Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 04:58:18
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 29 noiembrie 2016

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 29 noiembrie 2016

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 29 noiembrie 2016

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.       1.

Albert Mátyás

PCM- MPP

2.       2.

Barti Tihamér

UDMR

3.       3.

Becica Mihai

PSD

4.       4.

Becze István

UDMR

5.       5.

Bende Sándor

UDMR

6.       6.

Berde László

UDMR

7.       7.

Biró Barna Botond

UDMR

8.       8.

Borboly Csaba

UDMR

9.       9.

Brezovszky Gheorghe-Adam

PSD

10.    10.

Csillag Péter

PCM- MPP

11.    11.

Ciobanu Adrian-George

PNL

12.    12.

Dajka Tünde

UDMR

13.    13.

Derzsi Zoltán

UDMR

14.    14.

Ferencz-Salamon Alpár-László

UDMR

15.    15.

Incze Csongor

UDMR

16.    16.

Kassay Lajos-Péter

UDMR

17.    17.

Kolcsár András

EMNP-PPMT

18.    18.

Kolozsvári Tibor

UDMR

19.    19.

Kolumbán Dávid

UDMR

20.    20.

Lőrincz Csilla

UDMR

21.    21.

Mezei János

PCM- MPP

22.    22.

Nagy Pál

EMNP-PPMT

23.    23.

Portik Erzsébet

UDMR

24.    24.

Proca Ion

PNL

25.    25.

Rátz István

UDMR

26.    26.

Rugină Dan Ciprian

PSD

27.    27.

Salamon Soltán

PCM- MPP

28.    28.

Sándor György

UDMR

29.    29.

Sebestyén Csaba

UDMR

30.    30.

Szentes Antal

UDMR

31.    31.

Zakariás Zoltán

EMNP-PPMT

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1196 / 2016, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Sala festivă a Liceului Teoretic "Salamon Ernő" din municipiul Gheorgheni, județul Harghita. Mulțumește domnului profesor Rókai József pentru  cartea oferită dânsului. O va citi, pentru că istoria regiunii Gheorgheniului este foarte interesantă. Se află în această sală și doamna Molnár Judith din partea organizației partenere ARBOR. Salută consilierii locali prezenți la această ședință. Totodată salută și directorul școlii de sport din localitate. Ca și în cazul altor ședințe delegate, procedura de derulare a ședinței este următorul : mai întâi se parcurg punctele de pe Ordinea de zi, apoi se va trece la discuții din partea localnicilor. Pentru Consiliul Județean Harghita o ședință delegată este un fel de sărbătoare, când  poate avea o perspectivă asupra întâmplărilor dintr-o localitate. Cele mai multe decizii bune s-au materializat în urma acordurilor stabilite cu ocazia ședințelor delegate. Fiind la fața locului, se pot percepe mult mai bine necesitățile unei comunități. În ziua de azi se pot pune piedici la aproape orice, și necesită o muncă serioasă din partea a mai multor colegi, ca să se mai realizeze ceva. Astfel, ședințele delegate sunt foarte folositoare și își ating scopul.

 

Domnul Nagy Zoltán, primarul Municipiului Gheorgheni salută pe toți invitații  prezenți la ședința delegată a Consiliului Județean Harghita. Se bucură, că poate fi gazda acestei ședințe, și mai ales, că locația este sala festivă a acestei clădiri iconice, care este și va fi simbolul păstrării identității pe aceste meleaguri. Ultima ședință delegată a consilului județean desfășurat în Municipiului Gheorgheni a fost organizată în incinta Patinoarului din oraș. Atunci a fost luat o hotărâre importantă, care influențează major viața locuitorilor din oraș, și din împrejurimi. De aceea, se dă o importanță semnificativă și acestei ședințe. S-a constatat, că de fiecare dată, cu ocazia acestor ședințe se sprijină semnificativ proiectele locale în derulare. Domnul președinte a menționat, că este un moment special implicarea autorității județene în viața de toate zilelele a unei comunități mai mici. În aceste momente, consiliul local vede în consiliul județean un partener strategic în proiectele proprii. Crede, că este oportun, să vină cu prezentarea unor proiecte locale, la care solicită sprijinul consiliul județean. Un proiect de importanță majoră, și de interes județean este proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Harghita, și  închiderea punctului de colectare a deșeurilor din comuna Remetea. În cadrul acerstui proiect va fi o sumă la costurile suplimentare, la  care se solicită ajutor din partea consiliului județean. O altă problemă este situația drumurilor în, și în jurul Municipiului Gheorgheni. Aceste drumuri reflectă o stare de după război. Va solicita un efort considerabil din partea bugetului orașului orice inițiativă în acest sens. Măcar acel drum, care ocolește Municipiul Gheorgheni trebuie reabilitat urgent, care va deservi transportul rutier al deșeurilor din partea de sud al județului spre partea de nord. Solicită sprijin și pentru proiectul realizării unei zone industriale, dar mai ales pentru realizarea unui drum de transport rutier către acest amplasament. Deja acest proiect a ajuns în faza obținerii actelor de proprietate, în urma căreia se poate da în administrare porțiunea necesară  în vederea efectuării lucrărilor menționate. Acestea sunt proiecte, care asigură dezvoltarea întregului județ, nu numai a Municipiului Gheorgheni. Anunță participanții, că în acest an s-a semnat un acord între Consiliul Județean Harghita și Municipiul Gheorgheni, care are ca scop o investiție de importanță strategică. Este vorba despre pregătirea profesională a tinerilor, și dezvoltările în acest sens. Este o înțelegere comună a consiliului local, a școlii profesionale, a asociației întreprinzătorilor din localitate, și consiliul județean. Scopul este de a instrui tinerii, ca după finalizarea studiilor să beneficieze de specializările necesare ocupării unor locuri de muncă.  Solicită sprijinul consiliului județean în vederea dezvoltării școlii profesionale din Ghorgheni. Mai are de prezentat un alt proiect. Deja au solicitat ajutor și pentru acesta. Este vorba despre reabilitarea unei moșii, construit în stil barok. Deja clădirea este finalizată, și se conturează activitățile, care se vor derula acolo, dar este nevoie de un gard și de o poartă într-un stil asemănător. Pe lângă  solicitări, vrea să facă și un anunț. La sfârșitul săptămânii se derulează evenimentul ”Zilele Sfântului Nicolae”, festivitate, la care invită pe toți cei prezenți.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba a discutat cu consilierul județean Szentes Antal în urma ședinței de Guvern, și a apariției sumelor acordate cu ocazia rectificării bugetare în Monitorul Oficial din săptămâna trecută. Cum s-a aflat de sumele menționate, imediat s-au anunțat proiectele de finanțare referitoare la localitățile din județ. În tematica ”Acasă, familie, viitor” s-a solicitat, ca pentru cele mai importante, cele mai urgente investiții în derulare, care se mai pot finaliza în acest an, să fie depuse solicitările. Se bucură, că orașul  s-a folosit de ocazie, și a depus solicitare. În câteva zile se vor reîntâlni cu conducerea orașului, și din cele menționate acum de domnul primar se vor rezolva câteva puncte. 

 

Domnul Portik Hegyi Kelemen, arhidiacon binecuvântează lucrările ședinței.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă pe domnul Márton István, ca în calitate de director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltarte Rurală, să înmâneze  certificatele de ”Produs Secuiesc” producătorilor desemnați.

 

Domnul Márton István  consideră, că este un moment festiv acordarea acestei calități. Producătorii menționați au lucrat mult pentru a obține această calitate. Certificatul atestă calitatea produselor obținute. Felicită pe toți cei care primesc aceste certificate. Se bucură, că locația ședinței este Municipiul Gheorgheni, pentru că sunt prezente și membrii Asociației ”Fenyőalja”, care de ani de zile lucrează cu spor, ca să fie recunoscute și sprijinite în scopul lor de a pune în funcțiune o bucătărie publică, care în sfârșit funcționează în colaborare. Invită pe rând premianții să preia certificatele, care sunt valabile pentru cinci ani, după care se pot reînnoi. În afară de un producător, toți premianții de astăzi pregătesc siropuri și gemuri tradiționale.

 

Domnul consilier județean Bende Sándor predă certificatul de ”Produs Secuiesc”  Asociației  ”Fenyőalja” din comuna Ciumani, doamnei Széles Éva din satul Păltiniș, doamnei Mózes Jolán din Chinușu, care a contribuit semnificativ la punerea în funcțiune a unei bucătării publice comunale în sat, doamnei Kovács Berta Anna, producător de porturi populare, doamnei Vass Éva, producător și comercializator a mai multor produse tradiționale de la siropuri, gemuri, până la ceaiuri, și alte preparate de casă, și doamnei Pál Irma, producător de siropuri și gemuri de caliate trdaiționale.   

 

Domnul Márton István mulțumește consiliului județean pentru sprijinul acordat, și pentru posibilitatea, de a felicita și premia pe cei 106 producători autohtoni de produse tradiționale din județul Harghita. Numărul produselor evidențiate a depășit deja numărul o mie. Transmite urările de bine tuturor locuitorilor din Municipiul Gheorgheni și dorește petrecere frumoasă cu ocazia zilelor de Sfântu Nicolae.

 

O elevă de clasa a XII-a, Varga Katalin Eszter prezintă un scurt program de cântece populare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  spune, că domnul  Márton István  va trebui să plece la un alt eveniment al Academiei Secuiești la orașul Cristuru Secuiești.  Ceea ce privește Ordinea de zi, anunță următoarele :

A fost comunicat Ordinea de zi cu 35 de puncte, dintre care punctele 26 și 35 sunt la capitolul Diverse. Fiecare are o motivație. La punctul 29 nu s-a ajuns la un consens cu serviciul juridic. De aceea va fi scos de pe Ordinea de zi, și rămân 34 de puncte.    

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului salută pe cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 31 de membrii în funcție, din care 30 de consilieri judeţeni, și un președinte, sunt prezenți 25 de consilieri județeni și președintele Consiliului Judeţean Harghita. Absentează : Albert Mátyás, Lőrincz Csilla, Proca Ion, Incze Csongor și Portik Erzsébet Edit. Ședința este statutară.

