Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:28:47
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 19 decembrie 2018

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 decembrie 2018

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 19 decembrie 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1435 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de Protocol al Consiliului Județean Harghita. Spune, că se vor discuta teme, ca decontarea unor proiecte, programul de sprijinire a cultelor religioase, și alte câteva probleme oportune a căror urgență constă în închiderea pentru restul anului a Trezoreriei din data de 21 decembrie. Este mai bine, dacă până vineri se rezolvă problemele. De aceea azi se vor mai face niște modificări în bugetul consiliului județean. Salută cu drag prezența preoților în ședință, care pot percepe în ce alertă trebuie aduse deciziile câteodată în consiliul județean. Ieri a expirat perioada de grație, până când s-au putut completa lipsurile, și azi deja au fost invitați să semneze și să ștampileze contractele. La noapte colegii vor porni să adună semnăturile de la protopopiate și vineri, dacă nu va interveni ceva, se vor vira și banii. Dânsul va semna acum, după aprobarea proiectului de hotărâre, și are încredere, că acest sprijin acordat la sfârșit de an va fi folositor pentru dezvoltările locale planificate. Aceasta a fost motivul convocării ședinței extraordinare de azi.       

           

Domnul Vágássy Alpár, director general la Direcția generală administrație publică locală al județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 18.

Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Dar sunt două proiecte de hotărâri, care necesită prezența a 2/3 din consilierii județeni, temele cu numerele 7 și 8 de pe Ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár a semnalat, că participă la o acțiune caritabilă în oraș de la ora 16, dar dacă se vor întruni 20 de consilieri județeni, atunci va veni pentru a fi cel de al 21-lea. Roagă Cancelaria să numere, dacă se vor întruni între timp 20 de consilieri. În acest caz imediat să fie anunțat domnul Ferencz Salamon Alpár. Ceea ce privește Ordinea de zi, proiectele de hotărâri, care necesită prezența a 2/3 din consilierii județeni se vor discuta pe la sfârșitul ședinței.

     

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată astfel:

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 255/2018 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2018 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 336/ 2018 privind rambursarea anticipată a împrumuturilor contractate de la CEC BANK S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 17,25%  din impozitul pe venit, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2018 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea înființării ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.25/2018 privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.29/2018 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2018 „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita” pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás asupra imobilelor Vila nr. 6, cantina sezonieră Vila nr. 23/a, magazia de alimente, precum și a terenului aferent acestora din localitatea Băile Homorod aflate în domeniul public al Judeţului Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului Vila nr. 6 din localitatea Băile Homorod din domeniul public al Judeţului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă și Meserii al Județului Harghita

 

 

Diverse

 

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 255/2018 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2018 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, varianta distribuită și completată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că încă în toamnă a fost anunțat posibilitatea de depunere a proiectelor de finanțare, și au venit 46 de cereri. Din acestea 29 au îndeplinit condițiile de formă. Erau mai mulți, care ori nu au decontat o finanțare anterioară, sau nu este în ordine decontul depus, sau nu au completat documentația, sau erau solicitări, care nu corespund cerințelor Ordinului Guvernului, care reglementează ce investiții ale cultelor religioase pot fi sprijinite de consiliul județean. Azi se vor aproba 29 de alocări. Este îmbucurător, că sumele acordate aproape că ajung la nivelul solicitărilor. La Bălan, pentru Biserica Catolică merg 39.000 lei, satul Bențid primește 15.000 lei, Cechești 10.000, Ciumani 135.000 lei pentru Biserica Catolică, Ditrău 100.000  pentru Biserica Catolică, Feliceni 50.000 pentru Biserica Reformată, Gheorgheni, Biserica Sf.Nicolae 72.000 lei, Armenii din Gheorgheni 10.000, Biserica Reformată tot din Gheorgheni 32.000 lei, Reformații din Hoghia 20.000, Catolicii din Lăzarea 45.000 lei, Catolicii din Lunca de Sus 135.000 lei, Reformații din Lutița 30.000 lei, Reformații din Mătișeni 40.000 lei, Catolicii din Toplița Ciuc 47.000 lei, Unitarienii din Miercurea Ciuc 22.000 lei, Mugeni 15.000 lei, Ocland 10.000, Biserica Unitariană nr. 1 din Odorheiu Secuiesc 29.000 lei, Unitarienii din Orășeni 40.000 lei, Catolicii din Racu 65.000 lei, Unitarienii din Rareș 30.000 lei, Unitarienii din Tărcești 35.000 lei, Reformații din Teleac 45.000 lei, Reformații din Toplița 32.000 lei, Catolicii din Vlăhița 30.000 lei, și Reformații din Vlăhița 6.000 lei.     

