Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:10:10
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 03 decembrie 2018

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 03 decembrie 2018

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 03 decembrie 2018

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.         1329 / 2018, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară în Sala de protocol a Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni, sunt prezenți 19. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că sunt opt teme. Amintește, că era o  vreme, când structura consiliului județean era astfel construită, ca patrimoniul consilului județean era în administrarea DGAPL. Poate va trebui să se revină la această variantă, ca problema Vilei nr.6 să fie rezolvată, dacă colegii juriști nu vor găsi o metodă, ca Salvamontul să poată administra acest imobil. Deocamdată se vor scoate punctele 6,7, și 8. La tema cu salariile, a înțeles, că azi s-a întrunit Sindicatul salariaților consiliului județean, și dacă va fi necesar, poate se va scoate și acel punct, când se va ajunge la ea.          

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea scoaterii de pe Ordinea de zi a celor menționate.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás asupra imobilelor Vila nr. 6, cantina sezonieră Vila nr. 23/a, magazia de alimente, precum și a terenului aferent acestora din localitatea Băile Homorod aflate în domeniul public al Judeţului Harghita

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului Vila nr. 6 din localitatea Băile Homorod din domeniul public al Judeţului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Serviciului Public Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Abținere.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Ordinii de zi modificate.

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Nu.

 

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că prin această rectificaare de buget se va încerca onorarea asumării, ca DGASPC să nu rămâne fără fondurile necesare. Mai sunt și câteva reglări interioare în tre capitole. Azi a ținut ședință conducerea Spitalului de Urgență din Miercurea Ciuc, unde s-a discutat, că cei 10% din fondurile necesare primite de la consiliul județean nu ajung, pentru că Guvernul nu se ține de cuvânt și nu dă restul de 90%, problemă și pentru restul spitalelor din județ. Propune o regrupare în buget în acest sens. Este de față și domnul doctor Lökös Csaba, medic șef la secția de Chirurgie, pe care îl roagă să prezinte ce aparate medicale sunt necesare, care se mai pot achiziționa în acest an.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general de la Direcție generală economică anunță, că se modifică utilizarea excedentului anului precedent. Sunt 29.591.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunea de dezoltare a bugetului local, 127.000 lei pentru cheltuieli de personal, și 2.282.000 lei pentru cheltuieli de funcționare din sistemul de protecția copilului. Pentru acoperirea temporară a golului de casă 52.167 lei. S-au regrupat sumele de la spital. Investiția consiliului județean la spital 665.000 lei, alimentarea cu apă 150.000 lei, drumuri și poduri 2.142.000 lei. S-a majorat la autoritățile executive la 98,7 mii lei.  La spitalul județean pentru aparatură 548.000 lei. Mai sunt regrupări la Salvamont. La Centrul județean de resurse și asistență educațională au primit 0,4 mii lei. La Bilbor se regrupează, și  la Școala specială Sfânta Ana, la Lăzarea. Protecția copilului mai are virări de credite. La Direcția generală management sunt virări de credite.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că Amendamentul de fond conține problema, care va fi prezentat de către domnul doctor Lökös Csaba, la care dă cuvântul.

 

Domnul doctor Lökös Csaba anunță, că se poate achiziționa un aparat laporoscop foarte modern din banii oferiți în plus la cele 10% de consiliul județean acum. Aparatul medical a fost deja comandat din Germania. Deja este în țară, și cu ocazia plății s-ar putea și livra încă în acest an. Laporoscopul este necesar pentru că bolnavii să nu mai fie nevoiți să stea săptămâni în spital, în două-trei zile pot merge acasă și  vindecarea postoperatorie se reduce considerabil.

     

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Abținere, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba precizează înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Abținere, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 17 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii nr. 310/2018 privind revocarea administratorului și numirea unui nou administrator interimar la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că din păcate trebuie reluat această temă în consiliu, pentru că persoana desemnată deja de două ori până la urmă s-a retras, și administratorul precedent a intentat proces, deci nu se mai poate trage de timp. Administratorul precedent solicită prin instanță să fie numit altcineva în locul lui, care să fie înregistrat în Registrul Comerțului. Domnul Sarány István, redactorul șef, care lucrează acolo deja de mai mulți ani a acceptat numirea. Are încredere, că va funcționa astfel. Până la data de 11 decembrie se poate prezenta la concursul anunțat și până atunci se numește un administrator temporar.

 

    

Votul secret privind numirea D-lui Sarány István în funcția de administrator interimar al Societății ”Honline Media” S.R.L.

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea  Hotărârii nr. 310/2018 privind revocarea administratorului și numirea unui nou administrator interimar la Societatea Comercială ”Honline Media” Societate cu Răspundere Limitată.

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunță, că s-a grăbit la votarea bugetului, și a rămas afară un articol, la care trebuie revenit acum.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 17 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea  modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la  aprobarea  modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 17 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind înregistrarea Județului Harghita în Sistemul Național Eelectronic de Plată online a impozitelor și taxelor utilizând cardul electronic și aprobarea suportării de către Județul Harghita a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice în cadrul Sistemului Național Electronic de Plată online.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér explică, că este vorba despre plățile online cu ocazia adminstrărilor. S-a sistat contractul cu banca pentru că nu a fost folosit serviciul. Se dorește însă, ca în viitor să fie posibil plata online a diferitelor taxe și contribuții la consiliul județean. Pentru aceasta este nevoie de colaborare cu o unitate bancară și în proiectul de hotărâre acest lucru este prevăzut.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind înregistrarea Județului Harghita în Sistemul Național Electronic de Plată online a impozitelor și taxelor utilizând cardul electronic și aprobarea suportării de către Județul Harghita a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice în cadrul Sistemului Național Electronic de Plată online.

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la ultimului punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia zero corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, rectificată prin Hotărârea nr.221/2017.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că este vorba despre echilibrarea salariilor în vederea reducerii diferențelor majore între salariile personalului începător și a celor din categoria superioară.  Domnul secretar al județului spune, că nu este în ordine. Întreabă de la domnul Szőcs Mátyás István, dacă există adresa de la Sindicat ?

 

 

Domnul Szőcs Mátyás István, director general Direcția generală management explică, că consultarea a avut loc. Practic toate instituțiile subordonate au dezbătut proiectul de hotărâre, și există un proces verbal, că au fost înștiințați colegii. Au fost propuneri, conform cărora s-a modificat și proiectul de hotărâre. Azi majoritatea colegilor  a inițiat convocarea ședinței sindicatului, la care au fost de acord cu această formă a proiectului de hotărâre. Nu știe cu care parte nu este de acord domnul secretar, dar în acest moment proiectul de hotărâre a fost supus consultării și este în ordine.

 

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita amintește, că consultarea este obligatorie conform Legii nr. 153/2017. Textul este foarte explicativ. Scrie, că unde este organizație de sindicat reprezentativ, ca și la consiliul județean Sindicatul Convergenția. Obligatoriu această organizație trebuie să dea un aviz conform căruia este de acord, sau nu cu acest proiect de hotărâre, și care se poate sau nu lua în considerare. Acest act poate veni numai de la sindicatul reprezentativ al colectivității. În prezent din păcate Sindicatul Convergenția nu are conducere desemnată și înregistrată la autoritățile competente.  Înseamnă, că conform statutului, și a legii în vigoare, 1/3 din membri trebuie să convoace adunarea generală, și având în vedere, că se va ține o ședință consultativă, trebuie să expire 15 zile de la convocare. Având în vedere, că ședința a fost convocată azi, trebuie să treacă aceste 15 zile. În acest caz deocam

dată nu sunt întrunite condițiile luării unor decizii și a eliberării avizelor. Din acest motiv nu este argumentat legal acest proiect de hotărâre.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  adaugă, că în acest moment nu este reprezentativ sindicatul salariaților de la consiliul județean, pentru că printre membri acestuia sunt multe persoane, care deja  nu mai lucrează în instituție. Convergenția în acest moment nu este sindicatul reprezentativ al angajaților consiliului județean. Întreabă pe domnul secretar, că atunci este sau nu reprezentativ acest sindicat ?

 

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita răspunde, că deocamdată acest sindicat este înregistrat conform legii, deci există, ca persoană juridică. Este total altceva, că nu are conducere desemnată, și din acest motiv, conducerea sindicatului este compus chiar din membri acestuia, adunarea generală. Trebuie convocat adunarea generală, care să exprime o părere.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  revine la întrebarea, că având în vedere, că membri sindicatului adunați azi în ședință, nu toți sunt angajații consiliului județean, se poate considera organizația sindicală ca reprezentativă pentru angajații consiliului județean ?

 

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că conform înregistrării, acest sindicat este cea reprezentativă. Numai că nu sunt efectuate modificările legale în sensul, că cine este sau nu angajat al al consiliului județean în acest moment.       

 

         

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea scoaterii proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia zero corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, rectificată prin Hotărârea nr.221/2017.

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că se dorește convocarea ședinței ordinare  din decembrie la data de 17 decembrie.  Precum reiese din documente, economia județului s-a dezvoltat peste așteptări. Astfel, vor mai veni bani redistribuiți din impozitul de venit colectat. Sau la 17, sau și mai devreme, se va vedea când se va comunica suma, cu care pot fi ajutați localitățile județului, dar în mod sigur se vor mai ține ședințe ale consilului jdețean în acest an.

    

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 decembrie 2018 cu număr de înregistrare  nr. 31034 / 17.12.2018 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 11 ianuarie 2019

 

 

Președinte                                                                                          Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                   Egyed Árpád

 

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/1 ex