Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:42:09
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinare CJH din 03 octombrie 2018

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 03 octombrie 2018

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 03 octombrie 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

18

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

19

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.         1023 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară în Sala de protocol a Consiliului Județean Harghita. Spune, că pentru a avea timp pentru discutarea problemelor și să nu fie reținute prea mult musafirii invitați la ședință, roagă să prezinte tema, pentru care au fost invitați. În prima fază solicită pe domnul Pál Tibor, cine este reprezentantul CLUSTER-ului IT, și pentru că este pe Ordinea de zi proiectul de hotărâre referitoare la Conferința digitală, care va fi organizată în parteneriat cu consiliul județean.

 

Domnul Pál Tibor anunță, că conferința va avea loc la Odorheiu Secuiesc în zilele de 18-19 octombrie. Poate spune, că evenimentul este între cele mai renumite în domeniu pe teritoriul Transilvaniei. Având în vedere, că digitalizarea, informatica deja este indispensabil în toate domeniile de activitate, vor fi prezenți conducători de instituții, specialiști, întreprinzători interesați, și mulți alții. Ar fi o greșeală neconsiderarea beneficiilor, și avantajelor digitalizării, cu toate că sunt și câteva dezavantaje ale acestuia. Invită pe toți cei prezenți la conferință, pentru că nu se referă numai la informatică. Este vorba despre digitalizare, despre tema ținutului secuiesc digitalizat.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 30 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 23. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că ar fi dorit, ca proiectul cu privire la DJ 153D să fie votat în ședința de azi, pentru că locuitorii din Remetea așteaptă cu nerăbdare reînnoirea acestui drum, dar din păcate, proiectantul nu a completat documentele necesare solicitate de comisia technică. Din acest motiv se va scoate de pe Ordinea de zi. Se va pune pe Ordinea de zi Studiul de fezabilitate al incubatorului de afaceri din Miercurea Ciuc. În cadrul capitolului Diverse vor fi două teme. Una se referă la colaborarea dintre Spitalul Județean de Urgență, Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc și consiliul județean. Cealaltă se referă la proiectul inițiat cu privire la marii prădători în Comisia Regiunilor Europene.

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea ordinii de zi.

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Conferința Digitală IT&C pe anul 2018

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional Youth&SPA - Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns din cadrul Programului Erasmus+

 

  1. Proiect de hotărâre privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2018

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statutului de funcţii al Editurii Hargita Népe

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE DJ 128 - LOT 4 KM 0+000 - 19+650 INTERSECTIE E578 - KM 20+864”

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396”

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2018 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind ”Reabilitarea unor imobile pentru înființare Incubator de afaceri în Municipiul Miercurea Ciuc pentru proiectul POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”

 

Diverse

 

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  salută prezența domnului Prof. univ. dr. Dávid László și a doamnei Conf. univ. dr. Mara Gyöngyvér. Spune, că este un partener foarte serios Universitatea Sapientia din Transilvania. În primul rând, pentru că foarte mulți colegi de la consiliul județean au studiat acolo, dar și din motivul existenței a multor proiecte și studii comune derulate în ultimii ani. Se poate vorbi despre o colaborare foarte bună. La zilele spitalului s-a semnat un acord de colaborare, și în această direcție se dorește extinderea parteneriatului în viitor. Salută și managerul spitalului de urgență, care de la ocuparea postului a derulat o serie de activități importante prin care s-au realizat colaborări cu Universitatea Sapientia și cu Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. Este de așteptat, ca în cursul activității de cercetare să existe o colaborare extinsă  între spital și universitățile menționate. Consiliul județean a aprobat în cursul verii hotărârea cu privire la înființarea departamentului de cercetare.  Are încerdere, că activitatea de cercetare derulată de Spitalul de Urgență Miercurea Ciuc se va dezvolta în viitor cu o mai mare eficiență colaborând cu universitățile menționate și în parteneriat cu consiliul județean. Se dorește, ca statutul spitalului să capătă forma Spitalului Clinic Județean. Pentru a ajunge la acest nivel, trebuie implementată și această activitate, pentru care deja există un nucleu în cadrul spitalului.  Deja sunt mulți doctori cu titlu științific, care deja pot participa la activitățile de cercetare. Se dorește dezvoltarea parteneriatului în interesul dezvoltării județului. Solicită înțelegerea acestuia, pentru că nu a putut participa la deschiderea anului universitar din cauza unor ședințe de lucru. Roagă să prezinte mai detaliat acest parteneriat și posibilitățile acestuia în viitor. 

