Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 19:09:08
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 12 decembrie 2018

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 12 decembrie 2018

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 12 decembrie 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1415 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Incubatorul de afaceri Harghita Business Center din Odorheiu Secuiesc.

           

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 21.

Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată astfel:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Municipiului Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, a unor spații aflate în jurul Palatului administrativ al județului Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita prin modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 53/2017 privind aprobarea dării în folosință gratuită Municipiului Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, a unor spații aflate în jurul Palatului administrativ al județului Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

  1. Proiect de hotărâre privind rambursarea anticipată a împrumuturilor contractate de la CEC BANK S.A.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 17,25%  din impozitul pe venit, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în ”Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”, organizată de Ministerul Mediului, Administrația Fondului de Mediu 

 

Diverse

 

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Municipiului Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, a unor spații aflate în jurul Palatului administrativ al județului Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita prin modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 53/2017 privind aprobarea dării în folosință gratuită Municipiului Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, a unor spații aflate în jurul Palatului administrativ al județului Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita, varianta modificată și completată

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Municipiului Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, a unor spații aflate în jurul Palatului administrativ al județului Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita prin modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 53/2017 privind aprobarea dării în folosință gratuită Municipiului Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, a unor spații aflate în jurul Palatului administrativ al județului Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita, varianta modificată și completată

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că legat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului s-a procedat la fel, ca  anul trecut. S-a încercat tragerea de timp în continuu, dar între timp s-a atras atenția legiuitorilor din București în repetate rânduri asupra nevoilor acestei direcții. Conform Constituției, susținerea financiară a activității de asistență socială și protecția copilului trebuie suportată de stat. Scrie concret, că este numai 10% ce trebuie suportat de consiliul județean. De aici se poate trage concluzia logică, că restul de 90% trebuie alocată din bugetul de stat. Parlamentarii UDMR, Csép Andrea, Tánczos Barna, Korodi Attila, Kelemen Hunor au bătut la multe porți de mai multe ori în ultimele săptămâni în această problemă. Mulțumește și domnului director general Elekes Zoltán de la DGASPC pentru răbdare. Mereu s-a zis, că nu vor fi lăsați la voia sorții niciodată de către consiliul județean. Se vor găsi fondurile necesare pentru salarii, hrană și pentru tot, ce este nevoie. Procedând astfel s-a ajuns în situația, că județul a primit o sumă considerabilă de bani. Următorul pas este folosirea eficientă a banilor. Urmează recuperarea celor 8 milioane lei folosiți ai județului în prealabil pentru susținerea finaciară a direcției DGASPC, ceea ce este mai mult de 10% . Ar rămâne bani în net pentru anul viitor. După calculul dânsului, județul câștigă 1,5 milioane euro pentru anul viitor, sumă, care este meritată, este justă. Dacă acești bani vor fi salvați în contextul returnării unor credite, atunci în anul viitor nu vor mai fi probleme la deschiderea altor credite din începutul anului viitor. Și în buget se poate vedea, că scopul este returnarea creditelor, mai ales a acelora, care au fost luate sub președinția predecesorului dânsului, și a căror rambursare se va efactua în această lună. Astfel gradul de îndatorare se va scădea considerabil. Dacă nu ar fi fost contractate aceste credite, atunci multe investiții nu ar fi fost realizate, care acum sunt în fază finală. Legarea localităților Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc prin drumul peste Liban nu ar fi fost posibilă, pentru că s-a realizat din credit. Comunicarea între cele două orașe ar fi fost foarte precară fără acest drum realizat în anii 2007-2008. Amândouă localități ar fi avut de suferit. Dar a fost realizat din credit, și acum este posibil, ca acei bani, care au fost luate în formă de credit să fie returnați din ce s-a primit acum. De aceea se bucură, că a fost aprobat acel linie de credit, pentru că în cazul în care Guvernul decide, că ia sumele rămase necheltuite, ca și în anii precedenți, se vor rambursa urgent creditele luate, și anul viitor pot începe investițiile, care au fost planificate în acest an. Deci este o situație favorabilă în care trebuie luate câteva decizii importante. La 21 decembrie se va închide Trezoreria, și modificarea de buget va fi întocmit astfel, ca cât mai puține excedente de bani să rămâne, dar să fie cât mai multe rezerve și posibilități pentru a începe investițile în anul următor.