 

Domnul consilier județean Bende Sándor vrea să atragă atenția consilierilor asupra unei probleme importante. Se știe, cât efort necesită din partea consilierilor locali și județeni statutul de reprezentant al comunității. Sunt mulți, care desfășoară cu multă dăruire această activitate. Azi dimineață a aflat o veste tristă. Domnul Bakos József, viceprimarul comunei Remetea a decedat azi. Roagă consilierii județeni să onoreze memoria domnului viceprimar cu un minut de reculegere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba exprimă regretul pentru această tragedie, și transmite atât familiei și prietenilor, cât și localnicilor din comuna Remetea sincere condoleanțe. Sunt câteva probleme importante la comuna Remetea, de aceea a fost invitat domnul primar la această ședință și mai târziu va lua cuvântul.  Referitor la Ordinea de zi, domnul secretar al județului i-a atras atenția, că nu a fost corectat proiectul de hotărâre cu privire la Școala specială ”Sfânta Ana”. Va fi scos, și astfel va rămâne Ordinea de zi cu 33 de puncte.

            

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului Ordinii de zi modificat:

 

1.      Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31  august 2016

 

2.      Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 septembrie 2016

 

3.      Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință și a regimului de salarizare a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională în cadrul CJRAE Harghita

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita cu modificările și completările ulterioare

 

6.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea, cu modificările și completările ulterioare

 

7.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

 

8.      Proiect de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita  aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 18/2016,

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita a unei construcții noi, denumit ”Clădire centrală termică cu buncăr de combustibil pe bază de biomasă”, situat în comuna Tulgheș str. Centru nr. 342, împreună cu rețelele exterioare aferente acestui imobil, prin completarea domeniului public al județului Harghita respectiv includerea în domeniul privat al unor mijloace fixe și obiecte de inventar și transmiterea acestora în administrarea Spitalului de psihiatrie Tulgheș respectiv aprobarea modificării Contractului de administrare nr. 24010/2004 încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul de Psihiatrie Tulgheș

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2009 privind contribuţia lunară a beneficiarilor internaţi în centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Județean Harghita al Proiectului tehnic în vederea executării lucrărilor de construire „Centru de colectare selectivă a deșeurilor” și „Stație de transfer” din Miercurea Ciuc, aferent acordului contractual “Proiectare și execuție pentru stațiile de transfer din Miercurea Ciuc și Corund și a celor 8 centre de colectare” cu nr. 19567/12.09.2014, din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către   Asociaţa Microregională Pogany-havas pe anul 2016

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2016

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2016

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către   Asociaţia Microregională Felcsik

 

16. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Județului Harghita pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita, pe anul 2016

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás, pe anul 2016

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 28572/2010 încheiat cu Arhiepiscopia romano-catolică Alba Iulia în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 146, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiilor Boli Infecţioase şi Pneumologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

 

19. Proiect de hotărâre privind trecerea cotei părți de 97 % al județului Harghita din imobilul „Baia tradițională din comuna Sântimbru”, din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al Comunei Sântimbru.

 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

 

21. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului individual de muncă, la cerere prin acordul părților, al domnului Barabás Csaba, director la Consiliul Judeţean Harghita - Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita 

 

22. Proiect de hotărâre privind abrogarea art.6 , alin (2) din Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”pentru implementarea proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna” modificată prin Hototărârea Consiliului Județean Harghita nr. 233/2016 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”pentru implementarea proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”,  cu modificările și completările ulterioare

 

23. Proiect de hotărâre privind  majorarea sumei  ce reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016, a cheltuielilor de funcționare ale Centrului de Zi nr. 2 Bălan, județul Harghita

 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 5/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019, cu completările și modificările ulterioare

 

25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la derularea în cadrul Programului RO10,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, a proiectului ,,United Networks- Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate”

 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102 privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2016, cu completările și modificările ulterioare

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: ” Înlaturarea efectelor calamităților naturale la podurile pe DJ 127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149”

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea  plății cotizației județului Harghita Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2016

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás pe anul 2016

 

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita  pe anul 2016, pentru acordarea unui ajutor de urgență comunei Frumoasa

 

32. Proiect de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2016 ale centrelor de zi din localitățile: Atid, Corund, Porumbeni, Praid, Secuieni, Șimonești, Zetea și Odorheiu Secuiesc în vederea transferării în bugetul unităților administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare

 

33. Proiect de hotărâre Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 154/2016, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita

 Rezultatul votului: 26 Da.

 

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 august 2016

Rezultatul votului: 26 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 septembrie 2016

Rezultatul votului: 26 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință și a regimului de salarizare a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională în cadrul CJRAE Harghita

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că orientarea elevilor în domeniul alegerii unei cariere, sau a unei profesii a fost o problemă neglijată în ultima vreme în județul Harghita, la fel, ca și în alte județe. Răspunsul la întrebare a fost, că nu există nici personal, și nici resurse financiare necesare, prin care să se desfășoare această activitate. Se ocupă mai mult cu copii cu deficiențe de vorbire, și alte asemenea probleme. Există un Ordin Ministerial, care permite alocarea de sprijin pentru Comisia de orientare în carieră din partea consiliului județean, și care este la nivelul unui anumit procent din salariul președintelui de județ. În alte județe s-a votat acest lucru. În județul Harghita este o obiecție juridică în acest sens, care spune, că în urma unui Ordin Ministerial nu ar trebui alocat sprijin de către consiliul județean. Personal, dânsul este de părere, că și restul finanțărilor se fac în urma unor Ordine Ministeriale. În ședința fracțiunii UDMR s-a luat o decizie, conform căreia, să fie votat în această formă proiectul de hotărâre, și concomitent să fie solicitat o viză de legalitate de la Prefectul județului. Să fie specificat ce se poate aplica în urma unui Ordin Ministerial. În orice caz, chiar dacă nu se va pune în executare hotărârea, măcar se va exprima buna intenție a consiliului județean în această problemă.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului adaugă, că nu este vorba despre răutate din partea juriștilor, sau că nu s-ar dori finanțarea unor activități. În principiu se știe, că nu este aplicată legea de salarizare unică în sfera bugetară. Dar este un principiu,  conform căreia orice retribuție în sfera bugetară este considerat și salariu. Dacă este onorată participarea ca membru în Comisia de orientare în carieră, atunci acest lucru trebuie specificat într-un act juridic cu putere legală, cum se întâmplă și în cazul  altor Comisii. Cum este și Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, sau Legea nr. 1/2011 privind educația națională, care prevede astfel de finanțări. Dar în acest caz nu există o prevedere legală, care să ateste legalitatea finanțării. Ordinul Ministerial nu este o reglementare legală, are numai caracterul unui act normativ de procedură administrativă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba amintește, că și membrii Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență primesc taxă de participare în urma prevederilor unui Ordin Ministerial. De aceea se va apela la consultarea Prefectului. 

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán atrage atenția, că numele comisiilor de specialitate nu este trecut corect pe proiectul de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că se vor corecta ulterior cele semnalate.

 

Domnul consilier județean Mezei János observă, că la mai multe proiecte de hotărâri, raportul juridic este nefavorabil. Ar fi de dorit, ca înainte de a ajunge la ședință, să fie purtate discuții cu domnul secretar al județului, și găsit cadrul juridic adecvat pentru inițiative. Consideră, că votul favorabil acordat de consilierii județeni nu va avea efectul dorit în cazul avizării nefavorabil din partea juridicului. Degeaba este susținută cu convingere, sau emoțional o cauză prin bunăvoința consilierilor județeni, care doresc dezvoltarea județului, dacă inițiativele nu-și găsesc cadrul legal, și se lucrează degeaba. Propune, ca aceste consultări să fie realizate în viitor, și la ședințe să fie aduse proiecte de hotărâri deja clarificate din punct de vedere legal.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că s-ar putea face, ca cei 25 de colegi de la Direcția Generală de Administrație Publică Locală să ia locurile consilierilor județeni, și să decidă soarta județului. Rolul consilierilor județeni ar rămâne numai să decidă asupra salariilor acestora. Dar la Direcția Generală de Administrație Publică Locală lucrează funcționari publici. Nu este un aparat politic. Politicul trebuie să evidențieze situațiile reale, și problemele vieții într-o regiune, și să ia decizii, nu aparatul juridic. Totodată, și asumarea răspunderii revine tot politicului. Nu ar fi normal, ca aparatul juridic să decidă asupra strategiilor de dezvoltare din județ, și căile de parcurs în aplicarea acestora. Se poate face, dar nu există un asemenea precedent. Rapoartele de specialitate întocmite de aparatul juridic din județul Harghita sunt bine întocmite din punct de vedere profesional. Astfel de rapoarte nu sunt întocmite în alte județe. La Consiliul Județean Harghita s-a acceptat această metodă, de a alătura la proiectele de hotărâri aceste rapoarte, care de multe ori sunt destul de amănunțite, și conform cărora se ajunge la un compromis. Proiectele de hotărâri sunt în general corectate.  Poate la unele sunt de corectat greșeli de formulare, sau ortografice, la altele poate nu s-a observat existența unui act din documentație, dar acestea nu sunt motive de a amesteca obiectivele consiliului județean cu cele ale aparatului juridic. Nu poate decide domnul secretar al județului în locul consilierilor județeni. Poate nici nu ar avea timp să parcurgă și să cuprindă toate problemele județului. Legea spune, că există un aparat decizional, și că există un inițiator. Proiectul de hotărâre inițiat poate fi votat, sau nu de fracțiunea Partidului Civic Maghiar, este decizia dânșilor. Sunt anexate rapoartele de specialitate, a căror observații se pot dezbate în ședință. De aceea există consiliul județean.             

 

Domnul consilier județean Mezei János este de acord, că politicile, strategiile, trebuie stabilite de către consiliul județean. Dar dacă există 25 de juriști, care veghează asupra legalității proiectelor de hotărâri depuse, atunci să fie obligați, să găsească calea juridică acceptabilă a proiectelor inițiate și a politicilor adoptate în ședința consiliului județean.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, din păcate nu se pot interpreta astfel obligațiile. Când a devenit președinte prima dată s-a confruntat cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic. Este o lege importantă, care prevede, că juristul este independent, nu poate fi constrâns, manipulat. Numai obligațiile prevăzute în legea amintită trebuie să îndeplinească.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului menționează, că sunt numai 5 juriști, nu 25, cum a spus domnul președinte.

