acest proiect se va realiza 3,5 km de drum de la km 1 până la km 4,5. Structura rutieră va fi dimensionat astfel : va fi drumul cu platforma între 6-8 m, în funcție de posibilități și lățimea existentă sau disponibilă a drumului, se vor realiza de 2 ori acostamente în stânga-dreapta de câte 75 cm. În rest structura va fi clasică. Astfel se va realiza o fundație minim de 25 cm de balast, de 15 cm de piatră spartă, un strat de legătură de 22,4 cm, și uin strat de uzură de 4 cm. Ca lucrări vor fi lucrări de terasamente, amenajarea sistemului rutier, se vor amenaja acostamentele, drumurile laterale. Vor fi executate lucrări de podețe în zonele, unde sunt necesare. Unde este nevoie, se vor construi ziduri de consolidare din beton. La sfârșit drumul va fi marcat și se vor amplasa indicatoare. Viteza de proiectare va fi de 40 km/oră. Vor fi șanțuri din beton. În localitate 1,7 km vor fi de rigole carosabile. Vor fi executate 12 podețe. Pentru amenajarea drumurilor laterale vor fi 16 bucăți. Toată lucrarea va avea margini și parapete. Valoarea totală va fi de 10.423.313 lei cu TVA. 

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în art. 1 este trecut greșit valoarea cu TVA. Nu 10.423.313 lei este trecut, ci 10.439.519 lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că se va corecta hotărârea.

 

Domnul consilier județean Mezei János se folosește de ocazie pentru a primi informație cu privire la Centrul de colectare a deșeurilor de la Remetea, care a fost inaugurat deja de 5 ani, și ar trebui să funcționeze, în ce fază se află ? Încă de când a fost primar a semnat un contract cu un prestator, când domnul președinte a propus ca să fie semnat numai pentru un an, pentru că în anul următor deja va funcționa acest centru. Dânsul atunci a semnat contractul pentru 20 de ani, și nu știe dacă vor ajunge cei 20 de ani, ca să se deschidă Centrul de colectare de la Remetea.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér consideră că vor fi de ajuns cei 20 de ani. Dânsul a solicitat de la colegi un extras cu privire la modificările legislative repetate la reglementările cu privire la achiziția publică legată de funcționarea unui depozit de colectare a deșeurilor, astfel, âncât în afară de județul Harghita mai sunt 30 de județe în această situație de imposibilitate. Sunt 4 județe, care au reușit să liciteze administrarea, dar acele societăți, care s-au oferit sunt acum în procedura de faliment din motivul condițiilor excesive stabilite cu privire la cantitatea prelucrată, care nu sunt reale. Dacă de exemplu, o societate ar fi trebui să primească 90.000 kg de deșeuri la un depozit, dar au sosit numai 40.000 kg, atunci societatea a solicitat de drept cantitatea diferență cuprinsă în planul de afaceri, și care ar fi trebuit să fie asigurat de județ. În concluzie, desigur s-a modificat între timp și legislația la achiziții publice iar, pentru care de un an au ieșit normele de aplicare, ceea ce este interesant. Se dorește, ca în acest an să fie măcar pus în licitație publică partea de depozitare. Nu se poate prevedea o dată la care să fie semnată un contract pentru administrarea centrului, pentru că la nivel de țară, la toate anunțurile ale depozitelor asemănătoare toate societățile de profil se oferă din țară, și vor fi cel puțin 10 ofertanți. Se spune, că nu este nevoie de recunoaștere de teren pentru a administra un astfel de depozit. De aceea aceste societăți se prezintă peste tot, unde se licitează cu oferte cât mai atractive. Deci nu se poate prevedea până când va ține procedura de achiziție publică, dar speră, că după calculele furnizate de un consultant în domeniu încă în acest an poate fi pornită procedura de achiziție publică. Adaugă, că și în proiectele privind drumurile județene, după încărcarea lor în apliocația SICAP, unde sunt 10 zile, ca să primească aprobare documentația, și sunt unele, care nici până două luni nu primește răspuns. Oricum, se dorește încărcarea documentației depozitului de deșeuri de la Remetea în aplicație încă în acest an cu speranța, că îi va veni rândul. Legat de drumul de deservire al depozitului, menționează, că este o prioritate asumată, dar și din partea locuitorilor din jurul Fabricii de lapte praf a fost o solicitare exprimată în sensul, că ar trebui asfaltat drumul în cauză. Prima etapă a fost realizarea DALI-ului. Urmează, ca să treacă prin fazele de proiectare și execuție. În bugetul anului viitor trebuie cuprins neapărat acest tronson. În concluzie, beneficiile hotărârii luate azi se vor materializa în anul următor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că fostul primar, actual consilier județean probabil nu a greșit când nu a semnat contract pentru 20 de ani atunci. Nu s-a putut semna contract și din motivul că s-a ajuns cu acest caz și în instanță. Erau destule neclarități cu privire la cealaltă locație în discuție. Consideră, că pentru Municipiul Gheorgheni și restul localităților din jur cea mai bună soluție finală va fi  acest centru de depozit de deșeuri de la Remetea. Nu a fost o decizie ratată realizarea acestuia. Și mai ales, trebuie să fie cu toții recunoscători comunei Remetea, că a fost de acord cu amplasamentul investiției. Se va aproba DALI-ul, aceeași societate va realiza proiectul tehnic, și are încredere, că la primăvară vor putea porni și lucrările, dacă decurge normal procedura de achiziție publică.                            

