Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 17:39:23
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 23 noimebrie 2018

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 noiembrie 2018

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 23 noiembrie 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1150 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita.

Salută prezența doamnei Sándor Krisztina, cine va depune azi jurământul de consilier județean. Întreabă pe domnul secretar, dacă este cvorum.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 27. Dar are informații, că domnul Kolozsvári Tibor numai întârzie. Lipsesc domnii Barti Tihamér și Mezei János.  Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că pentru a nu se amesteca cu materialele, care trebuie scoase, a solicitat de la Cancelarie să distribuie o Ordine de zi nouă în care sunt înșirate separat cele, care vor fi scoase. Nu vrea să intre în polemici inutile cu domnul secretar al județului deși consideră că nu are dreptate în toate cazurile. Dar nu dorește să se confrunte în timpul ședinței cu dânsul. Propune să fie scoase materialele, care au rapoarte negative, cu toate că colegii din aparatul propriu așteptau cu nerăbdare ca măcar două dintre ele să fie aprobate. Deci se vor scoate cele cu rapoarte negative, și se va clarifica ulterior. Probabil din acest motiv se va mai ține o ședință extraordinară, când iar va trebui să se adune consilierii județeni pentru votare.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita menționează, că și noua Ordine de zi conține toate proiectele de hotărâri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că a solicitat de la Cancelarie, ca numai acelea să fie puse, care au rapoarte pozitive. Înșirează punctele, care vor fi scoase: 1, 10,11,12, 15, 18, 28.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi nouă, modificată :

 

 1. Proiect de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Kolcsár András ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Sándor Krisztina

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2016 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 189/2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea administratorului și numirea unui administrator provizoriu la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii apartamentului, situat în municipiul Odorheiu-Secuiesc, str. Constructorilor nr. 1/1 , aflat în domeniul privat al judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă, Județul Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 140/2018 și nr. 258/2011 de aprobare a Proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiţie ”Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc”

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Pest ,Ungaria, în perioada 6 -9 decembrie 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 329/2011 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Școlii Profesionale Speciale ”SZENT ANNA” Miercurea Ciuc
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, de către Spitalul de Psihiatrie Tulgheș a unui spațiu în suprafață de 67,91 m.p. aflat la parterul Pavilionului nr. 10 situat în curtea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș nr. 342, comuna Tulgheș, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului cu suprafața de 500 mp, situat în municipiul Gheorgheni, Stațiunea Lacu Roșu, aflat în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.72/2018 privind aprobarea finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr. 1485/34/2009 încheiat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.334/2012, privind darea în folosință gratuită a echipamentelor și aparatelor din studioul de televiziune al Consiliului Județean Harghita, către Editura Hargita Nepe și abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 301/2011

 

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 307/2009, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 15/2006, privind aprobarea colaborării Consiliului Județean Harghita cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – STPS Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita S.A, asupra suprafeței de teren de 2030 mp (L = 2030 m) ocupată temporar pe timpul lucrărilor în zona de siguranță al tronsonului de drum județean DJ 125, între coordonatele stereo x – y 561159.493 – 572780.872 și 563044.241 – 572683.692, respectiv a unei suprafețe de teren de 20 mp ocupată definitiv pentru amplasarea unui post de transformare la coordonatele stereo x – y 561044 – 572791, în vederea realizării investiției „Trecerea la 20 Kv a rețelelor electrice de MT din orașul Bălan, judeţul Harghita”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru finanţarea activităţii  „GALA SPORTULUI HARGHITEAN - 2018”

 

Diverse

 

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Kolcsár András ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Kolcsár András ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Sándor Krisztina.

 

Domnul Rátz István, în numele Comisiei de validare declară, că a studiat dosarul personal al doamnei Sándor Krisztina, și este de acord cu numirea dânsei ca consilier județean.  Are numai o obiecție, accea, ca în 10 zile doamna trebuie să renunțe la funcția, pe care o ocupă la consiliul local din comuna Merești.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune derularea procedurii de depunere a jurământului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Sándor Krisztina.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Doamna Sándor Krisztina depune jurământul.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2016 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2016 privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba speră, că prezența doamnei în consiliul județean va mai aduce un plus la anturajul cooperant, care s-a creat cu ocazia ședințelor de consiliu din ultimii 2 ani din acest mandat, și că dânsa se va mândri cu deciziile înțelepte luate cu ocazia lucrărilor de consiliu.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond se bucură din trei motive de venirea doamnei consilier. În primul rând, pentru că s-a mai înbunătățit raportul privind numărul femeilor din consiliul județean. Prezența lor colorează lucrările ședințelor.  Se bucură și pentru că a mai ajuns în consiliu un enoriaș unitarian, la ajutorul căreia bazează în viitor. Și în final, se bucură și pentru că dânsa venind din valea Homorodului, deja este al doilea reprezentant din acea zonă, și așteaptă la o colaborare constructivă din partea dânsei. Ocupațiile continue în calitate de vicepreședinte și președinte teritorial al UDMR din Odorheiu Secuiesc a dânsului îngreunesc deplasările necesare, dar importante în teritoriu. Din acest motiv, speră, că dânsa o poate ajuta constructiv în această activitate. Dorește o activitate prosperă doamnei consilier județean.       