 

Domnul Profesor universitar dr. Dávid László salută pe toți cei prezenți. Spune, că are în administrare o universitate, care funcționează în patru locații și are 2250 de studenți. La nivel de țară Universitatea Sapientia este situat între locurile 26-30 dintre toate universitățile existente din țară. Se bucură pentru acest parteneriat. Precum se știe, Miercurea Ciuc este secția, în care funcționează centrul cu specialitatea de Bio inginerie și inginerie genetică, ceea ce poate însemna multe puncte comune cu activitatea de cercetare a unui spital. La nivelul conducerii universității se concentrează asupra înființării unor specializări, care nu pot fi învățate deocamdată în limba maghiară în România. Se știe, că aici în Miercurea Ciuc o astfel de activitate se condiționează de colaborare în domeniu cu Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. În cursul cercetărilor vor fi acaparați și specialiștii de acolo și rezultatele vor fi și în folosul lor, ajutând procesul de cercetare dar și procesul de învățământ. Țin pumnii, ca problemele universității din Târgu Mureș să se rezolve. Este foarte important, să nu se piardă secția maghiară, mai mult să fie dezvoltată sistemul de fundal, care să garanteze buna funcționare. Este exclusă transmiterea unor specializări de la Universitatea de Medicină din Târgu Mureș, care ar periclita existența secției maghiare. Dar toate căile de comunicare și colaborare rămân deschise. Menționează, că nu deschiderea de an a fost în această zi, ci ziua Universității Sapientia, zi în care a fost înființată acum 17 ani. Sapientia are 4 secții universitare, Miercurea Ciuc, Tg. Mureș, Sf. Gheorghe, și toate secțiile sunt dispuși să semneze astfel de acorduri de colaborare cu spitalele din apropiere. Avantajul Municipiului Miercurea Ciuc este, că tocmai aici se predă specialitatea cu profil de Bio inginerie și inginerie genetică, care  ajută mult activitatea de cercetare în cadrul spitalului.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezentarea domnului rector, și invită în biroul dânsului pentru a mai discuta și alte probleme.

            Anunță consiliul județean, că a fost în Statele Unite ale Americii săptămâna trecută, luni și marți. A particpat la o vizită de studiu la invitația unei organizații internaționale, care a suportat majoritatea cheltuielilor de deplasare, și care a organizat  evenimentul în colaborare cu mai multe Universități, între care și de exemplu Yale. Au considerat important și oportun să participe și reprezentanți din județele Covasna și Harghita pentru a urmări experiența celor de acolo. Au participat 11 persoane de aici cu intenția de a căuta posibilități pentru proiecte de finanțare. Au văzut de exemplu și sisteme de garduri electrice de protecție cu costuri foarte reduse, mult mai ieftine ca aici, unde 40 m costă în jur de 1.000 euro. Ar putea fi folosite în unele locuri pentru a preveni locuitorii de atacurile de urs. În tema gunoiului menajer au un sistem foarte sofisticat. Aici, numai la BăileTușnad sunt amplasate câteva tomberoane sigure, care nu pot fi deschise de urși. Ar trebui luate măsuri și găsite soluții peste tot, unde sunt astfel de probleme, dar toate au un preț destul de ridicat. În America la nivel statal și federal în jur de 90% din aceste costuri sunt suportate. O soluție, care ar merita studiat și la noi, este compostarea leșurilor cu material adecvat și apă, astfel nu ar trebui transportate, incinerate.

 

Între timp se derulează un  filmuleț, în care este prezentat compostarea leșurilor în America.

Timp de 6 săptămâni se află leșul în acest material, timp în care se descompune, rămânând numai oasele mari, care se mai țin 2-3 luni într-un alt loc, după care se descompune de tot, și se pulverizează , ajungând în pământ, care ulterior este folosit ca îngrășământ la locuri speciale, de exemplu la marginea drumurilor. Probabil Agenția de Mediu nu ar fi de acrod cu aceste măsuri deocamdată, dar gestionând cum trebuie levigatul, acoperind unde trebuie cu șapă de beton, ar putea fi o soluție.