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe  DJ 153D, sector km 1+000-4+500”, varianta modificată

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunță, că la șase drumuri sunt restanțe. De două luni nu s-au putut încărca în aplicație, pentru că s-au făcut niște modificări, și toate documentațiile au fost respinse de autoritatea delibertaoare. Colegii au reușit numai la sfârșitul acestei săptămâni să întocmească un alt caiet de sarcini model, cu care să se prezinte. Din păcate modificările constante la procedura de achiziție publică împiedică planificările de investiții, dar se va avansa cum permit împrejurimile.

  

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 89/2017, privind aprobarea  Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: ”Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, judeţul Harghita pe sectorul km 3+032 – 7+500”

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că este vorba despre o variantă extinsă a proiectului.

 

Doamna Pethő Zsuzsánna spune, că în anexa nr.2 este o modificare. ADR Centru a solicitat ca în loc de 4.468 m să fie trecut în baza măsurătorilor topografice 4.455,5 m. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 89/2017, privind aprobarea  Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: ”Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, judeţul Harghita pe sectorul km 3+032 – 7+500”, varianta completată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 242/2018 privind aprobarea proiectului: „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia

 

Doamna Pethő Zsuzsánna menționează, că la art. 4 se modifică suma de 857.404,72 la 881.680,07 lei. Diferența s-a datorat la recalcularea sumelor eligibile-neeligibile.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 242/2018 privind aprobarea proiectului: „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia, varianta completată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 240/2018, privind aprobarea  proiectului: „Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500”. Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 precum și a cheltuielilor acestuia

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 240/2018, privind aprobarea  proiectului: „Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500”. Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 precum și a cheltuielilor acestuia

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 241/2018, privind aprobarea  proiectului: „Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23 423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197” pe sectorul km 5+000 – 11+197 Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 241/2018, privind aprobarea  proiectului: „Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23 423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197” pe sectorul km 5+000 – 11+197 Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator interimar la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că în lipsa consiliului de administrație, a administratorului, județul exercită dreptul de proprietate în locul adunării generale. Administratorul , care a fost și-a dat demisia, și  în locul căruia acum se va face o propunere. Persoana, care va fi propusă este prezentă acum și roagă să se prezinte.

