Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:04:29
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 21 decembrie 2018

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 decembrie 2018

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 21 decembrie 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1425 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de Protocol al Consiliului Județean Harghita. Mulumește pentru prezență la ultima ședință a consiliului județean din acest an. Se va închide un an, de care cu toții se pot mândri de la consiliul județean. În acest an activitatea consiliului județean a putut lăsa amprenta vizibilă în ceea ce privește dezvoltarea județului. Sunt mai multe proiecte de hotărâri pentru această ședință, și speră, că se va putea trece cu ușurință peste toate, mai ales, că au mai venit câteva, care în cursul acestei zile au fost discutate. Ordinea de zi rămâne cum a fost comunicat, dar înainte de a aproba acesta, întreabă pe domnul director Vágássy Alpár dacă este cvorum.  

           

Domnul Vágássy Alpár, director general la Direcția generală administrație publică locală al județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 26. Lipsesc consilierii Kántor Boglárka, Sándor György și Ferencz Salamon Alpár, cine încearcă să vină mai târziu.

Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că sunt câteva puncte pe Ordinea de zi, care  au fost aprobate în ședința extraordinară din 19 decembrie și vor fi scoși acum. Este vorba despre modificarea bugetului, Programul UE, Programul cu județele înfrățite și Programul cu distincțiile. Cele patru vor fi scoși de pe Ordinea de zi.

 

     

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii următoarelor proiecte de hotărâri:

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.25/2018 privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare.

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.29/2018 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2018

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2018 „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita” pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare

 

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere cu Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 146, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiei de Boli Infecţioase şi secției de Pneumologie, Compartimentului TBC, Compartimentului BK şi Dispensarului TBC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune realizat în cadrul proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector”, Programul Interreg Europe

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de proprietate înscris în CF nr. 50554, pe motiv de indicare greșită a traseului drumului județean DJ 174C

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului nr. 251/31.10.2018, pentru utilizare și acces în zona drumului public, situată în zona DN 12A km 0+550-0+925, încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov și Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de sport a județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de tineret a județului Harghita pe perioada de 2015-2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului din județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare generală a județului Harghita pentru perioada de 2010-2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de dezvoltare rurală a județului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind Strategia Județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Harghita pentru perioada 2019-2023-2028

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2019

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2019, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2019, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2018 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu Uniunea Jurnaliștilor Maghiari Din România

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.  116 /2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE DJ125 - LOT2 KM 0+000 - 18+900”

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2018

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.25/2018 privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.29/2018 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2018

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2018 „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita” pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia zero corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, rectificată prin Hotărârea nr.221/2017

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita în Școala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 316/2018 privind aprobarea închirierii, de către Spitalul de Psihiatrie Tulgheş a unui spaţiu în suprafaţă de 67,91 mp aflat la parterul Pavilionului nr. 10 situat în curtea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, nr. 342, comuna Tulgheş, județul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş precum și aprobarea închirierii, de către Spitalul de Psihiatrie Tulgheş a unui spaţiu în suprafaţă de 67,91 mp aflat la parterul Pavilionului nr. 10 situat în curtea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, nr. 342, comuna Tulgheş, județul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate a camerei nr. 422 din Palatul administrativ județean precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unor spatii din incinta Policlinicii stomatologice, situat în Miercurea Ciuc, Bulevardul Timișoarei, nr. 4, județul Harghita precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita,  cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind ”Reabilitarea unor imobile pentru înființare Incubator de afaceri în Orașul Cristuru Secuiesc pentru proiectul POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de predare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a unor suprafețe de teren necesare pentru realizării obiectivelor de investiții ”Extinderea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean de urgență Miercurea Ciuc” respectiv ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile de Pneumonologie și Boli Infecțioase”, situat in municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita, str. dr. Dénes László nr.2, aflat in proprietatea Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás asupra imobilelor Vila nr. 6, cantina sezonieră Vila nr. 23/a, magazia de alimente, precum și a terenului aferent acestora din localitatea Băile Homorod aflate în domeniul public al Judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului Vila nr. 6 din localitatea Băile Homorod din domeniul public al Judeţului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă și Meserii al Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Înainte de a începe cu discutarea punctelor, anunță, că s-a făcut o regrupare a disponibilităților comunei Siculeni, care a fost și distribuită înainte de ședință. Este vorba despre amenajarea teritoriului în jurul monumentului și a Casei de cultură, și pentru realizarea acestora solicită aprobarea consiliului. Întreabă, dacă sunt obiecții ?

 

Nu sunt.

  

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere cu Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 146, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiei de Boli Infecţioase şi secției de Pneumologie, Compartimentului TBC, Compartimentului BK şi Dispensarului TBC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, varianta completată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre contractul cu Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia. Deja de mai mult timp sunt purtate discuții cu Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, cu privire la îmbunătățirea condițiilor funcționării Secției de boli infecțioase a Spitalului județean de urgență din Miercurea Ciuc. În acest moment cele  mai arzătoare probleme se datorează uzurii acoperișului, a ușilor și ferestrelor. Din acest motiv este în pericol exercitarea activităților personalului medical. Avizul de funcționare se eliberează pentru perioade foarte mici, câteva luni. Atât pacienții, cât și personalul sanitar resimte starea precară a imobilului. O văruire rezită numai până la prima ploaie. Din aceste motive s-a ajuns la o înțelegere cu Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia în sensul, că se acordă o sumă puțin mai mare pentru chirie, care față de valoarea investiției viitoare este simbolică, dar în cursul primăverii ei vor renova tot acoperișul. Importanța majoră în viitorul apropiat este transformarea Spitalului județean de urgență din Miercurea Ciuc într-o Clinică regională în următorii 6 ani, care urmează. Mulțumește pentru activitatea parlamentarilor UDMR în acest sens. Se pare că Agenția Națională de Investiții, CNI este dispus să preia toate cheltuielile aferente construcției unei secții noi de boli infecțioase. Dacă se va realiza, va fi foarte bine, pentru că județul va beneficia gratis de această nouă secție. Dacă nu, atunci va trebui construit din fonduri proprii sau Europene. Spitalul județean nu se poate lipsi de această secție. Dar în cinci-șase ani nu se poate prevedea mutarea secției din clădirea Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia. Erau câteva idei cu privire la mutarea acestuia în clădirea spitalului vechi din Gheorgheni, Bălan, sau Vlăhița, dar părerea medicilor specilaiști era, că sunt foarte multe cazuri foarte grave, când este nevoie de operații, sau intervenții de urgență și a altor specilizări medicale, care nu sunt prezente în acele localități. La Bălan și Vlăhița nu este nici o specializare prezentă. Din acest motiv nu se poate muta această secție în altă localitate. Prin această hotărâre azi se aprobă o chirie în jur de 50.000 lei lunar. Suma investiției depășește 300.000 euro. Consiliul județean va plăti 10.000 euro lunar ca chirie, dar ei vor investi mai mult de 300.000 euro și s-au oferit să continue reabilitarea.              

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán semnalează, că în Expunerea de motive s-a trecut data de 2013 în loc de 2023. Roagă să fie corectat.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că va fi corectat.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere cu Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 146, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiei de Boli Infecţioase şi secției de Pneumologie, Compartimentului TBC, Compartimentului BK şi Dispensarului TBC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, varianta completată.

Rezultatul votului: 24 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune realizat în cadrul proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector”, Programul Interreg Europe.

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că la o ședință anterioară a fost prezentat de către domnul vicepreședinte o aplicație la un alt Program turistic. Sunt mai multe Programe turistice la consiliul județean, care se completează și se susțin între ele, și oferă posibilități multiple pentru cei interesați în domeniul turistic. Ieri s-a întâlnit cu președintele Consilului Județean Covasna la lacul Sfânta Ana și au discutat despre această regiune în prezența domnului Dósa Levente, conducătorului asociației Ciomad-Bálványos. S-au gândit împreună la posibilitățile de dezvoltare a zonei lacului Sfânta Ana.  Sunt foarte multe proiecte turistice în derulare în acest moment, care vor favoriza circulația turistică a județului. Roagă pe domnul Dósa Levente, să prezinte propuneri cu privire la dezvoltarea rurală turistică în viitorul apropiat.

 

Domnul Dósa Levente, conducătorul asociației Ciomad-Bálványos prezintă Planul de acțiune în cadrul Proiectului  RuralGrowth Interreg, care se derulează în 54 luni, și care este produsul cel mai important al acestui proiect. Scopurile principale ale proiectului sunt majorarea cotei de piață al intereprinderilor mici și mijlocii rurale în domeniu și dezvoltarea politicilor de specialitate prin introducerea soluțiilor innovative, care ajută societățile turistice rurale.  Va ghida activitatea turistică a județului spre o direcție concretă, pentru că acum se desfășoară, dar fără coordonare. Parteneriatul se realizează într-o consorție internațională. Depunătorul proiectului și coordonatorul este consiliul local din orașul Nagykanizsa, Ungaria. Mai sunt parteneri și regiunea  Drenthe din Olanda, serviciul turistic Savolonia, rețeaua Delta 2000, care conține zone de Natura 2000, consiliul județean Medina Del Campo din Spania, Consiliul Județean Harghita și ca consultant, Universitatea din Newcastle.

Spune, că principalul produs al proiectului este Planul de acțiune, care trebuie să fie punctul de pornire a proiectului. Scopul este realizarea managementului eficient al produselor locale. Proiectul va înbunătăți instrumentele politicii de dezvoltare, colaborarea între mediul privat și public în domeniul turismului, ceea ce este în acest moment destul de anevoios și fructificarea experiențelor rezultate prin derularea proiectului prin transmiterea acestora întreprinzătorilor locali. Planul de acțiuni este produsul unui proces îndelungat, și are două componente. În prima parte sunt cuprinse solicitările factorilor locali și experiențele acestora. Partea cealaltă conține discuțiile și consluziile întreprinderilor mici și mijlocii din zonă. Puse laolaltă, și după efectuarea studiului de caz de către specialiștii din Universitatea Newcastle a luat naștere acest Plan de acțiune, care trasează cinci obiective de atins, care pe căi diferite, dar toate vor ajuta dezvoltarea turistică a ținutului. Primul se referă la dezvoltarea infrastructurii de circulație pentru persoane și mărfuri . Se știe, că rețeaua de drumuri trebuie îmbunătățită. Trebuie îmbunătățită și strategia.  Următorul obiectiv este îmbunătățirea posibilităților de angajare în interesul stopării emigrației forței de muncă active. Se poate realiza prin instruirea și angajarea tinerilor pe de o parte, iar pe de altă parte, sprijinirea spiritului de antreprenor. Al treilea obiectiv este colaborarea. Crearea rețelelor profesionale și promovarea comună a ofertelor comune. În acest sens s-au făcut pași prin implementarea aplicației turistice nu demult prezentată într-o ședință anterioară. Transmiterea ofertelor comune către destinația țintă este pasul cheie de aplicare. Este necesar pregătirea unei Strategii de marketing comun pentru județul Harghita și  implementarea acestuia. Încă nu este posibilă prezentarea județului cu o comunicare coerentă la un public țintă pe un site turistic. Al patrulea obiectiv se ocupă de ridicarea cotei de piață a intreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de turism. Ajunge să se reflecte asupra funcționării acestor tipuri de societăți în vestul Europei, și imediat se va constata diferența. Evident se pot îmbunătăți și capacitățile de conducere a conducătorilor acestora. Ridicarea standardelor unităților de cazare, a calității serviciilor și atenția axată pe nevoile vizitatorilor, turiștilor. Ultimul obiectiv se referă la exploatarea eficientă a potențialului turistic. Se știe, că județul Harghita are de toate pe plan turistic, mai puțin marea. Dar poate nici nu este nevoie de mare. Se poate ajuta și dezvolta promovarea brandurilor locale, regionale, cum este și brandul ”Székely termék” pentru a se putea utiliza pe o arie mai extinsă. Ar mai fi depistarea și cartografierea locurilor interesante și accesibilitatea informațiilor cu privire la acestea pentru turiști. Ultima acțiune se referă și la prezentarea locațiilor obiectivelor turistice.                

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că precum s-a auzit, sunt mai multe activități, care se leagă și favorizează activitatea turistică din județ. A fost o inițiativă bună construirea drumurilor, comunicația între părțile interesate, toate avansează într-o anumită măsură.

 

Domnul  vicepreședinte Bíró Barna Botond mulțumește pentru efortul depus. În ultimul semestru a urmărit cu atenție detaliile acestei activități. Are încredere, că în viitor ceea ce se regăsește în acest plan de acțiune poate fi urmărit și va fi cuprins în Strategia turistică, prin care va rezulta un document complex, care va avea în vedere toate inițiativele bune și rezultatele studiilor realizate în domeniu. Bazându-se pe aceasta, se va putea elabora un Plan de acțiune concret pe termen lung, care va conține și punctele, cu care se va ocupa prioritar, și  care va avea și rezultatele scontate. Se poate vedea, că aplicația turistică accesibilă pe telefoane mobile pornită săptămâna trecută a avut mai mult de o mie de descărcări într-o săptămână în situația când nici nu a fost promovat pe scară largă. În viitor se va pune accentul pe transmiterea acestuia la cât mai mulți oameni, favorizând turismul județului și dezvoltarea societăților cu activitate de turism.

   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune realizat în cadrul proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector”, Programul Interreg Europe.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru realizarea acestei prezentații domnului Dósa Levente și doamnei Farkas Enikő. De acum încolo trebuie numai aplicat acest Plan de acțiune.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de proprietate înscris în CF nr. 50554, pe motiv de indicare greșită a traseului drumului județean DJ 174C, varianta completată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că prin această hotărâre se va corecta o eroare. A fost inclus în documentații un drum forestier, și societatea nu a intabulat drumul potrivit. Trebuie corectat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de proprietate înscris în CF nr. 50554, pe motiv de indicare greșită a traseului drumului județean DJ 174C, varianta completată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului nr. 251/31.10.2018, pentru utilizare și acces în zona drumului public, situată în zona DN 12A km 0+550-0+925, încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov și Județul Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că este vorba despre legarea punctului de colectare a deșeurilor din Miercurea Ciuc la drumul principal.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului nr. 251/31.10.2018, pentru utilizare și acces în zona drumului public, situată în zona DN 12A km 0+550-0+925, încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov și Județul Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de sport a județului Harghita, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că urmează mai multe strategii ale județului Harghita, și la fiecare se va completa preambulul hotărârii cu numărul hotărârilor inițiale.  La primul se va trece în preambulul proiectului de hotărâre Hotărârea cu nr.290/2016. De fapt modificarea la toate cinci se leagă de promovarea sportului și turismului de echitație  și terapia copiilor bolnavi prin acest sport. În  toate trei teme să figureze acest domeniu având în vedere, că județul Harghita este considerat un imperiu al cailor. Mai ales, dacă este vorba despre mânarea cailor, căruțelor, județul se poate mândri de titluri și premii la multe competiții, și la nivel European. Dar sunt concurenți de seamă și în domeniul călăriei de curse, sau competiții Military, unde au fost câștigate premii. Au fost construite multe manejuri. În zona Cristur de exemplu mulți copii practică acest sport. Se practică și terapia cu cai în mai multe părți a județului, care ajută la dezvoltarea personalității, a vindecării. Este foarte dezvoltat călăria de teren. Vin mulți turiști din alte țări, care cutreieră meleagurile Harghitene călărind. Acest tip de turism se dezvoltă foarte dinamic. Cu ajutorul Fondului Bethlen Gábor se va iniția, ca pensiunile să asigure și adăposturi pentru cai pe anumite artere, ceea ce se leagă la tema discutată mai înainte. Au fost depuse propuneri în domeniu și în Strategia de turism. Cele cinci hotărâri au ca scop promovarea acestei ramuri de turism național.    

 

Domnul conmsilier județean Zakariás Zoltán spune, că având în vedere legătura celor cinci hotărâri prin tema comună, observația dânsului va fi valabil la toate. Roagă să fie trecut în fiecare rezultatul lucrărilor comisiilor de specialitate. Întreabă de la reprezentanții Direcției generale administrație publică locală despre rapoartele de specialitate, din care două este diferit de restul. Trebuie decis dacă se va modifica Strategia, sau hotărârea, cu care a fost aprobată Strategia. În acest caz trebuie reformulate cele cinci proiecte de hotărâri. Poate, că este numai o problemă de formă. În fond sunt de acord cu toate cinci, dar să aibă toate o prezentare uniformă.

 

Domnul Vágássy Alpár, director general la Direcția generală administrație publică locală răspunde, că evident proiectele de hotărâri vor mai fi corectate, se vor trece și comisiile de specialitate, se vor completa titlurile și vor fi trecute și numerele hotărârilor, cu care au fost aprobate dinainte, împreună cu menționarea felului Strategiei. Din partea inițiatorilor colegii sunt în concediu, și până acum nu au putut să corecteze conform rapoartelor de specialitate. 

    

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Strategiei de sport a județului Harghita, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de tineret a județului Harghita pe perioada de 2015-2020, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că se va trece în preambulul și titlul proiectului de hotărâre Hotărârea cu nr.296/2016.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Strategiei de tineret a județului Harghita pe perioada de 2015-2020, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului din județul Harghita, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că se va trece în preambulul și titlul proiectului de hotărâre Hotărârea cu nr.105/2009.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului din județul Harghita, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare generală a județului Harghita pentru perioada de 2010-2020, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că se va trece în preambulul și titlul proiectului de hotărâre Hotărârea cu nr.10/2017.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Strategiei de Dezvoltare generală a județului Harghita pentru perioada de 2010-2020, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Strategiei de dezvoltare rurală a județului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că se va trece în preambulul și titlul proiectului de hotărâre Hotărârea cu nr.317/2010.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Strategiei de dezvoltare rurală a județului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar, varianta completată și reformulată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Harghita, pentru perioada 2019-2023-2028.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că acest proiect de hotărâre cuprinde și Strategia prezentată de domnul director Elekes Zoltán.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Harghita, pentru perioada 2019-2023-2028.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2019, varianta completată.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că trebuie scoase comisiile de specialitate, pentru că nu a fost discutată tema.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2019, varianta completată.

 

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2019, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că a fost discutat și cu producătorii agricoli din județ această propunere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2019, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2019, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că precum și în anii anteriori se vor menține taxele județene la același nivel, nu vor crește.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2019, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2018 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general la Direcția generală economică spune, că listele au fost communicate de către ANAF și consiliul județean trebuie numai să avizeze. Nu se va propune nimic din partea consiliului județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că s-a comunicat din partea ANAF o listă de referință a prețurilor din mai multe domenii de activitate. S-a putut parcurge lista din anexă. Se poate acorda votul consultativ da sau nu.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán este de acord cu domnul președinte, că nu se înțelege deloc despre ce este vorba, pentru că nu a fost comunicat nici Expunerea de motive, nici anexa. Consideră, că în acest moment nu are despre ce  să voteze.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune, ca dacă este necesar să se amâne votul la acest punct, până se va distribui anexa. Se pare că totuși se poate vota asupra acestui punct.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2018 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu Uniunea Jurnaliștilor Maghiari Din România.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este vorba despre prelungirea contractului, conform căruia odată pe an se organizează ziua presei libere, se premiază cei mai buni jurnaliști din acel an. Scopul este promovarea activității de presă.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă dacă este vorba despre contract de parteneriat sau de convenție ? Pentru că în textul contractului sunt menționate două expresii diferite, contract și convenție, dar ar trebui folosit același termen peste tot.

 

Domnul Vágássy Alpár, director general la Direcția generală administrație publică locală al județului Harghita răspunde, că cele două expresii sunt sinonime, au același înțeles. Dar se poate corecta ca terminologia să fie la fel peste tot.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu Uniunea Jurnaliștilor Maghiari Din România.

Rezultatul votului: 21 Da, 6 Abțineri.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.  116 /2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.  116 /2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE DJ125 - LOT2 KM 0+000 - 18+900”

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este gata documentația preliminară a drumului prin Ciucul de sus, care se va reabilita prin POR, DALI-ul.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune, că este vorba despre drumul județean DJ 125, drumul, care merge din comuna Cârța spre orașul Bălan. Se pare, că la început de an iar vor fi regrupări la punctul 6.1 la POR. Vor fi alocați alte sume la capitolul 6.1 din POR, care se referă la drumurile județene. Aceasta va fi al doilea drum județean, pentru care proiectul va fi aprobat la nivel de DALI după DJ128. Cum sosește avizul necesar de la Apele Române pentru drumul județean DJ137, va fi aprobat și acela, unde erau probleme cu un pod. La cel discutat azi, toate avizele, sunt în ordine. Este un drum foarte important din zona Ciucului. Speră, că se va putea încărca mîn POR și vor putea fi cheltuiți banii de acolo. A fost comunicat proiectul de hotărâre, s-a putut vedea, că valorea totală este de 55 milioane. Vor fi mai multe tipuri de  reabilitări pe acest tronson. Nu este o lucrare complicată, și acum este practicabilă, dar este important, ca circulația să se desfășoare în împrejurări potrivite.

   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE DJ125 - LOT2 KM 0+000 - 18+900”.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2018

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că față de execuția bugetului de la sfârșitul lunii septembrie, dacă se ia media lunară a lunilor octombrie și noiembrie se poate constata, că situația este mult mai bună. De exemplu, la investiții la drumuri s-a dublat suma cheltuită. Dar și așa este numai 19% din cel planificat și avansează destul de lent. Execuția investițiilor nu ajunge la valori, care ar necesita regrupări din creditul discutat.  Din acest motiv, declară, că nu va sprijini acest proiect de hotărâre.

    

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2018

Rezultatul votului: 23 Da, 4 Abțineri.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia zero

corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, rectificată prin Hotărârea nr.221/2017

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că se dorește efectuarea unei corecții, care privesc pe colegii mai tineri dintre angajații consiliului județean. De la salariile  debutanților și  asistenților la o următoare categorie superioară din statul de funcții există o diferență foarte mare. Se dorește, ca tinerii să fie atrași de locurile de muncă de la consiliul județean. Media vârstei salariaților din consiliul județean este mult sub nivelul altor consilii județene. Acești colegi debutanți, sau asistenți duc în spinare de multe ori proiecte de mai multe milioane de euro. Ar primi în jur de 300 lei în plus, dacă se votează acest proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre a mai fost introdus de mai multe ori la mai multe ședințe a consiliului județean. Din păcate colega, care a fost la conducerea sindicatului angajaților a plecat să lucreze la Prefectura județului Harghita, și nu a predat altcuiva conducerea sindicatului, deși i-a fost solicitat acest lucru. De aceea în cursul întregului an era blocat această inițiativă de modificare salarială. Legea prevede, că și în cazul inexistenței competenței de decizie a organului de conducere al sindicatului salariaților, consiliul județean are obligația de a se consulta cu organizația sindicală. Deja a treia oară a înaintat adresă la domnul Prefect, că nu este în ordine, că cineva pleacă acasă cu ștampilă, cu cont bancar, cu tot, lăsând organizația sindicală în impas. Astfel nici comisia paritară al consiliului județean nu a putut funcționa, nici comisia de disciplină. Orice inițiativă, care, privește drepturile salariaților, fără consultarea sindicatului nu poate fi pusă în execuție în condiții legale. Aceasta este situația acum. Au fost efectuate corecții în proiectul de hotărâre cu privire la situația responsabililor financiari din cadrul unităților subordonate, a căror situație trebuie îmbunătățită, pentru că este o lipsă acută a contabililor nu numai la consiliul județean, dar și la consiliile locale. Sunt unități subordonate, unde într-un an au lucrat și 5 contabili unul după altul, pentru că mereu găsesc un loc de muncă, unde retribuția este mai mare. În aceste condiții este destul de greu păstrarea continuității salariaților la acest post, de aceea se dorește majorarea salariilor acestora. Sunt două amendamente, care au fost distribuite înainte de ședință. Întreabă, dacă dorește să ia cuvântul cineva ?

 

Nu este nici o obiecție.        

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond nr. 31859/2018 asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia zero corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, rectificată prin Hotărârea nr.221/2017

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond nr. 31261/2018 asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia zero corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, rectificată prin Hotărârea nr.221/2017

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia zero corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, rectificată prin Hotărârea nr.221/2017, varianta completată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita în Școala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că s-a ajuns la finalul unei proceduri lungi, anevoioase și felicită pe domnul director Sándor Árpád, cine s-a alăturat în mers să conducă o instituție destul de voluminoasă. Crede, că nimeni nu a auzit nimic rău despre activitatea Școlii Populare de Artă și Meserii, nici dânsul nu a primit semnale negative personal sau din presă. S-a ajuns în ultima fază a reorganizării acestei instituții, modificarea denumirii acestuia.

 

Domnul Sándor Árpád, directorul Școlii Populare de Artă și Meserii salută pe toți cei prezenți. Prezintă o scurtă descriere despre persoana Vámszer Géza, numele, care va fi preluat de instituția pe care o coordonează. Vámszer Géza a fost sociolog, istoric de artă, profesor gimnazial. Din anul 1926 a predat materia de desen la Școala de artă din Odorheiu Secuiesc. Aici s-a alăturat studiilor activității de învățământ public științific al personalităților Haáz Rezső, Bányai János, și  Lévay Lajos. Atunci și-a dat seama, că menirea dânsului este de a educa populația de la sate, de a scrie despre modul de viață, datini, obiceiuri, valori culturale și populare ale secuilor. Până la urmă a cules materiale și în domeniul istoriei localităților și a artei religioase ale satelor secuiești. Între anii 1929-1944 a predat în Liceul romano-catolic din Miecurea Ciuc. Pe lângă activitatea de profesor, a participat și la organizarea drumețiilor în natură și a turismului. În anul 1931 a avut inițiativa de a înființa Organizația Turistică din Ciuc. În anul 1934 a fost publicat lucrarea dânsului cu titlul Îndrumarul turistic și cartografic al regiunii Ciuc. A inițiat și organizat acțiunea de colectare fonduri, în urma căruia s-a realizat Casa turistică de la Suta, pista de sărituri de schi, și Casa turistică de la Piatra Singuratică. A organizat nenumărate drumeții, la care a participat împreună cu elevii dânsului. A făcut multe fotografii, și desene din mai multe zone ale județului, care acum sunt documente vii ale localităților, a culturii populare, a portului popular, a meșteșugurilor populare și a evenimentelor din satele secuiești. A contribuit și la păstrarea tradiției dansului popular. A contribuit la restaurări de biserici în zona Ciucului de sus efectuând cecetări cu privire la originea și arhitectura acestora.

            După ședință invită consiliul județean să participe la o scurtă festivitate de Crăciun prezentată de formația de muzică clasică de copii, înființată în luna octombrie, la începutul anului școlar și a echipei de balet de la Școala populară de artă.           

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita în Școala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 316/2018 privind aprobarea închirierii, de către Spitalul de Psihiatrie Tulgheş a unui spaţiu în suprafaţă de 67,91 mp aflat la parterul Pavilionului nr. 10 situat în curtea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, nr. 342, comuna Tulgheş, județul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş precum și aprobarea închirierii, de către Spitalul de Psihiatrie Tulgheş a unui spaţiu în suprafaţă de 67,91 mp aflat la parterul Pavilionului nr. 10 situat în curtea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, nr. 342, comuna Tulgheş, județul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, varianta corectată

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în cazul Hotărârii Consiliului Județean Harghita 316/2018 , care va fi acum revocată, propune să fie efectuat o modificare în articolul 2, modificare, care a fost propus și la ședința, când a fost  adoptat hotărârea.  La articolul 2, aliniatul 1 este trecut fraza ”aparținând patrimoniului județului Harghita” și ar trebui ”aparținând domeniului public al județului Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 316/2018 privind aprobarea închirierii, de către Spitalul de Psihiatrie Tulgheş a unui spaţiu în suprafaţă de 67,91 mp aflat la parterul Pavilionului nr. 10 situat în curtea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, nr. 342, comuna Tulgheş, județul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş precum și aprobarea închirierii, de către Spitalul de Psihiatrie Tulgheş a unui spaţiu în suprafaţă de 67,91 mp aflat la parterul Pavilionului nr. 10 situat în curtea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, nr. 342, comuna Tulgheş, județul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, varianta corectată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate a camerei nr. 422 din Palatul administrativ județean precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate a camerei nr. 422 din Palatul administrativ județean precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unor spatii din incinta Policlinicii stomatologice, situat în Miercurea Ciuc, Bulevardul Timișoarei, nr. 4, județul Harghita precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unor spatii din incinta Policlinicii stomatologice, situat în Miercurea Ciuc, Bulevardul Timișoarei, nr. 4, județul Harghita precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita,  cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita,  cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind ”Reabilitarea unor imobile pentru înființare Incubator de afaceri în Orașul Cristuru Secuiesc pentru proiectul POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind ”Reabilitarea unor imobile pentru înființare Incubator de afaceri în Orașul Cristuru Secuiesc pentru proiectul POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de predare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a unor suprafețe de teren necesare pentru realizării obiectivelor de investiții ”Extinderea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean de urgență Miercurea Ciuc” respectiv ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile de Pneumonologie și Boli Infecțioase”, situat in municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita, str. dr. Dénes László nr.2, aflat in proprietatea Județului Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că s-a mai discutat această problemă. Trebuie exprimat intenția mai întâi. Domnul senator Tánczos Barna a spus, că în cursul săptămânii au fost mai multe discuții. Și domnul deputat Bende Sándor a discutat cu autoritățile de la CNI despre construcția celor două imobile, care ar trebui suportate de către Guvern. Pentru ca în cursul săptămânii viitoare să poată începe discuțiile cu privire la condițiile și în ce faze se vor preda, este necesar adoptarea unei hotărâri al consiliului județean. Ceea ce privește studiul de fezabilitate al Secției de urgențe, aceasta deja se află în ultima fază. Studiul de fezabilitate pentru Secția de boli infecțioase se va realiza până la vară, pentru că acum se află la comisia de deliberare documentața de achiziție publică. Din păcate nu s-a prezentat nimeni, și trebuia reluat procedura.        

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea intenției de predare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a unor suprafețe de teren necesare pentru realizării obiectivelor de investiții ”Extinderea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean de urgență Miercurea Ciuc” respectiv ”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile de Pneumonologie și Boli Infecțioase”, situat in municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita, str. dr. Dénes László nr.2, aflat in proprietatea Județului Harghita.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás asupra imobilelor Vila nr. 6, cantina sezonieră Vila nr. 23/a, magazia de alimente, precum și a terenului aferent acestora din localitatea Băile Homorod aflate în domeniul public al Judeţului Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că urmează cele două proiecte de hotărâri, care nu au putut fi aprobate anterior din motivul, că nu era cvorum necesar. S-a căutat o metodă prin care să poată funcționa Vila nr. 6 de la Homorod. Se vrea extinderea activităților denumite școala din pădure. Ieri a fost întâlnirea de sfârșit de an cu Salvamontiștii.  Este îmbucurător, că în zona Vlăhița s-a format încă o echipă de salvamontiști. Înseamnă, că în zonă se accentuează activitățile și posibilitățile activităților școlii de pădure. Au fost solicitări și din partea zonei Vlăhița, ca salvamontiștilor de acolo să fie asigurate locații. Din acest motiv, mai întâi s-a dorit transferarea Vilei nr.6 salvamontiștilor. Părerea juriștilor era, că nu este specificat exact în legislație, dacă salvamontiștii pot organiza tabere. În județul Covasna Școala populară de artă administrează tabererele restituite. Astfel se va proceda și în Harghita. Este foarte anevoioasă problema cotizațiilor, depinde de localitățile afiliate, de data ședințelor consiliilor de administrație. Dacă trebuie achiziționată până și ultima bucată de lemn de foc din cotizație, atunci până la virarea acesteia țevile și caloriferele vor îngheța în clădire. Din acest motiv se va propune, ca să ajungă în administrarea Școlii populare de artă și meserii. Dar mai întâi se va lua înapoi la consiliul județean, decizie, care necesită 21 de voturi.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán amintește, că la ședința anterioară a consiliului județean, când a fost aprobat statul de funcții al Școlii populare de artă și meserii, domnul președinte a spus, că s-a dorit, ca acest imobil să fie dat în administrarea ADI Munții Harghita, care a semnalat, că nu poate efectua cum trebuie această sarcină. În materialul  comunicat recent se află și adresa ADI Munții Harghita, care nu specifică acest aspect, chiar este menționat din partea conducerii asociației, că ar dori să preia imobilul. Întreabă pe domnul președinte care este motivul exact atunci, pentru care nu se mai dă în administrarea ADI-ului ? Administrarea Vilei nr.6 a putut porni cum trebuie în primăvara anului 2017. După un an și jumătate deja se schimbă admnistratorul, ceea ce nu este eficient și dorește să primească răspuns, că de ce este nevoie de această schimbare, pentru că sunt și alte zvonuri, decât cele prezentate acum.

 

Domnul președinte Borboly Csaba susține, că funcționarea imobilului din cotizații, unde trebuie specificat destinația banilor, este mai puțin indicat. Aici dă dreptate domnului consilier. Se caută de aceea și alte soluții mai bune. Acceptă, dacă sunt propuneri mai bune, pentru că această tabără trebuie să funcționeze. Deocamdată aceasta este soluția bună, pentru că Școala populară de artă poate înfința o secție separată în cadrul Școlii de pădure și cu personal separat, ca mii de copii să poată petrece multe zile în natură în colaborare cu salvamontiștii. Deocamdată este o soluție simplă. Soluție mai bună va fi, când cineva va veni cu o idee mai bună.        

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că domnul consilier județean Incze Csongor nu a votat la acest punct.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită de la Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás asupra imobilelor Vila nr. 6, cantina sezonieră Vila nr. 23/a, magazia de alimente, precum și a terenului aferent acestora din localitatea Băile Homorod aflate în domeniul public al Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da, 4 Nu, 2 Abțineri.

 

Se trece la ultimul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului Vila nr. 6 din localitatea Băile Homorod din domeniul public al Judeţului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă și Meserii al Județului Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului Vila nr. 6 din localitatea Băile Homorod din domeniul public al Judeţului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă și Meserii al Județului Harghita.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond anunță consiliul, că a avut două deplasări în Ungaria. La prima a ținut o prezentare în cadrul Școlii Politice din Ardeal despre sistemul instituțional deconcentrat și descentralizat în Colegiul Matheas Corvinus. S-a întâlnit cu conducerea județului înfrățit Heves și au discutat despre planurile viitoare. Săptămâna trecută a fost la o întrevedere cu conducerea județului Pest despre posibilitățile viitoare și au vorbit și despre aplicația Visit Harghita, care ar putea fi promovat pe situl lor, pentru că sunt foarte mulți turiști din Ungaria, care vin în timpul anului în județul Harghita, și ar putea alege dintre destinații și evenimente, la care ar putea participa.  Dorește Crăciun fericit și La Mulți Ani tuturor.     

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán adaugă la ultimul punct de pe Ordinea de zi, că a observat o condiție ciudată în contract. Dacă consideră ceilalți, să rămâne așa, dar citește, ca să știe cu toții. La capitolul 5.2, aliniatul 16 este trecut astfel la obligațiile administratorului: ”să transmită bunurile primite în administrare în concesiune sau în comodat unui operator autorizat titular al licenței de distribuție furnizare a energiei electrice în condițiile legii, în vederea exploatării sistemului de electrificare”.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă este vorba despre factura de electricitate, nu ?

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, dacă chiar trebuie folosit această expresie ?

 

   Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că la o următoare ședință se va readuce hotărârea, și se va scoate textul obiectat, acum nu se va mai întoarce asupra lui.

Întreabă, dacă au primit invitația consilierii la evenimentul Gala Sportului ? Nu se vor face apeluri din partea Cancelariei, dar roagă pe toți consilierii județeni, să anunțe intenția de participare la eveniment. Este necesar, ca moderatorul să știe care consilier județean din ce zonă dorește să premieze sportivii de elită din județ. Dorește sărbători fericite tuturor și mulțumește pentru activitatea fiecăruia.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 decembrie 2018 cu număr de înregistrare  nr.  1902  /  29.01.2019  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,  28 ianuarie 2019

 

 

 

Președinte                                                                      Pt.  Secretarul județului

Borboly Csaba                                                              Egyed Árpád

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 EX