Revenind la urși, spune, că în America se pune mare accent la comunicare cu locuitorii.

Au ajuns la un consens convingând beneficiile conviețuirii cu acest animal protejat și metodele prin care se pot proteja de el. Deja au ajuns, ca tocmai locuitorii să fie adepții conviețuirii pașnice cu acest animal protejat.

Salută prezența domnului Demeter László, care lucrează la Asociația Pogányhavas, și este coordonatorul științific al ariilor protejate din zona Ciucului.

Este un proiect European în derulare în valoare de 3 milioane de Euro, și este o inițiativă, care s-a discutat și cu doamna Ministru, cu ocazia vizitei acesteia la Băile Tușnad în luna august, conform căreia se va înființa un grup de lucru, care să găsească soluții. Momentan nu sunt soluții potrivite pentru județul Harghita. Sunt foarte multe întrebări, și prin colaborare cu părțile interesate, prin discuții, s-ar putea găsi soluții în paralel, cu modificările legislative necesare cu privire la existența cotei de prevenție, care ar trebui asigurat de Minister. Ar trebui să fie funcțional acest grup de lucru prin coordonarea județului. Deja sunt parteneri din mediul științific, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, ICAS Brașov, asociații de vânători, asociații de protecția mediului, proprietari, și toți factorii interesați. Este prezent reprezentanta Institutului Ecologic din Italia, care va prezenta proiectul  comun.      După   acceptarea    raportului    în     Comisia

Regiunilor, unul dintre măsurile inițiate era însărcinarea acestei instituții de a găsi soluții optime în această problemă.

 

Valeria Salvatori manager de proiect în cadrul Institutului de Ecologie Aplicată (Institute of Applied Ecology, IEA), institut de cercetare în domeniul protecției mediului din Italia și care derulează un proiect împreună cu Comisia Europeană, pe tema carnivorelor mari, temă pe marginea căreia Borboly Csaba a întocmit un raport, în calitate de raportor la Comitetul European al Regiunilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  adaugă, că nu este de ajuns să fie luate măsuri preventive. Trebuie gestionată situația și prin prizma administrării problemei vânatului. Trebuie găsite soluțiile optime, care să fie bune și pentru om, dar și pentru animalele, care au cărări obișnuite de acces, care intersectează teritoriile ocupate de om. De altfel, în America, dacă animalul intră în curtea omului, sau în localitate, fără ezitare se folosesc arme, ceea ce aici necesită luni de așteptare. Deci este o diferență de abordare din partea statului. Dar eradicarea nu rezolvă situația pe termen lung, este nevoie de administrarea adecvată a vânatului. Trebuie găsite soluții pe termen lung. Au fost propuneri, din partea domnului Demeter László, ca să fie formate patrule, unde urșii intersectează zonele locuite, dar și această intervenție are costul lui. De exemplu, nu se găsește, și nici nu se mai comercializează în țară sprayul chili, pentru că din motive de siguranța mediului, producerea acestuia de către singurul producător din Germania a fost oprită. Eventual, cei interesați pot achiziționa din Canada, sau SUA. S-a căutat peste tot, și online s-a depistat un vânzător slovac, care ar putea importa la comandă astfel de aparate de siguranță la o valoare de 50 euro.

Anunță, că azi se va negocia cu succes cu un avocat renumit, în prestația căruia  are mare încredere, și care a câștigat deja în mai multe procese administrative asemănătoare, care va accepta reprezentarea oamenilor atacați de urși în instanță în intenția lor de a primi despăgubiri de la Ministerul Mediului, pentru vătămările suferite. Domnii parlementari Korodi Attila și Tánczos Barna au înaintat mai multe inițiative legislative în acest sens, care deja în parte au fost aprobate. Are încredere, că vor fi aprobați și restul. Dar și din partea Ministerului sunt probleme nerezolvate. Trebuie asigurată finanțarea asociațiilor de vânători, compensația în cazurile necesare, și o serie de alte probleme. Acest proces va avea un efect de accelerare în luarea măsurilor amintite. Se dorește, ca și în America, ca 95% din costurile aferente acestor măsuri să fie suportate de stat, nu de persoanele fizice interesate. Dacă oamenii au grijă de aceste animale ocrotite, atunci să fie sprijinite în măsură. Din aceste motive,  proiectele acestea sunt foarte importante, și pot fi sprijinite de comisiile abilitate.                                               

Roagă pe domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond să continue conducerea ședinței, ca dânsul să aibă ocazia să mai discute cu domnul, rector.              