 

Doamna Benedek Éva spune, că este conducătorul societății ZSOZO SRL deja de 17 ani.Dorește să lucreze într-un alt domeniu și să accepte numirea pentru persoana s-a.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că citind expunerea de motive, a văzut că administratorul a fost angajat cu contract de muncă. Precum știe, OUG nr. 109/2011 prevede, în asemenea cazuri contract de mandat. În orice caz, acel moment este deja depășit. Întreabă, care este situația directorului numit cu ocazia ședinței din 19 octombrie ? Sau nu este vorba despre aceeași post ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba  răspunde, că la 19 octombrie a fost comunicat un material, și dânsul a derulat votarea despre altceva. A fost clarificat la sfârșitul săptămânii, că a solicitat votul despre reprezentare, dar nu se poate vorbi despre reprezentare, dacă județul este proprietar 100% în societate.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán amintește, că nu despre reprezentant s-a votat, ci despre director.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că conform materialului sonor, s-a votat despre reprezentant.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator interimar la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată – varianta recomunicată.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Votul secret privind numirea doamnei Benedek Éva ca administrator interimar la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 317/2010 privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare rurală a județului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar”, varianta completată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 317/2010 privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare rurală a județului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar”, varianta completată.

Rezultatul votului: 20 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  roagă grupurile politice, să decidă, dacă se vor relua discuțiile pe tema bugetului din motivul solicitării legat de drumul spre Păuleni, sau mâine-poimâine iar trebuie convocat o ședință?

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán crede, că având în vedere, că s-a promis pentru august finalizarea lui, drumul spre Păuleni ar trebui terminat. Dacă numai atât lipsește pentru finalizare, atunci fracțiunea dânsului sprijină reluarea aprobării bugetului.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba referitor la data din august menționează că s-a dus o luptă crâncenă cu executantul, ca să nu finalizeze în august, pentru că, în cazul finalizării în august acum decontarea nu ar mai fi putut inclus la finanțare Europeană. S-a promis pentru august, societatea ar fi putut să finalizeze la timp, dar a fost propus să tragă puțin de timp cu scopul menționat. Cu acordul tuturor fracțiunilor se va relua votarea bugetului. Este vorba despre un Amendament de fond, și se va continua iar cu ședința ordinară. Se va considera, că a fost o pauză, în care a fost o ședință extraordinară, și acum se revine la proiectul de hotărâre cu privire la bugetul consiliului județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Aprobarea Amendamentului de fond cu nr. 25843/2018 asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 25 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul consilier județean Rácz Árpád anunță, că a reprezentat consiliul județean la serbările recoltei din Eger, județul Heves, Ungaria, în cadrul evenimentului numit Perlele Ținutului Secuiesc. Au prezentat valorile culturale și gastronomice ale județului Harghita. 

 

Domnul consilier județean Szentes Antal informează colegii, că a participat în periada 16-20 octombrie în numele consiliului județean la o călătorie de studiu comun cu reprezentanți din Austria și Ungaria. Au fost în Gussing, Austria, unde s-au studiat centrele de producere a biogazului. Apoi au vizitat societățile Bakonyerdő ZRT și Mecsekerdő ZRT din Ungaria, unde au vizitat fabrici de prelucrare a lemnului, de producere a parchetelor, prelucrarea fructelor, și în final au vizitat Parcul de aventuri Mecsekstream. Împreună cu dânsul au mai participat mai mulți reprezentanți ai composesoratelor și primari din mai multe comune în scopul de a observa, ca composesoratele de acolo, în afară de exploatarea lemnului ce alte posibilități de afaceri se pot dezvolta legat de pădurile gestionate.  Ultima zi au participat împreună cu domnul consilier județean Becze István la festivalul cârnaților din Békéscsaba, unde împreună cu echipa comună a celor din Covasna și Harghita au participat la concurs, primind și un premiu de specialitate, pe care a predat consiliului județean.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2018 cu număr de înregistrare  nr.          /              2018 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   07 decembrie 2018

 

Președinte                                                                                            Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                              Egyed Árpád

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 EX