Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 05:16:04
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 26 octombrie 2016

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 26 octombrie 2016

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 26 octombrie  2016

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.       

Albert Mátyás

PCM- MPP

2.       

Barti Tihamér

UDMR

3.       

Becica Mihai

PSD

4.       

Becze István

UDMR

5.       

Bende Sándor

UDMR

6.       

Berde László

UDMR

7.       

Biró Barna Botond

UDMR

8.       

Borboly Csaba

UDMR

9.       

Brezovszky Gheorghe-Adam

PSD

10.  

Csillag Péter

PCM- MPP

11.  

Ciobanu Adrian-George

PNL

12.  

Dajka Tünde

UDMR

13.  

Derzsi Zoltán

UDMR

14.  

Ferencz-Salamon Alpár-László

UDMR

15.  

Incze Csongor

UDMR

16.  

Kassay Lajos-Péter

UDMR

17.  

Kolcsár András

EMNP-PPMT

18.  

Kolozsvári Tibor

UDMR

19.  

Kolumbán Dávid

UDMR

20.  

Lőrincz Csilla

UDMR

21.  

Mezei János

PCM- MPP

22.  

Nagy Pál

EMNP-PPMT

23.  

Portik Erzsébet

UDMR

24.  

Proca Ion

PNL

25.  

Rátz István

UDMR

26.  

Rugină Dan Ciprian

PSD

27.  

Salamon Soltán

PCM- MPP

28.  

Sándor György

UDMR

29.  

Sebestyén Csaba

UDMR

30.  

Szentes Antal

UDMR

31.  

Zakariás Zoltán

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1092 / 2016, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba – înainte de deschiderea ședinței face cunoscut numele consiliilor locale care au depus completări , la repartizarea sumelor, conform raportului juridic. Domnul președinte menționează următoarele :

-          completările  trebuie  depuse în limba română;

-          dacă solicitarea a fost înaintată pentru arierat, atunci trebuie făcut dovada , că este o datorie de mai mult de 30 de zile;

-          nu este în regulă,  dacă solicitarea  a fost depusă  pentru un obiectiv care nu este în proprietatea comunei;

-          solicitările trimise prin e-mail nu pot fi luate în considerare, deoarece trebuie semnate de către primar și ștampilate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă încă odată  conducătorii fracțiunilor să mai negocieze, fiindcă este ultimul punct de pe ordinea de zi, ca totul să fie în ordine. În comparație cu practica altor județe, Consiliul Județean Harghita are cea mai democratică echilibrare de buget. În celelalte județe, ceea ce propune președintele,  se aprobă,  Consiliul Județean Harghita ia decizia conform solicitărilor depuse de către primari.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului salută pe cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 31 de membrii în funcție, 7 absenți, sunt prezenți 23 de consilieri județeni și președintele Consiliului Județean Harghita. Consiliul are cvorum pentru luarea deciziilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că în cadrul acestei ședințe extraordinare , consilierii trebuie să decidă asupra a patru proiecte de hotărâri. Unul a fost distribuit  în ziua ședinței, deoarece, săptămâna trecută în mod eronat s-a luat hotărârea în ceea ce privește rectificarea bugetului. Fiind vorba  tocmai de banii primiți pentru inundații, nu se pot cheltui banii pe fondul unei hotărâri eronate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba a discutat cu domnul secretar al județului Egyed Árpád, și au ajuns la concluzia, ca situația creată să fie clarificată înainte de cheltuirea banilor, deoarece dacă  banii acordați pentru inundații vor fi cheltuiți conform hotărârii adoptate în mod eronat, asta ar putea avea consecințe ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă  și supune la vot ordinea de zi, care are 4 puncte.

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016;

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita cu nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2016;

4.      Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale  a 20%  din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit, pe anul 2016;

 

Rezultatul votului : 22 DA

 

Se trece la  primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează: din păcate  de la Spitalul Județean de Urgență s-au luat mai mulți bani decât exista acolo, facturi de 1,8 milioane de lei au rămas fără acoperire. Deși legea nu permite ca de la lucrările executate să se poate lua bani, totuși săptămâna trecută s-a procedat la acest lucru. Această problemă trebuie rezolvată foarte urgent, domnul președinte propune  ca din fondul de rezervă  banii să fie puși înapoi. Roagă pe toți colegii să revizuiască  acele domenii pe care le coordonează, până la sfârșitul lunii septembrie să se afle unde, și câți bani mai sunt la dispoziție. La ședință a fost invitat conducerea Direcției de investiții pentru a oferii celor interesați informații mai detaliate referitoare la cele întâmplate, și anume, cum a ajuns aceea cifră eronată în documentații.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului: 24 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului : 24 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului : 24 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016 – varianta distribuită

Rezultatul votului: 24 DA

 

Se trece la următorul punct  de pe ordinea de zi

 

Proiectul  de hotărâre  privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita cu nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că este vorba despre modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Harghita, nu despre ROF-ul Consiliului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că într-o  primă fază s-ar face o singură modificare în ceea ce privește drumurile, și anume, administrarea drumurilor să se facă pe zone. După câte s-a văzut în motivarea făcută de domnul președinte,  sunt multe lucrări pe drumuri,  care merg foarte greu. Anul acesta domnul președinte și-a luat în propriile mâini lucrările de pe două poduri și 6 drumuri, pe care  a încercat să ducă la bun sfârșit.  S-a văzut  în motivare și în materialul trimis, până unde s-a reușit să ajungă cu lucrările acestea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  este de părere, că dacă colegii ar cunoaște situația pe teren, atunci nu s-ar  întâmpla probleme ca la Păuleni Ciuc. Ca de exemplu,  nu se știe câte  guri de canale,  câte stâlpuri sau câte traverse sunt. Situația este asemănătoare și la Sântimbru Băi. Ar fi foarte bine ca cei care se ocupă cu lucrările de pe drumuri, ar cunoaște acei 100 de km de drumuri, în aceea regiune, ca și propria palmă, și atunci probabil s-ar putea prevenii greșelile din timp. Proiectele efectuate greșit să nu fie preluate. La toate cele 8 lucrări, pe care dânsul le-a preluat din toamnă, proiectarea a fost greșită.  De exemplu, la Șoimoșu Mic , proiectarea a fost făcută  pe terenul privat al unor oameni. Cine a fost secretar,  știe ce înseamnă  acest lucru. La Păuleni Ciuc este un scandal din cauza proiectării, care nu a fost făcută după situația reală de la locul faptei. La fel și la Sântimbru Băi, sunt traverse care nu există. Drama podului din Ciceu se poate urmării pe facebook. La fel a fost și în Plăieșii de Jos. Situația este asemănătoare și la Atia. Acolo se reconstruiește  drumul, din cauză că, s-a aprobat un proiect și s-a făcut o achiziție publică  pe baza unui proiect, care nu avea legătură cu realitatea. De asemenea și la surparea de la Tibod, podul de la Bogat, care a fost predat, toate s-au făcut în baza unor proiecte greșite.  Cei care au fost în consiliul anterior, cu toții au votat aceste proiecte. S-au votat proiecte în care au fost foarte multe greșeli. Nu se poate pretinde de la un coleg sau de la doi colegi să cunoască 960 km de drum, nimeni nu este capabil de așa ceva. Tocmai de aceea s-a făcut aceea propunerea, ca întreținerea să fie făcută zonal, și s-a dovedit a fi o decizie bună. Toată lumea știe cine răspunde  pentru zona Gheorgheni, pentru zona Ciuc, pentru zona Cristur (Otvos Edit), pentru zona Odorhei (Dajka Zoltan). De 20 de ani întreținerea se face zonal , și rezultatele se văd deja. De aceea propune ca drumurile să fie împărțite pe zone și pe compartimente. În aceea zona va lucra un om și va cunoaște situația de pe teren, și dacă omul de la investiții, care răspunde pentru aceea zonă, de exemplu dl. Karácsony Csaba, care a spus, că ar dori să facă zona Cristur, ține legătura cu d-na Otvos Edit de la întreținere, se deplasează acolo aproape de două ori pe săptămână, și văd  problemele, unde sunt tufișuri, boscheți,  unde s-a înfundat o traversă. Descoperă problemele la locul lor. Se poate vedea drama satului Șoimușu Mic, câte probleme s-au ivit din cauza neînțelegerilor cu Composesoratul local, cu Romsilva, sau cu Romgaz. Dacă aceste lucruri pot fi clarificate, în primul rând consiliul va fi în mai mare siguranță. Va putea vota cu ”DA” pentru niște proiecte care, nu numai după poza de pe googlearth sunt întocmite. Marea majoritate a proiectelor, datorită procedurii de achiziție publică , se cumpără la cel mai mic preț. Dar oare are cineva energia de a deplasa la Șoimoșu Mic, să vadă dacă aceea zonă cu boscheți, este potrivit pentru proiect, sau nu. Nu are. De aceea dânsul este de părere, că în primul rând este important pentru aparatul consiliului județean defalcarea  compartimentelor pe zone. Propune, ca restul problemelor să fie  amânate pentru următoarea ședință. Cine ce compartiment va coordona, acum nu are relevanță, se poate decide mai târziu, și nici nu este de competența consiliului. Important este ca lucrările să fie mai bine coordonate, să fie puse la punct. Întreținerea  drumurilor  din județul Harghita trebuie să fie întreținute în baza unor proiecte bine puse la punct. Astfel termenele lucrărilor de întreținere vor putea fi respectate, și nu vor mai fi cazuri, ca de exemplu la cele 2 poduri și șase drumuri, la care personal a lucrat. Nu în primăvara acestui an au fost planificate. Și nu s-au finalizat. De aceea este de părere să nu se ocupe acum de restul problemelor. Trebuie să primească o șansă acest aparat al consiliului, ca înainte de votarea unei Documentații tehnico-economice, persoana care răspunde de proiect și cunoaște conținutul acestuia, ca pe propria palmă,  să vină în fața consiliului , și să facă cunoscut conținutul proiectul. Acum numai despre asta trebuie să decidă, după care, în ședințele următoare se vor lua și alte decizii. Nu este sigur că totul este în ordine, cu toate că de drumurile județene  răspund două direcții. Cândva la sfârșitul anului 2011 și la începutul anului 2012  divizarea a fost făcută forțat. Mai înainte o singură structură s-a ocupat de aceste drumuri. Ulterior, din cauza administrării, trebuia divizat. Domnul președinte neavând altă soluție, l-a rugat pe domnul Director general Orbán Béla, să preia conducerea.  Întreținerea a fost pusă în cârca domnului Director general Birta Antal. Domnul Birta Antal, fiind Director general la Direcția patrimoniu, nu avea nici-o legătură cu întreținerea drumurilor. Din cauza deciziei de divizare, care trebuia luată urgent, activitatea de întreținere a drumurilor a ajuns la o soartă zbuciumată. Neavând altă soluție, investițiile au fost date în sarcina echipei de investiții și întreținerea în sarcina echipei de la patrimoniu. Ulterior s-a dovedit a fi o decizie greșită, și atunci lucrările de întreținere a drumurilor a ajuns în subordinea Arhitectului șef. Momentan la Arhitect șef, există o echipă foarte  sufletistă, în persoana domnilor  Chioreanu Adrian și dl. Zólya Zsombor, sub a căror conducere,  se poate vedea o îmbunătățire la întreținerea drumurilor, față de anii precedenți. Roagă pe cei prezenți, să vină  cu propuneri, pentru ca activitățile să fie raționalizate în așa fel, încât să existe o eficiență mai mare. Important este ca în viitor să fie luate decizii cât mai puțin eronate.  