 

Domnul Bicăjanu Vasile director general Direcția generală Economică completează, că s-a primit conform dispoziției șefului ANAF 910 mii lei din impozitul pe venit. Conform contului de execuție  au fost încasări 1.272 milioane lei tot la impozitul pe venit. Au fost 8,9 milioane la protecția copilului, din care ei mai pot utiliza 1,3 milioane lei. Restul se va pune la consiliul județean, se vor retrage banii pentru credit. Au fost diminuați capitole la drumuri cu 770 milioane pentru sprijinirea unor UAT-uri, care au probleme

la drumurile comunale. S-a adunat unde erau sume nefolosite în valoare de 24 milioane lei. În rest s-au făcut economii. Mai sunt virări de credite, la ISU, la Școala Sfânta Ana, la CJRAE, Hargita Nepe, Spitalul județean și spitalul de psihiatrie, unde se reglează venitul cu casa. Se mai pun creditele de angajament pentru linia de credit de 50 milioane, dacă așa hotăresc consilierii județeni.

 

Domnul consilier județean Proca Ion amintește, că la ședința trecută domnul director Elekes Zoltán a spus, că sunt încă neacoperite sumele necesare pentru modificarea salariului minim pentru cei, care părăsesc sistemul. Întreabă, dacă se încadrează cu necesarul în cei 1.300 mii lei rămași ? Dacă sunt acoperite acum toate nevoile acestei direcții ?

 

Domnul Bicăjanu Vasile director general Direcția generală Economică este de părere, că s-au rezolvat toate problemele acestei direcții. Au primit și tichetele de vacanță. Erau singurii, care au avut probleme, dar s-au alocat banii cu ocazia ședinței trecute. Dacă mai apar probleme în curs, atunci cu ocazia ședinței ordinare din decembrie se reglează. Degeaba se dă mai mult, nu mai poate cheltui mai mult.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán legat de suma primită de la Guvern, consideră că cei 8 milioane lei sunt o veste bună. Se eliberează concret din bugetul local o sumă de 6,6 milioane lei, care vor fi folosiți pentru rambursarea creditelor anterioare. Acest lucru este de acceptat. Dar la Art. 5., la litera ”l ” se prevede, că de la capitolele de investiții privind rețeaua de drumuri vor fie luate 13.150 mii lei din creditul concret al bugetului ceea ce este inacceptabil pentru fracțiunea dânsului. Și așa suma totală a listei de investiții este de 450, și ceva milioane lei. Se poate vedea, că bugetul anual poate oferi numai 60.000 mii lei pentru acest capitol. Din această sumă acum se vor lua 13.000 mii lei, care este aproape un sfert cu scopul de a rambursa credite. Acest punct nu va fi votat de fracțiunea dânsului. Numai atunci, dacă rambursarea de credite se vor diminua la suma de 6,6 milioane lei. La Art. 13 pentru anul viitor este prevăzut la credit de angajament suma de 456 mii lei pentru dobânzile luate eventual pentru sumele din linia de credit aprobat deja. Dacă nu se scoate art. 13, fracțiunea dânsului nu va vota acest punct.

 

Domnul președinte Borboly Csaba a semnalat la ședințele anterioare, că este o polemică destul de serioasă cu executanții proiectelor de reabilitare a drumurilor legat de prețul de referință al bitumului din România. Au crescut prețurile, și de exemplu, drumul de la Merești, de la Tărcești ar trebui asfaltată, sau de la Bilbor, unde nici până acum nu au început lucrările. În acest moment societățile nu vor să lucreze. Societatea ING Service ar trebui să asfalteze în zona Ciucului de sus. Curtea spitalelor și a consiliului județean ar trebui asfaltată tot de această societate, dar nu execută. Societatea Multipland nu a executat lucrările contractate. În acest moment sunt discuții cu executanții. Consiliul județean are caietele de sarcini în ordine, contractele semnate cu prețuri fixe. Nu s-a aventurat în situații, în care sunt indexări ulterioare, pentru a preveni cazul a mai multor primari în județ, care în acest moment sunt la interogatoriul Camerei de Conturi, pentru că au indexat conform inflației prețurile lucrărilor și acum trebuie să dea înapoi diferența. Susține, că colegii au apreciat bine prețurile pentru lucrările de reabilitare a drumurilor. Este o listă întocmită, conform căruia societățile executante au licitat lucrări la 50, 60 % la valoarea reală a lucrărilor. Erau predispuși să se excludă între ei la licitare. Greșeala nu era a consiliului județean. Prețurile de referință erau bine apreciate din partea consiliului județean.  Dacă ar fi venit la prețul stabilit de consiliul județean, acum nu ar fi nici o problemă. Dar acum prețurile s-au micșorat la nivel de țară și din acest motiv vor realiza lucrările contractate. Dacă nu, atunci se va suspenda contractul, și se va acorda o calificare negativă, după care 2 ani de acum nu vor putea veni să execute lucrări pentru consiliul județean. Nu depinde de toanele dânsului, că nu s-au putut cheltui cei 13 milioane lei, ci de societățile executante, care acum au fost avertizați, vor fi calculați penalități de întârziere și se va vedea ce va aduce primăvara. Societățile susțin, că chiar dacă se apucă la primăvară, tot se vor încadra în termenele asumate. Consiliul județean ar fi dorit, ca spre Merești, Șoimușu Mic, Tărcești reabilitările să fie pornite, inclusiv părțile lăsate afară până acum. Ar fi trebuit să fie finalizate până acum straturile continue de asfalt. Din păcate societățile nu au realizat cele asumate, din acest motiv trebuie luat această sumă de 13 milioane lei înapoi de la capitolele cu drumuri.

