Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 17:52:14
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 06 decembrie 2018

 JUDEŢUL HARGHITA                                                                                

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 06 decembrie 2018

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 06 decembrie 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.         1395 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară în Sala de protocol a Consiliului Județean Harghita. Amintește, că s-a crezut, că nu o să mai vină bani de la  Minister. Când s-a zis acest lucru în public, a doua zi a venit o înștiințare, că nu este adevărat, că nu se dă.  Oricum, ședința aceea a fost unul cu noroc, și s-a semnat între timp contractul de finanțare cu Spitalul. Dacă consiliul decide, că nu mai trebuie, se va rupe, dacă nu, atunci va rămâne așa. S-a primit 1.200.000 lei, din care se va încerca achiziționarea unor echipamente, în urma susținerii cauzei de consiliului județean. Se pare, că lucrurile merg, ca în cazul DJ-ului de la Bilbor, că și fără bani câteodată merită făcut primul pas, după care, dacă se lucrează și se comunică bine, se poate primi și ulterior un răspuns favorabil.

            Precum s-a auzit, săptămâna viitoare va închide Trezoreria, plățile nu se mai pot efectua. De aceea s-a convocat această ședință. Cei de la Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc au ședință, dar s-a înțeles cu cei doi vicepreședinți, că, dacă vin acești bani, atunci trebuie rezolvați. Totodată se va încerca și continuarea dezvoltărilor de la Spitalul județean de urgență.  S-a hotărât, ca acele achiziții, care mai pot fi valorificate până la finele anului să fie rezolvate. De exemplu, la drumurile județene DJ123E și DJ126 azi a semnat decontul, și peste 5 milioane lei intră acum în contul consiliului județean. Aceasta este vestea bună. Cea rea este, că se va avea excedent, și conform legislației în vigoare situația nu este favorabilă. De aceea solicitarea din partea spitalului cu privire la Neonatologie, secție, care este acum în dezvoltare, și pentru partea de clinică, ca să poată primi autorizația, ar trebui realocat suma de 357.000 lei. Aceasta este o modificare față de materialul trimis.

În rest, va trebui ținut o ședință și săptămâna viitoare. Se va încerca să fie ținut cea ordinară, ca să nu mai fie și alte. Cu banii, care vin de la DJ-uri, o să mai vină 10 milioane lei pentru fazare la deșeuri, deci acum o să fie virate toți banii de peste tot. Ideea ar fi, ca banii să fie folosiți pentru returnarea creditelor. Una dintre credite este încă din timpul domnului Bunta, cealaltă a fost luat pentru finanțarea proiectelor Europene, ca să fie finalizate, incubatoarele de afaceri, proiectele cu deșeuri. Pe atunci terbuia luat credit pentru avansarea lucrărilor. Acum, cu acești bani ar putea fi returnate aceste credite. Astfel ar putea fi prevenit sancționarea pentru excedent. De aceea și săptămâna viitoare se va convoca ședință.  Roagă pe domnul, secretar, să fie stabilit ziua, pentru care se poate convoaca ședința săptămâna viitoare. Dacă se închide Trezoreria oricum nu se mai pot face plăți. Întreabă pe domnul Bicăjanu, în câte zile se pot efectua plăți.  Atunci săptămâna viitoare, pentru joi se va mai convoca o ședință extraordinară. 

            

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 20. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că mai este o problemă cu cultele. Întreabă de la domnul Bicăjanu, dacă se poate intra în calendar cu plățile, dacă va fi ședință la adata de 18 decembrie ? Eventual la 17 nu se poate ține ? Roagă colegii de la calendar, să se uite, care dată este potrivită. 18 decembrie pare o dată sigură pentru ședință, pentru că, la 17 decembrie expiră perioada de completare a documentelor lipsă la programul pentru sprijinirea cultelor, și se pot semna contractele cu cultele la 18 decembrie, la ședință. Dacă mai trebuie o ședință extraordinară pentrui plăți, roagă domnul Bicăjanu să anunțe.

            Spune, că sunt 3 proiecte de hotărâri pe ordinea de zi. A înțeles, că al treilea nu intră, că sunt niște divergențe, dar se va lămuri altădată, și azi nu este timp pentru lămuriri. Propune primele două puncte pentru a fi aprobate în ședința de azi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Aprobarea ordinii de zi modificate.

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, a  proiectului ,,TEAM - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

 

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că din punct de vedere al bugetului, de fapt această ședință a fost convocată pentru gestionarea suma de 1.268.000 lei. Din punct de vedere al dezvoltării spitalului, ședința de azi este foarte importantă. Roagă,  managerul spitalului să explice importanța aceastei sume, pentru ca bolnavii, care necesită tratamente la început de an să poată fi tratați deja în urma achiziției instrumentelor medicale. Azi s-a discutat, că nu este secție de neonatologie în județul Harghita. De multe ori trebuie transportați nou născuții în Centre medicale mai mari. Din acest motiv va fi exprimată o propunere azi cu privire la achiziționarea unui ecograf. Între timp se poate vedea o prezentație Power Point, în care sunt cuprinse investițiile spitalului.

 

Doamna Konrád Judith, managerul Spitalului de Urgență din Miercurea Ciuc este recunoscător pentru sprijinul acordat în repeteate rânduri, și pentru cele, care vor mai fi în viitor. Încearcă să rezolve mereu partea de achiziție publică a investițiilor. Medicii și asistenții fac tot posiblilul, ca bolnavii să fie cât mai mulțumiți de serviciile acordate. Poate nu este cel mai important, dar deja de mult timp se vrea realizarea unor examinări histochimice în cadrul spitalului, care ajută bolnavii de canceri în sensul de a reuși tratarea mai precisă a bolii. Aceste examinări până acum s-au efectuat numai contra cost în laboratoare particulare sau clinici universitare. De acum se pot efectua aici în spital, fără costuri suplimentare. Doi medici neonatologi specialiști vor începe activitatea din ianuarie 2019  în Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc. Este important, ca bolnavii, care vin să se vindece la spital să scapă de boală, dar tot atât de important este să nu plece acasă cu alte boli. Solicită o atenție mărită infecțiie nozocomiale. Recunoașterea și eradicarea acestora este prioritară, și are costurile aferente, costuri, care au fost și finanțate de consiliul județean. Tot la fel de important este starea paturilor din blocul operator, aparatura de specialitate, inclusiv păstrarea soluțiilor de perfuzie, a medicamentelor date la temperatura optimă pentru bolnav. Sunt multe necesități, care nici nu se pot închipui. De exemplu cărucior special de transport bolnavi. Bolnavul, dacă este accidentat grav, sau are boli multiple, sau este bolnav de inimă, și nu se poate mișca, trebuie resuscitat în căruciorul respectiv. Sunt foarte importante aceste lucruri, pentru o medicație optimă. La nivel de spital secția de Cardiologie prestează servicii de înaltă calitate și se și dezvoltă în acest sens. Există o secție de terapie intensivă la secția de Cardiologie, unde bolnavii au fost ținuți până la transportarea lor într-un spital mai performant.  Dar acum se va realiza o secție nouă, în care acești bolnavi nu vor mai  trebui transportați niciunde, pot fi tratați cum trebuie aici. Doer cazurile cele mai grave trebuie trimiși altundeva. Aparatura necesară acestuia se va achiziționa cu acești 1.268.000 lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru informații, și spune, că acum a semnat a patra oară caietul de sarcini pentru blocul operator. Are încredere, că acum se va prezenta un executant pentru lucrare. Semnalează, că în cadrul bugetului național s-a solicitat Parlamentarilor UDMR, ca pentru finalizarea acestui spital să facă propuneri, ca să fie inclus în bugetul național, nu în cel al Ministerului sănătății. S-a constatat, că fiind în bugetul Ministerului sănătății, eventual dacă rămân bani pe la sfârșitul anului, numai atunci se alocă ceva. Din cauza avizelor noi, suma necesară ajunge la 11 milioane lei, și speră, că va fi inclus suma lipsă în bugetul național la începutul anului. Prima dată supune la vot Amendamentul de fond cu nr. 29.819, înregistrat azi, și care a fost distribuit înainte de ședință. Achiziția publică pentru Ecograful menționat pentru secția de neonatologie este aproape de finalizare.

  

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba precizează înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului acum primește tot ce a dorit.

 

Domnul Elekes Zoltán, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului adaugă, că nu primește chiar tot. Precum a înțeles, 2 milioane lei sunt planificați acum.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general la Direcția generală economică spune, că au primit de la Minister 2.316.000 lei, și din bugetul consiliului județean 1.900.000 lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă sunt acoperiți până la finele anului ?

 

Domnul Elekes Zoltán, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului răspunde, că în cazul că nu vin de altundeva bani, ar mai trebui puțin, pentru că mai sunt plăți neefectuate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă se pot plăti și săptămâna viitoare ?

 

Domnul Elekes Zoltán, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului spune, că mai sunt plăți, care se referă la copii, care vor ieși din sistem, sau cei dați în adopție. Și pentru ei trebuie acordat câte o sumă aferentă salariului minim pe economie. Acolo mai sunt lipsuri. Sau s-ar mai putea face câteva achiziții publice.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă să fie făcut o analiză, și anunță consilierii, că s-ar putea să fie nevoie de încă două ședințe pentru a putea finaliza toate problemele.

 

Domnul Elekes Zoltán, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului spune, că totuși se bucură, că azi se vor rezolva o parte din probleme, pentru că mai este timp și pentru restul. Vor achiziționa ce este nevoie, pentru că altfel vor avea probleme mari din cauza insuficienței timpului necesar derulării.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, a  proiectului ,,TEAM - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

 

Domnul Elekes Zoltán, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului explică, că este vorba despre un megaproiect înaintat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului în care sunt parteneri toate județele țării. Este megaproiect, pentru că valoarea este de peste 500 milioane euro. Este în cadrul Programului POCU, resurse umane, și programul vizează dezvoltarea rețelelor de asistență maternală profesionistă. Politica socială din ultimii ani promoveză ideea, ca din ce în ce mai puțini copii să fie în centre, inclusiv în case de tip familial și în ce în ce mai mulți în mediu familial. Se dau bani pentrui închiderea centrelor, paralel cu dezvoltarea  rețelelor de asistență maternală și dezvoltarea centrelor de zi, centrelor comunitare. Este vorba de un proiect, care merge pe următorii 5 ani, dar decontează și cheltuieli pentru ultimii 5 ani, care au fost. Din banii aceștie nu se știe cât o să primească județul Harghita, pentru că se spune, că se va calcula cât a dat Guvernul în acești 5 ani pentru salariile asistenților maternali, cât a dat județul, și în baza acestor calcule se va stabili exact cât va primi județul, dar pe următorii 5 ani DGASPC-ul a luat angajamentul să angajeze 62 de noi asistenți maternali a căror salarii vor fi suportați în cadrul acestui proiect. Sunt incluse și pregătiri profesionale, și alte activități. Și bugetul județului Harghita va fi destul de mare. Se vor primi în jur de 10 milioane euro, dar până nu se finalizează, nu se știe exact nici la București suma reală, care va fi primită.

  

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, a  proiectului ,,TEAM - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că la capitolul Diverse este problema ajutorului pentru comuna Cozmeni. Mulțumește domnului Rugină, că i-a atras atenția supra acestei probleme. Acum Primăria Cozmeni este în situația imposibilității de a plăti facturile, inclusiv față de consiliul județean cu contribuția pentru copii și adulți. Dar sunt și alte cheltuieli, pe care nu pot să-l onoreze. Nu trebuie votat, numai informează despre acestă solicitare.

 

Domnul consilier județean Kolozsvári Tibor spune, că va semnala domnului primar de la Cozmeni, să informeze pe domnul consilier juedțean Rugină Dan Ciprian.

 

Domnul președinte Borboly Csaba concluzionează, că trebuie să mai fie două ședințe în acest an. În bugetul județului vor mai intra bani. Economia județului a funcționat mai bine în acest an. Va trebui să fie o echilibrare a bugetului în valoare de 1 milioane lei. Nu este o sumă mare, dar pot la rândul lor și primăriile să onoreze facturile neachitate, sau contribuțiile. Luni-marți-miercuri, cândva va mai fi o ședință.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal menționează, că de 10 ani tot așa funcționează lucrurile, ca acum. Erau cazuri, când s-au făcut și 5 ședințe în luna decembrie. Era și un 30 decembrie, când s-a făcut ședință la Căpâlnița. Oamenii veneau la revelion, și încă se derula ședința consiliului județean. Vorbește în nume propriu, dar crede, că și colegii sunt de aceeași părere. Dacă materialele sunt pregătite, este de datoria consilierilor județeni să vină să aprobe, să sprijine dezvoltările județului, ca să meargă lucrurile. Poate, că tot anul nu s-au putut rezolva multe probleme, și acum, la final de an, printr-un context favorabil acum se vor rezolva. Să nu fie împiedicate soluțiile din motivul incapacității de se întruni 16 consilieri județeni. Dacă specialiștii reușesc cumva să pregătească temele, este de datoria consilierilor județeni să se întrunească și de 4-5 ori, dacă este nevoie, și să decidă asupra problemelor.  Speră, că sunt și alți consilieri județeni de aceeași părere.

    

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 06   octombrie 2018 cu număr de înregistrare  nr. 31036 / 17.12.2018 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 11 ianuarie 2019

 

 

Președinte                                                                                          Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                    Egyed Árpád

 

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 ex