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 189/2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 189/2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind revocarea administratorului și numirea unui nou administrator interimar la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că urmează o problemă, care încă nu este rezolvată. Întreabă pe domnul secretar, de ce nu a putut să scoată de pe Ordinea de zi, ca și pe celelalte ?

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita explică, că Oficiul Registrului Comerțului nu înregistrează noul administrator, până nu este revocat cel vechi. Trebuie efectuat deci procedura de vot secret în amândouă cazuri. Trebuie rechemat domnul Gergely Zoltán, și numit doamna Benedek Éva, cine a depus acordul de acceptare. Restul obiecțiilor se leagă de aspectele juridice ale acestei proceduri. 

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán are două obiecții. Prima este, că HONLINE SRL se încadrează în categoria societăților publice conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Această ordonanță prevede termenul de administrator provizoriu și nu interimar. Poate sunt aceeași din punct de vedere juridic, dar astfel este specificat. La articolul 64.1 conducătorul provizoriu poate să fie în funcție pentru o perioadă maximă de 4 ani, plus 2 luni. Consideră, că mandatul pentru un an este nelegală.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se va corecta termenul interimar la provizoriu și perioada la 4 ani și 2 luni.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita adaugă, că mai întâi trebuie votat asupra Amendamentul cu modificarea, care spune, că în locul domnului Sarány István, va fi numit doamna Benedek Éva.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că a și fost comunicat ulterior acest Amendament de fond, care spunea, că nu domnul Sarány István va fi numit, ci se va susține doamna Benedek Éva.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind revocarea administratorului și numirea unui nou administrator provizoriu la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Votul secret privind revocarea din funcția de administrator al societăţii  Honline Media” S.R.L D-ul Gergely Zoltán numit prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 122/2014

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Votul secret privind numirea D-nei Benedek Éva în funcția de administrator provizoriu al Societății ”Honline Media” S.R.L. până la data numirii administratorului definitiv

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea administratorului și numirea unui nou administrator provizoriu la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată, varianta  retrimisă și modificată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii apartamentului, situat în municipiul Odorheiu-Secuiesc, str. Constructorilor nr. 1/1 , aflat în domeniul privat al judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă, Județul Harghita, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că s-a eliberat un apartament de 3 camere al DGASPC de la Odorheiu Secuiesc, care ar fi pus la dispoziția Școlii Populare de Artă pentru a desfășura cursuri de activități artistice.

 

Domnul consilier județean Proca Ion nu are obiecții, dar are o curiozitate totuși. Aceste apartamente au fost cumpărate din fonduri de preaderare în ideea creării mediului familial. De ce nu se păstrează pentru mediul familial, pentru tinerii din sistem? Știe, că apartamentul este și va rămâne în proprietatea consiliului județean, și obiecțiile dânsului nu se îndreaptă împotriva noilor beneficiari. Dar își permite DGASPC să piardă un loc destinat mediului familial ?     

 

Domnul Elekes Zoltán, director general DGASPC explică, că această locuință nu este folosită de o perioadă destul de lungă. Casele de tip familial nu mai erau funcționale din Odorheiu Secuiesc. Nu s-a mai găsit de un timp nici personal pentru administrarea  acestora, dar nici nu era nevoie. Când va avea ocazia să prezinte Strategia instituției DGASPC pentru următorii 5 sau 10 ani va explica, că se dorește părăsirea apartamentelor pentru a desfășura această activitate în case de locuit. Să aibă copii mai multă posibilitate de mișcare. Dar și alternativa în viitor este în ce în ce mai mult plasamentul familial de integrare, și asistenți maternali profesioniști, și cât mai puțin centre, sau locuințe de tip familial.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii apartamentului, situat în municipiul Odorheiu-Secuiesc, str. Constructorilor nr. 1/1 , aflat în domeniul privat al judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă, Județul Harghita, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 258/2011 de aprobare a Proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiţie ”Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc”, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba iar despre lucrările de finalizare a blocului operator al Spitalului Județean de Urgență. Este iar o nouă versiune a celor, care s-au mai votat în repetate rânduri.  Proiectul de execuție a lucrărilor restante este cuprins în acest proiect de hotărâre. Trebuie văzut, că în ultima perioadă spitalul a trecut într-o perioadă de dezvoltare intensă. Deja nu mai face concurență spitalelor din Odorheiu Secuiesc sau Gheorgheni, și face posibil pentru locuitorii județului ca pentru anumite tratamente să nu mai trebuie să plece la spitalele mari din Brașov,Târgu Mureș, Timișoara sau la Budapesta. În acest sens, este imperios necesară finalizarea blocului operator pentru a deservi activitatea noilor specializări. S-a constatat, că după incendiul tragic de la București, prevederile legislative au devenit foarte severe, tind spre aberație în ceea ce privește autorizația, care trebuie primită de la ISU. Astfel, acum chletuielile de finalizare s-au majorat aproape de 3 ori. În anul 2013 din păcate a fost luat o decizie privind staționarea lucrărilor de construcții. Cu toții știu, că oprind o construcție, reluarea ulterioară a acestuia este foarte anevoioasă. Colegii au petrecut foarte multe zile în București la proiectant, care a fost destul de greu de găsit. Proiectanții nu prea acceptă lucrări făcute pe jumătate. S-a prezentat numai un proiectant, cu care se chinuie de ani de zile, și dânsul este recunoscător domnului director Péli Levente și echipei dânsului, că azi s-a putut prezenta pregătit cu acest proiect de hotărâre. Cu privire la bugetul anului viitor, de la Parlamentarii grupului UDMR așteaptă, ca în cadrul bugetului de anul viitor să fie specificat - că așa se procedează – lucrarea legată de Spitalul Județean de Urgență. De aceea trebie aprobat acum, ca procedura de achiziție publică să poată fi începută. Are încredere, că la primăvară vor începe lucrările și se va finaliza blocul operator.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 258/2011 de aprobare a Proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiţie ”Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc”, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Roagă pe domnul Sándor Árpád, directorul Școlii populare de artă și meserii Harghita să preia cheile apartamentului, pe care instituția menționată va primi pentru folosință.          