În cazul de față, mulțumește doamnei Domokos Ilona din cadrul Direcției Generale Economice, că a observat problema și a semnalat că s-a luat o decizie greșită în ședința anterioară. Se poate închipui, dacă cei 6,5 milioane lei acordați pentru remedierea efectelor inundațiilor, despre care se știe, că vor fi verificați până la ultimul bănuț de către toate organele constatatoare, ar fi cheltuiți incorect. De aceea trebuie puse la punct procedurile de lucru. Cine va conduce, acesta va fi o altă decizie. Cauza drumurilor este complexă, și solicită cunoștințe multiple de specialitate. Nu se pot arunca specialiștii dintr-o parte în alta în procesul muncii. Nu ar mai putea desfășura cu aceeași eficiență activitatea. Activitățile trebuie raționalizate astfel, ca lucrurile să meargă. Să nu fie luate decizii greșite, ca în săptămâna anterioară.

 

Domnul consilier județean Mezei János întreabă, de ce este necesară decizia consiliului în această privință , dacă după spusele  domnului președinte, tot așa va funcționa cum a funcționat și până acum. Are și o altă întrebare. Dacă zonele vor fi repartizate la diferite compartimente, atunci vor fi făcute licitații pentru fiecare localitate?. Nu toate ar trebui să aparțină de Direcția de investiții, și ei să facă achiziția publică, și în mod unitar să fie gestionată întreținerea  drumurilor în județul Harghita? După părerea domnului consilier dacă se fărâmițează întreținerea de drumuri județene, și ajunge la diferite compartimente, care nu vor ști ce face celălalt, vor fi încurcături. Menționează că modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean solicită o studiere amplă, detaliată. După părerea dânsului ROF-ul sângerează din 1000 de răni, și funcționarea consiliului a devenit haotică, deoarece, toți consilierii județeni au alt loc de muncă, sunt întreprinzători, etc.,   nu sunt de profesie consilieri județeni, nu aceasta este activitatea lor principală. Unora nu le permite locul de muncă să stea în localitatea respectivă, trebuie să călătorească, și din această cauză ar trebui să știe din timp când vor fi ședințele ca să aibă timp să se pregătească și să participe la ședințe. Trebuie să știe cu toții din timp  la ce dată va fi ședința, ca să-și facă în așa fel programul ca să poate să participe la ședințe, indiferent unde lucrează, în străinătate sau în țară. De exemplu, dacă domnul consilier lucrează la Szombathely, Ungaria, și primește materialul cu o zi înainte de ședință, nu este sigur că la aceea dată  poate să ajungă în țară, și va putea participa  în pofida faptului că domnul consilier ar dori să activeze în acest sector. Să fie de exemplu, ultimul vineri dintr-o lună. Propune, să fie o reglementare în acest sens.  Dânsul  propune modificarea ROF-lui în sensul, că ar trebui inclus un articol care pentru mulți ar însemna un avantaj. Pentru a desfășura o activitate mai eficientă, toți cei care ridică mâna în fracțiunile UDMR, sau la alte partide, ar trebui să cunoască, să analizeze și să dezbată problemele puse în discuție, fiindcă este vorba despre soarta locuitorilor județului Harghita. De exemplu, cum este și împărțirea sumei de 700.000 lei. Într-o singură zi nu se poate decide cui, și cât de importantă este această oportunitate, dar poate că este atât de important, încât la o amânare a acestuia, ploile vor face pagube mult mai semnificative. Obiecțiile în această situație, că nu este semnat, sau că s-a întocmit adresa în limba maghiară, atunci, când primăriile au la dispoziție o jumătate de oră să comunice solicitarea, nu este corectă. Poate nu s-a găsit nimeni să semneze respectiva adresă. Deși au probleme deosebit de urgente.  Dacă se împart sume mai mari, atunci responsabilul să aibă timp, să meargă la fața locului, și să vadă ce este de făcut, de ce trebuie acum cumpărat un cazan nou undeva, sau reabilitat urgent un acoperiș pe o casă de cultură. Dacă dintr-o investiție nouă lipsește un cazan termic, degeaba se pune o sumă mai mică, decât valoarea cazanului. Dacă nu poate pune în funcțiune, va trebui să vireze înapoi la Consiliul Județean Harghita banii, pentru că nu a reușit să-i cheltuie. De aceea ar trebui eficientizat activitatea consiliului județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai sunt alte intervenții.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond anticipează, că nu este împotriva îmbunătățirilor, este important să se ia măsuri pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor județului. Dânsul la ședința trecută,  a primit în ultimul moment analiza  eficienței de cheltuieli, și nu a avut posibilitatea să studieze. Din păcate, nici cu ocazia studierii  ulterioare, nu a fost convins de faptul că reorganizarea acestor direcții va avea un efect benefic. Când se face o asemenea analiză, ar fi important să se vadă în aceea listă, la cât timp după semnarea contractelor a fost dat ordinul de începere a lucrărilor. Când s-au făcut recepțiile, și pentru ce lucrări, respectiv când s-au depus facturile la Consiliul Județean. Este important să se facă acest lucru, deoarece, trebuie văzut din a cui vină nu funcționează lucrurile. Din cauza direcției de investiții, din cauza direcției economice,  sau din cauza  ordonatorului principal de credite, unde stau aceste facturi?. Trebuie știut, că acele modificări pe care le face consiliul, nu o să  sporească și mai mult birocrația, să reducă cumva, și eficiența să fie fără echivoc.  Dânsul roagă pe cei prezenți, să citească cu atenție această analiză de cost beneficiu, eventual să facă și o xerocopie. Dar personal nu a fost convins , și de aceea de la vot s-a abținut. 

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér arată că ceea ce a spus domnul vicepreședinte Bíró Barba Botond, în legătură cu analiza cost beneficiu, a avut polemici după ședința trecută. După părerea dânșilor, au fost probleme. Consideră, că nu s-au luat în calcul toate elementele la analiza cost beneficiu. Din acest motiv și abordarea dânsului a fost la fel, cu cel al domnului vicepreședinte Bíró Barna Botond, și  s-a abținut de la votarea acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Acest lucru ar fi trebuit analizat mult mai aprofundat, și din punctul de vedere al managementului, ar fi trebuit dezbătut mult mai bine această problematică.