 

Domnul consilier județean Mezei János nu este de acord cu pasajul final al raportelor de specialitate, care sună astfel : ”Având în vedere cele prezentate mai sus, nu avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.” Dânsul cum poate vota favorabil o astfel de hotărâre, când știe din start, că nu este legală ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că ceva se poate considera ilegală, dacă este declarat astfel de către o autoritate constatatoare. Până nu este categorizat astfel un proiect de hotărâre, și domnul consilier are încredere în problema pusă în discuție, poate vota liniștit proiectul de hotărâre. Concret, nu pot fi obligați juriștii să întocmească, și să corecteze proiecte de hotărâri.  

   

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință și a regimului de salarizare a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională în cadrul CJRAE Harghita

Rezultatul votului: 19 Da, 3 Nu, 4 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba adaugă, că pentru orice eventialutate, va solicita viza de legalitate a Prefectului în această problemă, și dacă nu va fi pozitivă, hotărârea va fi revocată.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare- forma corectată și retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare- forma corectată și retrimisă

Rezultatul votului: 26 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita cu modificările și completările ulterioare - forma corectată și retrimisă

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului mnționează, că există o obiecție juridică, dacă sunt cu toții de acord. Ordinul Ministerului Culturii nr. 2193/2004 prevede, că în Consiliul de administrație nu poate figura un reprezentant de prestigiu din partea Consiliului Județean Harghita. A fost propus în raportul juridic, și probabil nu s-a corectat încă proiectul de hotărâre, ca Reprezentantul de prestigiu al vieții culturale Harghita nu poate fi membru al Consiliului de administrație.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba concluzionează, că atunci vor rămâne în Consiliul de administrație numai persoanele din aparatul propriu. Totodată vor fi corectate și numele comisiilor de specialitate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita cu modificările și completările ulterioare – forma corectată și retrimisă

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările şi completările ulterioare – în formă retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările şi completările ulterioare– în formă retrimisă

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 18/2016

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 18/2016

Rezultatul votului: 26 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita a unei construcții noi, denumit ”Clădire centrală termică cu buncăr de combustibil pe bază de biomasă”, situat în comuna Tulgheș str. Centru nr. 342, împreună cu rețelele exterioare aferente acestui imobil, prin completarea domeniului public al județului Harghita respectiv includerea în domeniul privat al unor mijloace fixe și obiecte de inventar și transmiterea acestora în administrarea Spitalului de psihiatrie Tulgheș respectiv aprobarea modificării Contractului de administrare nr. 24010/2004 încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul de Psihiatrie Tulgheș – forma corectată

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita a unei construcții noi, denumit ”Clădire centrală termică cu buncăr de combustibil pe bază de biomasă”, situat în comuna Tulgheș str. Centru nr. 342, împreună cu rețelele exterioare aferente acestui imobil, prin completarea domeniului public al județului Harghita respectiv includerea în domeniul privat al unor mijloace fixe și obiecte de inventar și transmiterea acestora în administrarea Spitalului de psihiatrie Tulgheș respectiv aprobarea modificării Contractului de administrare nr. 24010/2004 încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul de Psihiatrie Tulgheș – forma corectată

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2009 privind contribuţia lunară a beneficiarilor internaţi în centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita –  forma corectată

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că în unitățile în care sunt găzduiți persoane handicapate adulte, suma, care s-a alocat pentru o persoană, până acum era de 600 de lei. Acum se majorează la 900 lei. La această indemnizație majorată se referă  acest proiect de hotărâre. Se vor corecta și numele comisiilor de specialitate în hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2009 privind contribuţia lunară a beneficiarilor internaţi în centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita –  forma corectată

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Județean Harghita al Proiectului tehnic în vederea executării lucrărilor de construire „Centru de colectare selectivă a deșeurilor” și „Stație de transfer” din Miercurea Ciuc, aferent acordului contractual “Proiectare și execuție pentru stațiile de transfer din Miercurea Ciuc și Corund și a celor 8 centre de colectare” cu nr. 19567/12.09.2014, din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér explică, că proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita are două părți. Prima parte se refera la realizarea noului amplasament de lângă comuna Remetea, construirea liniei de compostare, și închiderea celor 8 centre de colectare din județ. Totodată s-a realizat achiziționarea a 35 autoutilitare de transport deșeuri necesare funcționării. Cealaltă parte, care a fost inclus și în programul POIM, constă în realizarea a două stații de preluare, a drumurilor de acces aferente, și a sistemului de alimenatre cu apă și energie electrică. Lucrările se vor finanța prin acest program.  Acest proiect de hotărâre, care conține și avizul CTE, este proiectul stației de preluare din Municipiul Miercurea Ciuc. Terenul este deja pregătit, și se pot transporta utilajele necesare.  

   

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Județean Harghita al Proiectului tehnic în vederea executării lucrărilor de construire „Centru de colectare selectivă a deșeurilor” și „Stație de transfer” din Miercurea Ciuc, aferent acordului contractual “Proiectare și execuție pentru stațiile de transfer din Miercurea Ciuc și Corund și a celor 8 centre de colectare” cu nr. 19567/12.09.2014, din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţa Microregională Pogany-havas pe anul 2016  - forma completată conform modificărilor propuse de domnul vicepreședinte Biró Barna Botond

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră o problemă, că mai multe documentații, care se referă la cotizații au greșeli de formulare, de conținut. Corectarea este anevoioasă, pentru că este greu adunarea repeptată a membrilor Adunării Generale.  De exemplu, la ADI ”Felcsik” a fost trecut la obiective realizarea unei carmangerii, deși intenția a fost total alta. Dânsul a fost de față, când s-a luat decizia pregătirii unei studiu de caz referitor la înființarea unei abatoare regionale pentru zona Ciucul de sus. Domnul secretar vede numai cuvântul de carmangerie, și din punct de vedere juridic nu poate fi contestat. A discutat cu domnii vicepreședinți, că aceste cotizații ar trebui clarificate la început de an, ca apoi în timp să poată fi clarificate, să nu se împotmolească plata cotizației din cauza unei expresii eronate.

 

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond confirmă cele spuse de domnul președinte. Ceea ce permite Statutul pentru fiecare asociație, numai pentru acele obiective se poate solicita cotizație. În documentația deupsă de Asociaţa Microregională Pogany-havas este un punct, care se referă la cursuri de fabricare a cașului. Pentru această activitate solicită 2.000 lei sprijin. Propune modificarea acestei expresii la termenul de ”conferință”. Propune aprobarea sumei de 44.000 lei, sau 41.000 lei, pentru care au fundamentare, cu condiția, ca aceea sumă de 2.000 lei să fie destinat organizării conferințelor, nu cursurilor. Expresia obiectată să fie modificată.

      

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţa Microregională Pogany-havas pe anul 2016  - forma completată conform modificărilor propuse de domnul vicepreședinte Biró Barna Botond

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2016

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2016

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2016

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2016

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia Microregională Felcsik - forma completată conform modificărilor propuse de domnul vicepreședinte Biró Barna Botond

 

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond propune, reducerea cu 25.000 lei suma de 89.000 lei, care se referă la amplasarea carmangeriei, sprijinirea asociațiilor de tineret, și colaborarea cu partenerii civili, în vederea îndeplinirii condițiilor juridice.     

 

Domnul consilier județean Becze István răspunde și în numele domnului consilier județean Szentes Antal, că nu sunt de acord cu această reducere. Nu se pot reformula termenele greșite, ca să nu fie redusă suma ? Este vorba totuși despre cea mai activă asociație microregională.  Este sfârșit de an. Chiar ieri a avut loc o ședință cu întocmirea proiectelor pentru anul 2017. Dacă va fi redus cotizația, poate prea multe proiecte vor fi amânate. 25.000 lei din 89.000 lei nu este mult, dar dacă se are în vedere, că este cea mai mare asociație microregională, cu cea mai bogată activitate, atunci reducerea este semnificativă.  Propune menținerea sumei inițiale.

 

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond propune, ca să fie aprobat acum 64.000 lei, și cu ocazia ședinței extraordinare următoare, când se vor redistribui bani de la Guvern, și se vor efectua și corectările necesare în documentație, se va aproba și restul sumei solicitate.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal nu este de acord cu această propunere. Nu poate accepta, pentru că la solicitarea Consiliului Județean, Procesul verbal al Adunării Generale a fost corectat și comunicat. Nu știe unde a ajuns aceea modificare, dar a fost trimisă. Mai erau cazuri, când au fost de acord cu ipoteza de revenire la anumite probleme, și nu s-a mai revenit deloc. Este sfârșit de an, și ori se acceptă 89.000 lei, ori nu va vota favorabil. La ședințele extraordinare este nevoie de confirmarea urgenței, care iarăși îngreunează revenirea la problemă. Nu va aviza favorabil o formă modificată.

 

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond a discutat și în ședința fracțiunii UDMR cu colegii, că nu a dispărut adresa cu corecturile solicitate. După primirea documentației de către Direcția Generală Economică erau obiecții economice, care au fost remediate, după care serviciul juridic a avut alte obiecții, care în timp nu s-au putut corecta până la data ședinței. Este de părere, că nici asociațiilor, nici aparatului consiliului județean nu lipsește o problemă juridică din cauza unei inițieri eronate. Este de părerer că trebuie acceptat acum varianta cu 64.000 lei, cum este specificat de raportul juridic, și cu ocazia ședinței extraordinare se va vota și restul sumei dacă documentația va fi pus la punct.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal spune, că au fost nenumărate cazuri, că s-a amânat luarea unei decizii, și nu s-a mai revenit asupra lui. Ieri a fost și dânsul de față la ședința asociației, știe, că s-au luat hotărârile necesare pentru modificare, și nu înțelege cum nu s-a putut modifica proiectul de hotărâre până la începerea ședinței. Mai erau și alte asociații cu probleme asemănătoare, când în ședința fracțiunii UDMR încă nu erau actele în ordine, dar în timpul ședinței deja erau corectate. Nu va participa la vot acum din acest motiv, și solicită ferm, ca în ședința extraordinară fie pus înapoi suma tăiată.      

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de acord cu solicitarea domnului Szentes Antal, dar solicită, ca formulările greșite în Procesul verbal al Adunării Generale să fie corectate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia Microregională Felcsik - forma completată conform modificărilor propuse de domnul vicepreședinte Biró Barna Botond

Rezultatul votului: 20 Da, 4 Abțineri, 1 Nu a votat

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Județului Harghita pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita, pe anul 2016 – forma retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Județului Harghita pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita, pe anul 2016 – forma retrimisă

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás, pe anul 2016

 

Domnul consilier județean Szentes Antal spune, că timp de mai multe zile, săptămâni nu au fost documentele în ordine. Dânsul a fost anunțat, că sunt probleme, s-a alăturat managerului asociației, și  formulăruile greșite au fost corectate. Și în problema anterioară ar fi procedat la fel, dacă ar fi fost anunțat. Cotizația pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás, pe anul 2016 este 114.000 lei.