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Amendament de fond împreună cu completările referitor la  proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

 

Doamna consilier județean Portik Edit declară că nu va participa la votarea acestui punct.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că esența modificării de buget este situația DGASCP, ca să poată acorda salariile la 10 decembrie, și voucherele de vacanță. De mai multe ori s-a vehiculat în presă că de ce nu au primit, dar aparatul este foarte mare, nu a fost simplu de rezolvat. Nu se poate compara cu Salvamontul de exemplu, unde sunt 10 oameni, este vorba despre mai multe sute de oameni. Este greu de făcut față, dar dacă cu toții vor, se poate. Mulțumește domnului vicepreședinte, că a depus efort pentru a aduna banii necesari instituției DGASPC. Vor fi asigurate salariile, vor fi distribuite voucherele, și nu vor fi probleme. Are încredere, că Guvernul va aloca sumele restante pentru asistență socială cu care este dator. Modificarea de fond este cuprins în Amendamentul de fond de lângă proiectul de hotărâre. În afară de aceasta, sunt câteva regrupări la subunități. Roagă pe domnul vicepreședinte și Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice, ca în cazul, în care la vreuna dintre subunitățile cu activitate culturală va dori să transpună sumele de la capitolele cu programe culturale la capitolele funcționale, să fie conștienți, că în anul viitor cu atât mai puține surse se vor aloca la capitolul respectiv. Acum este de acceptat, că se cumpără copiatoare, laptopuri, etc., dar în anul viitor se va da mai puțin la programe, de unde se ia acum. Încă nu au fost discuții la nivel de conducere legat de aceste modificări de la sfârșit de an. Centrul județean de conservare și promovare a a culturii tradiționale este în ordine, acolo administrarea a fost mai bună.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că s-a administrat mai bine la această subunitate pentru că după derularea proiectelor au mai rămas sume, și a apărut o situație, când s-a putut aloca mai mult la susținerea activității unității, la anturajul din birourile instituției, la echipamentele necesare activității. În ultimii ani a fost pus mai mare accent la interiorul imobilului. Din acest surplus se va încerca și repararea tavanului, ca să nu se mai inunde imobilul, decizie deja acceptată cu ocazia ședinței enterioare. Pardoseala instituției nu era reînnoită, mocheta era pusă pe beton. S-a gândit, că pentru a trece mai sănătos peste iarnă, pentru a crea un mediu mai călduros la locul de muncă, și în interesul modernizării, ar trebui pus parchet laminat.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că azi s-a semnat contractul cu Regiunea Centru privind fondurile UE. Se știe de câte ori a fost convocat ședință extraordinară pentru a aloca bani pentru lucrări la drumuri județene din surse proprii. Una era drumul spre Păuleni Ciuc, 123E, altul era la Voșlobeni, DJ126. Pentru a putea finaliza lucrările, și având în vedere, că și contractele pentru fonduri UE sunt semnate, ar trebui puși banii în avans pentru drumul DJ126, pentru a putea deconta. Vestea bună este, că pentrui amândouă drumuri, banii proprii ai județului în măsură de 90% se vor primi înapoi din fonduri UE. Mai sunt în derulare procedurile de contract ai altor două drumuri județene. Săptămâna viitoare se va primi contractul de finanțare pentru DJ 174. Pare că acolo totul este în ordine. Cu privire la drumul DJ136A s-a depus azi o contestație, pentru că juriștii de la Minister consideră, că legea, care spune foarte clar, că drumul județean este drum județean, și este în proprietate publică, mai trebuie să aibă și alte acte de la ANCPI, procurarea cărora se va încerca acum. Speră, că și acolo se va semna contractul.     