 

Domnul consilier județean Becze István  prima dată ar fi dorit să audă o scuză pentru cele întâmplate la ședința trecută, care a fost încheiat chiar de dânsul, neavând altă posibilitate, având ultimul cuvânt. În fond crede că ar trebui mers mai departe în această poveste, deoarece este de știut câte lucruri stagnează, nu să se arate cu degetul unul la celălalt. Se dau tot feluri de explicații localităților, de ce nu merg lucrurile, de ce nu se avansează. S-a făcut o propunere, și după părerea domnului trebuie mers mai departe.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán,  în legătură cu ședința trecută a depus o interpelație, prin care a solicitat  domnilor vicepreședinți să  explice această situație, ce este în fundalul acesteia. Cei care nu știu și nu au văzut ce este în spatele acestei situații, ar fi dorit să cunoască. Crede că între inițiator și cei care trebuie să pună problema în practică trebuie să existe un consens. În această problematică, domnul consilier  nu poate să vorbească în numele partidului PCM, în numele său  personal se va abține de la acest punct, până când nu este cunoscut ce se află în fundalul acestei probleme.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde domnului consilier județean Mezei János, că adresa ce a depus trebuie să conțină și semnătură, și de fapt nu aceasta era subiectul ordinii de zii. Sunt două regulamente și anume: Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu,  și Regulamentul de organizare și funcționare  al Consiliului Județean Harghita. Deci era vorba despre aparatul propriu și nu despre ceea a consiliului județean.

 

Domnul consilier județean Csillag Petru propune să fie scos de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, până sâmbătă să se mai studieze, și atunci se va decide dacă se poate vota sau nu. După părerea domnului  nu există consens, trebuie studiat mai amănunțit, și mai bine să fie votat la următoarea ședință.

 

Domnul consilier județean  Rugină Dan Ciprian menționează, că în legătură cu acest proiect de hotărâre a rămas cu niște semne de întrebare după întâmplările din  săptămâna trecută. A început să studieze mai aprofundat proiectul în cauză, și a ajuns la concluzia că, deși intenția este ca lucrurile să fie simplificate, crede că se face o birocratizare mai mare. Poate nu este intenționat, dar există îndoiala asupra a două lucruri. Unul cu birocratizarea, și al doilea, al lipsei de consens pe această temă. Drept urmare, împreună cu colegii se vor abține de treaba aceasta. Nu cere să fie băgați în seamă, dar măcar să fie lămurite niște semne de întrebare în legătură cu cele întâmplate. Cu cele spuse de domnul președinte, cum că trebuie simplificate lucrurile, este perfect de acord. Sunt din zona de nord a județului, dar sunt interesați de tot județul. Ar fi bine, ca și aceea zonă să aibă un reprezentant, un ochi asupra necesităților de acolo. Dar din hârtii reiese o birocratizare mai mare. În al doilea rând  dânșii doresc să fie lămuriți cu cele întâmplate.

 

Domnul consilier județean Mezei János menționează că domnul președinte a spus că nu era vorba despre Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean. Titlul este ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita cu nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate la Consiliului Județean Harghita”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  accentuează  că este vorba despre Regulamentul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita. Sunt două ROF-uri. Unul pentru aparatul de specialitate, iar altul pentru consiliul județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că cele propuse de domnul consilier este pentru ROF-ul consiliului județean, și nu face subiectul acestei ședințe.

 

Domnul consilier județean Mezei János spune că ar fi bine dacă  ar putea vedea  propunerile exacte de modificare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă Cancelaria, dacă au fost comunicate modificările ROF-ului de specialitate?

 

Se confirmă comunicarea acestuia.

 

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează acelor colegi care au dubii,  sau au dorit să se abțină, spunând, că acum zece minute s-a votat asupra unei decizii greșite,  care s-a întâmplat tocmai din această cauză. Întreabă consiliul județean, dacă sunt siguri, că ceea ce s-a votat astăzi este ok, fără responsabilizare ? Problema în amânarea deciziei este în faptul, că se votează în necunoștință de cauză, și ori se observă o greșeală, ori nu. Dânsul ar fi de acord cu sâmbăta, dar  pentru a  respecta procedurile și legile, aproximativ peste două luni se poate reveni asupra unui proiect de hotărâre. Pe data de 27 octombrie va fi afișată pentru consultare ROF-ul, se adaugă 45 de zile, și la sfârșitul anului vor fi o grămadă de plăți și o grămadă de hotărâri. Cine poate garanta, că va fi totul în ordine ? Aprobarea ilegală a 1,8 milioane lei nu este o joacă de copil. Ceea ce s-a întâmplat, era tocmai din cauza inexistenței de responsabilitate. Nu înțelege unde este birocratizarea sporită, și  roagă pe domnul consilier să explice ce înțelege prin  birocratizare ? Dacă astăzi nu se ia o decizie, se va putea relua undeva pe la 20 decembrie. Până atunci e bine să rămână așa, cu decizia luată săptămâna trecută ?. Dânsul așteaptă un răspuns . Menționează că vor fi și alte proiecte de hotărâri, ca cel referitor la drumul de la granița cu județul Mureș. Astăzi, dacă ajunge la București, trebuie să semneze contractul pentru proiectare. Întreabă consilierii județeni, că fără responsabilitate cum vor putea  aproba o documentație, care nu este clarificată, și nimeni nu își asumă responsabilitatea față de corectitudinea documentației respective. Nu se știe cine a greșit în ședința trecută, fiindcă nimeni nu vrea să-și asume vina, cum s-au luat cei 1,8 milioane de lei destinați Spitalului de Urgență ?

 

Domnul consilier județean Proca Ion crede că intervenția era puțin emoțională, din cauza faptului că e evidentă pentru toată lumea, că pare să fie o stare, nu conflictuală, e mult zis, dar pare că unele dintre hotărâri sunt luate uneori de o parte, și cealaltă parte ori nu știe prea bine, ori nu e de acord cu ele. Cui aparține vina neîncrederii ? Nu e cazul unei filosofii , dar e sigur,  că e greu de luat o hotărâre, și va fi greu de luat de acum înainte, din momentul în care, vin în fața consilierilor județeni expuneri de motive, practic munca colegilor, a specialiștilor din consiliu, care spun într-un fel, și se trezesc cu reacții disproporționate, cum a fost reacția domnilor vicepreședinți, care pur și simplu au părăsit sala, lăsând consiliul într-o confuzie extraordinară de ne mai întâlnită până acum. S-a observat la această ședință că s-a putut discuta pe un ton relaxat, și s-a putut crea o atmosferă de consiliu, în care se poate sfătui. Consilierii se sfătuiesc între ei, nu vin la ședință să se dușmănească, nu vin să iau hotărâri unul împotriva altuia. Reacția colegilor, a fost mai de grabă pe fondul unei atmosfere necunoscute până acum, fiindcă în celălalt consiliu nu a fost așa. Este de acord, că se pot discuta lucrurile, intensificând  întâlnirile și cu celelalte fracțiuni, pentru că și asta e o problemă. Fracțiunea majoritară ia o hotărâre, care pe celelalte fracțiuni pune de foarte multe ori în poziția, în care de multe ori se întreabă,  de ce mai vin. Dar nu e așa. Dânsul nu a întrebat niciodată de ce. Dacă a avut ceva de spus, a spus, și e problema fiecăruia dintre consilierii județeni, dacă consideră, că e bine sau nu.  Faptul că există o fracțiune majoritară, există și sensibilitățile fracțiunilor minoritare, sau a lipsei lor, pentru că practic, fracțiunea dânsului este în acest moment propria persoană. Nu ar avea rost discuțiile în fracțiuni, intre el și colegii de la PSD. De fapt, până la urmă crede, că colegul dânsului are un mesaj important de spus. Nu sunt nici de la PSD nici de la PNL în consiliu , pentru opțiuni legate neapărat de chestiuni indoctrinare. Sunt aici pentru a se înțelege în rezolvarea unor probleme comune ale județului. Dacă totul este explicat bine din partea fracțiunii majoritare, crede, că lucrurile nu vor mai ajunge la inflamarea, care a fost data trecută, și care a fost foarte neplăcută, mai ales având și musafiri de față. E cu atât mai grav că s-a întâmplat așa. Dânsul rămâne la consecvență, la atitudinea, pe care a avut-o și data trecută. Având în vedere, și cu condiția, că direcțiile de specialitate ale consiliului și-au făcut datoria, fiind vorba de o problemă care modifică ROF-ul de specialitate al consiliului județean, dânsul păstrează opțiunea de a vota în favoarea ei.

 

Domnul consilier județean Csillag Petru spune că propunerea lui de a fi scos proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, a fost făcut din cauza că domnii vicepreședinți au anunțat că se vor abține. După părerea domnului consilier, dacă se abțin cei, care sunt răspunzători pentru efectuarea lucrărilor, atunci dânsul cum poate presupune, că totul este în ordine ?  Propune din nou scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre, și conducerea consiliului județean să convingă consiliul, că împreună pot face o treabă bună.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune analizarea hotărârii în discuție, pentru ca și vicepreședinții să spună problemele lor. După părerea dânsului, s-au făcut implicații emoționale acolo, unde nu ar trebui. Sunt probleme strict juridice, și solicită consilierilor, cât și domnilor vicepreședinți, să se reflecte asupra problemelor ivite.

Ia pe rând articolele proiectului de hotărâre. Articolul 1 se referă la Serviciul de administrare a drumurilor județene. Până acum erau patru colegi responsabili de zonă. Din responsabili de zonă se vor transforma în Compartimente de administrare a zonei respective. Până acum era zona Ciuc, Cristur, Odorhei și Gheorgheni. La fel va rămâne și mai departe, numai că din simpli responsabili, vor deveni compartimente. Așteaptă obiecțiile ivite cu privire la această intenție. Transmite domnului consilier Mezei János, că probabil a fost dezinformat. Roagă, ca înainte să intre în polemici, să citească materialul comunicat. Și nu este vorba despre dezmembrarea direcțiilor existente. Și mai departe va efectua Direcția Generală de Investiții unitar procedurile de achiziție publică. O singură modificare va fi efectuată, prin care va fi un compartiment responsabil pentru o zonă, nu doar o persoană responsabilă. Nu înțelege cum poate fi această măsură birocratică. Mai mult înseamnă o clarificare a problemei. Dacă nu convine consiliului, așteaptă propuneri, cum să fie.   