  

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás, pe anul 2016

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 28572/2010 încheiat cu Arhiepiscopia romano-catolică Alba Iulia în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 146, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiilor Boli Infecţioase şi Pneumologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – forma corectată și retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 28572/2010 încheiat cu Arhiepiscopia romano-catolică Alba Iulia în scopul folosirii spaţiilor aflate în imobilul din str. Szék nr. 146, Miercurea Ciuc, județul Harghita, necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiilor Boli Infecţioase şi Pneumologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – forma corectată și retrimisă

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind trecerea cotei părți de 97 % al județului Harghita din imobilul „Baia tradițională din comuna Sântimbru”, din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al Comunei Sântimbru  – forma corectată și retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind trecerea cotei părți de 97 % al județului Harghita din imobilul „Baia tradițională din comuna Sântimbru”, din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al Comunei Sântimbru  – forma corectată și retrimisă

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. – forma retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. – forma retrimisă

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului individual de muncă, la cerere prin acordul părților, al domnului Barabás Csaba, director la Consiliul Judeţean Harghita - Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita  – forma corectată și retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind constatarea încetării contractului individual de muncă, la cerere prin acordul părților, al domnului Barabás Csaba, director la Consiliul Judeţean Harghita - Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita  – forma corectată și retrimisă

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Votul secret privind aprobarea încetării contractului individual de muncă, la cerere prin acordul părților a domnului Barabás Csaba, director la Consiliul Judeţean Harghita - Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Votul secret privind numirea doamnei Kilyén Beáta ca director interimar al Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita, din cadrul Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind abrogarea art.6 , alin (2) din Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”pentru implementarea proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna” modificată prin Hototărârea Consiliului Județean Harghita nr. 233/2016 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”pentru implementarea proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”,  cu modificările și completările ulterioare – forma retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menționează, că hotărârea, prin care a fost desemnat domnul Zólya László, ca reprezentant al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita” va fi abrogată, pentru că s-a schimbat legislația. Va fi numit domnul vicepreședinte Barti Tihamér.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea proiectului de hotărâre privind abrogarea art.6 , alin (2) din Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”pentru implementarea proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna” modificată prin Hototărârea Consiliului Județean Harghita nr. 233/2016 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”pentru implementarea proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”,  cu modificările și completările ulterioare – forma retrimisă

Rezultatul votului: 25 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind majorarea sumei ce reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016, a cheltuielilor de funcționare ale Centrului de Zi nr. 2 Bălan, județul Harghita – forma retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că primarul orașului Bălan solicită o suplimentare a sumei alocate anterior până la 50.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind majorarea sumei ce reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016, a cheltuielilor de funcționare ale Centrului de Zi nr. 2 Bălan, județul Harghita – forma retrimisă

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 5/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019, cu completările și modificările ulterioare – forma retrimisă

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre două modificări cu privire la drumuri comunale. Sunt multe situații, unde lucrările au fost executate, dar nu au fost plătite. Acolo nu se pot aloca bani din acest fond. Se poate aloca acolo, unde încă nu sunt finalizate lucrările. Poate fi vorba despre Mugeni, cu suma de 46.000 lei, și orașul Cristuru Secuiesc cu 100.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 5/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019, cu completările și modificările ulterioare – forma retrimisă

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, conform Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal amintește, că s-a modificat bugetul și există un cadru financiar adecvat pentru anumite probleme. Totuși a rămas afară suma de 221.000 lei, alocată proiectării lucrărilor de reabilitare la drumului 123F, care a fost luat acum trei luni. Solicită, ca la următoarea ședință să fie realocată suma luată.

     

Domnul preşedinte Borboly Csaba  explică, că banii pentru proiect sunt alocați, numai cele pentru executare au fost luate. Este de acord cu interpelarea domnului consilier județean Szentes Antal. Roagă, ca să-i fie amintite aceste probleme înainte de ședință, să potă lua măsurile necesare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016. Este vorba despre drumurile amintite și votate anterior.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă conținutul Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016. Este prima modificare mai voluminoasă. Vor fi alocați 919.000 lei. Dânsul a solicitat conducerii Spitalului județean de urgență să vină cu explicațiile necesare. Va avea loc o investiție mai serioasă acum la sfârșit de an în interesul acreditării Spitalului de urgență, și pentru a mai atrage câțiva medici specialiști tineri. Serviciile medicale să fie mai diversificate, ca bolnavii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze la marile centre medicale. 

 

Doamna Fülöp Enikő, directorul adjunct al Spitaluluil Județean de Urgență din Miercurea Ciuc clarifică, că această sumă de 919.000 lei conține și o alocare Ministerială. De aceea, împarte suma în două părți. Prima parte este destinat investiției, iar cealaltă, obiectelor de inventar. Aceste necesități au fost prevăzute până la sfârșitul anului 2016, astfel, ca tot ceea ce s-a achiziționat să fie predat, și pus în funcțiune. Din păcate termenul de desfășurare pentru procedura de achiziție publică este numai o lună, cu toate că nu s-a apelat la achiziție directă, s-a ales varianta simplificată a achizițiilor. Desfacerea plicurilor s-ar putea desfășura la data de 26 decembrie 2016. Sunt 16 poziții de investiții, care conțin articole, care asigură atragerea medicilor specialiști. Se va achiziționa și un aparat, care este un unicat în regiune. Este vorba despre un Uroflometru. Este vorba și despre o regrupare, care vizează favorizarea achiziționării locuințelor de serviciu pentru medici. Prețul locuințelor a crescut față de anul trecut, și dinn suma alocată numai o singură locuință a putut fi achiziționată. În ultimii ani obiectele de inventar au fost puțin ignorate. Degeaba se dezvoltă aparatura, dacă paturile de spital sunt foarte dezafectate. Bolnavii riscă să cadă din ele. De aceea, sunt prevăzute îmbunătățiri și în cadrul capitolului Serviciilor hoteliere în bugetul spitalului.       

Obiectele de inventar la care se prevăd îmbunătățiri sunt paturi, saltele, aparatură medicală, și aparatură de informatică. Evidențele electronice obligatorii, programele  sunt în continuă modificare, și necesită echipamente informatice de performanță. Deja s-a ajuns în situația în care, 60-70% din actele medicale trebuie prelucrate electronic pe loc, altfel nu sunt recunoscute din punct de vedere al finanțării acestora.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal întreabă care este situația achiziționării echipamentelor medicale, pentru care s-au alocat sume la începutul anului de către Consiliului Județean Harghita ? În ce procent s-a realizat planul prevăzut atunci ?

 

Doamna Fülöp Enikő, directorul adjunct al Spitaluluil Județean de Urgență din Miercurea Ciuc spune, că o singură poziție nu se va realiza. Este vorba despre o lampă specială la secția de nou-născuți. Restul echipamentelor sunt în anumite faze ale procesului de achiziție publică. O parte din ele sunt deja livrate. Recent sunt în lucru trei proceduri de achiziții publice active. Până luni numărul acestora se va ridica la cinci.

      

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016. Ministerul Sănătății a acordat spitalului 97.000 lei.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016. 919.000 lei se alocă de către Consiliul Județean Harghita din fondul de rezervă Spitalului Județean de Urgență.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune să fie lăsat afară art.7, pentru că tema trebuie discutată în plen. Este vorba despre atacul de lupi asupra unei turme de oi.  Se va vota după discuție acest articol.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 14 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 15 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 16 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 17 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 18 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016. Aici este vorba despre o returnare a unei credite de la Minister, care nu s-a folosit. Altă datorie nu are județul, numai cel din 2007, care a fost refinanțat favorabil în anul trecut. 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 19 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 20 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 21 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 22 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 23 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2016, în afară de Art.7.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la derularea în cadrul Programului RO10,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, a proiectului ,,United Networks- Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate”

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la derularea în cadrul Programului RO10,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, a proiectului ,,United Networks- Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate”

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102/2016 privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2016, cu completările și modificările ulterioare

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102/2016 privind derularea programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2016, cu completările și modificările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: ” Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile pe DJ 127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149”

 

Doamna Pethő Zsuzsánna, director adjunct la Direcția Generală de Investiții relatează, că vor fi reabilitate trei poduri din sumele alocate pentru remedierea efectelor inundațiilor din anul 2014. DALI-ul s-a finalizat. Vor fi realizate noi poduri din beton. Realizarea acestora se va desfășura în cursul anului 2017.  Societatea câștigătoare este din Municipiul Iași.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că 1.692.367 lei, având și TVA-ul inclus este valoarea acestor lucrări.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Proiectului Tehnic și DDE pentru obiectivul de investiţii: ” Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile pe DJ 127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149”

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației județului Harghita Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2016 – forma completată conform modificărilor propuse de domnul consilier județean Bende Sándor

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond adaugă că 119.000 lei sunt indicați în raportul juridic cu scop de cotizație pentru această asociație.

 

Domnul consilier județean Bende Sándor amintește că la începutul anului consiliul județean a aprobat o sumă de cotizație de 310.000 lei pentru Centrul Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás. Dânsul susține să fie aprobat acest nivel de cotizație. Este convins, că domnul vicepreședinte Barti Tihamér va accepta și va coordona alocarea legală a banilor pentru această asociație. De aceea insistă asupra menținerii nivelului de cotizație la suma inițială de 310.000 lei.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune, că deja în ședința din comuna Joseni și-a exprimat angajamentul, prin care acceptă coordonarea acordării acestei sume asociației.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot modificarea față de proiectul de hotărâre inițiat, și anume, că se va aproba suma de 310.000 lei cotizație pentru Centrul Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás.

Raportrul juridic este parțial favorabil.

  

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației județului Harghita Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2016 – forma completată conform modificărilor propuse de domnul consilier județean Bende Sándor

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba se bucură, că este susținut astfel cauza hocheiului din Municipiul Gheorgheni. Totodată amintește, că este o lege, care prevede obligația anunțării președintelui de ședință, înainte de ședință de către consilierii județeni, care din anumite motive nu pot participa.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide discuția referitoare la atacul de lupi asupra turmei de oi din zona comunei Frumoasa.  De altfel, poimâine se va desfășura o conferință în cadrul Programului LIFE, cu tema daunelor provocate de animalele sălbatice. Atunci va avea loc prima ședință a Comisiei de specialitate în cadrul Comitetului Regiunilor în această temă, și se va întocmi și un proiect de hotărâre. Este vorba despre posibilitățile de anchetare a acestor cauze din partea Consiliului Europei. Directivele Europene reglementează procedurile referitoare la cele trei specii protejate, ursul, lupul, și pisica sălbatică. Trebuie cumva influențat aparatul decizional din Bruxelles, și convins despre necesitatea luării măsurilor de prevenție în interesul locuitorilor, care sunt nevoiți să coabiteze cu sălbăticiunile. Cum s-a putut realiza acoradrea unor sume pentru cei, care acceptă măsurile impuse cu privire la pasărea Haris, poate s-ar putea elabora un sistem normativ și pentru cei, care  sunt nevoiți să suporte daunele cauzate de sălbăticiuni. Poimâine, în plenul Comisiei de specialitate va face câteva propuneri. Paralel, cu alte posibilități, și la nivelul Consiliului Județean Harghita se poate face ceva. Au mai fost luate decizii în acest domeniu, când a fost ajutat un proprietar, care a suferit daune. Totuși, conform raportului de specialitate nu se poate proceda astfel. Eventual se alocă sprijin din fondul de rezervă unei primării, care transmite mai departe suma beneficiarului. Ar fi mai acceptabil o formă, prin care ajutorul ar primi direct persoana vizată.  Nu ar fi vorba despre pierderi minore, numai de cazuri grave, ca cel de față, în care s-au pierit în jur de 100 de oi.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter este de părere, că nu poate decide consiliul județean în favoarea bunurilor particilare a unei persoane fizice. Este un aspect, care trebuie accentuat. Aceste sălbăticiuni au atacat animalele domestice întrând pe proprietatea cetățeanului. Ar trebui depus o solicitare la Ministerul Mediului, conform căreia aceste daune să fie suportate de către stat. Dacă se va implica  consiliul județean, mai mult ca sigur ulterior se va obiecta de către Curtea de Conturi. În alte state Europene se suportă de stat aceste daune. În zona Ghimeșului multe persoane sunt vizate de astfel de probleme, dar nu au fost compensați de ani de zile. Dacă Ministerul Mediului susține, că acestea sunt animale ocrotite, atunci să suporte și consecințele existenței acestora în apropierea oamenilor. Proprietatea privată, viața, ar trebui să fie prioritare. Nu demult ursul a intrat și în gara CFR din Ghimeș. Oamenilor deja le e frică să se deplaseze pe distanțe mai semnificative pe jos. Asociația de vânători are asigurare, și poate să compenseze aceste daune. Pe lângă șocul suferit, oamenii au și aceste pierderi, și pe zi ce trece își pierd cheful pentru a desfășura activități de creștere a animalelor.

Domnul Egyed Árpád secretarul județului explică pe scurt partea juridică a problemei și posibilitățile existente ale implicării consiliului județean în acest caz. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale specifică, că sprijinul autorității județene în astfel de cazuri nu se poate aloca preferențial numai pentru o localitate din județ, sau pentru persoane fizice. Nu se consideră interes public județean. Ar trebui să fie implicate mai multe localități, și mai ales localitate, care este unitate administrativ- teritorială. Dar alocarea unor sume numai comunei Frumoasa pentru un caz de extremă dificultate, în momentul de față nu este motivată din punct de vedere legal. Nu aceasta este calea legală de urmat în intenția de a ajuta acel om păgubit. Există cadru legal, și cum s-a menționat anterior, în primul rând statul trebuie să se implice. Responsabilitatea în domeniul vânatului și a faunei sălbatice este al statului în primul rând.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba concluzionează, că de implicarea consiliului județean în caz de extremă dificultate poate fi vorba numai dacă sunt implicate mai multe unități administrativ-teritoriale, când se poate vorbi de interes public județean. În consecință, trebuie lăsat în seama statului să compenseze aceste tipuri de pierderi. Proiectul de hotărâre referitoare la această temă va fi scos de pe ordinea de zi de astăzi. Măcar s-a clarificat ce se poate și ce nu se poate plăti cu ajutorul consiliului județean.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2016, pentru acordarea unui ajutor de urgență comunei Frumoasa    

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás pe anul 2016 - forma completată conform modificărilor propuse de domnul vicepreședinte Biró Barna Botond

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond spune, că raportul de specialitate nu este favorabil pentru că planul de activitate a asociației pentru anul 2017 nu este acceptat. Din acest motiv, suma propusă este de 233.000 lei, ceea ce corespunde cotizației pentru anul 2016. Totodată, menționează, că are o problemă urgentă de rezolvat, și trebuie să plece înainte de închiderea ședinței.   

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán având în vedere, că în cursul lunii noiembrie 2016 deja a fost organizat  ședința Adunării Generale a asociației, unde a fost acceptat programul de activitate al anului 2015 întreabă când va fi virat cotizația rămasă neplătită pentru acel an?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că a fost de față la ședința respectivă. Ceea ce a fost discutat acolo nu este întru totul redat în proiectul de hotărâre, sunt numai referiri la anumite probleme. Solicită Direcției Generale Economice, să verifice procesul verbal al ședinței Adunării generale, să fie completă. Referitor la cotizația rămasă neachitată din anul 2015, este de părere, că nu se mai poate vira, având în vedere faptul, că din acel an a rămas un excedent de 115.000 lei, care a fost transpus în bugetul de 2016 al asociației. De ce să se mai plătească, dacă tot au rămas banii necheltuiți. Nu se pot achita cotizații retroactiv. Numai în anul curent, pentru anul curent se pot plăti cotizații. Au mai fost cazuri, când erau restanțe, dar erau motivate, ca în cazul ADI SIMD. Propune să fie aprobat proiectul de hotărâre cu suma de cotizație de 233.000 lei, menționată de domnul vicepreședinte.

        

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás pe anul 2016 - forma completată conform modificărilor propuse de domnul vicepreședinte Biró Barna Botond

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că primarul comunei Remetea participă la ședință, ca să prezinte un caz mai special, în care se află comuna. Se știe, că conturile comunei au fost blocate. Din păcate nici Ministerul nu va aloca suma promisă anterior pentru proiectul, care se referă la modernizarea unei străzi din localitate.

 

Domnul Laczkó Albert Elemér, primarul comunei Remetea prezintă situația nefastă, în care se află primăria. Promisiuni pentru alocare de fonduri din partea Ministerului au fost, au și primit în două părți, odată 1.000.000 lei, apoi 700.000 lei din fonduri PNDL în anul 2015. La sfârșitul anului, până s-a ajuns la finalizarea procedurii de achiziție publică, s-a făcut iarnă, și nu s-a mai putut cheltui această sumă. Trebuia returnat suma necheltuită de 700.000 lei. În anul 2016 practic nu au primit alocări din fondul PNDL. Contractul era în derulare, și lucrările avansau. Poate ar fi trebuit să oprească lucrările, când banii s-au terminat, dar exista speranța de a primi în cursul anului 2017 bani din fondul PNDL, pe de altă parte, la începutul anului nu prea erau în situația de a opri aceea lucrare. Strada respectivă era total devastată, nu era practicabilă. Astfel s-a ajuns în situația de a avea o sumă de 700.000 lei în arierat. Au putut restitui numai 100.000 lei de atunci. Au raportat situația la Minister, și în două zile au fost blocate conturile primăriei. Nu se pot deconta facturile, și nu intră banii alocați cu ocazia rectificărilor. Este o dublă pierdere. Este perioada depunerii proiectelor, și nici adeverința, care atestă lichiditatea primăriei nu se poate elibera, ca să fie alăturate la documentații. Roagă consiliul județean, să ajute, dacă este posibil comuna Remetea.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că problema comunei Remetea va fi discutată la următoarea ședință a consiliului județean. Totuși a ținut să fie prezentat consiliului județean situația exactă, ca oricine dorește, să poată solicita informații. Cu ocazia rectificării se va avea în vedere problema comunei, apoi și din fondul de rezervă al consiliului județean s-ar mai putea aloca fonduri.         

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2016 ale centrelor de zi din localitățile: Atid, Corund, Porumbeni, Praid, Secuieni, Șimonești, Zetea și Odorheiu Secuiesc în vederea transferării în bugetul unităților administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare

 

Domnul András Lóránt de la filiala locală a Asociației Caritas din Alba Iulia salută pe toți cei prezenți la această ședință. Anunță, că asociația a câștigat o finanțare de la Fundația FIRE, care operează fonduri din Elveția. Centrul acestuia este în Municipiul Regin. Această fundație sprijină mai multe unități cu caracter Centru de zi în țară. În primul rând este vorba despre cele destinate copiilor cu dizabilități. Un astfel de sprijin a reușit să obțină și filiala Caritas din Miercurea Ciuc. În urma acestuia, s-a reușit amenajarea unor astfel de Centre de zi în 11 localități din județul Harghita. Finanțarea se realizează din trei părți. 50%  este asigurat de Fundația FIRE, 25% se asigură de consiliul local, iar restul de 25% este solicitat bde către consiliile locale de la consiliul județean. Fiecare Centru de zi funcționează cu 24 de copii. În prima fază, era condiționat din partea fundației, ca 75% din copiii primiți să fie de etnie romă. În urma ultimelor discuții s-a reușit scoaterea acestei condiții, sau reducerea cotei. Dar trebuie știut, că în aceste centre se pot primi numai copii defavorizați. Accentuează, că aceste centre funcționează în timpul zilei, nu au un caracter ”after school”. Dar și rezolvarea temelor date la școală este una din activitățile practicate. Se mai practică activități de dezvoltare a abilităților, și a competențelor. În fiecare centru lucrează 2 pedagogi, un psiholog și un asistent social. Solicitarea concretă a consiliilor locale participante de la consiliul județean este o sumă de 18.000 lei anual. Trei regiuni participă în acest program. Din zona Cristur sunt patru comune, Secuieni, Atid, Porumbeni, și Șimonești. Din zona Odorhei participă Municipiul Odorheiu Secuiesc, comunele Zetea, Corund și Praid. Din zona Ciucului de jos vor participa comunele Cozmeni, Tușnad și Plăeșii de Jos. Va fi o finanțare de doi ani. Deja în mai multe județe din țară funcționează astfel de activități. Intenția este, ca această activitate să fie continuată pe termen lung. Deocamdată este vorba despre o perioadă de doi ani.           

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba adaugă, că proiecul de hotărâre referitoare la cele trei localități din zona Ciucului de jos, care vor intra în program, va fi pus pe Ordinea de zi a următoarei ședințe a consiliului județean. Problemă poate fi numai la motivarea urgenței proiectului de hotărâre.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2016 ale centrelor de zi din localitățile: Atid, Corund, Porumbeni, Praid, Secuieni, Șimonești, Zetea și Odorheiu Secuiesc în vederea transferării în bugetul unităților administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare

Rezultatul votului: 24 Da.

 

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 154/2016, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita

 

Domnul Péter Csaba, directorul Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita explică necesitatea modificărilor cuprinse în proiectul de hotărâre. Doi profesori de muzică în cursul verii au ieșit în pensie. La începutul anului școlar au fost puse în anunț aceste posturi. Au dat examen două persoane cu studii superioare. Astfel trebuie transformate posturile de nivel mediu la categoria de studii superioare. Solicită aprobarea acestui demers.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că nu s-au corectat în proiectul de hotărâre denumirile vechi ale comisiilor de specialitate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că vor fi corectate în varianta finală, și îndeamnă juriștii, să fie atenți verificarea proiectelor de hotărâri, să nu mai rămână denumirile vechi ale comisiilor de specialitate în preambulul hotărârilor.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului adaugă, că având în vedere, că numai ieri seară a fost depus proiectul de hotărâre, încă nu era timp pentru efectuarea corectărilor.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 154/2016, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la capitolul Diverse

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că sunt câteva teme de discutat cu privire la dezvoltarea orașului Gheorgheni, în care este nevoie de o înțelegere prealabilă a consilierilor județeni. Sunt trei puncte de discutat.

 

Acord de principiu al Consiliului Judetean Harghita privind luarea unui angajament referitor la propunerile domnului consilier județean Bende Sándor

 

Domnul consilier județean Bende Sándor consideră, că forțele unite aduc mereu rezultate. Municipiul Gheorgheni trebuie să beneficieze de sprijinul constant al consiliului județean. Sunt proiecte, care pot fi susținute de autoritatea județeană în interesul de a transforma într-un oraș cât mai atractiv pentru toți. Sunt multe probleme de rezolvat. În primul rând amintește de realizarea, sau reabilitarea drumului de ocol, care ar putea fi preluată în acest scop, după îndeplinirea condițiilor juridice. Ar fi un mare ajutor în sensul, că ar reduce considerabil circulația intensă din centrul orașului. Sunt multe proiecte cu privire la viața sportivă din localitate, care se pot sprijini. Este recunoscător colegilor din consiliul județean pentru susținerea proiectului de reabilitare a stratului de beton, de sub gheața Patinoarului din Gheorgheni. Mai sunt probleme mari și la structura acoperișului la aceeași obiectiv. Deja proiectele sunt aproape de finalizare. A discutat cu domnul primar, și sunt în faza în care ar fi nevoie de sprijin pentru a continua. Crede, că activitatea sportivă din Municipiul Gheorgheni contribuie considerabil la viața sportivă din județul Harghita. În domeniul învățământului ar fi necesar de un vot de principiu cu privire la punerea în funcțiune a clădirilor anexe ale Liceului Teoretic "Salamon Erno", care este în continuă dezvoltare sub conducerea domnului director Lakatos Mihály. Sunt situate în curtea școlii, și deocamdată nu sunt în stare funcțională. Ar fi nevoie de o bibliotecă, ceea ce este un lucru bun. Ar fi bine, ca copii să mai și citească. Liceul Tehnologic "Fogarasy Mihaly" ar trebui sprijinit în demersul procesului de a pregăti elevii din punct de vedere al profesiilor. Procedurile tradiționale trebuie înnoite, să fie compatibile cu tehnicile moderne. Dacă se vorbește de tehnici moderne, deja se poate gândi la achiziția unei mașini CNC, un aparat, care poate fi folosit atât la prelucrarea lemnului, cât și a metalului, în vederea instruirii elevilor. Pentru această achiziție ar solicita în jur de 30.000 lei. În mare acestea sunt problemele cele mai urgente, dar mai sunt multe alte proiecte, care au fost menționat de domnul primar în discursul de la începutul ședinței. Ar mai fi necesar  de o înțelegere și în problema reabilitării Căminului Cultural din satul Borzont, comuna Joseni, unde s-a desfășurat ședința anterioară. Roagă colegii din consiliu, să sprijine proiectele menționate cu ocazia întocmirii bugetului pentru anul viitor.                   

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba adaugă, că nu numai cu ocazia discuției bugetului de anul viitor, dar și acum, cu ocazia rectificării se pot onora câteva din probleme înșirate.

 

Domnul director Lakatos Mihály se bucură, că poate oferi spațiu pentru o ședință a consiliului județean. În această incintă se petrec multe evenimente frumoase, care mereu au un deznodământ fericit. Speră, că și ședința de astăzi va avea urmări la fel de benefice, în sensul, că se vor sprijini proiectele înșirate. Este recunoscător pentru ajutorul oferit până acum cu ocazia proiectelor culturale, și a altor proiecte ale școlii. De exemplu, în amenajrea curții, când s-au plantat pomi, s-au instalat noi bănci de șezut, care s-au achiziționat cu ajutorul consiliului județean. Tot acolo este și o clădire foarte urâtă, la care încă nu s-au găsit fonduri pentru reabilitare. Au întocmit și o solicitare în acest sens către consiliul județean. Cum a menționat și domnul vicepreședinte, doresc să realizeze un Centru ocupațional de după masă acolo. Este de fapt un atelier dărăpănat, în care lucrează 60 de elevi din internatul școlii, și ar avea nevoie de un  spațiu adecvat activităților de după masă. În incinta școlii sunt depozitate în jur de 30.000 de cărți, din care se dorește amenajarea unei biblioteci  într-un spațiu mai accesibil. Crede, că merită sprijinul. Absolvenții liceului reușesc să treacă cu bine examenul de bacalaureat în procent de 99%. Este în derulare concursul de gătit mâncăruri tradiționale, și cu această ocazie invită consilierii județeni să se alăture echipei liceului, și să ia parte la eveniment.       

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba regretă, dar consiliul județean nu poate sprijini liceul în direct. Domnul primar trebuie să-și asume acestă solicitare, care trebuie depusă la Primăria Municipiului Gheorgheni.

 

Domnul Nagy Zoltán, primarul Municipiului Gheorgheni se bucură, că s-au evidențiat cele mai urgente necesități ale orașului. În ultima vreme constată cu bucurie, că orașul este considerat un partener important. Cele menționate de domnul consilier județean Bende Sándor reflectă concret lista doleanțelor conducătorilor localității, la care solicită sprijin din partea autorității județene. Mulțumește pentru ajutorul primit până acum, și pentru cele viitoare. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune adoptarea unui acord de principiu cu trei puncte, și dacă mai sunt probleme, se vor avea în vedere în cursul anului viitor.    

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Acordul de principiu al Consiliului Judetean Harghita privind luarea unui angajament referitor la propunerile domnului consilier județean Bende Sándor.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct din capitolul DIverse

 

Acord de principiu privind modificarea structurii direcției generale investiții

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că între timp colegii de la Direcția general de investiții au lucrat mult la modificarea structurii direcției.  Nu a ieșit tocmai ce ar fi dorit dânsul, în sensul că, specialiștii nu doresc să fie împărțiți, mai mult ar dori să colaboreze. Atunci să fie o astfel de încercare. Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond, înainte de plecare a spus, că este de acord cu modificările propuse. Dânsul ar fi dorit să se înființeze o direcție separată pentru drumuri. Roagă pe domnul director adjunct Chiorean Adrian, să prezinte decizia recent luată.

 

Domnul Chiorean Adrian, director adjunct de la Direcția Arhitect șef spune, că problema cea mai mare a fost eficientizarea muncii. Mai ales în cea ce privește drumurile județene, investițiile, și banii alocați pentru drumurile județene, care reprezintă cel mai mare patrimoniu al județului. În acest moment drumurile județene se împart între trei direcții, și au patru mari componente, și anume : o componentă de investiții, o componentă de intreținere, o componentă de patrimoniu, și o componentă de avizare. Tot, ce ține de drumurile județene, se împart între trei direcții. S-au apucat de acest proiect de restructurare de o bucată de vreme, pentru a gândi la modul, în care  să funcționeze mai bine această direcție, și cel mai eficient lucru, ținând cont și de perspectivele direcției, și de modul în care se derulează lucrurile este, să reunească toate aceste activități într-o singură direcție. În acest moment colegii nu au legături concrete unii cu alții, și nu pot să gestioneze un domeniu atât de vast, și de multe ori sunt lăsați descoperiți. Dânșii s-au gândit la o structură, care să reunească toată partea tehnică a Consiliului Județean Harghita într-o Direcție Generală mare, care s-ar numi Direcția Generală Tehnică. Această direcție va cuprinde două mari subdomenii. O parte va  cuprinde investiția, întreținerea, și avizarea drumurilor județene. Cealaltă parte va fi Patrimoniul, care se va ocupa și de administrarea drumurilor județene, de baze de date, care trebuie să fie generate la drumurile județene, și toate acestea să fie într-o singură coordonare.  Această direcție tehnică va avea și o componentă de infrastructură edilitară, pentru că sunt foarte multe proiecte, care au fost pornite în cadrul programului PNDL, și sunt multe proiecte de infrastructură edilitară, apă, canalizare, electricitate, etc. Trebuie atrase noi oportunități. De exemplu,  în domeniul asigurării alimentării cu gaz în mai multe localități, care în momentul de față suferă de lipsa unor branșamente de gaz, deși există posibilitatea de a alătura la magistralele naționale. Una dintre cele mai importante activități este atragerea de finanțări din fonduri Europene. Există noul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, care va da posibilitatea de a atrage surse de finanțare. În acest moment, persoana, care se ocupă de acest lucru este supraaglomerată, și se dorește degrevarea, tocmai pentru a se putea concentra asupra finanțărilor Europene, pentru că acelea vor fi viitorul. În consecință, este vorba de a reuni toți colegii, care se ocupă de drumuri județene, sau de infrastructură locală sub aceeași umbrelă, și este obligatorie adunarea acestora într-un un singur birou, pentru a putea avea o eficiență a muncii. Toți să răspundă în fața aceluiaș om, și toate lucrurile să meargă în aceeași direcție. Toate să fie reunite sub aceeași bază de date, și sub aceleași principii de funcționare.                    