Menționează, că este un  Amendament de fond la Amendamentul de fond legat de  Centrul de conservare și problemele de aici înșirate mai înainte de către domnul vicepreședinte. Cele două documente se suprapun, și se face numai una. Se va vota despre Amendament de fond completat cu documentul înregistrat cu nr.  28.191/2018.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond împreună cu completările referitor la  proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Pest ,Ungaria, în perioada 6 -9 decembrie 2018, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că vor fi zilele județului, și se va semnala ulterior data exactă și informațiile necesare de știut.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă cum vor fim aleși cei 10 consilieri ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că se vor respecta prevederile legale aferente. În statutul aleșilor locali este specificat cum se procedează în aceste cazuri. Dar nici în cazul județului Tolna nu erau probleme că ar fi vrut să meargă vreun consilier județean și nu a putut. Invitația scrie 10 persoane, dar se va vedea câți vor merge, când se va ajunge acolo. Cel târziu până marți se va clarifica, și prin Cancelarie se vor anunța condițiile. Încă se poate gândi în cursul săptămânii.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Pest ,Ungaria, în perioada 6 -9 decembrie 2018, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 329/2011 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Școlii Profesionale Speciale ”SZENT ANNA” Miercurea Ciuc, varianta retrimisă

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 329/2011 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Școlii Profesionale Speciale ”SZENT ANNA” Miercurea Ciuc, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, de către Spitalul de Psihiatrie Tulgheș a unui spațiu în suprafață de 67,91 m.p. aflat la parterul Pavilionului nr. 10 situat în curtea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș nr. 342, comuna Tulgheș, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, varianta modificată și completată în cadrul ședinței

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că nu s-a corectat proiectul de hotărâre. La articolul 2, la aliniatul 2 trebuie inclus atât cele menționate în raportul juridic, cât și raportul Direcției generale patrimoniu, precum că trebuie  procedat conform procedurii aprobate de către consiliul județean. Procedura închirierilor este aprobată prin hotărâre din anul 2010, și trebuie respectată inclusiv de Spitalul de psihiatrie din Tulgheș. Dar au omis să corecteze proiectul de hotărâre. Dacă consilierii județeni aprobă cu modificările semnalate, hotărârea va fi legală.   

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în articolul 1scrie fraza ”aparținând patrimoniului județului Harghita”. Ar trebui completat astfel : ”aparținând domeniului public al județului Harghita”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii, de către Spitalul de Psihiatrie Tulgheș a unui spațiu în suprafață de 67,91 m.p. aflat la parterul Pavilionului nr. 10 situat în curtea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș nr. 342, comuna Tulgheș, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, varianta modificată și completată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare, varianta modificată și completată în cadrul ședinței.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că legat de restructurare au fost solicitate lămuriri. Au fost comunicate câteva documente. Este de înțeles, că este un post de jurist, care este încadrat ca post unic de specialitate. La restructurare ar putea fi desființat postul numai dacă ar fi neocupat. Acest post este ocupat și acum de o juristă. În temeiul legii, dacă este nevoie de jurist pentru activitatea spitalului de psihiatrie de la Tulgheș, degeaba se spune, că este mai economic contractarea unui avocat la nevoie. Postul de jurist poate fi vacant. Dar până ce este ocupat, nu se poate desființa prin restructurare. Dacă sunt probleme cu persoana, care ocupă postul, se pot aplica alte măsuri legale în domeniu. Dacă se eliberează postul, imediat se poate desființa prin restructurare. Acestea sunt specificate în raportul juridic anexat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, că în afară de postul de jurist, restul poate să meargă ?

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita răspunde, că da.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în tabelul din expunerea de motive, dar apare și la Statul de funcții în anexă un număr eronat. Sunt 252 funcții în total, din care 50 sunt vacante, 2 sunt suspendate, și totuși este trecut la total 203 funcții ocupate. Dar sunt de fapt 200 de funcții ocupate. Trebuie corectat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare, varianta modificată și completată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului cu suprafața de 500 mp, situat în municipiul Gheorgheni, Stațiunea Lacu Roșu, aflat în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, varianta retrimisă.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán semnalează, că în expunerea de motive se solicită semnarea pentru încă 10 ani a contractului de concesiune, deși este vorba despre dare în administrare. Întreabă cine admnistrează vila salvamontului, consiliul județean, sau Serviciul Salvamont ? Întreabă de ce nu iau salvamontiștii în administrare acest teren în jurul vilei ? De ce consiliul județean ?

 

Domnul Birta Antal, director general la Direcția generală patrimoniu răspunde, că prima variantă, care a fost înaintată conține, că se va prelungi contractul de concesiune, care expiră în acest an. Consiliul local din Municipiul Gheorgheni a propus, ca nu contractul să fie prelungit, mai bine ar da în administrare. Probabil din acest motiv a rămas în expunerea de motive partea, care vorbește despre concesiune.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, că atunci unde trebuie efectuate corectări ?