 

Domnul consilier județean Mezei János este conștient de faptul, că discuția se poartă despre Regulamentul de organizare și funcționae al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita. Neînțelegerile se datorează faptului, că materialele nu ajung în timp la consilieri, din această cauză nu pot fi studiate. Consiliul  trebuie să decidă despre lucruri foarte importante, ceea ce necesită o pregătire mai îndelungată. Neînțelegerile, discuțiile  se datorează faptului, că nimic nu este pregătit din timp. Este adevărat că în secolul XXI totul se desfășoară în ritm alert, dar dacă există dorința de a conlucra corect și cu dăruire, atunci trebuie o rigurozitate și o șansă pentru  aparatul de specialitate al consiliului județean , ca să aibă suficient timp pentru pregătirea documentațiilor, din punct de vedere juridic, economic, și din toate punctele de vedere. Ritmul de lucru trebuie scăzut, și lucrurile trebuiesc făcute în mod corespunzător.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată, că propunerea este a direcției de specialitate . Este propunerea direcției, care se ocupă cu întreținerea drumurilor. Este atașat ca anexă adresa cu nr. 22810, și semnat de directorul adjunct. Domnul președinte accentuează,  că este vorba de propunerea direcției de specialitate. Invită pe cei prezenți la o discuție,  fiecare să-și spună părerea și opinia în legătură cu acest subiect. Ce este de făcut, să fie înființate mai multe compartimente, sau mai puține,  etc.. Dacă se dorește desființarea unor compartimente, sau un singur om să răspundă pentru toate drumurile. Trebuie discutat  cum se poate face mai bine.

 

Domnul consilier județean Proca Ion are o rugăminte de ordin general. De fiecare data când se vorbește despre sectorizarea activităților în județ, să fie introdus în  toate hotărârile în locul termenului zona Gheorgheni, zona Gheorgheni-Toplița.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba așteaptă din partea consilierilor  propuneri de îmbunătățire. Întreabă și pe domnii vicepreședinți, ce este în neregulă cu faptul că sunt 4 compartimente și nu sunt 4 responsabili, cum a fost și până în prezent. Să fie mai multe compartimente, să fie mai puține ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează că în baza dreptului la replică, față de consiliu este dator cu o scuză. În primul rând reacționează la întrebarea domnului președinte. Crede, că trebuie să fie o îmbunătățire reală, dacă  se modifică ceva. Accentuează din nou, că analiza de cost beneficiu, pregătit de Direcția de management, prin care se vor îmbunătății în mod corespunzător structurile corespunzătoare, nu l-a convins. Dânsul nefiind economist, dar solicită economiștilor să facă verificări, și afirmă că poate fii convins, dacă aceasta o să aibă  efect benefic. Știe, că domnii consilieri au plecat cu gust amar după ședința trecută. Menționează, că din punctul lor de vedere, și în baza informațiilor avute, domnii consilieri au avut dreptate deplină, și cere scuze tuturor celor pe care l-a jignit. Cum spune și proverbul de la Odorhei  ‘‘Cum se spune bună ziua, așa se răspunde”. Acest proverb se folosește în cazurile, când cauza are efect și efectul are cauza. Dânsul a participat la o dezbatere oficială și după aceea la deschiderea unui vernisaj. Înainte cu o oră de la începerea ședinței extraordinare, din punct de vedere juridic nu era în ordine acel punct de pe ordinea de zi, nu era făcut analiza cost beneficiu, care să motiveze caracterul de urgență. Dânsul a venit ca și vicepreședinte, care trebuia să conducă ședința, și a primit această analiză cost beneficiu, dar nu a avut timp să studieze. Nu a vrut să genereze o situație neplăcută pentru consilierii județeni, sau să împiedice pe domnul președinte, care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre, astfel, nu a  propus scoaterea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, atunci  pe moment, decizia cea mai bună i s-a părut retragerea de la votarea acestui proiect de hotărâre. Semnificația acestei retrageri era de a da un semnal corespunzător, că nu acceptă să fie încolțit, și să fie pus în fața unor fapte împlinite. Crede, că în viitor ar trebui îmbunătățit activitatea Direcției de management, fiindcă nu este de acceptat nici faptul, că o analiză de cost beneficiu să fie făcut într-o jumătate de oră, și nici ca un președinte de ședință, indiferent dacă este președintele, sau vicepreședintele,  să primească  în ultimul moment acel material, care trebuie prezentat consiliului pentru dezbatere. Tocmai din această cauză  dânsul nu a vrut să aducă consiliul într-o situație neplăcută, și încă nu este convins că acest proiect trebuie dezbătut la o ședință extraordinară.

 

Domnul președinte Borboly Csaba clarifică, că dezbaterea recentă era pe Art.1, cu privire la administrarea drumurilor,  și nu despre ce vorbea domnul vicepreședinte,  despre achiziția publică. Acela este o altă temă. În legătură cu administrarea drumurilor, juriștii nu au avut nici-o obiecție, nu au solicitat nimic, cum nici Direcția de management nu a scris nimic cu privire la acest subiect. În ceea ce privește administrarea drumurilor, juriștii au solicitat ceva de la Direcția Generală de Investiții, care nu era analiză cost-beneficiu. Nu ar trebui folosite noțiuni, care nu au relevanță cu privire la tema pusă în discuție. Nu a fost solicitat modificarea expunerii. De aceea este titlul documentului, care a fost transmis de dânsul ”Completare la expunerea de motive cu nr.22812/2016. Nu este analiză cost-beneficiu. Dar acum tema discuției  este administrarea drumurilor. Încă așteaptă propunerile de îmbunătățire la această temă.     

 

Domnul consilier județean Kolcsár András întreabă, în ce constă modificarea, care este rostul, dacă și până acum a funcționat la fel ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că existând compartimente, se pot atribui competențe și responsabilități. La amândouă direcții trebuie efectuate  modificări,  fiindcă nu a fost stabilit punctual, cine ce responsabilitate are. Din această cauză, momentan,  consiliul județean are litigii, o cauză penală, și aproximativ 40 de procese. Sunt 23 de procese în care colegii juriști au câștigat. Dar avocații au menționat, că nu sunt bine întocmite fișele de posturi, regulamentele nu sunt clare.   Principala motivație este aceea, ca lucrurile trebuie puse la punct, cel puțin din punct de vedere juridic. De exemplu, la Direcția generală de investiții sunt compartimente cu activități similare. Sunt colegi care lucrează la drumuri, se ocupă cu urmărirea contractelor aferente, concomitent și cu documentația tubulaturii de la spital. Roagă pe vicepreședinți și pe consilieri județeni, dacă au probleme cu conducerea, sau cu deciziile de luat, să vină și să clarifice împreună, dar astăzi trebuie pus la loc, ce acum juridic nu este concis, legal, clar. Lucrurile trebuiesc separate, și trebuiesc clarificate. Dânsul invită  pe cei, care se simt jigniți, să se așeze la masă, și fiecare să spună ofurile, și să vină cu idei, cum s-ar putea face mai bine. A ieșit la iveală că Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate a Consiliului Județean nu este în ordine. Sunt compartimente cu aceeași atribuții, colegii lucrează într-o harababură, și când vine vorba de procese, acestea sunt pierdute.  Ceea ce, din punct de vedere al consiliului județean nu este o problemă. Dar ulterior, cine pierde un proces, este tras la răspundere. Este un proces câștigat și din partea dânsului, referitor la programul de diaspora, de care se bucură, cu toate că și acolo au fost neclarități la structura compartimentului. Situațiile acestea în timp degenerează în spre mai rău. Trebuie separat partea emoțională de partea utilă a problemei. Dacă acum se amână, cea mai apropiată ocazie, la care se poate reveni, va fi în luna decembrie 2016. Trebuie luate pe rând toate articolele, și discutate. Dacă părerea consiliului este, că nu trebuie efectuate modificările propuse, pot rămâne compartimente cu aceeași competențe și atribuțiuni, atunci rămâne, cum a fost. Dar măcar s-a încercat o îmbunătățire.  

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér spune că a rămas cu un gust amar după  ședința trecută, și cere scuze dacă a jignit pe cineva. Nu-i convine nici dânsului   atmosfera în care este dezbătută această problemă, putea fi făcut altfel și în alte condiții. După părerea domnului nu este sigur, că compartimentele unipersonale sunt soluțiile pentru rezolvarea situației create. Din punctul de vedere al managementului, trebuie clarificate câteva lucruri, și este justă aceea solicitare, că problemele trebuiau dezbătute anterior. Pe lângă faptul, că această problemă a fost dezbătută în ședințe extraordinare, pe 20 octombrie 2016, și 26 octombrie 2016, în decembrie, cu ocazia ședinței ordinare lunare poate fi dezbătut problema. Obiectează lipsa dialogului, ceea ce este foarte important. Din acest motiv, dânsul se abține și în continuare la acest punct.