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  salută pe toți cei prezenți și trece la primul punct de pe Ordinea de zi, care a fost aprobată mai înainte.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general de la Direcție generală economică amintește, că erau probleme la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului. Se pare, că o lună și jumătate se va putea finanța activitatea acestuia. Au primit 5.918.000 lei. Această sumă va fi inclus în bugetul consiliului județean și transferat acolo. Este un  proiect European de dezvoltare regională cu finanțare integrală de la FADR. Sunt câteva modificări, virări de credite, și cum spunea și domnul președinte, de la Spitalul județean de urgență este o solicitare în intenția de a obține finanțare de la Ministerul Sănătății în valoare de 2.500.600 lei. Consiliul județean trebuie să asigure 10% ca parte proprie. Virările de credite sunt la instituțiile subordonate, la Direcția județeană de evidență a persoanei, trebuie efectuate deplasări la Ministerul afacerilor interne, Școala profesională specială Sfânta Ana, Biblioteca Kájoni János, și Serviciul public salvamont. La Direcția generală patrimoniu au venit atestatele de producători  și carnetele de producători a produselor agricole, trebuie achitate. Direcți generală tehnică are nevoie să fie achitate contractele la întreținere, se virează de la indicatoare. Mai este și compartimentul de salarizare al consiliului județean cu o sumă, și Agenția de dezvoltare județeană are 2 programe, sprijinirea valorilor ecvestre, diminuează cheltuieli în străinătate și promovarea produselor locale tradiționale secuiești. 

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán are o observația generală asupra modificării de buget prezentate, pe care, ca de obicei, a găsit distribuit pe masă înainte de începerea ședinței. Spune, că fracțiunea dânsului va vota modificarea de buget numai pentru că conține și sumele necesare pentru Direcția generală de asistență socială și protecția copilului. Nu au primit anexele de lângă proiectul de hotărâre, și la articolul 8 scrie, că se aprobă modificarea listei pentru programele de investiții, întreabă, dacă sumele necesare DALI-urilor de la punctele 6 și 7 de pe Ordinea de zi sunt cuprinse în această modificare de buget ? Dacă da, atunci logic ar trebui discutate înainte de aprobarea bugetului. Cuprinderea în buget a unor sume, care vor fi aprobate ulterior, nu este în ordinea cronologică potrivită. De aceea întreabă, dacă sunt cuprinse cele două valori ale DALUI-urilor.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond răspunde, că a aflat de la colegii de la Direcția genera-ă tehnică, că sunt cuprinse acele sume în buget. De altfel, secretarul județului semnalează, că aseară în jur de ora 19 s-a comunicat modificarea de buget consilierilor județeni. Roagă să fie verificat acest lucru. Ar fi bine, ca în cazul ședințelor extraordinare anexele proiectelor de hotărâri să fie comunicate cu o zi înainte consilierilor județeni.

Înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás semnalează că nu va participa la votarea rectificării de buget.

   

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond amintește, că în acest punct se poate vedea, că pentru un proiect de parteneriat European este nevoie de regruparea unor cheltuieli.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Abținere.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea Art.8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018 – varianta distribuită

Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018– varianta distribuită

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Conferința Digitală IT&C pe anul 2018

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond explică, că administrația locală dorește să contribuie cu 10.000 lei în lucrările conferinței IT Cluster.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, despre solicitarea organizatorilor, unde la  punctul 9 sunt înșirate indicatoare de eficiență a rezultatelor. În programul întocmit de consiliul județean de ce nu figurează acestea ? Acolo au rămas numai indicatoarele generale ale rezultatelor.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune, că acest eveniment reflectă cel mai bine dintre toate cele organizate pe teritoriul Ținutului Secuiesc, cum poate colabora eficient o categorie de specialiști într-un domeniu. Cu toate că cu toții trebuie să-și asigure locul pe piața liberă, totuși caută punctele comune de colaborare, unde sunt interesați cu toții. Este de apreciat acest lucru. În acest an va fi organizat în județul Harghita confrerința mobilă, eveniment, care în fiecare an se ține altundeva. Că ei au scopuri concrete, care sunt consemnate în solicitare, și pe care vreau să le atingă în cadrul acestui eveniment, și care eventual nu sunt preluate de tot de instituția consiliului județean, nu crede, că este o problemă. Este opțiunea lor, dacă vreau să realizeze mai mult. În acest an conferința va fi organizată în Centrul de afaceri Incubator din Odorheiu Secuiesc, și va fi un prilej bun ca cei, care doresc să focuseze spre domeniul IT să întâlnească specialiști de renume. Consiliul județean are așteptări generale, și nu are nimic împotrivă, dacă ei vor să realizeze mai mult.

 

Domnul consilier județean Becze István dorește să  adauge, că sunt rare conferințele pentru care publicul plătește, și interesul este atât de mare. Sunt organizate programe de specialitate foarte serioase și rezultatele produc efecte economice serioase de dezvoltare pentru județ. Felicită organizatorii, și propune, ca în viitor, în măsura posiblităților, să fie sprijinite și mai mult inițiativele acestora.

        

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Conferința Digitală IT&C pe anul 2018

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional Youth&SPA - Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns din cadrul Programului Erasmus+

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond explică, că este vorba despre sprijinirea competivității afacerilor întreprinzătorilor tineri din orașele balneare, un proiect în parteneriat cu Uniunea Europeană. Consiliul Județean Harghita este partener în acest proiect cu mai multe orașe din țările Uniunii, Ungaria, Italia, Slovenia, Serbia, etc. Are un buget din care 7.000 și ceva de euro sunt partea consiliului județean.

 

 Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în descrierea generală a programului scrie, că începe din septembrie, dar cum se poate aproba un program în data de 3 octrombrie, care începe din septembrie ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond răspunde, că se poate proceda astfel, pentru că acestea sunt proiecte derulate în parteneriat, care au început pe la sfârșitul lui septembrie, și administrațiile locale partenere trebuie să aprobe hotărârea în acest sens și să includă în buget sumele necesare.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional Youth&SPA - Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns din cadrul Programului Erasmus+

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2018

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune, că este vorba despre concretizarea  colaborării între cele trei muzee, din Miercurea Ciuc, Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc, care se aduce în fiecare an pentru aprobare în consiliul județean.   

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot proiectul de hotărâre privind privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2018

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statutului de funcţii al Editurii Hargita Népe

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că pentru a preveni volumul mare de întrebări la această temă și explicațiile îndelungate la ele, conform confruntării cu inițiatorul, propune să fie scos acum de pe Ordinea de zi această temă.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statutului de funcţii al Editurii Hargita Népe

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE DJ 128 - LOT 4 KM 0+000 - 19+650 INTERSECTIE E578 - KM 20+864” – forma completată

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune, că este vorba despre tronsonul dintre Ditrău și Orotva. Se va încerca găsirea fondurilor necesare pentru executare. Dar în prima fază trebuie aprobat DALI-ul. Există mai multe variante. A mai zis, că se va încerca atragerea fondurilor Guvernamentale și fonduri POR, dar în cazul nereușitei, dânsul va solicita includerea în bugetul consiliului județean partea din Orotva, unde locuitorii sunt direct vizați. Este vorba depsre un km, dar trebuie realizat, pentru că orașul Borsec trebuie legat de restul județului din aceea parte. Acest DALI a trecut și de Comisia CTE și trebuie aprobat.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE DJ 128 - LOT 4 KM 0+000 - 19+650 INTERSECTIE E578 - KM 20+864” – forma completată

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396”

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că este vorba despre DALI-ul  proiectului cu un buget de 3.800.000 lei cu TVA.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, că în anexele din documentația comunicată este menționat, că sunt incluse tronsoanele de la kilometrul 15 la 16+236 m. În titlul hotărârii sunt menționați de la 15 la 16+396 m. Nu este o diferență prea mare cei 160 m, dar crede, că totuși ar trebui să fie exactă o documentație.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond răspunde, că este de față domnul director general Péli Levente, care va clarifica de unde vine diferența. Roagă, să spună la microfon explicația, ca să audă cu toții.

 

Domnul director general Péli Levente spune, că sunt diferențe între poziții, pentru că la momentul, când este cuprins în Lista de investiții, încă nu este formulat titlul lucrării, încă nu s-a realizat de tot măsurătoarea topografică, care se va realiza în cursul pregătirii DALI-ului. Lungimile exacte se rezultă în urma extrasului de carte funciară. În prima fază sunt incluse lungimile metrice din evidența județului. Față de acestea, vor apărea diferențe la măsurătoarea topografică efectivă. În acest sens se solicită descriere exactă de la fiecare proiectant, că de unde rezultă aceste diferențe. Aceste documente sunt parte a DALI-urilor, și a fost înaintat și Comisiei CTE.  

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond concluzionează, că după măsurătoarea topografică exactă rezultă diferențe, care sunt datele de reper, nu cele menționate dinainte. Aceste tronson este între Dârjiu și granița județului Harghita cu județul Mureș.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396”

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba revine în ședință și preia conducerea acestuia.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2018 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

Amendament de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2018 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că s-a ajuns destul de greu la rezultatul final al acestui proiect de hotărâre. Se încearcă derularea cât mai potrivită a acestui program. S-au înaintat adrese cu propuneri de modificare a legii către Secretariatul de Stat al Cultelor studiind procedura existentă, care în multe locuri este interpretabilă. Comisia de deliberare a analizat ce se poate include 100% în procedura existentă. Din acest motiv în jur de o treime din proiectele de finanțare nu a fost acceptată. Dar are încredere, că modificările solicitate vor lua cât mai curând forma unei hotărâri Guvernamentale. Și acum procedurile în domeniu sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002. Felicită echipa, care a lucrat la întocmirea documentației. S-a analizat fiecare dosar. Rezultatul este o situație cu sume, care vor ajuta nu numai unitățile de cult din localitățile județului, dar și dezvoltarea vieții spirituale, sociale, culturale, educaționale ale locuitorilor din aceste localități. Clădirile de cult sunt multifuncționale în multe localități, în unele biserica fiind singura instituție din localitate. Este inclus și clădirea școlii Segítő Mária, care trebuie să primească autorizație ISU, și în acest sens trebuie efectuate niște modificări. Totodată, speră, că mai multe monumente istorice vor fi protejate din acest sprijin. S-a întocmit o propunere pe baza unei grile de punctaj, după care a rezultat proiectul de hotărâre prezentat. Se consideră oportună aprobarea hotărârii azi, pentru că la Siculeni s-a mai alocat azi 1 milion de lei, și până la finele anului să poată fi pornit un alt concurs de proiecte pentru acele cazuri, care au picat din motive obiective și să mai aibă o șansă. Se poate constata, că este un program foarte serios cu efecte vizibile în viața oamenilor. Rolul bisericilor este hotărâtor într-o localitate în formarea comunității civile, pentru că susține activitățile comune și oferă soluții la multe probleme ale oamenilor prin abordarea spirituală a vieții din toate zilele. Se va aproba mai întâi amendamentul de fond, care a fost întocmit după discuțiile purtate și în comun acord cu protopopiatul din Gheorgheni, și parohiile din Ditrău și Lăzarea.                      

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2018 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2018 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita – forma modificată conform raportulșui de specialitate.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind ”Reabilitarea unor imobile pentru înființare Incubator de afaceri în Municipiul Miercurea Ciuc pentru proiectul POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”– varianta modificată

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind ”Reabilitarea unor imobile pentru înființare Incubator de afaceri în Municipiul Miercurea Ciuc pentru proiectul POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”– varianta modificată

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 octombrie 2018 cu număr de înregistrare  nr. 24819 / 18.10.2018 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 25.10.2018

 

 

Președinte                                                                                                Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                               Egyed Árpád

 

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 ex