 

Domnul Birta Antal, director general la Direcția generală patrimoniu consideră, că expunerea de motive nu este partea hotărâtoare a hotărârii, dar la întrebarea, că de ce nu s-a dat salvamontiștilor, data viitoare se va reîntoarce asupra problemei și se va face această propunere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că această propunere va fi pasul următor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului cu suprafața de 500 mp, situat în municipiul Gheorgheni, Stațiunea Lacu Roșu, aflat în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.72/2018 privind aprobarea finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2018, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că cu toții sunt mândri de copii, care câștigă la olimpiade la diferite competiții, dar și profesorilor, care l-au pregătit. Cine este de mai mult timp membru al consiliului județean știe, că s-a încercat majorarea continuă a sumei, care se acordă cu aceste ocazii. Mulțumește direcției, care promovează onorarea acestor prestații deosebite a elevilor și a profesorilor. Acești bani ajung exact la elevii și profesorii, care pot fi exemple pentru toți, și la aceste competiții naționale sau internaționale promoveză aprecierea pozitivă a județului Harghita. 

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că la Hotărârea nr. 72/2018 sunt două anexe, 1 și 2, iar în cea prezentă sunt trecuți anexe 2 și 3.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că se completează cu cele două anexe cele anterioare, scrie în textul hotărârii.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán    răspunde, că nu există niciunde nici în hotărârea inițială, nici în cea prezentă, că hotărârea inițială ar avea anexă numărul 1. Nu este. Trebuie verificat. Are și o obiecție de fond cu privire la regulament. Regulamentul spune, că lista cu elevii și profesorii premiați, concret, suma banilor oferiți acestor persoane, va fi aprobat prin hotărâre de consiliu. Întreabă, dacă astfel s-a înțeles cu Inspectoratul Școlar pentru anul 2018, atunci cu această reglementare se va bloca premierea, pentru că nu va fi posibil acceptarea operativă a hotărârii.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că există listă lângă proiectul de hotărâre. 

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că este clară situația. Contractul în sine a fost anexa nr.1 al hotărârii originale. Se include modificarea de contract, care va fi anexa nr.2, pentru că actul adițional există ca anexă. Și cu numerotarea este în ordine. Proiectul modelului de contract, care a fost semnat cu Inspectoratul școlar, care a fost încă proiect de hotărâre, și a fost aprobat cu Hotărârea nr.72/2018, a fost anexa nr.1 al acestei hotărâri. Se include la Art. II pentru modificarea contractului, o completare a modelului contractului, un act adițional, care va fi anexa nr. 1 al acestui proiect de hotărâre, dar este specificat mai târziu, că acesta va deveni anexa nr.2 a Hotărârii nr.72/2018. Mai este și anexa nr.3, care va fi aprobat acum, și la Articolul III, la aliniatul 2 scrie, că se introduce un nou articol în Hotărârea 72/2018, care va fi completarea contractului și a regulamentului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că totuși este justă observația, că în regulament la articolul 12, aliniatul 2 este trecut ”se aprobă”, și în locul acestei fraze trebuie trecut ”se stabilește de către Inspectoratul Școlar”, iar 13/1 cade, pentru că se renumerotează. Cu aceste modificări se va supune votului.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.72/2018 privind aprobarea finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2018, varianta retrimisă și modificată în ședință.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr. 1485/34/2009 încheiat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita, varianta completată.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că la acest proiect de hotîrâre nu au primit variantă nouă. Conform raportului juridic, nu era stabilit perioada, cu care se prelungește contractul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că este pentru 10 ani.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr. 1485/34/2009 încheiat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita, varianta completată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.334/2012, privind darea în folosință gratuită a echipamentelor și aparatelor din studioul de televiziune al Consiliului Județean Harghita, către Editura Hargita Nepe și abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 301/2011

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.334/2012, privind darea în folosință gratuită a echipamentelor și aparatelor din studioul de televiziune al Consiliului Județean Harghita, către Editura Hargita Nepe și abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 301/2011

Rezultatul votului: 25 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 307/2009, cu modificările şi completările ulterioare, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 307/2009, cu modificările şi completările ulterioare, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că s-a rezolvat polemica cu Inspectoratul Școlar, și au fost schimbate câteva suprafețe în discuție.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 15/2006, privind aprobarea colaborării Consiliului Județean Harghita cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – STPS Harghita, varianta retrimisă și anexa distribuită.

 

Domnul Birta Antal, director general la Direcția generală patrimoniu răspunde, că este prevăzut de Ordonanță Guvernamentală, că pentru această unitate trebuie asigurat un automobil, cu 300 l de carburanți. Au solicitat de la consiliul județean, că în cazul, în care nu se poate asigura, să fie aprobat decontarea a 7,5 l de carburanți la autoturismul propriu la 100 km.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 15/2006, privind aprobarea colaborării Consiliului Județean Harghita cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – STPS Harghita, varianta retrimisă și anexa distribuită.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita S.A, asupra suprafeței de teren de 2030 mp (L = 2030 m) ocupată temporar pe timpul lucrărilor în zona de siguranță al tronsonului de drum județean DJ 125, între coordonatele stereo x – y 561159.493 – 572780.872 și 563044.241 – 572683.692, respectiv a unei suprafețe de teren de 20 mp ocupată definitiv pentru amplasarea unui post de transformare la coordonatele stereo x – y 561044 – 572791, în vederea realizării investiției „Trecerea la 20 Kv a rețelelor electrice de MT din orașul Bălan, judeţul Harghita”, varianta retrimisă și anexa nr.2 distribuită.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită, ca la articolul 1 trebuie completat fraza cu ”Hotărârii de Guvern nr. 1351/2001”, pentru că numai atât este specificat, că ”Hotărârii”.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán arată, că la articolul 1 este o frază, în care este menționat ”pe baza.....”.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita răspunde, că a fost scris în paranteză ”la poziția 368, 1351” chiar a rămas afară H.G.-ul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că se va completa fraza.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita S.A, asupra suprafeței de teren de 2030 mp (L = 2030 m) ocupată temporar pe timpul lucrărilor în zona de siguranță al tronsonului de drum județean DJ 125, între coordonatele stereo x – y 561159.493 – 572780.872 și 563044.241 – 572683.692, respectiv a unei suprafețe de teren de 20 mp ocupată definitiv pentru amplasarea unui post de transformare la coordonatele stereo x – y 561044 – 572791, în vederea realizării investiției „Trecerea la 20 Kv a rețelelor electrice de MT din orașul Bălan, judeţul Harghita”, varianta retrimisă și anexa nr.2 distribuită.

 

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se pregătește Strategia socială a DGASPC, și domnul director general va ține o prezentație de 5 minute cu privire la această temă.

 

Domnul Elekes Zoltán, director general DGASPC prezintă cu ajutorul unor Slide-uri Strategia DGASPC, care pe hârtie este un document de aproape 100 de pagini, și care conține planificarea pe 5 și 10 ani a serviciilor sociale în această perioadă.

Amintește, că documentul este pus la dezbatere publică pe site-ul instituției, se poate studia de către toți cei interesați. În ședința ordinară din decembrie va fi supus aprobării în consiliul județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezentare și pentru activitatea foarte importantă, pe care desfășoară această direcție. Foarte multe fonduri Europene sunt atrase și aduse în județ de către această direcție. Oricine are propuneri sau observații, să vină până la aprobarea acestui document.

            Pentru a câștiga puțin timp, roagă colegii, ca să pornască o altă prezentare  pe monitor cu privire la situația investițiilor în curs a consiliului județean. Sunt 105 poziții cu toate investițiile din județ, care este o cifră foarte mare. Pe parcursul ședinței vor merge în continuare aceste slide-uri, și la capitolul Diverse, dacă cineva dorește să solicite informații, sunt aici colegii, care pot să dea răspuns. Aceeași lucruri se regăsesc și pe site-un instituției, dacă dorește să acceseze cineva.

 

Domnul consilier județean Proca Ion este de părere, că însușirea de către consiliul județean al acestei strategii, și mai ales reușita ei, va însemna poate cea mai mare victorie al echipei de consilieri județeni Harghiteni. Spune acest lucru, pentru că grupurile defavorizate prezentate în strategie reprezintă și problematica în proporție de 99% a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, de exemplu. Aceasta este unul dintre motivele pentru care ar dori ca până când va fi definitiv aprobată, să fie făcută și norma unei discuții pe care vor avea cu domnul director al DGASPC, întrucât sunt foarte multe lucruri de stabilit împreună, și mai ales ceea ce este liniștitor în cadrul ATOP-ului, este chiar locul, instituția, baza, de la care se poate porni discuția la nivel județean, pentru că a trecut vremea la care să se prefacă lumea, că nu prea știe ce se întâmplă, și se las lucrurile să se îmbunătățească de la sine. Crede, că este unul dintre cele mai ambițioase proiecte strategice, care vor fi realizate de către consiliul județean. Din acest motiv dorește foarte mult, ca această strategie să aibă succes. Revine la nedumerirea, pe care a pus la început, și parcă nu ar ceda la idea, că apatamentele nu reprezintă o alternativă de tip familial. Mai ales, când se vorbește de o atât de mare și acută criză de spații, că sunt ele de tip rezidențial, sau de bloc familial, fără nici un fel de umbră de regret. Este puțin subiectiv, și se știe de ce, pentru că a fost la conducerea acestei direcții, când s-au achiziționat aceste apartamente. Parcă se întreabă cât este de relativă această problemă, când unii fug din case în apartamente, sau în definirea exactă a problemei, pentru că domnul secretar al județului știe câți bani, câte milioane de euro s-au cheltuit în România pentru un slogan atât de tâmpit, care sună astfel : „Casa de copii nu este acasă”. Poate aduc aminte consilierii județeni de acest slogan, pentru care o firmă a luat o groază de bani. Sigur, că nu este acasă, dar a creat o complicație mentală acest slogan. Trebuie gândit ce fel de casă se dorește pentru beneficiarii sistemului. Terminologic, se folosește termenul de persoană cu handicap, sau persoane cu dizabilități ? În rest, ar fi foarte bucuros, dacă până la prezentarea ei definitivă în plen, această strategie ar trece și printr-o consultare în prezența președintelui ATOP-ului, să fie făcut o consultare cu domnul Elekes, pentru că grupurile țintă, grupurile defavorizate din strategia socială sunt practic subiecții de discuție în colaborare cu ATOP-ul. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune, că atunci să fie organizat această discuție împreună cu ATOP-ul. Prima dată se votează forma hotărârii, și după aceea despre cele două persoane.                     

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Votul secret privind numirea doamnei Szász Judith-Katalin în locul lui Boros Erzsébet  în Comisia pentru protecția copilului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Votul secret privind numirea doamnei Török Edith în Comisia pentru protecția copilului Harghita

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba transmite domnului Sándor Barna, că nu știe al câtelea procedură de achiziție publică, dar în sfârșit s-a putut semna documentul final al achiziției publice cu societatea ATLAS din Morăreni pentru executarea lucrărilor de trotuare din comuna Zetea. Dar urmează următoarea procedură de achiziție publică pentru repararea greșelilor făcute de societatea din Bacău. Dar bine, că s-a ajuns măcar până aici.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru finanţarea activităţii  „GALA SPORTULUI HARGHITEAN - 2018”, varianta retrimisă.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită, ca la articolul 2, aliniatul 2 să fie corectat numele domnului vicepreședinte, că este trecut greșit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă colegii consilieri, ca să semnaleze la Cancelarie, care va transmite doamnei directoare Zonda Erika, cine va putea participa la premierea festivă.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru finanţarea activităţii  „GALA SPORTULUI HARGHITEAN - 2018”, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba atenționează consilierii să anunțe la Cancelarie intenția de a participa la acest eveniment. Nu vor fi trimise alte înștiințări.

            Anunță consiliul, că în 5-6 noiembrie a fost în Budapesta, unde a discutat cu domnul subsecretar de stat Szigethi Ádám despre casele de incubatori de afaceri din județ, și despre colaborarea acestora cu Universitatea Sapientia, și cu sfera de afaceri din zonă. S-a întâlnit și cu domnul Guvernator Seszták Miklós și au discutat despre societatea comună SZABOLCS-HAR. S-a întâlnit și cu domnul secretar de stat Mosonczi László, și au discutat despre circulația trenurilor internaționale Pannonia și Korona, despre numărul vagoanelor și gradul de confort, care este așteptat de călătorii de aici.

            Anunță, că Slide-urile cu investițiile în curs se regăsesc pe pagina beruházások.hargitamegye.ro, sau investitii.județulharghita.ro în aceeași formă. S-a realizat și un articol separat, unde se încarcă toate documentele aferente investițiilor, adrese, răspunsuri, avize, etc. Mulțumește colegilor pentru efortul depus.

 

Doamna consilier județean Kántor Boglárka anunță, că având în vedere, că consiliul județean din județul Harghita a titulat acest an anul tineretului, dorește să renunțe la îndemnizația de ședință primită în favoarea organizației de tineret din zona Gheorgheni GYTIT pentru administrare, cu condiția, că jumătate să fie folosită în scopul derulării programelor de tineret, iar partea a doua să fie folosit în scopuri caritabile, mai exact în favoarea unor tineri care sunt în situații defavorizate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru gestul mărinimos a doamnei consilier.

 

Domnul consilier județean Becze István vrea să anunțe consiliul, că a participat între 7-14 noiembrie la un program din Ungaria. A discutat în Ministerul Agriculturii despre proiecte comune. În Komárom s-a întâlnit cu conducătorii unor asociații gospodărești și au discutat despre cooperare și proiecte comune. A fost în vizită la fermele de studiu al Universității Szent István din Gödöllő, și s-au înțeles, că elevii școlilor agrare de aici ar trebui duși acolo la schimburi de experiență. A fost în Kecel, județul Bács-Kiskún la invitația cu ocazia evenimentului ”Magyar Pálinka Napja”, în cadrul căruia s-a discutat despre forme de colaborări multiple cu producătorii de aici. S-au înțeles, că se va organiza în ianurie anul viitor un curs de o săptămână cu privire la producerea pălincăi pentru societățile sau atelierele, care au această activitate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba amintește, că mai multe puncte au fost scoase de pe Ordinea de zi a ședinței.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás se interesează despre situația contractelor cu privire la deszăpezirile de iarnă, cât de stabile sunt ? Nu cumva în ianuarie-februarie să fie întâmpinate greutăți și reproșuri din partea populației.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că sunt în ordine contractele. Din 21 de societăți numai cu una este problemă. A câștigat în pofida contestațiilor aproape 15 drumuri, și din acest motiv este cam greu de urmărit activitatea acesteia, unde și cât lucrează utilajele, dar are încredere, că totuși va fi urmăribil. Dacă cineva are observații, la site-ul telikarbantartas@hargitamegye.ro sau dispeceratdrumuri@judetulharghita.ro se poate posta.  Regula este, ca dimineața și seara să fie parcurs drumul. Se intervine numai acolo, unde este zăpada mai mare decât 6 cm. Din păcate nu se pot șterge la negru drumurile județene, pentru că nu ajung banii. Dacă este viscol, se va interveni de 1 sau de 2 ori în aceeași zi, dar Ordinul va fi dat de domnul director general adjunct. În rest se va încerca nefolosirea sării. Dacă se observă, că o societate folosește prea multă sare, trebuie anunțat. Și primarii sunt invitați să semneze recepțiile, deci trebuie anunțate problemele.

 

Domnul consilier județean Proca Ion informează consiliul, că la data de 9 noiembrie a participat la Bruxelles la o conferință cu privire la zonele montane și la posibilitățile de cooperare între ele. Împreună cu consilierul de specialitate din Consiliul Județean Harghita, doamna Kopacz Emőke.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond revine la problema deszăpezirii și anunță un caz interesant. Duminică încă era soare și timp frumos. În aceste împrejurări oamenii nu se așteaptă că luni să întâmpine 7-8-10 cm de zăpadă depusă pe drumuri. Când s-a deplasat spre casă luni după masă, s-a întâlnit cu unul dintre primarii din zonă, care tocmai intenționa să schimbe cauciucurile de vară la cele de iarnă, dar a întâmpinat niște cozi de așteptare foarte lungi la societățile specializate în acest domeniu. Poate de anul viitor ar trebui să fie realizat o campanie de avertizare în acest sens, cu toate că de la 1 noiembrie folosirea cauciucurilor de iarnă este obligatorie. Cauciucul de iarnă nu se folosește numai în cazuri, când este zăpadă. Este greșit idea, că mergând pe uscat se degradează. Consistența acestuia este diferită, din acest motiv se comportă altfel pe asfaltul rece. Ar fi important, ca să fie conștientizați oamenii, că nu pot circula pe timp de iarnă pe asfalt uscat. La început de iarnă, la primele căderi de zăpadă trebuie condus cu o atenție mult mărită, pentru că este foarte greu adaptarea de la condusul de vară la condusul de iarnă. Amintește de o zicală a unei fost președinte al țării, de care s-au amuzat mulți, dar este foarte adevărată. Cu toate acestea, întreținerile de iarnă sunt în ordine. Licitațiile au decurs și contractele au fost semnate.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter spune, că toamna a fost destul de lungă și frumoasă, drumarii nu trebuiau să se ocupe de deszăpezire. Erau vremuri, când nu erau avertizări de vreme rea așa de frecvente, sau nu erau deloc, și drumarii erau în alertă continuă, nu știau când vine zăpada. Dar acum deja înainte de două zile erau avertizări pe net, în media, se putea ști, că vine zăpada. Nu vorbește de drumurile județene, pentru că acolo s-a lucrat. Dar pe drumurile naționale încă nici nu au pornit luni dimineața. Iau foarte mulți bani, și folosesc niște utilaje foarte învechite. Zona Ghimeșului este lăsta afară atât la reabilitare, cât și la întreținere, sau deszăpezire. Luni după masă, la ora 15 abia se putea trece peste dâmbul de la Frumoasa. Cantitatea de zăpadă, care a căzut luni, nici nu a fost așa de multă, și nici nu a viscolit. Poate la Ghimeș locuiesc cetățeni de categoria a II-a, pentru că prea sunt marginalizați, când este vorba despre drumuri. Cei din Bacău au reușit să reabiliteze drumul până la granița cu județul Harghita, iar mai departe numai câteva tronsoane de 200-300 m sunt reînnoiți, parcă ar dori să decoleze, sau să aterizeze cu avioane. Este o rușine pentru județ acest drum.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba are încredere, că în anul 2020 la alegere se vor prezenta locuitorii județului în așa măsură, ca Ministerul Transporturilor să fie din județul Harghita, nu din Bacău. Atunci pentru toate întrebările se pot da răspunsuri. Ministrul recent demisionat a fost din județul Bacău. Numai în această țară se poate proceda astfel, ca într-un județ să fie asfaltat 300 m de drum, iar în cel de lângă 100 km.

 

 Domnul consilier județean Csillag Péter consideră, că nu trebuie favorizat nici o zonă, când este vorba despre dezvoltare. Se pare, că ciangăii din Ghimeș sunt buni numai când sunt alegerile. A semnalat și domnului deputat Korodi Attila starea drumului din Ghimeș, care a și fost pe acolo, și i-a dat dreptate. Acest drum nu este în grija nimănui. Acel drum nu a fost reabilitat niciodată în cei 40 de ani, de când a fost construită.

 

Doamna consilier județean Sándor Krisztina mulțumește pentru încrederea acordată și pentru cuvintele călduroase a președintelui și a vicepreședinților. Spune, că trăiește de 5 ani în județul Harghita. Înainte a fost 14 ani în Cluj și 18 în Sfântu Gheroghe. Se trage din Merești, unde a îndeplinit funcția de consilier local. Dar recent stă mai mult  în Miercurea Ciuc. Cunoaște destul de bine județul Harghita, mai ales zona Odorhei. A lucrat în asociații de tineret mult timp. De când lucrează în Consiliul Național Maghiar din Transilvania, a cunoscut mai bine și celelalte zone ale județului. Speră, că va putea contribui la dezvoltarea județului ca consilier județean.          

  

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 noiembrie 2018 cu număr de înregistrare  nr. 3103 / 17.12.2018 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   21 decembrie 2018

 

 

 

Președinte                                                                            Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                          Egyed Árpád

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KB/1 EX