 

Domnul consilier județean Csillag Petru  se adresează domnilor vicepreședinți, în ceea ce privește dezbaterea de la ședința trecută, când au părăsit sala. Având în vedere, că la această ședință a participat ca invitat președintele Consiliului județului Pesta, Ungaria, întreabă pe domnul președinte și pe domnii vicepreședinți, cum s-ar fi simțit dacă în Ungaria,  la o ședință de consiliu ar fi întâmpinat astfel de evenimente ? Cum ar fi reacționat, dacă ar fi rămas în scaunul de invitat la o ședință, fără președinte, fără vicepreședinți ? Se simte rușinat din acest motiv.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér menționează, că după ședință a participat  la o cină împreună cu președintele Consiliului județului Pesta. Dânsul cunoaște foarte bine probleme administrative și politice, și împreună au reușit să discute această problemă. După părerea dânsului, intențiile nu trebuie să pară bine doar la vedere, trebuie discutate în mod real. Nu aparența este importantă.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond mulțumește domnului consilier județean Csillag Petru pentru observațiile făcute. Menționează, că și dânșii au avut resentimente din cauza celor întâmplate. Domnii vicepreședinți au stat de vorbă cu președintele Consiliului județului Pesta, și au discutat despre multe lucruri.  Domnul vicepreședinte nu crede că această întâmplare ar influența în orice fel colaborarea dintre cele două județe. Este o colaborare vie între cele două județe, care se manifestă în acțiuni concrete. Crede, că domnul președinte înțelege că în cadrul consiliului județean există probleme interne, pe care consiliul în felul lui duce la bun sfârșit.

 

Domnul consilier județean Rugină Dan Ciprian revine la faptul, și este perfect de acord, că trebuiesc optimizate aceste propuneri pe care le-a spus domnul președinte, și sunt binevenite. Când vede că între conducătorii acestui consiliu județean nu este un consens, atunci pot vota o mulțime de hotărâri, dacă aplicarea lor va fi prejudiciată de acest tip de relație. Menționează, că problema cu nefuncționarea corectă a aparatului probabil este veche. Propune, și invită colegii la dialog în cursul lunii decembrie. Afirmă, că de câte ori va fi solicitat, de atâta ori va veni la Miercurea Ciuc. Domnul este contabil expert, se ocupă cu reorganizarea marilor societăți și mici, începând de la personalul juridic, la toate compartimentele. Are experiență  și pune la dispoziția consiliului fără nici-o problemă. Este dispus să dea sfaturi și idei , deoarece numai comunicând se pot rezolva problemele. Roagă colegii, să nu considere că dânșii sunt împotrivă și să încerce să se pună în pielea lor, deoarece ei, ca și consilieri județeni,  au  o poziție ingrată . Se trezesc cu  proiectul de hotărâre  cu o seară înainte de ședință, și se dorește ca să fie de acord, sau ca să nu fie de acord cu ea. Înainte  de a veni cu o ideea, trebuie gândit bine,  comparat cu alte județe, etc. Domnul consilier a povestit o întâmplare jenantă, când în drum  spre  o ședință, în sudul județului, a primit un e-mail cu ordinea de zi. Fiind o zonă lipsită de semnal, se chinuia să vadă atașamentul, ca să se poată documenta pentru ședința, care urma să aibă loc a doua zi. Punctul de vedere al domnului consilier a fost ca materialele să fie trimise din timp, ca să poate fi studiate în profunzime,  pentru luarea deciziilor corecte.

 

Domnul consilier județean Kolumbán Dávid în legătură cu cele întâmplate la ședința trecută  menționează, că el nu a fost prezent, a fost informat de colegi, dar și dânsul  s-a simțit indignat din cauza celor petrecute. Asemenea domnului consilier Rugină, are o mică întreprindere, dar nici acolo nu sunt permise asemenea lucruri. Domnii vicepreședinți au dat răspuns la mai multe întrebări, și au cerut scuze. Dacă ei afirmă că au fost aduși într-o situație  limită, și din acest motiv au luat aceea decizie,  trebuie pus întrebarea, că în locul și în situația lor, cum ar fi procedat oricare coleg din consiliu ? Dacă s-a născut această decizie, trebuie respectată. Trebuie să existe un respect reciproc.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  se adresează domnului consilier județean Rugină, menționând, că săptămâna trecută s-a luat o decizie greșită, dar cu amânarea nu se  rezolvă nimic.  Domnul președinte amintește de exemplu problema spitalului. Până la 30 septembrie trebuia depusă clarificarea situației plăților, ceea ce nu s-a întâmplat. Trebuie separate lucrurile. Ce nu s-a făcut până acum, nici mai încolo nu se va face. Discuții se pot purta, dar ceea ce nu se clarifică acum, va duce la decizii greșite mai departe. Referitor la cele menționate de domnul consilier județean Kolumbán Gábor, spune, că domnul vicepreședinte a greșit spunând, că ar fi fost informat cu 1 minut înainte de începerea ședinței. Accentuează, că și domnul consilier a primit procesul-verbal al ședinței de conducere al Consiliului Județean Harghita, cu ceea ce deja a fost discutat. Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond, se agață, și este surprins de un singur lucru, respectiv la o părere juridică cu privire la investiții, la completarea la expunerea de motive care nu are forță juridică. Sunt oameni care lucrează de mai mult timp în administrație, și știu că expunerea de motive nu este partea juridică a hotărârii, este o motivare. Se poate convoca o ședință extraordinară, peste o săptămână, sau în decembrie, dar lucrurile nu vor evolua, rezultatul va fi același. Această problemă a fost dezbătută  timp de mai multe luni. Domnul președinte menționează, că în momentul de față astfel funcționează consiliul județean. Așa au semnat domnii vicepreședinți în cele trei luni, care au trecut. Acest lucru trebuie pus la loc din punct de vedere juridic. Uneori au semnat cu ”pentru”  în numele domnului președinte, dar de multe ori cu semnătura proprie. Este o situație juridică care trebuie pusă la punct. Domnul președinte propune o dezbatere separată, unde să  decidă cine de ce, și de cine să răspunde.

 

Domnul consilier județean Kolozsvári Tibor spune că se vorbește despre mai multe lucruri, deși subiectul deciziei este una singură. Este o singură propunere, nu este o multitudine de propuneri. Nu se poate alege între două propuneri, trebuie acceptat, sau nu o propunere. S-a vorbit despre procedura de inițiere, și după părerea dânsului nu este subiectul acestei propuneri. Faptul că dânsul nu cunoaște rețeta ciorbei de pește, o consumă cu poftă bună. Nu dorește să deschidă și alte polemici. Dacă subiectul dezbaterii nu este procedura de inițiere, dar nici modul de executare, atunci de ce se vorbește despre asta? O altă neclaritate este, dacă se obiectează, se neagă, sau se alege o altă variantă de propunere. Dar nu există o altă propunere, și nici nu se vrea acceptarea celui inițiat. Domnul consilier spune că asta nu este o chestiune de principiu, este o propunere tehnică, inițiatorul spune că modificările propuse fac  lucrările mai operative, mai eficiente. Se vor realiza mai multe lucrări față de ce s-a realizat până acum. Este o propunere concretă, nimeni nu are argumente împotrivă, alte propuneri nu sunt, în fine dânsul sprijină această propunere.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán este de părere, că  situația devine din ce în ce mai complicată, ar fi păcat să se continue așa. Dorește să facă o singură propunere, și dacă primește un răspuns corespunzător, dânsul  va sprijini  acest proiect de hotărâre. Important ar fi, ca cei care vor trebui să pună în practică,  să vină cu propuneri, să spună părerile lor, dacă le convine așa, dacă sunt necesare modificările, munca direcțiilor va fi mai eficientă în urma acestor modificări? Dacă da, atunci va vota acest proiect de hotărâre.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István  a dorit să corecteze pe domnul consilier județean Kolozsvári Tibor, și anume că sunt două propuneri, ori rămâne cel vechi, ori rămâne cel nou. Mereu există două variante. O propunere a fost, ca cel vechi să rămână, cum a fost în ultimii 8 – 12 ani, sau să fie votat cel nou. Dânsul consideră, ca și domnul consilier Salamon, că dezbaterea pe această temă este inutilă, au fost făcute o grămadă de propuneri,  acestea să fie lăsate pentru ședința ordinară, și proiectul de hotărâre să fie supus votului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune în atenția domnului consilier județean Salamon Zoltán, că direcțiile de specialitate au depus această propunere, și că domnul consilier are la îndemână anexa proiectului de hotărâre. Propunerea trebuia depusă din cauza harababurii. Printre altele, și drumul spre Păuleni Ciuc  este  victima parțială al acestei harababuri. Înțelege  pe domnul consilier Sebestyén că vrea  foarte mult să dovedească, și speră că are toate șansele. Problemele pot fi amânate, dar dacă nu sunt dezbătute, ulterior vor fi luate decizii greșite, ca și cel  din săptămâna trecută, deoarece erau victimele aspectelor menționate mai sus.