 

Doamna Pethő Zsuzsánna, director adjunct crede, că colegul a făcut o prezentare foate bună cu ceea ce se dorește din partea speciliștilor. Până acum întreținerea a fost separată de investiția drumurilor județene. Se dorește împreunarea acestor două domenii și din punct de vedere tehnic, și la nivelul angajaților. Din experiențele trecute s-au tras concluziile necesare. S-au strecurat prea multe greșeli. Realizând o echipă mai bună, poate și colaborarea va fi mai bună.

 

Domnul Chiorean Adrian, director adjunct de la Direcția Arhitect șef adaugă, că este nevoie să fie folosită toată experiența adunată de colegi la maxim din toată domeniile, avizare, întreținere, investiție, etc, pentru că în acest moment o parte din experiențele acumulate se pierd.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă de caietul de sarcini, respectiv fondurile atrase pentru ameliorarea efectelor inundațiilor.

 

Domnul Chiorean Adrian, director adjunct de la Direcția Arhitect șef spune, că pentru fondurile atrase pentru ameliorarea efectelor inundațiilor s-a lansat procedura necesară de achiziție publică, și cu toții sunt la curent cu durata acestuia. Ceea ce privește Lunca de Jos, se poate spune, că în această săptămână se vor finaliza lucrările pe drumul județean 127A, pentru contractul de intervenție în primă urgență, care vor fi finalizate atât pe DJ 127A, cât și pe DJ 127B, cel de la Valea Iavardi, urmând ca toate celelalte să fie terminate în cadrul aceluiaș proces. Sunt mai multe porțiuni de executat, dar cel mai lovit este porțiunea de la Lunca de Jos. 

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér  clarifică puțin situația, pentru că erau mai multe polemici la această temă. A luat cunoștință de faptul, că colegii doresc să adune într-un loc cele două structuri, care se ocupă de drumurile județene. Dânsul a avut o observație ieri, cu ocazia discuțiilor, că investițiile sunt sumele cele mai mari, care se cheltuie de către Consiliul Județean Harghita, și se supun procedurilor de achiziție publică, poate ar trebui să se înființeze un compartiment cu un director adjunct la acestă structură, care să se ocupe de procedurile de achiziție publică. Numai astfel poate închipui întreagă această activitate. Totuși, dacă noua structură poate funcționa mai bine în forma propusă, cei doi vicepreședinți vor susține această reorganizare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba atrage atenția, că s-a modificat Legea achizițiilor publice. Colegii, care lucrează împreună, nu pot participa în procedura de achiziție publică a lucrărilor anunțate.  Pentru ca în ședința următoare să existe consens în această temă, și să poată fi pregătit proiectul de hotărâre cu noua structură, supune la vot acest acord de principiu. Dânsul este de părere, că specialiștii trebuie să fie șefii acestor structuri, iar politicienii să fie acolo, când se taie panglica la o realizare.

     

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot acordul de principiu privind modificarea structurii direcției generale investiții

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la ultimul punct din capitolul Diverse

 

Acord de principiu privind siguranța și corectitudinea conform legislației naționale și europene, furnizarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea nr.16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, considerate strategice pentru dezvoltarea județului Harghita – cu completările propuse de domnul consilier Sándor György

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră într-un fel banală această temă, dar totuși nu este fără rost să fie discutată. Cornul școlar furnizat de o societate nu respectă standardele stabilite cu ocazia procedurii de achiziție publică. De fapt nu a fost semnat un contract de transport, ci un contract de furnizare. O societate, care transportă în majoritatea localităților cornul, funcționează, ca și o societate de logistică. Nu este producător, și de aici pot interveni foarte multe probleme. Consiliul județean a hotărât, să solicite o opinie a Consiliului Concurenței, și a Direcției de Sănătate Publică, dacă această societate, a venit în județul Harghita la licitație, și a depus documentația, că este producător de produse de panificație, și ulterior se dovedește, că este de fapt o societate de transport, și cornul aduce din județul Prahova, nu cumva este o abatere. Dirctorii școlilor din zonă vor avea o responsabilitate de mâine în sensul, că după opinia specialiștilor, este de competența directorilor de școli să se uite ce preiau, și să refuze în situația, când nu corespund calitativ. Contrcatul este încheiat cu o societate, și nu respectiva societate etichetează și livrează. Dacă cineva se îmbolnăvește cine răspunde ? Consiliul județean nu este în relații contractuale cu respectiva societate, care livrează cornul. Trebuie prevenit îmbolnăvirea copiilor, dar și clarificat pe partea juridică această problemă.  

 

Domnul consilier județean Sándor György are o propunere de completare, împreună cu câțiva colegi, ca și merele să fie inclus în această inițiativă, pe lângă laptele și cornul. Problema nu este transportul, ci calitatea merelor distribuite. A discutat cu domnul consilier județean Rácz Árpád, care a adus trei bucăți din cornul distribuit astăzi în școală, și câteva meri. Cu laptele nu era problemă. Dar propune colegilor, să guste din produse, și să-și exprime părerea. Mărul distribuit pur și simplu nu se poate spăla, atât de pătruns este de substanțe chimice. Și mâna omului se face lipicioasă după ce intră în contact cu fructul, chiar și după spălare. Părinții spun, că acasă spală mărul cu detergent.  Dorește să fie menționat în acord și acest aspect.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, dacă se aduce de altundeva produsele contractate, precum este menționat în contract, nu este de ajuns să fie reziliat contractul ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că aici au un rol constatator directorii de școli. Vor fi comunicate contractele cu toate datele la școli, să poată urmări furnizorii. La preluare vor putea decide conform contractelor. Dacă preiau produsele, deși nu este parte contractuală societatea, care livrează, este răspunderea dânșilor. Nu este o problemă simplă, pentru că apoi vor urma procesele. Din partea consiliului județean s-au făcut sesizări către mai multe autorități. S-au postat și pe site-ul CJH. Dar deocamdată totul a rămas fără ecou. De aceea au fost solicitați și parteneriatele din școlile județene, ale părinților, și a societăților locale, pentru că nu consideră corect, ca o societate locală să nu poată participa în localitatea, în care are sediul, la acest program, legislația nu permite. A spus de mai multe ori, că vocea consiliului județean nu este destul de puternică, trebuie și a altora să i se alăture.

 

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár spune, că nu este ușor nici din punctul de vedere al directorilor să ia o decizie potrivită. Pe de o parte, nu directorul semnează contractul, și firmele de multe ori procedează la lăsarea produselor în fața ușii de intrare, înainte de începerea programului școlar, dimineața. Ca măsură imediată, susține acest acord. Crede, că o firmă, care câștigă o achiziție publică, în care furnizează produse pentru copii mici, răspunde solidar de produsele livrate. Din păcate în această țară nu se poate arăta concret în fața cui, și când va răspunde, dacă nu respectă condițiile, dar trebuie tras la răspundere, dacă merită. Ca măsură îndepărtată, propune includerea în bugetul alocat pe cap de elev al unităților de învățământ laptele , cornul, și merele. Atunci ar putea fi derulate procedurile de achiziție publică de către unitățile administrative, care ar putea colabora și cu firmele locale, iar unitățile de învățământ, cu personalitate juridică la rândul lor, ar putea proceda la fel. Astfel, ar putea fi achiziționate produsele locale mai proaspete, și de calitate. Până atunci, abaterile constatate trebuie sesizate, și soluționate.        

  

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Acordul de principiu privind siguranța și corectitudinea conform legislației naționale și europene, furnizarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea nr.16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, considerate strategice pentru dezvoltarea județului Harghita – cu completările propuse de domnul consilier Sándor György, și a domnului Ferencz Salamon Alpár.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă, dacă din partea localnicilor dorește cineva să se adreseze consilierilor județeni.

 

Reprezentantul Școlii Sportive din Municipiul Gheorgheni are întrebări cu privire la  Statutul organizației, conform căreia, aceste unități sunt finanțate de către Ministerul Învățământului, prin Inspectoratele școlare. Dar pe lângă acestea, este și primăria, care poate finanța. Din păcate școala sportivă este copilul vitreg al conducerii locale. În bugetul consiliului local niciodată nu figurează. Cealalată problemă, despre care a discutat și cu domnul Prefect anul trecut, și pentru care a depus și solicitare la președintele consiliului județean, este soarta dezvoltărilor comune cu Liceul ”Salamon Ernő”,  realizate în curtea acestuia, unde s-a împărțit terenul din jurul școlii, deci sunt în acest moment doi proprietari. Colaborarea este perfectă, ceea ce este benefic și elevilor, și procesului de educație. S-a realizat unui teren multifuncțional de handbal, care întrunește toate standardele de calitate necesare. Este îngrădită și iluminată. Pentru a fi mai atractiv, și pentru a elimina accidentările, dânsul ar fi dorit să acopere terenul asfaltat cu un strat de poliester, cu tartan. De la Prefectură și de la Inspectoratul școlar nu a primit răspuns favorabil la solicitare. Primăria a fost anunțată, și nu au răspuns, că nu este de competența lor, școala sportivă fiind finanțată prin Inspectoratul școlar. Ar fi dorit, ca până la finalizarea mandatului dânsului, să termine această investiție, dar nu mai știe la cine să apeleze. Speră, că va primi ajutor de undeva în această problemă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  răspunde, că consiliul județean  s-a ocupat de multe ori de problemele școlilor sportive. De exemplu, cauza Progym-ului, când Clubul Sportiv ”Sport Club” a ajutat Progym-ul, sau invers, când Sport Club a ieșit din competiții, dar erau prea multe obiecții juridice. Consiliul județean nu are competențe în acest sens.

 

Reprezentantul Școlii Sportive din Municipiul Gheorgheni întreabă, că atunci de ce este menționat în actul constitutiv, că și Primăriile pot finanța școlile sportive ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică, că Legea sportului a fost de foarte multe ori modificat, prevede o mulțime de lucruri, dar nu este coherentă. Unele prevederi se obstrucționează cu prevederile altor legi. Propune, ca toate documentația cu adresele, procesele verbale ale discuțiilor purtate în această temă, să fie comunicate de la directorii direcțiilor Economice, și Programe, Proiecte, și Achiziții Publice, ca să poată fi studiate și pentru a vedea, că s-a încercat, dar nu s-a putut realiza legal sprijinirea școlilor sportive din partea consiliului județean.

 

Reprezentantul Școlii Sportive din Municipiul Gheorgheni mai menționează, că a găsit un investitor, care ar realiza lucrarea în contribuție, este nevoie numai de partea proprie de achitat, dar nu știe de unde poate face rost de acea sumă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune, ca să se facă investigații în alte părți ale țării, unde, eventual, s-a descoperit o cale de acces aprobat și din partea Curții de Conturi ale României, și dat ca exemplu. Dacă se găsește un consiliu județean, care sprijină o școală sportivă conform legislației în vigoare, se va putea urma aceea procedură și de către Consiliul Județean Harghita.

 

Doamna Részegh Ildikó, director la Şcoala Generală "Fogarassy Mihaly" Gheorgheni mulțumește pentru grija consiliului județean și a domnului președinte. Anul trecut  a depus o cerere din partea școlii la Consiliul Județean Harghita pentru sprijinirea  inițiativelor cu privire la educația profesională și de atunci în continu vin ajutoarele. Nu este de neglijat nici contribuția Primăriei, care nu s-a comportat, ca cel din Municipiul Odorheiu Secuiesc, care a realocat în alte scopuri ajutorul acordat de consiliul județean pentru școala din localitate. Din sumele alocate s-a dezvoltat atelierul de tâmplărie a școlii, reușind achiziționarea unor aparate specifice instruirii. S-a depus un proiect la societatea Bethlen Gábor ZRT , Ungaria, care a fost câștigat, și s-a amenajat un laborator de mecatronică. Cele două ateliere trebuie dezvoltrați, și solicită sprijinul consiliului județean pentru achiziționarea unui utilaj multifuncțional CNC. Cum a menționat și domnul primar, această școală este cea mai veche din zonă, este menționat și de scriitorul Orbán Balázs în descrierile sale, funcționează de 142 de ani. Invită consilierii județeni, să viziteze obiectivele menționate după ședință. În acest an cu ajutorul Primăriei, a Consiliului județean, a asociației ”ARBOR”, și prin contribuția domnului director Barabás Csaba s-a reușit realizarea planului de înscriere, care nu este ușor de realizat în cadrul educației profesionale. În amândouă clase s-a pornit cu un număr complet de elevi. Este recunoscător pentru sprijinul acordat.

 

Domnul consilier județean Brezovszki Gheorghe Adam roagă consiliul județean, și pe domnul președinte, să intervină la consiliul local al Municipiului Miercurea Ciuc, ca orașul Bălan să fie acceptat din nou în ADI Harviz, și în Programul de reabilitare a rețelelor de alimenatre cu apă potabilă a județului Harghita. A discutat și cu conducerea orașului Bălan, că ar fi mult mai ușor asigurarea alimentării cu apă a localității, dacă apa ar veni cu cădere liberă, de sus. Deocamdată trebuie pompat din jos în sus. Și prețul ar fi mai conveneabil. Întreabă și despre situația Spitalului de Boli Infecțioase. Când s-au transforamt responsabilitățile și competențele la spitalele din județ, deja s-a știut, că imobilul acestui spital este proprietatea unei biserici. La vremea aceea multe spitale mai mici au fost închise din imposibilitatea de a se susține. Oare nu ar fi mai conveneabil pentru toți, dacă spitalul din orașul Bălan să fie folosit cu această destinație ? În acest moment este închis și nefolosit. Secția de boli infecțioase ar putea funcționa foarte bine acolo.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  este de acord, că pentru orașul Bălan cea mai mare problemă este asigurarea cu apă pătabilă a localității. În cursul zilei anterioare a avut o discuție cu ocazia unei ședințe cu Microregiunea Ciucului de Sus, unde a participat și primarul orașului Bălan, și au vorbit despre această temă. Trebuie convins Municipiul Miercurea Ciuc, să reaccepte orașul Bălan în asociație. Cea mai mare problemă este acceptarea plății contravalorii din partea orașului Bălan. Trebuie dovedit, că se va plăti consumul apei, nu o să fie restanțe considerabile. Cealaltă problemă este achitarea costurilor cauzate de ieșirea orașului din circuitul asociației la aceea vreme, o sumă în jur de 50.000 de euro, care după proces nu au putut fi recuperate de la orașul Bălan. Astfel s-au generat aceste cheltuieli în plus pentru ADI Harviz. Eventual, dacă consiliul județean vrea să ajute orașul Bălan, și dacă va avea fondurile necesare, va putea ajuta orașul cu această sumă, dacă se va găsi și forma legală necesară. Această sumă lipsește din bugetul orașului Miercurea Ciuc din cauza ieșirii orașului Bălan la aceea vreme. Dacă problemele vor fi rezolvate, poate se va realiza această dorință. Cu privire la problema spitalului, este de părere, că nu este o idee bună în sensul, că se dorește, ca toate secțiile să fie la un loc, nu să fie dispersate. Aici intervin toate aspectele, ca costuri, întreținere, personal, etc.

 

Domnul consilier județean Berde László are de prezentat o plângere din partea locuitorilor județului. La biroul de înregistrare a automobilelor din Municipiul Miercurea Ciuc s-a creat o situație imposibilă de haos în prestarea serviciilor. Este locația, unde se eliberează, și se schimbă permisele de conducere pentru șoferi. Din tot județul vin oamneii aici să înscrie, sau să transcrie un autovehicul, și stau la rând încă din noapte, pentru a primi un bilet de ordine la ora 8, când se deschide. Cei, care vin din zona Cristur, Praid, sau Odorhei de la o distanță de 80 de Km, și nu ajung în timp, nici bilet de ordine nu primesc pentru aceea zi, practic vin degeaba. Roagă consiliul județean să intervină la deschiderea unei astfel de biroruri și în Municipiul Odorheiu Secuiesc, care ar putea deservi zona din împrejurime.      

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că în această temă deja de două ori s-a  intervenit cu succes la Prefectură. Una este montarea unui aparat automat în valoare de 15.000 euro, care între timp s-a stricat, și nu funcționează. După cunoștințele dânsului nici nu se poate repara. Crede, că s-a format un sistem paralel, care nu se poate dovedi încă, dar are o teorie în acest sens. S-a încercat implicarea în asigurarea și controlul derulării activității a serviciul de pază și ordine a consiliului județean, dar Prefectura are aparat propriu de pază, care sunt militari de profesie, și consiliul județean nu are competență de implicare. Iarăși intervin probleme legale de asociere în interesul achiziționării unui sistem electronic de înregistrare, care să poată fi folosit de acasă de toți din județ. Astfel cei interesați ar putea procura biletul de ordine de acasă, și nu s-ar mai deplasa degeaba în reședința județului. Ieri a participat la ședința Prefecturii, unde a discutat tema cu domnul Prefect, și se gândesc deja la soluționarea situației. Consiliul județean nu are competența de a înființa birouri, și a angaja oameni în locul Prefecturii. Din decembrie această problemă va fi dicutat și la nivel de Parlament, unde domnul deputat Bende Sándor va avea o interpelare în acest sens. Trebuie luat o decizie Ministerială, nu ajunge cea a Prefectului. Ministerul de Interne trebuie să decidă, apoi să implementeze sistemul.

 

Domnul consilier județean Berde László se bucură, că se fac demersuri din partea tuturora, dar crede, că până la urmă înființarea unui birou teritorial la Municipiul Odorheiu Secuiesc ar fi soluția cea mai bună.     

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér amintește, că Consiliul Județean Harghita a avut un proiect legat de asigurarea unor evidențe, unde peste 45 de consilii locale au fost incluse (între altele și Municipiul Gheorgheni), prin care au putut accesa și gestiona aceeași sistem al Registrului Agricol. S-a putut realiza și achitarea online a impozitelor aferente activităților agricole prin acest sistem. Pe atunci s-a discutat, că acest proiect se va putea extinde și în restul localităților existente din județ. Cu ocazia discuțiilor legate de bugetul din anul viitor trebuie prevăzut și această problemă. Deja sunt purtate discuții în București, că în urma implementării acestui proiect, județul Harghita ar putea fi între primele județe, unde va fi posibil funcționarea sistemului de plată online a impozitelor și taxelor agricole. Acest program este realizat în comun cu programul ghiseul.ro, și se va pune în funcțiune din anul viitor. Acest sistem s-ar putea extinde  și la alte instituții. Sistemul este asigurat de către serviciul STS, care organizează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autorități. Serviciile mai multor autorități ar putea fi extinse pe această platformă comună, și ar putea fi accesate de popluație. Trebuie discutat despre acest program, pentru că nici în județul Harghita nu este îndeajuns de cunoscut existența acestuia, deși sunt anexați în circuit 45 de consilii locale. Mulțumește celor din Municipiul Gheorgheni pentru invitație, și pentru asigurarea locației pentru ședință. Consideră, că deși este numit Municipiu orașul Gheorgheni, cu ocazia alocării bugetelor de obicei nu se reflectă această categorizare, și în acest sens atenția consiliului județean trebuie să fie mai accentuată spre această localitate. Dintre restul Municipiilor din județ, este în situația cea mai dezavantajată. Menționează, că urmează să se desfășoare zilele Sfântului Nicolae, unde sunt invitați toți consilierii județeni. Sunt două proiecte finanțate și de consiliul județean. Unul este un eveniment numit  ”Advent în familie”. Este un program comun cu consiliul local, și cu secția locală a Centrului Cultural, care se desfășoară sâmbătă și ține toată ziua. În cadrul acestor zile festive vor fi inaugurați vitraliile realizate cu sprijinul consiliului județean, a consiliului local, și a Protopopiatului catholic din Gheorgheni, la inițiativa unui fost consilier local, Lázár Zoltán. În ziua de marți se va desfășura pelerinajul organizat în completarea acestui eveniment. Roagă consilierii, ca în măsura posibilităților să participe la evenimentele menționate, indiferent de religia fiecăruia.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru invitația domnului primar, și a consiliului local, directorului Liceului ”Salamon Ernő” pentru asigurarea locației pentru ședință, și pentru participarea tuturor celor prezenți la ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita, şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 noiembrie 2016 cu număr de înregistrare  nr. 28.314  / 20.12.2016 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, la  08 februarie 2017

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter