Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 17:44:44
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinare CJH din 19 octombrie 2018

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 octombrie 2018

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 19 octombrie 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

18

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

19

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1063 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita din Municipiul Odorheiu Secuiesc.

Invită pe domnul Bicăjanu Vasile, să vină alături și să clarifice cu domnul secretar punctele obiectate de juriști până se va ajunge la ele cu Ordinea de zi. Ședința va fi începută cu capitolul Diverse, în cadrul căruia va lua cuvântul domnul senator Antal Lóránt, care este invitatul de onoare al acestei ședințe. Felicită pe domnul senator pentru trecerea inițiativei legislative depus de dânsul, despre care roagă să-l facă cunoscut.

            Anunță, că în data de 10 octombrie 2018 a fost în Vatican la o audiență la papă. Era o oportunitate pentru oamenii din această zonă, posibilitate de a ține legătura cu oameni importanți din administrația papală. Contrar unor explicații tendențioase din partea presei, care au încercat să evidențieze afirmații defăimătoare asupra bisericii catolice și conducătorului acestuia, totuși a fost un moment foarte important din mai multe considerente. Încă nu a fost organizat o astfel de reprezentație din partea unui grup așa de bine organizat, în porturi populare și cu program artistic propriu în Piața Vaticanului. Scopul pelerinajului de fapt era solicitarea acordării titlului de ”Preafericit” pentru răposatul episcop Márton Áron.

 

 

Domnul consilier județean Berde László anunță, că a participat în Bruxelles la o dezbatere cu privire la migrarea forței de muncă și problematica plecării tinerilor din țară. Au reprezentat județul Harghita. Se știe, că este o problemă arzătoare a județului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru efortul depus de către domnul consilier și din punct de vedere fizic, pentru că trebuia să ajute la deservirea parlamentarilor din Bruxelles, care se îngrămădeau la standurile amenajate ale delegației Harghitene.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita explică în prealabil, cu privire la acordarea subvenției pentru Sport Club Miercurea Ciuc pe anul 2018, că în procesul, care este în derulare pentru subvenția din anul 2017, în care Prefectura a atacat consiliul județean în contencios administrativ la Tribunalul Harghita pentru anularea hotărârii consiliului județean, judecătorul acum a solicitat, acum a avut termen, ca Sport Club Miercurea Ciuc să demonstreze în scris, dacă din totalul veniturilor pe anul 2015-2016 și evident 2017, a realizat pentru fiecare an în parte mai mult de 20% din activități de natură economică. Dacă erau activități de natura sportului, potrivit practicii judiciare a Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg, sunt patru criterii pentru activitățile sportive, dacă sunt, sau nu sunt consemnate activități economice, și aceasta este una dintre ele, în cazul de față, dacă mai mult de 20% din veniturile totale pe un an calendaristic sunt sau nu sunt obținute, provin din activități economice. Dacă mai mult de 20%, de exemplu 21%, provin din activități de natură economică, de exemplu, din vânzarea biletelor la competițiile sportive, sau alte evenimente, atunci este activitate economică, și trebuie obținut în prealabil avizul Consiliului Concurenței pentru acordarea subvenției. Este prevăzut și de legislația românească în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014. Acest lucru nu este acum clarificat pentru anul 2018. Nu rezultă certitudinea. Trebuie clarificată, documentată, după care se poate discuta.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune să fie clarificat problema specificată de domnul secretar. Domnul vicepreședinte Barti Tihamér a ieșit să discute cu reprezentantul clubului. Până la revenirea domnului vicepreședinte, dă cuvântul domnului senator Antal Lóránt, pe care-l felicită pentru inițiativele legislative aprobate până acum, și la ce se poate aștepta în viitor.       

 

Domnul senator Antal Lóránt înșirează legile, la care s-au înaintat modificări din partea grupului UDMR din Senat, care au și fost aprobate. De exemplu, la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, s-a reușit modificarea statutului entităților din această categorie astfel, ca la rândul lor, pot fi finanțatori ai unor activități. O altă realizare obținută este, ca Curtea de Conturi a României nu va putea verifica proiecte care au valoare sub 136.000 lei, nu-l poate audia. Pe de altă parte era un impediment al legislației, că aceste entități numai la jumătatea anului următor au putut să semneze contracte de finanțare din motivul, că închiderea anului s-a făcut numai  în primăvara anului următor, în mai. S-a introdus acel principiu, conform căruia dintre aceste entități cei, care au început să deruleze proiecte, și au avut cheltuieli în cursul derulării, care au fost acoperite din surse proprii, aceste cheltuieli să poată fi decontate. Mulțumește domnilor Borboly Csaba și Barti Tihamér pentru colaborare și pentru propunerile înaintate, totodată conducerii ADI-urilor, care au contribuit cu observații. Amintește interpelarea dânsului la doamna Ministru de Interne, pe care l-a făcut public pe blogul personal, și în urma căruia, în loc de ianuarie 2019, în sistemul de înregistrare online a autovehiculelor deja s-au eliberat în jur de 500 de locuri libere.   Dorește spor la treabă, și eficiență în activitatea tuturor.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că de mai mulți ani prersistă problema cu procesele verbale întocmite de către Curtea de Conturi a României. S-ar fi dorit modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi în sensul, că în cazul, când auditorii Curții de Conturi stabilesc un prejudiciu evaluat, care din anul 2017 de fapt nici nu se mai poate numi evaluat, ci stabilit, cert, măsură, care atrage consecințe juridice majore. Din acest motiv există o amestecătură de mai mulți ani în practica administrativă, și nu se știe de când trebuie începută recuperarea prejudiciului, și mai ales, problema cea mai delicată, fiind vorba despre funcționari publici și Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, care prevede, că la 30 de zile de la stabilirea prejudiciului trebuie eliberat ordinul de imputare. De aici provin problemele. Restul angajaților trebuie dați în judecată și prejudiciul trebuie recuperat în instanță. Acolo însă este mai mult timp pentru prescripție. Dar în cazul funcționarilor publici termenul este de 30 de zile. Demult se încearcă explicarea acestui lucru, dar nimeni nu a făcut nimic. Problema a fost preluată pentru rezolvare de către Asociația Națională a Consiliilor Județene, dar rezultate concrete încă nu sunt. S-a solicitat, ca executarea prejudiciului stabilit de Curtea de Conturi a României să înceapă de la data sentinței definitive în urma atacării acesteia în contencios administrativ. Acest lucru nu se modifică, deși se solicită de mai mulți ani creând o harababură și în practica judiciară. Sunt soluții diferite date de instanțe diferite. Sunt într-o situație imposibilă colegii, care timp de mai mulți ani trăiesc cu posibilitatea de a fi executați cu milioane de lei, care de fapt poate nici nu sunt prejudicii până la soluția finală dată în procesele cu Curtea  de Conturi.        

 

Domnul senator Antal Lóránt răspunde, că există un Cod Administrativ, la întocmirea căruia grupul UDMR a contribuit semnificativ, și pe care-l consideră foarte bun, dar care a fost atacat la Curtea Constituțională a României de președintele țării. Pe de altă parte, în sesiunea Parlamentară trecută a fost elaborat pachetul legislativ, care reglementează activitatea Curții de Conturi a României, care gestionează tocmai aceste aspecte. Definește calitatea Curții de Conturi, procedura defalcată de lucru al acestuia în sensul, că verifică, sau dă sfaturi. Au fost incluse pasaje, conform cărora instituțiile publice vor avea dreptul să solicite audit de la Curtea de Conturi înainte de luarea unor decizii, tocmai de aceea, ca să fie evitate cazurile din trecut, când Curtea de Conturi a venit, a executat și a decis într-o problemă. Din păcate și această propunere a fost atacată de președintele României la Curtea Constituțională, care în această săptămână va da o soluție. Dacă va trece această inițiativă, legea va fi mult mai prietenos din punct de vedere al administrației locale. Dacă va trece și Codul Administrativ, atunci de exemplu va veni în administrarea județelor atât înregistrarea autovehicolelor, cât și eliberarea permiselor de conducere și a cărților de identitate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului senator pentru informare. Ar considera oportun prezența unui parlamentar la fiecare ședință a consiliului județean, care să facă cunoscut noutățile în domeniul legislativ. Propune, ca să se revină la Ordinea de zi.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că sunt prezenți 18 consilieri județeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune, ca punctul 2 să fie scos, pentru că nu sunt de față 2/3 dintre consilierii județeni. Este vorba despre podul de la Dejuțiu, proiect de hotărâre, care va fi readus la ședința următoare. Va fi scos și punctul 13. Cel cu nr. 14  nu a fost discutat la ședința de conducere. Dar roagă, ca domnul Pál Péter să fie întrebat, dacă acceptă să fie nominalizat ca reprezentat al consiliului județean, ca membru AGA. Dacă nu acceptă, va depune demisia ulterior. Domnul secretar însă are nevoie de un acord de acceptare înregistrat acum.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 18. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată :

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei pentru Clubul Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2018 ale Centrului de zi din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 52.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

 

 1. Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, privind investiția ”Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”. pentru proiectul ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

 

 1. Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

 

 1. Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

 

 1. Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 202/2018 privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență", cod SMIS: 125265

 

 1. Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 200/2018 privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna" cod SMIS: 125266

 

 1. Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 199/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ” Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna ", cod SMIS: 125266

 

 1. Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 201/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență", cod SMIS: 125265

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Pál Péter în funcția de director la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată

 

Diverse

 

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe directorul general domnul Bicăjanu Vasile, să prezinte modificările de buget.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general Direcția generală economică explică modificările de buget. Sunt cuprinse sumele necesare amenajării trotuarelor de la Zetea, investiția ”Reabilitarea secției de hidroterapie al secției de terapie al Centrului de Dezvoltare Timpurie Sânmartin”, serviciu de elaborare a Planului urbanistic zonal în zona Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, și subvenția pentru Sport Club.  

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, că în cazul investiției la  trotuarele din Zetea, în tabelul documentației, valoarea lucrării de 217.000 lei se majorează la 377.000 lei. Crede, că această modificare ar fi trebuit să fie aprobată de consiliul județean. În anexa de lângă buget și acum apare suma totală a investiției de  217.000 lei. Acum din senin se majorează la 377.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba explică, că se știe ce anevoios s-au derulat lucrările la această investiție. O societate foarte incompetentă s-a oferit să execute la un preț de 60%, și până la urmă nu a putut să execute. După multe discuții și procese, s-a înțeles cu autoritatea locală, ca să fie desfăcut contractul, după care a trebuit reevaluat lucrarea rămasă. Reevaluarea a fost acceptată de proiectant și de consiliul local, și s-a inclus și partea din lucrare efectuată de societatea anterioară, care trebuie refăcută. De exemplu, plăcile din beton, din care a fost lăsat afară armamamentul. De aceea, se majorează acum valoarea lucrării, dar ulterior se va diminua, pentru că se va lua înapoi suma de garanție și cheltuielile inutile nu se vor deconta. De aceea propune spre aprobare acum proiectul de hotărâre. În cazurile de reevaluare nu se ia înapoi de pe Ordinea de zi proiectul de hotărâre, numai dacă se modifică ceva din punct de vedere tehnic. Nu merită ca în loc de valoarea de 60% să fie iar licitat cu o sumă de 100%.     

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, solicită, ca președintele să precizeze, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, cum este prevăzut în Legea nr. 273/23006 privind finanțele publice locale.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba însușește precizarea solicitată și roagă Cancelaria, ca acest text să-i fie pus pe masă la ședințele, în care se votează despre buget, ca să poată citi exact.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Județean Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Județean Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Județean Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Județean Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Județean Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei pentru Clubul Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2018

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei pentru Clubul Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2018 să fie ultimul de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2018 ale Centrului de zi din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 52.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului     de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2018 ale Centrului de zi din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 52.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita menționează, că în această formă, cum este prezentat proiectul de hotărâre nu se poate accepta.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general Direcția generală economică răspunde, că din punctul de vedere al Direcției Generale Economice problema este foarte simplă. Trebuie văzut, ca un card de cumpărături, și dacă se dorește, se iau banii. Dacă nu, nu. Este simplu de tot. Degeaba se învârtă cu raportele. Trebuie văzut problema astfel, dacă se iau banii, se plătește dobândă, dacă nu, nu se plătește dobândă. Cu tergiversare nu se va realiza nimic. Demersurile vor fi numai în anul următor. Între timp va veni Legea bugetului. Nu se va pune atâta presiune pe funcționare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă în cazul, că se va vota, va avea obiecțiuni ?

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că va avea obiecțiuni, pentru că altceva s-a aprobat cu Hotărârea CJH cu nr. 148/2018. Acolo s-a aprobat o linie de credit în valoare de până la 50 milioane lei. Acum colegii nu au venit să spună, că s-a selectat o bancă prin licitație, la care să se deschidă această linie de credit, fapt cu care se poate merge la Comisia de autorizare a creditelor. Vin acum și susțin, să fie aprobat în pofida existenței Hotărârii CJH cu nr. 148/2018 nu linie de credit, ci contractarea unui credit intern până la 50 milioane lei. Atunci nu mai are rost  Hotărârea CJH cu nr. 148/2018 și se ia altceva ? Depinde cum decid domnii consilieri județeni.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general Direcția generală economică susține totuși, că ideea este bună. Fiind vorba despre instituție publică, trebuie înțeles, că nu s-a luat până acum linie de credit. Problema din punct de vedere economic este foarte simplă. Cu linia de credit problema s-a împotmolit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă se poate corecta la linie de credit.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general Direcția generală economică spune, că nu dă nimeni linie de credit pentru instituții. Se contractează un credit pentru un drum.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita întreabă, că atunci nu ar trebui revocată  Hotărârea CJH cu nr. 148/2018 ? Ar fi trebuit abrogat această hotărâre și numai după aceea cu alte idei.

 

Domnul consilier județean Becica Mihai dă dreptate domnului secretar și declară, că nu va vota acest proiect de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe Ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér roagă, să fie aduse proiectele de hotărâri listate pentru distribuire. Dar cum sunt mai multe, va da explicația deodată pentru toate, care au fost inițiate de către dânsul. În primele trei hotărâri este vorba despre un proiect European, care se dorește a depune la sfârșitul acestei săptămâni. De aceea a fost convocat între altele această ședință extraordinară. Se dorește depunerea unui proiect pentru reabilitarea Policlinicii din Miercurea Ciuc a Spitalului Județean. Aici este o reabilitare a Policlinicii, dar în afară de acesta, mai sunt și câteva obiecte de inventar, care sunt minimale pentru funcționarea acestuia. Înseamnă, că vor fi mobilier, dulapuri, etc, nu aparatură medicală. Aparatură medicală va fi numai esențială, pentru măsurarea tensiunii, febrei, etc. Vor fi 48 de cabinete în tota. La acest proiect au calculat colegii care cheltuieli vor fi eligibile care nu. Trebuie știut, că acest proiect este finanțabil până la 2,5 milioane de euro. Tot ce este deasupra, intră în categoria neeligibil. Este vorba despre o clădire de 48 de ani, care nu a fost consolidată sau reabilitată niciodată. Este o investiție majoră, pentru că trebuie consolidată clădirea în sine, ceea ce este foarte important, pentru, că s-a mai dorit depunerea proiectului de reabilitare pentru finanțare, dar gradul seismic era prea mare și nu s-a putut. Acum se poate consolida clădirea, în care funcționează și DSP-ul, care va plăti cota parte din investiția aferentă. Se va vota acum DALI-ul contractat, indicatorii financiari, și parteneriatul cu spitalul. Proiectul a fost trimis mai înainte consilierilor județeni de către colegi cu suma de 2,5 milioane de euro care va scădea după licitație. Suma finală va rămâne 14.409.889,49 lei cu Tva, din care eligibilă va fi 10.306.000 lei. Deci neeligibile sunt în jur de 4.103.000 lei, și contribuția de 2%, care este aportul propriu. Aceasta este propunerea. Următoarele hotărâri sunt modificări ale unor hotărâri ale consiliului județean deja aprobate cu nr. 199, 200, 201, 202, care se referă la un parteneriat cu mai multe spitale coordonate de către Ministerul Sănătății, care va finanța investiții realizate până acum, și unele investiții noi. Consiliul județean a aprobat prin hotărârile menționate numai cadrul general, iar acum sunt introduse și sumele potrivite, de către Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe și Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc.                

 

Proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 202/2018 privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență", cod SMIS 125265

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 202/2018 privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență" cod SMIS 125265

 

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 200/2018 privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna" cod SMIS 125266

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 200/2018 privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna" cod SMIS 125266

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 199/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ” Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna ", cod SMIS 125266

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 199/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ” Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna ", cod SMIS 125266

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 201/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență", cod SMIS 125265

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind modificarea Hotărârii nr. 201/2018, privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, U.A.T. Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea realizării proiectului de finanțare ”Asigurarea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență", cod SMIS 125266

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind numirea domnului Pál Péter în funcția de director la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre numirea domnului Pál Péter, cine a fost și primarul comunei Leliceni. A sosit și acordul semnat al  domnului Pál Péter, care va fi printată și înregistrată în această zi. Roagă comisia de validare să deruleze procedura de vot secret. 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind numirea domnului Pál Péter în funcția de director la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată. Sunt și două voturi de abținere, a domnului Zakariás Zoltán și Kolcsár András.

Rezultatul votului: 16 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că trebuie distribuite foile pentru exprimarea votului secret.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita întreabă, dacă există un acord semnat din partea persoanei propuse?

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă, să fie printat și înregistrat documentul, pentru că s-a trimis prin email. Roagă Comisia de validare să deruleze procedura de vot secret.

 

Votul secret privind numirea domnului Pál Péter în funcția de director la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată

Rezultatul votului: 15 Da, 2 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că mai este o temă, care trebuie aprobată. A fost comunicat cu materialul de ședință o solicitare din partea comunei Cârța cu privire la regruparea unor sume între capitolele bugetului local. Sumele de fapt rămân cum au fost, numai la destinație va fi inclusă și reallizarea unor șanțuri lângă dispensarul comunei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că va fi distribuit documentul lipsă de la Sport Club Miecurea Ciuc.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita întreabă, dacă este semnat cu semnătură electronică documentul, pentru că altfel nu este valabilă. Roagă, să fie scanat și trimis semnat și ștampilat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că va fi trimis documentul solicitat dânsului și între timp se va merge mai departe cu Ordinea de zi.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă, de ce nu sunt aici de la asociație, dacă se votează pentru ei o subvenție ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că nu au venit, pentru că nu au fost invutați acum aici.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, privind investiția ”Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”. pentru proiectul ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, privind investiția ”Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”. pentru proiectul ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea constituirii parteneriatului între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea cheltuielilor și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Reabilitare și dotare clădire fosta Policlinică în vederea relocării ambulatoriilor Spitalului Județean de Urgență Harghita”, cod SMIS: 126903, POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii;

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei pentru Clubul Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2018

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că se așteaptă, și a și venit prin email documentul semnat și ștampilat, care a fost așteptat din partea clubului. Cu cei 14,17% se situează sub pragul stabilit, peste care nu ar fi putut fi sprijinit din bani publici.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei pentru Clubul Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2018

Rezultatul votului: 17 Da.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că în data de 29 octombrie se va ține ședința ordinară din octombrie a consiliului județean, dar locația încă nu a fost stabilită. Roagă, ca fracțiunea UDMR să mai rămână pentru discutarea materialului de ședință din 29 octombrie. Roagă celelalte fracțiuni, ca după comunicarea materialului de ședință, dacă au observații, conducătorii de fracțiuni să semnaleze.

 

Domnul consilier județean Rátz István, din partea Comisiei de validare declară, că nu s-au întrunit voturile necesare pentru numirea  domnului Pál Péter. Din 18 voturi exprimate au fost valabile 17, 15 cu Da, 2 cu Nu și una Anulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că este valabil votul, pentru că în acest caz trebuie adunat votul simplu al majorității prezente.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 octombrie 2018 cu număr de înregistrare  nr.          /           .2018 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,    29   octombrie 2018

 

Președinte                                                                                          Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                          Egyed Árpád

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

KB/1 EX