 

Domnul consilier județean Sebestyén Csaba István crede, că nu este situația chiar așa de întortocheată, și speră că nu a votat într-o  harababură totală în anii care au trecut.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă la întreținerea drumurilor, cu privire la responsabilizarea celor 4 compartimente sunt propuneri de modificare? Cum trebuie supravegheate drumurile în cele 4 zone? Până în prezent a fost un singur om, și de acum încolo tot așa va fi, doar că aici din punct de vedere juridic,  lucrurile vor fi puse la loc. Același om va rămâne, care a fost și până acum. Domnul președinte așteaptă propuneri din partea  domnilor vicepreședinți.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér repetă, că are un sentiment  neplăcut față de dezbaterea fără sfârșit a problemei. Este un fapt concret, că și direcțiile de specialitate, și Direcția Generală de Management, au făcut propuneri pentru reorganizarea investițiilor, dar până la urmă rămân președintele și cei doi vicepreședinți, ca și ordonatori principali de credite, și care coordonează aceste compartimente, sau direcții, de accea este neplăcut această discuție. Dacă între ei nu se clarifică problemele, și crede, că cu toții înțeleg despre ce este vorba, degeaba se iau articolele câte unul și se citesc, având grijă, ca nimeni să nu fie jignit, tot nu se va ajunge la un consens. Esența tot nu va fi discutată, și poate că este nevoie de altă  soluție.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că numai atunci poate fi condus  în mod responsabil această instituție, dacă există încredere, că fiecare inițiere este în ordine. Dacă este amânat acest lucru, atunci domnii vicepreședinți ar trebui să-și piardă calitatea de orodnator principal de credite la aceste direcții, deoarece dânsul nu poate să vină încă odată cu un material, care nu este în ordine. Există o posibilitate,  ca în cadrul acestei ședințe, din punct de vedere juridic să fie pus în ordine, atunci va fi clar că responsabilitățile sunt bine stabilite. Există o altă posibilitate, ca întâlnirea să fie amânată pe o altă dată, știind că există o propunere cu care toată lumea este de acord. Ar dori ca domnii vicepreședinți să primească șansa de a lucra în continuare. Dar pentru asta trebuie pusă la punct situația compartimentelor. Dacă lucrurile nu vor fi puse la punct la aceste două direcții, atunci munca nu poate fi continuată.  Domnul președinte solicită propuneri menționând, că nu este nici-o problemă,  se vor întâlni în decembrie, aceasta este varianta B, iar varianta C  nu există.

 

Domnul consilier județean Becze István propune ca hotărârea să fie parcursă, ca toată lumea să cunoscă conținutul acestuia, să nu spună nimeni că nu a știut, și la sfârșit să fie supus votului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că la art.1 s-au împotmolit.

 

Domnul consilier județean Becze István arată că altă părere nefiind, asta înseamnă că este în ordine.

 

Domnul președinte Borboly Csaba nu este de accord, ca să se poate ascunde după o abținere, bărbătește trebuie exprimat o părere. Numai astfel se poate merge mai departe. Există  versiunea A și B, altă versiune nu există. Dânsul nu poate delega calitatea de ordonator de credite într-o situație neclară din punct de vedere al răspunderii. 1,8 milioane lei în cazul Spitalului Județean de Urgență nu sunt puțini. Mulți s-au interest și nu este o glumă, mulți ar răspunde la o asemenea întâmplare. Există două posibilități, variant A, sau B. Să analizeze împreună și să ia o decizie, ori acum, ori în decembrie, ori în ianuarie. Până atunci va fi cumva, dar dânsul nu poate delega calitatea de ordonator de credite pentru o activitate, unde nu vede, că este responsabilitate din partea cărora, unde a delegat. Trebuie să fie o responsabilitate clară în luarea deciziilor.  Una din învinuirile, care i-au fost aduse este o delegare de ordonator de credite, când nu a fost destul de atent. Ori este delegare de calitate, ori nu. Dar activitatea respectivă trebuie să fie perfect legală. Nu poate delega responsabilitatea dânsului oferită de lege, dacă nu consider totul perfedct legal. Dacă nu se poate, astăzi ridică toate dispozițiile referitoare la delegare. Responsabilitatea dânsului este de a organiza totul, să fie în ordine. Trebuie luat decizia, și nu mai revine înapoi cu acest proiect de hotărâre. 

 

Domnul consilier județean Csillag Petru  vine din nou cu propunerea, ca acest proiect de hotărâre să fie scos de pe ordinea de zi, pentru faptul că nu va fi votat, deoarece domnii vicepreședinți  nu-și asumă răspunderea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe cei doi vicepreședinți,  dacă se abțin și în continuare ?  Dacă da, atunci înseamnă că acest proiect de hotărâre va fi scos de pe ordinea de zi, și dânsul așteaptă propunerea lor cu privire la reorganizarea celor două direcții.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér arată, că el rămâne la poziția anterioară, adică se abaține în continuare, deoarece după părerea domnului această problemă nu a fost dezbătută în mod corespunzător.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează, că rămâne la poziția sa anterioară.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  afirmă, că  situația este simplă, acest proiect de hotărâre va fi scos de pe ordinea de zi, nu are subiect. Dacă nu există o coordonare împărțită, atunci nu are rost să fie discutat. Responsabilitatea este a dânsului și astfel se va merge mai departe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe proiectul Ordinii de zi  proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Hargjita cu nr. 272/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2016

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2016

Rezultatul votului: 23Da, 1 Nu a votat

   

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2016

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă conducătorii de fracțiuni, dacă sunt propuneri de modificare, și propune să se uite pe rând la fiecare poziție și la rapoartele de specialitate unde sunt obiecții.

 

Domnul președinte Borboly Csaba citește din proiectul de hotărâre :

Băile Tușnad - 20.000 lei. Solicitarea a fost comunicat în limba maghiară, dar ulterior a fost trimis și în limba română. Va fi înregistrat cu data de astăzi.

Bălan  -  20.000 lei. 

Borsec – este în ordine.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului menționează, că adresa de la Căpâlnița nu a fost semnat, lipsește dovada privind arieratele, că datoria este mai veche decât 90 de zile. Însă nu a fost justificat, ci numai menționat în adresă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă cum se poate rezolva această situație și dacă sunt propuneri  în cazul comunei Căpâlnița,  este vorba de 30 000 lei.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului propune ca să fie remediate greșelile, și să fie reluat decizia în ședința următoare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează faptul că fiecare zi de întârziere pentru comuna Porumbeni de exemplu, înseamnă o pierdere 600 de lei. Propune, să fie votat, și apoi modificat.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului spune, că în această situație nu poate contrasemna hotărârea. Trebuie pus în ordine, și votat ulterior.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér menționează că pentru o comună 600 de lei poate însemna mult.

 

Domnul președinte Borboly Csaba face apel să se facă propuneri și acordă cuvântul domnului consilier județean Szentes Antal.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal- afirmă, că nu este de acord să fie scos proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, și să fie pus pe ordinea de zi la următoarea ședință. Dacă s-a pornit pe baza unei reguli, să fie consecvență și în continuare, atunci oricine poate trimite aduce cereri etc. Are informația ca în zona Ciucului de sus în 4-5 comune, unde vor fi în viitorul apropiat ședințe de consiliu, și așteaptă să fie comunicat această hotărâre de la Consiliul Județean Harghita. Administrația Finanțelor deja a efectuat o comunicare, și ar trebui să includă în bugetele locale  sumele. Au de efectuat o mulțime de plăți, uneori chiar și două zile poate însemna mult. În alte locuri pot apărea arierate ulterioare. În concluzie nu este de acord să fie scos de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre. Trebuie aprobat azi. Dacă nu, atunci solicitarea din ziua de ieri, ca să fie trimise urgent adresele a fost inutilă. Propune aprobarea hotărârii astăzi. Altfel, de ce s-a alertat tot județul, ca într-o oră să fie trimise solicitările ?

 

Domnul consilier județean Sándor György susține propunerea domnului consilier județean Szentes Antal, și propune ca să fie aprobate sumele la acele comune unde documentația este în ordine dacă este posibil, și să fie votate separat și cele care nu au documentație în ordine în ședința ordinară din ziua de sâmbătă, până atunci să fie completate cu acte și remediate neregulile. Propune defalcarea listei în acest sens.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă să se voteze numai cea ce este în ordine ?

 

Doamna director general Romfeld Mária Magdolna susține, ca cea ce este în ordine să fie votat, și ce nu este ordine să fie reluat în ședința ordinară din ziua de sâmbătă.   Menționează faptul, că tot în grabă au fost aprobați cu 2 ani în urmă bani și pentru Tușnad, și se judecă de atunci cu Curtea de Conturi în această cauză. Deja solicită și dobândă, care ajunge aproape la suma de  60.000 lei, dobânda fiind aproape mai mare decât datoria.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba arată, că se va vota numai în acele cazuri în care este totul în regulă.

 

Domnul consilier județean Mezei János anunță, că are o adresă trimisă de Primăria Municipiului Gheorgheni, prin dânsul, și având în vedere că îndeplinește condițiile de formă, de fond, e semnat, etc., solicită să fie înregistrat împreună cu celelalte și inclus în listă. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că această propunere creează o situație nouă. Ca soluție de compromis, să fie Municipiul Gheorgheni în loc de Căpâlnița ? Propune, să fie votat suma pentru Municipiul Gheorgheni, și dacă renunță în favoarea comunei Căpâlnița, la ședința următoare poate fi pus înapoi.