 

Domnul consilier județean Mezei János adaugă, că cu ocazia licitațiilor există o prevedere legală, conform căruia cei, care acceptă lucrarea sub 20%  și peste 20%, pot fi excluși de la licitație. NU există, că trebuie dat lucrarea la o ofertă de 60%.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că nu există o astfel de prevedere legală.

 

Domnul consilier județean Mezei János spune, că atunci trebuie scoși din pornire toți cei, care se oferă la un preț de 60%. Pentru că  nu se poate realiza o lucrare acceptabilă la această ofertă.  Nu crede, că toți cei 5 societăți, care au semnat contractele, cu toții au refuzat să execute lucrările deodată. Parcă s-ar fi înțeles între ei. Este greu de crezut așa ceva, este o situație ciudată. Pe de altă parte, dacă este cuprins o sumă de 456 milioane lei din credit bugetar în bugetul de anul viitor pentru reabilitări de drumuri, atunci aceste sume sunt bani aruncați pe geam. Multe straturi de asfalt pot fi realizate din acești bani. De aceea susține în continuare, că fracțiunea PCM nu sprijină contractarea creditelor, și nici rambursarea ulterioară a acestora.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că Legea achizițiilor publice specifică, că cine ajunge sub 80% la ofertă, trebuie să dovedească cu documente din ce va realiza lucrarea. Documentele prezentate au trecut de contestații, de instanțe. Toți colegii să fie siguri, că nu se acceptă documente false. Dacă a avut documente valabile cu privire la prețuri interne, externe și alte aspecte, atunci nu va fi nici o problemă în cazul unei reverificări. Poate să spună, că achizițiile publice derulate de consiliul județean sunt în ordine, contractele sunt în ordine. Toate aceste documente sunt regulat verificat și de agenția de prevenire a corupției. Nu crede, că sunt nelămuriri. 90% din cazuri sunt în favoarea consiliului județean. Poate să susțină, că competența profesională în acest domeniu la consiliul județean este cea mai bună din județ. Și primarii din județ, inclusiv cei din orașe vin la consultare la consiliul județean.  De aceea, poate să spună, că nu sunt probleme cu achizițiile publice derulate de consiliul județean. În ceea ce privește creditul, sau linia de credit în discuție, transmite fracțiunii PCM, și domnului Zakariás, la propunerea că suma de 6,7 milioane lei să fie dați înapoi Statului, că în cazul votării majoritare a acestuia nu poate să facă nimic. Propune să se apuce de votarea pe articole a bugetului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 1  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 2  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 15 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 3  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 15 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita menționează, că nu au trecut ultimele două articole, pentru că din 20 de consilieri județeni au votat cu abținere 5, ceea ce înseamnă, că au votat cu Da 15, ceea ce nu este majoritatea din cei în funcție.

 

Domnul președinte Borboly Csaba consideră, că nu ar trebui lăsat problema DGASPC nerezolvată. Dacă se răzgândesc consilierii județeni, să semnaleze, și va reîncepe votarea bugetului.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în cazul, în care se vor scoate articolele 5 și 13, vor vota bugetul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba ordonă 10 minute de pauză, pentru consultare, pentru că nu vrea să se supună vreunui șantaj. Roagă fracțiunea UDMR, ca în timpul pauzei să participe la ședința, în care vor discuta și materialul întocmit pentru ședința odinară din decembrie. Cheamă pe toți la consultare în incinta de alături.

 

PAUZĂ

 

Domnul președinte Borboly Csaba reia ședința extraordinară. Pentru ședința ordinară a fost programat data de 19 decembrie, ora 15,30. Dar proiectul de hotărâre cu privire la salariile angajaților tineri, cei în funcții de debutanți și asistenți, precum a înțeles, până la data de 19 decembrie nu se vor parcurge cei 15 zile de la ședința ordinară al sindicatului. Din acest motiv data ședinței trebuie modificată la 21 decembrie, vineri. Întreabă pe domnul secretar al județului dacă este bine data de 21 decembrie din acest punct de vedere, iar pe domnul Bicăjanu, dacă se mai poate modifica bugetul la aceea dată ?

 

Domnul Bicăjanu Vasile director general Direcția generală economică spune, că închide Trezoreria la 21 decembrie, și nu poate să aștepte până atunci.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba mai are de comunicat câteva informații legat de cei 14 milioane lei. Poate și cei de la PCM se vor răzgândi legat de votarea bugetului, și își dă seama, că nu există altă soluție. Cei 14 milioane lei sunt banii, care vor veni de la UE acum, în aceste zile. Vor fi depuse deconturile pentru două lucrări la drumuri județene. Este vorba despre DJ 123 spre Păuleni Ciuc, la care decontul chiar azi a fost semnat de dânsul. De fapt este vorba despre 4+1 lucrări de reabilitare la drumuri județene, care vor fi decontate din fonduri UE. Aceste proiecte de finanțare au fost câștigate în așa fel, încât decontarea se va face din fonduri UE. Aceea sumă va intra la capitolul drumurilor în buget. De aceea trebuie luat de acolo ceea ce este acolo, și pus altundeva, pentru că în 20 decembrie nu se mai poate construi nici un drum. Mai ales, având în vedere cele menționate cu privire la decizia societăților de a nu executa lucrările. Deci această sumă va intra în bugetul consiliului județean în plus. Nimic nu va rămâne neacoperit.

 

 

Doamna Bíró Emese, director adjunct la Direcția generală economică  explică, că POR (proiecte UE) în acest an a sprijinit consiliile locale în așa fel, că a finanțat lucrările executate. O parte a cererilor de rambursare sunt depuse, altele vor fi depuse în aceste zile, astfel există posibilitatea, ca acești bani să intre în bugetul consiliului județean. Inițial nu au fost cuprinse în buget, nici nu se poate deja cuprinde din cauza timpului restrâns rămas din acest an. În cazul, în care vor intra banii, vor fi în excedent, și nu mai pot fi cheltuiți. De aceea, la începutul anului viitor cu jumătatea acestei sume poate fi penalizat județul de către Guvern. Deci se va pierde jumătate din bani, dacă consiliul județean păstrează în excedent sumele, pentru că nu sunt bani cu o anumită destinație, este decontarea unei sume deja plătită. Va fi o sumă disponibilă a consiliului local din venit propriu, deci se va reduce suma de reechilibrare primită de județ cu această sumă necuprinsă în buget. Se va face cadrul necesar pentru a gestiona acești bani. Dacă vin banii se vor cheltui, dacă nu se vor cheltui. Ceea ce este ca disponibil, cei 6 milioane, se vor putea plăti oricum pe partea de dezvoltare, și se va rezuma numai la această sumă. La capitolul drumuri erau puși sumele necesare. Se aștepta rambursarea banilor din proiectul privind deșeurile. De fapt nu se vor lua banii de acolo, pentru că banii intrați în plus se vor folosi tot acolo.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că drumul spre Păuleni Ciuc este finalizat, deci nu merită să fie ținuți banii la acel capitol.

 

Domnul consilier județean Mezei János întreabă, că atunci de ce este cuprins acel drum în decontare ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că de aceea, pentru că acum a fost câștigat finanțarea pentru decontarea proiectului.

 

Domnul consilier județean Mezei János este revoltat din cauză, că materialul final al ședinței a fost comunicat la ora 11,00, în ziua ședinței, și se așteaptă, ca să fie înțeles de către toți. De aceea pun întrebări mai multe, ca să fie lămuriți, neavând timp pentru a parcurge materialele.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune, că s-au vehiculat multe lucruri mai înainte. Trăind în această țară, sunt știute anumite probleme, între care și faptul, că la nivel de țară  au fost accesate fonduri Europene într-o măsură potrivită și așteptată. A fost născocit o procedură, conform căreia, dacă sunt lucrări de execuție în derulare, sau deja executate, dar care nu sunt finalizate, și consiliul local a decontat sume la aceste lucrări, atunci se pot depune cereri pentru a primi înapoi aceste sume din fonduri UE. Consiliul județean a dispus de banii necesari lucrărilor de execuție. Au fost cuprinși în buget la începutul anului, au fost cheltuiți la nevoie, și înainte de a recepționa lucrarea de exemplu la drumul județean spre Păuleni Ciuc, unde a și fost decontat într-o măsură de 90% de către consiliul județean din surse proprii, a fost întocmit un contract pentru fonduri UE, la care s-a dat suma întreagă aferentă lucrărilor la aceea reabilitare, inclusiv acei bani, care deja au fost plătiți. Acum cu aceea sumă, care deja a fost plătită de consiliul județean, dar se dă din fonduri UE se creează un plus în buget. Nu este finanțare ulterioară, pentru că încă nu a fost finalizată recepția. Într-o situație normală știe, că nu astfel se întâmplă lucrurile, dar acum astfel se poate gestiona situația. În caz normal, când se depune un proiect pentru finanțare Europeană, după câștigarea acestuia încep cheltuirea banilor. Pentru ca la nivel de țară, Guvernul să poată dovedi, că absorbția fondurilor UE este bună, a fost creat această situație. Sunt ciudățenii pe moment.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că în această situație s-au gândit cum să fie folosiți totuși acești bani primiți în plus. De aceea s-a venit cu această ofertă. Reia încă odată votarea bugetului, de la articolul 1.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 1  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 2  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 3  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 4 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 4  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 5  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 6  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 7  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 8  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 9  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 10  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 11  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 12  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 13  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 4 Nu, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 14  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 15  al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 16 Da, 5 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rambursarea anticipată a împrumuturilor contractate de la CEC BANK S.A.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că  este vorba despre rambursarea creditelor mai vechi din sumele primite în plus, și din cea rămasă de la asistența socială.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita menționează, că prin raportul de specialitate a fost solicitat, ca orice obligație asumată trebuie să fie certă. Atrage atenția domnului Bicăjanu asupra acestei aspect. Trebuie formulat în proiectul de hotărâre în articolul 1, specificat exact, că ”până la valoarea maximă de ….”, cât va fi rambursarea anticipată, ca să fie obligație certă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba completează, că maxim 25 milioane. Se va introduce un Amendament de reformulare cu mențiunea sumei, care este  până la 25

de milioane lei. Aceasta va fi primul vot.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de reformulare cu maxim până la 25 milioane lei, la Proiectul de hotărâre privind rambursarea anticipată a împrumuturilor contractate de la CEC BANK S.A.

Rezultatul votului:  16 Da, 5 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind rambursarea anticipată a împrumuturilor contractate de la CEC BANK S.A.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita menționează, că nu ajung voturile de 16 Da, pentru că CONFORM Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, Amendamentul de reformulare se poate aproba numai cu 17 voturi de Da, jumătate plus 1 din cei în funcție.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că este vorba despre banii, care vor fi primiți, și cu care se va rambursa creditul anterior. Dacă nu se va rambursa creditul, jumătate din acești bani vor fi pierduți. Întrebarea este, dacă se vrea scăderea gradului de îndatorare a județului, sau nu ? Și această problemă nu are nimic de a face cu linia de credit. Se vrea salvarea acestor bani pentru județ, sau nu se vrea ?

 

Doamna Bíró Emese, director adjunct la Direcția generală economică menționează, că se dorește rambursarea creditului mai vechi cu suma, care se poate folosi în acest scop, o sumă de 6-8 milioane lei, care s-a adunat din sumele nefolosite la partea de funcționare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă fracțiunile MPP și PPMT, că ar fi de acord cu proiectul de hotărâre, dacă suma de rambursat ar fi până la 8 milioane lei ? Să fie dat înapoi atât ? Atunci Amendamentul de reformulare va fi de până la 8 milioane.

 

Domnul președinte Borboly Csaba reia votarea pentru Amendamentul de reformulare, în care va fi trecut că ”până la 8 milioane lei”,  la Proiectul de hotărâre privind rambursarea anticipată a împrumuturilor contractate de la CEC BANK S.A.

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind rambursarea anticipată a împrumuturilor contractate de la CEC BANK S.A.

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 17,25%  din impozitul pe venit, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, cu anexele distribuite în ședință

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că s-a primit 1,7 milioane lei la repartizare, care se poate distribui localităților din județ. Au mai rămas 770.000 lei au rămas din motivul menționat, că nu s-a putut realiza stratul de asfalt continuu la câteva tronsoane, pentru că societățile nu au executat lucrarea. A fost solicitat de la localitățile județului propunerile. Transmite colegilor din fracțiunea PNL, că din zona nordică a județului, că nu a venit nici o solicitare. Se pare, că nu au nevoie, sau au bani destui. Mai multe primării au zis, că nu au nevoie de bani acum. S-a solicitat de la primării, să asume, că nu vor avea bani rămași necheltuiți la finele anului. Puține localități au solicitat bani, pentru că nu are rost să se producă excedent, pe care statul să poată lua la sfârșit de an. Sunt distribuiți propunerile cuprinse în anexa proiectului de hotărâre.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că aceasta iar este o problemă, care revine mereu, precum și în ședința de azi. Au primit la ora 11,00 materialul de ședință, dar această listă cu repartizarea, despre care se va vota azi  a fost distribuită acum 10 minute. Cu varianta originală a proiectului de hotărâre  au primit și solicitările localităților în anexă, proiectele, pentru care au solicitat bani, era o documentație completă. Această listă a fost pus pe masă înainte cu 3 minute. Cum poate crede cineva, că se poate vota responsabil în această situație ? Apelează la înțelegerea colegilor, dar fracțiunea dânsului nu va vota această hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că domnul vicepreședinte Barti a explicat cum merge treaba în administrație acum la nivel de țară. Luni a fost anunțul de la ANAF, că economia județului a mers mai bine, și va veni această repartizare de 1,7 milioane lei. Efectiv luni a venit anunțul oficial. Având în vedere, că deja vineri a spus domnul director Dimén  Hunor  de  la  finanțe  domnului  vicepreședinte  Barti  Tihamér,  că  va  sosi  această  sumă,    vineri   a   fost   transmis   primarilor   adresa,   că    până   luni   după   masă   să   trimită   solicitările.   Mai   mulți   primari   încă   și   azi   dimineață   au   trimis   răspunsurile.   Se    poate   și   amâna   acest    proiect   de   hotărâre,   dar    atunci    100%,    că

primarii nu vor deconta nimic din această sumă. Este o situație, care nu este de placul nimănui. Nu a fost discutat nici în fracțiunea UDMR, numai la nivel de președinție. Ultimele solicitări au venit înainte cu 2 ore, și colegii mai trebuiau să întocmească listele. Eventual cu cel mult 10 minute ar fi putut să primească fracțiunile mai repede anexa. Se poate polemiza pe această temă, dar întrebarea este dacă se vrea, sau nu se vrea distribuirea către consiliile locale această sumă.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás se adresează și către colegii din fracțiunea dânsului. Erau vremuri, când s-au creat astfel de situații critice și în interiorul unui consiliu local, care trebuiau rezolvate. Tot anul se zbat primarii și reprezentanții locali să primească bani, finanțare, și mereu se creează situația aceasta imposibilă, în care primesc la finele anului banii. Dar dacă acum se dă, atunci acum trebuie acceptată. Este de părere, că trebuie dat banii la primării, ca măcar acum să poată să folosească de ea.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că s-a sperat la reechilibrare în luna iunie, apoi în septembrie, și în noiembrie. Nu depinde de consiliul județean, când se dau de la Guvern sumele de repartizare din TVA. La capăt de an, alocarea responsabilă a banilor pentru consilii locale se poate face luând în considerare, să nu fie banii o povară, să nu fie presați să se aventureze în cheltuieli, care bulversează ulterior activitatea administrației locale. De aceea, s-a hotărât la nivel de președinție, că primind informația de la finanțe vineri, să fie postat informația la lista județeană comună de contact cu toate primăriile, cu mențiunea strictă, că solicitările să vină de la consiliile locale, unde sunt arierate, sau lucrări existente neplătite, care pot fi rezolvate în această săptămână, știind și faptul, că există un proiect de Ordonanță Guvernamentală, care prevede închiderea Trezoreriei la 21 decembrie. Au venit solicitări, mai puține decât la început de an. Se poate spune, că primarii s-au gândit mai responsabil acum. Au fost mulți, între care și comuna Căpâlnița, unde s-au solicitat banii pentru salarii, deși nu se pot plăti salarii din acești bani, numai investițiile în curs. Este dureros, că nu se pot sprijini primăriile la orice fel de nevoie apărută, este cazul și a orașului Cristuru Secuiesc, Porumbeni, dar nu se poate. Cine a trimis solicitare, a asumat, că va cheltui banii în acest an. Este o situație, în care cererea nu este mai mare, decât banii disponibili. Crede, că în calitate de demnitar ales, este de datoria fiecărui consilier județean, să contribuie la transmiterea banilor, mai ales, că acum nu este vorba, că sunt concurenți unii altora la nivelul sumelor. Responsabilitatea tuturor din consiliul județean este de a da curs solicitărilor. La nivel de președinție s-a înțeles asupra faptului, că nu vor face presiuni asupra primăriilor pentru a depune mai multe solicitări, pentru că conform experienței anilor trecuți sunt multe probleme ulterioare. Acum la capăt de an, se distribuie 1,7 milioane lei. Se știe, că la începutul anului a fost distribuit o sumă, care este de 7-8 ori mai mare. La mijlocul anului au fost și alte repartizări, inclusiv și pentru drumurile comunale. Se poate vedea, că acum din zona Odorhei numai o primărie a depus solicitare, dar în cursul anului zona a primit bani frumoși și pentru drumurile comunale. De aceea, abordarea a fost spre un compromis bun, care poate fi baza negocierilor în viitor. Roagă colegii să aprobe proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că cea mai mare sumă din listă primește o localitate, unde primarul nu este membru UDMR. Este vorba despre Municipiul Gheorgheni. Domnul vicepreședinte Barti Tihamér a avut această propunere.

 

Domnul consilier județean Incze Csongor declară, că nu va participa la votarea acestei hotărâri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 17,25%  din impozitul pe venit, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în ”Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”, organizată de Ministerul Mediului, Administrația Fondului de Mediu, varianta modificată și completată

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că se va depune un  proiect de finanțare la AFN.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita menționează, că trebuie completat cu câteva prevederi legale preambulul hotărârii conform celor specificate în raportul juridic. Între altele, exact legea, care reglementează activitatea Administrației Fondului de Mediu. Mai trebuie completat și în textul hotărârii, că de la ce capitol bugetar se vor lua sumele.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se vor completa cele semnalate în raportul juridic.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în ”Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”, organizată de Ministerul Mediului, Administrația Fondului de Mediu varianta modificată și completată

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba a luat la cunoștință, că domnul Bicăjanu s-a înțeles cu fracțiunea PCM cu privire la scoaterea articolului 13 din proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018. Dacă se revine la votarea acestui articol, și se va scoate, fracțiunea PCM va vota rambursarea creditului. Întreabă pe domnul Bicăjanu, că ținând ședința ordinară la 21 decembrie, se mai poate rambursa creditul ? Altfel, mai trebuie convocat încă o ședință extraordinară.

 

 

Domnul Bicăjanu Vasile director general Direcția generală Economică spune, că se riscă ca consiliul județean să rămâne cu banii necheltuiți. Mai bine să se revină asupra votului pentru articolului 13.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune de modificare de Ordine de zi și să se revină iar la hotărârea cu rectificarea bugetului. Se va scoate un singur articol. Restul au fost votate și dacă sunt de acord consilierii, se va proceda așa. Se revine la proiectul  de hotrărâre cu rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot revenirea la Proiectul de hotărâre  cu rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 21 Da.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că se va discuta un singur articol din buget. Se va scoate articolul 13 și numerotarea se va reface conform acestei modificări.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea articolului 13 din Proiectul de hotărâre  cu rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre  cu rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 12 decembrie 2018 cu număr de înregistrare  nr.          /              2018 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   14 ianuarie 2019

 

 

 

Președinte                                                                                                            Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                              Egyed Árpád

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 EX