 

Doamna consilier județean Sándor Krisztina se bucură, că consiliul județean sprijină cultele religioase. Solicită, ca și acum, dar și în viitor consilierii județeni să primească lista cu toți depunătorii de proiecte de finanțare cu sumele solicitate, ca să se vadă mai bine câți au depus, care au câștigat, și care nu din anumite motive. Este o informație utilă și rezultatul, care arată cât s-a primit din suma solicitată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că s-a transmis prin protopopiate unde erau probleme. Nu a sosit nici o contestație, pentru că obiecțiile erau absolut legale.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán roagă să fie scos din preambulul hotărârii necesitatea avizului comisiei, pentru că nu a fost ținut ședința comisiei.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se vor corecta cele menționate, și amintește, că acum nu s-a ținut cont de înțelegerea cu privire la distribuirea zonală a sprijinului. Are încredere, că la deciziile din primăvară se va reveni la metoda de comun acord. Acum s-a gândit, că scopul fiind bun, și bani la dispoziție sunt, atunci să se realizeze aceste proiecte, care vizează comunitățile.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 255/2018 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2018 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, varianta distribuită și completată.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă preoții, ca să vină unul câte unul în timpul ședinței să semneze contractele.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Amendamentului de fond nr. 31556/2018 asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că este vorba despre fondurile alocate turismului la Asociația Ciomad-Bálványos, unde se pregătește un material, care nu necesită o sumă mare, dar acum trebuie alocată. Este vorba despre 12.000 lei. Se va scoate din articolul 6 punctul b, ca să nu fie iarăși discuții pe tema creditului.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general la Direcția generală economică adaugă, că 300.000 se vor lua din buget de la drumuri, din sumele defalcate din TVA și se vor distribui către UAT-uri pentru a rezolva probleme financiare. Sunt câteva virări de credite. S-a majorat creditul de angajament pentru a realiza contractul privind serviciul de întreținere a liftului din clădirea Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că la data de 12 decembrie, cu ocazia ședinței a spus domnul președinte, că au venit solicitări întârziate de la UAT-uri. Având în vedere, că acum iar se completează. Întreabă, dacă erau concrete acele solicitări ? Cei, care primesc acum, vor folosi numai pentru decontarea facturilor ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că colegii au pus în ordine cronologică documentele sosite, și va fi comunicat tuturor consilierilor, să poată fi studiată. Din cauza solicitărilor întârziate, și a celor, care nu erau de sine înțeles la ce se referă, în cursul acestei zile încă se vor purta discuții. Dar și în urma ședinței anterioare au mai fost discuții cu primarii. Ca să nu fie probleme la bugetele locale cu aceste sume primite la sfârșit de an, prin sprijinirea menținerii drumurilor comunale se vor acorda aceste sume. Și localitățile trebuie să epuizeze banii rămași. Pentru a nu se aventura iar în redistribuire în interesul echilibrării bugetelor locale, de aceea s-a procedat la această formă de sprijin. S-au alocat 300.000 lei la drumuri. Au mai rămas ceva bani din întrețineri și din sumele destinate drumurilor, și din acestea vor fi ajutați localitățile cuprinse în listă.

 

Aprobarea Amendamentului de fond nr. 31554/2018 asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 17 Da.

    

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond nr. 31556/2018 asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 336/ 2018 privind rambursarea anticipată a împrumuturilor contractate de la CEC BANK S.A.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că la ședința anterioară s-a modificat bugetul în sensul, că s-a scos articolul 8 din buget, dar nu a fost modificat în celălalt proiect de hotărâre, unde a rămas tot 8 capitole. Trebuie modificat și acest proiect de hotărâre referitor la plafonul de rambursare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 336/ 2018 privind rambursarea anticipată a împrumuturilor contractate de la CEC BANK S.A.

Rezultatul votului: 16 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 17,25%  din impozitul pe venit, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 17,25%  din impozitul pe venit, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 16 Da, 2 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă colegii să comunice hotărârea aprobată urgent către localitățile menționate în listă, pentru că la mai mulți acum se desfășoară ședință de consiliu.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás revine la proiectul de hotărâre anterior și întreabă, de ce nu vede pe listă și comuna Lupeni ? Nu a solicitat UAT-ul ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că acele localități au putut solicita sprijin, care au putut dovedi, că au arierate. Localitățile, care au gestionat resursele bine, și au reușit să atragă destule fonduri, acelea nu au depus solicitări, între care este și comuna Lupeni.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2018 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán observă, că față de bugetul anului trecut, s-au majorat cheltuielile acestei organizații, și întreabă din ce motiv au crescut în procent de 27%, cu toate că majorările salariale erau 4% ? S-au majorat cheltuielile indirecte cu 36%, personalul administrativ cu 44%. Care este explicația acestor majorări ?

 

Domnul Gidró Géza, directorul Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita răspunde, că noul buget a fost întocmit cu implicarea și a salarilor majorate. Față de anul trecut s-a reușit ca organizația să nu mai fie plătitor de TVA, ceea ce reduce cheltuielile cu 100.000 lei. În rest s-au mai cuprins îndemnizațiile de hrană.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că nu a pus întrebare cu privire la salariile personalului, pentru că se vede clar. Ceea ce nu se vede, cheltuielile indirecte, și în acest capitol, cheltuielile personalului de la birou au crescut considerabil.

 

Domnul Gidró Géza, directorul Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita răspunde, că în cazul salariului dânsului de exemplu se poate vedea, că este destul de mic. Conform regulamentului nou trebuie luat ca bază suma de 2.350 lei, sumă, care dacă se înmulțește cu 2 și se adaugă alocațiile de hrană, va crește considerabil de la 2.220 lei, existent acum.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2018 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita, variant completată.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită să fie scoase comisiile de specialitate din preambulul hotărârii.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita, varianta completată conform raportului juridic.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás asupra imobilelor Vila nr. 6, cantina sezonieră Vila nr. 23/a, magazia de alimente, precum și a terenului aferent acestora din localitatea Băile Homorod aflate în domeniul public al Judeţului Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii proiectului de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás asupra imobilelor Vila nr. 6, cantina sezonieră Vila nr. 23/a, magazia de alimente, precum și a terenului aferent acestora din localitatea Băile Homorod aflate în domeniul public al Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului Vila nr. 6 din localitatea Băile Homorod din domeniul public al Judeţului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă și Meserii al Județului Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului Vila nr. 6 din localitatea Băile Homorod din domeniul public al Judeţului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă și Meserii al Județului Harghita.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea înființării ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia, varianta completată.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită, să fie scoase comisiile de specialitate din proiectul de hotărâre, și atenționează, că în Expunerea de motive sunt menționate articole legislative, care nu au legătură cu această temă. În momentul de față nu există prevederi legislative, care să înghețe angajările pentru anul viitor. A fost vorba, dar nu s-a pus în aplicare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că se va da alt înțeles acelei propoziții.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea înființării ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia, varianta completată.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.25/2018 privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán are observații legate de sumele, cu care se completează decontarea acestor proiecte. În Expunerea de motive a bugetului este o propoziție, care spune, că această completare deja este efectuată în bugetul instituției. Dânsul nu a văzut acest lucru.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă Cancelaria, să cheme pe doamna Kinda Jolán, sau pe domnul Szőcs Mátyás să explice problema pentru domnul consilier. Până atunci se va merge mai departe cu alte teme.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că numai atât a vrut să știe, dacă aceste sume vor intra în bugetul consiliului județean, pentru că până acum nu erau cuprinse.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că s-au pus în bugetul aprobat azi. Deja sunt aprobate.

 

 

Doamna Kinda Jolán explică, că deja în modificarea bugetului din ședința anterioară au fost cuprinse aceste sume în buget și aprobate, au fost trecute și pe Lista cu programele.  Hotărârea a fost introdusă în ședință numai azi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că nu au putut fi introduse hotărârile în ședința anterioară, pentru că nu a expirat perioada de afișare a acestora. Numai într-o ședință extraordinară au putut fi aduse, și cu motivarea urgenței. La ședința anterioară au fost aprobate banii în buget, dar hotărârile numai acum au putut să intre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.25/2018 privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.29/2018 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2018.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește colegilor, care au participat la  delegația, care a fost în decembrie în județul Pest.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.29/2018 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás spune, că este puțin surprins, pentru că la ședințele anterioare tot s-a zis, că sunt invitați consilierii județeni în județul Pest, Ungaria. Cu ocazia ședințelor însă nu au fost menționate persoanele, care vor merge, și nici nu au primit înștiințare când va fi exact deplasarea.  Credea, că până la urmă nu a venit invitația.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că s-a primit invitația pentru 10 persoane, și au participat 6.  Cu ocazia ședinței, la care a fost anunțat invitația dânsul a spus, că cine vrea să meargă, să se prezinte la Cancelarie. Se poate scoate din procesul verbal al ședinței fraza, care se referă la această temă.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás amintește, că domnul Zakariás a întrebat, și domnul președinte a spus, că nici cu județul Tolna nu au fost probleme, nici nu au fost, dar în acest caz ulterior ședinței nu au fost comunicate înștiințările exacte.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă colegii, de ce nu au primit consilierii județeni detaliile deplasării ?

 

Doamna Kinda Jolán răspunde, că s-a așteptat mult timp semnalarea din partea consilierilor județeni, și nu s-a prezentat nimeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, la ce s-a așteptat răspuns din partea consilierilor județeni, la adresă, la invitație verbală, sau SMS ?

 

Doamna Kinda Jolán răspunde, că numai cu ocazia ședinței, verbal au fost invitați să se prezinte, dacă doresc să participe. Dar nu s-a prezentat nici un consilier județean. Au venit reprezentanți din partea localităților înfrățite și câțiva colegi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă Cancelaria, să întocmească o listă, care consilier de care localitate înfrățită este interesat, începând cu China, și toate cele existente. Astfel echipa, care se ocupă cu relațiile internaționale poate să urmărească. Totodată, când vin delegații din localități înfrățite, la rândul lor să contribuie și consilierii interesați la primirea lor, la gestionarea acestor relații, unde până acum dânsul a cam fost lăsat singur. Până la 30 decembrie să fie comunicat la Cancelarie cine unde este interesat. Apoi acel consilier va fi inclus și în echipa de lucru, care se ocupă de relațiile cu acele județe înfrățite.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás se miră, că sunt chemați în repetate rânduri de către colegii de la Cancelarie, dar nu puteau să pomenească de o deplasare, unde ar fi dorit să meargă, unde are și relații de prietenie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă consilierii să se prezinte la Cancelarie, unde sunt interesați, la care județe, sau localități înfrățite.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán amintește altfel. Era vorba, ca Cancelaria să anunțe consilierii județeni, pentru că încă nu se știa exact toate detaliile. La aceea înștiințare ar fi trebuit să răspundă consilierii județeni. Dar nu a venit nici o înștiințare. Salută ideea, de a se prezenta de dinainte la delegațiile care privesc relațiile internaționale. Nu demult, cu ocazia vizitei delegației din județul Somogy, Ungaria, președintele acestuia, cu care are și relații de prietenie l-a sunat de aici, că se află în Miercurea Ciuc și ar dori să-l întâlnească.

 

Domnul președinte Borboly Csaba este de acord cu cele spuse de domnul consilier, și va întreba pe domnul secretar șef, ca Cancelaria de ce nu a procedat conform sarcinilor primite. Ceea ce se menționează cu ocazia ședințelor, ar trebui să intre în sistemul de Task, ca să nu se uite, să fie rezolvată. Așteaptă un răspuns de la domnul secretar.

Consilierii județeni să participe la echipele de lucru, și atunci vor fi implicați în problema delegațiilor.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás întreabă, dacă au fost aici delegații din județul Szabolcs-Szathmár-Bereg ?

 

Doamna Kinda Jolán răspunde, că au fost aici la data de 9 noiembrie 2018 la o conferință pe tema turismului, unde de altfel și consilierii județeni au fost invitați.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás exprimă nemulțumirea de faptul, că nici nu au putut pleca în delegație și când au venit delegații nu au participat la evenimente.

 

Doamna Kinda Jolán este sigură, că s-au trimis invitațiile către consilierii județeni. Este vorba despre un eveniment organizat la Șumuleu Ciuc.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás susține, că nu a primit invitație.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal spune, că au fost trimise invitații, pentru că și dânsul a primit și au fost de față cu doamna consilier județean Kántor Boglárka.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás ar dori, ca în viitor să fie sunat prin telefon cu ocazia evenimentelor pentru evitarea neplăcerilor. Așa pare, parcă consilierii județeni ar fi total dezinteresați și de invitația lor, și de primirea lor aici. Sigur au fost primiți cum trebuie, dar în lipsa fracțiunii dânsului din păcate.

 

Domnul consilier județean Becze István spune, că în ultima perioadă a participat la primirea a mai multor delegații, erau și trei deodată aici, și de multe ori abia s-a putut întocmi agenda vizitei în sensul, că obiectivele vizitate să fie mereu o noutate, să prezinte interes de fiecare dată și să fie benefic și pentru județ. Nu este deloc simplu gestionarea acestor situații, și nu este vorba, că se pune la dispoziție o anumită sumă de bani, care trebuie cheltuiți. Se acceptă fără discuții dacă mai pun umărul și alții. Trebuie găsiți și sponsori pentru un prânz, pentru o cină, și alte acțiuni de protocol. Nu mai vorbind de invitații, care cad într-un moment nepotrivit, când nu este nimeni dispus să plece în delegație. Și atunci trebuie onorate invitațiile, chiar dacă sunt o mie de alte obligații. Trebuie reprezentat județul în orice situație.          

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că se vor crea echipele de lucru, și speră, că vor fi dispuși persoanele abilitate să participe. S-ar bucura enorm, dacă nu ar trebui să participe la trei delegații la un sfârșit de săptămână, când și resursele alocate sunt limitate.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2018 „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita” pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2018 „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita” pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că la începutul săptămânii anterioare a participat la o discuție cu doamna Szili Katalin din partea Parlamentului Ungar, delegație comună cu președintele Consiliului Județean Covasna și au vorbit despre proiectele de finanțare comune în curs. 

            Dacă nu sunt și alte interpelări, atunci se va întâlni ultima data vineri în acest an cu ocazia ședinței ordinare din decembrie, după care speră, că nu vor mai fi și alte ședințe în acest an.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 decembrie 2018 cu număr de înregistrare  nr.          /              2018 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   15 ianuarie 2019

 

 

 

Președinte                                                                                        Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                               Egyed Árpád

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 EX