 

Domnul consilier județean Sándor György propune să rămână cele care sunt înregistrate și sunt în ordine.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba atunci rămâne orașul Băile Tușnad cu 20.000 lei, orașul Bălan 20.000 lei, orașul Borsec 50.000 lei, despre comuna Căpâlnița nu se votează, comuna Cârța 20.000 lei. Menționează că este un amendament din partea fracțiunii UDMR, ca sumele acordate pentru comunele din aceea zonă să fie puse la un loc, ca să poată fi pornit stația de decantare. Amintește, că a fost ținut o ședință în comuna Mădăraș, unde tema discuției era stația de epurare, dar nici acum nu este pus în funcțiune. Deci, sumele acordate localităților Cârța și Tomești vor fi trecute la comuna Sândominic. Este vorba despre 110.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită domnului secretar, să fie verificat documentația pentru localitatea Sândominic.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului verifică adresele trimise de primării.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că sumele pentru Cârța și Tomești, respectiv 20.000 lei + 20.000 lei ar fi redistribuiți pentru comuna Sândominic,  unde suma ar fi 110.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă de localitatea Corund, cu suma de 15.000  lei pentru reabilitarea  bisericii.

 

Egyed Árpád, secretarul județului arată, că nu este dovedit arieratul, nu este dovedit trecerea de 90 de zile de la data scadenței facturii. Nu este datată factura eliberată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba îndeamnă colegii consilieri, să sune la Primăria din comuna Corund. Întreabă, ce să fie în acest caz. Să se amâne pentru ședința următoare ?

 

Egyed Árpád, secretarul județului menționează, că nu se vede de când are datorii Consiliul local din comuna Corund. Data contractului este din luna inie 2016, dar factura nu este menționată. Nu se poate deduce, de la ce dată are datoria. Când se eliberează o factură, cu suma exactă, și cu termenul de scadență, numai atunci se poate ști exact data de referință. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită fracțiunii UDMR din zona Odorhei, să facă o propunere pentru comuna Corund.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond propune, să fie scos deocamdată comuna Corund din listă, și la ședința din sâmbătă să fie repus.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de acord.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba citește în continuare lista. Pentru orașul Cristuru Secuiesc pentru suma de 10.000 lei a venit precizarea. Comuna Dârjiu a trimis solicitare pentru 5.000 lei, a venit o completare, dar nu este corespunzătoare, de aceea propune să fie scos de pe listă.  Pentru comuna Dealu nu a venit completare, poziția rămâne neschimbată. Pentru comuna Ditrău se propune 40.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba solicită domnului Egyed Árpád, secretarul județului să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile la factura trimisă.

 

Egyed Árpád, secretarul județului verifică și spune că scadența facturii este la data de 6 august în concluzie termenul se va împlini la data de 6 noiembrie. Atunci se vor expira cele 90 de zile necesare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă despre comuna Frumoasa. În situația comunicată erau 19.000 lei, și în această listă figurează cu 9.000 lei. Înțelege, că 10.000 lei s-au pus la comuna Sâncrăieni. Se mai pun 4.000 de lei. Până la urmă vor fi alocați pentru Frumoasa 13.000 lei. Citește în continuare și întreabă despre comunele Lunca de Jos, și Lunca de Sus.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter arată că sunt probleme deoarece nu s-a început reabilitarea drumurilor, oamenii trebuie să treacă unii prin curtea altora, dl. președinte a văzut ce e acolo, măcar jumătate din datoria pe care o au să poată plăti, ar fi vorba despre 19 000 lei ca să poată plăti facturile restante.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, de unde să fie transferată suma.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter spune că ar trebui găsit soluția, deoarece aceste lucrări sunt terminate și în fiecare zi este solicitat de la primar achitarea contravalorii lucrărilor.

Domnul consilier județean Salamon Zoltán propune ca suma de 9.000 lei să fie transferată de la suma repartizată orașului Băile Tușnad.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de acord. Spune, că atunci la orașul Băile Tușnad rămân 11.000 lei, și la Lunca de Jos vor fi alocați 19.000 lei. Solicitarea de la Lunca de Sus este semnată, înregistrată, pare în ordine. Pentru comuna Păuleni Ciuc  vor fi alocați 11.000 lei. Comunei Porumbeni s-a propus 130 000 lei. Solicitarea comunei Remetea nu este în ordine, se amână pentru ședința următoare. Comuna Săcel, a trimis completarea, dar a trimis fotografii, cea ce nu poate fi luat în considerare.

 

Egyed Árpád, secretarul județului menționează că nu a făcut dovada arieratelor.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că a venit adresa, dar nu este menționat termenul scadent.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba arată, că nu poate fi pus pe listă comuna Sâncrăieni. Pentru comuna Sândominic va veni în total suma de 110.000 lei, constituit din suma care revine comunei Cârța și comunei Tomești.  Sânsimion cu suma de 15.000 este în ordine. Comuna Secuieni cu solicitarea cu privire la reabilitarea grădiniței este în ordine. Solicitarea de la comuna Siculeni este în ordine. Subcetate este în ordine cu solicitarea de  20.000 lei pentru cămin. Tulgheș este în ordine cu 10.000 lei. Comuna Tușnad nu era pus pe listă, dar este în ordine. Comuna Voșlobeni nu era inițial pe listă, acum este cu 10.000 lei, și este în ordine. Începe să citească din nou lista cu sumele repartizate:

Băile Tușnad 11.000

Bălan 20.000

Borsec 50.000

Cristuru Secuiesc 10.000

Frumoasa 13.000

Lunca de Jos 19.000

Lunca de Sus 10.000

Păuleni Ciuc 11.000

Porumbeni 130.000

Sândominic 110.000

Sânsimion 15.000

Secuieni 15.000

Siculeni 40.000

Subcetate 20.000

Tulgheș 10.000

Tușnad 15.000

Voșlăbeni 10.000

 

Propune echilibrarea bugetelor locale cu repartizările pentru aceste unități administrativ teritoriale.

 

Domnul consilier județean Mezei János menționează că orașele Gheorgheni și Vlăhița au depus documentele necesare, înregistrate dar nu apar pe listă. Propune punerea pe listă a acestor localități. Cum se vede, au mai rămas bani, care pot fi distribuiți.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că în jur de 80% din suma alocată s-a repartizat. Rămân 20% de distribuit. Până la ședința viitoare, care va fi sâmbătă, vor veni și alte solicitări, inclusiv cei, care nu au fost în ordine astăzi. 

 

Domnul consilier județean Mezei János chiar cu acest aspect nu este de acord. Conform deciziei comune valabile pentru această ședință, trebuie luați în considerare cei, care au depus corect în ziua de azi. Ce va rămâne, se poate distribui sâmbătă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba amintește, că 39 localități au depus solicitare, și numai 26 au fost incluși în acest proiect de hotărâre. Întrebarea nu este, dacă sunt bani, sau nu. Lista a fost comunicată pentru 700.000 lei. Solicitările însumează 8.000.000 lei. Sunt mai mult de 10 localități, care nu au fost cuprinși în propunere. Trebuie luat în calcul acest aspect.

 

Domnul consilier județean Mezei János spune, că reprezintă Municipiul Gheorgheni și împrejurimile acestuia. De aceea insistă, să fie cuprins în listă. Gheorgheniul nu a avut posibilitatea de a comunica solicitarea, care s-ar fi putut încadra între sumele 100.000 și 8.000.000 lei. Dacă se amână până sâmbătă, trebuie clarificat, în ce măsură se poate rezolva solicitarea. Atrage atenția asupra situației de la orașul Vlăhița, unde este descoperit un imobil, care solicita reparații urgente, și condițiile meteorologice de toamnă dezafectează și mai mult șarpanta.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că din comuna Sândominic încă se așteaptă comunicarea adresei de solicitare, ca să poată fi inclus în listă. În concluzie, decizia privind situația localităților din listă este finală. Se mai așteaptă comuna Sândominic. La celelalte, care au rămas afară, se vor menționa obiecțiile. Cu privire la propunerea domnului consilier, că două localități să mai fie incluse în lista de azi, trebuie formulat amendamentul de fond, care să conțină și sursa, de unde să fie luate sumele necesare. Așteaptă de la domnul consilier județean Mezei János propunerea de modificare, pentru că listă suplimentară nu există.

 

Domnul consilier județean Mezei János are o întrebare pentru toți consilierii județeni.  În principiu, astăzi se dau bani pentru achitarea facturilor, care depășesc 90 de zile de la scadență, sau sunt deja considerate arierate. Întreabă cum poate avea o localitate arierate ? Contractele se pot semna numai în cazul, în care are sumele cuprinse în bugetul localității. Nu poate semna contract cu o valoare mai mare, care nu are acoperire. Acest lucru este știut de toată lumea, cine lucrează în administrație. Crede, că aici sunt de fapt manipulări. Sunt localități, care fac acest joc. Lucrările sunt finalizate, dar nu se plătesc, deși au acoperire în bugetul local. Și sunt societăți, care dau faliment din cauza acestor trageri de timp. Scopul este tocmai atragerea de fonduri suplimentare cu ocazia rectificărilor, sau repartizărilor ulterioare pentru arierate. Municipiul Gheorgheni niciodată nu a avut arierate, și nici facturi neachitate, pentru că au încercat să se încadreze în limita legalității. Nu au vrut să batjocorească firmele colaboratoare. Dacă se favorizează manipulațiile de acest gen, poate garanta, că la anul toate localitățile vor avea facturi neachitate, arierate. Municipiul Gheorgheni va avea cea mai mare dintre toți. Consideră, că nu este corect față de cei, care lucrează cinstit. Facturile neachitate pentru reabilitarea drumurilor, pentru asfaltare este absurd să fie. Acești 700.000 lei distribuiți de către consiliul județean pentru o comunitate de 300.000 de oameni este foarte puțin. Numai cazurile de forță majoră se pot rezolva dintr-o astfel de sumă. Ca și cel de la comuna Lunca de Jos. Sau, dacă s-a surpat clădirea școlii, și nu pot începe anul școlar, sau nu sunt lemne de foc pentru asigurarea căldurii în imobilele publice. Și nu ar trebui să conteze de la ce formațiune politică este primarul, sau membrii consiliului local. Ar trebui luate în calcul numai solicitările reale. Să nu fie considerate solicitări reale niște facturi neachitate în termen din cauza tragerii de timp nejustificate. Astfel se favorizează procedurile, care duc la asemenea situații.       

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că este de acord cu părerea exprimată de domnul consilier, și spune că în viitor se va încerca un alt mod de lucru, ca să nu fie facturi restante. Sunt însă diferite situații și situații. N-ar trebui acum deschise discuții principiale pe această temă, care poate prelungi foarte mult ședința. Atrage atenția colegiilor asupra aspectului, conform căruia Guvernul repartizează primordial aceste sume, tocmai în scopul achitării facturilor restante, cu termene scadente depășite cu mai mult de 90 de zile. În cazul, în care o localitate interesată va ataca hotărârea la contenciosul administrativ, va câștiga, și hotărârea va fi lovit de nulitate.

 

Domnul consilier județean Mezei János atunci să fie plătite cele care au arierate peste 90 de zile.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că în listă sunt cele, care au depășit termenul scadent de 90 de zile, astfel vor fi votate numai acele cazuri, la celelalte vor fi cu obiecții și vor fi reluate la ședința următoare.

 

Egyed Árpád, secretarul județului explică criteriul legal cu privire la prioritatea  arieratelor. Datoriile, care au depășit termenul de 90 de zile sunt prioritare, însă acestea trebuie fundamentate, documentate și trebuie verificate atent, dacă îndeplinesc criteriile.

 

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér susține că este de acord cu afirmația colegului, că încurajând frecvent metoda întârzierii plățiilor, se pot crea probleme. Dar sunt și situații neprevăzute la mijloc. În acest an, în multe cazuri au fost contracte pentru drumuri în cadrul Programului de dezvoltare locală. Localitatea a avut angajament legal, deoarece a fost contractat suma, dar s-a întâmplat să vină o adresă de la Minister,  că anul asta nu sunt bani, eventual din banii proprii se pot cheltui acele sume. Eventual, mai târziu vor fi repartizați bani. În principiu este de acord, că nu ar trebui încurajat metoda arieratelor, dar sunt multe solicitări, care au în spate această cauză.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă pe domnul consilier județean Mezei János, dacă are o propunere de modificare în sensul, că de unde să fie luate sumele,  ca și Municipiul Gheorgheni, și orașul Vlăhița să beneficieze de repartizare ?

 

Domnul consilier județean Mezei János spune că ar dori să dea la toți, și să ia de la nimeni. Este decizie domnului președinte și a conducerii consiliului județean, care a inițiat proiectul de hotărâre. Dacă el ar fi inițiat acest proiect de hotărâre, atunci ar fi asumat această decizie.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că nu poate să supună la vot o propunere, dacă nu are o propunere concretă.

 

Domnul consilier județean Mezei János propune, să fie luat de la fiecare localitate 10% din sumă și să fie repartizat pentru Gheorgheni și Vlăhița.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Amendamentul de reformulare propus de consilierul județean Mezei János cu privire la rectificarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit, pe anul 2016.

Rezultatul votului: 7 Da, 9 Nu, 8 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba constată, că nu a trecut această propunere. Nu consideră cea mai inspirată idee, dar totodată este de acord cu ideea, că localitățile Gheorgheni și Vlăhița au nevoie de bani. Săptămâna trecută s-a greșit, au fost puși  bani în fondul de rezervă, tocmai pentru a putea ajuta localitățile, acum sunt cu 1,8 milioane lei mai puțini în fondul de rezervă. Din fondul de rezervă se pot ajuta localitățile, dar trebuie să dovedească că este îndreptățit să primească. Se mai poate reveni ulterior, dacă undeva sunt probleme mari, sau facturi neachitate. Dar suma rămasă nu mai este așa de considerabilă. Amintește, că nu a trecut Amendamentul, nu a întrunit majoritatea necesară, și întreabă dacă este o altă propunere cu sume concrete.

 

Domnul consilier județean Csillag Petru spune, că la Vlăhița clădirea neacoperită despre care este vorbă, este hambarul PSI, și spune că nu trebuie lăsat ca să deterioreze de tot. Mai sunt cazuri unde se mai poate amâna, de exemplu repararea drumurilor. Dacă suma va veni peste o lună, și atunci se poate rezolva. Dar o clădire neacoperită nu poate fi lăsată astfel. Nu crede, că la Borsec cazanul acela trebuie pus în funcțiune pentru acest sezon, sau sunt cazuri unde reparația mai poate aștepta o lună, dar clădirea neacoperită nu poate aștepta.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba repetă rugămintea, ca propunerea de repartizare a banilor să fie formulat concret.

 

Domnul consilier județean Mezei János întreabă la ce obiectiv trebuie cazanul menționat în solicitarea orașului Borsec, și dacă influențează activitatea în incinta acestuia pornirea, sau funcționarea cazanului. Sau este necesară pentru o investiție nouă, unde numai anul viitor va fi nevoie de un cazan nou. Dacă primește aceste răspunsuri, atunci eventual poate fi luată o parte din aceea sumă. Dacă a înțeles bine,  acolo sunt necesari 80 000 de lei. Mai au și cei 30 000 lei pentru achiziția cazanului ?

 

Domnul consilier județean Bende Sándor răspunde la întrebarea domnului consilier Mezei János. Clădirea unde funcționează creșa și grădinița, nu are încălzire. Vor să mute acolo cazanul din Casa de cultură, care este foarte mic, și la Casa de cultură este nevoie de un cazan, cu o capacitate mai mare în locul celui mutat. În prezent creșa și grădinița și  nu are încălzire.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de Reformulare cu privire la rectificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit, pe anul 2016, în afară de comuna Sândominic.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2016 – forma modificată

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu, 1 Abținere.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba informează despre vizita dânsului efectuată în județul Vas, din Ungaria, în partea a doua a lunii august, pentru a încheia contractul de înfrățire. Relatează și despre vizita efectuată în China cu privire la colaborarea cu Universitatea Sapienția,  și colaborare în domeniul economic. În luna septembrie a fost în Grecia, unde a semnat un acord de colaborare. La data de 7 noiembrie va veni conducătorul județului Imatia din Grecia, și caută furnizori de cartofi.

La 3 școli speciale din subordinea Consiliului Județean Harghita nu au reușit la examen directorii, la Școala Sfânta Ana, la Școala din Ocland directorul nu s-a prezentat, la Școala Bilbor directorul a picat la examen. Singura, care a fost admis la examen și poate ocupa postul de director, este la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita, d-na Szabó Irén Otilia ?

 

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond are câteva observații în legătură cu consursul pentru ocuparea posturilor de directori, cu care s-au confruntat candidații. În pofida faptului, că aveau diplomele în original, dacă nu a fost încărcat electronic, nu a fost luat în considerare. Prezintă cazul directorului de la școala specială Ocland,  dl. Mag István. Au fost formulate adrese către Ministerul Învățământului, deoarece nu s-a acceptat specializarea, nu a fost încărcat în sistemul electronic, și nu a fost admis la examen.

 

Domnul consilier județean Csillag Petru prezintă situația după inundațiile din data de 31 august la Valea Rece. Pentru drumul județean au primit 50 000 de euro cu urgență, însă nu s-a finalizat lucrarea, și acolo iarna deja a venit.  Oamenii trebuie să circule prin curții altora. Ar trebui finalizat în cel mult 2 săptămâni. Dacă lucrările nu pot fi executate, atunci numai primăvara se poate lucra din nou, iar dacă rămâne așa,  40 de familii vor rămâne izolați. Ar trebuit rezolvat cumva, ca oamenii să poată măcar circula.

 

Domnul consilier județean Becze István relatează despre vizita dânsului efectuată săptămâna trecută în județul Heves, localitatea Eger, Ungaria, unde a participat la o festivitate împreună cu colegii din Covasna, organizată cu ocazia comemorării revoluției din 1956.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa. Anunță, că ședința următoare va fi sâmbătă, și se va desfășura în două părți. Prima parte în comuna Joseni, iar capitolul Diverse se va desfășura în satul Borzont, unde este nevoie de sprijinul Consiliului Județean Harghita, și consilierii județeni sunt invitați la festivitatea gospodarilor din zona Gheorgheni. 

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 octombrie 2016 cu număr de înregistrare  nr.  23985 / 04.11.2016 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 01 februarie 2017

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter